Dagtekst


Dagtekst van maandag 26 oktober 2015.

“Sommige mensen zijn zozeer de gevangene van hun lagere natuur, dat geen enkele invloed vat heeft op hen, zelfs niet deze van een spiritueel Meester. Zij zullen zeggen: “Ik begrijp zeer goed wat u me uitlegt, ik ga volledig akkoord met u, ik zou wel willen veranderen, maar ik kan het niet.” Zij geven zich perfect rekenschap van het feit dat hun gedrag en hun smaken niet fameus zijn, maar als zij hun behoeften niet bevredigen, zijn zij ongelukkig. Zij zijn nadien nog ongelukkiger, zeker, maar dat is een andere kwestie.
Het gaat er dus niet om alle mensen te willen transformeren, maar het is belangrijk hun te tonen dat de spirituele discipline en praktijk een zin hebben. Zelfs als dit voor hen nog lange tijd een zeer ver ideaal zal blijven, is het toch goed dat zij dit weten. Indien Christus zelf zou verschijnen, zouden ongetwijfeld duizenden personen op hun knieën vallen om hem te verheerlijken, maar zij zouden blijven wie ze zijn, niet in staat om op dat ogenblik van gedrag te veranderen. Zelfs als je kat lieflijk komt miauwen bij jou, blijft het toch nutteloos om het vegetarisme te prediken: de kat zal achter de muizen blijven jagen. Maar toch is het niet nutteloos om tegen sommige ‘katten’ die men tegenkomt in het leven, te tonen dat zij beter kunnen. Op een dag, men weet niet wanneer, zullen zij het begrijpen.”

Wie dit begrijpt zonder verdere uitleg is een stuk verder op het  pad, mooie tekst.

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Advertentie

Dagtekst: Helderziendheid


“Hoeveel spiritualisten beelden zich in dat de helderziendheid het meest benijdenswaardige vermogen is! Nee, en het zal hen zelfs beletten vooruit te gaan indien zij dit ontwikkelen voordat zij zich gezuiverd en gesterkt hebben. Zo niet, wat zullen zij zien? Zij zullen niet verder geraken dan de lagere gebieden van het astrale vlak, waar men enkel duistere en boosaardige entiteiten ontmoet.
Dan zullen zij zo verschrikt zijn dat zij er alleen nog aan zullen denken hoe zij zich van dat vermogen kunnen bevrijden, dat hen zo wenselijk leek en dat de oorzaak van al hun kwellingen is geworden.
De echte helderziende is degene die in staat is zich te verheffen tot de contemplatie van de hemelse gebieden en om zo ver te komen, moet hij zich zuiveren. En hij moet eveneens een grote psychische weerstand verwerven, want hij moet er ook tegen kunnen om alles te zien wat rondwaart aan duisters en misdadigs in het hoofd en het hart van de mensen. Het volstaat niet te ‘zien’, men moet ook voldoende zuiver zijn om de pracht van de Hemel te ontdekken en voldoende sterk om de verschrikkingen van de Hel te verdragen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een duidelijke tekst dat niet iedereen die met spiritualiteit bezig is, ook zuiver is. Zelf ken ik mensen die om hulp komen vragen nadat zij eenj helderziende bezocht hebben en opeens allerklei klachten krijgen die voor het bezoek niet aanwezig waren. Angsten is één van de meest voorkomende klacht, maar ook depressiviteit, vermoeidheid en onverklaarbare zaken.

Een zuiver spiritualist zal zich eerst reinigen, zuiveren en ontdoen van eigen aardse zaken om met boven natuurlijke gebieden zich te verbinden, waar ook meditaties bij horen. Wordt dat niet gedaan, geeft men mensen eigen ziekte, ke=walen en gesstelijke rotzooi mee die beangstig kan zijn..