Narcisme en angst


NARCISME EN DE ENERGIE VAN ANGST

Narcisme wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie, door grootheidswaan, door trots en door egocentrisme. De onderliggende factor is het gebrek aan liefde en de angst. Deze angst is misschien wel de meest moeilijke kant van het narcisme om te begrijpen, omdat het vaak onzichtbaar is. Laat ik het daarom uitleggen en beginnen bij het begin om zo stap voor stap tot de kern te komen.

*Het valse narcistische zelf
Het is belangrijk om te begrijpen dat het gedrag van de narcist – alle dingen die hij denkt, zegt en doet – doordrongen is van angst. Alles wat hij aan de buitenwereld laat zien, zoals zijn overdreven bravoure en arrogantie, is een dekmantel om zijn beschadigde kern te vermijden.

De grootste angst van de narcist is zijn onmacht en onwaardig te zijn. Dat komt omdat hij zich niet geliefd voelt, maar waardeloos, onwaardig, verworpen en bang om verlaten te worden. Om te proberen deze vreselijke innerlijke angst en machteloosheid te vermijden, creëert hij een vals zelf, vaak met een overdreven zelfvertrouwen aan de buitenkant.

*Externe bevestiging
Wanneer je jezelf echt kent, dan ben je in staat om aangesloten te zijn op je ziel. Dat is de enige authentieke ‘plaats’ waar waardigheid, liefde, persoonlijke kracht en vervulling te vinden zijn. In de eenheid die je ziel met je hart verbindt, vind je liefde en daarmee eerbied voor jezelf, het leven en al het anderen.
Wanneer je geen liefde kent en niet echt van binnen weet wie je bent, dan heb je continu bevestiging nodig van de buitenwereld. Om die reden loopt een narcist – in tegenstelling tot iemand die echt zichzelf is – steeds te bedelen om aandacht in de vorm van externe bevestiging en ‘narcistische voeding.’

*Pathologische dekmantel
Door zijn angst is iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis continu bezig met het hanteren van een egoïsche macht. Dat is de pathologische dekmantel voor hoe machteloos de narcist zich eigenlijk echt van binnen voelt. Dit betekent dat de interacties van de narcist met anderen in zijn leven vol macht en machteloosheid zijn én vooral zijn gebaseerd op zijn energie vol angst.

Als gevolg van deze energie van angst ontmoet de narcist keer op keer dat wat hij het ergste vreest. Hij wordt opnieuw afgewezen wanneer zijn masker afglijdt en andere mensen van zijn onethisch gedrag walgen en gekweld op de narcist reageren. Wanneer de tactieken van de narcist om goedkeuring (de erkenning die hij niet kan genereren voor zichzelf) voortdurend falen (omdat er geen vervangende liefde en goedkeuring is), dan komt de narcistische verwonding sterk tot uiting.

*Narcistische verwonding
Laat je niet misleiden door het optreden van de narcist, waarbij het lijkt alsof er niets gebeurd is. Als bijvoorbeeld zijn relatie eindigt, dan lijdt de narcist van het gemis aan aandacht. Dit creëert nog meer pijn, angst en schaamte. De narcist kan niet anders dan uiteindelijk oog in oog staan met zijn gekwelde innerlijke demonen, maar hij heeft vele manieren gevonden om ze te vermijden. Dit is wat de narcistisch persoonlijkheidsstoornis in het kort inhoudt: een narcist zal niet groeien als mens en niet veranderen, omdat hij continu bezig is om pijn te vermijden. Zo zal hij niet zijn echt ware zelf of de ware liefde ontdekken.

In plaats van om te gaan met de angsten en pijn, verkoopt de narcist liever zijn ziel. Hij heeft het steeds nodig om nog grotere leugens te creëren, meer misbruikende tactieken uit te voeren om zo te voorkomen dat hij persoonlijk verantwoordelijk is. De eeuwige angst maakt het voor hem noodzakelijk om elk moment van de dag, zijn valse imago hoog te houden. Het is voor hem onmogelijk om zichzelf te zijn. Dat is de eeuwige ‘hel’ waarin de narcist in leeft.

*Leven in een leugen
De tactieken van de narcist zijn niet de ‘zielswaarheden’ en de prijs van het voortdurend uitoefenen van zijn pathologische krachten, gebaseerd op zijn valse zelf, is uiteindelijk ongelooflijk hoog. De ziel is ontworpen om de persoonlijkheid evolueren en om liefde te zijn. Het tragische is dat het hele leven van de narcist nep is, ontworpen om zijn angsten en innerlijke pijn te vermijden. Maar wie zonder liefde leeft, zal zich uiteindelijk zal realiseren dat alles tevergeefs is. De weg zonder liefde is uiteindelijk leeg, eenzaam en vol angst.

De waarheid over narcisten is dat zij leven in een angstige leugen, jij niet! Wanneer je de angst van de narcist doorziet, weet je al snel hoe sterk je zelf bent. Het is dan ook vooral je eigen angst die je in de omgang met narcisten te overwinnen hebt.

Als er één ding belangrijk is om te onthouden over narcisten, dan is het dat ze van binnen angstig zijn en dit proberen te overschreeuwen door zich groots voor te doen.

Boeken tip…
Voorbij het narcisme – Mjon van Oers.

foto van Mareiki.

Boeddhistische tekst


Boeddhistische tekst:

“Laat een mens woede met liefde overwinnen,
Kwaad met goed:
Laat hem hebzucht met vrijgevigheid overwinnen,
en de leugen met de waarheid.”

Een fijne liefdevolle en inspirerende week allemaal!

Vergeet niet dat het vandaag Volle Supermaan is en heel dicht bij de Aarde staat
Laad je edelstenen en kristallen op..

Het Beest dat gevoed moet worden.


Het “Beest” waarover gesproken wordt in het onderdeel van de Openbaring van Het Nieuwe Testament wordt gezien als de Duivel of Satan geïncarneerd op Aarde maar wij hebben een andere kijk op het “Beest”. Het “Beest” is niets meer en niets minder dan DE leugen en de vader van leugens. Satan en De Leugen zijn hetzelfde. Dit is waarom het onderdeel van de Bijbel die dit beschrijft Openbaring noemt. Omdat de waarheid geopenbaard wordt in dit tijdperk. Het is de volledige ontmanteling van de grootste leugen ooit vertelt aan de mensheid.

Het Beest zit aan de tafel op Aarde en wacht om gevoed te worden want alle leugens moeten constant gevoed worden om hen blij te houden zodat ze veilig opgeborgen en geheim blijven. Wanneer iemand opkomt voor de waarheid wordt de voedselbron van het Beest bedreigd en degene die de leugens voeden moeten de brengers van waarheid wegjagen en straffen. Dit zorgt ervoor dat de mensen die waarheid brengen vaak een constant gevoel van ‘vluchten, vechten of bevriezen” moeten overwinnen om hun taak te volbrengen.

Er zijn dus maar 4 conventionele manieren om met het Beest (leugens) om te gaan…Je kan het voeden en daardoor sussen, je kan ertegen vechten (en hiermee vechten tegen de mensen die de leugen willen beschermen), je kan ervan weglopen of je kan volledig bevriezen waardoor je geen actie meer kan doen en het Beest je gewoon vernietigt. Er is echter wel een vijfde mogelijkheid die gebaseerd is in de esoterische wetenschap en die oneindig veel sterker is als methode om met het Beest om te gaan en dit is emotionele integratie.

Emotionele integratie wil zeggen dat je de leugen in jezelf trekt en dat je herkent dat deze leugen ook een deel van jou moet zijn als het zich buiten jezelf manifesteert. Hierdoor kan je het dan van binnenuit transformeren door de waarheid van jouw licht erop te schijnen. Het Al-wat-is bewustzijn.

Deze vijfde optie is niet enorm bekend en dit is voornamelijk doordat deze bewust onderdrukt en ondergewaardeerd is. Dit is echter de ENIGE manier om echt het Beest te verslaan, de leugen der leugens in je leven, zodat je volledig de waarheid van wie je werkelijk bent kan aarden en de leugens kan bannen uit je realiteit.  Het collectieve Beest kan niet overwonnen worden door de massa zo lang het individuele Beest nog in jouw leeft. De waarheid van wie je bent is jouw wapen, en het kan alleen in jezelf gewonden worden. Enkel degene die alles willen achterlaten om meer wakker te worden en meer zelfbewustzijn te creeren zullen zegevieren.

“Zou je graag de wereld redden van de degradatie en destructie dat nu voorbestemd lijkt te zijn? Verwijder je dan van oppervlakkige massa protesten en bijeenkomsten en ga in stilte aan het werk aan je eigen zelfbewustzijn. Als je het geheel van de mensheid wil laten ontwaken, ontwaak dan jezelf. Als je het lijden van de wereld wil stoppen, elimineer dan alles wat donker en negatief is in jezelf. Het grootste geschenk dat je de wereld kan geven is het geschenk van je eigen zelf transformatie.” – Lao Tzu

Ben je moedig genoeg om de waarheid van wie je bent te hanteren en te openbaren? Ben je er  klaar voor om de uitdaging aan te gaan en alle innerlijke leugens die je draagt bloot te leggen? De wereld kan niet bevrijd worden zo lang jij dat niet bent. Ze wachten vol ongeduld op je beslissing.

Aline Van Meer & Nathan Martin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We kennen allemaal het woord ”liegbeest” die we uitspreken tegen iemand die liegt. Een mooie uitdrukking die in deze tekst naar voren komt.

Geloof niet..


 

 

Geloof niet dat iets waar is, alleen maar omdat mensen het zeggen.

Niet alleen, omdat het ergens geschreven staat. Geloof niet alleen maar uit

gewenning of gewoonte. Niet alleen, omdat een leraar of een geestelijke het

zegt. Maar als het overeenstemt met wat je innerlijk ervaart, met je gezonde

verstand, met wat je zelf hebt onderzocht en wat in dienst staat van jouw

eigen welzijn en dat van alle levende wezens, neem dat aan als waarheid en

leef ernaar.

 

~ Boeddha ~