Optimisten leven gezonder


 

 

Optimisten leven gezonder

Optimisme heeft uiteraard veel voordelen boven pessimisme. Naast het feit dat het je leven prettiger maakt, blijkt nu ook dat optimisten gezonder en vaak ook langer leven dan pessimisten.Een uitgebreid onderzoek gebruikmakende van meerdere soorten van bewijs toont aan dat een hoge subjectieve welzijn zoals tevredenheid, optimisme, en positieve emoties leidt tot een betere gezondheid en een langer leven. Dit onderzoek, dat is gepubliceerd in het blad ‘Applied Psychology: Health and Well-Being’, is gedaan onder 160 studies die aantonen dat positieve gevoelens leiden tot een betere gezondheid en een langer leven.

 

happy_people

 

De bevindingen van het onderzoek worden hieronder samengevat:

Levensduur

Deze onderzoeken hebben een grote steekproefomvang en volgen deelnemers voor een decennium of langer. Deze studies hebben aangewezen dat een hoge subjectieve welzijn verbonden is aan lagere sterfte cijfers, zowel bij gezonde als zieke mensen. Positieve emoties zoals geluk, vreugde, tevredenheid, hoop, optimisme en een gevoel voor humor worden geassocieerd met lagere sterftecijfers en een langer leven.

Fysiologie en gezondheid

Stemmingen en emoties zijn gelinkt aan bloeddruk, cortisol en ontstekingen. Studies wijzen uit dat pessimisten een hogere bloeddruk hebben. Boosheid en vijandigheid worden niet alleen gelinkt aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten, maar ook aan de progressie van ziekten en ontstekingen. Stress voorspelt een lagere immuunrespons, terwijl een goed gevoel de immuunrespons juist verbetert. Hiermee samenhangende positieve effecten zijn onder andere een grotere sociale verbondenheid, het ontvangen van meer sociale steun en een grotere kans op een gezonde levensstijl.

Manipulatie van emoties

In experimentele studies worden positieve en negatieve gemoedstoestanden opgewekt en gemeten. Onderzoek toont aan dat de hart- en bloedvaten van deelnemers die blootgesteld werden aan positieve gevoelens sneller herstelden na een stressvolle activiteit dan deelnemers die blootgesteld werden aan neutrale- of negatieve gevoelens.

Onderzoek toont ook aan dat stelletjes die meer ruzie hebben, langzamer herstellen van wonden en een slechtere immuun respons ervaren, dan stellen met minder vijandigheid in de relatie.

Rampen en stress

Quasi-experimentele onderzoeken in natuurlijke omgevingen suggereren dat gebeurtenissen en rampen invloed hebben op veranderingen in de hart- en bloedvaten en het immuunsysteem. Rampen, sterfgevallen en het zien van sportevenementen kunnen ook op lichamelijk niveau veel impact hebben op kwetsbare mensen. Mensen die stress van het werk en veel zorgen hebben tonen bij het opstaan tijdens werkdagen een hogere cortisol reactie te hebben dan in het weekend.

Meditatie

Onderzoekers hebben aangetoond dat meditatie en progressieve ontspanning de bloeddruk verlaagt binnen 3 maanden.

Positieve emoties

Onderzoek toont aan dat positieve emoties in verband staan met een hogere pijngrens en het ervaren van minder pijn. Patiënten die last hebben van fibromyalgie en artritis zeggen minder last te hebben wanneer zij blootgesteld worden aan positieve emoties. Vrouwen geven aan minder last te hebben van warmte stimulansen wanneer zij naar een foto van hun partner kijken.

Kort samengevat kan geconcludeerd worden dat deze onderzoeken bewijs leveren dat een optimistische instelling, gelukkig zijn, en positieve emoties een sterke invloed hebben op onze gezondheid en levensduur.

 

Bron : Happy News

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een mooi artikel, net als positieve gedachten is optimistisch zijn een fijne energie en gevoel waar je jezelf prettig bij voelt.  Heel wat anders dan pessimisten die weinig het positieve overal van inzien, zo ook praten en naar handelen.