Dagtekst: Helend water


Leer je te bedienen van het water bij je spirituele arbeid.

Bijvoorbeeld: na je handen te hebben gewassen, neem een glas puur water, bij voorkeur bronwater, hou het glas in je linkerhand en doop er een of twee vingers in van je rechterhand, waarbij je je concentreert op een kwaliteit die je het liefst zou verkrijgen, een vooruitgang die je graag zou willen boeken of zelfs gewoonweg dat je je gezondheid wilt verbeteren.
Goede genezers hebben de toestand van sommige zieken kunnen verbeteren door hen gemagnetiseerd water te laten drinken.
Ga er echter niet van uit dat je door dit middel dadelijk je gezondheid herwint of personen in je omgeving geneest, dat zou echt aanmatigend zijn.
Ik geef je deze methode slechts als een oefening, om in het water een hulp te leren zien voor het werken met de gedachte.
Drink dit water vervolgens, als je wilt, of geef het aan de planten.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov

Advertentie

Dagtekst: Goedheid


Hoe vaak aarzel je om je goedheid te tonen, en zeg je tot jezelf dat niemand jouw gebaar zal waarderen: de mensen zijn ondankbaar en zelfs gemeen, en dus loont het niet de moeite om te proberen iets voor hen te doen.

Wel, dat is een heel schadelijke manier van denken, want ze verlamt je in je beste vermogens.
Je hebt voor iemand iets goeds gedaan en je bent er niet voor beloond, je bent zelfs bedrogen?… Dat kan gebeuren.
Maar jouw gedrag hoeft niet af te hangen van andermans houding.
Doe het goede en verlang niets terug, reken alleen op Hem die alles ziet en alles weet.
Alleen Hij kan je het goede en edelmoedige daden waarderen, en van Hem zal dus de beloning komen… maar misschien in een andere vorm jij verwachtte.
Je zult misschien gezonder, sterker, wijzer of gelukkiger worden: is dat niet de mooiste beloning?

~☼~

Omraam Mikhaël AIvanhov
Dagtekst van zondag 13 maart 2016

Hier gaan heel veel mensen mee de fout in, iets terug verwachten voor alle gegeven hulp. Dan maakt het niet meer zuiver dan wel egocentrisch. Zelf vind ik het heerlijk te helpen, dan is er dankbaarheid zonder beloning terug te verlangen..

Dagtekst: Wetten


Dagtekst van zaterdag 6 februari 2016.

“Je hebt iemand kwaad gedaan en je gaat hem je excuses aanbieden. Dat is heel goed, maar het volstaat niet: je moet ook de schade herstellen, want alleen dan ben je quitte. Tegen degene die je geschaad hebt zeggen: ‘Het spijt me, vergeef me… ’ is niet genoeg, en de goddelijke wet zal je achtervolgen tot je het kwaad dat je hebt berokkend, hebt hersteld. Je zult opwerpen: ‘Maar als degene die ik heb benadeeld mij vergeeft?’ Nee, zo gemakkelijk kom je er niet vanaf, want de wet is één ding, en de persoon in kwestie een ander. Deze persoon heeft je misschien vergeven, maar de wet vergeeft je niet, zij achtervolgt je tot je de schade hebt hersteld.
Uiteraard geeft degene die vergeeft blijk van nobelheid, edelmoedigheid, hij bevrijdt zich van de kwellingen en wraakgevoelens die hem zouden hebben vastgehouden in de lagere gebieden van het astrale. Als Jezus ons vraagt om onze vijanden te vergeven, is het opdat wij er in zouden slagen om ons te bevrijden van de negatieve gedachten en gevoelens die ons te gronde richten. Maar vergiffenis regelt de kwestie niet: vergiffenis bevrijdt de slachtoffers, degenen die nadeel ondervonden hebben, maar niet de schuldigen, degenen die de fouten hebben begaan. Om zich te bevrijden, moet de schuldige zijn fout herstellen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Deze tekst had gisteren eigenlijk meer van toepassing geweest op mijn bericht van gisteren. Omraam Mikhaël Aïvanhov is een wijze man, toch ben ik het niet helemaal eens deze keer. In het Universum bestaan geen wetten, deze zijn door de mens uitgevonden. Op aarde moeten er wetten zijn om regels op te volgen, in het Universum bestaat deze niet. Het is de wet van je gevoel die je zelf schade heb toe gebracht..

Vergeven…alleen met een zuiver hart kan dat. Slachtoffers mogen dan wel je vergeven hebben, belangrijker is je les te leren om bevrijding. Zo worden slachtoffer en dader bevrijd van het aangedane en wordt het opgelost in de Kosmos.

Dagtekst: Boek schrijven


We kunnen de mens vergelijken met een boek dat hij zelf aan het schrijven is.

En wat een hanenpoten zijn het vaak, wat een wartaal!
Je treft er allerhande onzinnigheden en afwijkingen in aan…
En als twee van die boeken elkaar ontmoeten en zich tot elkaar aangetrokken voelen, zijn ze dag en nacht bezig elkaar te lezen, maar wat leren ze van deze lectuur?
Mensen weten beslist veel dingen, maar ze hebben nog niet geleerd hoe ze hun eigen boek moeten schrijven.
Zij houden zich uitsluitend bezig met dingen buiten zichzelf te scheppen: beeldhouwen, boetseren, tekenen, schrijven… altijd aan de buitenkant; de binnenkant blijft een braakliggend terrein.
Het wordt tijd voor hen om te leren hun eigen boek te schrijven.
Dan zullen ze elke keer, als ze elkaar ontmoeten, opgetogen zijn om bij elkaar sublieme woorden, zinnen, gedichten en tekeningen te kunnen ontdekken: kwaliteiten, deugden en gaven waar ieder in zichzelf aan gewerkt zal hebben om deze innerlijk te ontwikkelen

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst van vrijdag 15 januari 2016

M. C. Escher – Tekenende handen

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov -  De Universele Witte Broederschap.
Een prachtige dag tekst vandaag weer. Elkaar innerlijk ontdekken is veel mooier dan een boek schrijven in oordeel en kritiek van de denkgeest. Wanneer men de mens zelf zou ontmoeten, zal er een andere waarneming zijn dan gedacht.

Dagtekst: spiritueel


Zelfs indien je absoluut overtuigd bent van de gegrondheid van je spiritueel engagement, voel je je soms vermoeid, verzadigd in zulke mate dat je begint te twijfelen.

Je vraagt je af of al die inspanningen die je doet om boven jezelf uit te stijgen werkelijk de moeite waard zijn en je bent geneigd om alles op te geven.
Welnu, op dat ogenblik moet je waakzaam zijn.
Probeer jezelf vooral de ontgoochelingen voor te stellen die je wachten wanneer je rechtsomkeer maakt.
Zeg tegen jezelf: “Goed, op dit ogenblik ben ik een beetje vermoeid, ik heb geen zin meer om vooruit te gaan, maar dat gaat wel over, dat gaat weldra voorbij; intussen mag ik niet opgeven.”
In de natuur komt na de lente de zomer, dan de herfst, de winter en na de winter is het opnieuw lente.
In het menselijk wezen bestaan er ook cycli, seizoenen.
Laat dus deze winter een beetje voorbij gaan en bedenk dat het daarna beter zal gaan.
Zo moet men redeneren.
Geef nooit de weg van het licht op, je riskeert het op een dag te betreuren en dan zal het veel moeilijker zijn om deze terug te vinden.

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst zondag 27 december 2015

Dagtekst: paradijstuin


Hoeveel gebeurtenissen kunnen je iedere dag het leven zwaar, somber en vooral eentonig maken!

Maar je moet niet toelaten dat deze gebeurtenissen je beïnvloeden.
Om te vermijden dat je loom of somber wordt, zijn er zoveel mogelijkheden!
Denk aan die magnifieke tuin die het Paradijs is en zeg bij jezelf dat je een bloem bent in die goddelijke tuin, een bloem met prachtige kleuren en een heerlijke geur…
Wat is een bloem?
Zij kan niet spreken, niet zingen, niet dansen, geen instrument bespelen, zij is alleen aanwezig met haar vormen, haar kleuren en de grootste kunstenaars staan voor haar in verrukking…
En jullie dan, indien jullie als bloemen zouden kunnen zijn, waarom zouden de hemelse geesten niet afkomen om voor jullie in bewondering te staan?
Zij zullen zeggen: “Ho! Deze schattige bloem, wat is ze mooi!”
En zij zullen zich over jou buigen om nog enkele tinten toe te voegen aan je kleuren en om je parfum nog te verrijken.
Is dat geen beeld dat je kan helpen om weerstand te bieden aan de zwaarte en de duisternis, en om een poëtisch leven te leiden?

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst van donderdag 10 december 2015

Dagtekst: Humeur


Je wilt dat men er plezier aan beleeft jou te ontvangen, jou te ontmoeten?

In plaats van je slechte humeur, je zorgen of verdriet mee te brengen naar de anderen, vraag je af hoe je hun vreugde kunt brengen.
Men verwijdert zich instinctief van degenen die de atmosfeer verpesten met hun geklaag en gevit.
Maar wat voor hen nog erger is, is dat zij hun eigen leven vergiftigen.
De triestheid is een zwarte rook, die eerst de ziel verstikt en uiteindelijk haar schaduw werpt op heel het gezicht.
Op den duur wordt zelfs de werking van het organisme verstoord en wordt het intellect verduisterd.
Je zult zeggen dat een goed humeur of vrolijkheid vaak een kwestie zijn van temperament en dat het moeilijk is om je temperament te veranderen.
Dat is waar, maar door de gedachte, met liefde en wilskracht kun je erin slagen…
Om de anderen geluk te brengen, moet je in de eerste plaats je hart vullen met liefde.
Doe dus een beroep op de liefde met al je kracht en je zult niet alleen gelukkig zijn, maar de vreugde die je geeft zal versterkt naar jou terug komen.

Omraam Mikhael Aivanhov

 

En toch gaan mensen het meest naar deze die altijd maar klagen en vitten om aandacht. Ze krijgen dan ook de aandacht, hulp en steun terwijl de niet klagers vergeten of niet gezien worden.  Zo voedt men het negatieve en zullen deze mensen weinig of niets leren. In principe zijn dit energievreters van andere mensen die er nog eens intrappen ook.

Dagtekst: Lichaam


“Het is belangrijk de betekenis van lichamelijke pijn te begrijpen: zij verwittigt ons dat wij zijn afgeweken van de goede weg. Indien we geen pijn zouden voelen, zouden we recht op het graf afstevenen. Niets is gevaarlijker dan een ziekte die zich in het organisme vestigt zonder het minste alarmsignaal te geven, want op de dag dat de pijn verschijnt en ons alarmeert, is in dat geval de aangerichte schade vaak onherstelbaar.
Daarom, zodra je pijn voelt en vooraleer je op geneesmiddelen te storten om ze te stoppen, begin met je af te vragen wat de oorzaak ervan kan zijn, zoek uit wat je hebt uitgericht, of je onvoorzichtig of onachtzaam bent geweest, enz. Vervolgens kun je alle nodige remedies gebruiken, maar stel je eerst de vraag naar de oorzaak van het kwaad. Indien je geen rekening houdt met de waarschuwingen die de pijn je geeft, zal de kwaal die je vanbinnen in jou toelaat, steeds moeilijker te bestrijden zijn.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Zelf de les mogen aanschouwen dat de Geest of Zelf geen lichaam bezit. Het ”lichaam” zit in de Denkgeest die er beelden en emoties aan mee geeft, zo zijn ook ziekten, pijnen en kwalen ontstaan. Daarmee kan men zichzelf ook weer genezen zonder medicijn of kruiden of therapie omdat de Geest het zelfgenezingsvermogen bezit.

Dagtekst: leven of dood?


“De woorden ‘leven’ en ‘dood’ roepen bij de mensen spontaan de idee op van het leven en de dood op lichamelijk gebied, terwijl dit in werkelijkheid slechts een zeer beperkt aspect is van deze twee toestanden. En terwijl allen weten wat het leven en de dood betekent op het fysieke vlak, zijn ze niet zo goed op de hoogte wat betreft het psychische vlak: zij weten niet wanneer zij dood zijn of wanneer zij leven.
Op psychisch en spiritueel gebied is het de onthechting van de lagere uitingen van het leven, die ons meer en meer levendig maakt. Anders is hetgeen wij het leven noemen in werkelijkheid de dood. Natuurlijk, of je nu goed of kwaad doet, je kunt zeggen dat je altijd in leven bent, maar ook dat je voortdurend sterft: wie de dwaasheid niet verzaakt, verzaakt de wijsheid; wie de haat niet verzaakt, verzaakt de liefde. Men kan dit noemen zoals men wil, het leven en de dood gaan hand in hand: gedurende heel ons leven hebben wij slechts keuzes te maken tussen het leven en de dood, tussen een vorm van leven en een vorm van de dood. En hetgeen de een dood noemt, noemt de ander leven. ”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Er bestaat geen ”dood” wel een overgang van een afgelegd aards jasje naar een Lichtlichaam die een wedergeboorte wordt genoemd. Vele mensen durven niet verder te kijken dan de overtuiging van eigen geloof die ze willen zien in een sluier van onwetendheid. Wie verder gegroeid is op het pad, weet dat er altijd leven is en het leven ben je Zelf, zowel op aarde als in andere wereld dat oneindig is. Daar waar ook geen goed of kwaad bestaat..

Verheerlijken..


Dagtekst van woensdag 9 september 2015.

“Joden, christenen, moslims, enz., hoeveel gelovigen stellen zich ermee tevreden de stichter van hun godsdienst te verheerlijken: Mozes, Jezus, Mohammed… en overal zijn superioriteit ten opzichte van alle anderen uit te bazuinen. Maar Mozes is Mozes, Jezus is Jezus, Mohammed is Mohammed. En zij, de gelovigen, wie zijn zij? Vaak onwetenden, luieriken die niets doen om hen te imiteren. En hoeveel discipelen gedragen zich ook zo met hun Meester. Zij zeggen: “Ha, onze Meester, hij is uniek!” Zij plaatsen overal zijn foto, zij zouden zelfs vechten om vol te houden dat zij de beste, de grootste, de machtigste Meester hebben. Maar zijn filosofie aanvaarden en hem navolgen qua gedrag, daar denken ze niet aan. Een Meester dient om verheerlijkt te worden, niet om nagevolgd te worden!
Wel, besef dat een Meester helemaal niet tevreden is zulke leerlingen te hebben, want hij heeft er geen behoefte aan verheerlijkt te worden. Hij verkiest dat zijn leerlingen zijn ideeën ernstig nemen en dat zij beslissen om ze in praktijk om te zetten. Dat zou veel beter zijn voor hen, en ook voor hem.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

=================

Zo dan, dat spreekt wel eventjes hoe het eigenlijk hoort te zijn. Wat ik wel mis in het rijtje van meesters, Boeddha. Ook hij wilde niet verheerlijkt worden als een god.