Als je vergeeft..


Je kunt niet verder, tenzij je vergeeft
Als je vergeeft, word je spiritueel zuiverder
Als je vergeeft, kun je een betere healer worden
Als je vergeeft, stroomt de liefde gemakkelijker door je heen
Als je vergeeft, help je de mensheid
Als je vergeeft, laat je angst los
Als je angst loslaat, stop je met het aantrekken van negatieve ervaringen

Advertentie

Teken voor vrijheid Tibet


Kies jij voor Tibet Marianne?

Sjamanisme: Alles op aarde draagt een dieper doel.


Alles op aarde draagt een dieper doel.

“Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.”
Dit is de indiaanse theorie over ons bestaan.

Van oorsprong zijn de Indianen eigenlijk één van de oermensen die deze aarde bevolkten, de Indianen leven dan ook als één met onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde.
De wijsheden die de diverse Indianenstammen nog steeds uitdragen, en ons nagelaten hebben bevatten dan ook een hele diepe universele wijsheid waaruit, wij als moderne mensen, eigenlijk diepe lessen uit kunnen leren.

Zo hadden de Maya’s al duizenden jaren geleden een diep inzicht in de werking van de kosmos en al haar planeten, aan de hand van die kennis leefden zij allen ….. zij aan zij met de natuur als één eenheid.
Zij richten haar leven in, aan de standen van de planeten …… de kwaliteit van geboorten, zaaien en oogsten, ect waren hier afhankelijk van, maar ook natuurfenomenen zoals droogte, overstromingen en de wind waren hier een onderdeel van, zelfs de aardbevingen wisten zij verbazend genoeg aardig te kunnen voorspellen, terwijl wij dit nu …… met al onze machines niet eens kunnen.

Dit is eeuwen zo gegaan onder alle indianen volkeren, zij gaven dit over aan de andere volkeren die met hen samen werkten en via de handel.
Totdat de westerse wereld haar intreden deed in deze gebieden, met haar religie als drijfveer hebben de westerlingen getracht deze kennis uit te bannen omdat dit heidens was.
Ik zeg expres ….. getracht, het is ze niet gelukt.
Gelukkig hebben deze volkeren het merendeel van hun kennis bewaard en generatie na generatie overgedragen aan elkaar totdat de tijd daar mag zijn om dit opnieuw uit te dragen wat nu gebeurd.
Boeken zijn er bijna niet meer, die zijn of vernietigd of zijn in bezit van het Vaticaan.

Maar helaas gedraagt nog steeds het merendeel van de mensheid zich als verwende kleine kinderen die maar niet willen luisteren naar deze kennis, en dus leggen ze door hun gedrag die belangrijke wijsheden naast hun neer.
Wat zij vergeten is dat zij door dit gedrag het bestaan van onze mooie liefdevolle Moeder Aarde met vernietiging bedreigen.

Maar er is ook goed nieuws ….. we hebben hulp gekregen, die hulp is in ieder mens aanwezig en zit diep verstop in je eigen zelf.
Jouw eigen IK weet en draagt namelijk al die wijsheid bij zich, ga dus eens goed ten rade in jezelf en luister naar het kleine stemmetje dat je met regelmaat dingen toefluistert.
Dit kleine stemmetje wijst jouw telkens weer de weg op jouw pad, het verteld jouw welke kennis jij tot je zou mogen laten, het verteld jouw welke weg je mag bewandelen …… kortom, het mag jouw leiden door jouw eigen leven …… het leven vanuit de liefde voor alles dat is, en dit is altijd goed, en dit al vanuit jouw eigen vrije wil.

Leer opnieuw te leven met en via je eigen intuïtie, dit is de verborgen wijsheid, hiermee weten wij de juiste weg weer te vinden!!!!!

Ik wens iedereen een hele mooie en vooral leerzame woensdag toe.
Laat het weer een dag mogen gaan worden vol liefde, respect voor alles wat ons geboden wordt en als laatste vooral vol met de UNIVERSELE WIJSHEID die wij in ons zelf kunnen vinden.

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,
Ronald Smit

Dagtekst: realiteit


 

Dagtekst

“Neem een handvol aarde, hou dit een ogenblik vast en denk aan alle elementen die erin werden gelegd door de Schepper opdat de vele planten, en via hen alle levende schepselen, erdoor in leven zouden blijven. Helaas zijn tegenwoordig de meeste vruchten en groenten die wij eten doordrongen van negatieve invloeden – zonder nog maar te spreken over kunstmest en pesticiden! Mettertijd is de aarde een immens kerkhof geworden, overgoten met het bloed van mensen en doordrongen van hun misdaden. En omdat degenen die haar bewerken dit vaak doen zonder respect, zonder liefde of zelfs met een gevoel van innerlijke opstandigheid, dringen hun gevoelens door in de zaden en vergiftigen deze. Door onwetendheid gaat de mensheid door met het scheppen van ongezonde levensvoorwaarden.
Hoe nuttig zou het zijn om de kunst van de landbouw volgens de regels van de Ingewijden opnieuw aan te leren! Deze regels waren gekend en werden gerespecteerd in verschillende beschavingen uit het verleden, en misschien ook nog vandaag ergens in de wereld. Zij die deze naleefden, konden werken met de kosmische energieën, opdat de zaden die werden toevertrouwd aan de aarde, deze energieën zouden opnemen en aan de zaden en de groenten het maximum aan voedzame en geneeskrachtige eigenschappen zouden kunnen geven.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Kanker domme pech?


 

Beste lezer,

Volgens onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine in Amerika komt kanker gewoon door toeval. Bijna alle kranten papegaaiden dat het kwam door botte pech. De onderzoekers hebben namelijk een model gemaakt en daarmee berekend dat kanker zomaar uit het niets komt. Dit moet de patiënten geruststellen, dat het niet hun schuld is. Hoe zit dit nu precies?

De onderzoekers onderkennen wel dat leefstijl en voedingsgewoontes invloed hebben op enkele kankersoorten, maar dat het merendeel toch te wijten is aan pure pech. Ik zie dat zelf iets anders. We begrijpen minder dan 1% van het menselijk functioneren. We weten meer niet dan wel. Toch kunnen we best arrogant zijn door te doen alsof we het weten. Een theoretisch model snapt de mogelijke gevaren van straling en vervuiling bijvoorbeeld niet. In de reguliere wereld heeft straling geen nadelige gevolgen voor het lichaam. Ik vertelde laatst mijn buurman over de mogelijke schadelijke gevolgen van WiFi-straling. Een dag later stond hij voor de deur te vertellen dat dit onzin was. Hij had namelijk Ziggo gebeld en de helpdeskmedewerker had gezegd dat die straling helemaal geen kwaad kan.

De onderzoekers van het eerdergenoemde onderzoek stelden vast dat snel-delend weefsel eerder een vorm van kanker kan ontwikkelen omdat daar het DNA vaker gekopieerd wordt. Volgens de onderzoekers komt kanker door de hoeveelheid delingen van de cellen. Alsof je met een kopieerapparaatje een cassette kopieert en er bij elke kopie er meer ruis komt, waardoor de kwaliteit van de opname achteruit holt. Gelukkig hebben we tal van enzymen die de kwaliteit van het DNA veilig stelt. Zou het kunnen dat te weinig antioxidanten of bouwstoffen voor enzymen het celdelingsproces nadelig beïnvloedt?

Aan het begin van de 20e eeuw kreeg 3% van de Amerikanen kanker, nu is dat bijna 50%. Je zou zeggen dat deze toename komt doordat we beter in staat zijn om kanker te diagnosticeren. Dat is helaas maar voor een klein deel waar. In het jaar 2000 kregen in Nederland 70.000 mensen kanker. In 2013 waren dit er meer dan 100.000. Dat is een toename van bijna 50%! Ik denk niet dat deze stijging komt door een verbetering van de meetmethodes.

De onderzoekers hopen mensen met de uitslag van hun onderzoek te kalmeren, omdat het dus niet hun schuld is dat ze kanker hebben gekregen. Dat laatste zou wel kunnen kloppen, maar toch denk ik dat we als mensheid wel een verantwoordelijkheid te nemen hebben. Het individu wordt namelijk niet alleen geconfronteerd met vervuiling, straling en bewerkte voeding, maar ook met een enorme hoeveelheid maatschappelijke stress. Deze zaken zijn niet aan te passen voor de persoon, maar hebben wel een enorm effect op de gezondheid. Als er weer een torenhoge rekening op de deurmat ligt, dan zorgt dat al gauw voor negatieve hormonale veranderingen en een daaraan gekoppelde slechte nachtrust. Het tempo van onze wereld komt steeds hoger te liggen. Het gaat sneller dan we misschien emotioneel kunnen bijbenen. De verantwoordelijkheid ligt dus niet alleen bij het individu maar ook bij de maatschappij en de grote bedrijven.

De onderzoekers hebben niet de emotionele kant van ziektes meegenomen in hun onderzoek. De Duitse dokter Ryke Hamer ontdekte dat ziekte het gevolg kan zijn van een emotioneel trauma. Hij kreeg zelf kanker aan zijn teelbal na het verlies van zijn zoon. In zijn praktijk zag hij dit verschijnsel bij meer vaders die hun kind waren verloren. Hamer had de gegevens van 20.000 kankergevallen en kon toen verbanden leggen.

Toxines in onze omgeving dragen volgens de reguliere geneeskunde amper bij aan het ontstaan van kanker. Toch is het opmerkelijk te noemen dat borstkanker vaker links voorkomt dan rechts. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de lymfestroom van de darmen in de bovenste holle ader, links bij de borst uitkomt. Zou dat kunnen komen door de toxines? Slecht verteerde eiwitten vormen ook toxines in de darmen. De meeste mensen hebben door stress een tekort aan maagzuur waardoor de eiwitten slecht verteren. Onverteerde eiwitten gaan rotten en produceren afvalstoffen die erg belastend zijn voor het lichaam. Er komt ook veel meer dikke darmkanker voor dan dunne darmkanker. Zou dat kunnen zijn doordat de dikke darm een afvalcontainer vormt voor gifstoffen? Heel veel mensen ervaren een enorme verlichting na een hoge darmspoeling of klysma. De hersenmist verdwijnt en maakt plaats voor energie.

Brian Peskin, van het boek Het verzwegen verhaal over kanker, ontdekte dat kanker ook wel eens zou kunnen komen doordat we nu massaal de verkeerde en ongezonde vetten eten. We hebben gezonde omega 3 en omega 6 vetten nodig om de cellen te laten ademhalen. Helaas eten we veel te veel omega 6 vetten van extreem slechte kwaliteit. Geoxideerde vetten zijn vrije radicalen en kunnen ons DNA daardoor beschadigen. Dit is een factor waar de onderzoekers waarschijnlijk geen rekening mee hebben gehouden. Het leven is niet in modellen te stoppen.

De onderzoekers pleiten er nu voor dat we ons sneller laten screenen op kanker. Het probleem is alleen dat de radioactiviteit die bij zo’n onderzoek nodig is, op zich ook weer kanker kan veroorzaken. Je redt misschien een paar gevallen, maar je veroorzaakt er ook weer nieuwe mee.

Ik denk dat als de wereld zachter wordt en daarmee menselijker, we ons  beter kunnen ontspannen. Door het hoge tempo en de hoeveelheid regels zijn we hard voor elkaar. Ik hoop dat we in 2015 meer liefde kunnen laten stromen en dat we de materie beter los kunnen laten zodat het verdienen van geld niet meer op nummer één komt te staan.

Als we naar het grote geheel kijken dan is er nogal wat scheef in de wereld. Ik las deze week dat als de rijke familie Rothschild hun vermogen zou delen met de rest van de mensheid, elke wereldburger dan 70 miljoen zou hebben. Er is dus genoeg geld in de wereld, het is alleen oneerlijk verdeeld. We denken vaak in tekorten. Op Facebook heb ik eens een plaatje gepost waarin het verband tussen het grote geheel en het kleine in het universum naast elkaar werd gelegd. Wellicht als de wereld een betere plek wordt (macrokosmos), dat ziekte dan in het klein (microkosmos) minder wordt.

Vaak wordt gezegd dat het heel goed gaat met de mensheid, want we worden steeds ouder. We worden wel steeds ouder, maar niet in goede gezondheid. We zijn steeds langer bezig met doodgaan. Weston Price zag in zijn onderzoeken dat natuurvolkeren die nog traditioneel aten, niet de moderne ziektes hadden die nu in rap tempo om zich heen aan het grijpen zijn.

Een mooie jaarwisseling,
Juglen Zwaan
aHealthylife.nl

Janosh code, vrede.


De code van deze week :: VREDE
We worden vaak aangegrepen als het anderen niet goed gaat. Het raakt ons de beelden van natuurrampen, overstromingen en honger in de wereld te zien. We willen zo graag iets doen, een steentje bijdragen aan het welzijn van de mensheid. Dit kunnen we doen door ons niet op anderen te focussen, maar op onszelf. Vrede kan niet bestaan als we niet eerst vrede in onszelf voelen. Met positieve gedachten verhogen we onze frequentie en inspireren we de ander hetzelfde te doen. Zo groeien we samen naar de volgende fase in ons evolutieproces, waar geen plaats is voor oorlog, geweld en terreur. Door jezelf te helen, heel je de wereld om je heen. De frequentie van Vrede helpt je te herinneren dat je de keuze hebt om oude emoties los te laten en vrede in jezelf te creëren.
We wensen je een prachtige week!

http://www.janosh.com