Numerologie Mei


Numerologie Mei

Mei is een ideaal tijdstip om jezelf te bevrijden, om onafhankelijk te worden, nieuwe dingen te wagen of te leren kennen.

In deze maand kun je je ware roeping vinden,
nieuwe dingen plannen en jezelf opnieuw uitvinden. Vind de moed om in het diepe te springen en stel prioriteiten. Vraag jezelf af hoe je meer tijd en ruimte voor jezelf kunt regelen.

Welke veranderingen zijn daarvoor noodzakelijk en behoren tot de mogelijkheden? Focus je volledig op wat je wilt bereiken. Door nuttige en ook lichamelijke activiteiten voorkom je gevoelens van verveling en innerlijke leegte.

Onderken het belang van communicatie, want alleen zo kunnen spanningen afnemen en worden misverstanden uit de weg geruimd. Geniet van je leven, laat je verwennen en ga liefdevol om met je lichaam.

De maand mei, maandgetal 5, helpt je:
• je maatschappelijke leven te activeren,
• gesprekken aan te gaan en je te oefenen in
vertellen,
• de verbinding te maken met je eigen gevoel en te leren vertrouwen,
• te staan voor je eigen gedachten en gevoelens,
• nee te leren zeggen, geduld te oefenen en
niet alles tegelijk te willen.

Deze maand geschikt om te reizen, om tochtjes te maken en van de
vrijheid te genieten. Uit de oerkracht van moeder aarde – verbondenheid met de aarde en respect voor alle levende wezens – kun je energie tanken en nieuwe krachten opdoen. Obstakels en hindernissen kunnen gemakkelijker worden weggenomen. Met frisse inzichten kun je een andere identiteit
aannemen.
Bron: Marianne Numerologie

foto van Mareiki.

Nieuwe Maan in Kreeft


NIEUWE MAAN IN KREEFT: 04-07-2016

Op deze dag staan de zon en de maan in samenstand in het teken Kreeft. Dit zorgt ervoor dat er een sterke invloed is van het astrologische teken Kreeft. Deze invloed is op iedereen van toepassing, maar heeft een sterkere uitwerking op diegene, die veel Kreeft-invloed hebben in hun geboortehoroscoop. Ook Mercurius staat dichtbij deze nieuwe maan. Mercurius vertegenwoordigt o.a. het denken en de communicatie. De nieuwe maan gaat nu dus een invloed hebben op jouw denken. Je krijgt een nieuwe manier van denken, je gaat anders tegen dingen aankijken. Kreeft heeft verder betrekking op emoties, gevoelens, moeder, gezin, veiligheid, huis, zorgen voor en hoort bij het element water.
Doordat de nieuwe maan een nieuw begin aankondigt van een nieuwe fase in je leven, betekent het dat je nu nieuwe ideeën en mogelijkheden gaat zien om je plannen te kunnen realiseren. En deze nieuwe mogelijkheden, zijn vooral op het gebied van wonen. Misschien wilde je al lang gaan verhuizen, maar zag je daar nooit geen mogelijkheid toe. Wilde je een huis kopen of gaan verbouwen? Je gedachten hierover zijn veranderd. Je denkt nu meer in mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Er zullen zich nieuwe kansen voor gaan doen. Nieuwe kansen, zodat het mogelijk wordt om jouw dromen werkelijkheid te zien worden. Want de nieuwe maan staat ook in een driehoek met Neptunus. En Neptunus heeft o.a. met romantiek en dromen te maken. Droomwensen, waarvan je eerst dacht dat ze fantasie zouden blijven, kunnen nu werkelijkheid worden.

TWEELINGZIELEN
De nieuwe maan heeft ook weer een invloed op tweelingzielen. Het getal 11( 4+7) komt weer voor in de datum. Dubbele getallen verwijzen naar tweelingzielen.
De Kreeftinvloed en de driehoek met Neptunus, gaat ervoor zorgen dat je romantische gevoelens krijgt en naar een huiselijk leven verlangt. Dat je graag met je tweelingziel wilt gaan samenwonen en eventueel een gezinnetje wilt gaan stichten. Misschien wil je een huis gaan kopen, je huis gaan verbouwen of opknappen. Of naar een ander huis of plaats gaan verhuizen. Je hebt ook het gevoel dat je dicht bij je familie wilt zijn. En ook om die reden wilt verhuizen. Dit hoeft niet perse jouw biologische familie te zijn, dat kan ook jouw zielsfamilie zijn. Steeds meer zielen, uit jouw monade, gaan de komende jaren samenkomen en willen samen gaan wonen. Veel mensen hebben plannen om leefgemeenschappen te gaan vormen en te gaan leven, zoals zij dat graag willen. Meer samen voor elkaar zorgen, samen leven, samen voor de kinderen zorgen. Daarom vinden er ook veel ontmoetingen plaats, tussen verschillende delen van jouw zielsfamilie. En gaan de komende jaren steeds meer tweelingzielen samenkomen, om samen een nieuwe toekomst op te bouwen.

Je gaat steeds meer nadenken over nieuwe manieren van samenleven. Maar daarvoor moet je eerst nog oude denkpatronen en oude overtuigingen loslaten. En doordat Mars direct is gaan lopen, ga je meer in actie komen en ga je meer vaart zetten achter het doorzetten van jouw plannen. Succes!

Bron: healingcentrum isis

foto van Myra Blaak.
Als echte Kreeft (19-07)kan ik beamen dat er een nieuwe energie en stroming op gang komt. Het is duidelijk voelbaar, zeker voor mezelf na een nare en vervelende periode, voel ik me vandaag anders.
Voor tweelingzielen: Niet voor ieder Tweelingpaar is samenkomen weg gelegd. Eigenlijk komt men pas echt samen in de Kosmos nadat alle levens zijn afgewerkt en geleerd, omdat de trilling te hoog is om op aarde deze liefde te beleven. eigenlijk is het een onaardse liefde omdat het Ego ook een rol mee speelt..

Wat is heldervoelendheid?


Wat is heldervoelendheid?

Heldervoelendheid is het voelen van subtiele energieën. Dit kunnen verschillende energieën zijn, de energieën van de omgeving waar je bent of de gevoelens en emoties van mensen. De energieën die waargenomen worden van de omgeving zweven als het ware op die locatie rond. Zo heeft ieder huis een andere sfeer, dat bepaald wordt door de bewoners van het huis. Deze energie kan nog lang blijven hangen als de bewoners zijn verhuist en nieuwe bewoners zijn ingetrokken.
Bij het voelen van mensen (of dieren) maak je contact met de uitstraling van die persoon. Wanneer dat contact gemaakt is bekijk je die energieën en beter is het om die niet over te nemen.
Iemand die heldervoelend is, voelt vaak maar een deel of enkele van de onderstaande mogelijkheden van het paranormaal voelen.

Welke mogelijkheden zijn er?
· Voelen van energieën met de hand
· Voelen van energieën elders
· Voelen van kleuren als communicatiemiddel
· Voelen van natuurwezens
· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)
· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)
· Voelen dat iemand naar je kijkt
· Voelen van dingen die bij je passen
· Schulpen
· Voelen van verwante ziel
· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam
· Automatisch schrift

Voelen van energieën met de hand
Het voelen kan met meerdere lichaamsdelen. Sommige mensen voelen met hun handen. Dan voelt die het koud of warm worden wanneer er iets is. Ook zijn er mensen die zowel warm als koud kunnen voelen in de hand. De kou en de warmte geeft aan dat er iets niet in orde is. Wanneer een persoon warmte voelt kan die de juiste plek voelen waar het probleem zit, voelt een persoon kou dan is niet de exacte plek te voelen, maar wel algemeen het lichaamsdeel. Wat je voelt voel je in verschillende gradaties.

· Voelen van energieën elders
Wanneer er enorm veel (positieve) energie naar je toe komt kan er een fijne tinteling komen in (een bepaald deel) van het hoofd. Wanneer deze energie uitermate sterk is kan in het gehele hoofd een fijne tinteling komen, die zelfs tot in de schouders voelbaar is. Ook kun je in je hoofd een negatieve (niet fijne) tinteling krijgen, wanneer iets niet goed voelt. Deze tinteling voelt anders en voelt niet zo zacht als de fijne tinteling bij positieve energie.
Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het heel erg koud gaat voelen in de onderbenen en eventueel ook de knieën en bovenbenen. Ook is het mogelijk dat je op bepaalde plekken het gevoel krijgt dat je moet knielen, omdat het heel erg zwaar wordt in de onderbenen. Ook kan het voorkomen dat het zo zwaar voelt dat het lijkt alsof je wegzakt in de grond.
Het voelen op plekken komt veelvuldig voor bij mensen. Men denkt nogal eens dat men alle energieën voelt van zo’n plek, maar meestal voelt een persoon slechts een enkele energie. Het gebeurt maar zelden dat de heldervoelende persoon alle energieën kan voelen, die er op een plek aanwezig zijn.

· Voelen van kleuren als communicatiemiddel
Het voelen van kleuren houdt in dat iemand de communicatie van bijvoorbeeld een gids of geest als kleur waarneemt met het gevoel. Alle energie en informatie die binnenkomt komt als een kleur binnen (niet via de ogen maar via het gevoel). Bij alle gevoels-informatie (en energie) die tot je komt, ervaar je die als kleuren. Ieder stukje informatie (energie) heeft weer een andere kleur. Grotendeels weet men wat de betekenissen zijn van de kleuren, maar kan ook langer duren voordat dat bekend is. Er zit zeer veel informatie in die kleuren ‘verstopt’. Ook waar de informatie vandaan komt is in de kleur gezien. Het is vergelijkbaar met het accent van woorden, er zitten hele kleine minuscule verschillen in de kleuren en betekenissen. Het lijkt op synesthesie, kleuren horen en klanken zien.

· Voelen van natuurwezens
Op bepaalde plekken in het landschap zijn er natuurwezens aanwezig. De energie hiervan is goed te voelen, ook al kunnen ze zich onder de grond bevinden. Er is niet slechts één gevoel bij het voelen van natuurwezens. Dit komt doordat er heel veel tussenvormen zijn, die net weer iets verschillen van andere deva’s. Zodoende verschilt de uitstraling die voelbaar is voor de mens per tussenvorm. Natuurwezens zijn aardewezens die heel erg verbonden zijn met de aarde.

· Het voorvoelen
Het voelen dat er een bepaalde situatie komen gaat, waarbij je al weet hoe (een deel van) de situatie er uit komt te zien. Het is mogelijk dat dit letterlijk voorzien wordt op visuele wijze, maar wat ook een mogelijkheid is, is dat de energie van een situatie gevoeld wordt met het gevoel, dat de indruk van een (deel van de) situatie reeds ruimschoots voordat de situatie aanvang nam al met het gevoel opgevangen was.

· Voelen dat iemand dood gaat (engelen)
Wanneer mensen doodgaan, gaat er een proces aan vooraf waarbij de mens losgemaakt wordt van zijn of haar lichaam. Dit proces kan weken duren en wordt uitgevoerd door engelen. Er zijn mensen die kunnen aanvoelen dat een ander bezig is met z’n (meestal onbewuste) sterfproces. Wat ze dan voelen is de aanwezigheid van bepaalde engelen die de mens helpen over te gaan.

· Voelen van anderen (gevoelens & emoties) (empathie)
Wat een heldervoelend persoon soms ook kan (aan)voelen, zijn de de gevoelens en emoties van andere personen. Het is mogelijk dat de heldervoelende persoon die emoties oppikt en overneemt, dit kan beter niet gebeuren, omdat dit je eigen gestel beïnvloedt. Tijdens het voelen van anderen is het nodig dan de voelend persoon zelf zuiver is en leeg blijft van de emoties van de ander. Het voelen kan bij de persoon zelf en op afstand, hiervoor wordt veelal een foto gebruikt. Bij het voelen van een foto kan men soms een hartslag voelen.
Een zeer gevoelig persoon kan bijvoorbeeld voelen dat de persoon op de foto een alcoholist is. Als de gevoelige persoon zich er niet voor afschermt kan die zelf dronken raken. Ander voorbeeld is bij een persoon op een foto met maagkanker, de voelend persoon kan hier maagpijn van krijgen. Ook het direct voelen waar de pijn zit is mogelijk. Verder is het mogelijk dat er gevoeld wordt hoe de persoon werkelijk van binnen is. Naast het aanvoelen van mensen kunnen ook onder andere dieren worden aangevoeld.

· Voelen dat iemand naar je kijkt
Het komt redelijk vaak voor dat mensen voelen dat er iemand naar je kijkt. De aandacht die uit gaat van de kijkende persoon wordt blijkbaar opgevangen door de bekeken persoon. De energie van het kijken prikt in het auraveld van de ander en dat wordt gevoeld.

· Voelen van dingen die bij je passen
Bij een wandeling door het landschap vinden mensen wel eens steentjes (als voorbeeld). Er zijn mensen die het onbewust kunnen aanvoelen welke steentjes er op energetisch niveau bij zichzelf past, zonder men het in de gaten heeft neemt men dan bepaalde steentjes mee. Maar sommigen kunnen ook op bewuste wijze aanvoelen wat bij hun past. Het aanvoelen van dingen kan goed gebruikt worden voor bijvoorbeeld de eigen gezondheid.

· Schulpen
Schulpen is wanneer een wezen door je lichaam heen gaat, van voren naar achteren of van achteren naar voren door het lichaam. Dit kan een lichtbol zijn of een entiteit die dit doet. De persoon in kwestie die dit meemaakt kan dit heel erg sterk merken, maar het kan ook wat zwakker. Over het algemeen krijgt die persoon een heerlijk gevoel over zich wanneer dit gebeurt. Het voelt heerlijk! Het wezen dat door je heen gaat is soms duidelijk voelbaar en soms ook zichtbaar. Deze ervaring is zeldzaam. Soms kan het betekenen dat een entiteit je wilt bedanken voor wat je hebt gedaan.

· Voelen van verwante ziel
Met het voelen van een verwante ziel wordt bedoeld als je iemand voor het eerst ontmoet en bij die persoon het gevoel hebt dat je die al kent, dat je samen iets hebt maar niet uit dit leven. Hoe sterker die gevoel is, hoe groter de mate van verwantschap. Een voorbeeld om dit te illustreren is het volgende verhaal. Meerdere zielen worden geboren uit een kosmisch ei. De ziel die direct naast je geboren wordt is de meest verwante ziel, de ziel die hiernaast weer geboren is iets minder verwant dan de vorige en dit gaat zo door. Dus hoe dichter een andere ziel bij jouw eigen ziel geboren is, hoe verwanter deze ziel is, en hoe sterker het gevoel van herkenning zal zijn. Iemand die het meest met je verwant is wordt een tweelingziel of zielemaatje genoemd. Tweelingzielen complementeren elkaar en passen goed bij elkaar. Ook zijn er zielen die negatief aan een persoon verwant zijn, dit worden nevenzielen genoemd. Wanneer twee nevenzielen samen een relatie hebben, zuigt de een te veel energie weg bij de ander.

· Ervaren dat je iets anders bent dan het lichaam
Veel mensen ervaren zichzelf als een lichaam, ze denken dat zij het lichaam zijn. Dit is niet zo. Men is er zich niet bewust van dat een mens bestaat uit een lichaam, bewustzijn en een ziel. Veel mensen weten dit wel, maar ervaren zichzelf toch als lichaam. Er zijn ook mensen die dit wel bewust ervaren. Ze voelen zich in het lichaam zitten in plaats van het lichaam te zijn. Het lichaam als een voertuig om zich hier op aarde voort te bewegen. Het lijkt dat je zweeft in het lichaam. Je kunt heel bewust het lichaam besturen, maar dit kan ook op de automatische piloot.

· Automatisch schrift
Automatisch schrift is een geschreven boodschap die bv een gids of geest met jouw hand schrijft, maar het kan ook op de computer. Je hand wordt tijdelijk “overgenomen” en die schrijft (of typt) een boodschap op papier. Soms worden de berichten in andere talen neergeschreven. Het handschrift waarmee geschreven is, zal meestal afwijken van je eigen handschrift. Wanneer iemand tijdens het automatisch schrijven gaat denken over het schrijven zal dit het automatisch schrijven gaan blokkeren of verstoren. Om goed te kunnen schrijven is het nodig dat men leeg is en het vrij laat gaan.

Bron: http://www.leylijnen.com/heldervoelendheid.htm

Oceaandruppel


 

Stel je eens voor
Dat je een druppel bent
Je valt in de oceaan
Wat dan?…
Dan wordt je de oceaan.

Mee deinen op de golven
Een zee van mogelijkheden
In stilte en diepte
Kalm en bedaard

In volle overgave
Van liefde voor jezelf

Een druppel van het geheel

Marianne

een druppel

Celestijnse belofte, 9e inzicht


 

Het Negende Inzicht: De toekomst, de ontluikende beschaving.

In Het Negende Inzicht worden de eerste acht inzichten samengevoegd en verankerd.
Vele mensen die volgen bewust of onbewust al enkele inzichten puur vanuit hun eigen ZIJN, zij bevorderen en benaderen hiermee hun spirituele groei en in de omgang met hun mede mensen en eventueel met hun kinderen.

In het 1e, 2de en 3de Inzicht lezen wij de wetenschappelijke benadering van de spirituele groei.
Mensen als Carl Jung, Bell Laboratories en Einstein waren in hun tijd al bezig aan te tonen dat er meer is tussen hemel en aarde.
Het trachten te verklaren dat tijd en ruimte niet lineair zijn, dat er Universele energie bestaat, dat alle individuen en objecten een verbindende schakel hebben, komen mede van hun hand.
Dergelijke onderzoekers creëerden een basis van aannemelijke kennis waar een spirituele groei op kan rusten.
Echter niet alles kan wetenschappelijk worden aangetoond, alles berust op aannames en wij volgen deze aannames totdat het tegendeel is aangetoond en bewezen.
Daardoor zijn er een hoop mensen die eerst bewijzen willen hebben voordat zij van hun opgelegde en vaste overtuigingen afstappen.

Een hoop mensen vinden het dus prettig om eerst de abstracte zaken als Universele energie, energie-uitwisseling, reïncarnatie en karma verduidelijkt te hebben.
En die basis vinden wij terug in de eerste drie inzichten.
Dit is de basis die ons duidelijke mag maken dat we collectief op weg zijn ons bewust te worden van onze spirituele aard.
Die basis laat ons weten dat elk mens of individu een levensvisie, een levenscontract heeft, en dat de menselijke samenwerking je de kans bied om deze levensvisie, jouw levenscontract ….. te volgen en uit te werken.

In het 4de, 6de en 8ste inzicht lezen wij de mogelijkheden die jij hebt en krijgt om samen te werken met je mede mens, waardoor je de mogelijkheid krijgt jouw spirituele groei te laten openbaren.

Vooral in het westen zijn de mensen tijdens laatste paar honderd jaar misleid en verleid tot het materialistisch leven in plaats van het leven op een spiritueel vlak, waardoor hun spirituele groei op een heel laag pitje is komen te staan.
Hierdoor zijn wij onze voeding van de Universele energie deels kwijtgeraakt, in feite zijn wij het contact met de basis …… kwijtgeraakt.
Daar wij wel energie nodig hebben om te kunnen overleven in de materialistische wereld, zijn we begonnen ons te voeden met energie middels energieroof, met alle gevolgen van dien.

Echter, als wij weer gaan inzien dat deze energie maar tijdelijk is, en dat we op deze manier niet op een gelijkwaardige manier met onze medemens kunnen omgaan, pas dan kunnen we veranderen!!!
Als wij instaat zijn om onze beheersingsdrama’s op te heffen en als wij weer mogen gaan leren om onze energie te gaan onttrekken vanuit de kosmos en vanuit bijvoorbeeld de natuur, dan mogen wij dichter bij ons eigen wezen komen te staan, bij ons eigen ZIJN, via ons eigen Zuivere Bewustzijn, in plaats van ons Ego, waaruit we nu vaak handelen.

In het 5de en 7de inzicht mogen wij leren hoe jij je eigen persoonlijke groei en trillingsveld ….. je trillingsgetal mag verhogen.
In het begin vorige eeuw begon de invloed van de kerk af te brokkelen.
In de jaren ’60 ontstond er een interesse naar de Oosterse wijsheden.
Eind jaren ’70 begon de groei van Reiki.
En heden ten dagen heeft elke gemeente wel een New-Age winkel.
In elk huis staat wel een Boeddha beeldje, een dreamcatcher of wordt wierook gebrand.
Er worden veel Reiki-cursussen, Meditatie avonden, Yoga-sessies, etc. aangeboden.

Het aantal Spirituele Centra groeit nog steeds en de mens verwijderd het collectief van de opgelegde dogma’s van de kerk, en wilt een eigen inbreng hebben in haar eigen spirituele belevenis.
Het besef dat er meer is tussen hemel en aarde groeit gestaag, en de wetenschap dat we op een andere manier met elkaar en onze omgeving moeten omgaan, krijgt steeds meer aanhang.
Alleen het daadwerkelijk DOEN ontbreekt er vaak nog aan, men is nog steeds vaak bang voor de reacties vanuit de omgeving en de opgelegde dogma’s die hieruit voortkomen.
Als men het WEL doet, is dit vaak individueel ….. vaak schaamt men zich voor het feit dat ze mediteren wat heel vreemd is want het gebed in een kerk in feitelijk niets meer of minder dan een geleide meditatie wat door de maatschappij WEL geheel geaccepteerd is!!!
Je kan dan ook wel nagaan wat er met de mensen gebeurd als men zou weten dat zij naar een spirituele workshop gaan of naar bomen luisteren ….. ect., dat is natuurlijk dan helemaal eng ….. want wat zal de maatschappij daar wel niet van zeggen.
Dit terwijl het helemaal niet belangrijk is wat een ander van jouw levenswijze vind, de angst is dan ook puur afkomstig vanuit het EGO!!!

Het 6de en 8ste inzicht leert ons de omgang met onze kinderen.
Als je overtuiging jouw ingeeft dat je maar één keer leeft, dan zou je dus kunnen stellen dat een ouder iemand meer levenservaring heeft dan een kind, dat is tevens onze westerse overtuiging en opvoedtraditie.
Echter ….. als je er van uitgaat dat men reïncarneert ….. dan veranderd dit verhaal meteen, en valt jouw overtuiging direct in de goot.
Wellicht is dat het kind al verder op het levenspad dan de oudere, het kind heeft wellicht al van meerdere leven genoten dan de oudere, en heeft dan ook vanzelfsprekend meer levenservaring dan de oudere ….. of die kennis al dan niet vergeten is bij de incarnatie doet niet ter zake omdat op zielsniveau kennis nooit verloren gaat.

Daarom is het dat als we het kind te kort houden en beknotten, dan hanteren wij de beheersingsdrama’s en richten we zowel bij het kind als bij ons schade aan.
Dat een kind niet de keukenkastjes mag plunderen, de poes niet aan de staart mag trekken, en niet op de muur mag tekenen spreekt voor zich, maar het heeft geen zin om het kind de tekenspullen af te nemen omdat je hiermee zijn uitingen beperkt.
Het kind mag toch tekenen …… maar mag dit niet op de muur, door zijn tekenspullen af te nemen bestraf je dus het verkeerde …… geef het in plaats daarvan een groot stuk papier waarop het WEL mag tekenen, laat het zelf zien dat het daar wel op mag!!!

Kinderen tot een jaar of zeven hebben weinig inzicht in de complexe materiele wereld waarin de ouders leven.
Veel handelingen komen vanuit hun spirituele besef in plaats van hun materiele besef.
Kinderen moeten daarin gestuurd en gesteund worden, niet geblokkeerd.

Op het moment dat ouders handelen vanuit de materialistische wereld (beide een baan, verantwoordelijkheid), meerdere kinderen hebben, dan komen de kinderen letterlijk aandacht …… liefde tekort.
De ouders zullen na een vermoeiende werkdag terugvallen op de beheersing drama’s om het huis zo snel mogelijk stil willen krijgen.
De ouderwetse methode van rolbepaling is hier niet het juiste antwoord op.
Een kind heeft namelijk zowel de aandacht van de moeder, als van de vader nodig.
Komt een kind de aandacht van de vader tekort, dan heeft dat zijn uitwerking op zijn latere omgang met mannen.
Ook hier valt men snel terug in de beheersingsdrama’s.

Door je te verbinden met al deze inzichten zal je een collectieve spirituele groei mogen doormaken, het heeft een enorm sneeuwbal effect, je krijgt direct een totaal andere kijk op de wereld en je omgeving om je heen.
De mens is geïncarneerd met een levensvisie, een levenscontract, een levensopdracht ….. het maakt me niet uit hoe je het noemt ….. maar je draagt die verantwoording met je mee.
Door al de inzichten te koppelen aan elkaar komen we aan de ware essentie van Het Negende Inzicht en het begin van Het Tiende Inzicht ….. en dus aan het ware inzicht van jouw bestaan hier op onze liefdevolle Moeder Aarde, en met een vernieuwde wereldvisie.

Want, terwijl wij ons allen ontwikkelen naar de optimale voltooiing van onze spirituele levensopdracht, zullen de technologische middelen voor ons voortbestaan volkomen geautomatiseerd worden, aangezien de mensen zich niet langer daarop maar op het synchrone groeiproces concentreren.
Een dergelijke ontwikkeling voert de mensheid naar steeds hogere energieniveaus, waardoor uiteindelijk ons lichaam transformeert tot een spirituele vorm, en de huidige bestaansdimensie verenigd wordt met de dimensie van het hiernamaals, waarmee de cyclus van geboorte en dood ten einde komt.
Terwijl ze leert verbonden te blijven met de goddelijke energie binnenin en actief een spirituele levensopdracht nastreeft, zal de mensheid doorgaan zich te transformeren.

Tot zover Het Negende Inzicht lieve vrienden, ik wens dat ik een duidelijk beeld heb mogen overbrengen van het belang van deze inzichten …… het zal de wereld duidelijk mogen veranderen.
Ik wens een ieder via deze weg een spetterend nieuwe week, een spetterend nieuwe week waar de vonken van Universele energie mogen overspringen ….. want de Universele energie is onbeperkt voorradig en mag dan ook vrij worden uitgedeeld aan een ieder die het nodig heeft.

Volgende week gaan we verder met Het Tiende Inzicht.
Jullie Universele broer en vriend,
Ronald Smit.

 

Leven zonder verwachtingen.


 

Wat zou er gebeuren als je zou leven zonder verwachtingen? Je leven zou nooit meer tegenvallen. Je zou je laten meevoeren met alle gebeurtenissen en je zou nooit teleurgesteld zijn. Klinkt goed? Laten we eens kijken hoe je kunt leven zonder verwachtingen.

Helemaal vrij om het leven te ervaren

Je verwachtingen over je leven zetten je gevangen. Je verwachtingen zorgen er namelijk voor dat je het leven steeds op één manier benadert, namelijk de manier die aansluit bij je verwachtingen.

Daar is niets mis mee (en al was dat het wel, who cares). Toch is het interessant om je verwachtingen over je leven onder de loep te nemen. Op die manier ontdek je namelijk waar veel van je problemen vandaan komen. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Verwachtingen zorgen voor je problemen

Je bent onderweg naar huis, en je verwacht dat je lover de was heeft opgehangen en de vaatwasser heeft uitgeruimd. Je hebt een beeld voor ogen waarin dit is gebeurd. Wanneer je thuis komt blijkt dat er helemaal niets is gebeurd. Je wordt boos, omdat je merkt dat de situatie zoals je deze aantreft niet aansluit bij je verwachting.

Je kunt naar huis reizen zonder verwachting. Je hebt totaal geen verwachtingen van wat er wel en niet gebeurt zou moeten zijn thuis. Je komt binnen, het huis is rommelig. Je wordt er niet direct blijer van, maar je had geen verwachting van de situatie. Dus er is geen reden om ruzie te maken.

Als iets anders uitpakt dan je verwachtte dan krijg je een klap te verwerken. Er ontstaat een reactie. Je voelt je naar aanleiding hiervan blij, boos, verdrietig, teleurgesteld, verbaasd of verrast. Dit is van toepassing op externe gebeurtenissen en andere mensen. Het is ook van toepassing op ons eigen gedrag.

Je verwacht van jezelf dat je vandaag lekker productief gaat zijn. Je blijkt niet aan je eigen verwachting te kunnen voldoen. Daarom heb je een hekel aan jezelf, aan je eigen gedrag. Je voelt je hierdoor (wellicht tijdelijk) minder goed over jezelf en zit dus minder goed in je vel.

We hebben allemaal verwachtingen. En onze verwachtingen zorgen voor problemen. Ja, soms pakt het goed uit (als je verwachtingen worden overtroffen). Maar ook als je geen verwachtingen hebt kun je erg blij zijn met hoe een situatie uitpakt. Wanneer je geen verwachtingen hebt voorkom je dus problemen terwijl je nog steeds kunt profiteren van de voordelen.

Zo leef je zonder (of met minder) verwachtingen

Prima. Alsof het zo simpel is om geen verwachtingen te hebben! Nee, dat is het niet. Maar je kunt ergens beginnen en er zo steeds beter in worden. Het loslaten van je verwachtingen over jezelf en de wereld om je heen voelt ontzettend lekker. Je zult al snel proeven van de voordelen en het hierdoor vaker doen.

Oké, laten we aan de slag gaan. Hoe leef je zonder verwachtingen? Hier enkele ideeën:
•Ben je boos (geweest)? Evalueer dan eens waarom je precies boos bent. Wat irriteert je? Heeft het te maken met verwachtingen die niet waar worden gemaakt? Waren deze verwachtingen realistisch? Zou je ze kunnen laten vallen?
•Het hebben van verwachtingen geeft je een vals gevoel van controle. Het leven doet gewoon zijn ding en maakt zich niet druk om wat jij er allemaal van verwacht. Zie het als die auto attractie in de Efteling. Je houdt als kind voortdurend het stuur vast in de illusie dat jij bepaalt hoe de auto rijdt. Je doet je best om mooie bochten te maken, om geen botsingen te maken. Op een bepaald moment besef je echter dat je het stuur ook los kunt laten, en dat de auto dan precies dezelfde route rijdt. Het leven is zoals die auto, en ja, je mag het stuur rustig loslaten.
•Weet dat je weinig nodig hebt om gelukkig te zijn. Train jezelf om vaker in het hier en nu te leven. Zodra je weet dat je je prima kunt vermaken in je eentje, zonder spullen, zonder toestanden, kun je met meer vertrouwen leven zonder verwachtingen.
•Val andere mensen niet lastig met jouw hoge verwachtingen. Ja, als het om het opleveren van werk gaat is het misschien wenselijk om verwachtingen te hebben. Maar heb minder verwachtingen van je familie, je kinderen, je partner. Dit geeft meer lucht, minder frustratie en meer liefde. Echte liefde is loslaten, niet vastklampen.
•Je kunt doelen hebben en toch leven met minder verwachtingen. Minder verwachtingen betekent niet geen verwachtingen. Vaak dient het leven oplossingen aan die je nooit had verwacht!

Wat verwacht jij van dat feestje van vanavond? Wat verwacht je van het kerstdiner, die vakantie? Hoe hoger je verwachtingen, des te groter je kans op teleurstellingen. Laat het leven over je heen spoelen, ga er zonder verwachtingen in. Je zult net zoveel lol beleven. Misschien zelfs wel meer.

Want wie zegt dat iedere gebeurtenis alleen maar leuk is als deze aan jouw verwachtingen voldoet? Misschien ontdek je wel hele nieuwe mogelijkheden die ook mooi zijn, iets wat je nooit had verwacht!

Dus maak het jezelf makkelijker. Geniet van je leven, en verwacht niet zoveel. Kom uit je gevangenis van verwachtingen en ervaar het moment zoals het zich aandient. Ik verwacht dat je dat kunt. Nee, ik verwacht het niet. Of… nou dit wordt te ingewikkeld.

http://sochicken.nl/verwachting?

Mooie tekst over verwachtingen hebben die je danig kunnen teleurstellen. Hoe minder verwachtingen, des te minder teleurstellingen. Ook de reden van verwachting is belangrijk om teleurstellingen te kunnen voorkomen.

Hoogsensitief: Blijf krachtig tijdens stressvolle situaties met deze 5 tips


Hoogsensitief: Blijf krachtig tijdens stressvolle situaties met deze 5 tips

by auteur

door Maaike Kruijsen

Elk leven kent periodes waarin het allemaal wat minder makkelijk lijkt te gaan. Wanneer alles op je af komt kan dat met je hooggevoeligheid extra heftig binnenkomen. Het is juist dan de kunst om niet uit balans te raken. Leer ook dan in je kracht te blijven met onderstaande tips.

1. Welke houding kies je?

Je kunt te midden van de ellende ter plekke besluiten hoe je het wilt zien: als een zware last die je moet dragen of als een pittige maar uitdagende en verdiepende situatie. Hiermee hoef je niet ineens blij te worden om iets wat je als onprettig ervaart. Je kiest eenvoudigweg om de situatie aan te gaan óf over je heen te laten komen. Dat laatste kost veel energie en maakt het nog zwaarder dan het in wezen al voelt omdat je je dan ook nog verzet. Heel simpel kun je de situatie al aan gaan al doen door ‘problemen’ ‘uitdagingen’ te gaan noemen. In sommige gevallen als (terminale) ziektes van jezelf en/of anderen draait het om verlies en loslaten. Je zou dan in plaats van enkel het verlies ook stil kunnen staan bij de verbinding die er nog wél is. Wanneer je de situatie aangaat accepteer je de situatie waarin je je bevindt. Geef je gevoelens de ruimte, accepteer wat je niet kunt veranderen en geniet van de kleine momenten.

2. Zet jouw basis op nummer 1

Zorg dat je goed eet, rustig slaapt en voldoende tijd voor jezelf neemt in alle hectiek.

Doe iets wat bij jou past:

  • Ga wandelen als je je daar lekker bij voelt of je gedachten mee kunt verzetten.
  • Schrijf van je af of maak een gedicht
  • Neem bewust een kopje thee

Kijk naar een leuk en/of ontspannend programma of film

3. Verwen jezelf!

Ga iets doen waar je echt van geniet. Koop lekkere bonbons, neem een warm bad, droom weg bij fijne muziek of koop iets leuks voor jezelf. Deze aandacht voor jezelf helpt je een balans te houden wanneer er zaken zijn die veel energie kosten en een wissel trekken op je emoties.

4. Vraag hulp

Omdat we zelf van nature dienstbaar zijn vergeten we vaak dat we zelf ook best weleens wat hulp kunnen gebruiken. Zeker als je gewend bent vanuit je vroege jeugd dat dit de (enige) manier was om aandacht te krijgen kan dat er diep ingebakken zitten. Vind jij het ook maar lastig om hulp te vragen? Onthoud het volgende dan goed: door hulp te vragen gééf je iets. Sta eens stil bij het gevoel dat je krijgt als je er voor een ander mag zijn. Dat is toch fantastisch om die ander te geven! Je slaat twee vliegen in één klap: je hoeft het niet alleen te doen én je geeft de ander een fijn gevoel door de hulp die hij/zij je mag geven.

5. Focus op mogelijkheden

Geen geld voor een aantal van bovenstaande tips? Wanneer je geen geld hebt ga je daar dan niet op focussen maar zoek naar iets wat weinig of geen geld kost. Jij kiest hoe je met de situatie omgaat, laat omstandigheden, welke dat ook mogen zijn, niet steeds je humeur en ‘zijn’ beïnvloeden. Wanneer er van alles tegen zit focussen we als mensen al vrij snel op wat er allemaal niet gaat. Met als gevolg dat het steeds aandacht en energie krijgt en daarmee steeds groter wordt. Negeren is natuurlijk geen handig alternatief want daarmee verdwijnt de situatie niet.

Focus in plaats daarvan op wat wél kan en wél haalbaar is. Maak er wat leuks van. Wanneer je bijvoorbeeld weinig geld hebt, boor dan je creatieve kant eens aan voor leuke alternatieven die goedkoop of gratis zijn maar onbetaalbaar als ervaring. Ze zijn er! Geld is maar een middel, meer niet.

Maaike’s website : Sofia Anima.nl

Bron: Nieuwetijdskind.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een mooi artikel om te delen en ook nog eens nuttig is voor mezelf.

2 punten die belangrijk zijn voor mezelf, bij tip1
In sommige gevallen als (terminale) ziektes van jezelf en/of anderen draait het om verlies en loslaten. Je zou dan in plaats van enkel het verlies ook stil kunnen staan bij de verbinding die er nog wél is. Wanneer je de situatie aangaat accepteer je de situatie waarin je je bevindt. Geef je gevoelens de ruimte, accepteer wat je niet kunt veranderen en geniet van de kleine momenten.

tip4
Vind jij het ook maar lastig om hulp te vragen? Onthoud het volgende dan goed: door hulp te vragen gééf je iets. Sta eens stil bij het gevoel dat je krijgt als je er voor een ander mag zijn. Dat is toch fantastisch om die ander te geven! Je slaat twee vliegen in één klap: je hoeft het niet alleen te doen én je geeft de ander een fijn gevoel door de hulp die hij/zij je mag geven.

Een mooi doordenkertje de laatste 2 zinnen…besef wel dat er maar echt weinig mensen die onvoorwaardelijke hulp kunnen geven..