SPIRITUELE UITLEG LETTERS


SPIRITUELE UITLEG LETTERS

Letterologie is een leuke manier om inzicht te krijgen in de betekenis van je naam, specifiek je roepnaam. Iedere letter heeft een speciale symboliek meegekregen.

A
De letter A staat symbool voor een berg of piramide. Het is de berg of piramide die de mens in zijn innerlijk beklimt, om vervolgens de top van zijn missie te bereiken.
De ziel die de letter A in zijn naam draagt, gaat naar de top van zijn kunnen en bereikt zijn innerlijke missie. Abraham geleidde 40 jaar het volk door de woestijn om een gelukkige plek te vinden waar het volk zich kon vestigen. Net zoals Abraham heb je vertrouwen, je weet waar je heen gaat en bereikt hier op aarde de top van je missie! Je gaat naar de top.

B
De letter B staat symbool voor je best doen en bewustwording. Het gaat in ons leven om bewustwording. Je bewust zijn van wat je denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt.
Door onze ervaringen leren wij allemaal uiteindelijk hoe belangrijk onze gedachten zijn. De ziel die de letter B in zijn naam draagt is zich bewust van wat hij denkt, voelt, zegt en tot uitdrukking brengt. Je bent attent en wilt altijd je best doen om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je bent je bewust van oorzaak en gevolg waardoor je liefdevol bent! Je doet je best.

C
De letter C staat symbool voor de maan-energie. De maan brengt ons licht in de nacht. Licht overwint altijd! Er zal licht komen waar duisternis heerst.
De maan vangt licht van de zon op en stuurt licht naar donkere plekken op aarde. De ziel die de letter C in zijn naam draagt, vangt licht op en brengt licht daar waar het nodig is. Je bent een brenger van het licht! Je straalt licht en liefde uit.

D
De letter D staat symbool voor daadkracht. Daadkracht is nodig om door te zetten om al je dromen te kunnen verwezelijken. Dromen worden werkelijkheid als je erin blijft geloven en durft door te zetten.
De ziel die de letter D in zijn naam draagt, is tot de aarde gekomen om te zijn, te doen en te leren. Je durft jezelf te zijn en het leven voluit te leven. Je hebt veel daadkracht om die dingen te doen die je wilt doen en om je wensen te realiseren! Je dromen worden werkelijkheid!

E
De letter E staat symbool voor energie. Alles in het leven bestaat uiteindelijk uit energie. Vanuit de ziel en de geest stroomt energie om de mens te helpen in zijn spirituele ontwikkeling.
De letter E vertegenwoordigt de 3 dimensies of treden van ons bewustzijn. Vanuit de onderste trede of met andere woorden vanuit het onderbewuste borrelen inzichten naar boven die de mens helpen om zeer bewust te leven. Hierdoor bruis je van energie en ben je altijd in actie. Inzichten borrelen in je naar boven en worden duidelijk! Je bruist van energie!

F
De letter F staat symbool voor financien materie, en dus financiele middelen, zijn nodig in ons aardse bestaan. De letter F duidt op financiele middelen.
Wij leven hier op aarde in de materie, zodat wij ons zelf en de ons omringende wereld mogen leren kennen. De F symboliseert financiele middelen. Sommigen leven op financieel gebied zonder zorgen, anderen moeten hard werken voor hun bestaan. Maar voor de ziel die de letter F in zijn naam draagt, zullen er altijd voldoende financiele middelen beschikbaar zijn! Je maakt van iedere dag een feest!

G
De letter G staat symbool voor God in onze wereld, en in ons bewustzijn God is alomvattend licht en liefde.
De ziel die de letter G in zijn naam draagt, is als een stralende zon. Je zendt licht en liefde uit naar alles en iedereen om je heen. Je bent altijd bezig, zit nimmer stil en er is veel positieve dynamiek in je leven! Je doet het goed!

H
De letter H staat symbool voor heden. Wij leven altijd in het heden, verleden en toekomst bestaan eigenlijk niet, alleen het heden bestaat. Door in het heden te leven, kun je het verleden loslaten en helemaal genieten van het nu.
Als je bij het woord heden de letter H weglaat, ontstaat het woord eden. De ziel die de letter H in zijn naam draagt, is bezig om boven zichzelf uit te stijgen om in eden te komen. Je stijgt boven jezelf uit en komt in het geluk! Je kijkt vol verwachting vooruit!

I
De letter I staat symbool voor de staf en kracht. Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met uitdagingen. Maar een ieder ontvangt ook altijd de kracht en steun om die uitdagingen aan te kunnen.
De ziel die de letter I in zijn naam draagt, ontvangt extra kracht om die uitdagingen aan te kunnen en om blokkades in zichzelf op te lossen. Je zet de puntjes op de I waardoor je je uiterste best doet om een zo goed mogelijk mens te zijn. Je zet de puntjes op de ‘I’!!

J
De letter J staat symbool voor uniciteit. Iedereen is uniek in zijn denken, voelen en handelen en in zijn of haar wijze van ‘zijn’.
Van alle letters in ons alfabet wijst het onderste deel van de letter J de andere kant op. De ziel die de letter J in zijn naam draagt, is zeer uniek. Je kunt je hierdoor anders dan anderen voelen, zelfs in de familie of vriendenkring. Dit komt omdat je al veel diepte bezit. Je bent in het leven naar het goede en de waarheid gericht. Je bent uniek, je mag zijn zoals je bent!

K
De letter K staat symbool voor kracht. De mooiste mensen in het leven zijn die mensen die door het leven gevormd zijn en hun opgedane wijsheid doorgeven aan anderen.
De K kun je zien als een kelk. In de kelk wordt vanuit de goddelijke wereld inspiratie en kracht opgevangen. De ziel die de letter K in zijn naam draagt, staat tegelijkertijd ontvangend en gevend in de wereld. Vanuit de goddelijke wereld ontvang je wijsheid, inspiratie en kracht gesymboliseerd door de opgaande staf. Je geeft wijsheid, kracht en inspiratie door, middels de neergaande staf. Je ontvangt positiviteit en geeft die door aan je medemens. Je bent krachtig, je kunt het!

L
De letter L staat symbool voor licht, liefde en leven. Uiteindelijk gaat alles, maar dan werkelijk alles, alleen maar om licht en liefde. Wij komen uit licht en liefde voort en wij zullen daar uiteindelijk naar terugkeren.
Een ieder heeft licht en liefde in zich, ook al is men zich hier wel of nog niet van bewust. De ziel die de letter L in zijn naam draagt, heeft een opdracht om licht en liefde uit te stralen. Je staat in het leven vanuit licht en liefde en die straal je uit!

M
De letter M staat symbool voor moeder-energie. Moeders brengen balans in de wereld. Zij bemoedigen en zijn verzorgend. Moeders geven het mooiste geschenk van het leven door… namelijk het leven zelf.
De letter M heeft 3 poten. Deze verwijzen naar de drie opgaven. De ziel die de letter M in zijn naam draagt, heeft 3 opgaven in het leven te vervullen. Van mooie muziek geniet je. Muziek brengt je in balans zodat je je taak in het leven goed kunt vervullen. Je staat bewust in het leven. Je bent liefdevol, sociaal en verzorgend naar anderen toe!

N
De letter N staat symbool voor snelheid van begrip. Tijd is ondefinieerbaar en zeer relatief. Als je ergens op wacht en in spanning zit, gaat de tijd traag. Als je het naar je zin hebt, vliegt de tijd letterlijk en figuurlijk om. In het hiernamaals bestaat tijd zoals wij het hier op aarde kennen niet. Alles is alom aanwezig.
De ziel die de letter N in zijn naam draagt, heeft snelheid in zich. Je bent snel van inzicht en begrip. Met een half woord heb je al voldoende informatie om te weten waar het om gaat en om te weten welke richting iets opgaat. Je bent goed geaard en zeer dynamisch! Je gebruikt je tijd nuttig!

O
De letters O staat symbool voor perfectie. Een cirkel of de letter O staat symbool voor rond, heel, compleet of oneindig. In feite streven wij er in het leven naar om te beseffen dat wij heel en compleet zijn.
De zon is rond en straalt licht en warmte uit. De ziel die de letter O in zijn naam draagt, straalt warmte en licht uit. Je zult alles doen om als de zon warmte en licht uit te stralen! je schittert als de zon!

P
De letter P staat symbool voor potentie. Het leven bestaat uit een nooit ophoudende cyclus van mogelijkheden. Wij hebben een vrije wil en vanuit onze vrije wil maken wij voortdurend keuzes.
De keuzes en besluiten, in het groot en in het klein, die wij dagelijks maken, bepalen de richting die ons leven opgaat. De ziel die de letter P in zijn naam draagt, is zich bewust van de vele keuzemogelijkheden die er zijn in het leven. Je gaat daardoor met veel kracht en enthousiasme aan de slag. Je bent altijd bezig, met veel bezieling! Je maakt plannen met pit!!

Q
De letter Q staat symbool voor de verbinding met het universum. Wij leven hier op aarde om lessen te leren en innerlijk te groeien. Als wij klaar zijn, gaan wij terug naar onze oorsprong, terug naar de plek waar wij ooit vandaan kwamen.
Iedereen houdt altijd en eeuwig een onzichtbare verbinding met waar zij vandaan komen, met het universum. De ziel die de letter Q in zijn naam draagt, is zich bewust van zijn verbinding met de geestelijke wereld. Je bent hierdoor intuitief en gevoelig. Je bent hebt veel inspiratie en je bruist van nieuwe ideeen. Je kunt je creatief heel goed uiten! Je geeft je intuitie de vrije loop!

R
De letter R staat symbool voor realiteit. Wij worden allemaal geboren met een missie, met een levensdoel. Toeval bestaat niet, zo ook niet in de letters van je naam. In de letters van je naam ligt een deel van je levensdoel besloten.
Een groot deel van ons leven lopen wij in vergetelheid rond. Wij zijn ons vaak niet bewust van ons levensdoel dat besloten ligt in onze blauwdruk. De ziel die de letter R in zijn naam draagt, is diep van binnen in contact met zijn missie hier op aarde, maar staat tevens in de realiteit met beide benen op de grond. Je bent tegelijkertijd spiritueel en praktisch ingesteld! Je geeft blijheid en betekenis aan de realiteit!

S
De letter S staat symbool voor moeder-energie of Kundalini-energie. Je hebt vast weleens een moeder horen roepen naar haar kind: loop rechtop! Dit wordt meestal letterlijk opgevat. Maar figuurlijk gesproken wil de moeder die naar haar kind roept: loop rechtop! dat haar kind met een rechte en sterke houding in het leven staat.
Als wij zeggen dat iemand een sterke ruggengraat heeft, dan bedoelen wij daarmee te zeggen dat zij een goed karakter hebben en krachtig in het leven staan. De ziel die de letter S in zijn naam draagt, zoekt altijd naar het goede in het leven. Het zijn optimistische mensen die rechtop in het leven staan. Door inzicht en wijsheid zoek je naar het goede, naar het positieve! Je staat goed en sterk in het leven.

T
De letter T staat symbool voor de weg die de mens bewandelt tot God. Het leven biedt een ieder vele uitdagingen. Het zijn juist vaak de moeilijkste uitdagingen die ons dichter tot ons geloof en vertrouwen in God brengen.
De ziel die de letter T in zijn naam draagt, gaat met goed geloof door het leven. Je staat in contact met de bron. Je gelooft in jezelf en je gelooft in liefde, in de ruimte zin van het woord. Licht en liefde horen bij jou! Je bent trouw aan jezelf en de bron!

U
De letter U staat symbool voor een kelk. Wij komen uit een bron van licht en liefde. Wij zijn licht en liefde. Wij gaan ooit terug naar ons oorspronkelijke thuis van licht en liefde.
De ziel die de letter U in zijn naam draagt, vangt in de U-vormige kelk licht en liefde op en straalt dit ook uit. Een mooie affirmatie die past bij de letter U gaat als volgt: ‘Ik vul mij met licht en liefde, ik straal licht en liefde uit, ik ben een dienaar van het licht’.

V
De letter V staat symbool voor vrede. Wij wensen allemaal vrede op aarde. Vrede op aarde bereiken wij doot vrede te vinden in onszelf en in ons omringende wereld.
Vrede vind je in jezelf door te beseffen dat wij hier op aarde zijn om te leren en dat ‘fouten’ daarom bij het leven horen. Vertrouwen in een blauwdruk, jezelf en anderen vergeven en liefhebben, is de weg naar vrede alom. De ziel die de letter V in zijn naam draagt, is een vredestichter. Je begrijpt de lessen van het leven en je streeft naar vrede! Je vindt vrede in en om je heen!

W
De letter W staat symbool voor wijsheid en weten. De mens die met wijsheid geboren is, is gezegend. Wijsheid komt van binnenuit. Het is een innerlijk weten. Het is het besef dat wij hier op aarde zijn om te leren via onze levenslessen.
Mensen die de letter W in hun naam dragen, hebben een innerlijk weten. Hun intuitie is sterk ontwikkeld. Zij voelen dingen snel aan en beseffen dat het in het leven er uiteindelijk om gaat te kiezen voor het goed in de ruimste zin van het woord. Je staat goed in het leven, zowel fysiek als spiritueel. Je bezit innerlijke wijsheid! Je bent wijs. Je gebruikt wijsheid.

X
De letter X staat symbool voor communicatie. Een open en eerlijke communicatie en ons inleven in de zienswijze en de belevingswereld van de ander, kan veel problemen en misverstanden hier op aarde oplossen.
De ziel die de letter X in zijn naam draagt, staat volop in het leven. De X verwijst naar alle hoeken van de aarde met in het centrum het middelpunt. Hierdoor ben je instaat om situaties en problemen vanuit verschillende ingangen en gezichtspunten te kunnen bekijken. Je kunt erg goed communiceren en je treedt iedereen tegemoet met een open hart! Je communceert met een open vizier!

Y
De letter Y staat symbool voor leiderschap. Door de eeuwen heen zijn er dienaren en leraren geweest die anderen onderwijzen en kennis op vele gebieden doorgeven. Een leraar heeft een voorbeeldfunctie niet alleen in het doorgeven van kennis maar ook in de wijze waarop hij in het leven staat.
De ziel die de letter Y in zijn naam draagt, zoekt niet alleen naar inzicht en kennis maar geeft dit ook door aan anderen. Je bent een leraar in de ruimste zin van het woord. Je geeft inzicht en kennis door!

Z
De letter Z staat symbool voor zachtheid, zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten! Wanneer deze wijze woorden tot ons doordringen worden wij zacht en mild! Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Uiteindelik zijn wij altijd door onze vrije wil verantwoordelijk voor ons leven. Ons leven is een weerspiegeling van de manier waarop wij met onze vrije wil omgaan en onszelf tot uitdrukking brengen.
De ziel die de letter Z in zijn naam draagt, is zich bewust van de weerspiegeling in het leven. Je straalt zachtheid en mildheid uit omdat je diep van binnen de wetten van het universum begrijpt. Door je zachtheid breng je verzoening!

foto van Mareiki.

Lettersymboliek


 

Voeg de letters van je naam samen en kijk wat ze zeggen over je persoonlijkheid.
Dubbele letters in de naam is dubbele betekenis of teveel aanwezig.
Kan mezelf heel goed vinden in m’n eigen naam.

 

A Verbinding met stof in drie-eenheid
Hiermee wordt bedoeld dat uw ziel de verbinding met de stoffelijke materie is aangegaan om deze in eenheid te brengen met de geest. Deze letter vertegenwoordigt een behoorlijke opdracht in uw leven. Drie-eenheid van stof, geest en ziel is een staat van innerlijke harmonie, die door de verbinding met de stof nog eens extra benadrukt wordt om te verwerkelijken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn om dit te verwerkelijken. Het weten dat uw ziel dit als opdracht heeft, kan u helpen om aandacht te schenken aan de betekenis van lichaam, geest en ziel in een evenwichtige toestand.

 
B Capabel zijn in begrip van
Deze letter geeft een potentie aan. Het betekent dat u in staat bent om dat wat er gebeurt in uw leven te begrijpen en te verwerken. Als het de eerste letter van uw naam is, dan speelt deze letter een dominante rol in uw leven.

 

C Omarmend, karmatisch van oorsprong, contactueel
Deze letter geeft u de mogelijkheid om de vrouwelijke kwaliteiten van zorg en ondersteuning te bieden, terwijl u zich bewust mag worden hoe en of u deze kwaliteiten in uw leven toelaat. Deze letter brengt u allerlei verbindingen ter lering.

 

D Overgang in levensfases, overzicht in inzicht
Deze letter brengt u het inzicht waarmee de dagelijkse beslommeringen zich tot daadkracht brengen. De kracht van de wil is bij deze letter duidelijk aanwezig. Gebruikt u de wil om uw persoonlijke zaken te behartigen dan zal deze letter u steeds op de vingers tikken. De wil van de ziel zal steeds opspelen en de orde van de dag verstoren, totdat u zich kan overgeven aan die wilskracht van de ziel. Dan zult u overzicht kunnen ontvangen in de juiste bedoeling van verwerkelijking van de wil.

 
E Belevende verbindingen
Deze letter staat voor alle soorten van belevingen. Met deze letter overkomen u van allerlei belevingen die u niet had gepland. De letter veroorzaakt spontaniteit, verrassingen, maar ook vervelende onverwachtse zaken.

 
F Scherp, heftig
Deze letter brengt u een scherpe tong. Al dan niet naar buiten gebracht, dan toch zeker in gedachten. Tegelijkertijd heeft deze letter een oordeel in zich wat eerlijkheid en openheid gebiedt, maar ook kan ontaarden in zelfzucht. De krachtigste kant van deze letter bevindt zich in de kern, waarmee u de kans krijgt om ervaringen in een juist perspectief te plaatsen.

 
G Potentie
Deze letter is de letter van zuivere energie, die zich tot werking brengt. De mate en de manier waarop u deze letter tot manifestatie brengt geeft aan hoe u energie omzet tot daadkracht. Iedere energie heeft de mogelijkheid tot omzetting. Het vermogen van dualiteit brengt u de keuze. Een extra aanwijzing: voel u tot niets verplicht.

 

H Aandacht
Deze letter vraagt om aandacht. In alle vormen van leven ligt aandacht. Aandachtig zijn voor wat je overkomt, wat anderen overkomen en hoe jouw aandacht aanwezig is voor dat wat jij bent en kunt betekenen. Aandacht is de grondtoon van het leven. Het brengt zowel aandacht naar buiten als naar binnen.

 

I Afwerking in detail
Deze letter brengt een perfectionisme, wat inhoudt dat iedere taak werkelijk tot het einde toe uitgewerkt zal worden. Of dit nu innerlijk of uiterlijk gebeurt, de afwerking zal plaatsvinden. De letter I is een directe verbindingslijn van ziel en stof, waardoor deze letter bevestigend zal werken in de uitvoering van de zielstaak.

 

J Persoonlijk, aangehaakte energie
Deze letter staat voor verwerkelijking in de persoonlijkheid. Het betekent dat er energie tot werking is gebracht die onontkoombaar gerealiseerd zal worden. Evengoed betekent het dat veel ervaringen voornamelijk bezien worden vanuit de persoonlijkheid en minder vanuit de ziel. Er is veel aarding aanwezig in deze letter. Aarding tot manifestatie. Als de zielsverbinding is gerealiseerd zal de letter J je helpen jouw taak in het leven te verwerkelijken.

 

K Evenwicht
Deze letter zorgt voor balancering van de ontvangen belevingen. Het brengt evenwicht in de status van lichaam en geest. Oorzaak en gevolg horen immers bij elkaar. De zielskracht brengt zichzelf tot manifestatie in de juiste bedoeling. Het ligt aan de flexibiliteit van geest en lichaam hoe hierop wordt gereageerd.

 

L Gestaag voortgaand, doorzetten
Deze letter brengt de aarding tot daadkracht. Groei is het sleutelwoord. Bewust of onbewust doet niet ter zake. Wording gebeurt vanzelf, waardoor het ‘zijn’ steeds verder zal vorderen. Deze letter staat voor een marathon, die onherroepelijk doorlopen en gefinisht wordt ongeacht de omstandigheden.

 
M Kosmische verbinding
Deze letter betekent dat er een directe kosmische verbinding is met de energie kracht en de energie liefde die in drie-eenvoud gebracht wordt in de stof. Een letter met veel verantwoording. Met directe ondersteuning van de kosmische werking. Een letter op zoek naar vrijheid.

 

N Geeft de beschikking kans te beschikken over
Deze letter is weer een potentie letter. Het geeft u de gelegenheid om in volpotentieel gebruik te kunnen maken van uw zielsbezit. Dit vereist natuurlijk wel de nodige overgave om de wil van de ziel te kunnen verwerkelijken.  Het zal meer dan eens gestagneerd worden, maar de potentie zal iedere keer weer de kop op steken, waardoor er geen andere weg te volgen is dan die van jezelf.

 

O Stromende energie
Deze letter staat voor overgave aan de bedoeling van de incarnatie. De stromende energie is zowel kosmisch als vanuit de meer geconcentreerde zielsenergie. Het geheel in het deel, waardoor het deel zijn geheel kan manifesteren dankzij de persoonlijkheid die is gevormd.

 

P Oogst
Deze letter heeft de betekenis van beleving van verworven zielskracht. De bedoeling is om deze verworven zielskracht te manifesteren in de persoonlijkheid, waardoor deze zijn bevestiging krijgt en opgeslagen mag worden in zielsbezit. Het is het binnenhalen van de oogst, maar ook het oogsten van dat wat men nu heeft gezaaid.

 

Q Kennis, verstand, weten
Deze letter bevat zowel aardse kennis alswel zielskennis. Het ge-‘weten’ heeft ervaring in hoe er gehandeld moet worden. De Q is letterlijk een verstandige letter, die de mogelijkheid heeft om de kosmische energie te verbinden met die van de aarde en die te laten zijn, zonder dwang of drang.

 

R Kracht
Deze letter is een krachtbrenger om de zielskracht in het lichaam te laten verschijnen. Zielskracht heeft de neiging zich op te dringen aan de persoonlijkheid. Dit houdt ook in dat er bij gebrek aan luisteren van de persoonlijkheid naar de ziel een onevenwichtigheid ontstaat. De kracht om te veranderen, om te manifesteren om te ‘zijn’, wordt ook door deze letter aangeleverd.

 
S Openbaring
Deze letter is een verbindingsletter tussen de ziel en de persoonlijkheid. Het verbindt beiden tot elkaar, waardoor er in de persoonlijkheid duidelijkheid mag ontstaan in wie en wat je werkelijk bent. Gelijkmatigheid van belevingen.

 
T Lijden, leiden
Deze letter is van dubbele betekenis. Zowel het lijden met een lange ij als het leiden met een korte ei zijn onderdeel van deze letter. Als de ziel het onderwerp van vertrek is betekent het leiden. Als de persoonlijkheid het onderwerp van vertrek is betekent het lijden.

 

U Ontspanning
Deze letter is probleemloos. Als vanzelfsprekend kunt u de gebeurtenissen die u overkomen aan en weet u altijd weer de draad op te pakken.

 

V Eigenheid, het unieke zijn
Deze letter staat voor de specifieke eigenschappen die u tot manifestatie mag brengen. Het is de letter van een talent. De plaats van deze letter in uw naam is van belang voor het manifesteren hiervan.

 

W Aardse verbinding
Deze letter gebruikt de energieën letterlijk op twee benen. Dit kan standvastig zijn, maar ook egoïstisch. De mate en manier waarop u zich manifesteert laat anderen zien in hoeverre u de betekenis van energie heeft begrepen.

 

X Omarming, magnetisme, zegen
Deze letter geeft u alle gelegenheid om vertrouwen te realiseren. Dit kan alleen in uzelf plaatsvinden, maar kan ook doorgegeven worden aan anderen. Een zonnetje in huis, deze letter.

 
Y Ontvangen
Deze letter zorgt voor doorstroming van de energie naar de persoonlijkheid. Op welke plaats deze letter ook staat, het ontvangende vermogen werkt als bundeling van krachten.

 

Z Balancering
Deze letter brengt de energie in verbondenheid naar de stof, waardoor de energie zich in het leven van begin tot eind zal kunnen manifesteren. Er is geen ontsnapping mogelijk, de energie van de ziel zal zijn taak volbrengen.

 

Bron: http://www.moniquehagemeijer.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=53:letterologie&catid=39:letterologie&Itemid=62