Afkerig voordeel of voordelige afkeer


 

Deze kwam als een heldere ster binnen bij me.

Waar je de grootste afkeer van hebt is de energie waar je op dit moment de meeste je voordeel mee kunt halen:

Voor mezelf is  momenteel liegen mijn grootste afkeer.
Mensen die hun leugens verdraaien in eigen voordeel.
Smoesjes en uitvluchten verzinnen om niet de waarheid te durven spreken,
of eerlijk durven toe te geven dat men liegt.

Mijn enigste voordeel is dat ik deze door heb die liegen.
Mijn haren gaan overeind staan en het blijft prikkelen.
Alleen kan ik er niet veel mee omdat het liegen niet toe gegeven wordt,
en ikzelf de leugenaar mag zijn.

Advertentie

Verschil


 

Wat is het verschil tussen liegen en zwijgen..

 

Deze zin hoor ik herhaaldelijk, vandaar ook een citaat van gemaakt.
De een liegt liever dan te zwijgen.
De ander zwijgt liever om niet te hoeven liegen.
Het is maar waar je je goed bij voelt.

Het Beest dat gevoed moet worden.


Het “Beest” waarover gesproken wordt in het onderdeel van de Openbaring van Het Nieuwe Testament wordt gezien als de Duivel of Satan geïncarneerd op Aarde maar wij hebben een andere kijk op het “Beest”. Het “Beest” is niets meer en niets minder dan DE leugen en de vader van leugens. Satan en De Leugen zijn hetzelfde. Dit is waarom het onderdeel van de Bijbel die dit beschrijft Openbaring noemt. Omdat de waarheid geopenbaard wordt in dit tijdperk. Het is de volledige ontmanteling van de grootste leugen ooit vertelt aan de mensheid.

Het Beest zit aan de tafel op Aarde en wacht om gevoed te worden want alle leugens moeten constant gevoed worden om hen blij te houden zodat ze veilig opgeborgen en geheim blijven. Wanneer iemand opkomt voor de waarheid wordt de voedselbron van het Beest bedreigd en degene die de leugens voeden moeten de brengers van waarheid wegjagen en straffen. Dit zorgt ervoor dat de mensen die waarheid brengen vaak een constant gevoel van ‘vluchten, vechten of bevriezen” moeten overwinnen om hun taak te volbrengen.

Er zijn dus maar 4 conventionele manieren om met het Beest (leugens) om te gaan…Je kan het voeden en daardoor sussen, je kan ertegen vechten (en hiermee vechten tegen de mensen die de leugen willen beschermen), je kan ervan weglopen of je kan volledig bevriezen waardoor je geen actie meer kan doen en het Beest je gewoon vernietigt. Er is echter wel een vijfde mogelijkheid die gebaseerd is in de esoterische wetenschap en die oneindig veel sterker is als methode om met het Beest om te gaan en dit is emotionele integratie.

Emotionele integratie wil zeggen dat je de leugen in jezelf trekt en dat je herkent dat deze leugen ook een deel van jou moet zijn als het zich buiten jezelf manifesteert. Hierdoor kan je het dan van binnenuit transformeren door de waarheid van jouw licht erop te schijnen. Het Al-wat-is bewustzijn.

Deze vijfde optie is niet enorm bekend en dit is voornamelijk doordat deze bewust onderdrukt en ondergewaardeerd is. Dit is echter de ENIGE manier om echt het Beest te verslaan, de leugen der leugens in je leven, zodat je volledig de waarheid van wie je werkelijk bent kan aarden en de leugens kan bannen uit je realiteit.  Het collectieve Beest kan niet overwonnen worden door de massa zo lang het individuele Beest nog in jouw leeft. De waarheid van wie je bent is jouw wapen, en het kan alleen in jezelf gewonden worden. Enkel degene die alles willen achterlaten om meer wakker te worden en meer zelfbewustzijn te creeren zullen zegevieren.

“Zou je graag de wereld redden van de degradatie en destructie dat nu voorbestemd lijkt te zijn? Verwijder je dan van oppervlakkige massa protesten en bijeenkomsten en ga in stilte aan het werk aan je eigen zelfbewustzijn. Als je het geheel van de mensheid wil laten ontwaken, ontwaak dan jezelf. Als je het lijden van de wereld wil stoppen, elimineer dan alles wat donker en negatief is in jezelf. Het grootste geschenk dat je de wereld kan geven is het geschenk van je eigen zelf transformatie.” – Lao Tzu

Ben je moedig genoeg om de waarheid van wie je bent te hanteren en te openbaren? Ben je er  klaar voor om de uitdaging aan te gaan en alle innerlijke leugens die je draagt bloot te leggen? De wereld kan niet bevrijd worden zo lang jij dat niet bent. Ze wachten vol ongeduld op je beslissing.

Aline Van Meer & Nathan Martin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We kennen allemaal het woord ”liegbeest” die we uitspreken tegen iemand die liegt. Een mooie uitdrukking die in deze tekst naar voren komt.

Gedachte van Osho


 

Behalve de mensen liegt er niemand. Een rozenknopje kan niet liegen. Het moet rozen produceren, het kan geen afrikaantjes produceren, het kan niet bedriegen. Het is niet mogelijk om anders te zijn dan hij is. Behalve de mens leeft het hele bestaan met de waarheid. De waarheid is de religie van het hele bestaan – behalve de mens. En op het moment dat een mens besluit om deel van het bestaan te zijn wordt de waarheid zijn religie.

Osho

 

50.gif