Heelheid


 IK EER DE HEELHEID IN MIJ 

Ik eer het mannelijke en het vrouwelijke in mij
koester zowel mijn kracht
als mijn zachtheid.

Ik eer de vader en moeder en het kind in mij,
omarm met eigen armen
mijn teerheid.

Ik eer het wijze en grijze en onwetende in mij
leer en luister daarbinnen
naar eenheid.

Ik eer het profane en het goddelijke in mij
til mijn aard op met hemel
en onsterfelijkheid.

Ik eer de ouderdom en de jeugd in mij
duld de voortgang en geniet
de speelsheid.

Ik eer het allerhoogste en laagste in mij
als mogelijkheid tot groei
tot verhevenheid.

Ik eer de spirit en het genoegzame in mij
‘k heb de stille boodschapper lief
van mijn gedrevenheid.

Ik eer het heldere verstand en het hart in mij
zij vlechten minzaam samen
tot genegenheid.

Ik eer het één en ik eer het ander in mij
zonder enig blijk van dualiteit
maar van heelheid. 
****
~* Bron van Wijsheid *~

foto van Mareiki.

Advertentie

Teveel mannelijke energie


Teveel mannelijke energie

Mannelijke energieEr komen veel vrouwen in mijn praktijk die een overschot hebben aan mannelijke energie. Vaak hebben zij vroeger iets meegemaakt wat de vrouw die ze zijn niet kon oplossen. Huiselijk geweld, incest, ouders verslaafd aan drugs of alcohol, angst, bedreiging en onvoorspelbaarheid. Bijvoorbeeld in de vorm van een vader met woedeaanvallen.

Wapenen

Toen zij kind waren heeft hun innerlijke vrouw zich teruggetrokken (gedissociëerd) uit angst. Ze hebben hun innerlijke man erbij gehaald om zich te wapenen, te harden.

Nieuwe identiteit

Die nieuwe identiteit kon beter met de situatie omgaan. Die was meer naar buiten gericht en zal bijvoorbeeld in reactie op geweld, boos geworden zijn en geschreeuwd hebben (mannelijk). Dan kreeg deze cliënt misschien wel meer klappen of boze woorden die diep doordrongen, maar had ze toch iets gedaan. Op dat moment voelde dat als een betere reactie dan niets doen en je machteloos voelen. Alleen toen ze volwassen werd, kon ze de zelfbeschermende mannelijke identiteit die haar ooit had geholpen niet meer “uitzetten”. En kreeg ze er last van.

Behoefte aan geborgenheid

Bij een teveel aan mannelijke energie onderdruk je je vrouwelijke energie zo goed dat je haar niet meer goed kan voelen. Je legt letterlijk de nadruk op je hardere buitenkant en komt over alsof je zeker en succesvol bent. En wilt daar ook graag erkenning en bevestiging voor hebben. Je voelt je eigen binnenste niet meer en daardoor heb je altijd een behoefte aan geborgenheid die je buiten je zoekt in plaats van in je. Doordat je last hebt van prestatiedrang leg je een grote druk op jezelf. Dat veroorzaakt angst van binnen. Maar die probeer je koste van het kost onder controle te houden.

Een overschot aan mannelijke energie

Mensen met teveel aan mannelijke energie hebben moeite om te voelen, hun hart te openen, zich op emotioneel niveau te verbinden met een ander en moeite met het loslaten van de controle. Een symptoom hier van is om het voortdurend druk te (willen) hebben en de neiging om ideeën en plannen heel snel in handelen om te willen zetten. Door een overschot aan mannelijke energie of een tekort aan vrouwelijke energie, ben je geneigd om te veel te denken en te piekeren en je zorgen te maken. Dit leidt tot rusteloosheid, een gevoel van leegte en het ontbreken van bezieling en plezier in dat wat je doet.

Opnieuw verbinden

Al deze symptomen zijn signalen om je vrouwelijke energie in jezelf op te zoeken en opnieuw te ontdekken. Waarschijnlijk zul je dan de blokkades die je daarvan weerhouden, eerst moeten oplossen. Je kunt er komen door inkeer, bijvoorbeeld door meditatie, of door je creativiteit te stimuleren door dans, fotografie of schilderen, of door therapie. Uiteindelijk kun je je vanuit het vrouwelijke dan opnieuw verbinden met je mannelijke energie. Want die heb je wel nodig om je te uiten, te lopen, te spreken en je doelen te behalen.

Bron: https://yourdailyshine.nl/teveel-mannelijke-energie/

Sommige vrouwen hebben echt de BROEK aan en zijn meer mannelijk dan vrouwelijk. Daarentegen zijn er weer mannen die beter een rok/jurk kunnen dragen omdat ze meer vrouwelijk dan mannelijk zijn. En zo zal er altijd wel wat wezen. Gewoon jezelf blijven is mijn motto..

Yin en Yang in de Chinese astrologie


Yin en Yang in de Chinese astrologie

Er is geen licht zonder duisternis

Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, zij bestaan alleen bij de gratie van de ander.

Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.

 • Iets heeft altijd een Yin en een Yang kant.
 • Iets is pas Yin of Yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.
 • Yin en Yang zijn altijd onderling afhankelijk.
 • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

 

De juiste balans

In onze westerse baschaving staat het Yin/Yang-symbool bekend als hét symbool voor evenwicht, harmonie en gelijkheid. In essentie vullen tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, en groot en klein elkaar volledig aan.

Niet doordat zij in harmonie met elkaar leven, maar omdat ieder gebied als het ware strijd levert met het andere gebied. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan.

De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet hetzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. En beiden moeten in zichzelf zoeken naar het juiste evenwicht.

 

Yin & Yang en Chi

Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht). Binnen en buiten zijn met elkaar verstrengeld. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander. Deze energiestroom wordt Chi genoemd.

Chi brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom geblokkeerd wordt, dan brengt dat stagnatie teweeg en dat kan ziekte veroorzaken.

Volgens het Chinese denken is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een energetische balans (Chi) of van een verstoring tussen Yin en Yang.

 

Chi en de windrichtingen

Chi stroomt ook op andere manieren, afhankelijk van de windrichting van waaruit hij komt brengt Chi Yin of Yang mee.

De Chi uit het zuiden
Deze Chi is erg Yang en zorgt voor levendigheid en nieuwe energie.

De Chi uit het westen
Deze Chi is erg Yin en zorgt voor bedachtzaamheid en realisme.

De Chi uit het noorden
Deze Chi is Yin en zorgt voor rust en kalmte.

De Chi uit het Oosten
Deze Chi is Yang en zorgt voor activiteit en nieuwe ideeën.

 

Te veel of te weinig

Bij een tekort aan Yin wordt je mager, zenuwachtig en afwezig. Een overmaat aan Yin geeft waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem.

Bij een tekort aan Yang raak je oververmoeid en krijg je concentratieproblemen. Een teveel aan Yang zorgt voor een verhit lichaam en verhitte geest. Je hebt een kort lontje, loopt snel rood aan en bent hyperactief.

Meer of minder Yin of Yang

Elk dier is of Yin of Yang. Naar buiten gericht en actief is Yang, naar binnen gericht en gevoelig is Yin. Ze worden ingedeeld in ‘meer Yang’ en ‘minder Yang’, en in ‘meer Yin’ en ‘minder Yin’.

De dieren die meer Yang en meer Yin zijn, zijn veel uitgesprokener Yang of Yin dan de andere dieren. Bij de dieren die minder Yang en minder Yin zijn, zijn Yin en Yang wat meer in balans.

Hieronder zie je de indeling van de dieren in Yin en Yang, wanneer je je muis boven een afbeelding houdt krijg je te zien of er sprake is van meer of minder.

 

De Yin dierentekens

Hou je muis boven de afbeeldingen:

 

Yin karakteristieken – naar binnen gericht en gevoelig

Intelligent, introspectief, onafhankelijk, eenzelvig, ontvankelijk, spiritueel, introvert, bedachtzaam, stabiel, opstandig, eigenwijs, vasthoudend.

 

De Yang dierentekens

Hou je muis boven de afbeeldingen:


Yang karakteristieken – naar buiten gericht en actief

Gezellig, optimistisch, praktisch, hartstochtelijk, materialistisch, zelfverzekerd, behoudend, gezond, egocentrisch, wisselvallig, naïef, wantrouwend, actief, serieus, jaloers.

 

De Yin & Yang jaren       

Ook de jaren worden ingedeeld in Yin en Yang. De Yin-jaren zijn goed om te studeren, om lekker thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn. De Yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen.

Jaren met een even nummer zijn Yang en de oneven jaren zijn Yin.

Bron: http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/yinyang.htm

Yin is vrouwelijk, yang is mannelijk.

Dagtekst: fusie mannelijk en vrouwelijk


“Bewust of onbewust zoeken alle mannen en vrouwen hun zusterziel.  Maar wat zij niet weten, is dat in werkelijkheid hun zusterziel geen entiteit is buiten henzelf, het is de andere pool van hun wezen, die boven leeft, bij God, in de volmaaktheid. In alle inwijdingen leerde men aan de discipelen hoe zij die andere pool van hun wezen konden terugvinden, hun hoger Zelf. In India, verschaft de Jnani-yoga methodes, waardoor de yogi ertoe komt om zich te verenigen met zijn hoger Zelf, want door deze vereniging, verenigt hij zich met God. In Griekenland vindt men dezelfde idee uitgedrukt in de formule die geschreven staat op het fronton van de tempel van Delphi :”Ken uzelf” Maar men mag niet vergeten dat er een vervolg is aan deze spreuk :”…en u zult het universum en de goden kennen.”
De echte kennis is het resultaat van de fusie van de twee principes, mannelijk en vrouwelijk. Het is de betekenis van de woorden in Genesis :”En Adam heeft Eva gekend…” “Ken uzelf” betekent dus: vind de andere pool in jezelf, vind je complementaire gedeelte om je ermee te verenigen. Als je een man bent, is de andere pool in jou het vrouwelijk principe; en als je een vrouw bent is de andere pool het mannelijk principe, waarmee je probeert te versmelten in de zuiverheid en het licht. Op het ogenblik dat deze fusie plaatsvindt, ontmoet je je waarachtige zusterziel.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Be Mindfull


 

Geschreven door Diana van Doorn

Het is de leegte in het raam

dat het raam bruikbaar maakt. ( Lao Tze)

Hanumân, de god met het apengezicht wordt vnl. in de Vishnu tempels van zuid-India geëerd. Hij wordt in de Ramayana beschreven als sterk en wijs. Zijn kwaliteiten zijn intelligent, devotioneel, moedig en zeer verfijnd. Opmerkelijke kwaliteiten die je bij een aapachtige niet zou verwachten.Hanumân 490x609 Be Mindful!

Maar Hanuman is een beeld dat een heel verhaal vertelt. Beelden spreken tot de verbeelding. Verbeeldingen kunnen aanzetten tot inspiratie maar ook misleiden: waanbeelden. Het is niet het beeld maar het woord dat gestalte geeft in deze wereld. Woorden kunnen bemoedigen, inspireren of “dodelijk” zijn. De geschiedenis van de Ramayana, Purâna’s en andere heilige geschriften zijn allegorische verhalen. Deze verhalen illustreren de Kosmische geschiedenis van de immense planetaire veranderingen die hebben plaats gevonden en zullen plaats vinden met betrekking tot de evolutie van de mens naar zijn Goddelijkheid.Alle goden representeren kosmische principes en hoedanigheden die deel uitmaken van de Manvantara = tijd ring van deze universele openbaring.

Hanumân, die gelijktijdig incarneerde met Rama en Sita, in een tijd waar de mens nog verkeerde in wat men noemt dierlijke staat die bedreigd werd te worden verslonden door de “demonische” krachten. De mensheid was overgeleverd aan zijn animale driften en zou ten ondergegaan zijn als er geen verbinding zou komen tussen het dierlijke en geestelijke bewustzijn.

Rama de Avatar.Rama 490x663 Be Mindful!

Rama, de Avatara, die op verschillende momenten incarneerde als mens, had de opdracht om de mensheid te verbinden met zijn goddelijke natuur. Dit door de verbinding te leggen welke Manas (mind) wordt genoemd. Iedere periode waarin een nieuwe ontwikkeling / hogere bewustzijn naar voren komt, kent een lange weg in de evolutie eer deze volledig geïntegreerd wordt in het collectieve bewustzijn. Deze veranderingen werden/worden begeleid door de vele Arahts, dat zijn wijzen, leermeesters en Avatars. Avatars incarneren op cruciale momenten in de evolutie om de mensheid te behoeden voor het verval naar een onbewuste staat.

De drie incarnaties van Rama zijn:

1)Parashurâma met de bijl, als zesde Avatara. Para betekent: het verhevene, het Hogere dat wat nabij is, maar nog niet bewust in de mens.

2) Râmachandra: de zevende Avatara van Vishnu.

Deze incarnatie wordt beschreven in de Ramayana. In deze fase wordt het Manipûra (navelchakra) geactiveerd die het dierlijke en de menselijke staat verbindt door de schakel Manas; het denkend en onderscheidend vermogen in de mens: Klank Ram.

3) Balarâma. De “oudere” broer van Krishna (achtste Avatara).

Bala betekent vermogens die verkregen zijn door Raja yoga, niet te verwarren met de hatha yoga. Deze resulteert in kwaliteiten als geestkracht, geheugen, wijsheid en inzicht.

Vanuit het Manipûra (navelcentrum) ontwikkelt de weg verder naar het Anâhata (geestelijke hartcentrum) klank Yam en het Ânjâ centrum (derde oog gelegen tussen de wenkbrauwen), klank A, die het Vishudda (keelcentrum) verbinden met o.a. taal/mantra en juist spreken, Klank; Ham.

De periode van Rama/Hanuman vond lang geleden plaats voordat Rama opnieuw incarneerde als Krishna/Rama aan het begin van de Kali yuga, vertaald: het ijzeren of zwarte tijdperk. Momenteel zijn we over het diepte punt heen. Zoals de ochtendschemering een nieuwe dag aankondigt. Maar vergeet niet dat alle yuga’s tegelijkertijd aanwezig zijn!

De geschiedenis van Rama/Hanuman.

De koning van Lanka, (een deel daarvan heet nu Sri Lanka) zoals het land toen heette, werd geregeerd door Ravana, de koning van de Râkshâsa.

Ravana Brits Museum Be Mindful!

Het volk dat geboren was uit de nacht van Brâhma. Volgens de overlevering was dit een prachtig land met grote rijkdommen en werd bewoond door Râkshâsa’s, reuzen, sommige afzichtelijk en anderen met mooie schoonheid. Zij leefden in onwetendheid en waren dierlijk en zelfzuchtig van aard. Zij hielden zich bezig met magie en tovenarij. Er was geen verbinding met hun spirituele aard die verduisterd was. Om die reden moest Lanka ten onder gaan. Zo kon de weg vrij gemaakt worden om een nieuw ras te ontwikkelen dat beter geschikt zou zijn om de verbinding tussen Goddelijke Bewustzijn en de stoffelijke werelden te herstellen.

Hanuman, als principe, vertegenwoordigt deze tussenschakel: Manas. Zijn afbeelding is half aap half mens. Zijn leven laat zien hoe Manas geleid door het spirituele zich ontwikkelt in kwaliteiten als zuivere intelligentie, wijsheid en uiterste verfijning.

Door zijn leven en devotie laat hij zien hoe deze schakel, Manas, onvoorwaardelijk is verbonden met het Buddhi-Atmâ, wijsheid-waarheid. Onmiskenbaar had dit tot gevolg dat manas/mind onderdeel werd van de instinctieve en onbewuste zijde van de mens en hierdoor verduisterd werd/wordt. Door een lange weg van reïncarnaties, ervaringen en bewustwordingsprocessen, zal het onbewuste en instinctieve getransformeerd worden. En zich door de instroom van (Atmâ) Buddhi door middel van Manas ontwikkelen in kwaliteiten als intuïtie, wijsheid en intelligentie. Door Manas onderscheidt de mens zich van het dier. Met deze gestadige instroom zal de realisatie van het Goddelijke Bewustzijn de mens verheffen tot het Goddelijke Zelf. Dan zal de dood niet meer bestaan.

Hanuman’s opdracht was om Sita te bevrijden uit de handen van Ravana. Het vrouwelijke aspect in de vorm van Sita-shakti. Zij vertegenwoordigt het creatieve en vormgevende van het Goddelijke in de mens en kosmos. In ieder tijdsgewricht of hoedanigheid heeft de Shakti een andere naam en betekenis. Zolang Sita-shakti nog in de handen van onwetendheid en  duisternis was, verpersoonlijkt door Ravana, kon Rama geen koning worden, oftewel Dharma in de mens herstellen.

Hanuman, het principe van Manas, denkvermogen en rede, moest vorm krijgen in de mens om verder te evolueren. De mens is tenslotte een steeds veranderend wezen, ontwikkelingen en transformaties gaan door tot het einde van deze Manvantara.

De verhalen typeren de obstakels die overwonnen moesten en nog steeds moeten worden om het denkvermogen te verbinden met het Buddhi-Atmâ.

Toen de verbinding met Sita was hersteld, kon Rama het principe van Dharma vóórleven. Dit betekent de “juiste weg” in het leven vinden die tot inzicht leidt. Na de vernietiging van Lanka bleef een kleine groep gespaard die geschikt was om nieuwe continenten te gaan bewonen.

Zij zijn de “voorouders” (in principe zijn wij allen afkomstig uit de ene Bron!) van het huidige ontwikkelende  5de ras op aarde. Het ras dat het denkvermogen/manas verder zal ontwikkelen. Iedere grote omwenteling waarin een nieuw ras tot ontwikkeling komt, gezien vanuit het psychische -fysieke standpunt, zal het Zelf- bewustzijn uitbreiden om het Goddelijke/Atma te realiseren. De ziel/jiva, die onsterfelijk is, zal dit doormiddel van de vele reïncarnaties gaan manifesteren.

In een verre toekomst zal door het 7de ras Budhhi-manas gerealiseerd worden.

Parallel met deze bewustzijnsveranderingen zullen er grote geologische veranderingen plaats vinden, die mede door de draaiing van de poolassen zullen veroorzaakt worden. Dit was ook het geval in de vorige rassen. Atlantis ,4de ras werd verzwolgen door het water.

Krishna/RamaKrishna 490x392 Be Mindful!

Krishna ,zoals beschreven in de Bhagavad Gita, zegt in hoofdstuk 10: “De  zeven grote rishi’s,(de vier voorgaande Manu’s oftewel de 4 grote menselijke rassen zij die vooraf gingen aan het huidige 5de ras) zijn deel van Mijn essentie en werden uit Mij geboren: uit deze Manu´s ontstonden en ontstaan  mensenrassen en de wereld”.

Krishna in  dialoog met Arjuna (de mens die naar inzicht streeft) geeft hem raad/inzicht om de mensheid in de huidige Kali yuga / het ijzeren of zwarte tijdperk heen te helpen. Met het heengaan van Krishna, meer dan 5000 jaar geleden , begon de Kali yuga. Zoals ik al schreef staan we aan een nieuwe dageraad.

De hoogste vorm van Manas, het mentale, drukt zich uit in Hanuman. Op een van de afbeeldingen staat hij met Rama-Sita in zijn hart geplaatst.

Op dat niveau is Manas, het mentale, een helder kanaal van Licht en Wijsheid geworden en niet meer onderhevig aan de dualiteit en onwetendheid van het ego. Als het mentale tot rust is gekomen en geheeld dan ontwikkelt zich in de mens de onvoorwaardelijke liefde en smelt Sita, het aardse zelf met de ziel/jiva Rama tot eenheid.

Be Mindful!

Hanuman, wat betekent gebroken kaak, slaat op de altijd rusteloze en actieve geest die in de mens aanwezig is. Door de in daling van het mentale vormde het gebit en skelet zich. Het is niet zozeer de mind maar de mindbubbels die de onrust veroorzaken. Het zijn deze bubbels die, als zij te groot worden en zich vastzetten in het psychische/fysieke, (welke nog deel uitmaken van het dierlijke instinctmatige) de mens tot mentale stress en in sommige gevallen tot waanzin brengen. Dwanggedachten, neurosen en psychosen, noemen we dat. Het gaat niet om het beheersen van gedachte bubbels, maar om het zien waar zij vandaan komen en ze dan elimineren of negeren. Hierdoor kan het Licht van Manas-Buddhi indalen in het bewustzijn van de mens. Be mindful is het hedendaagse motto!mindfulness 490x237 Be Mindful!

Er zal een tijd komen dat voedsel en het gesproken woord niet meer via de mond gaat. De menselijke gestalte, dit parallel lopend met een ruimer  bewustzijn en de kwaliteiten die daarin besloten liggen, zal evolueren tot een steeds meer plastische vorm. De organen zullen op een andere manier gaan functioneren of verdwijnen. Telepathie als overdracht en opnemen van hogere Licht frequenties als levensenergie zodat men geen vast voedsel meer behoeft. Het zal natuurlijk ook grote gevolgen hebben voor de aarde, fauna en flora! Dit zal zich over een lange periode, na vele veranderingen en transformaties, voltrekken.

Het grootste conflict heden ten dagen in de mens is dus zijn mentale overtuigingen. Dit komt omdat deze nog gevoed worden door niet getransformeerde instincten en emoties (compassie en wijsheid zijn o.a. de getransformeerde kwaliteiten). Dit heeft tot gevolg dat zij  kunnen ontaarden in manipulaties, zowel in het religieuze, economische, culturele en politieke interacties. Dit ondanks de o zo goede bedoelingen.

We kennen bv. de uitdrukkingen: “De kaken stijf op elkaar houden” (koppigheid)en “De zaak aan de kaak stellen” (ophelderen/ontmaskeren). Alleen de wijze weet wanneer te spreken of te zwijgen. Speak less, gain power.(Sri Aurobindo)

Dromen over het verlies van tanden betekent heel vaak het opgeven van mentale overtuigingen!

Tot slot. Bewustzijn stroomt gelijk het water naar alle diepgelegen plaatsen toe. De harde rotsen aan de kust zullen uiteindelijk met het beuken van het water door erosie aangetast worden en uiteindelijk verdwijnen in de zee. Alle leven is doordrongen van het Ene Bewustzijn! .

bron: http://www.nieuwetijdskind.com/mindful/

HSP: 3 spirituele seks tips


 

Wat is seksualiteit?

Seks is meer dan alleen de ‘fysieke daad’. Seksuele energie is een sterke energie waarbij mannelijke en vrouwelijke energieën een balans (kunnen) vormen, zowel in jezelf als met anderen.

 

 

Femke de Grijs bloemenfoto 500x390 Hoog sensitieve personen en seks. 3 spirituele seks tips

 

Wat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ is, is sterk cultuur bepaald. In basis wordt de energie van wil en kracht geïntegreerd met die van wijsheid en liefde. Seksuele energie kan een hoop losmaken; bijvoorbeeld genot, verdriet, boosheid of vermoeidheid.

Spirituele seks

Je kunt seksuele energie op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau beleven en bewust integreren en inzetten om jezelf te ontwikkelen. Dit wordt spirituele seks genoemd. Als je plezier in seksualiteit ervaart, ervaar je vaak ook plezier in het leven. Dit kun je leren.

Lading op seksuele energie

Momenteel is er een transformatieproces op aarde gaande. Veelal op angst gebaseerde energie of trilling wordt getransformeerd naar een trilling van liefde.

Deze transformaties zijn energetisch weerspiegeld in jouw energieveld. Er zijn bij relatief veel mensen transformaties rondom het navel en heiligbeengebied. Het navelgebied is onder andere verbonden met je emoties en begeertes. Het heiligbeengebied (het heiligbeen zit onder aan je rug) is onder andere verbonden met seksualiteit, geld en eten. Deze transformaties kunnen voor een hoop onrust zorgen, bijvoorbeeld wat je in jezelf en de wereld om je heen ervaart.

Energieën oppikken

Voor hoog sensitieve personen (HSP) kan seksualiteit beladen voelen. Dit kan dit komen doordat zij een relatief open energieveld hebben en (onbewust) allerlei energieën uit hun omgeving kunnen oppikken en zich hierdoor kunnen laten ‘meevoeren’.

 

Denk hierbij aan energieën uit:

 • je directe omgeving. Hoe gingen en gaan bijvoorbeeld je ouders/verzorgers, familie en vrienden met seksualiteit om en wat herken je hier van in jezelf?
 • andere tijden, zoals vorige levens. Door polariteiten zoals ‘dader’, ‘slachtoffer’ en ‘talent’ levens te ervaren kun je leren en groeien. In de praktijk kan het zijn dat je sommige levens nog niet ‘goed’ hebt afgerond, waardoor je nu problemen rondom seksualiteit kan ervaren. Stel dat je in een vorig leven een nare seksuele ervaring hebt gehad, waarbij je dacht ‘ik wil nooit meer seks’, dan kun je in je huidige leven tegen deze gedachte aanlopen en last hebben van emoties rondom dit thema.

 

Onzekerheid

HSP ‘weten’ vaak nog hoe fijn de subtiele dimensies en het bijbehorende gevoel van eenheid van voordat zij op aarde kwamen is. Die eenheid kun je ook integreren bij seksualiteit op aarde.

Circa 85% van de bevolking is niet hoogsensitief. Wellicht voel je je soms eenzaam of niet ‘thuis’ op aarde, of heb je soms last van ‘heimwee’ naar subtiele dimensies van waar je ‘oorspronkelijk’ vandaan komt. Dit kan negatieve lading zoals een gevoel van afgescheidenheid versterken.

Een vaak voorkomend probleem bij een negatieve beleving van seksualiteit is dat HSP zich onzeker of onveilig voelen. Als je je onzeker en niet fijn bij jezelf voelt, is het vaak extra moeilijk om je zelfverzekerd bij een ander te voelen en om plezierig seksualiteit te beleven.

Het kan veel energie kosten als je je fysiek, emotioneel of mentaal onprettig voelt bij seksualiteit. Misschien wijs je daarom seksualiteit af, dit kan (onbewust) moe maken. Zelf heb ik lang geworsteld met hooggevoeligheid. Ik voelde me moe, liet me meeslepen door allerlei emoties en vond seksualiteit een uitdagend onderwerp. Ik vond het eng om mijzelf te laten zien en echt mijzelf te zijn. Soms was het zelfs zo dat mijn vriend in een andere kamer ’moest’ slapen, omdat de prikkels mij teveel waren.
lacht 111x111 Hoog sensitieve personen en seks. 3 spirituele seks tips

Jouw hart kan je helpen om lading te transformeren, zodat je plezier ervaart bij seksualiteit. Hier is de oorspronkelijke tantra en kamasutra op gebaseerd. Doordat ik blokkades leerde overwinnen, werd ik fitter en productiever.

 

Seks tips

 1. Schrijf op een papier het eerste wat in je opkomt wat jij van seksualiteit vindt. Op deze manier laat je je onderbewuste werken en krijg je een overzicht van waar je wellicht nog aandacht aan mag besteden.
 2. Vaak zijn er allerlei (onbewuste) gedachten die seksualiteit tot een lastige ervaring kunnen maken. Onderzoek dan jouw gedachten grondig. Vraag jezelf eens af hoe ‘waar’ jouw gedachten zijn en wat er zou gebeuren als je deze gedachten niet meer hebt.
 3. Ga staan. Sluit je ogen. Zet je voeten stevig op de grond. Adem diep in en breng je aandacht naar je hart. Stel je voor dat je vanuit de aarde helende ‘mannelijke energie’ (die van wil, kracht en actie) opneemt naar je hart, doe dit zolang goed voor je voelt. Stel je voor dat je voor dat je helende ‘vrouwelijke energie’ (die van liefde en wijsheid) opneemt uit het universum. Doe dit zolang als goed voor je voelt. Stel je voor dat jouw mannelijke en vrouwelijke energie perfect in balans is en blokkades worden getransformeerd.

 

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs 111x111 Hoog sensitieve personen en seks. 3 spirituele seks tipsAls Toegepast Psycholoog ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleide hoogsensitieve mensen, die last hebben van vermoeidheid. Ik leer ze hoe ze productiever kunnen zijn. Centraal hierbij staat mijn intuïtie. 

Ik ben schrijver van het gratis Ebook Seks en Spiritualiteit, waarin je leert hoe je meer plezier kunt beleven in seksualiteit. Het gratis Ebook kun je hier ( http://femkedegrijs.com/ebooks/) aanvragen, ook staat er op deze site meer informatie over mij.

 

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/hoogsensitieve-personen-hsp-seks-spirituele-seks-tips/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit artikel kan men vergelijken met Kundalini energie. Shakti (vrouwelijk)  die langs de ruggengraat omhoog gaat en de mannelijke energie Shiva die weer naar beneden stroomt. Zo worden seksuele energie in balans en evenwicht gebracht die voelbaar in ruggengraat en chakra’s is.

Als hooggevoelige kun je de seksuele energie extra ervaren van anderen, voelen of het positieve of negatieve energie is. Zo kun je alert worden voor mensen die verkeerde (bij) bedoelingen hebben. Maar ook onderscheiden wat van jezelf is en wat niet.

Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid


 

Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel)- Gerrit Gielen


 • magnolia 490x328 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen
  Veel mensen zijn overgevoelig. Ze kunnen het lawaai, de agressie en het jachtige tempo van de moderne samenleving slecht verdragen. Ze hebben vaak last van psychosomatische klachten en slapeloosheid. Wat anderen vanzelfsprekend vinden, gewoon meedoen met de rest, is voor hen een hele opgave. Een gezellig feestje met de familie is voor hen vaak een ramp.

  Als kind werden ze vaak slecht begrepen en aangevoeld. Omdat ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen en vaak wegdromen is de schooltijd ook vaak onaangenaam geweest. Een succesvolle maatschappelijke carrière is meestal ook niet haalbaar voor hen: het is vaak een beetje meesukkelen aan de rand van de samenleving. Meedoen met het normale leven wordt als heel uitputtend ervaren.

  Door dat alles is het zelfbeeld ook niet geweldig: het hangt meestal aan elkaar van de minderwaardigheidsgevoelens. De gedachten zijn vaak somber en kunnen eindeloos door het hoofd malen.

  Dit bovenstaande beeld is natuurlijk een beetje een karikatuur. Toch zullen velen er zich in herkennen.

  Laten we nu eens even wat positieve kanten van overgevoelige mensen opnoemen.
  Ze houden van rust en vrede, en ze verlangen ernaar in harmonie met hun medemensen te leven. Ze zijn gevoelig voor schoonheid, met name die van de natuur, ze zijn heel invoelend en staan open voor het spirituele. De fantasie is rijk. En ze merken, vaak tot hun eigen verbazing, dat als een ander echt problemen heeft, zij vaak opgezocht worden om mee te praten.

  Wat is er nu echt aan de hand met deze mensen? Het antwoord is dat ze niet overgevoelig zijn, maar hooggevoelig.

  Wat is hooggevoeligheid?

  hoog sensitieve personen hsp Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit GielenAlles heeft een bepaalde sfeer, een uitstraling, een bepaalde trilling: bloemen, de zon, mensen, dieren, planeten, maar ook de menselijke samenleving als geheel. Je bent hooggevoelig als jouw uitstraling, jouw innerlijke trilling, te mooi en te verfijnd is voor die van de menselijke samenleving.
  Denk eens aan een hele mooie engel die vanuit een prachtige hemel neerdaalt en geboren wordt in een mensenlichaam in een moderne metropool. Zo’n engel begrijpt niets van al het lawaai, de drukte en de lelijkheid van de wereld om zich heen. Waar is de schoonheid en rust van de natuur, waar zijn de bloemen? Waar is het diepe innerlijke weten, het gevoel van eenheid met de kosmos?
  Hij voelt zich naar en vervreemd, de omgeving voedt hem niet. Hij gaat denken dat er iets mis met hem is en wordt terneergeslagen en verdrietig. Hij voelt zich niet thuis, trekt zich terug in zichzelf en er is een vaag verlangen naar een andere wereld. Zijn omgeving gaat hem zien als een dromer die de feiten niet onder ogen wil zien.

  Zijn licht verzwakt: hij was hooggevoelig, hij wordt overgevoelig.

  Je kunt je natuurlijk afvragen waarom die engel incarneert op aarde.

  Er zijn heel veel engelen geïncarneerd op aarde, en iedere engel heeft zijn eigen reden om dat te doen. Maar er is ook een algemene reden: om de aarde te helpen. Door de aanwezigheid van al die engelen, van al die lichtpuntjes, wordt de menselijke samenleving als geheel wat lichter en gevoeliger. Wordt de trilling van onze wereld als geheel wat verhoogd. En dat gebeurt vooral als die engelen weer weten wie ze zijn, weer zelfvertrouwen krijgen: dan gaat hun licht pas echt stralen.

  Stel nu jij bent die engel.
  Wat kan jij dan doen om weer te gaan stralen, om je overgevoeligheid om te zetten in hooggevoeligheid?

  Stap 1 – Besef dat je een engel bent.

  Besef dat je een engel bent, en laat zien dat je dat bent. Geloof in je eigen licht, in je eigen scheppende vermogens en overwin de angst om jezelf te laten zien. Dit is de eerste stap.

  Hoe bereik je dit, hoe kom je tot dit besef?
  Om dit te bereiken is het belangrijk om contact te maken met het spirituele. Leer de wereld te zien vanuit een spiritueel perspectief, word je weer bewust van die tijdloze werkelijkheid vol schoonheid en liefde waar je oorspronkelijke vandaan komt; de wereld waar je thuis hoort. Je hebt die wereld altijd al gevoeld, ga geloven in de werkelijkheid van die wereld.

  Op het moment dat je dat contact maakt, maak je ook weer contact me je diepste innerlijke kern en ga je weer voelen wie je bent. Je wordt je weer bewust van het feit dat jouw bewustzijn eeuwig is, dat jouw bewustzijn een scheppende bron van kracht en licht is.bloem blazen 240x156 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen

  Op het moment dat je het bestaan van die andere wereld begint te voelen en te beseffen, gaan de oordelen van de menselijke samenleving veel minder zwaar wegen. Je beseft dat het maar tijdelijk is en dat deze rumoerige, hectische samenleving ooit zal verdwijnen om plaats te maken voor een mooiere, gelukkiger en vrediger samenleving. Wat deze samenleving over jou denkt, jou altijd verteld heeft is niet meer zo belangrijk. Het gaat er om wat jij komt doen, hoe jij je licht hier neer zet. Door dit alles te gaan voelen, ontsteek je je eigen licht. En licht schept en transformeert. Je zult merken dat je omgeving gaat veranderen, dat de mensen anders op jou gaan reageren.

  De dingen beginnen makkelijker te gaan, je wordt serieuzer genomen.

  Je hebt een belangrijke stap gedaan in de overgang van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid.

  Stap 2 – Word je bewust van je mannelijke energie.

  Je kunt je licht pas echt geven als je het ook niet kunt geven. Als je geen ‘nee’ kunt zeggen, heeft je ‘ja’ geen betekenis. Leren grenzen stellen en voor jezelf leren opkomen is cruciaal. Als je dit niet doet, stroomt je energie in een bodemloze put en zul je je voortdurend zwak en leeg voelen.

  Om dit te kunnen bereiken is een goed contact met je eigen mannelijke kracht nodig. Veel spirituele mensen hebben een negatief beeld van de mannelijke energie. De mannelijke pool van de werkelijkheid wordt geassocieerd met geweld, onderdrukking en agressie; wordt gezien als niet spiritueel. Als gevolg van deze manier van denken hebben veel spirituele mensen moeite om in hun kracht te treden. De oplossing hiervan is leren in te zien dat er helemaal niets mis is met de mannelijke kant van de werkelijkheid; de disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke is het probleem. Door het mannelijke als minderwaardig te beschouwen, verzwakken mensen zichzelf ernstig. Met name bij gevoelige vrouwen kan dit het geval zijn. Vooral als je je in een proces van spirituele ontwikkeling bevindt, is het contact maken met de mannelijke energie van enorm belang.
  Zodra je stap één gezet hebt, ga je je energetisch onderscheiden van je omgeving. Je licht wordt opgemerkt. Je krijgt dan te maken met wat ik ‘zuigers’ noem. Dit zijn mensen of iets anders, bijvoorbeeld de organisatie waar je werkt, die zich gaan laven aan jouw energie. Ze zuigen energie van je weg zonder er iets voor terug te geven. Als je dan niet leert jezelf te beschermen tegen je omgeving, loop je vast.

  Gebruik hiervoor je mannelijke kracht. Bemin de man in jezelf, vertrouw hem. Laat hem de vorm aannemen van een zwaard in je hand dat de banden tussen jou en alle energiezuigers afkapt.
  Een belangrijke valkuil bij het doeltreffend gebruiken van de mannelijke energie kan liggen in het idee van gelijkwaardigheid. “We zijn allemaal gelijk dus ik mag me niet onderscheiden van een ander, ik mag niet anders zijn dan een ander, ik moet alles eerlijk delen met een ander.” Het idee van gelijkwaardigheid is op zichzelf juist. Op het niveau van de ziel zijn we gelijkwaardig, op het niveau van manifestatie echter niet. De ene mens is veel meer in staat het licht van zijn ziel te laten stralen dan een ander. Door dit niet te willen zien, geven we zuigers alle kans.
  Juist mensen die veel uitstralen, die veel te geven hebben, moeten dit kostbare beschermen. Kijk goed aan wie en aan wat je jezelf geeft. Niet iedereen is klaar voor jouw energie. Laat het mooie en kostbare in jezelf niet omlaag halen door anderen die zo ver nog niet zijn. Gebruik hiervoor je mannelijke energie.

  Stap 3 – Besef dat de aarde je vriend is.

  Veel overgevoelige mensen voelen een weerstand tegen het leven op aarde. Die weerstand is in de eerste plaats een heel logisch gevolg van het feit dat ze zich niet thuis voelen in de moderne westerse samenleving. De energie van die samenleving klopt niet met hun eigen energie en werkt vervreemdend. Ze willen hier weg, ze herinneren zich onbewust hun spirituele herkomst en ze verlangen er naar om daar weer te zijn. Het verschil tussen het lawaaierige menselijke samenleven met zijn grootschaligheid, zijn anonimiteit, al zijn angsten en agressie enerzijds en de hemelse sfeer met zijn rust schoonheid en liefdevolle harmonie anderzijds, is groot, heel groot.
  Daarnaast speelt er ook iets anders een rol. Gevoelige mensen voelen ook vaak heel goed aan wat er in vorige levens op aarde is gebeurd. Vaak dragen zij herinneringen met zich mee aan oorlogen, vervolgingen en andere vormen van agressie. Herinneringen waarin zij het goede probeerden te doen en op een gewelddadige manier werden afgewezen.aarden1 490x326 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen

  Om deze weerstand te overwinnen is het belangrijk om het verschil te leren zien en voelen tussen de energie van de menselijke samenleving en die van de aarde zelf.

  Zoek daarvoor eens een mooie plaats in de natuur op. Ga op een doordeweekse dag zodat het rustig is. En voel de sfeer daar, de rust. Stel je hart helemaal open voor die plaats, voel alle energieën die er zijn, en voel dat er naast jou ook allerlei andere wezens zijn, elfen, kabouters, nimfen. Wezens die heel nauw met de aarde samenwerken.

  Voel dan de aarde zelf. Dit is de aarde waarvoor je gekomen bent, dit is de aarde die jou wil helpen. Stel je hart open voor haar energie en liefde.

  Door deze verbinding aan te gaan kun je werkelijk gaan staan, werkelijk stralen in de wereld.
  Je kunt de wereld veranderen, mooier maken. Er zal een plaats hier op aarde ontstaan waar jij je thuis voelt. Een plaats die uitgroeit tot een stralend punt van licht dat de wereld om je heen transformeert.
  Overgevoelige mensen verbergen zich voor deze wereld, hooggevoelige mensen laten hun stralende licht zien aan deze wereld.

  Stap 4 – Gebruik de vrouwelijke energie om nog gevoeliger te worden.

  De vrouwelijke energie kan het verschil uitmaken tussen angst voor de ander en liefde voor de ander. Ze maakt dat je door de ruwe bolster van de ander heen kunt prikken en de blanke pit kunt zien. In ons hart zijn we allemaal goed, in het hart van ieder zit God.
  Je kunt de vrouwelijke energie in jezelf gebruiken om nog gevoeliger te worden, nog dieper in de ander te duiken en om die ander werkelijk te begrijpen. Dit kan je helpen agressief of kwetsend gedrag van een ander los te laten en te relativeren. Dit wordt mogelijk zodra de mannelijke energie in jezelf voldoende krachtig is om de vrouwelijke te beschermen.

  Als we gekwetst worden door iets wat een ander zegt, worden we vaak niet gekwetst door de woorden zelf, maar door onze eigen overgevoelige interpretatie van die woorden. Meestal zijn ze niet zo bedoeld, maar zijn het gewoon oppervlakkige uitspraken die niet op de persoon gericht zijn. De vrouwelijke energie gebruiken om wat dieper in de ander te duiken kan ons hiervan bewust maken. Door gebruik te maken van deze energie gaan we enorm veel lichtjes zien in de soms donkere wereld om ons heen. Nog gevoeliger worden is een stap naar het hart van de medemens, en dat is vaak veel mooier en warmer dan we denken. Door het licht in het hart van de ander te zien, gaat dat licht sterker branden.
  Dit gevoeliger worden werkt bovendien in twee richtingen: wij zien niet alleen de ander beter, de ander ziet ons ook beter. Hij merkt bij jou iets gevoeligs, iets warms en moois op dat hij niet eerder had gezien; door de ander te erkennen, erkent de ander jou. Hierdoor begin je je thuis te voelen op aarde.

  Tot slot: Leven als engel is leven in evenwicht

   Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit GielenIeder mens geeft en ontvangt. Willen we geestelijk en lichamelijk gezond blijven, dan moeten we in energetisch evenwicht zijn met onze omgeving, dat wil zeggen dat de gevende en ontvangende stroom met elkaar in evenwicht moeten zijn.
  Op het moment dat we meer gaan stralen, meer gaan leven als Engel, de transformatie maken van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid, dan wordt de gevende stroom groter. We stralen dan veel meer licht uit; zonder dat we dat zelf weten zetten we onze omgeving in een mooi scheppend licht. Die energie wil bij ons terug komen, vaak in de vorm van fysieke overvloed.

  Dit levert vaak problemen op. Veel overgevoelige mensen geloven niet dat het leven mooi, rijk en overvloedig kan zijn. Ze denken dat dit niet mag, dat ze het niet waard zijn en blokkeren de energiestroom die hen overvloed wil schenken. De calvinistische sfeer die hier in Nederland in de lucht hangt ondersteunt dit denken. Angst en twijfel slaan toe en houden het goede tegen.
  Wees hier attent op. Controleer bij jezelf of je je wel openstelt voor alles wat het universum jou wil geven, voor alle liefde die er voor jou is.

  Zolang je niet ja zegt tegen het universum, heb je eigenlijk ook nog geen ja gezegd tegen jezelf. Zeg daarom een onvoorwaardelijk liefdevol ja tegen jezelf, tegen alles in jezelf. Het accepteren van de ontvangende stroom wordt daarna vanzelfsprekend.

  © Gerrit Gielen
  www.gerrit-gielen.nl

  Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/van-overgevoeligheid-tot-hooggevoeligheid-of-van-kneusje-tot-engel/

Vrouwelijke Dalai Lama


donderdag 13 jun 2013

Volgende Dalai Lama een vrouw?

De volgende Dalai Lama een vrouw?
De volgende Dalai Lama een vrouw?ANP

Zie je het al voor je, een vrouwelijke paus? Of een vrouwelijke Dalai Lama? Dit zou zomaar niet alleen meer verbeelding kunnen zijn. De volgende Dalai Lama kan namelijk net zo makkelijk een vrouw zijn, als het aan de huidige ligt.

“De tijdsgeest vraagt om een vrouw, dus waarom zou mijn opvolger dit dan niet zijn? “, zo vraagt de boeddhistische geestelijk leider zich af in een interview. “Vrouwen hebben meer gevoel voor andermans welzijn”.

Tenzin Gyatso is de naam van de Dalai Lama die dit zegt. Hij is de veertiende, mannelijke geestelijk leider. Nog nooit is de reïncarnatie van de Dalai Lama als vrouw geboren. Maar daar kan verandering in komen als Gyatso overlijdt.

De huidige Lama heeft al eerder dingen gezegd over zijn reïncarnatie. In 2004 zei hij dat er misschien geen enkele opvolger zou komen. Veel eerder al, in de jaren ’90, beweerde hij dat hij in een vrij land zou reïncarneren, niet in onderdrukt land zoals Tibet. Hij heeft zelfs ooit gezegd dat hij misschien wel reïncarneert in een computer:

En in 2011 zei hij dat als hij negentig is, gaat overleggen met andere invloedrijke boeddhisten of er wel een nieuwe Dalai Lama moet komen. Maar dat duurt nog wel even, want de boedhistisch leider is nu pas 78.

Hoe wijs je een nieuwe Dalai Lama aan:

Bij het overlijden van de huidige Dalai Lama begint de zoektocht naar een nieuwe. Die nieuwe Dalai Lama moet een reïncarnatie zijn van zijn voorganger. Daarom moet hij geboren zijn rond de tijd dat de vorige Dalai Lama overleed. Aanwijzingen uit het leven van een monnik, zoals dromen, moeten leiden naar de nieuweling.

Het duurt vaak zo’n drie jaar voordat de nieuwe leider is gevonden. Zodra dat is gelukt moet diegene nog een paar testjes doen om zeker te zijn dat het echt om de reïncarnatie van de Dalai Lama gaat. De jongeling moet bijvoorbeeld spullen van zijn voorganger herkennen.

Door: Loes

http://nos.nl/op3/artikel/517720-volgende-dalai-lama-een-vrouw.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Laten we maar zo lang mogelijk mogen genieten van deze Dalai Lama, een warm mens met met het hart op de juiste plaats en een vleugje humor. Yes I like Dalai Lama