Dagtekst: de ziel en het huis


Dagtekst van vrijdag 31 juli 2015.

“Het is met de wijsheid en de liefde dat je je echte huis bouwt. De materialen van de wijsheid zijn stevig, maar om lange tijd overeind te blijven, moeten zij ondersteund worden door een levende ziel, anders zul je weldra scheuren in de muren opmerken. En deze levende ziel is de liefde.
Wanneer een huis bewoond wordt, zal het niet zo vlug beschadigd raken als wanneer het leeg staat. De aanwezigheid van de mens, zijn activiteit, zijn ademhaling, verlevendigen het. Het huis zegt: “Aangezien iemand in mij onderdak zoekt, moet ik overeind blijven.” Maar als men het verlaat, begint het uiteen te vallen. Construeer je verblijf dus met de wijsheid als geraamte, maar vul het met liefde om het te bewaren, te verstevigen. Als er geen liefde is, als er vanbinnen geen leven stroomt, zal de woning instorten. Het bewijs : wanneer de ziel het lichaam van de mens verlaat, gaat het geleidelijk over tot ontbinding. Wie onderhield die woning? Het leven dat erin rond stroomde.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Zoals eerder een citaat van mij….een lichaam sterft zonder ziel, de ziel leeft verder zonder lichaam. Dat komt in deze tekst ook weer prachtig naar voren. Ons lichaam is ons huisje, onze tempel op aarde, verbind je ermee..

Advertentie

Dagtekst: bomen en wandelen


“Je gaat wandelen in een bos: probeer je ervan bewust te worden dat dit bos bewoond is. Een menigte onzichtbare schepselen is daar aanwezig, deze schepselen komen en gaan, in beslag genomen door verschillende activiteiten, en zij merken je aanwezigheid op. Waarom zou je dan niet proberen met hen in contact te komen?
Je kunt ook een boom naderen en deze een boodschap toevertrouwen voor alle andere bomen in het bos. Laat hij hun vertellen dat je ze allemaal prachtig vindt, dat je van hen houdt. En je kunt de boom omhelzen en vragen dat hij je omhelzing doorgeeft. Dan zullen de entiteiten die de boom bewonen, je liefde uitdragen door heel het bos. En terwijl je voortgaat met wandelen, zullen de entiteiten die deze boodschap ontvangen hebben, uit de bomen komen om je te bekijken. Zij zijn verrukt, zij dansen als je voorbijgaat, en wanneer je weer thuiskomt, ben je gelukkig, je voelt dat je iets van het echte leven hebt geproefd.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: Eenzaamheid


“Zelfs wanneer zij een gezin, buren, relaties hebben, klagen toch veel mensen over eenzaamheid. Wat een ondankbaarheid tegenover de kosmische Intelligentie, die de aarde heeft bevolkt met zoveel schepselen. Zelfs wanneer zij fysiek alleen zijn, zouden ze moeten voelen dat ze in feite een immense familie hebben, hun spirituele familie. Maar hun bewustzijn is zo beperkt, verduisterd, dat zij dit niet voelen. En dit is het geval voor miljoenen mensen in de wereld : zij voelen zich alleen, en toch…
De waarachtige remedie tegen de eenzaamheid ligt in de verruiming van het bewustzijn. Zelfs als je geen vader, moeder, broer, zus, geen enkel familielid met bloedverwantschap, noch iemand in je omgeving hebt met wie je kunt communiceren, is dat nog geen reden om te denken dat je alleen bent. Wanneer je zult begrijpen dat de mensen broers en zussen zijn, zonen en dochters van dezelfde Vader, de kosmische Geest, en van dezelfde Moeder, de universele Natuur, zul je je nooit meer verlaten of ongelukkig voelen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Wat een prachtige dagtekst weer deze keer. Wanneer men genoeg aan zichzelf heeft, heeft men niemand anders nodig.

Dagtekst: vingerwijzen


Dagtekst van dinsdag 19 mei 2015.

“Wanneer je je moet uitspreken over iemand, moet je het doen met respect, met fijngevoeligheid, om dat wezen niet te beschadigen, of schade te berokkenen aan zijn ziel. Want zijn ziel is een rijke en diepzinnige entiteit die God heeft geschapen met een immense wijsheid, en wanneer men er geen eerbied voor heeft, gedraagt men zich als een boosdoener.
Al degenen die zich inbeelden dat zij bij iedere gelegenheid ongestraft de vinger kunnen leggen op de zwakheden van de anderen om hen belachelijk te maken, doen niets anders dan hun innerlijke armoede openbaren. Hoe is het mogelijk dat zij zich geen rekenschap geven van de negatieve weerslag van deze houding op heel de rest van hun gedrag, tot zelfs in hun begrip over het leven? Zij snijden zichzelf af van de harmonieuze stromen van het leven en geleidelijk aan sluit heel de natuur zich voor hen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: oorlog


“Er breekt een oorlog uit, dan nog een, en weer een andere op verschillende plaatsen op de planeet. En iedereen jammert en vraagt zich af waarom toch al die oorlogen… Het is heel eenvoudig: omdat de mensen niet weten hoe zij kunnen profiteren van de goede voorwaarden die de vrede hun geeft.
Ontdekken welke bezigheden men moet hebben in vredestijd vereist een grote waakzaamheid. Maar de waarheid is dat, zelfs in vredestijd, de mensen voortgaan met oorlog voeren; op alle gebied  blijven zij elkaar bestrijden: de politiek, de handel, de financiën, de godsdienst, de familie… Het zijn permanente conflicthaarden, echte slagvelden. Waarom is men daarna verbaasd dat er zowat overal gewapende conflicten uitbreken, die zoveel ellende teweegbrengen? En daarna smeken zij God om deze oorlogen te doen stoppen en de vrede terug te brengen… Maar wat heeft God hiermee te maken? Het is aan de mensen dat men moet vragen om de middelen te vinden om vrede in zichzelf te hebben zodat zij ook met de anderen in vrede kunnen leven..”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een mooie citaat dat hier op aansluit….

”.Mensen zien oorlogen in de wereld en om zich heen, behalve de oorlog in zichzelf”

Dagtekst: Religie


 
“Iedere religie heeft een dag die speciaal bestemd is voor de eredienst: voor de christenen is het de zondag; voor de joden de zaterdag; voor de moslims de vrijdag… Maar in de ogen van de Schepper van hemel en aarde zijn alle dagen heilig. Er is de vrijdag, de zaterdag, de zondag, maar ook de maandag, de dinsdag, enz. om Zijn Naam te heiligen en het goede te doen. Anders heeft het geen enkele zin. Gedurende zes dagen overtreedt men rustig de wetten en de zevende dag gaat men naar de kerk, naar de moskee of naar de synagoge om te proberen de fouten, begaan tijdens de zes andere dagen, uit te wissen! Degene die zes dagen onbewust en laag-bij-de-gronds heeft geleefd, in welke toestand zal hij voor God verschijnen? Zal God deze hypocrisie waarderen? Maar vooral zal deze houding hem niets bijbrengen.
Men hoeft zichzelf niets wijs te maken: niet alleen volstaat één dag per week niet om vooruit te komen op de weg van de wijsheid, de liefde en de zuiverheid… Maar hetgeen men de zevende dag beleeft, hangt af van de manier waarop men de zes andere dagen heeft geleefd. Het is dus iedere dag, gedurende heel de dag en de nacht, dat men inspanningen moet doen om in de kerk van God te zijn, en de kerk van God, dat is heel de schepping.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: Liefde


 

Dagtekst van zondag 11 januari 2015.

“Niets is belangrijker dan iedere dag die begint met dankbaarheid te verwelkomen, en de beslissing te nemen om deze dag te beleven met liefde. En wat betekent leven met liefde? Heel eenvoudig ademen, eten, wandelen, kijken, luisteren met liefde. Je denkt dat je dat allemaal weet… Nee, je weet het niet.
Leven met liefde is zich verheffen tot die bewustzijnstoestand, die je gedachten, je gevoelens en je handelingen harmoniseert en jou in evenwicht houdt. En deze bewustzijnstoestand wordt een bron van vreugde, kracht en gezondheid, niet alleen voor jou maar voor alle schepselen die je ontmoet.
Wanneer je werkelijk met heel je wezen begint te begrijpen wat leven met liefde betekent, zal heel je bestaan erdoor getransformeerd worden. De liefde zal in jou voortdurend opborrelen, zelfs wanneer je slaapt… Ja, zelfs tijdens je slaap.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: Nieuwjaar


Dagtekst van donderdag 1 januari 2015.

“Vandaag begint een nieuw jaar en omdat de eerste twaalf dagen van een jaar in verbinding staan met de komende twaalf maanden, doe je best om deze zo goed mogelijk te beleven, om aan heel het jaar een stevige basis te geven. Bedenk dat geen enkele van je gedachten, geen enkele van je gevoelens, van je verlangens, zonder gevolgen blijft:  zij zijn als zaden, die je in de aarde van je ziel zaait en deze zaden zullen kiemen. Het is de bestemming van de aarde om de groei van de zaden te bevorderen. Wanneer zij eenmaal gezaaid zijn, worden ze door de aarde gevoed, en het water, de lucht en het zonlicht dragen ook bij tot hun ontwikkeling. Maar let op: wie door onachtzaamheid of slechte wil brandnetels of distels zaait in zijn innerlijke aarde, hoeft niet te  verwachten dat er graan zal groeien.
Op deze eerste dag van het jaar kunnen de zaden die je plant ook woorden zijn zoals ‘blijdschap’, ‘licht’, ‘vrede’, ‘liefde, ‘hoop’…  Doordring je goed van hun betekenis en zaai deze in de diepten van je ziel. Zorg goed voor hen en je zult voelen hoe deze woorden geleidelijk aan een heel werk van ontkieming in jou zullen realiseren. Zo zul je heel het jaar lang kunnen leven tussen vruchtbare velden en bloementuinen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: vermoeidheid


Dagtekst van woensdag 26 november 2014.

“Het gevoel van vermoeidheid is zeker een objectieve realiteit, maar ze is ook erg afhankelijk van de innerlijke toestand. Aan iemand die mij eens vroeg hoe je onvermoeibaar kunt worden, heb ik geantwoord: ‘ik wil je het geheim wel openbaren, maar zul je het weten te gebruiken?’ Dit geheim is liefde op te vatten voor alles wat je doet, want juist de liefde wekt en onderhoudt de vermogens in de mens.’ Werk uren met liefde en je zult geen vermoeidheid voelen, maar werk nauwelijks enkele minuten als je je ontevreden of opstandig voelt; er zal iets in je blokkeren en je zult je snel uitgeput voelen.
Telkens als je iets moet ondernemen of een plicht vervullen, span je in om dit met liefde te doen of doe het anders niet! Wat je zonder liefde doet, zal je doen verslijten en wees dus niet verbaasd als je vervolgens geen enkele veerkracht meer hebt. Zonder liefde werken is alsof je vergif inneemt. Je zult zeggen dat er taken zijn waar je een hekel aan hebt, die je vervelen (als je eraan denkt ben je al moe!), maar dat het onmogelijk voor je is eraan te ontsnappen. Probeer op zo’n moment tenminste één reden te vinden om ze met liefde te verrichten en dit werk zal draaglijker lijken. Je zult vaststellen dat je minder vermoeid bent: de liefde zal zegevieren over je vermoeidheid.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: Lijden


Dagtekst van vrijdag 21 november 2014.

“Als je lijdt, probeer dan te beseffen dat slechts een deel van jou door dit leed wordt geraakt. Er is een ander deel dat onbereikbaar blijft: je geest. Die is vrij, hij wordt aan geen enkele dwang onderworpen. Vanuit de sublieme gebieden waar de geest zich bevindt, kijkt hij naar je en geeft je raad. En soms zegt hij zelfs tegen je: ‘Lijd je? Wel, verheug je, want als je intelligent bent, zul je dankzij dit lijden nog aan scherpzinnigheid en inzicht winnen en je zult sterk worden.’
Wie ongelukkig is, heeft de neiging zich met dit ongeluk te vereenzelvigen; hij laat zich erdoor overweldigen. Dat is gevaarlijk. Hij moet integendeel onmiddellijk op zijn hoede zijn en tegen zichzelf zeggen: ‘Nu is er werk te doen. Ik lijd, zeker, maar het is slechts een deel van mij dat lijdt.’ Hij moet een beroep doen op die andere entiteit, zijn geest, die in de onmetelijkheid, de eeuwigheid leeft en die hij ook is. Vanuit de bodem van deze modder waarin hij het gevoel heeft weg te zinken, zal hij het licht en de kracht voelen opkomen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Wat een prachtige tekst over het ”lijden” wat de mens zichzelf veelal aandoet, de moeite waard om te delen 🙂