Gevolgen


Elk van onze daden, elk van onze gevoelens evenals elk van onze gedachten, hier en nu, vertegenwoordigt een oorzaak die gevolgen ontketent.

Maar omdat ons leven niet stopt op het moment dat we de aarde verlaten, blijven deze handelingen, deze gevoelens en gedachten, die levende en handelende werkelijkheden zijn, ons niet alleen volgen in het hiernamaals, maar nog steeds wanneer we terugkeren om opnieuw te incarneren.
Reïncarnatie is daarom slechts een logische verlenging van de wet van oorzaak en gevolg.
En wie niet toegeeft dat wat hij is en wat hij nu beleeft wordt beïnvloed door wat hij was en wat hij heeft meegemaakt in vorige levens en ook, dat wat hij doet en beleeft in dit leven gevolgen zal hebben voor toekomstige levens zal nooit iets begrijpen van de goddelijke Rechtvaardigheid.

~

Omraam Mikhaël Aïvanhov,

Karma heet dàt….Karma kan een lange staart bezitten die geweldig kan nawerken.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen

Advertentie

Begrijpen


Om te begrijpen wat een waarachtige wijze is, moet je af van het beeld van de kluizenaar die zich uit de wereld terugtrekt en die af en toe zijn eenzaamheid opgeeft, om voor de anderen een paar stichtende woorden te spreken.

Hoe zou je de mensen kunnen helpen als je ze niet begrijpt?
En hoe zou je ze kunnen begrijpen, als je niet onder hen leeft, om hun moeilijkheden en lijden te kennen?
Dat je je van tijd tot tijd een beetje moet terugtrekken om tot jezelf te komen, je op te laden, dat is normaal, dat is noodzakelijk, om vervolgens weer beschikbaar te zijn.
Maar dan nog moet je je ervan bewust blijven dat, ook al ben je alleen, de anderen bestaan en als je hen ontmoet, je attent, alert en scherpzinnig dient te zijn.
In tegenstelling tot wat velen veronderstellen, beschouwt de wijze de anderen niet vanuit de verte. Integendeel, hij weet zich in ieders situatie in te leven, zodat er diepte is in zijn waarnemingen, mildheid in zijn oordeel, evenwicht in zijn optreden.
Je zult zeggen: ‘Maar tot hoever kan hij zo gaan?’ ‘Tot in het onein­dige.’

~☼~

Omraam Mikhaël.

Dagtekst: het pad


Wanneer het besluit een bepaald pad te volgen in het diepst van je wezen gegrift staat, wordt dit als een instinct, dat je behoedt voor dwalingen en je vertelt hoe je obstakels kunt vermijden of overwinnen.

Als het je te vaak overkomt goed genomen beslissingen te vergeten, komt dat omdat je ze onvoldoende in je onderbewustzijn hebt gegrift, tot in de kern zelf van je cellen.
De rol van een spiritueel Meester is juist om in de ziel van zijn leerlingen de herinnering aan vroegere ervaringen en genomen beslissingen op te wekken.
Zo niet, dan moeten zij, wanneer ze opnieuw de grenzen van het hiernamaals passeren, nogmaals de middelmatigheid, de nutteloosheid, de leegte van het bestaan ondervinden dat ze zojuist hebben geleid…
En zij zullen gedoemd zijn door de dorre en duistere gebieden van de andere wereld te dwalen.
Jezus zei: ‘Verzamel schatten in de Hemel.’
Die raad is de samenvatting van een hele levenswetenschap.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov
Dagtekst van donderdag 27 oktober 2016

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov -  De Universele Witte Broederschap.

Dagtekst: Doordenkertje


De gewoonte die de meeste mensen hebben aangenomen, om bij de anderen hun hart te gaan luchten, zodra ze zich verdrietig en ongelukkig voelen, onthult een grote zwakheid.

Hoeveel onder hen haasten zich niet bij de geringste zorgen, de minste tegenslag, naar hun ouders, hun vrienden, hun buren, of naar de telefoon…?
En zo worden op slag een twintigtal personen vergiftigd…
Hebben zij zich ooit afgevraagd of de anderen daar zijn om hun lasten op zich te nemen en bovendien of zij wel in staat zijn deze te torsen?
Als zij echt willen evolueren, moeten zij die gewoonte opgeven en een middel vinden om hun omgeving niet langer te belasten.
Als je zorgen of verdriet hebt, onderzoek dan hoe je deze gemoedstoestanden kunt oplossen.
Vraag je af: ‘Eens zien wat ik kan doen om sterker en meer meester over mezelf te worden, om me te gedragen als een echt kind van God, op wie de Hemel kan rekenen voor zijn werk?’
Als je geen inspanningen wilt doen, als je verkiest om zwak te blijven, hou dan vast aan je oude gewoonten met de gevolgen die eruit zullen voortvloeien!
Maar weet dat je in een Inwijdingsonderricht de weg wordt gewezen om sterk en lichtend te worden, en ook in staat om de anderen te helpen.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov

Mmmm….een heel diep doordenkertje die op het eerste blik misschien negatief opgevat kan worden en eigenlijk gewoon positief is. Als kind beginnen we er al mee, naar mama (als je tenminste een moeder had die er voor je was)om troost wanneer je gevallen was of iemand had je pijn gedaan. Deze gewoonte hebben we ons zelf aangeleerd zonder er verder bij stil te staan. Natuurlijk mogen we hulp ontvangen wanneer er slechts nieuws is geweest dat als een klap aankomt.

Toch is het belangrijk om eerst bij jezelf te rade gaan voor hulp, er is niemand beter dan jezelf die jou kan hepen. Buiten dat om is er een Hogere of Goddelijke energie zoals je Hogere Zelf of God waar je om hulp kan vragen voor wie het wilt..

Zelf ben ik geen loper geweest om met ieder verdrietje of pijntje naar iemand to te gaan. Natuurlijk zijn er enkele mensen voor me geweest in het verleden waar ik terecht kon en ik innig dankbaar voor bent geweest. Sinds enige tijd ben ik op mezelf aangewezen, maar ook vraag ik hulp aan het Hogere en merk dat ik hierdoor krachtiger bent geworden.

Wanneer we kijken naar de wijze Meesters, zullen deze hun eigen gemoedstoestanden bij zichzelf vinden en oplossen. Deze gave heeft iedereen, alleen weinige zullen er voor gaan.

Dagtekst


‘s Nachts, als je slaapt, zijn de voorwaarden gunstig om in de leer te gaan in de onzichtbare wereld.
En zelfs als je geen enkele precieze herinnering bewaart van wat je geleerd hebt, kun je soms voelen dat er nieuwe elementen zijn toegevoegd aan je begrip van de dingen.
Elke dag is een nieuw bestaan.
Elke morgen word je geboren in de wereld en elke avond verlaat je de wereld, en het is belangrijk dat je dit laatste moment goed beleeft, aangezien het de voorwaarden voor de volgende dag voorbereidt.
Hoe de voorbije dag ook is geweest, probeer voor je inslaapt alles te verjagen wat je bewustzijn kan verduisteren.
Roep de beste gedachten en de beste gevoelens in je op om je te begeleiden op deze heilige reis die je in de andere wereld gaat maken.
De volgende morgen zul je in de nieuwe dag stappen met gevoelens van licht, vrede en vreugde.

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst woensdag 22 juni 2016

Deze tekst is heel erg waar. Ooit eens doorgekregen dat men iedere nacht een klein stukje wereld opbouwt in de onzichtbare wereld alvorens men daar voorgoed verblijft. Het kan gezien worden als een huis bouwen in de onzichtbare wereld, waar iedere nacht een steen wordt bij gebouwd om het huis compleet te maken…

Dagtekst: het kwaad


Het kwaad is machtig, maar dat betekend nog niet dat wij het maar moeten ondergaan zonder iets te doen…
Nee, je moet juist reageren.

Maar om het kwaad te overwinnen, is het af te raden om het op zijn eigen terrein tegemoet te treden, want daar is het praktisch onoverwinnelijk en je zou verslagen worden.
Om het te overwinnen moet je je boven het kwaad verheffen, de hogere gebieden van het bewustzijn betreden en van daarboven het vuur en de bliksem op het kwaad richten: … het zal op de vlucht slaan!

De mens heeft in zijn binnenste een vesting die geweldig goed is toegerust om weerstand te bieden aan de aanvallen van het kwaad.

Deze vesting is het licht van zijn ziel en van zijn geest.
Richt dit licht op het kwaad en je zult het verdrijven.
Waarom werkeloos toezien?
Wanneer de mens zich laat gaan, verheugt de duisternis zich en hij zegt:
‘Maar dat is fantastisch, er valt weer wat te smullen!’ en zo laten sommigen zich door de duistere geesten verslinden.
Wanneer de duisternis nadert, verweert een echte discipel zich, hij klimt de trappen van zijn vesting op en straalt licht uit en dat licht verdrijft de duisternis.

~☼~ Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov - De Universele Witte Broederschap.

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap.

Dagtekst: krachten der natuur


Dagtekst van zondag 1 mei 2016.

“De discipel van een spiritueel onderricht leert in verbinding te treden met alle levende krachten van de natuur. Wanneer hij ’s ochtends zijn venster opent, begint hij met de hemel, de zon te groeten … Hij heft de hand op om de dag en de hele schepping te begroeten en door dit gebaar legt hij reeds contact. Tegen de bomen, de stenen, de wind zegt hij: ‘Gegroet! Goedemorgen!’, en zij antwoorden hem. Hij begroet ook de engelen van de vier elementen: de engelen van de aarde, het water, de lucht en het vuur, en de gnomen, de ondinen, de sylfen, de salamanders, en allemaal beginnen ze te zingen en te dansen: zij zijn tevreden! Door de natuur te begroeten, zul je vanaf de ochtend voelen dat er innerlijk iets in evenwicht, in harmonie wordt gebracht. Veel duisternis en zware druk zullen je verlaten, doodeenvoudig omdat je in contact bent getreden met de schepping en met alle entiteiten die haar bevolken.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: spiritueel onderricht


Het is haast nutteloos je op de spirituele weg te begeven, zolang je niet begrepen hebt in welke mate de lagere natuur van de mens koppig en rebels is, en hoeveel waakzaamheid, nederigheid en volharding het werken aan deze natuur vereist.

Maar al te veel mensen denken, zodra zij een spiritueel onderricht hebben gevonden, dat zij zich snel zullen transformeren.
Helaas is dat niet zo: het beheersen van het psychisch leven is veel moeilijker dan men zich voorstelt!
Ieder mens bezit weliswaar het vermogen tot vernieuwing, regeneratie, vergoddelijking, maar dat is een heel langzaam proces en wat iemand in dit leven kan realiseren, hangt af van het werk dat hij al in vorige incarnaties heeft aangevat.
Voor wie zich niet bewust is van de moeilijkheden die hij onvermijdelijk zal tegenkomen, is het onmogelijk om vooruit te komen.
Dan zal hij lijden en ook de anderen doen lijden.
Zich engageren in het spirituele leven vereist eerst en vooral een helder inzicht in zichzelf.

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst 5 april 2016

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov -  De Universele Witte Broederschap.
Prachtig geschreven, geen woord meer aan toe te voegen

Dagtekst


De lichtende geesten in de onzichtbare wereld wisselen voortdurend liefde uit: zij ontmoeten elkaar in de ruimte, zij groeten elkaar, zij doordringen elkaar met zuivere stralen en zij vervolgen hun weg.

Het feit dat zij geen fysiek lichaam bezitten, verhindert hen niet om uitwisselingen te hebben en van elkaar te houden.
Ook jullie hebben met de schepselen in je omgeving duizenden uitwisselingen die niet fysiek zijn.
Je geeft geen zoenen aan iedereen, je neemt niet iedereen in je armen, maar je hebt toch voortdurend ontmoetingen die je voeden en gelukkig maken.
Waarom zou je het aantal en de kwaliteit van deze uitwisselingen niet verhogen?
De liefde zoals zij begrepen wordt door de meeste mensen, die begerige, egoïstische, bezittende, jaloerse en wrede liefde, is een echte verslaving.
Je zult zeggen: “Maar wij, wij hebben toch een lichaam, wij kunnen ons niet uitdrukken zoals de engelen dat doen.”
Weet dat het in werkelijkheid niet je lichaam is dat zich het sterkst verzet tegen de spirituele uitingen van de liefde, het is je psychische wereld die je niet hebt leren beheersen, verlichten.
Een lichaam hebben, belet niet om dichter bij dit spirituele begrip van de liefde te komen, want de ziel en de geest in ons zijn even werkelijk als ons fysieke lichaam, en zij kunnen uitwisselingen hebben met alle andere zielen en alle andere geesten in het universum.

 

Dagtekst: Licht van God


Dagtekst van donderdag 11 februari 2016.

“Van alle zichtbare dingen is het licht datgene wat de goddelijke wereld het best weergeeft. Het stelt ons in staat te zien, maar is zelf ongrijpbaar. Daarom stelt men God vaak gelijk met het licht. Men zegt dat God licht is, maar welk licht?… In feite kennen we het licht niet; wat wij in de fysieke wereld zo noemen is slechts een grove materialisatie van een macht die ons ver te boven gaat en die aanvaard heeft zich te manifesteren in de vorm van stralen, van trillingen.
God is dus veel meer dan wat het licht ons over Hem kan openbaren. Niets kan Hem definiëren, niets kan ons een idee van Hem geven, behalve wat ons lukt om in onszelf te ontdekken als we ons in zijn dienst stellen. Maar zelfs dan, ook al kunnen we zeggen wat we beleven, wat we ervaren, kunnen we niet zeggen wat God is.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Mensen DENKEN te weten hoe God eruit ziet, niets is minder waar omdat niemand God nooit heeft gezien en kunnen we er ook geen voorstelling van maken. Zelf heb ik wel het Licht mogen ervaren tijdens een BDE’s (bijna dood ervaringen) en dat is het enigste ook.

Ook wordt er gesproken dat wij mensen het evenbeeld zouden zijn van God, wie weet dat? wie heeft God gezien? Wanneer het de waarheid is, dan zou God miljoenen gedaanten moeten hebben. Niet dus, hiermee wordt enkel bedoeld dat ons Goddelijke Zelf of Geest hetzelfde is als God.