Boeddhistisch verhaal: De vlam


De vlam in de nacht

Op een donkere avond zat de Boeddha samen met zijn monniken in de openlucht, met een brandende olielamp naast zich. Hij keek naar de lamp en zag hoe de insecten erop afkwamen, en zichzelf lieten opbranden door de vlam.
De Boeddha zei: ‘Deze insecten zien de vlam, maar ze begrijpen hem niet. Ze denken dat de vlam hun leven en geluk zal schenken, maar in werkelijkheid betekent de vlam dood en ellende voor hen. Op dezelfde manier zien de mensen schitterende vlammen: de schitterende vlam van de rijkdom, de schitterende vlam van de macht, de schitterende vlam van bekendheid en roem. Ze rennen ernaartoe, in de gedachte dat de vlam hun leven en geluk zal schenken – om te ontdekken dat ze er hun dood en ellende in vinden. Keer je dus weg van wat je rondom je ziet en hoort, en concentreer je op je eigen geest en ziel.’

Nieuwe kaarten op www.zinnigeverhalen.nl

Advertentie

100.000 monniken mediteren voor de wereldvrede.


 

100.000 monniken mediteren voor wereldvrede.
Agressie bestrijden kan niet, agressie roept alleen maar meer agressie op, in onszelf en bij anderen.
Agressie kunnen we wel overwinnen… Je kunt agressie overwinnen als je begint bij jezelf, als je het hart van fundamentele goedheid in jezelf ontdekt en laat groeien. Het vereist geestkracht om je niet mee te laten slepen door agressie, en die geestkracht kunnen we ontwikkelen.
Hoe meer mensen zo mediteren, des te meer wordt wereldvrede mogelijk. Mediteren kan altijd en overal, maar traditioneel gezien wordt de ochtend als de beste tijd om te mediteren beschouwd. In vele oosterse leren wordt zonsopgang als het beste tijdstip gezien, omdat dan de natuurlijke energie nog niet verstoord is door menselijke activiteit.
Bron: catharinaweb
—————————————–
Wat een prachtig plaatje, wanneer de gehele mensheid van de wereld mee zouden doen, zou het nog beter zijn. Het is toch iets waar we allemaal naar streven….wereldvrede