10 optische illusies om gek van te worden


Gezichtsbedrog; het blijft een feestje. Waar de één de kikker direct ziet, kan de ander echt niet om het paard heen. Hoeveel van de tien heb jij meteen door?

1. Is het een kikker of een paard?

1135205-650-1459880374-00

1136305-650-1459880374-01

2. Loopt deze kat nou de trap op of toch de trap af?

1135255-650-1459880374-kot-2

3. Eigenlijk is dit een vel papier

1135655-650-1459880374-siski

4. Zit het raam aan de linker- of aan de rechterkant van het pand?

1136055-650-1459880374-07h-wd1009-09-right-or-left-2

5. Drie knappe vrouwen, toch?

1135155-650-1459880374-78-png

Totdat je de foto omdraait.

1135705-650-1459880374-1

6. Zijn de balkjes aan de linkerkant van de afbeeldingen precies dezelfde kleur als de balkjes aan de rechterkant? (Spoiler: ja!)

1134955-500-1459880374-scstrpe2-gif 1134905-650-1459880374-simultaneous-contrast

7. Of je wordt een reus, of ieniemienie

1135605-650-1459880374-6070070694_94f1347769_o

8. Hoe dichter je je hoofd naar de afbeelding brengt, hoe helderder het lichtpunt wordt

1135355-650-1459880374-c229bb5fc16883c89ed23105d167e728_650x

9. Hoeveel cirkels zie jij?

1136205-650-1459880374-431e87df855e89b131ffc75ea098a997_650x

Antwoord:

1135455-650-1459880374-93a7e3e5af57dff90824c47be6b610e0_650x

10. Scrol er doorheen en je zult zien dat de afbeelding beweegt 

1135855-650-1459880374-113-png

Lees ook: Gezichtsbedrog of…? Check de onmogelijke driehoek!

Bron: Bright Side

Bron: http://www.mynd.nu/10-optische-illusies-om-gek-van-te-worden/

Droomsymbool: Auto


Droomsymbool: Auto

Deze droomsymbolen hebben op zichzelf staande, een betekenis. Wanneer er meerdere symbolen zijn zoals in een grote gehele droom, dan kunnen deze symbolen een andere betekenis krijgen.

Zelfs wanneer de dromer geen rijbewijs heeft in het waakleven en dus geen auto kan rijden, dan nog heeft een auto in dromen nog een betekenis.

Auto:

Een auto in dromen kun je op zich staande zien als je persoonlijkheid. De auto staat symbool voor je eigen ik dat je onder controle moeten houden wil je geen brokken maken.

 

Alleen jijzelf kan het stuur van je levenspad in eigen handen nemen en je eigen snelheid bepalen of stil staan.

De motor is je energie en kracht. Wilt de motor niet starten in je droom?, dan bezit je weinig energie en kracht om vooruit te komen in het leven. Beter gezegd, je staat stil in het leven.

Wanneer je met hoge snelheid over de wegen raast, dan leef je met hoge snelheid die best eens gevaarlijk kan worden wanneer je niet tijdig afremt, en zou je rustiger aan moet gaan doen. Het is niet alleen een gevaar voor jezelf, ook je mede weg gebruikers (medemensen, familie) kunnen hier door in gevaar komen. Je kan ook de macht over het stuur kwijt raken, dan raak je in het waakleven ook de controle kwijt over je eigen leven, is gelijk een waarschuwing.

Wegen zijn je levenspaden net zoals een straat, snelweg of een zandweg. Ook kruispunten kunnen voorkomen in dromen, betekent dat je op een kruispunt bent gekomen in het leven en vandaar uit een keuze moet maken welke richting je uit wilt. Terug rijden is terug gaan naar het verleden. Linksaf slaan weergeeft dat je de onbewuste kant kiest. Rechtsaf betekent vanuit de mentale of bewuste kant te kiezen. Rechtdoor of vooruit is de weg volgen die je al volgt. Wanneer je niet weet welke kant op te moeten, ben je radeloos.

Als je zelf een auto bestuurt, symboliseert dat je je eigen leven kan besturen. Ben je mede passagier, dan ben je afhankelijk van anderen en laat je je leven bepalen door anderen. Je laat anderen vertellen wat je moet doen omdat je geen zelfvertrouwen bezit.

Veroorzaak je een ongeluk of botsing met je mede weg gebruikers, dan veroorzaak je problemen met je medemens waar je mee botst. Ben je betrokken bij een ongeluk of botsing die je zelf niet veroorzaakt heb, dan ben je ongewenst betrokken bij problemen van anderen.

Dit zijn de bekendste en algemene symbolen die het meest voorkomen en met een auto te maken hebben. Er zijn meerdere symbolen die niet zo vaak voorkomen.

Wil je een droomsymbool weten die er niet bij geschreven staat over de Auto, stel gerust je vraag en ik zal deze beantwoorden

Bron: Marianne

Heb jij een beschermengel lijn op je palm?


Sommige mensen hebben een lijn op de palm, die bekend staat als de beschermengel lijn. Degenen die het hebben worden beschouwd als zeer gelukkig.

Dit is echter een vrij zeldzame gebeurtenis. Degenen die een beschermengel lijn hebben worden beschermd door een beschermengel. Als je iemand kent die rampen en ongevallen overleefd heeft, een uitstekende gezondheid, geen problemen met geld en gemakkelijk omgaat met de problemen van het leven, neem dan een kijkje op hun handpalm en je zal de beschermengel lijn zien.

De beschermengel lijn is parallel met de lijn van het leven langs de gehele lengte. Die mensen wiens kleiner deel van de lijn naast de lijn loopt van het leven zullen wat problemen hebben in het leven, maar zullen erin slagen om ze op te lossen.

Als de beschermengel lijn aan de rechterkant ligt, betekent dit dat de bescherming van een beschermengel wordt verstrekt aan mensen voor hun persoonlijke verdiensten. Als het ligt aan de linkerkant, is de bescherming van een beschermengel uitgereikt aan mensen vanaf het moment van hun geboorte.

Bron: http://worldunity.me/heb-jij-een-beschermengel-lijn-op-je-palm/

Zelf heb ik ook zo’n beschermengel lijn die links ligt, dus vanaf mijn geboorte. Het engeltje heel veel gezien en ze heeft me voor meerdere ongelukken behoedt, zelfs dodelijke. Zonder haar was ik er niet meer geweest. Ook heb ik Keltische kruizen, zelfs 3 in mijn rechterhand zei een handlezer..

Korte handlezing


Handlezen: verschillen linker- en rechterhand

Handlezen: verschillen linker- en rechterhand

In deze aflevering van de minicursus handlezen kijken we naar het spanningsveld tussen dat wat je van binnen ervaart en wat je in de buitenwereld neerzet. Oftewel: zijn je binnenwereld en buitenwereld in balans?

Je kent vast wel die momenten dat je niet helemaal in harmonie bent: je zit misschien even niet lekker in je vel, maar laat dat niet merken. Soms kies je daar bewust voor en kan het je van dienst zijn, bijvoorbeeld op je werk. Maar sommige mensen zitten zo vast in oude patronen, dat ze zich eigenlijk niet bewust zijn van wat ze voelen en wat ze laten zien. De handen kunnen inzicht geven in dit soort patronen en je helpen op een meer bewuste manier in het leven te staan.

Linkerhand

De linkerhand weerspiegelt de innerlijke bron, met alle talenten en mogelijkheden.
Wie ben je ‘in wezen’?

De linkerhand is de hand van:

 • Ziel
 • Gevoel
 • Aangeboren talenten
 • Creativiteit
 • Intuïtie
 • Verlangens
 • Onderbewuste
 • Privéleven

Rechterhand

De rechterhand laat de manifestatie naar buiten zien. Hoe geef je vorm aan je mogelijkheden en talenten?

De rechterhand is de hand van:

 • Ego
 • Ratio
 • Uiterlijk karakter
 • Daadkracht
 • Praktisch handelen
 • Daden
 • Bewuste
 • Maatschappij

Grote verschillen: een uitdaging

Grote verschillen tussen de linker- en rechterhand duiden op meerdere talenten en mogelijkheden. Er zal veel op je pad komen, waardoor je regelmatig keuzes zult moeten maken, en dat zal niet altijd gemakkelijk zijn.

Het hart (linkerhand) en het hoofd (rechterhand) zijn het namelijk niet altijd met elkaar eens, waardoor er een innerlijke strijd kan ontstaan tussen wat je voelt en denkt, of tussen wat je wilt en wat je denkt dat er van je wordt verwacht.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je gevoelens en verlangens heel duidelijk zijn, maar dat je je nog laat leiden door je verstand en kijkt wat wenselijk is vanuit oude patronen, waardoor je eerder zult doen wat er door de familie of omgeving van je wordt verwacht.

De uitdaging in deze verschillen ligt erin je innerlijke balans te vinden, en te gaan staan voor je eigen wensen en verlangens. Op het moment dat je die innerlijke strijd hebt overwonnen, heb je een schatkist aan mogelijkheden tot je beschikking.

veel lijntjes veel lijntjes

De handen op zichzelf

Is jouw hand bezaaid met lijnen en kun je niet goed onderscheiden wat de hart-, hoofd- en levenslijn is? Dan doe je veel indrukken op en heb je tijd nodig deze te verwerken.

weinig lijntjes weinig lijntjes

Als de hand een rustige, overzichtelijke indruk maakt, dan zul je je minder snel laten leiden door de omstandigheden of omgeving.

De linker- en rechterhand vergeleken

Vergelijk nu eens je handen met elkaar. Wat zie je?

Staat de linkerhand vol met lijnen en is de rechterhand rustiger?
Dan kom je meer in balans over dan je je voelt. De onrust speelt zich vanbinnen af en je zult deze niet snel aan anderen laten zien: ogenschijnlijk heb je alles onder controle. Kijk in dat geval wat je nodig hebt om innerlijk tot rust te komen. Een uurtje sportschool of opschrijven wat je dwarszit, bijvoorbeeld.

Is juist de linkerhand rustiger en de rechterhand een stuk voller?
Dan maak je je drukker dan nodig is! Er is meer innerlijke balans dan je denkt, al zal het denken nog te veel overheersen. Een kleine ‘verhuizing van hoofd naar het hart’ is hier op zijn plaats.

Wel of niet in contact met je gevoel

De Venusberg is de berg op de hoogte van de duim (lees ook de aflevering over de bergen in de hand). Deze berg vertelt over ons gevoelsleven en geeft het evenwicht aan tussen geven en ontvangen. Verbinden is een belangrijke eigenschap van Venus.

Aan de Venusberg kun je dan ook zien in hoeverre iemand verbonden is met de eigen gevoelens en verlangens en of hij geestelijk of fysiek is ingesteld. Kijk hiervoor naar de lijntjes op de Venusberg. Over het algemeen kun je zeggen dat hoe fijner de lijntjes zijn, hoe verfijnder de persoon is. Komen de lijnen tot aan de levenslijn, dan is er sprake van een goede verbinding met de eigen gevoelens en verlangens.

Komen de lijnen op de venusberg in de linkerhand tot aan de levenslijn, maar rechts niet? Je bent goed verbonden met je eigen gevoel, maar zal dit niet makkelijk delen met de buitenwereld. De rechterhand (de ratio) geeft de mogelijkheid om uit de intensiteit van het gevoel te blijven.

Komen de lijnen juist rechts tot aan de levenslijn, maar links niet? Je bent zeer sensitief en invoelend waar het anderen betreft, maar kan het lastig vinden om in contact te blijven met je eigen gevoelens: je voelt als het ware via de ander.

Verbinding hoofd- en levenslijn: je (on)afhankelijkheid

De levenslijn toont onze wilskracht en levensenergie, de fysieke en emotionele vitaliteit en gezondheid. De hoofdlijn vertelt over de manier van denken en de richting die aan het leven wordt gegeven. Beide beginnen tussen de wijsvinger en duim: de radiale zijde van de hand. De verbinding tussen de twee lijnen laat zien in hoeverre je behoefte hebt aan veiligheid, of juist aan ruimte en zelfstandigheid.

levens- en hoofdlijn verbondenlevens- en hoofdlijn verbonden
levens- en hoofdlijn niet verbondenlevens- en hoofdlijn niet verbonden

Staan de levens- en hoofdlijn in je rechterhand los en zijn ze links verbonden met elkaar? Je komt over als een zeer onafhankelijke, zelfstandige persoonlijkheid die het allemaal wel alleen afkan. Vanbinnen is er echter een verlangen naar verbinding en geborgenheid.

Zijn de lijnen rechts verbonden en links niet? Je komt afhankelijker over dan je bent. Je hebt veel ruimte nodig en kan er niet tegen als mensen je claimen. Je roept het gevoel op dat je het fijn vindt als er voor je wordt gezorgd maar vindt het vreselijk om betutteld te worden.

Tot slot

Uiteraard zijn er nog veel meer kenmerken in de hand die duiden op verschillen tussen de binnen- en buitenwereld. Zo kun je bijvoorbeeld aan de stand van de handen op een afdruk ook veel zien.

Ben je benieuwd wat jouw handen nog meer te vertellen hebben? Zoek dan een professionele handlezer voor een uitgebreide sessie.

Handlezen wordt al duizenden jaren gedaan. Wil je ook weleens in je eigen handpalm kunnen zien wat voor type je nou eigenlijk bent? Hierbij een korte spoedcursus (ook leuk tijdens een avondje uit met vriendinnen)!

Hartlijn (heart line)

Deze lijn heeft alles te maken met je liefdesleven. Een korte lijn betekent dat je niet veel belang hecht aan romantische relaties. Een lang, golvende lijn wil zeggen dat je op je gemak en flexibel bent in het verloop van je relatie. Een rechte hartlijn kan betekenen dat je relaties rationeel bekijkt, dus meer vanuit logica dan romantiek .

Hoofdlijn (head line)

De hoofdlijn is verbonden met je geest en vertegenwoordigt je intelligentie. Een korte hoofdlijn kan betekenen dat je fysiek sterker bent dan intellectueel; je werkt dan liever met je handen dan met je hoofd. Heb je een lage, licht stijgende hoofdlijn, dan ben je een filosofische en heldere denker. Golft de hoofdlijn? Dan heb je waarschijnlijk een korte concentratieboog. Een rechte, strakke hoofdlijn is een aanwijzing dat je een realist bent.

1d66fc706a89b0d269c4fd8d73bc7294

Levenslijn (life line)

De levenslijn is de bekendste lijn en wordt ook wel de lijn van het lot genoemd. Ondanks die naam geeft die lijn niet aan hoe lang je zult leven. Integendeel, de lijn staat voor je karakter en belangrijke gebeurtenissen in het leven. Een lange en diepe lijn betekent dat je een sterke wil hebt en een sterk gevoel van eigenwaarde. Een korte levenslijn geeft aan dat je makkelijker te beïnvloeden bent. Maak je geen zorgen over een eventuele breuk in je levenslijn: die voorspelt een belangrijke verandering van levensstijl.

Reislijnen (travel lines)

De reislijnen worden beschouwd als de kleine lijnen en kunnen op basis van hun diepte en lengte het verlangen naar het bezoeken van vreemde landen betekenen. Hoe dieper en langer, hoe meer uitgesproken je reislust is. Een reislijn die je levenslijn snijdt, kan aangeven dat je een reis maakt voor je gezondheid of dat je fysieke conditie wordt beïnvloed door het reizen.

Armbandlijnen (bracelet lines)

Armbandlijnen bevinden zich op de pols. In het algemeen betekenen deze lijnen: hoe meer je er hebt, hoe langer en beter leven je hebt. De diepte (hoe dieper hoe beter!) staat voor geluk en voorspoed.

Bron | The San Francisco Globe 

Bron: http://www.margriet.nl/psyche/handlezen-zo-doe-je-het-zelf/

Interessant..


Blijkbaar vinden steeds meer mensen mijn blog interessant zonder ik zelf van iets af weet, mijn eigen teksten en gedichten worden op Facebook rond gedeeld, waar ik wel even op geattendeerd heb, niets zonder toestemming.Wel fijn dat er wakkere mensen zijn die het lezen..

Ben te vinden op http://www.koffiemet.com/links.htm  onder Spiritualiteit, Bewustzijn, Natuur, Diversen. Ben hier heel verbaasd om, ook hier weet ik niets van.

Tot m’n verbazing ook op http://www.scoop.it/t/hoogsensitiviteit.

Sommige artikelen van mijn blog worden herblogd door andere bloggers.

Of ik hier blij mee ben? aan de ene kant is het leuk dat mijn blog zo goed gezien is, aan de andere kant gaat alles zomaar zonder overleg of mijn toestemming..