SPIRITUELE UITLEG LETTERS


SPIRITUELE UITLEG LETTERS

Letterologie is een leuke manier om inzicht te krijgen in de betekenis van je naam, specifiek je roepnaam. Iedere letter heeft een speciale symboliek meegekregen.

A
De letter A staat symbool voor een berg of piramide. Het is de berg of piramide die de mens in zijn innerlijk beklimt, om vervolgens de top van zijn missie te bereiken.
De ziel die de letter A in zijn naam draagt, gaat naar de top van zijn kunnen en bereikt zijn innerlijke missie. Abraham geleidde 40 jaar het volk door de woestijn om een gelukkige plek te vinden waar het volk zich kon vestigen. Net zoals Abraham heb je vertrouwen, je weet waar je heen gaat en bereikt hier op aarde de top van je missie! Je gaat naar de top.

B
De letter B staat symbool voor je best doen en bewustwording. Het gaat in ons leven om bewustwording. Je bewust zijn van wat je denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt.
Door onze ervaringen leren wij allemaal uiteindelijk hoe belangrijk onze gedachten zijn. De ziel die de letter B in zijn naam draagt is zich bewust van wat hij denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt. Je bent attent en wilt altijd je best doen om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je bent je bewust van oorzaak en gevolg waardoor je liefdevol bent! Je doet je best.

C
De letter C staat symbool voor de maan-energie. De maan brengt ons licht in de nacht. Licht overwint altijd! Er zal licht komen waar duisternis heerst.
De maan vangt licht van de zon op en stuurt licht naar donkere plekken op aarde. De ziel die de letter C in zijn naam draagt, vangt licht op en brengt licht daar waar het nodig is. Je bent een brenger van het licht! Je straalt licht en liefde uit.

D
De letter D staat symbool voor daadkracht. Daadkracht is nodig om door te zetten om al je dromen te kunnen verwezelijken. Dromen worden werkelijkheid als je erin blijft geloven en durft door te zetten.
De ziel die de letter D in zijn naam draagt, is tot de aarde gekomen om te zijn, te doen en te leren. Je durft jezelf te zijn en het leven voluit te leven. Je hebt veel daadkracht om die dingen te doen die je wilt doen en om je wensen te realiseren! Je dromen worden werkelijkheid!

E
De letter E staat symbool voor energie. Alles in het leven bestaat uiteindelijk uit energie. Vanuit de ziel en de geest stroomt energie om de mens te helpen in zijn spirituele ontwikkeling.
De letter E vertegenwoordigt de 3 dimensies of treden van ons bewustzijn. Vanuit de onderste trede of met andere woorden vanuit het onderbewuste borrelen inzichten naar boven die de mens helpen om zeer bewust te leven. Hierdoor bruis je van energie en ben je altijd in actie. Inzichten borrelen in je naar boven en worden duidelijk! Je bruist van energie!

F
De letter F staat symbool voor financien materie, en dus financiele middelen, zijn nodig in ons aardse bestaan. De letter F duidt op financiele middelen.
Wij leven hier op aarde in de materie, zodat wij ons zelf en de ons omringende wereld mogen leren kennen. De F symboliseert financiele middelen. Sommigen leven op financieel gebied zonder zorgen, anderen moeten hard werken voor hun bestaan. Maar voor de ziel die de letter F in zijn naam draagt, zullen er altijd voldoende financiele middelen beschikbaar zijn! Je maakt van iedere dag een feest!

G
De letter G staat symbool voor God in onze wereld, en in ons bewustzijn God is alomvattend licht en liefde.
De ziel die de letter G in zijn naam draagt, is als een stralende zon. Je zendt licht en liefde uit naar alles en iedereen om je heen. Je bent altijd bezig, zit nimmer stil en er is veel positieve dynamiek in je leven! Je doet het goed!

H
De letter H staat symbool voor heden. Wij leven altijd in het heden, verleden en toekomst bestaan eigenlijk niet, alleen het heden bestaat. Door in het heden te leven, kun je het verleden loslaten en helemaal genieten van het nu.
Als je bij het woord heden de letter H weglaat, ontstaat het woord eden. De ziel die de letter H in zijn naam draagt, is bezig om boven zichzelf uit te stijgen om in eden te komen. Je stijgt boven jezelf uit en komt in het geluk! Je kijkt vol verwachting vooruit!

I
De letter I staat symbool voor de staf en kracht. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met uitdagingen. Maar een ieder ontvangt ook altijd de kracht en steun om die uitdagingen aan te kunnen.
De ziel die de letter I in zijn naam draagt, ontvangt extra kracht om die uitdagingen aan te kunnen en om blokkades in zichzelf op te lossen. Je zet de puntjes op de I waardoor je je uiterste best doet om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je zet de puntjes op de ‘I’!!

J
De letter J staat symbool voor uniciteit. Iedereen is uniek in zijn denken, voelen en handelen en in zijn of haar wijze van ‘zijn’.
Van alle letters in ons alfabet wijst het onderste deel van de letter J de andere kant op. De ziel die de letter J in zijn naam draagt, is zeer uniek. Je kunt je hierdoor anders dan anderen voelen, zelfs in de familie of vriendenkring. Dit komt omdat je al veel diepte bezit. Je bent in het leven naar het goede en de waarheid gericht. Je bent uniek, je mag zijn zoals je bent!

K
De letter K staat symbool voor kracht. De mooiste mensen in het leven zijn die mensen die door het leven gevormd zijn en hun opgedane wijsheid doorgeven aan anderen.
De K kun je zien als een kelk. In de kelk wordt vanuit de goddelijke wereld inspiratie en kracht opgevangen. De ziel die de letter K in zijn naam draagt, staat tegelijkertijd ontvangend en gevend in de wereld. Vanuit de goddelijke wereld ontvang je wijsheid, inspiratie en kracht gesymboliseerd door de opgaande staf. Je geeft wijsheid, kracht en inspiratie door, middels de neergaande staf. Je ontvangt positiviteit en geeft die door aan je medemens. Je bent krachtig, je kunt het!

L
De letter L staat symbool voor licht, liefde en leven. Uiteindelijk gaat alles, maar dan werkelijk alles, alleen maar om licht en liefde. Wij komen uit licht en liefde voort en wij zullen daar uiteindelijk naar terugkeren.
Een ieder heeft licht en liefde in zich, ook al is men zich hier wel of nog niet van bewust. De ziel die de letter L in zijn naam draagt, heeft een opdracht om licht en liefde uit te stralen. Je staat in het leven vanuit licht en liefde en die straal je uit!

M
De letter M staat symbool voor moeder-energie. Moeders brengen balans in de wereld. Zij bemoedigen en zijn verzorgend. Moeders geven het mooiste geschenk van het leven door… namelijk het leven zelf.
De letter M heeft 3 poten. Deze verwijzen naar de drie opgaven. De ziel die de letter M in zijn naam draagt, heeft 3 opgaven in het leven te vervullen. Van mooie muziek geniet je. Muziek brengt je in balans zodat je je taak in het leven goed kunt vervullen. Je staat bewust in het leven. Je bent liefdevol, sociaal en verzorgend naar anderen toe!

N
De letter N staat symbool voor snelheid van begrip. Tijd is ondefinieerbaar en zeer relatief. Als je ergens op wacht en in spanning zit, gaat de tijd traag. Als je het naar je zin hebt, vliegt de tijd letterlijk en figuurlijk om. In het hiernamaals bestaat tijd zoals wij het hier op aarde kennen niet. Alles is alom aanwezig.
De ziel die de letter N in zijn naam draagt, heeft snelheid in zich. Je bent snel van inzicht en begrip. Met een half woord heb je al voldoende informatie om te weten waar het om gaat en om te weten welke richting iets opgaat. Je bent goed geaard en zeer dynamisch! Je gebruikt je tijd nuttig!

O
De letters O staat symbool voor perfectie. Een cirkel of de letter O staat symbool voor rond, heel, compleet of oneindig. In feite streven wij er in het leven naar om te beseffen dat wij heel en compleet zijn.
De zon is rond en straalt licht en warmte uit. De ziel die de letter O in zijn naam draagt, straalt warmte en licht uit. Je zult alles doen om als de zon warmte en licht uit te stralen! je schittert als de zon!

P
De letter P staat symbool voor potentie. Het leven bestaat uit een nooit ophoudende cyclus van mogelijkheden. Wij hebben een vrije wil en vanuit onze vrije wil maken wij voortdurend keuzes.
De keuzes en besluiten, in het groot en in het klein, die wij dagelijks maken, bepalen de richting die ons leven opgaat. De ziel die de letter P in zijn naam draagt, is zich bewust van de vele keuzemogelijkheden die er zijn in het leven. Je gaat daardoor met veel kracht en enthousiasme aan de slag. Je bent altijd bezig, met veel bezieling! Je maakt plannen met pit!!

Q
De letter Q staat symbool voor de verbinding met het universum. Wij leven hier op aarde om lessen te leren en innerlijk te groeien. Als wij klaar zijn, gaan wij terug naar onze oorsprong, terug naar de plek waar wij ooit vandaan kwamen.
Iedereen houdt altijd en eeuwig een onzichtbare verbinding met waar zij vandaan komen, met het universum. De ziel die de letter Q in zijn naam draagt, is zich bewust van zijn verbinding met de geestelijke wereld. Je bent hierdoor intuitief en gevoelig. Je bent hebt veel inspiratie en je bruist van nieuwe ideeen. Je kunt je creatief heel goed uiten! Je geeft je intuitie de vrije loop!

R
De letter R staat symbool voor realiteit. Wij worden allemaal geboren met een missie, met een levensdoel. Toeval bestaat niet, zo ook niet in de letters van je naam. In de letters van je naam ligt een deel van je levensdoel besloten.
Een groot deel van ons leven lopen wij in vergetelheid rond. Wij zijn ons vaak niet bewust van ons levensdoel dat besloten ligt in onze blauwdruk. De ziel die de letter R in zijn naam draagt, is diep van binnen in contact met zijn missie hier op aarde, maar staat tevens in de realiteit met beide benen op de grond. Je bent tegelijkertijd spiritueel en praktisch ingesteld! Je geeft blijheid en betekenis aan de realiteit!

S
De letter S staat symbool voor moeder-energie of Kundalini-energie. Je hebt vast weleens een moeder horen roepen naar haar kind: loop rechtop! Dit wordt meestal letterlijk opgevat. Maar figuurlijk gesproken wil de moeder die naar haar kind roept: loop rechtop! dat haar kind met een rechte en sterke houding in het leven staat.
Als wij zeggen dat iemand een sterke ruggengraat heeft, dan bedoelen wij daarmee te zeggen dat zij een goed karakter hebben en krachtig in het leven staan. De ziel die de letter S in zijn naam draagt, zoekt altijd naar het goede in het leven. Het zijn optimistische mensen die rechtop in het leven staan. Door inzicht en wijsheid zoek je naar het goede, naar het positieve! Je staat goed en sterk in het leven.

T
De letter T staat symbool voor de weg die de mens bewandelt tot God. Het leven biedt een ieder vele uitdagingen. Het zijn juist vaak de moeilijkste uitdagingen die ons dichter tot ons geloof en vertrouwen in God brengen.
De ziel die de letter T in zijn naam draagt, gaat met goed geloof door het leven. Je staat in contact met de bron. Je gelooft in jezelf en je gelooft in liefde, in de ruimte zin van het woord. Licht en liefde horen bij jou! Je bent trouw aan jezelf en de bron!

U
De letter U staat symbool voor een kelk. Wij komen uit een bron van licht en liefde. Wij zijn licht en liefde. Wij gaan ooit terug naar ons oorspronkelijke thuis van licht en liefde.
De ziel die de letter U in zijn naam draagt, vangt in de U-vormige kelk licht en liefde op en straalt dit ook uit. Een mooie affirmatie die past bij de letter U gaat als volgt: ‘Ik vul mij met licht en liefde, ik straal licht en liefde uit, ik ben een dienaar van het licht’.

V
De letter V staat symbool voor vrede. Wij wensen allemaal vrede op aarde. Vrede op aarde bereiken wij doot vrede te vinden in onszelf en in ons omringende wereld.
Vrede vind je in jezelf door te beseffen dat wij hier op aarde zijn om te leren en dat ‘fouten’ daarom bij het leven horen. Vertrouwen in een blauwdruk, jezelf en anderen vergeven en liefhebben, is de weg naar vrede alom. De ziel die de letter V in zijn naam draagt, is een vredestichter. Je begrijpt de lessen van het leven en je streeft naar vrede! Je vindt vrede in en om je heen!

W
De letter W staat symbool voor wijsheid en weten. De mens die met wijsheid geboren is, is gezegend. Wijsheid komt van binnenuit. Het is een innerlijk weten. Het is het besef dat wij hier op aarde zijn om te leren via onze levenslessen.
Mensen die de letter W in hun naam dragen, hebben een innerlijk weten. Hun intuitie is sterk ontwikkeld. Zij voelen dingen snel aan en beseffen dat het in het leven er uiteindelijk om gaat te kiezen voor het goed in de ruimste zin van het woord. Je staat goed in het leven, zowel fysiek als spiritueel. Je bezit innerlijke wijsheid! Je bent wijs. Je gebruikt wijsheid.

X
De letter X staat symbool voor communicatie. Een open en eerlijke communicatie en ons inleven in de zienswijze en de belevingswereld van de ander, kan veel problemen en misverstanden hier op aarde oplossen.
De ziel die de letter X in zijn naam draagt, staat volop in het leven. De X verwijst naar alle hoeken van de aarde met in het centrum het middelpunt. Hierdoor ben je instaat om situaties en problemen vanuit verschillende ingangen en gezichtspunten te kunnen bekijken. Je kunt erg goed communiceren en je treedt iedereen tegemoet met een open hart! Je communceert met een open vizier!

Y
De letter Y staat symbool voor leiderschap. Door de eeuwen heen zijn er dienaren en leraren geweest die anderen onderwijzen en kennis op vele gebieden doorgeven. Een leraar heeft een voorbeeldfunctie niet alleen in het doorgeven van kennis maar ook in de wijze waarop hij in het leven staat.
De ziel die de letter Y in zijn naam draagt, zoekt niet alleen naar inzicht en kennis maar geeft dit ook door aan anderen. Je bent een leraar in de ruimste zin van het woord. Je geeft inzicht en kennis door!

Z
De letter Z staat symbool voor zachtheid, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten! Wanneer deze wijze woorden tot ons doordringen worden wij zacht en mild! Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Uiteindelik zijn wij altijd door onze vrije wil verantwoordelijk voor ons leven. Ons leven is een weerspiegeling van de manier waarop wij met onze vrije wil omgaan en onszelf tot uitdrukking brengen.
De ziel die de letter Z in zijn naam draagt, is zich bewust van de weerspiegeling in het leven. Je straalt zachtheid en mildheid uit omdat je diep van binnen de wetten van het universum begrijpt. Door je zachtheid breng je verzoening!

foto van Mareiki.

Advertentie

Handschriftanalyse: wie ben jij?


Handschriftanalyse: wie ben jij?

Weet je nog, de lesjes ‘schrijven’ op de basisschool? Elke keer werd je weer uitgedaagd de letter van het voorbeeld zo perfect mogelijk na te maken. Ondertussen is mijn handschrift gewoon iets functioneels geworden waar ik nog wel elke dag mee te maken heb (en mijn leraren ook, sorry!). Wist je dat je aan de hand van iemands handschrift heel veel over diegene te weten kunt komen? Ik vond het zelf ook heel interessant, dus ik ging op zoek en vanaf nu kunnen jullie het ook! Wat zegt jouw handschrift over jou – en over mij?

  • Grootte en wijdte

Dit is denk ik wel een van de vanzelfsprekendste. Schrijf jij klein, dan is de kans groot dat je een beetje verlegen en teruggetrokken bent – in elk geval net zoals je handschrift niet ontzettend aanwezig. Neemt niet weg dat je waarschijnlijk nauwkeurig werkt en leergierig bent. Met een gemiddelde grootte kun je je waarschijnlijk prima aanpassen en als je groot schrijft duidt dat vaak op ambitieuze plannen, maar ook op een openhartig en sociaal karakter. Is jouw handschrift smal, dan ben je waarschijnlijk gedisciplineerd, maar ook een beetje geremd; met een breed handschrift het tegenovergestelde. Ietwat onbeheerst dus.

  • Ruimte tussen woorden

Verspil jij hele bomen door de ruimtes tussen je woorden? Jammer voor de bossen, maar good for you: je geniet van je vrijheid. Aan de andere kant word je liever niet al teveel gestoord door anderen, ben je een beetje afstandelijk en graag alleen. Weinig ruimte? Dan kan je niet goed alleen zijn. Je bent gezellig, maar kiest soms de verkeerde vrienden of dringt je iets teveel op.

  • Schuinte

Een handschrift naar links hellend betekent dat je een beetje terughoudend bent en veel belang aan je eigen persoonlijkheid hecht. Hellen jouw letters naar rechts, dan ben je wat extraverter en houd je ook van nieuwe ervaringen en mensen. De middenweg -recht schrijven – is dan weer dat je je niet zo door je gevoelens laat leiden en praktisch ingesteld bent. Trouwens, als je rechts bent maar je handschrift naar links helt, is dat een teken van rebellie. Oeps!

Journal! | Flickr - Photo Sharing!

  • Lussen

Ik maak zelf helemaal geen lussen bij een l, maar mocht je dat wel doen, dan is een dunne lus een teken van zelfbeperking – met de nodige spanningen tot gevolg – en een brede juist van een ontspannen, spontane persoon die zichzelf makkelijk uitdrukt.

E-lussen hebben we allemaal, daarbij geldt: hoe dunner, hoe sceptischer je tegenover anderen staat en hoe breder, hoe opener je geest en hoe meer je op zoekt bent naar nieuwe ervaringen.

Voor de mensen met een lus in hun y: als die groot is, hecht je veel belang aan de mening van een ander. Is ‘ie fijn, dan heb je grote kans dat jij een beetje op je hoede bent en mensen niet zo snel vertrouwt. Een lus als een lijn wijst dan weer op mensen die hun boosheid of frustratie niet zo snel zullen uiten.

  • Letters

Staan jouw o’s standaard open? Dan betekent dat dat jij niet veel geheimen hebt. Je praat graag, bent sociaal en deelt veel – ook je gevoelens. Een dichte o duidt meer op een introvert persoon die wat meer op zijn/haar privacy is gesteld.

Er zijn drie soorten s’en: onderaan rond, puntig, en onderaan wijder. Waar de eerste duidt op iemand die mensen graag pleziert en confrontaties zoveel mogelijk uit de weg gaat, gaat de tweede over een ambitieus en nieuwsgierig persoon en de laatste op iemand die de neiging heeft zijn hart een beetje achterwege te laten bij het maken van beslissingen.

Een bolle M? Dan denk je drie keer na voor je een knoop doorhakt. Hoekige m’s komen eerder voor bij snelle denkers die niet snel voor de gek worden gehouden.

Een hoog streepje op je t is een teken van zelfvertrouwen. Als ‘ie onder het midden of zelfs lager komt, ben je waarschijnlijk kritisch en niet altijd even aardig tegen jezelf.

Zweven de puntjes van jouw i’s ergens hoog boven het stokje? Grote verbeeldingskracht. Maar net iets erboven? Hoi details en je blijkt ook nog eens georganiseerd te zijn! Naar links hellende puntjes wijzen op uitstelgedrag, i’s met een echt cirkeltje horen vaak bij dromerige of kinderachtige personen en een streepje op de i wijst meestal op een kritisch persoon (ook bij anderen die niet leren van hun fouten).

nightmare

  • Paginapositie

Is de linkerkant van de pagina jouw favoriet? Misschien moet je het verleden dan iets meer loslaten, want het lijkt erop alsof je daar nog net iets teveel in leeft. Als je de hele pagina bezet, ben je waarschijnlijk een bezig bijtje dat maar slecht stil kan zitten. Meer dan rechts? Dan ben je misschien bang voor wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren.

  • Vorm

Ronde letters wijzen op een creatief persoon. Zijn jouw letters meer puntig? Dan ben je waarschijnlijk wat agressiever, intelligenter en nieuwsgierig. Uit verbonden letters kun je opmaken dat die persoon eerst logisch nadenkt voor hij/zij beslissingen neemt.

  • Manier van schrijven

Een van mijn favoriete kopjes. Oefen jij veel druk uit op je pen tijdens het schrijven, dan neem jij alles heel serieus. Die grote druk kan er wel eens voor zorgen dat je gespannen bent en net iets te snel reageert op kritiek. Als je weinig druk zet, leef je waarschijnlijk veel mee met mensen en ben je gevoelig, maar ook een beetje futloos.

Snelle schrijvers zijn logischerwijs een beetje ongeduldig en kunnen niet goed tegen mensen die hun tijd verdoen. Schrijf jij iets trager, dan ben je waarschijnlijk georganiseerd en onafhankelijk en werk je veel met systemen die voor jou werken.

  • Handtekening

Een leesbare naam in een handtekeningen duidt op zelfvertrouwen; diegene schaamt zich niet voor zichzelf en verhult zijn identiteit dan ook niet. Kom je er naar aanleiding van een handtekening écht niet achter hoe die persoon nou heet, dan is hij/zij wat lastig te doorgronden omdat privacy belangrijk is voor diegene.

10. Manier van schrijven

Iemand die veel druk op zijn balpen zet, is niet bang om een verbintenis aan te gaan en neemt alles serieus. Als de druk extreem groot is, dan ben je geneigd om gespannen te zijn en snel te reageren op kritiek.

Wie weinig druk zet is gevoelig en empathisch, maar heeft ook een gebrek aan vitaliteit en energie.

Een snelle schrijver is ongeduldig, houdt niet van vertragingen of mensen die hun tijd verdoen.

Een trage schrijver is erg georganiseerd, methodisch en onafhankelijk.

11. HandtekeningEen onleesbare handtekening wijst op een persoon die veel belang hecht aan privacy en moeilijk te doorgronden is.

Een leesbare handtekening veronderstelt een persoon met veel zelfvertrouwen die goed in zijn vel zit. Je hoeft niet te doen alsof je iemand anders bent.

12. Leugendetector

Zinnen die aan elkaar hangen, afwijken van de positionering (bijvoorbeeld meer naar rechts beginnend) of op een andere manier anders zijn, wijzen op een leugen…

Naast je persoonlijkheid kan je handschrift ook aanwijzingen geven over je gezondheid.– Hoge bloeddruk

Schrijven met afwisselende druk kan mogelijk een aanwijzing zijn voor een hoge bloeddruk, zeker als het geschrift van licht naar donker gaat.

– Alzheimer

Het handschrift takelt af als je geheugenproblemen krijgt. Mogelijke aanwijzingen zijn onregelmatige of veranderde letters, gekoppeld aan bevingen. Het schrijven zal ook trager gaan.

– Schizofrenie

Als de helling vaak varieert binnen een woord of zin, dan kan dit erop wijzen dat de persoon geen contact heeft met de realiteit.

– Ziekte van Parkinson

Een van de tekenen van Parkinson is een zeer klein of verkrampt handschrift. Soms wordt het zelfs zo klein dat de schrijver het zelf niet meer kan lezen.

Ik heb mijn schriften er uiteraard ook even bij gepakt. Voor mij is het lastig, want ik schrijf als ik snel moet schrijven totaal anders dan als ik er aandacht aan besteed en ik neem de handschriften van mijn vriendinnen heel snel over. Over het algemeen kun je zeggen dat ik open, sociaal en zelfverzekerd ben, maar mijn gevoelens soms wel een beetje voor mezelf houd en ook juist graag alleen ben. Ik ben creatief (oh?) en een tikkie ongeduldig. Dat klopt eigenlijk best goed! Uiteraard staan hier ook dingen tussen die ik wel bij mezelf vind passen, maar niet overeen komen met mijn handschrift, maar ik geloof er zeker wel in – je onderbewustzijn heeft toch invloed op je handschrift, en daarin is véél opgeslagen. Ik vind het in elk geval heel tof en ik hoop jullie ook! Dit is trouwens ook een echt beroep hè, grafoloog. Dus mocht je nog wat zoeken…

Kende je het begrip handschriftanalyse al? Klopt het een beetje bij jou?

Bronnen: HLN.be, Libelle.be,

Bron: http://www.hesterly.nl/2014/01/handschriftanalyse/

 

Zelf ken ik meerdere handschriften, los, vast, schuin, spiegel, aan elkaar.

Brein ziet woord als een plaatje, niet als verzameling letters


Brein ziet woord als een plaatje, niet als verzameling letters

Numerologie: betekenis van letters


 

Uit mijn handboek ”Numerologie”, Ja mensen, ben met een cursus Tarot Numerologie bezig.

De eenvoudige basis om je eigen naam samen te stellen voor een inzicht in je persoonlijkheid.

DE BETEKENIS VAN DE LETTERS

De hoofdletters worden ook de creatieve – of geïnspireerde letters genoemd
De vaste letters worden ook de stabiele – of gebalanceerde letters genoemd
De veranderlijke letters worden ook de mobiele – of tweeledige letters genoemd.

a – 1, geïnspireerd: gaat direct en zonder omwegen op zijn doel af; is creatief, origineel, heeft leiderskwaliteiten en wil vóór alles zichzelf ontplooien – verlaat zich volledig op zijn inspiratie. De letter A is gericht naar de Hemel, een gebed, een antenne, maar deze letter zorgt ook voor twee benen die op de grond staan die in horizontale richting stabiliseert. Geen enkele letter heeft deze kracht, deze sterkte zoals de A die heeft. Het is echt de energie van 1, zoals bevestiging,
activiteit, agressiviteit, intelligentie en beheersing, het begin of de verandering, maar in negatieve zin ook de tirannie die de kop op kan steken.

b – 2, tweeledig: sensitief en liefhebbend; kan schuw en teruggetrokken zijn. Heeft veel zorg en liefde nodig. Verliest zijn of haar hart veel te snel en kan van de ene verliefdheid in de andere vallen. De letter B straalt een bepaalde dynamiek uit, uit maar deze letter is in tweestrijd. Opgesloten in
zichzelf die aanstuurt op introversie, voorzichtigheid en verlegenheid. Hij draagt het gevoelige en sensuele naar het verstandige toe. Deze letter is dubbelgevouwen op zichzelf en riskeert daardoor crisissen op affectief gebied.

c – 3, gebalanceerd: volledige en vrije expressie die door niets wordt tegengehouden en die dus zeer productief kan zijn; de psychische kracht wordt waarschijnlijk nooit gerealiseerd; vrijgevig en edelmoedig; artistiek en creatief.
De letter C is een vergaarbak die vrije communicatie mogelijk maakt. Deze letter ontvangt, absorbeert en bevat, maar laat ook weer vrij. Intuïtie en expressie ontmoeten elkaar hier. De letter C loopt het risico teveel te geven en zichzelf te verliezen. Het is een macht van mogelijke transmutatie.

d – 4, gebalanceerd: efficiënt, praktisch, onafhankelijk, kan zeer goed in eigen behoeften voorzien, gereserveerd, eenzelvig, ‘uit’ zich nauwelijks, laat het gevoel leiden door het verstand; houdt materiële zaken uitstekend in de hand.
De letter D is beperkt, net als het getal 4, besloten, geheimzinnig, maar het is ook een fysieke en sensuele letter. Als er geen opening is, kan het zijn dat dogmatisme te nadrukkelijk aanwezig is.

e – 5, geïnspireerd: leert veel begrijpen uit levenservaringen; geïnteresseerd in wetenschappelijke zaken; de geestelijke inspiratie wordt zonder moeite in de fysieke wereld toegepast; beried tot het bieden van hulp en bijstand.
De letter E staat stevig op de grond, in dezelfde richting als de fysieke activiteiten van de 5. Het is een meer materiële dan spirituele letter. De letter 5 roept op tot een groot aantal activiteiten en loopt het risico te hard van stapel te lopen, te avontuurlijk en te seksueel.

f – 6, tweeledig: een evenwicht wordt gezocht en gevonden via de intuïtie; zeer behulpzaam en altijd bereid andermans lasten en verantwoordelijkheden te dragen; moeilijkheden en problemen ontstaan door besluiteloosheid en verwarring. In de letter F is het evenwicht verstoord, een gebrek aan materiële zin, een risico te vallen. Maar er zitten ook alle verantwoordelijkheden voor de familie van de 6 in verborgen.

g – 7, gebalanceerd: analytisch, doet aan zelfbespiegeling, gereserveerd, prototype van een intellectueel: de verstandelijkste van de verstandelijken; in staat zich volledig en evenwichtig te uiten; geeft alles van zichzelf met grote stuwkracht en zelfbeheersing. De letter G ontvangt, net als de C, maar houdt alles vast. Deze letter duidt op ontvankelijkheid en nadenken, selectiviteit en bescherming. Het feit dat u in uzelf gekeerd bent kan leiden tot
introversie, melancholie en huichelarij, net als de 7.

h – 8, tweeledig: de motivatie om iets te bereiken wordt verzwakt door de onzekerheid die ontstaat bij het overgaan tot handelen. Verbindt de mentale- met de fysieke wereld en kan dus in beide functioneren; valt echter bij alles terug op het intellect. De letter H staat stevig met beide benen op de grond, maar biedt ook de mogelijkheid tot circulatie in alle betekenissen. Stijgen naar spiritualiteit of dalen naar materie, de H kan cyclothymisch zijn. Deze krachten, die worden veroorzaakt door een instabiele beweging, kunnen vaak gewelddadig zijn.

i – 9, geïnspireerd: een kracht die iemand door spiritualiteit en openbaring bij kan lichten op zijn levensweg of die totale vernietiging kan veroorzaken. Een tussenweg is er niet, -of uitzonderlijke hoogte of complete val. Het verstand wordt door het gevoel beheerst. De letter I is de meest rechte en eenvoudige letter, maar bezit een extreme spanning. Deze letter is vaak eenzaam en gaat vergezeld van de emoties die bij de 9 horen. Het is een moeilijke letter
met grote risico’s.

j – 1 (10/1), tweeledig: men ziet voortdurend alle kanten van de zaak en dit veroorzaakt een besluiteloosheid die iemand niet alleen ongeschikt maakt om leiding te geven, maar die zelfs de persoonlijkheid kan aantasten. De letter J is onzeker want die is zowel recht als krom met een overheersing van het getal 1,
waardoor deze letter ook trekjes heeft van een pionier, schepper en instigator.

k – 2 (11/2), geïnspireerd: staat open voor alles; de intuïtie is verbijsterend groot en komt voort uit verlichting: dit kan zelfs tot helderziendheid leiden. Men zou het liefst in een soort visionaire wereld leven: men heeft daar zo een duidelijk beeld van, dat dit rijk soms meer realiteit heeft dan de werkelijkheid.
De K is een antenne, een boomstam en een dwarsbalk. Deze letter kan in de Hemel iets gaan zoeken, en het vervolgens mee naar de aarde nemen. Deze letter roept inspiratie en openbaringen op, net als de 11, want het is de elfde letter van het alfabet. Het kan ook zijn dat deze letter leidt tot dramatiek en kan uitmonden in nervositeit en impulsiviteit.

l – 3 (12/3), gebalanceerd: gulhartig, hoewel er van tevoren degelijk is nagedacht over hoe en hoeveel; handelt niet overhaast: maakt eerst plannen; sterke intuïtie die evenwel zorgvuldig in het oog wordt gehouden; expressief en spontaan, maar toch niet helemaal extravert, er is sprake van enige reserve.
De L is een rechte hoek. Het is de verticale rechtschapenheid en horizontale consolidatie, een keuze die de weg vrijmaakt voor analyse, pedagogie, zelfonderzoek en aarzeling.

m – 4 (13/4), gebalanceerd: praktisch, nauwkeurig, netjes en ordelijk wat materiële zaken betreft maar weinig of geen visie. De uitingsmogelijkheden worden verstikt door remmingen; beschouwt de fysieke wereld als het hoogste goed; kan koud en onverschillig zijn. Van alle letters de letter met de minste uitingsmogelijkheden. De letter M staat stevig op de grond dankzij de twee verticale steunen die symmetrisch en stabiel zijn. Deze letter biedt tegelijkertijd de mogelijkheid tot beweging en mobiliteit die afkomstig zijn van de 4 en de 13. Het kan ook een fysieke letter zijn. Deze letter is vaak alledaags, soms op een
te harde manier.

n – 5 (14/5), tweeledig: wanneer men de dingen klaar en duidelijk ziet, wat helaas niet altijd het geval is, dan is er een grote verbeeldingskracht en het vermogen de zaken verstandelijk te begrijpen. Kans op instabiliteit.
De letter N heeft een dissymmetrische vorm die oproept tot beweging. Door deze letter ontstaat instabiliteit en verandering, nieuwsgierigheid en nieuwigheden, mede dankzij de 5 en alle overvloeden die daarmee gepaard gaan.
o – 6 (15/6), geïnspireerd: behoudend; de inspiratie wordt zorgvuldig gekoesterd en gevoed; zelfbeheersing en charme zijn duchtig gehanteerde wapens. Kan egoïstisch zijn en geconcentreerd op persoonlijk gewin. Houdt vast aan tradities en gevestigde opvattingen.

De letter O vormt een ideale kromming, harmonie en zachtheid, sensualiteit en liefde en heeft meer van de 6 dan van de 15. In deze letter komen begin en einde samen en vormen op zich een cyclus. Slecht beleefd kan deze letter ook aanzetten tot introversie, egoïsme en passie.

p – 7 (16/7), tweeledig: onafhankelijk, kan uitstekend in eigen behoeften voorzien; desondanks soms onzeker; zoekt naar feitenmateriaal om een beter begrip in zichzelf aan te kweken; soms onvoldoende stuwkracht, gebrek aan zelfbeheersing; praat nogal eens op autoritaire wijze over godsdienst en
overtuigingen, maar heeft in feite weinig echt geloof; onvermogen om innerlijke gevoelens te uiten. De letter P houdt de kop hoog, maar loopt het risico te vallen. Deze letter is cerebraal en hoogmoedig, verlegen en gereserveerd. Deze letter kan handelen met de eigenschappen van de 7 en de risico’s van de 16.

q – 8 (17/8), tweeledig: de enorme inspiratie kan tot genialiteit leiden; bezit het vermogen terzelfder tijd in de spirituele en in de fysieke wereld te functioneren; ziet het grote licht, maar heeft moeite het te realiseren. Door de letter Q wordt de cyclus gestopt, op de grond, het materiële, geld gefixeerd. Er is echter
wel een verband met de kosmos mogelijk, want het is de 17e letter, de ster van de tarot, verbinding met hetgeen erboven staat. In deze letter is ook het profiel van het karma 8 en de mogelijkheden van negatieve kanten van dit getal, problemen van de materiële wereld wanneer deze niet op de juiste waarde wordt ingeschat.

r – 9 (18/9), geïnspireerd: altruïsme, mededogen, begrip, zeer vergevingsgezind en verdraagzaam; men dient alle krachten in te zetten ten bate van zijn medemensen: doet men dit niet, dan ontstaan grote lichamelijke spanningen.
De letter R is verbonden met de realiteiten van de aarde, en deze letter bevat de grote emotionaliteit van de 9, verbonden met de slechte kant van de 18. Als deze letter slecht is kunnen er problemen ontstaan.

s – 1 (19/1), tweeledig: -grote emotionele extremiteiten: betrekt alles op zichzelf; het gevoel staat het verstand in de weg; te grote impulsiviteit kan tot moeilijkheden leiden. De letter S roept op tot het superbe. Verleiding die zich kronkelt, de twee krommen in tegengestelde richting zetten alles op zijn kop. Deze letter is het beeld van de 19, dan weer karma, dan weer Zon, en heeft eveneens het getal 1 in zich.

t – 2 (20/2), tweeledig: zelfopoffering, spiritualiteit, zoekt naar groter begrip en verlichting, nerveuze energie. Door de vele lasten die op de schouders worden genomen, ontstaan fysieke en emotionele spanningen. De letter T kan de plaag van de weegschaal veroorzaken, het is de letter van het oordeel. Aangezien het de twintigste letter is, is het ook een 2 die de glans kan doen verbleken wanneer
deze letter slecht beleefd wordt.

u – 3 (21/3), tweeledig: ontvankelijk en magnetisch, doch weinig in staat tot geven; trekt in het leven dikwijls het uitzonderlijke naar zich toe, dit kan zich manifesteren in verlies en verdriet. Een positieve levensinstelling kan er toe bijdragen dat de zwakke plekken versterkt worden en dat daardoor de
levensstroom weer begint te vloeien. De letter U, 21e letter, vormt een vrouwelijke vergaarbak die de neiging heeft als antenne te fungeren dankzij de eigen creatieve vibraties.

v – 4 (22/4), gebalanceerd: de intuïtie lijkt wel direct uit het heelal geplukt te worden, daarnaast beschikt men over het vermogen prestaties op materieel vlak te leveren en bovendien weet men beide zaken nog te combineren ook. Men dringt zonder aarzelen tot het hart van mensen en dingen door. De letter V is een vergaarbak met antennes. Hij staat open voor de Kosmos, maar blijft op zijn
punt staan en kan alle problemen van de 22 behelzen. Het is de letter van de kosmische en seksuele energie, het is een kracht van de natuur die zowel creativiteit en mystiek oproept, maar ook gemakkelijk kan omvallen.

w – 5 (23/5), tweeledig: visie; wens tot geven; hoge doelstellingen. Van dit alles komt echter soms niets terecht door het onvermogen zichzelf gevoelshalve los te maken van bepaalde lichamelijke hartstochten. Grote hoogten kunnen slechts dan bereikt worden, indien men daar doelbewust en met grote zelfbeheersing naar streeft. De letter W is een M op zijn kop, een dubbele V die twee keer op de grond steunt en zijn hoekige structuur kan chaos veroorzaken. Deze letter bevat alle eigenschappen van de 5, de veranderingen, de nieuwigheden, het onderzoek en eveneens de instabiliteit en de avonturen.

x – 6 (24/6), tweeledig: tot in het ‘belachelijke’ opofferingsgezind; de emotionele aanpassing is zo groot dat er verwarring ontstaat. De letter X, die afkomstig is van de 24 en de 6, is een kruis, een gevaarlijk kruispunt. De tegenstelling, tweestrijdigheid, klachten en vernietiging worden veroorzaakt door deze letter van opoffering, zelfontkenning, en afwijzing. Deze letter is traditioneel verbonden met zwarte magie en het verbodene.

y/ij – 7 (25/7), tweeledig: enorm intuïtief aanvoelingsvermogen; een zoekende geest; komt men niet tot definitieve beslissingen, dan is alle tijd en moeite voor niets geweest. De letter Y, 25e letter is een kruispunt, een wichelroede. Er moeten keuzen gemaakt worden die nooit voor de hand liggen en soms verdriet veroorzaken, maar er kan ook sprake zijn van intuïtie en spirituele verheffing. Het is een extreme letter in die zin, dat deze letter alles kan of niets.

z – 8 (26/8), geïnspireerd: gevoelsmatig begrip dat inzicht op het terrein van de ziel geeft; de innerlijke wijsheid brengt een verbinding tussen de fysieke en de spirituele wereld tot stand; geneigd tot excessen, wat nogal eens problemen kan veroorzaken. De letter Z, 26e en laatste letter van het alfabet verlangt evenwicht en rust, waarbij men zich alles kan afvragen. De 8 met zijn hang naar materie en opnieuw beginnen is aanwezig. Met deze letter heeft het absoluut geen zin dingen tot het uiterste te drijven.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tel de cijfers van de letters uit je voor en achternaam bij elkaar op tot één getal. Kom je boven de 10 uit zoals 21…reken dan zo, 2+1=3, dit is het getal dat je nodig hebt om je persoonlijkheid te herkennen in het volgend deel dat uit cijfers bestaat. Dit kun je ook met je geboorte datum doen…een voorbeeld

21 Maart 1933= 2+1+3+1+9+3+3=22….omrekenen naar een enkelvoudig getal, dat is in deze geboorte datum 4…….2+2+4. Daar naast is 22 ook een Meestergetal (zie meestergetallen)

 

Momenteel ben ik bezig met een cursus: Tarot numerologie 🙂

Lettersymboliek


 

Voeg de letters van je naam samen en kijk wat ze zeggen over je persoonlijkheid.
Dubbele letters in de naam is dubbele betekenis of teveel aanwezig.
Kan mezelf heel goed vinden in m’n eigen naam.

 

A Verbinding met stof in drie-eenheid
Hiermee wordt bedoeld dat uw ziel de verbinding met de stoffelijke materie is aangegaan om deze in eenheid te brengen met de geest. Deze letter vertegenwoordigt een behoorlijke opdracht in uw leven. Drie-eenheid van stof, geest en ziel is een staat van innerlijke harmonie, die door de verbinding met de stof nog eens extra benadrukt wordt om te verwerkelijken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om dit te verwerkelijken. Het weten dat uw ziel dit als opdracht heeft, kan u helpen om aandacht te schenken aan de betekenis van lichaam, geest en ziel in een evenwichtige toestand.

 
B Capabel zijn in begrip van
Deze letter geeft een potentie aan. Het betekent dat u in staat bent om dat wat er gebeurt in uw leven te begrijpen en te verwerken. Als het de eerste letter van uw naam is, dan speelt deze letter een dominante rol in uw leven.

 

C Omarmend, karmatisch van oorsprong, contactueel
Deze letter geeft u de mogelijkheid om de vrouwelijke kwaliteiten van zorg en ondersteuning te bieden, terwijl u zich bewust mag worden hoe en of u deze kwaliteiten in uw leven toelaat. Deze letter brengt u allerlei verbindingen ter lering.

 

D Overgang in levensfases, overzicht in inzicht
Deze letter brengt u het inzicht waarmee de dagelijkse beslommeringen zich tot daadkracht brengen. De kracht van de wil is bij deze letter duidelijk aanwezig. Gebruikt u de wil om uw persoonlijke zaken te behartigen dan zal deze letter u steeds op de vingers tikken. De wil van de ziel zal steeds opspelen en de orde van de dag verstoren, totdat u zich kan overgeven aan die wilskracht van de ziel. Dan zult u overzicht kunnen ontvangen in de juiste bedoeling van verwerkelijking van de wil.

 
E Belevende verbindingen
Deze letter staat voor alle soorten van belevingen. Met deze letter overkomen u van allerlei belevingen die u niet had gepland. De letter veroorzaakt spontaniteit, verrassingen, maar ook vervelende onverwachtse zaken.

 
F Scherp, heftig
Deze letter brengt u een scherpe tong. Al dan niet naar buiten gebracht, dan toch zeker in gedachten. Tegelijkertijd heeft deze letter een oordeel in zich wat eerlijkheid en openheid gebiedt, maar ook kan ontaarden in zelfzucht. De krachtigste kant van deze letter bevindt zich in de kern, waarmee u de kans krijgt om ervaringen in een juist perspectief te plaatsen.

 
G Potentie
Deze letter is de letter van zuivere energie, die zich tot werking brengt. De mate en de manier waarop u deze letter tot manifestatie brengt geeft aan hoe u energie omzet tot daadkracht. Iedere energie heeft de mogelijkheid tot omzetting. Het vermogen van dualiteit brengt u de keuze. Een extra aanwijzing: voel u tot niets verplicht.

 

H Aandacht
Deze letter vraagt om aandacht. In alle vormen van leven ligt aandacht. Aandachtig zijn voor wat je overkomt, wat anderen overkomen en hoe jouw aandacht aanwezig is voor dat wat jij bent en kunt betekenen. Aandacht is de grondtoon van het leven. Het brengt zowel aandacht naar buiten als naar binnen.

 

I Afwerking in detail
Deze letter brengt een perfectionisme, wat inhoudt dat iedere taak werkelijk tot het einde toe uitgewerkt zal worden. Of dit nu innerlijk of uiterlijk gebeurt, de afwerking zal plaatsvinden. De letter I is een directe verbindingslijn van ziel en stof, waardoor deze letter bevestigend zal werken in de uitvoering van de zielstaak.

 

J Persoonlijk, aangehaakte energie
Deze letter staat voor verwerkelijking in de persoonlijkheid. Het betekent dat er energie tot werking is gebracht die onontkoombaar gerealiseerd zal worden. Evengoed betekent het dat veel ervaringen voornamelijk bezien worden vanuit de persoonlijkheid en minder vanuit de ziel. Er is veel aarding aanwezig in deze letter. Aarding tot manifestatie. Als de zielsverbinding is gerealiseerd zal de letter J je helpen jouw taak in het leven te verwerkelijken.

 

K Evenwicht
Deze letter zorgt voor balancering van de ontvangen belevingen. Het brengt evenwicht in de status van lichaam en geest. Oorzaak en gevolg horen immers bij elkaar. De zielskracht brengt zichzelf tot manifestatie in de juiste bedoeling. Het ligt aan de flexibiliteit van geest en lichaam hoe hierop wordt gereageerd.

 

L Gestaag voortgaand, doorzetten
Deze letter brengt de aarding tot daadkracht. Groei is het sleutelwoord. Bewust of onbewust doet niet ter zake. Wording gebeurt vanzelf, waardoor het ‘zijn’ steeds verder zal vorderen. Deze letter staat voor een marathon, die onherroepelijk doorlopen en gefinisht wordt ongeacht de omstandigheden.

 
M Kosmische verbinding
Deze letter betekent dat er een directe kosmische verbinding is met de energie kracht en de energie liefde die in drie-eenvoud gebracht wordt in de stof. Een letter met veel verantwoording. Met directe ondersteuning van de kosmische werking. Een letter op zoek naar vrijheid.

 

N Geeft de beschikking kans te beschikken over
Deze letter is weer een potentie letter. Het geeft u de gelegenheid om in volpotentieel gebruik te kunnen maken van uw zielsbezit. Dit vereist natuurlijk wel de nodige overgave om de wil van de ziel te kunnen verwerkelijken.  Het zal meer dan eens gestagneerd worden, maar de potentie zal iedere keer weer de kop op steken, waardoor er geen andere weg te volgen is dan die van jezelf.

 

O Stromende energie
Deze letter staat voor overgave aan de bedoeling van de incarnatie. De stromende energie is zowel kosmisch als vanuit de meer geconcentreerde zielsenergie. Het geheel in het deel, waardoor het deel zijn geheel kan manifesteren dankzij de persoonlijkheid die is gevormd.

 

P Oogst
Deze letter heeft de betekenis van beleving van verworven zielskracht. De bedoeling is om deze verworven zielskracht te manifesteren in de persoonlijkheid, waardoor deze zijn bevestiging krijgt en opgeslagen mag worden in zielsbezit. Het is het binnenhalen van de oogst, maar ook het oogsten van dat wat men nu heeft gezaaid.

 

Q Kennis, verstand, weten
Deze letter bevat zowel aardse kennis alswel zielskennis. Het ge-‘weten’ heeft ervaring in hoe er gehandeld moet worden. De Q is letterlijk een verstandige letter, die de mogelijkheid heeft om de kosmische energie te verbinden met die van de aarde en die te laten zijn, zonder dwang of drang.

 

R Kracht
Deze letter is een krachtbrenger om de zielskracht in het lichaam te laten verschijnen. Zielskracht heeft de neiging zich op te dringen aan de persoonlijkheid. Dit houdt ook in dat er bij gebrek aan luisteren van de persoonlijkheid naar de ziel een onevenwichtigheid ontstaat. De kracht om te veranderen, om te manifesteren om te ‘zijn’, wordt ook door deze letter aangeleverd.

 
S Openbaring
Deze letter is een verbindingsletter tussen de ziel en de persoonlijkheid. Het verbindt beiden tot elkaar, waardoor er in de persoonlijkheid duidelijkheid mag ontstaan in wie en wat je werkelijk bent. Gelijkmatigheid van belevingen.

 
T Lijden, leiden
Deze letter is van dubbele betekenis. Zowel het lijden met een lange ij als het leiden met een korte ei zijn onderdeel van deze letter. Als de ziel het onderwerp van vertrek is betekent het leiden. Als de persoonlijkheid het onderwerp van vertrek is betekent het lijden.

 

U Ontspanning
Deze letter is probleemloos. Als vanzelfsprekend kunt u de gebeurtenissen die u overkomen aan en weet u altijd weer de draad op te pakken.

 

V Eigenheid, het unieke zijn
Deze letter staat voor de specifieke eigenschappen die u tot manifestatie mag brengen. Het is de letter van een talent. De plaats van deze letter in uw naam is van belang voor het manifesteren hiervan.

 

W Aardse verbinding
Deze letter gebruikt de energieën letterlijk op twee benen. Dit kan standvastig zijn, maar ook egoïstisch. De mate en manier waarop u zich manifesteert laat anderen zien in hoeverre u de betekenis van energie heeft begrepen.

 

X Omarming, magnetisme, zegen
Deze letter geeft u alle gelegenheid om vertrouwen te realiseren. Dit kan alleen in uzelf plaatsvinden, maar kan ook doorgegeven worden aan anderen. Een zonnetje in huis, deze letter.

 
Y Ontvangen
Deze letter zorgt voor doorstroming van de energie naar de persoonlijkheid. Op welke plaats deze letter ook staat, het ontvangende vermogen werkt als bundeling van krachten.

 

Z Balancering
Deze letter brengt de energie in verbondenheid naar de stof, waardoor de energie zich in het leven van begin tot eind zal kunnen manifesteren. Er is geen ontsnapping mogelijk, de energie van de ziel zal zijn taak volbrengen.

 

Bron: http://www.moniquehagemeijer.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:letterologie&catid=39:letterologie&Itemid=62

Was tekening orakel


Kijk naar de foto, en denk niet te lang!! kies uit de plaatjes welke kleuren jou intuïtief aantrekken….Dit kan veel vertellen over wie je bent, en het kan je inzicht geven in je gaven, talenten en uitdagingen….erg leuk!!!!

A- HELDERHEID EN WIJSHEID/BODE VAN EEN NIEUWE TOEKOMST…
Je bent de bode van een nieuwe, harmonieuze toekomst. Je hebt geleerd van je fouten uit je verleden en je benadert alles en iedereen met de wijsheid die je hebt opgedaan. Soms kun je weer even gaan twijfelen aan jezelf en je levensdoel; op die momenten kom je nog wel eens chaotisch over op anderen. Stel je doelen niet te hoog, maar houd het bij 1 stap tegelijk…

B- MATERIE EN VERNIEUWING/IN HARMONIET MET JEZELF…
Je beschikt over een flinke dosis energie en hebt grote aantrekkingskracht op anderen. Je gevoel voor eigenwaarde is goed ontwikkeld en je accepteert je lichaam zoals het is. Je bent in harmonie met jezelf en weet je onbewuste motieven te doorgronden. Je interesse in geld en materie kan soms ten koste gaan van je spirituele ontwikkeling, maar je hebt de kracht om je schaduwkanten te overwinnen…

C- LIEFHEBBEN EN GELIJKWAARDIGHEID/ VERBONDEN MET GODDELIJKE LIEFDE…
Je bent verbonden met de goddelijke liefde en je kunt leren om onvoorwaardelijk te houden van de mensen om je heen. Je weet kennis zo over te brengen op iedereen je begrijpt. Je valkuil kan zijn dat je probeert te beheersen en te manipuleren of dat je alleen maar geeft om er aandacht en erkenning voor terug te krijgen. Door een spirituele hergeboorte kun je leren om anderen echt onvoorwaardelijk lief te hebben…

D- LICHT EN EIGENLIEFDE/ EEN GEVOEL VAN ONTWAKEN…
Je hebt een grote behoefte jezelf beter te leren kennen op een zeer praktische manier. Er is sprake van een gevoel van ontwaken. Je accepteert je lot en hebt veel kracht om je door allerlei omstandigheden heen te slaan. Je liefde toon je altijd op een warme en empathische manier. Daardoor oogst je veel bewondering. Soms ben je onzeker en snak je maar liefde van anderen. Het ontwikkelen van meer eigenliefde is het antwoord op dit onvervulde gevoel…

E- LEVENSLUST EN ASSERTIVITEIT/ ANDEREN RAKEN MET JE ENTHOUSIASME…
Je hebt veel uithoudingsvermogen en omdat je vastbesloten bent, kun je het leven tot een succes maken. Je bent zelfstandig en assertief. Met je enthousiasme weet je anderen te raken en mee te slepen. Je bent moedig en stort je graag in nieuwe situaties. Ook ben je eerlijk en rechtvaardig. Als je uitdagingen mist, kun je je boos of depressief voelen. Dan is het zaak om jezelf weer te prikkelen en een nieuw doel te formuleren…

F- STRIJD RECHTVAARDIGHEID/ VECHTER VOOR VREDE…
Je bent revolutionair die de bestaande gang van zaken wil veranderen. Maar dat is alleen omdat je streeft naar vrede en een betere wereld voor iedereen. Je bent in staat om bij andere de gevoelige plek te raken. Je hebt de verschillende kanten van je persoonlijkheid met elkaar in balans gebracht. Je bent over het algemeen gezond en sterk. Soms overheersen woede en frustratie, waardoor het leven met anderen moeizaam kan worden. Dan is het weer tijd voor innerlijke vrede…

G- MYSTERIE EN LIEFDE/ LIEFDE ONTVANGEN EN GEVEN…
Je bent iemand die diepe liefde kan geven en ontvangen. Je toewijding aan je levenspad is groot. Je bent in staat offers te brengen en begrijpt het mysterie van het leven. Soms heb je moeite met de realiteit…dan leef je in een fantasiewereld, wat een eenzaam gevoel kan geven. Probeer je op die momenten dan opnieuw te verbinden met dat wat is. Op je best kun je een gids zijn voor anderen tijdens hun spirituele zoektocht…

H- COMMUNICATIE EN VERZORGING/ WOORDEN VAN VREDE…
Je volgt je eigen pad, dat gaan over vrede en harmonie. Je intuitie is sterk. Omdat je het geheel kunt overzien, kun je anderen helpen conflicten en ruzies op te lossen. Je kunt je verantwoordelijk voelen voor anderen, ook als dit niet echt nodig is. Belangrijk is om eerst goed voor jezelf te zorgen, zodat je ruimte hebt om voor anderen te zorgen. Als je die volgorde probeert om te keren, gaat het ten koste van beiden…

I- VERANDERING EN INSPIRATIE/ ENGEL OP AARDE…
Je bent continu bezig met verandering in anderen en in jezelf. Je ziet verandering als een bevrijding van bestaande beperkingen. Je bent bijzonder geinspireerd omdat je in contact staat met je hogere zelf en met het rijk der engelen. Je woorden zijn altijd zacht en diepgaand. Je kunt het contact met de aarde een beetje kwijtraken en jezelf verliezen in twijfel of ijdele hoop. laat je verwachtingen gaan en accepteer de realiteit zoals hij zich aandient…

J- HOOFD HART/ WIJSHEID EN GEVOEL…
Je staat in contact met oneindig veel kennis. De wijsheid waaruit je kunt putten helpt je om de juiste richting te vinden in je leven. Meestal kun je je gevoelens goed herkennen en benoemen. Hoewel je op anderen rustig en evenwichtig over kunt komen ervaar je soms een sterke innerlijke spanning. Dat gebeurt als je intellect de overhand heeft genomen. Door meditatie bereik je opnieuw de balans tussen voelen en weten…

K- WOORDEN EN CREATIVITEIT/ SPRANKELENDE INSPIRATOR…
Je borrelt van de nieuwe ideeen en je hebt talent voor het gesproken woord. Je benadert spiritualiteit op een aardse en praktische manier. Je beseft dat wat jou in anderen ergert een spiegel is die je word voorgehouden. Soms kost het moeite om je gevoelens met anderen te delen, waardoor je kansen mist. Probeer je hart open te stellen zodat liefde kan stromen…

L- VERANDERING EN POSITIVITEIT/ LERAAR IN VERANDERKUNDE…
Je bent een katalysator voor verandering. In jou aanwezigheid verlopen situaties anders, positiever of beter…Je intuitie en heldere voelen zijn sterk ontwikkeld. Je hebt de potentie om elke vorm van negativiteit om te buigen. Toch raak je soms verloren in negatieve emoties en omstandigheden, als een emotionele dakloze. Het is belangrijk om een plek te creeren waar je je veilig voelt en jezelf kan terug trekken om je op te laden…

M- GEEST EN MATERIE/ BRUGGENBOUWER
Je bent een sensitief persoon, die bruggen slaat tussen geestelijke en materiele wereld. Je staat in het leven als een kind, alles is een wonder! Bovendien leef je zonder enige moeite in het hier en nu. Reizen is een bron van inspiratie. Het lukt je meestal goed om je gevoelens onder woorden te brengen, maar soms kun je onvolwassen reageren. Dan is het zaak om te werken aan meer balans en je innerlijke dialoog te verbeteren…

N- KALMTE ACCEPTATIE/ VEILIGE HAVEN VOOR ANDEREN…
Door jezelf constant af te vragen wie je bent en waar je staat, bereik je veel zelfkennis. Je kalme maar krachtige uitstraling maakt het voor anderen een plezier om bij je te zijn. Bij jou kunnen ze hun verhaal kwijt en je zult nooit oordelen. Soms deel je je eigen ongenoegens niet, omdat je anderen niet wilt lastig vallen. Maar moeilijke situaties zijn voor jou DE kans een nieuwe les te leren…

O- WAARHEID EN VERANDERING/ DE WEG VAN HET DRAMA…
Je onderzoekt de waarheid via de weg van emoties. Het leven brengt je lessen en streeft naar evenwicht. Je vecht voor de zaken waar je in gelooft en je doet dingen op het juiste moment. Je bepaalt je eigen lot, maar je accepteert veranderingen omdat je weet dat het geen zin heeft er tegen te vechten. Soms verlies je jezelf in jaloezie of verdriet. Onderzoek waarom dit gebeurt…

P- HEMEL EN AARDE/ DROMEN WORDEN WAAR…
Met je voeten in de aarde en je hoofd in de wolken, is je leven een bijzondere reis. Je weet altijd waar je bent en waar je naartoe gaat, omdat je geleid word door een goddelijke kracht. Je bent in staat je dromen te verwezenlijken, omdat je bereid bent te doen wat nodig is. Je ideeen zijn progressief en je bent vol van passie. Soms verlies je jezelf in gepieker. Probeer dan weer contact te maken met het diepe vertrouwen dat je tot nu toe zo veel heeft gebracht…

Q- LIEFDE EN CREATIVITEIT/ HET BELANG VAN KLEINE DINGEN…
Je stelt je creativiteit in het werk om anderen gelukkiger te maken. Je weet wat het belang is van kleine dingen…een glimlach, een kopje thee. Je voelt je sterk verbonden met de aarde. Je liefde gaat verder dan het persoonlijke vlak. Je gelooft heilig in het onsterfelijkheid van de ziel en accepteert dat alles veranderd. Soms raak je teleurgesteld in de liefde die anderen je te bieden hebben. Dan verlang je naar hogere liefde, goddelijke liefde. Besef dan dat die liefde al om je heen is en altijd is geweest…

R- WIJSHEID EN DELEN/ OP WEG NAAR DE TOEKOMST…
Je draagt veel oude wijsheid bij je en je wilt die vertalen naar nu.
Je visie is sterk en stap voor stap werk je aan het realiseren van je toekomstvisioen. Je wilt je kennis en inzichten delen met de massa en vind hiervoor een weg. Je kunt je intens gelukkig voelen en die levensvreugde delen met anderen. Soms kun je het gevoel hebben dat je niet al je mogelijkheden benut. Probeer te kijken naar wat je al wel hebt bereikt en oefen geduld…

S- INTUITIE EN VREUGDE/ VOLG JE EIGEN WAARHEID…
Je intuitie is een leidraad bij alles wat je onderneemt. uit je eerlijkheid komt een sterke zelfkennis naar voort. Moeilijke omstandigheden zijn voor jou materiaal om te groeien op je innerlijke pad. Je inzichten deel je graag met anderen. je houd van jezelf en leeft volgens je eigen waarheid. Daardoor ervar je veel vreugde, maar soms als anderen je teleurstellen nemen negatieve gevoelens toch de overhand. Het helpt je om je zegeningen te tellen…

T- VERFIJNING EN VERTROUWEN/ SLIJP JE INNERLIJKE DIAMANT…
Je leven staat in het teken van verfijning, van het polijsten van je innerlijke diamant met je gevoel als instrument. Door daarmee contact te maken, kom je steeds dichter bij je ware zelf. Daar vind je kalmte en vrede. Vertrouw op je eigen kracht en autoriteit, ook als je in de war raakt door wat anderen vinden of zeggen. Soms kun je het gevoel hebben dat je afgesloten bent van het goddelijke licht. Het is de kunst je daarvoor steeds opnieuw open te stellen…

Bron: Happinez magazine en met dank aan …Lichtflits en Esther ten Donkelaar
—————————————————-
Heel mooi en apart. Natuurlijk eerst zelf gedaan aleer het te delen. In de eerste instantie kon ik geen keuze maken tussen G en M, de laatste trok me toch het meest en past bijna precies bij me zoals ik ben.

Mijn boek


 

 

 

Ik ben een open boek, lees zoals je mij wilt lezen.

Lees ook tussen de regels door zodat je mijn woorden leest.

Niets is persoonlijk behalve dan wat je er zelf van maakt..

Letters geschreven van mijn hand en pen.

Weerspiegelen mijn intentie en energie.

De woorden in verbondenheid met gevoel.

Mijn tekst en boek, eenvoudig te lezen.

Zonder extra toevoeging aan mezelf.

Wie mij kent goed leest, weet wat ik bedoel.

 

Marianne

Letter symbolen


 

Symbolische Letters

 

Bij het gebruik van de symboliek der letters moet je je vooral op je voornaam richten, die is het belangrijkst. Als je een dubbele letter in je voornaam hebt is dié natuurlijk extra belangrijk voor je!

A : Verbinding met stof in drie-eenheid.

Hiermee wordt bedoeld dat uw ziel de verbinding met de stoffelijke materie is aangegaan om deze in eenheid te brengen met de geest. Deze letter vertegenwoordigt een behoorlijke opdracht in uw leven. Drie eenheid van stof, geest en ziel is een staat van innerlijke harmonie, die door de verbinding met de stof nog eens extra benadrukt wordt om te verwerkelijken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om dit te verwerkelijken. Het weten dat uw ziel dit als opdracht heeft, kan u helpen om aandacht te schenken aan de diepere betekenis van lichaam, geest en ziel in een evenwichtige toestand.

B: Capabel zijn in begrip van.

Deze letter geeft een potentie aan. Het betekent dat u in staat bent om dat wat er gebeurt in uw leven te begrijpen en te verwerken. Als het de eerste letter van uw naam is, dan speelt deze letter een dominante rol in uw leven.

C : Omarmend, karmatisch van oorsprong, contactueel.

Deze letter geeft u de mogelijkheid om de vrouwelijke kwaliteiten van zorg en ondersteuning te bieden, terwijl u zich bewust mag worden hoe en of u deze kwaliteiten in uw leven toelaat. Deze letter brengt u allerlei verbindingen ter lering.

D: Overgang in levensfases, overzicht in inzicht.

Deze letter brengt u het inzicht waarmee de dagelijkse beslommeringen zich tot daadkracht brengen. De kracht van de wil is bij deze letter duidelijk aanwezig. Gebruikt u de wil om uw persoonlijke zaken te behartigen dan zal deze letter u steeds op de vingers tikken. De wil van de ziel zal steeds opspelen en de orde van de dag verstoren, totdat u zich kan overgeven aan die wilskracht van de ziel. Dan zult u overzicht kunnen ontvangen in de juiste bedoeling van verwerkelijking van de wil.

E: Belevende verbindingen.

Deze letter staat voor alle soorten van belevingen. Met deze letter overkomen u van allerlei belevingen die u niet had gepland. De letter veroorzaakt spontaniteit, verrassingen, maar ook vervelende onverwachtse zaken.

F : Scherp,heftig.

Deze letter brengt u een scherpe tong. Al dan niet naar buiten gebracht, dan toch zeker in gedachten. Tegelijkertijd heeft deze letter een scherp oordeel in zich wat eerlijkheid en openheid gebiedt, maar ook kan ontaarden in zelfzucht. De krachtigste kant van deze letter bevindt zich in de kern, waarmee u de kans krijgt om ervaringen in een juist perspectief te plaatsen.

G : Potentie.

Deze letter is de letter van zuivere energie, die zich tot werking brengt. De mate en de manier waarop u deze letter tot manifestatie brengt geeft aan hoe u energie omzet tot daadkracht. Iedere energie heeft de mogelijkheid tot omzetting. Het vermogen van dualiteit brengt u de keuze. Een extra aanwijzing: voel u tot niets verplicht.

H : Aandacht.

Deze letter vraagt om aandacht. In alle vormen van leven ligt aandacht. Aandachtig zijn voor wat je overkomt, wat anderen overkomen en hoe jouw aandacht aanwezig is voor dat wat jij bent en kunt betekenen. Aandacht is de grondtoon van het leven. Het brengt zowel aandacht naar buiten als naar binnen.

I : Afwerking in detail.

Deze letter brengt een perfectionisme, wat inhoudt dat iedere taak werkelijk tot het einde toe uitgewerkt zal worden. Of dit nu innerlijk of uiterlijk gebeurt, de afwerking Zal plaatsvinden. De letter I is een directe verbindingslijn van ziel en stof, waardoor deze letter bevestigend zal werken in de uitvoering van de zielstaak op aarde.

J : Persoonlijk, aangehaakte energie.

Deze letter staat voor verwerkelijking in de persoonlijkheid. Het betekent dat er energie tot werking is gebracht die onontkoombaar gerealiseerd zal worden. Evengoed betekent het dat veel ervaringen voornamelijk bezien worden vanuit de persoonlijkheid en minder vanuit de ziel. Er is veel aarding aanwezig in deze letter. Aarding tot manifestatie. Als de zielsverbinding is gerealiseerd zal de letter J je helpen jouw taak in het leven te verwerkelijken.

K : Evenwicht.

Deze letter zorgt voor balancering van de ontvangen belevingen. Het brengt evenwicht in de status van lichaam en geest. Oorzaak en gevolg horen immers bij elkaar. De zielskracht brengt zichzelf tot manifestatie in de juiste bedoeling. Het ligt aan de flexibiliteit van geest en lichaam hoe hierop wordt gereageerd.

L : Gestaag voortgaand, doorzetten.

Deze letter brengt de aarding tot daadkracht. Groei is het sleutelwoord. Bewust of onbewust doet niet ter zake. Wording gebeurt vanzelf, waardoor het ‘zijn’ steeds verder zal vorderen. Deze letter staat voor een marathon, die onherroepelijk doorlopen en gefinisht wordt ongeacht de omstandigheden.

M : Kosmische verbinding

De letter M heeft aan de bovenkant een tweepoot en aan de onderkant een driepoot. Deze letter betekent dat er een directe kosmische verbinding is met de energie kracht en de energie liefde die in drie-eenvoud gebracht wordt in de stof. Een letter met veel verantwoording. Met directe ondersteuning van de kosmische werking.

N : Geeft de beschikking kans te beschikken over

Deze letter is weer een potentie letter. Het geeft u de gelegenheid om in volpotentieel gebruik te kunnen maken van uw zielsbezit. Dit vereist natuurlijk wel de nodige overgave om de wil van de ziel te kunnen verwerkelijken. Het zal meer dan eens gestagneerd worden, maar de potentie zal iedere keer weer de kop op steken, waardoor er geen andere weg te volgen is dan die van jezelf.

O : Stromende energie

Deze letter staat voor overgave aan de bedoeling van de incarnatie. De stromende energie is zowel kosmisch als vanuit de meer geconcentreerde zielsenergie. Het geheel in het deel, waardoor het deel zijn geheel kan manifesteren dankzij de persoonlijkheid die eromheen is gevormd.

P : Oogst.

Deze letter heeft de betekenis van beleving van verworven zielskracht. De bedoeling is om deze verworven zielskracht te manifesteren in de persoonlijkheid. waardoor deze zijn bevestiging krijgt en opgeslagen mag worden in zielsbezit. Het is het binnenhalen van de oogst. maar ook het oogsten van dat wat men nu heeft gezaaid.

Q : Kennis, verstand, weten.

Deze letter bevat zowel aardse kennis alswel zielskennis Het ge-weten heeft ervaring in hoe er gehandeld moet worden. De Q is letterlijk een verstandige letter. Die de mogelijkheid heeft om de kosmische energie te verbinden met die van de aarde en die te laten zijn. zonder dwang of drang

R : Kracht.

Deze ]etter is een krachtbrenger om de zielskracht in het lichaam te laten verschijnen. Zielskracht heeft de neiging zich op te dringen aan de persoonlijkheid. Dit houd ook in dat er bij gebrek aan luisteren van de persoonlijkheid naar de ziel een onevenwichtigheid ontstaat. Maar de kracht om te veranderen, om te manifesteren, om te ‘zijn’ wordt ook door deze letter aangeleverd.

S: Openbaring.

Deze letter is een verbindingsletter tussen de ziel en de persoonlijkheid. Hij verbindt beiden tot elkaar. waardoor er in de persoonlijkheid duidelijkheid mag ontstaan in wie en wat je werkelijk bent. Gelijkmatigheid van belevingen

T : Lijden, leiden.

Deze letter is van dubbele betekenis. Zowel het lijden met een lange ij als het leiden met een korte ei zijn onderdeel van deze letter. Als de ziel het uitgangspunt is betekent het leiden. Als de persoonlijkheid het uitgangspunt is betekent het lijden.

U : Ontspanning.

Deze letter is probleemloos. Als vanzelfsprekend kunt u de gebeurtenissen die u overkomen aan en weet u altijd weer de draad op te pakken.

V: Eigenheid, het unieke zijn,

Deze letter staat voor de specifieke eigenschappen die u tot manifestatie mag brengen. Het is de letter van een talent. De plaats van deze letter in uw naam is van belang voor het manifesteren hiervan.

W : Aardse verbinding.

Deze letter gebruikt de energieën letterlijk op twee benen. Dit kan standvastig zijn maar ook egoïstisch. De mate en manier waarop u zich manifesteert laat anderen zien in hoeverre u de betekenis van energie heeft begrepen.

X : Omarming, magnetisme, zegen.

Deze letter geeft u alle gelegenheid om vertrouwen te realiseren. Dit kan alleen in uzelf plaatsvinden. maar kan ook doorgegeven worden aan anderen. Een zonnetje in huis, deze ]etter.

Y: Ontvangen.

Deze letter zorgt voor doorstroming van de energie naar de persoonlijkheid. Op welke plaats deze letter ook staat, het ontvangende vermogen werkt als bundeling van krachten.

Z: Balancering.

Deze letter brengt de energie in verbondenheid naar de stof. waardoor de energie zich in het leven van begin tot eind zal kunnen manifesteren. Er is geen ontsnapping mogelijk. de energie van de ziel zal zijn taak volbrengen.

Bron: onbekend.

Deze lettersymbolen kreeg ik ooit eens via mail

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wanneer je naar de letters kijkt en deze je in je naam plaatst, dan weet je je doel, missie en de energie van je ziel. Voeg ze eens samen en je ziet jezelf staan

De letters van mijn naam kloppen heel veel.