Gedicht: Gevoelens


Woeste golven..
Teisteren mijn kust
Nemen mijn emoties mee
Tot het gevoel sust

Het is verzuipen
of zwemmen
Innerlijke kracht
laat zich niet kennen

Als een rots in de branding…
Tot in de diepste zee
Maar de zee heel oud en wijs
Geeft haar geheim niet prijs

Afbeeldingsresultaat voor plaatje bewegende zee

Advertenties

Zee van liefde


Elk leven is als een oceaan
eeuwig smachtend naar liefde van de kust.

We volgen eb en vloed, en beseffen niet
dat we eigenlijk voor eeuwig baden in de zee van liefde.

vrouw in boot bewegend

Kahlil Gibran: wakker zijn


 

ALS ZE WAKKER ZIJN…
zeggen ze tegen me:

‘Jij en de wereld waarin je leeft,
zijn maar een korrel zand
op de oneindige kust van een oneindige zee.’

En in mijn droom antwoord ik hen:
‘Ik ben de oneindige zee,
en alle werelden zijn maar korrels zand op mijn kust.’

 

 Uit: dagboeken

Kahlil Gibran