Ga maar….🌹


Ga maar en laat los…

Ga maar, en laat los.
Je leven hier op aarde is voltooid.
Je hebt geleerd wat je hier leren mocht.
Je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede het nieuwe leven binnengaan.
Ga maar, en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt de vreugde gekend en het verdriet.
En door dat alles werd jij de mens die je geworden bent.
Ga maar, en laat los.
Je hebt een stille winst behaald op wat je hier,
op aarde, te doorleven kreeg.
Je bent gegroeid door stormen heen,
je bent gerijpt en wij, wij lazen de wijsheid
die in jou rijpen mocht aan je ogen, aan je woorden af.
Ga maar, en laat los.
Je hebt niet voor niets geleefd en daarom zal je nu
het Licht van de vrede zelf aanschouwen mogen.
Je zult herschapen worden door de Liefde zelf,
je zult je eindelijk thuis, geborgen weten.
Ga maar en laat los.
Hans Stolp
Kan een afbeelding zijn van lucht en tekst
Advertentie

Wat niemand je leert over pijn


Wat niemand je leert over pijn

Niemand leert ons wat de wetten van het lijden zijn en hoe we ermee moeten omgaan. Meestal komt de pijn van het verlies plotseling, waardoor we uit balans raken en we beetje bij beetje van binnen breken. Beetje bij beetje verzamelen we alle stukjes om de puzzel opnieuw in elkaar te leggen, zonder te weten dat dit proces misschien wel de beste les is die we ooit hebben gehad.

Niemand is bestand tegen verlies en pijn is iets wat iedereen op een gegeven moment zal ervaren. Het verliezen van een familielid, het verbreken van een persoonlijke relatie of simpelweg het volwassen worden zorgt er allemaal voor dat je verschillende niveaus van pijn moet doorstaan.

Zeker weten. Volgens deskundigen zou elke persoon zijn eigen manier moeten vinden om pijn te confronteren. Van daaruit kan iemand verlichting, kracht en het vermogen vinden om weer op te staan.

Het belang van het erkennen van onze kwetsbaarheid

Een emotioneel volwassen persoon is iemand die weet hoe hij vooruit moet komen ondanks zijn verliezen en die tegelijkertijd begrijpt dat je van tegenslagen kunt leren. 

Niemand zal voor ons huilen, niemand zal onze gedachten herordenen, onze pijn verlichten en het gewicht van onze schouders nemen. Het is onze eigen taak, een taak die tijd vereist en bovenal dat we erkennen dat we niet zo sterk zijn als we dachten. Dat we in werkelijkheid zo kwetsbaar zijn als een veer die wordt gedragen door de wind. 

Vogels

Is dit erg? Is kwetsbaarheid iets negatiefs? Absoluut niet, kwetsbaarheid an sich is onze ware kracht. Stop even een minuut en denk erover na: als je je verzet, als je weigert te erkennen dat je je gekwetst voelt, dat je leven gebroken is en je pijn ervaart, dan zul je een muur van ontkenning optrekken. Hoe kun je iets onder ogen komen als je niet toegeeft dat het bestaat? Waarom zou je weigeren te huilen om je verlies? Te accepteren dat je je kwetsbaar voelt?

Erkennen dat we kwetsbaar zijn stelt ons in staat flexibel te zijn en ons aan te passen. Pijn is tenslotte niets meer dan een adaptieve respons die veroorzaakt wordt door lijden of verlies.

Verdriet als de kunst van het ‘loslaten’

Misschien vind jij het idee van verdriet als kunstvorm verontrustend. Net als de meeste mensen richt jij je leven waarschijnlijk liever op dingen die je gelukkig maken, geruststellen en positief stemmen. En dat is goed, daar bestaat geen twijfel over, maar elk leven eist zijn tol en daar hoort bij dat we zullen lijden en daar is niemand tegen bestand.

We moeten echter een belangrijk aspect verduidelijken. Wanneer we het hebben over pijn, denken we doorgaans aan fysieke verliezen. We denken aan de dood. Pijn kent echter ook nog affectieve en emotionele dimensies, denk bijvoorbeeld aan de pijn die de liefde met zich mee kan brengen of de pijn die kan komen kijken bij het volwassen worden als persoon, het aannemen van nieuwe waarden, het achterlaten van bepaalde denkwijzen om andere te ontwikkelen. Dit kan allemaal pijnlijk zijn.

Dit is een groeiproces dat zich in jou afspeelt en dat nodig is om persoonlijk leed dat soms zeer diep zit te boven te komen. Dit is iets dat ongetwijfeld tegelijkertijd verrijkend en noodzakelijk is. Desondanks zullen dergelijke processen bepaalde angsten veroorzaken –elke verandering houdt tenslotte een verlies in– en zelfs bepaalde gevoelens van eenzaamheid en leegte.

Vlinder

We moeten in gedachten houden dat het leven geen zoete krentenbol is waarin geluk altijd gegarandeerd is. Het leven doet soms pijn en we zouden frustratie, verlies en alle andere pijnen moeten accepteren, want ze leiden ons stuk voor stuk naar de nodige wijsheid.

Bron: http://verkenjegeest.com/niemand-leert-pijn/

Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

  1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
  2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
  3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
  4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
  5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
  6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
  7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Harde woorden van de Dalai Lama:


Harde woorden van de Dalai Lama: Massale hersenspoeling van de maatschappij

De 14e Dalai Lama van Tibet vergaart altijd veel aandacht, en met goede reden. Recentelijk vertelde hij de wereld dat simpelweg bidden niet het antwoord is op het incident in Parijs, noch het antwoord op andere gelijksoortige gruwelheden die over de hele wereld plaatsvinden. Hij verklaarde dat de mens dit probleem zelf heeft gecreëerd en nu vragen wij God om het op te lossen, wat nergens op slaat. Als wij deze puinhoop hebben veroorzaakt, zullen we het ook zelf op moeten lossen in plaats van God. Deze uitspraken van de Dalai Lama gingen snel de wereld over. Veel mensen realiseren mede hierdoor dat op dit moment actie op massale schaal vereist is om op wereldniveau van richting te veranderen.

De aanvallen in Parijs zijn verweven met de realiteit van oorlog. Op de website van de Dalai Lama is een goed stuk te lezen betreffende het massale hersenspoelen van de mensheid. Dit is een onderwerp waar regelmatig over wordt geschreven op deze website, met name als het gaat om incidenten op het gebied van terrorisme en oorlog, tezamen met het creëren van groeperingen die dit soort aanvallen uitvoeren over de hele wereld. De Dalai Lama schrijft:

“Natuurlijk zijn oorlogen en de grote militaire machthebbers de grootste bron van geweld in de wereld. Ongeacht of hun doel verdedigen of aanvallen is, bestaan deze machtige organisaties enkel om mensen te vermoorden. We moeten goed nadenken over de realiteit van oorlog. De meesten van ons hebben geleerd militaire gevechten als spannend en ‘glamoreus’ te zien, een kans voor mannen om hun competenties en dapperheid te bewijzen. Omdat een leger hebben legaal is, voelt het voor ons alsof het ook acceptabel is. Over het algemeen beschouwt niemand oorlog als crimineel of het accepteren ervan als crimineel gedrag. Eigenlijk zijn we gehersenspoeld. Oorlog is noch glamoreus, noch aantrekkelijk. Het is monsterlijk.

De aard van oorlog is die van tragedie en lijden.” (BRON)

Bovenstaande uitspraak slaat de spijker op zijn kop. Als je er over nadenkt, bestaan deze grote machthebbers en het leger in het algemeen ‘enkel om mensen te vermoorden’. Zoals de Dalai Lama al aanhaalt, zijn wij met de gedachte groot geworden dat het dienen in het leger iets is om trots op te zijn. Natuurlijk doen de mannen en vrouwen die in militaire dienst treden dit waarschijnlijk met de gedachte hun land te dienen, waarbij de keus hiervoor gepaard gaat met een grote hoeveelheid moed en goedbedoelde intenties. Wat zij echter niet weten, is dat deze wereldwijde oorlog tegen terrorisme pure fantasie is. De vijand waartegen zij denken hun land te beschermen, is in werkelijkheid het product van hun eigen land. Zoals dr. Michel Chossudovsky, Universiteit van Ottowa, Emeritus Professor of Economics, ons vertelt: de wereldwijde oorlog tegen terrorisme is compleet nep en gebaseerd op valse voorwaardes. Militairen worden gehersenspoeld te geloven dat ze achter de vijand aangaan om zo hun land te verdedigen, terwijl diezelfde vijand volledig ondersteund en gefinancierd wordt door de Westerse militaire allianties. De Dalai Lama redeneert dat dit de exacte reden is waarom wij denken dat oorlog acceptabel is: er wordt ons wijs gemaakt dat dit een noodzakelijke gang van zaken is. De Dalai Lama gaat verder:

“ Moderne oorlogsvoering wordt met verschillende vormen van vuur gevoerd. We zijn zo gevormd dat we dit zien als spannend, terwijl we praten over wonderbaarlijke wapens als een opmerkelijk nieuw stuk technologie. We vergeten dat als dit wapen werkelijk gebruikt wordt, het mensen levend zal verbranden. Oorlog toont qua verspreiding ook een sterke gelijkenis met vuur. Als een gebied zwak wordt, stuurt de bevelhebber versterking naar dit gebied. Dit is niets meer en niets minder dan levende mensen op het vuur gooien. Maar omdat we zijn gehersenspoeld om niet op deze manier te denken, denken we niet aan het lijden van individuele soldaten. Geen enkele soldaat wil gewond raken of overlijden. Geen van zijn geliefden wil dat hem iets overkomt. Als een soldaat wordt vermoord of getekend voor het leven, zullen minstens vijf tot tien personen – familie en vrienden – delen in dit lijden. We zouden allemaal geschokt moeten zijn door de omvang van zo’n tragedie, maar we zijn te verward.” (BRON)

De omvang van dit soort hersenspoeling is enorm. Als we het uitmoorden van mensen en oorlog in het algemeen willen stoppen, dan zou de ‘gehersenspoelde’ soldaat degene moeten zijn die wakker wordt. Het is een mens dat de trekker overhaalt, het is een mens die het commando geeft dit te doen en het is een mens die denkt dat hij er goed aan doet. Wij zijn de reden dat oorlog überhaupt bestaat; wij hebben het gecreëerd, wij doen eraan mee en wij zetten het voort. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als elk mens op aarde weigert deel te nemen aan oorlog? Dit is waarom we zeggen dat verandering van binnenuit moet komen en als meer soldaten hun ogen openen om te zien wat er werkelijk gebeurt, zullen er meer van hen weigeren om uitgezonden te worden.

“Het maakt niet uit hoe slecht gezind de vele moordzuchtige dictators zijn die hun landen bewust onderdrukken en internationale problemen veroorzaken, het is duidelijk dat zij anderen niet kunnen schaden en geen ontelbare menselijke slachtoffers kunnen maken als ze geen militaire organisatie hebben die door de maatschappij wordt geaccepteerd en vergeven.” (BRON)

Sommige soldaten die gebruikt worden door de machthebbers beginnen nu op te staan en te spreken. Hieronder staat een link naar een artikel waarin twee prachtige voorbeelden hiervan staan, samen met heftige informatie die veel mensen nog moet wakker maken (waarschuwing: schokkende beelden).

De Dalai Lama spreekt ook over de enorme kosten die gepaard gaan met oorlogsvoering. Dit is iets waar veel mensen bij nadenken: het feit dat al het geld dat naar het leger en het Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten (inclusief het zogenaamde ‘black budget’) gaat, terwijl het ook gebruikt kan worden om armoede en honger op wereldniveau in een keer te doen verdwijnen. Geld is niets meer dan gebakken lucht, wat getypt wordt op een computerscherm en geprint wordt door de heersende elite.

Zoals ex-Canadees Minister van Defensie Paul Hellyer verteld, praten we hier over ‘triljoenen, duizenden biljoenen dollars’ die ‘werden gespendeerd aan projecten waar zowel het Congres als de hoofdcommissaris niets vanaf wisten’. President Eisenhower noemde dit al waarschuwend het militaire industriële complex, waar de opkomst van misplaatste macht bestaat en aanhoud. Wat zou hij zeggen over de stand van zaken zoals die nu is?
Het punt is, als we geld toch als middel gaan gebruiken, waarom gebruiken we het dan niet om de gehele wereld van voedsel, onderdak en kleding te voorzien? De militaire uitgaven van een paar landen samen kunnen dit zonder enkele problemen al regelen.

“We zouden genoeg moeten hebben van het geweld en uitmoorden dat overal om ons heen gebeurt. Als een mens wordt vermoord door een dier, dan is dat verdrietig, maar als een mens wordt vermoord door een ander mens is dat ondenkbaar. We moeten moeite doen om over elkaar te denken als medemens, als broeders en zusters.’ – Dalai Lama (BRON)

Bedankt Dalai Lama, voor het hebben van de moed om zo’n belangrijk bericht met de wereld te willen delen!

Dagtekst: spiritueel onderricht


Het is haast nutteloos je op de spirituele weg te begeven, zolang je niet begrepen hebt in welke mate de lagere natuur van de mens koppig en rebels is, en hoeveel waakzaamheid, nederigheid en volharding het werken aan deze natuur vereist.

Maar al te veel mensen denken, zodra zij een spiritueel onderricht hebben gevonden, dat zij zich snel zullen transformeren.
Helaas is dat niet zo: het beheersen van het psychisch leven is veel moeilijker dan men zich voorstelt!
Ieder mens bezit weliswaar het vermogen tot vernieuwing, regeneratie, vergoddelijking, maar dat is een heel langzaam proces en wat iemand in dit leven kan realiseren, hangt af van het werk dat hij al in vorige incarnaties heeft aangevat.
Voor wie zich niet bewust is van de moeilijkheden die hij onvermijdelijk zal tegenkomen, is het onmogelijk om vooruit te komen.
Dan zal hij lijden en ook de anderen doen lijden.
Zich engageren in het spirituele leven vereist eerst en vooral een helder inzicht in zichzelf.

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst 5 april 2016

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov -  De Universele Witte Broederschap.
Prachtig geschreven, geen woord meer aan toe te voegen

Youtube: Mantra


Prachtige muziek en beelden

Dit is een Mantra, Deze mantra helpt je om je angsten te overwinnen, neemt lijden weg, brengt geluk bij kwade geesten en twijfel.

Om tare tutare ture svaha
Uitspraak: Om taree tutaree turee so-ha