Mannenmishandeling: het houdt niet op, niet vanzelf


 

Mannenmishandeling: het houdt niet op, niet vanzelf

 

Bij huiselijk geweld denk je meestal aan vrouwen die worden mishandeld, maar de slachtoffers zijn ook vaak mannen. Op dit onderwerp rust nog groot taboe, want iedereen denkt dat mannen hun mannetje wel staan.

Toen Ben Slotboom de politie belde omdat hij het slachtoffer was van huiselijk geweld, werd híj in de boeien geslagen en niet zijn vrouw. Terwijl Slotboom juist jarenlang werd mishandeld door zijn vrouw en op een gegeven moment zelfs werd geslagen met een stalen stang.

‘Ging altijd over geld’
“Ik heb meerdere keren geprobeerd weg te gaan, maar dat was te moeilijk.” De mishandelingen door zijn vrouw gingen altijd over geld, zegt Slotboom. Hij kwam uiteindelijk wel terecht in een blijf-van-mijn-lijfhuis.

En die blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn nodig, blijkt uit het feit dat er in elk van de vier grote steden eentje is. Van de naar schatting 200.000 slachtoffers van huiselijk geweld zou zo’n 40 procent man zijn. “Maar het is lastig om precieze cijfers te geven”, vertelt Saskia van Rumt van het steunpunt huiselijk geweld in Amsterdam.

Lees ook: Herken huiselijk geweld in de vriendenkring

“Net als bij ouderenmishandeling is dit een groep die ons moeilijk belt.” Ook de politie zou aangiften van mannen minder serieus nemen. In de hulpverlening is er wel aandacht voor, volgens Van Rumt.

Het hoeft bij huiselijk geweld niet alleen te gaan om fysieke mishandeling. “Het kan ook gaan om psychisch geweld. Je kunt iemand ook zo provoceren dat hij door het lint gaat.”

Alleen ingrijpen bij vrouwen
In Groot-Brittannië kennen ze ongeveer hetzelfde percentage mishandelde mannen als bij ons. Voor een campagnefilmpje werd getest of mensen ook ingrijpen als een man wordt mishandeld in het openbaar. Uit de proef blijkt dat omstanders alleen ingrepen als het een vrouw was die werd mishandeld.

Bron: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/mannenmishandeling-het-houdt-niet-op-niet-vanzelf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit is de andere kant van mishandeling of huiselijk geweld waar ook eens aandacht besteedt aan mag worden. Iedere vorm van mishandeling van vrouw of man moet serieus genomen worden. Omdat mannen van het sterke geslacht zijn worden zij meestal als daders gezien en niet als slachtoffer, ook zij zijn mensen die mishandeld kunnen worden door een vrouwelijke manspersoon, en niemand die ingrijpt.

Advertentie

De 7 wetten van de Reiki-genezing


 

                               De 7 wetten van de Reiki-genezing

1. Reiki wordt naargelang van de behoeften van het innerlijk kind op alle menselijke zijns-niveaus naar bestaande evenwichtstoornissen toegetrokken. Reiki kan nooit opgedrongen of tegen wil en dank ‘opgelegd’ worden. Het effect van Reiki is dus in hoge mate afhankelijk van het geloof of de wil van de behandelde persoon. Reiki is een ‘aanbod’ dat door de behandelde persoon in variërende mate met dientengevolge envenredige geneeskracht, ‘aangepakt’ kan worden, of ook niet. In mijn praktijk heb ik echter nog nooit meegemaakt dat het innerlijk kind van iemand geen Universele Levensenergie wilde accepteren. Het kan echter wel voorkomen dat de Reiki-energie geen toegang krijgt tot een deel van het lichaam, ziel of geest of pas na lange behandeltijd wordt ‘opgezogen’. Dit soort ontoegankelijke, afgesloten gebieden voelen tot aan dat moment koud aan of geven zelfs geen enkele reactie.

Waarvan hangt het nu af of het innerlijk kind bereid is om gebruik te maken van Reiki? Ten dele van het directe nut dat het eraan denkt te hebben bij het genezingsgsproces. Met andere woorden, het hangt er vanaf in hoeverre in de bestaande omstandigheden zijn behoeften aan bevrediging vervuld worden. Iedere ziekte heeft voor de zieke persoon immers een diepe betekenis en biedt hem een kans om zijn bewustzijn te verruimen en zijn persoonlijkheid te ontwikkelen. Het innerlijk kind wil een toestand van evenwicht scheppen, hoe wankel dat verder ook mag zijn, om zo in staat te blijven tot handelen. Ziet het innerlijk kind op enig moment geen mogelijkheid om een of meer genoemde functies te bevredigen, dan zal het niet bepaald aan het genezingsproces meewerken.

Verder is vertrouwen in de persoon die de Reiki-behandeling uitvoert bijzonder belangrijk; men moet vrij zijn van angst en zich geborgen voelen en het idee hebben dat men in de therapeutische relatie geaccepteerd wordt. Dit geldt natuurlijk ook voor iedere zelfbehandeling. Voelt het innerlijk kind steeds weer dat het door het middelste zelf wordt afgewezen, zodra het blijkt geeft van zijn behoeften van zinnelijkheid, spelen, levensvreugde, genot en dergelijke, dan zal het niet zonder meer zijn ‘zwakke plekken’ (overgevoeligheid, onzekerheid en kwetsbaarheid) prijs geven. Ook in dit geval zal eerst een nieuwe, op vertrouwen gebasseerde relatie tot stand moeten komen, voordat Reiki met een toenemende intensiteit dor de totale mens toegelaten wordt. En bovendien moet er ook met de omgevingsfactoren rekening gehouden worden. Hoe meer prikkels op de cliënt worden afgevuurd, des te onaangenamer hij zijn behandeling zal vinden en des te minder zijn innerlijk kind voor Reiki zal openstellen. Op de grond van deze drie factoren kunnen we de volgende regels voor de praktische toepassing van Reiki formuleren:

Hoe oppervlakkiger ziekten in de spyche van de ziekte mens geworden zijn, des te sneller en zekerder ze met Reiki genezen kunnen worden.

Voor de succesvolle behandeling van diepgewortelde ziekten moet het lichaamsbewustzijn sterk overtuigd zijn van de doeltreffendheid van de genezing; het moet erin geloven dat de behandeling in het licht van zijn behoeftebevrediging een verbetering betekent of op zijn minst de totale situatie kan stabiliseren.

2. Reiki werkt niet rechtstreeks op het lichaam in, maar stimuleert het er enkel toe zijn natuurlijke functies weer zo goed mogelijk te vervullen. Reiki is in wezen dus geen energie in de normale betekenis van het woord, omdat hij geen specifieke kwaliteiten heeft zoals yin of yang en niet aan bepaalde chakra gekoppeld kan worden. Reiki is niet polair en vertegenwoordigt eerder een ‘stuk informatie’ (‘impuls’), die in laatste instantie het beste kan worden omschreven met ‘bevordering van de levendigheid’. Daarom is het van succesvole toepassing van Reiki niet nodig om bij de behandeling van lichaamsdelen de handen in polaire posities te plaatsen. Reiki heeft met polariteit niets uit te staan.

Stilte, verbinding met mezelf, troost, verkwikking, hoop, geloof in mezelf, meer vertrouwen in het leven zonder zonder me zorgen te maken over de dag van morgen, de dag erna, de toekomst.

3.Reiki stimuleert uitsluitend de vormen van lijfsbehoud en de ontplooiïngsmogelijkheden die bij het lichaam passen; Reiki werkt niet direct in op de stofwisseling of de psyche. Daarom moet men juist bij de chronische, grotere en in de geestelijke structuur gewortelde aandoeningen bovendien zorgen voor een input die de genezing en ontwikkeling bevordert; men moet dus zorg dragen voor een geschikte voeding, voor voldoende toevoer van water van een zo mogelijk goede materiële en energetische kwaliteit, voor leer- en bewustwordingsprikkels, die aan de bestaande toestand van de ziekte aangepast zijn, en voor de noodzakelijke psychische en lichamelijke stimulansen.

Ter verzekering van het succes van de totale behandeling, is het belangrijk om uiting te geven aan de eigen creativiteit en voldoende beweging te nemen om de stofwisseling te prikkelen. Het gaat derhalve om het zonder voorbehoud accepteren van onze eigen lichamelijkheid en en harmonieuze intergratie van geest, lichaam en ziel. Wandelen en ontspannen, ingehouden joggen zijn prima opties. Men dient slopende, inspannende, prestatiegerichte en eenzijdige activiteiten daarentegen vermijden.

4. Hoe sterker de ziekte in de psyche geworteld is, des te verantwoordelijker de zieke mens aan zijn genezing moet meewerken. Hij dient bewust de motivatie tot verandering te voelen en behoort op leren en flexibiliteit gericht te zijn. Veel spirituele tradities gaan uit van het volgende principe; de levensenergie stroomt in de richting van onze bewuste of onbewuste aandacht. Concentreert de zieke zich tijdens de Reiki-behandeling met zijn gedachten op een psychich-geestelijk of emotionele evenwichtsstoornissen en voelt hij de oprechte wens om deze stoornis constructief te genezen, dan wordt de Reiki naar de desbetreffende, geblokkeerde lichamelijke of energetische stoornissen toegetrokken en kan daar genezing en groei bevorderen.

5. Reiki werkt des te beter, naarmate er in het lichaam, geest en ziel meer vrije, levendige ruimte voorhanden is. Je zou kunnen zeggen: ” Met een volle hand kun je niets nieuws pakken”. Voor de Reiki-praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld holistische methoden uit andere geneeswijzen, zoals het wegnemen van remmingen, het gebruik van geneeskrachtige stenen, aromatherapie, ontspannende massages, uiterst nuttig zijn voor het scheppen van optimale voorwaarden voor de Reiki-kracht. Op geestelijk niveau kan bijvoorbeeld door het bewust laten varen van ideeën en menigen die de ontwikkeling remmen of door het bevorderen van een bewuste en eerlijke energieruil in het beroeps en privé-leven zeer veel ruimte worden gecreëerd. In deze context spelen ook het inlossen van karmische lasten door een bewuste energieruil, oefeningen in loslaten en verwerking van leed een belangrijke rol.

6. Iedere genezing door Reiki is een natuurlijk, totaal proces. Op psychisch niveau bestaat het proces uit drie stappen:

‘Waarheid’- de genezing zet in, wanneer men zich bewust wordt van eigen waarheid. Meestal gaat de ‘waarheid’ gekleed in angst, pijn en leed.

‘Liefde’- de keuze voor het leven en streven naar heelwording (‘eenheid’) betekenen vaak een ‘wisselbad’ van enerzijds vreugde, bevrediging, hoop en anderzijds onzekerheid, terugvallen in ziekte bevorderende gewoonte en teleurstelling. Geleidelijk aan leidt deze wisselwerking echter tot een almaar fijner geaarde en realistische instelling.

‘Inzicht’- inzicht of acceptatie zorgt uiteindelijk voor de doorbraak elementen van de persoonlijkheid die dan toe voornamelijk verwaarloosd of naar het onbewuste verdrongen werden, moeten op een constructieve en het leven bevorderde manier worden gebruikt.

De kracht van het weten Weten wat je bent Wie je bent Vol kracht En liefde

7. Wat definitief kapot is kan met Reiki niet genezen worden. In dit soort gevallen is alleen ondersteuning van de nog vitale lichaamsfuncties mogelijk, wat langs de de indirecte weg een positieve invloed heeft op het totale welzijn van de zieke. Dat betekent dat volledig afgestorven en lichaamsdelen ofwel helemaal niet hersteld kunnen worden of alleen binnen de mogelijkheden van het eigen regeneratievermogen van het lichaam. In een enkel geval kunnen de effecten van aangeboren misvormingen en genetische gebreken verzacht worden, maar volledige genezing is onmogelijk.

Dit betekent op energetisch niveau dat ook Reiki machteloos staat, wanneer de vibratie van het fijnstoffelijk-energetisch lichaam, of het etherisch dubbel, dat de fysieke, materiële structuur moet dragen, bijvoorbeeld door kanker zodanig aangetast is, dat de gezonde delen van het lichaam waar de harmonie verstoord is niet meer met levensbevorderende energiepatronen kunnen opvullen en regenereren.

Reiki kan in dit soort gevallen hoogstens het gevoel van vertwijfeling en zinloosheid wegnemen, het gevoel van vrede en verbondenheid met de scheppende kracht bevorderen en zo voorbereiden op een zacht en rustige dood.

Reiki funcioneert dus volgens de hier behandelde zeven wetmatigheden. Ter afsluiting wil ik benadrukken dat Reiki nooit evenwichtsstoornissen of ziekten kan veroorzaken. Reiki is in laatste instantie leven en liefde. Deze kwaliteiten kunnen nooit in te grote doses versterkt worden. Helaas hebben veel mensen die grote behoefte hebben aan liefde en leven, juist vaak ook grote angst hebben voor meer leven en liefde. Daarom zouden ze aanvankelijk afwerend op Reiki kunnen reageren.

Reiki is een hulpbron  Het is een prachtig geschenk die je aan jezelf en aan anderen geven mag.

 

Emotionele gezondheid‏


 

 

Beste lezer,

Vaak wordt er als het om gezondheid gaat gesproken over stofjes en pietluttigheden. Details worden afgewogen: is het koken op gas nu beter dan op een keramische plaat? Ik denk dat daar niet de meeste winst te boeken valt. Als we onze gezondheid willen redden zijn er ook andere zaken naast voeding belangrijk. Zo was er deze week in het nieuws dat regelmatig boos zijn de kans op een hartaanval aanzienlijk kan vergroten. Een ander nieuwsbericht meldde dat een break-up of het overlijden van een partner je in de eerste maand na deze trieste gebeurtenis ook een grotere kans geeft op een haperende rikketik.

De grootste ziekmaker in deze tijd is stress. Of de stress nu door voeding, te lang stilzitten, een slecht huwelijk of zelfs telefoonstraling komt: het werkt afbrekend op ons systeem. Fysieke en geestelijke stress kunnen zwaar wegen. Een therapeut uit California vertelde mij deze week dat hij eens een patiënt had zien ‘genezen’ op een pizza-en-bier dieet. De patiënt liep al jaren met zijn ziel onder zijn arm de voedingsstoffen en calorieën zorgvuldig af te meten. Hij at niet buiten de deur, uit vrees voor verkeerde voedingsstoffen zoals gluten en margarine. De beste man was er op een gegeven moment zo erg aan toe dat hij bij zichzelf dacht ‘Wat maakt het nog uit wat ik eet? Zieker dan dit kan ik niet worden”. De man besloot zijn vrienden op te zoeken en te genieten van pizza en een pilsje. Na drie maanden was deze man er weer helemaal bovenop. Hiermee zeg ik niet dat bier en pizza heel gezond zijn, maar wel dat blokkades in onze emoties de gezondheid behoorlijk kunnen ondermijnen. Sociaal contact kan ons voeden en gezond maken. Verbinding met mensen om je heen kan stress daadwerkelijk verminderen.

Geestelijke stress zorgt ervoor dat ons lichaam extra cortisol aanmaakt. Een beetje van het hormoon cortisol houdt ons wakker en scherp, maar een teveel kan het lichaam afbreken. Daarom is balans van cruciaal belang. Op het Unileverdieet kan ons lichaam verzwakken en daarmee de geest stresseren, maar een gestreste geest kan het lichaam ook uitwonen. Neem daarom regelmatig even de tijd om te voelen waar je staat. Doe je wat je echt leuk vindt? Zijn er stressoren? Wat zou je kunnen doen om deze aan te pakken? Kortdurende stress is helemaal niet erg en is zelfs gezond te noemen. Langdurige stress zoals een te hoge hypotheek, werk dat je niet langer leuk vindt of een relatie die niet meer past kunnen op termijn je lichaam schade toebrengen, hoe gezond je ook eet.

Dan hadden we deze week het Voedingscentrum nog uitgebreid in de media. Tot mijn verbazing werd afgeraden superfoods te eten. Ik liep al langer rond met ergernissen door deze organisatie. Ik heb uitgebreid gereageerd op enkele uitspraken van het Voedingscentrum. In dit radio-interview van Giel Beelen raadt het Voedingscentrum superfoods af, maar nemen ze het op voor E-nummers. Nee, ik neem het Voedingscentrum niet langer serieus.

Een ontspannen week, Juglen Zwaan aHealthylife.nl

Gezondheidstip van de week Heel lang heb ik gedacht dat aardappelen alleen maar een suikerbom waren. Niets is minder waar! Aardappelen zijn een bron van kalium, iets waar we vaak een tekort aan hebben. Nog een leuk weetje: als een aardappel eenmaal is afgekoeld dan wordt het zetmeel omgezet in resistent starch (RS). Resistent starch kan niet door de dunne darm worden opgenomen, maar is wel een voedingsbron voor dikke darmbacteriën. Deze bacteriën produceren dan weer uit RS allemaal gezonde stofjes voor het hele lichaam.

Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis


Lijst van Ziektepatronen en hun mogelijke emotionele betekenis

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen, enz…) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we dan ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is.

Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij onszelf stil te staan. Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spannings-situatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.
Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

Een ontsteking bijvoorbeeld is een fysiek geworden innerlijk conflict dat zich aan ons kenbaar wil maken door op een pijnlijke wijze van binnen naar buiten te drukken. Zo heeft in feite elk klachtenpatroon een emotionele of psychische boodschap of inzicht die onze relatie met onszelf (ons Ware Zelf) wil herstellen.

Een persoon voelde zich gevangen binnen enge en starre structuren en wilde in feite niets liever dan ‘uitbreken’. Hij wilde het liefst komaf maken, totaal breken met de beknellende situatie in zijn leven, maar de moed ontbrak hem om bewust definitieve stappen te ondernemen in deze richting. Op die manier bleef hij innerlijke frustratie, boosheid, weerstand en schuld opbouwen, en creëerde hij een steeds groter spanningsveld. Aangezien hij bewust alle emoties bleef onderdrukken, ging zijn onderbewustzijn (dat oneindig creatief is) op zoek naar een ‘geforceerde’ manier om het verlangde toch te verkrijgen.

Op een bepaald moment verloor hij z’n evenwicht op een ladder en viel hij naar beneden en brak zijn been. Hierdoor kon hij ‘letterlijk’ niet langer ‘verder gaan’. Zijn onderbewustzijn had een manier gevonden om een beknellende situatie abrupt af te breken. Zijn lichaam demonstreerde hier wat hij bewust niet durfde loslaten…

Hieronder hebben we een lijst opgenomen met de meest voorkomende klachtenpatronen en hun mogelijke emotionele betekenis. De lijst is zeker niet volledig, maar is in de eerste plaats bedoeld om een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen en de link te leren ontdekken tussen symptoom en mentaal/emotionele gesteldheid. De betekenissen zijn bedoeld als mogelijke aanwijzingen om op een dieper niveau naar jezelf te kijken…

– aambeien – Heb je angst om los te laten ? Zijn er onderdrukte emoties di‘aanzwellen’ ; Is er een conflict tussen willen kwijtraken en nog willen vasthouden ?

– abces – opeenhoping van geestelijke energieën en onderdrukte emoties die staan te ‘drukken’ om ‘uit te breken’

– achillespees-ontsteking – Voel je je slachtoffer ? (‘ik ben maar…’, ‘ik kom niet vooruit’,…)

– ademhaling – het leven opnemen ; evenwicht tussen je eigen ‘ademruimte’(vrijheid) innemen en ‘ademruimte’ geven aan anderen

– inademing – De omgeving binnenlaten, kunnen ontvangen

– uitademing – Uitreiken naar je omgeving, kunnen geven

– moeizaam ademen – psychische spanningen, ‘benauwdheid’ en angst

– aderverkalking – geblokkeerde Liefde voor jezelf ; Is er angst om jezelf te uiten, om breder te zien ?; ‘ontzag’ en tegelijkertijd vrees voor autoriteiten

– aften – verwijt of boze kritiek dat niet ‘geuit’ maar ingehouden wordt

– AIDS – weinig eigenwaarde ; zich geviseerd voelen door buitenwereld omdat men denkt ‘er niet bij te horen’, ‘apart’ te staan ; gebrek aan immuniteit is het gevolg van emotionele weerloosheid en kwetsbaarheid

– allergie – weerstand tegen binnenkomende ‘prikkels’ ; afkeer van iets of iemand waarmee je constant in aanraking komt ;

– Alzheimer, ziekte van – Zich angstig afsluiten voor de toekomst : bang om oud te worden of te sterven ? Geen verantwoordelijkheid meer willen nemen, terug het ‘kind’ willen worden dat verzorgd en ondersteund wordt.

 amandel-ontsteking – innerlijke angst voor iets dat je te ‘slikken’ krijgt ; boosheid en opstand, je voelt je bijna ‘verstikt’ of bedreigd

– angina-pectoris – je leeft onder te hoge spanning ; je geeft jezelf te weinig ‘ademruimte’ ; gebrek aan liefde en genegenheid voor jezelf

– anorexia nervosa – Vind je jezelf waardeloos, lelijk of slecht ? ; Wil je beantwoorden aan een beeld van anderen en/of honger je je zelf uit om liefde en affectie af te dwingen ; Is er afwijzing van vrouwelijke, ronde vormen uit angst voor emotioneel of lichamelijk misbruik ?( misschien gevolg van incest of sexueel misbuik (?))

– arm – zelfbewust handelen, kordate aanpak ; evenwicht tussen ‘uitreiken’ en ontvangen

– arm-problemen – Voel je je beperkt in je vrijheid van handelen ; Kan je het niet meer ‘omvatten’ ? Twijfel je tussen vasthouden of loslaten ? Of wil je misschien teveel aanpakken, alles en iedereen ‘omvatten’ om waardering en goedkeuring te kunnen krijgen ?

– artritis – Ben je hard, onbuigzaam voor jezelf ? ; Voel je ergernis en verbittering en weiger je om te ‘versoepelen’, om (zelf)kritiek los te laten ?

– astma – Knijp je jezelf dicht ? Voel je je verstikt, ‘verpletterd (gedomineerd of overbeschermd) onder een gezag, waarbij jij je niet veilig voelt ?; Klamp je je hieraan vast omdat je twijfelt en onzeker bent ? ; Neem je te weinig ‘ademruimte’ voor jezelf ? ; Wil je eigenlijk meer krijgen dan je wil geven ? (inhalig)

– baarmoeder-problemen – Vind je jezelf als vrouw nog aantrekkelijk ? Voel je je miskend Ongewaardeerd ? ; Je drukt het bange kind in jezelf weg dat behoefte heeft aan koestering ; je laat je leven, maar je durft niet uitbreken ; innerlijke schreeuw naar vrijheid

– bedplassen – onderdrukte emoties zoeken onbewust een uitlaatklep ; overdag voel je je ‘ingekapseld’, dichtgesnoerd, niet vrij om jezelf te zijn, s’nachts wordt de druk van de opgekropte gevoelen losgelaten (bedplassen).

– beenbreuk – willen maar niet durven breken met bep. toestanden, gevoel niet meer voorwaarts te kunnen. (verzet tegen autoriteiten) ; Voel je je in je ‘vooruitgang’ beperkt en wil je liefst ‘uitbreken’ ?

 bindvliesontsteking – een agressief ‘wegduwen’ van irriterende toestanden ; bang dat je een nieuwe situatie niet aankan ; je wordt kwaad als het onder je ‘ogen’ geplaatst wordt.

– blaasontsteking – angst oude ideeën los te laten, vastgehouden emoties (conflict), innerlijke kwaadheid, woede en frustraties (pisnijdig) in relatie tot partner of ouder/kind relaties.

– blauwe plekken / builen – naar jezelf gerichte schuld of kwaadheid ; je bent een richting ingeslagen die conflict en wrijving veroorzaakt ; voel je je kwetsbaar ?

– blindedarm-ontsteking – je bouwt op het gezag van anderen, omdat je niet op jezelf durft vertrouwen ; Conflict tussen enerzijds het vasthouden aan uiterlijk gezag en het innerlijk gevecht ertegen

– bloed – stromende Levenskracht (Liefde)

– bloedarmoede – innerlijke zwakheid en onvermogen ; geloven dat je geen liefde waard bent of niets kan geven

– bloedverlies – verlies van levenskracht, vreugde stroomt weg

– bloeddruk, hoge – Onderdruk je jezelf vanuit een tekort aan liefde voor jezelf ? (inhouden)

– bloeddruk, lage – teveel controle uitoefenen ; teveel verantwoordelijk willen zijn ; Ben je te veeleisend en streng voor jezelf en anderen, maar eigenlijk zobang dat je het niet aankan of het niet kan verwerken ?

– bloedklonter – levensstroom (vreugde) is geblokkeerd

– bloedneus – Voel je je slachtoffer, uitgesloten ? ; Schreeuw je naar aandacht en affectie ?

– slechte bloed- – Trek je je emotioneel terug van een situatie waar je je in bevindt ?

circulatie Scherm je je af tegen de indrukken die op je afkomen ?

– boelemie, vraatzucht – Is er zelf-walging, een afkeer van jezelf ? Voel je een leegte die je kunstmatig wil opvullen ; Voel je je schuldig voor wie je bent ?

 borstkanker – Is er grote onmacht om vanuit jezelf te leven ? Klamp je je (emotioneel vast aan je omgeving (partner, werk, regels,…) ? ; angst voor het alleen-zijn, voor werkelijke geborgenheid ?

– botbreuken – willen maar niet’ durven’ uitbreken in een verstikkende situatie,verzet en kwaadheid (‘ik kan zo niet verder’)

 botontkalking – zelfveroordeling ; geen duidelijk doel of richting meer zien ;

( osteoporose ) gebrek aan levenslust en ‘karakter’

– braken – afkeer ; ‘Braak’ je van iets of iem. ? ; wat ben je ‘kotsbeu’? ; Is er fel verzet tegen een bepaalde situatie ?

– brandwonden – Welke ‘brandende’, veterende emoties worden weggedrukt of genegeerd ? Destructieve energie ( kwaadheid, pijn,…) wordt vastgehouden en verteert je wezen ; heftig verzet tegen een toestand waaraan je je gebonden voelt ; ingehouden agressie

– bronchitis – Inwendige kwaadheid en onmacht ; durf je je innerlijk verzet of boosheid niet echt te uiten ? ‘Hoest je het uit’ als een drang om weer ‘vrij te kunnen ademen’ ?

– coma – ontsnapping uit het leven ; machteloos om te veranderen, o problemen te confronteren ; doodsdrang ( ‘Ik kan niet meer’)

– constipatie – angst om verleden los te laten ; emotionele last, ergernissen en problemen vasthouden ; alles willen beheersen of controleren (in de greep houden)

– darmproblemen – problemen met het je ‘ontlasten’ van negatieve indrukken ;

– darmkanker – je machteloos of bedreigd voelen ; diepe angst om alle controle te verliezen ; het gevoel hebben overgeleverd te zijn

– diabetes, suikerziekte – schreeuw naar warmte en liefde (zoete), en deze dwangmatig trekken of eisen uit je omgeving ; Ben je wantrouwig ?

– diarree – je wil je vluchtig ‘ontlasten’ van iets; uit angst zou je ‘weglopen’ ; Ren je weg voor belastende situaties?

– duizeligheid – verward van meningen en indrukken van anderen/beïnvloedbaar ; de realiteit overweldigt je en je raakt uit je innerlijk evenwicht

 eczeem – zelfveroordeling en -miskenning ; je voelt je belemmerd en geblokkeerd, niet in staat om je omgeving duidelijk te maken wat je wil ; roep om bevrijding van een gezag boven jezelf

– eelt – te ‘hard’ voor jezelf ; verharde angst-gedachten veroorzaken een opeenhoping van energie die nergens heen kan

– eierstokken, cysten – Houd je pijnlijke herinneringen vast (uit je kindertijd)? ; Speel je een onechte rol uit angst voor afkeuring van ‘autoriteiten’? ; is je vrouwelijke kant ooit onderdrukt of misbruikt ? (Sexueel misbruik ) ; Koester je innerlijk nog wrok of boosheid jegens die personen ?

 elleboog-problemen – je voelt je geblokkeerd in je handelingen ; voel je je door anderen opzijgezet of wil je zelf op agressieve wijze een weg banen ?

– enkel, verstuikt of – je staat niet stevig op eigen benen ; je voelt je onderdrukt in een relatie, verzwikt richting die niet bij je past ; bang om eigen richting te kiezen

– epilepsie – sterk onderdrukte kwaadheid en angsten ; je durft je niet te laten gaan ; verstand sluit gevoelens af die vragen om uitlaatklep ; door een epileptische aanval dwing je aandacht en bekommering van je omgeving af ; Wil je alles in je greep houden ?

– frigiditeit – schuld-en schaamtegevoelens omtrent seks ; vind je seks slecht, vies of iets ‘dierlijks’ ? ; OF ben je vroeger misbruikt en heb je nu angst om jezelf over te geven aan iemand anders ?

– galstenen – ‘versteende’ kwaadheid, wrok of frustratie

– geeuwen,overdreven – verveling ; Wil je jezelf beschermen, afsluiten tegen ‘pijnlijke’ indrukken ?

– geheugenverlies(amnesie) – je wil je afsluiten voor een pijnlijk verleden ; Heb je onderdrukte schuld-en schaamtegevoelens over wat vroeger is gebeurd ? ; er onbewust voor kiezen om het volledig uit je herinnering te duwen ; verdoving in het hier-nu

– gezicht – hoe we gezien willen worden, hoe we ons aan de wereld presenteren- gezwollen – ‘opgeblazen’ beeld van je eigen belangrijkheid (superioriteit); angst om ‘je gezicht te verliezen’ ?

– geschonden – neg.. karaktertrek waarvan je bang bent dat het gezien wordt

– gordelroos (zona) – hevige irritatie t.o.v. iets of iemand ; onbestemde angsten ; diep wantrouwen aan jezelf

– griep (influenza) – je leeft te gejaagd, te gestresseerd en je verlangt naar rust ; je wil je terugtrekken uit de ‘beknelling’ van je maatschappelijk leven ; Ben je onzeker en bang dat je niet voldoet ?

 gulzigheid – je wil teveel ineens opnemen ; je bent bang dat iets je ontgaat

– hand – iets aangrijpen, aanpakken, uitreiken naar de ander

– rechterhand – daadkrachtig handelen, je eigen leven ‘vastpakken’ en leiden( ‘assertieve vuist’ )

– linkerhand – op je intuïtie handelen, vertrouwen en ontvankelijkheid ( open hand )

– regelmatig koude – weigering om in liefde uit te ‘reiken’ naar anderen handen

– zwetende handen – overmatig emotioneel : angst of opwinding

 hand, gewond – onvermogen taak uit te voeren of een probleem aan te pakken

– haren, gezonde – ‘geworteld’ zijn in jezelf ; rijke, volle , soepele doorstroming van positieve gedachten en energieën ; evenwicht tussen verstand en vertrouwen (intuïtie)

– haaruitval – teveel angstige gedachten en wantrouwen verstoppen je intuïtie; niet ‘geworteld’ in jezelf

 loshangende haren – zich vrij willen voelen, los van beknellende structuren ; zelfstandig willen denken, los van maatschappelijke indoctrinaties

– recht gekamde haren – ‘rechtlijnig’ denken, zich voegen naar normen of voorschriften ; gehoorzaamheid aan ‘uiterlijk’ gezag

– haar met klitten – innerlijke conflicten en disharmonie ; geestelijke verwarring

– punk-haren – revolte, verzet tegen, schreeuwen naar maatschappelijk gezag , zonder te bouwen op eigen innerlijk Gezag

– hart – centrum van Liefde en Vreugde ; geestelijk evenwicht tussen denken en voelen

– hart-problemen – je leeft niet van ‘harte’ ; vreugde wordt opgeofferd aan het ’voldoen aan buitenwereld’ ; je voelt te weinig liefde voor jezelf ; durf je te uiten wat op je hart ligt ?

– heesheid – Heb je angst om voor je eigen mening op te komen ? ; angst om anderen met je woorden te kwetsen ?

 herpes – onderdrukte schuld, schaamte en zelfontkenning ; via de uitslag op de meest intieme plaatsen (lippen, geslachtsdelen) geef je anderen onbewust een ‘blijf-uit-mijn-buurt-signaal’ ; Loop je weg van jezelf , angst om je over te geven aan een partner ? ; Zie je sex als vies of slecht ? Vind je je lichaam vies ?

– hernia – Voel je je belast ? Oefen je teveel druk uit op jezelf om je te bewijzen ? Ben je te hard voor jezelf ? Leg je de lat te hoog omdat je wil voldoen aan verwachtingen ? ; Is er een dwingend verlangen om zo ‘geslaagd’ mogelijk over te komen

– hersenbloeding – je wil alles doen, regelen of organiseren voor anderen ; je verliest jezelf en hangt jezelf op aan de waardering van anderen ; leef je nog louter voor anderen, zonder nog bij je eigen waarde stil te staan ? ; koppig vasthouden aan bevestiging van de buitenwereld

 hersenhelft, linker – bestuurt rechterkant van het lichaam en houdt verband met het mannelijk principe : intellectueel, assertief, daadkrachtig, praktisch, doelgericht en logisch

 hersenhelft, rechter – bestuurt linkerkant van het lichaam en houdt verband met het vrouwelijk aspect : creativiteit, intuïtie, vertrouwen, laten leiden.

 hersenschudding – hoofd vol met ‘moeten’, je verpletterd voelen door ander(en) ; waarover ‘breek’ je je het hoofd

– hersenvliesontsteking – je voelt een enorme druk om te presteren, om uit te blinken ;

(meningitis) angst voor het ‘gezag’ boven je hoofd ; je voelt je vastgebonden en meegesleurd door diepe, donkere emoties ; machteloosheid en kwaadheid

 hinken – Beklaag je je erover dat je maar langzaam vooruit komt op je levensweg ? voel je je door je omgeving tegengehouden ?

 hoest – innerlijke weerstand ‘ophoesten’ ; uitlaatklep voor onderdrukte boosheid

– hoofdpijn, regelmatig – veel piekeren, kopzorgen en zelftwijfel ; malen over problemen

– hooikoorts – weerstand tegen het ‘openbloeien’(lente..) van jezelf ; je verstikt jezelf, laat mogelijkheden onbenut ; leven in star patroon

– huiduitslag – Je voelt je onzeker, kwetsbaar ; Heb je een afkeer van jezelf ? ; gevoelens van onvermogen en tekortschieten ; problemen met je identiteit

– huidkanker – verpletterende,emotionele ballast/‘zie ik er goed uit’,‘voldoe ik? ; Laat je je leven door anderen ; angst voor kritiek

– huidontsteking – onderdrukte boosheid die een uitweg zoekt ; zit er iemand ‘op (dermatitis) je huid ‘ ?

– hyperventilatie – angst, weerstand om te veranderen ; Wantrouw je het het leven ?

 jeuk (hevige) – energieën staan te popelen om door te breken; je wil als het ware uit je vel springen van ongeduld, maar je voelt je geblokkeerd door jezelf ; je onderdrukt je creativiteit en voelt je gevangen in een beknellende structuur ; waar krijg je ‘de kriebels’ van ?

– kaakproblemen – ingehouden kwaadheid of wraak omdat men niet aan je verwachtingen (eisen)voldoet, maar je durft niets te ondernemen

– kaalheid – te controlerend of beknellend leven ; onderdrukte spontaniteit

– kanker – je verteerd voelen door wrok, rancune of diep leed ; onverwerkte trauma’s ; Zelfontkenning ; hebt je jezelf ‘verloren’ in een ‘ bedreigende maatschappij’ ? In hoeverre ben je geworteld in jezelf ? In hoeverre ben je tegen jezelf gekeerd ?

– keelpijn – niet voor jezelf durven spreken/willen maar niet durven opkomen voor jezelf

– knie-problemen – koppige trots, arrogantie en onbuigzaamheid ; hard en onverzettelijk ; niet willen toegeven

– koorts – ‘koortsachtig’ denken ; angstig gepieker ; boosheid ; tegelijk een zuivering van de emotionele ‘gifstoffen’

– krampen – ‘krampachtig’ vastklampen aan gedachten ; geblokkeerd zijn

 kreupel – emotionele ‘kreupelheid’, je voelt je geestelijk ‘mismaakt’ ; gebrek aan eigenwaarde en zelfrespect

 laryngitis – weggestopte, onuitgesproken boosheid ; moet je dikwijls je mond houden ? Of schaam je je voor wat je te zeggen hebt ? ; Je durft niet uiten wat je voelt ;

– leukemie – Verstop je jezelf, je creativiteit achter ‘gezag’? ; Laat je je leven ? ; je ‘isoleert’ je zodat je geen pijn meer hoeft te voelen ; diepe angst om zelf verantwoordelijkheid te nemen

– lever-problemen – opgepotte agressie en kwaadheid/ ben je ‘giftig’ op je omgeving?

 liesbreuk – ingehouden woede en gevoel van gevangenschap ; naar buiten toe kom je wellicht ‘rustig’ of ‘beheerst’ over, maar innerlijk ben je aan het steigeren

– likdoorn, eksteroog – harde, pijnlijke gedachten, gepieker over problemen,emotioneel kun je het niet verwerken (pijn)

– longontsteking – Ben je levensmoe ? ; wanhoop omdat je je onmachtig voelt om je wil door te drukken ; grote frustratie omdat je het gevoel hebt dat je iets niet kan waarmaken ; ben je niet te hard en te streng voor jezelf ?

– lymfeklierzwellingen – geen grip op je leven ; onveilige en onzekere gevoelens duwen je in verdedigende houding ; je bent niet geaard

– maagproblemen – emotioneel niet kunnen omgaan met nieuwe indrukken ; je kan iets niet‘verteren’/iets ‘ligt je op de maag’/angst voor het nieuwe; je kropt een hoop spanning en emoties op

– mank lopen – onvermogen om door te gaan ; ‘ik kom niet vooruit in het leven’

 M.E. – Verlies van levenslust ; je ziet geen helder doel in je leven ; je voelt je dikwijls vermoeid en ontoereikend ; bent je teveel op de buitenwereld gefixeerd? ; ben je ooit liefde ‘kwijtgeraakt’ ?

– migraine – altijd bezig te ‘voldoen’ ; gepieker over ‘doe ik alles wel goed?’; wordt je boos omdat je ‘planning’ niet klopt ? Moet je aan zoveel eisen voldoen ? Verlang je naar gemoedsrust ?

– Multiple Sclerose – harde en angstige zelf-ontkenning ; breekt je jezelf af? ; ben je ‘verhard’ en koppig ? (‘niemand zal me nog raken’) ; wil je wraak nemen op iem. die niet genoeg van je houdt of die je te weinig gegeven heeft ?

– nagels, harde – gevoelloosheid

– scherpe nagels – kwaad, bitsig, ‘stekelig’

– vuile nagels – geestelijke onzuiverheden

– afgebeten nagels – nerveuze energie

 naturisme (naaktlopen) – verlangen naar bevrijding van sociale normen ; verlangen zichzelf te zijn, zich ‘open’ stellen en ‘bloot’ geven (‘Dit ben ik’)

– nek-problemen – koppig vasthouden aan vooroordelen en oude waarden ; niet willen meebuigen met de échte waarden van het leven ; te trots om nieuwe ideeën toe te laten

– neus – pos. : intuïtieve, innerlijke leiding ( ‘je neus volgen’)

– neg. : bemoeizucht, nieuwsgierigheid (‘ergens je neus insteken)

– nier-problemen – haat-relatie met jezelf ; vijand van jezelf ; ‘ik ben niet goed genoeg’ ; kwaad, ontgoocheld, schuldprojectie naar partner

 ogen – zicht(venster) op je leven , alles ‘kunnen’ zien

– ogen, bijziendheid – bang om ‘vooruit’ (toekomstgericht) te kijken ; gesloten en teruggetrokken (je eigen wereldje) ; kortzichtigheid ; je ‘wil’ liever niet gezien worden (introvert type)

– ogen, verziendheid – je vlucht weg van jezelf ; je voelt hier-nu iets dreigends, maar je durft de confrontatie niet aan ; dwangmatig ‘vooruitzien’, ; niet durven stilstaan in het hier-nu ; is het heden niet veilig genoeg ?

– wazig zien – Je wil de huidige realiteit niet aanvaarden , niet ‘aanschouwen’

– blindheid – de ogen sluiten voor de wereld ; jezelf en anderen niet meer ‘onder ogen’ durven komen uit wantrouwen

– linkeroog-problemen – weigeren te accepteren wat je voelt in een situatie ; kwaadheid en agressie omdat je de emotionele pijn niet wil aanvaarden

 rechteroog-probleem – weigering daadkrachtig of assertief te handelen

– staar – angst voor de toekomst, voor het oud worden of een onbestemde dreiging ; je wil alleen nog maar zien wat er vlak voor je bevindt ; je houdt vast aan pijnlijke herinneringen

 ontwrichting – je voelt je bewegingsloos, richtingloos; je weet niet meer waarheen

 oren – luisteren, het ‘willen horen’

– oren, doofheid – opsluiting in jezelf : ‘ik hoef het niet meer te horen’ ; geïsoleerd

of hardhorend en alleen ; je klapt dicht omdat je je teveel op je kap laat zitten ; je houdt je ‘doof’ voor iets of iem. : ‘Laat me met rust, val me niet lastig’ !

 oorontsteking – maakt iets wat je hoort, je overstuur ? Drukt er iets op je hoofd : kritiek, verwijten ? Je voelt je gefrustreerd en kwaad en je wil je afsluiten voor ‘bijtende’ invloeden van buitenaf

– Parkinson ,ziekte van – alles willen controleren en beheersen ; innerlijk voel je je gespannen en ‘onbeweeglijk’

 peesontsteking – starheid, onbuigzaamheid ; koppigheid ; omdat je niet soepel meegaat met het leven, breken of scheuren je pezen ; je bent te ‘aangespannen’ , je forceert jezelf

– pols – soepel , daadkrachtig uitreiken ; verzoening tussen buigzaamheid en assertief, kordaat opkomen voor jezelf

 prostaat-problemen – Voel je jezelf geen waardevolle man meer ? ; je voelt je gefrustreerd en onvermogend ; Je duwt jezelf weg in onmacht of verdriet ; Voel je je nutteloos ?

– reumatiek – je denkt veel te ‘moeten’ doen om ‘goed’ te zijn, je voelt je een martelaar, je wordt overweldigd ; gebrek aan liefde voor jezelf

– roos (haarschilfertjes) – opeenhoping van mentale energie ; vasthouden aan ingesleten denkpatronen ; de jeuk symboliseert de onderdrukking van de vreugdevolle emoties, energieën die zich willen manifesteren

– rugpijn, bovenrug – Voel je je niet gesteund of geliefd ? heb je een lage zelfwaardering of angst voor afwijzing van liefde ; welke last draag je ? Zit er iemand ‘op je nek’ ? Wil je iemand de ‘rug toekeren’ ?

– rugpijn, middenrug – je houdt de last v/h verleden vast ; kwaadheid, je bedreigd voelen, weggeduwd ; ‘laat me toch met rust’

– rugpijn, onderug – existentiele angsten, je steunt op anderen, niet op jezelf ; materiële zorgen (geld, werksituatie,…) ; waar loop je ondergebukt ?

– schedelbreuk – opgepotte kwaadheid en frustraties ; met je hoofd zou je je een weg willen banen en alles omverduwen wat je in weg staat.

 schildklier-problemen – onmachtig zelf te leven ; je voelt je slaaf v/h ‘gezag’ ; ‘wanneer kan ik eens doen wat ik graag doe ?’

– schouders, afhangend – hulpeloze,hopeloze houding/angst be-last je en drukt je omlaag ; waar haal je je schouders voor op ? Waardoor laat je je hangen ?

– seniliteit (kindsheid) – schijn-veiligheid v/h ‘verzorgde’ en ‘onverantwoordelijke’ kind zoeken ; op zoek naar koestering en geborgenheid van buitenaf

– sinusitis – agressief, kwaad op je ‘naasten’ ; ‘ik zit vast’, je laat je ‘ketenen’ aan strakke normen en structuren

– skelet – het zich gesteund voelen, de veilige structuur en onwankel- baarheid in je leven

– skelet-problemen – broze , onveilige structuur ; je steunt niet op de Kracht in jezelf, maar op ‘uitwendig’ gezag, waartegen je revolteert ; je voelt je niet gesteund, onmachtig, boos en gefrustreerd .

– slaag krijgen – reflectie van je eigen gebrek aan zelfrespect en zelfacceptatie ; Leef je met schuldgevoelens en denk je daarvoor gestraft te moeten worden ?

– slapeloosheid – angsten en zorgen blijven kauwen ; niet durven vertrouwen of loslaten ; veel gepieker en gepeins

 slikproblemen – angst ; wat kan je niet ‘slikken’? ; door wat voel je je bedreigd?

 slokdarm-afsluiting – je voelt je onmachtig onder maatschappelijk ‘gezag’ (normen, structuren,instelling)/je ziet geen klare uitweg/emoties ‘vast’

– snijwonden – schuldgevoelens, kwaad op jezelf en omgeving omdat je je beperkt of beknot voelt ; je ‘bestraft’ jezelf

– spataderen – emotioneel overbelast, overwerkt, je voelt je verplicht om in een slachtofferrol te leven, in de ‘tang’ van je omgeving

– spierpijn – je voelt je te hard aangepakt, het is je teveel geworden ; je hunkert naar warmte en liefde

– stotteren – onzeker, gebrek aan zelfvertrouwen ; angst om je te uiten, om te spreken omdat je misschien afgekeurd zou worden ; heb je een dominante, onderdrukkende opvoeding gehad ?

– tanden – ergens in ‘doorbijten’, daadkracht, kunnen beslissen

– tand-aandoeningen – onvermogen je eigen leven te leiden ; te afhankelijk ; niet ‘geworteld’ in jezelf, maar gebonden aan iets of iemand ; je laat je tanden te weinig zien.

 teen-breuk – verkeerde levensrichting ; je voelt je in de greep van iets ; weiger je om jezelf te laten ‘doorbreken’ ?

– tenen, over elkaar – grote onzekerheid over je levensrichting ; verwarring over wat gegroeid je met je leven wil

– tetanus / klem – onmachtig door te breken in het leven, je plaats in te nemen ; twijfels, kwade gedachten; je voelt je ‘be-klemd’

– op je tong bijten – ben je kwaad op jezelf omdat je je eigen mening niet durft te zeggen, omdat je niet voor jezelf durft op te komen ?

– trombose (bloedstolsel) – De liefde of levenskracht ( bloed) willen vasthouden of oppot- ten ; je laat de liefde niet vrijuit gaan, niet stromen ; bang om te weinig bemind te worden ; zelfonderdrukking en opgekropte emoties

 tuberculose,TBC – grote gevoelsarmoede ; je toont nauwelijks emoties meer; slik je alles in ?

– verkoudheid – verkilling, emotioneel kwetsbaar,zonder weerstand ; opgekropte frustraties en emoties zoeken een uitweg in de ‘snotvalling’

– verlamming – je onbeweeglijk voelen, ‘geen kant meer uit kunnen’, je voelt je ‘lam gelegd’ , hulpeloos

– verslikken – teveel ineens opkomen voor jezelf om snel greep te krijgen op situaties die je ‘zouden kunnen’ overweldigen

– verstikking – Je voelt je door situatie emotioneel verstikt, dichtgeknepen

 verzakking – moedeloosheid, gedeprimeerd zijn ; je laat je gaan, je ‘zakt’ in elkaar omdat je het gevoel hebt dat je het niet meer in de hand hebt ; overmatige drang om je eigen vrijheid en ruimte in te nemen

 voedselvergiftiging – je voelt je gevangen in een wereld van ‘normen’ en ‘ideaalbeelden, in de greep van de ‘kudde’ ; je verliest je in de ‘massa’

– voet – ‘met 2 voeten op de grond staan’ ; je ‘gedragen’ voelen door de Liefde in jezelf ; innerlijke stabiliteit en stand-vastigheid ; een ‘standpunt innemen’

– voetproblemen – leef je volgens de ‘standpunten’ van anderen ? ; je voelt je bedrukt , te zwaar belast, innerlijk labiel

– wervelkolom – vermogen sterk en vastbesloten te zijn (‘stevige ruggegraat’)

 wratten – samenklontering van gedachten van zelfhaat en zelfverwerping ; vind je jezelf maar lelijk of niet goed genoeg ? Waar schaam je je over ?

 zwaarlijvigheid – onderdrukte creatieve energie (vetten) stapelt zich in je op ; ben je bang om jezelf te zijn en je kwetsbaar op te stellen ? voel je van binnen een leegte die snakt naar ‘vervulling’ ?

– zweetvoeten – onzeker, onveilig gevoel ; jezelf willen bewijzen om ‘erbij te horen’ ; je voeten zweten ‘doodsangsten’ uit

– zweren – irritaties, kwaadheid en ergernis ; opgekropte energieën vragen om een doorbraak

Christiane Beerlandt

Bron: http://eigen-wijzer.clubs.nl/

KIJK HIER VERDER NAAR DEEL 2 —>    https://marreiki.wordpress.com/2016/03/16/psyche-achter-ziektenpatronen-2/

Invloed van geestelijke gesteldheid.


 De meeste mensen weten dat hun omgeving een  groot effect kan hebben op hun geluksgevoel. Maar bent u zich ook  bewust, dat uw eigen gedachten een direct effect kunnen hebben op hoe u  zich voelt? We zijn allemaal onderdeel van een enorm uitgebreide  ingewikkelde matrix van bewustzijn, waarin alles al het andere  beïnvloedt. De werkelijkheid is veel complexer dan we soms beseffen.  Laten we eens een kijkje nemen naar het besturingssysteem van de  werkelijkheid die ons dagelijks op intieme wijze beïnvloedt: uw  gedachten.Woede kan u ziek maken

Volgens een Amerikaans onderzoek (Harvard, 2006) zijn in de VS  10 miljoen volwassen mannen zo vaak boos, dat zij er ziek van worden. De  psychische ziekte heeft de naam “periodieke explosieve stoornis” (intermittent explosive disorder)  gekregen of IED. Wie aan deze aandoening lijdt, kan zijn woede of drift  niet beheersen en vertoont buitensporig gewelddadig gedrag hetgeen  leidt tot ernstige gewelddaden of vernieling van eigendommen. Sinds 1980  wordt deze aandoening officieel gediagnosticeerd, maar daarvoor bestond  deze natuurlijk ook al. Men is niet alleen boos (link: anger),  ook in het eigen lichaam treden beschadigingen op. Mensen die tijdens  conflicten met regelmaat tot woede-uitbarstingen overgaan hebben een  veel grotere kans te sterven aan een hersenbloeding of hartaandoening.
Uw innerlijke houding bepaalt mede hoe lang u leeft 

Onderzoek naar de verbinding tussen lichaam en geest heeft  geleid tot de ontdekking dat de verwachting een bepaalde ziekte te  krijgen tot een vergrote kans leidt op het daadwerkelijk ontwikkelen van  die ziekte. Andersom werkt het ook: als je verwacht gezond te blijven,  dan is de kans om ziek te worden kleiner. De Universiteit van Texas (University of Texas found)  is tot de conclusie gekomen dat mensen met een vrolijke kijk op het  leven gezonder blijven dan pessimisten. Een andere studie die werd  gepubliceerd in hetzelfde tijdschrift suggereert dat fysieke prestaties  kunnen worden beïnvloed door de mentale houding.Er is blijkbaar een intieme interactie tussen fysieke en mentale systemen 

Mensen hebben over het algemeen ideeën over de eigenschappen  van andere mensen en groeperingen in de samenleving: dit noemt met  stereotyperingen. Onderzoekers van de universiteit van Noord Carolina  hebben ontdekt dat het geheugen van oudere mensen minder goed werkt  wanneer ze negatieve stereotyperingen gebruiken. Het geheugen van  ouderen werkt daarentegen even goed als het geheugen van jongeren,  wanneer de oudere mens positieve stereotyperingen gebruikt. Wanneer  ouderen worden behandeld als competente productieve leden van de  samenleving, zullen zij zich navenant gedragen. De gedachten die anderen  over ons hebben beïnvloeden de ideeën die we hebben over onszelf, als  we ons bewust zijn van wat die gedachten van anderen zijn.
Negatieve emoties beïnvloeden onze levenskracht op zeer subtiele niveaus 

Uit het boek Helen met energie (Pranic Healing) een meer subtiele kijk op hoe onze gedachten en emoties invloed hebben op ons gevoel van welbevinden:
Energetisch gezien kan frustratie en woede leiden tot energiegebrek en  opstopping van de solar plexus, de buikregio en het hart. Te denken valt  aan klachten zoals indigestie, maag en darmzweren, of een probleem met  de galblaas. Het hart kan vergroot raken. Boosheid en zorgen maken  kunnen leiden tot een verzwakt lichaam, ziekte en infecties kunnen op de  loer liggen.Angst en depressie door te intense focus op relatie 

Uit dit artikel over manipulatie (my article)  wordt duidelijk wat er gebeurt als we toestaan ​​dat ons ego een  onevenwichtige hoeveelheid energie focust op de ander. Vanwege de  dynamiek van menselijke interactie (the dynamics of human interaction) kan, wanneer een relatie opbreekt de emotionele pijn enorm zijn. Uit de studie (A study) van  de Universiteit van Houston kan worden geconstateerd dat wanneer aan  een relatie een grote emotionele lading wordt gegeven, betrokkenen hun  gevoel van eigenwaarde kunnen koppelen aan die ander. Psychologen noemen  dit: “Relation Contingent Self Esteem” of RCSE. Mensen met een hoge  RCSE-waarde kunnen manisch, afhankelijk en obsessief gedrag vertonen ten  opzichte van hun geliefde. Wetenschapper Chip Knee beschrijft het als  volgt, wanneer er iets gebeurt in de relatie, kunnen individuen zichzelf  niet losmaken van wat er gebeurt. Zij voelen zich persoonlijk verbonden  met wat er fout is gegaan in de relatie en worden angstig, depressief  en vijandig. Dat kan door iets onbenulligs gebeuren, zoals het niet  beantwoord krijgen van een SMS berichtje. Zoiets kan gebeuren als een  partner een egoïstische leegte moet opvullen.
Gelukkig zijn leidt tot een betere gezondheid 

In Monty Python wordt het beroemde lied “Always look on the  bright side of life” gezongen. Er is weliswaar dood en destructie in de  wereld, maar ook liefde, compassie en creativiteit. De wereld is onze  spiegel (world is our mirror).
Verschillende studies hebben aangetoond dat optimisme inderdaad leidt  tot meer geluk en een langer leven. Onderzoekers van de Universiteit van  de Pittsburgh School of Medicine deden een studie (a study) naar100.000  vrouwen die gedurende 8 jaar werden gevolgd. De resultaten zijn  opmerkelijk. Vrouwen in de “cynische en vijandige” groep leden aan een  slechtere gezondheid. De groep optimistische vrouwen had een lager  risico op overlijden (aan wat dan ook) van 16% en een lager risico om te  overlijden aan kanker van 23%.Een optimistische gemoedstoestand maakt dat u beter in staat bent om te dealen met stress en de ups en downs van het leven  

Uit het wetenschappelijke boek Being Happy! (Being Happy!)  van auteur Andrew Matthews blijkt hoe schadelijk een negatieve  gemoedstoestand kan zijn. De resultaten zijn schokkend. Bloedmonsters  van woedende of angstige mensen werden in laboratoria geïnjecteerd in  proefdieren (cavia’s) en deze vielen binnen twee minuten letterlijk dood  neer. Negatieve emoties zijn zelfdestructief. Het is dus belangrijk om  negatieve emoties als woede en angst gewaar te worden zodra ze opkomen  en niet te “voeden”.Een positieve houding vermindert pijn en vermoeidheid 

Zelfs wanneer we op de drempel van de dood staan kan een  positieve houding pijn en lijden verminderen. Dat blijkt uit een studie  die onder kankerpatiënten met chemotherapie werd gedaan (Margot Kurtz, A study Universiteit van Michigan State). Het bleek dat optimistische  kankerpatiënten minder last hadden van pijn. Patiënten die het gevoel  hadden eigen regie te hebben waren bovendien minder moe.Stress kan letterlijk kanker veroorzaken 

Stress wordt ook wel de moeder van alle ziekten genoemd. Professor Xu van Yale heeft een studie (a study)  gedaan naar fruitvliegjes en de professor ontdekte dat dagelijkse  emotionele stress de groei van kwaadaardige tumoren stimuleert (growth of cancerous tumors).  Mutaties kunnen door stress vrijelijk van cel naar cel bewegen. Stress  kan worden bestreden door ademhalingsoefeningen, focus op het nu en  meditatie.

… en een focus op het negatieve creëert stress 

Onderzoekers (researchers have found)  zijn tot de conclusie gekomen, dat mensen die eerder het half lege glas  zien dan het halfgevulde meer stress kennen. Wetenschappers van de  Universiteit van Essex kunnen voorspellen hoe een lichaam reageert op  stress aan de hand van de vooringenomenheid van mensen op het negatieve  of het positieve. Mensen die zich focussen op negatieve dingen hebben  ook een beduidend hogere kans om een angststoornis te ontwikkelen.

Optimisten hebben minder vaak hartstoornissen 

Nieuw onderzoek (new research)  heeft aangetoond dat leven met een positieve levenshouding de kans op  hartstoornissen aanzienlijk  (22 %) vermindert. Gelukkige mensen slapen  beter, hun lichaam is niet zo gestrest en wanneer hen iets naars  overkomt stappen zij daar sneller overheen.en zij genezen sneller 

Pessimistische mensen hebben een zwakker immuunsysteem (immune system). Uit een tienjarige studie onder studenten (a study)  kwam naar voren dat studenten met een optimistische levenshouding een  beter werkend immuunsysteem hebben en studenten met een pessimistische  levenshouding een zwakker werkend immuunsysteem.Je bent echt zo oud als je je voelt 

We blijven uiteraard niet eeuwig 21 jaar jong. Maar als we onze  perceptie veranderen en positief denken over ouder worden zullen we  vitaal oud kunnen worden. Uit de studie (A study)  van Markus Schafer komt naar voren dat mensen die negatieve gedachten  koesteren omtrent ouder worden negatieve effecten  ondervinden van het  ouder worden voordat ze daadwerkelijk oud zijn. Mensen die zich jong  voelen hebben meer vertrouwen in de toekomst en dat heeft een direct  effect op het fysieke lichaam en de cognitieve functies.

Als je denkt dat het is verbeterd zal het verbeteren 

Ons gezichtsvermogen kan verbeteren als we geloven dat we goed  kunnen zien. Deze bevinding, door psychologe E. Langer (Harvard),  toont  dat perceptie werkelijkheid kan worden. Van alle bevindingen die Langer  met haar onderzoek ontdekte, was de meest ongelooflijke de omgekeerde  oog grafiek, waarbij de letters naar beneden toe steeds groter in plaats  van kleiner werden. 20 mannen en vrouwen, allemaal met een normaal  gezichtsvermogen, rapporteerden fouten op de verwachte plekken  (onderin).

Onzekerheid over relaties leidt tot meer hartproblemen

Mensen die zich niet zeker voelen over relaties en intimiteit  hebben later in het leven meer kans op hartproblemen. De “American  Psychological Association” heeft hierover een studie gepubliceerd (a  study) betreffende 5645 volwassenen. Een 20jarig onderzoek naar 1700  oudere mannen (A 20-year study) in  Harvard concludeert dat zorgen over de sociale status, de gezondheid en  financiën de kans om coronaire hartziekten te ontwikkelen aanzienlijk  vergroot. Een internationale studie onder 2819 mensen tussen de 55 en 85  jaar ontdekte dat zij die het gevoel hebben regie te kunnen uitoefenen  over het leven 60% minder kans hebben om te sterven, afgezet tegen  diegenen die het gevoel hebben relatief hulpeloos te zijn.

Drie 10jarige studies komen  tot de conclusie dat emotionele stress meer gewicht in de schaal legt  om te sterven aan kanker of cardiovasculaire ziektes dan roken.
Uit een studie gedaan onder de overlevenden van een hartaanval blijkt  dat voor de ziekteprognose de emotionele staat in de periode na de  aanval net zo belangrijk is als de zwaarte van de hartaanval.
Het blijkt dat mensen van middelbare leeftijd met zelfregulerende  capaciteiten 50 maal meer kans hebben gezond uit te worden dan zij die  dat niet kunnen (In a study).
Uit een nieuw onderzoek (new study) wordt duidelijk dat onze geestesgesteldheid bepaald hoe snel we genezen.
“We zijn wat we denken.  Alles ontstaat uit onze gedachten. Onze  gedachten vormen onze wereld”. Zo begin ik een hoofdstuk in mijn boek The Creation of a Consciousness Shift. Deze  woorden werden 2500 jaar geleden door Boeddha uitgesproken en zijn  waar. Nu hebben we de wetenschappelijke bewijzen ervoor. Als we dit  weten begrijpen we de kracht van onze gedachten (power of our thoughts).  Het wordt tijd dit weten toe te passen in ons leven. Waarom kiezen we  niet voor het optimale leven? Kennis is macht. U heeft nu kennis.  Gebruik de nieuw gevonden kracht om er uw voordeel mee te doen en  gelukkiger te zijn.
Het fysieke komt voort uit het subtiele. Uit vormloosheid worden  vormen gebaard. Uw gedachten leiden een schijnbaar vormloos bestaan​​,  maar ze hebben meer macht over u dan u denkt.
Maak uw gedachten tot bondgenoot en wordt gezonder, gelukkiger en  spiritueel tevreden. U kunt zelf de regie in handen nemen of een  speelbal blijven van ongetemde gedachten. De keuze is geheel aan u.

Welke keuze maakt u?

Door Paul LendaWaking Times
Bron: http://www.wakingtimes.com/2013/11/27/state-mind-affecting-well/

Ziekte een geschenk? Ziekte als boodschap.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte een geschenk? Ziekte als boodschap.

 

 

ziekte

 

Ziekte, ons lichaam zo controversieel.

We houden ervan, we haten het, we hebben het nodig.

Jarenlang heb ik het ook niet begrepen, was ik zelfs bang van mijn lichaam. Het was ik en toch weer niet, want ik had er precies geen controle of vat op. Mijn lichaam was ergens mijn grootste schat want zonder, kan ik weinig beleven en ervaren, langs de andere kant was het een soort vijand want het deed pijn en ging maar vrolijk zijn eigenzinnige gang. Wat ik ervan vond deed er niet toe, hoeveel ik ook foeterde op mijn lichaam.

Ik was ook bang om ouder te worden. De lichamelijk speldeprikken begonnen toen ik een 12 jaar was.  Op 24 jarige leeftijd, had ik zoveel last, constant pijntjes en kwaaltje dat ik dacht: “amaai wat zal dat wel niet zijn als ik 20 jaar verder ben. Dat wordt een ramp.”

Nu ben ik 20 jaar later en voel ik me beter in mijn vel. Zijn al mijn kwaaltjes en chronische pijnen weg? Nee, maar ze zijn mijn vijand niet meer dus kan ik nu met ze samenwerken en ze leren begrijpen. Het is een wereld van verschil nu ik ze niet meer losstaand van mezelf zie, maar als signalen van mijn ziel.

Sedert ik ziekte heb leren zien als een wegwijzer naar mijZELF, naar mijn eigen goddelijke vonk, vecht ik minder tegen mijn kwaaltjes.

Wat is ziekte?

mentaalHet is een wegwijzer naar onze volmaaktheid, onze goddelijkheid want we zijn geschapen naar het beeld van God. Letterlijk is het de plaats waar we god afwijzen: mal a dieu.

Zoals reeds eerder geschreven is alles hier op aarde gerelateerd aan een terugvinden van onze goddelijke ZELF. Elke belevenis wordt opgeslagen in de Akasha* kronieken. De belevenissen van de mens worden echter ook opgeslagen en gekristalliseerd in het DNA en in onze lichamen (fysiek en astrale lichamen). Van deze opslag wordt steeds een synthese gemaakt zodat de ziel kan bijsturen via ziekte of andere ervaringen om het beste pad te vinden om terug tot jeZELF te komen. Via het DNA worden veel lessen overgedragen aan de volgende generatie.

Alles in het leven is één en werkt synchroon op elkaar in. Zo is het ook met het denken en het lichaam.

Ontstaan en verloop van een ziekte

Het ontstaan van een ziekte

Voorafgaand is er altijd een conflicterende situatie, die zijn weerspiegeling zal vinden in dat deel van het lichaam dat het meest de emotionele impact of schade aan het ZELFbeeld toont.

Drie elementen spelen hier een rol: de psyche, de hersenen en de organen/lichaamsdelen.

  1. De ziekte begint met de conflicterende situatie die op een bepaalde manier ervaren wordt.
  2. Die beleving of shock stuurt letterlijk een shock energie naar een bepaalde plaats in de hersenen.
  3. Deze plaats in de hersenen is verbonden met een lichaamsdeel of orgaan die de energetische shock doorgestuurd krijgt. Deze shock zorgt voor een plaatselijk blokkade in het betreffende lichaamsdeel.

Wanneer het lichaam niet het signaal krijgt van de psyche, dat het terug veilig is en dat er geen gevaar dreigt, blijft het lichaam in de alarm fase en laat hij zijn shock niet los. De shock zorgt ervoor dat er geen energie meer door kan naar die plaats, die als gevaarlijk gebrandmerkt werd door de shock. Je kan het als een soort quarantaine zien. Een shockplaats is een zwakke schakel in de ketting en het lichaam is geprogrammeerd om zo krachtig mogelijk te blijven, dus legt het die plaats stil die voor verzwakking zorgt. Dit stilleggen van die plaats gaat altijd gepaard met een reminder, het pijnsignaal zodat er niet vergeten wordt aan de verzwakking te werken.

Daarom ben ik er geen voorstander van de pijn te verdrijven met pillen en operaties want de pijn heeft een heel belangrijke functie op ons groeipad. Maar ik kan begrijpen dat mensen die oplossing kiezen als ze de emotionele oorzaak niet weten op te sporen die ten grondslag ligt aan de pijn. Dit schrijf ik dan ook niet als kritiek maar gewoon als duiding van het waarom van pijn en wat ideaal zou zijn.

Het zelfgenezend en zelfgenererend vermogen van het lichaam

nieuwetijdskind.com-zelfgenezend-vermogenOns lichaam bestaat uit circa 50 triljoen cellen. Deze cellen worden voortdurend afgebroken en vervangen door nieuwe . 98% van de atomen in je lichaam vernieuwen zich jaarlijks. De cellen van je skelet vervangen zich om de drie maanden en je huid wordt elke maand vernieuwd. Om de 4 dagen krijg je een nieuwe maagbekleding. Ook wordt nog jaarlijks de DNA-structuur van je genen volledig gereconstrueerd met de voeding die je eet. Elke 7 jaar is je lichaam volledig vernieuwd.

De keuzes die we maken in ons leven zorgen ervoor dat de nieuwe lichaamscellen ofwel de oude emotionele lading dragen of een nieuwe emotionele lading. In het eerste geval blijf je dus ziek, in het tweede geval zal je genezen.

Hoe vind je de bron van de shock

Mij helpt het ontzettend om de boodschap van het lichaam te lezen en dit dan emotioneel om te zetten.

Bijvoorbeeld Carpaal tunnelsydroom (verdoofd gevoel in en/of pijn in de eerste 3 vingers en vastzittende, pijnlijke pols):

Je leeft als in een tunnel en je voelt machteloze agressie. Je houd jezelf toe, in een cirkel ipv je talenten te gebruiken.  Je zit in een cirkel en het lijkt alsof de toekomst geen zin meer heeft voor je. Daarom hou je vele emoties vast of klamp je je vast aan anderen of  blijf je in situaties vastzitten waar je “zogezegd nodig bent”.  Je bent soms agressief vanwege de vele energie en ideeën die onbenut in je leven. Het lijkt alsof je niks te bieden hebt en een waardeloos leven leidt (letterlijk lijden). Je bent kwaad omdat je er niet uit kan. Je blaast jezelf op met gepieker.

  Je vastzitten komt door je angst voor het op eigen benen staan. Daardoor ben je boos op jezelf om je afhankelijkheid en ben je boos op de ander omdat je afhankelijk van hem bent. En zo is het plaatje rond.

In dit geval kan je die angst klaren door:

  • te kijken wie er je vroeger bang gemaakt heeft voor het leven of die je wijsgemaakt heeft dat het je niet zal lukken in het leven. Geef in gedachten die gedachte terug aan die persoon.
  • Leg een lijstje aan van alle dingen waarin je goed bent en die een meerwaarde bieden, hoe klein ook. Vb netjes strijken, ramen streeploos zemen, lekker eten klaarmaken, goed verhaaltjes vertellen aan de kids, luisteren …. Als jij zelf nog niet bereid bent zo naar jezelf te kijken vraag dan een vriendin een lijstje voor je te maken.
  • Besef dat als je luistert naar je ziel je nooit verkeerde beslissingen kan nemen.  Die fantastische gids is 24/24u ter uwer beschikking. Al je een bol of beklemming op je maag voelt weet dan, dat je dat pad niet verder moet volgen. Je ziel laat je weten dat dit pad je zwaar zal komen te vallen.

Gestalttherapie kan hier ook een hulp zijn.

Bijvoorbeeld problemen met voeten, knieën en benen. Zit op de grond en voel je benen. Laat je handen intuïtief liefdevol over je benen aaien, glijden, kneden, masseren, kloppen.

Vraag je been je handen te vertellen wat wil en hoe het zich voelt. Laat dan spontaan woorden of zinnen in je opwellen. Je kan horen: “ Ik ben moe en ik voel me onvoldoende gesteund bij de zware lading die ik moet dragen. Dat kan je dan naar jezelf persoonlijk vertalen als bv Ik voel me genegeerd, ongewaardeerd en mijn omgeving vind het maar normaal dat ik mijn werk doe.

Geef jezelf dan de liefde en de aandacht die je ontbeert. Raak je been liefdevol aan en zeg of denk: ik hou van je en waardeer enorm hoe krachtig en soepel jij me draagt en er altijd voor me bent. Ik ben blij dat je altijd bij mij bent en me helpt door het leven te stappen. Dank je.

Zelfhulpmethodes: de Mir methode helpt ook ongelooflijk zonder dat je de oorzaken moet zoeken. Het pakt direct verschillende lagen aan en je kan het zelf. EFT techniek daar werk je aan een specifiek probleem.

Tot slot

Elke weg naar jezelf is goed, maar elk weg gaat langs bewust en aandachtig tijd voor jezelf nemen. Neem elke dag 5 minuten om met jezelf te communiceren. Wees een liefhebbende ouder voor je innerlijk kind want zolang dit kind gekwetst is ben jij ook gekwetst.

Harte groet,

 Vergiffenis, een meesterlijke tool.

Isabelle Lambrecht

stepisa.be

Nieuwetijdskind.com

———————————

In Bach bloesemtherapie spreekt men niet over een ziek mens of ziekte dan wel alleen (negatieve) geestelijke gemoedstoestanden die een mens ziek maken.

Nee ziek zijn is geen pretje, maar wel een boodschap die verder kijkt dan dat de dokter kan zien en beoordelen.