Het dier is de spiegel van je ziel


Het dier is de spiegel van je ziel

Je hoort wel eens de uitdrukking “het beestje lijkt op zijn baasje” of is het het “baasje lijkt op zijn beestje” ? En het grappige is, dat het vaak nog waar is ook. Het meest duidelijk kan je het zien bij honden en hun baasjes. Ga op een zonnige dag maar eens naar een park en bekijk daar de bazen en honden die elkaar uitlaten. Een kleine, stevige man met een breed hoofd loopt te kuieren met een Franse bulldog en een lange, spichtige dame dribbelt achter haar hazewind hond aan.

Maar dat is alleen maar de buitenkant. Hoe zit het met de binnenkant; het innerlijk, de emoties, het gedrag, de gezondheid ? En daar wordt het echt interessant. Jouw dier is de spiegel van je ziel. Hoe langer je dier bij je is, hoe meer het een reflectie is van jouw ziele roerselen.

Ben je over het algemeen een opgeruimd, gelukkig persoon, dan zal je dier vrolijk en ongecompliceerd zijn. Ben je daarentegen bijvoorbeeld vaak angstig (en niet alleen maar als je alleen in het bos loopt, maar ook voor de dingen in het leven), dan zie je dat vaak terug in je dier. Hij zal misschien ook angstig zijn, maar kan zichzelf ook onverklaarbaar veel krabben of bijten. Ben je overbezorgd voor alles en iedereen, dan zal het dier vaak iets hebben; ziek zijn, ongelukjes hebben, onverklaarbaar schrikkerig zijn, enz.

Maar ook, als jou ineens iets naars overkomt en je wordt heel verdrietig of ziek, dan zal het dier daar ook direct op reageren.

Waarom spiegelt een dier jouw ziel ?

Tussen alle wezens (mensen en dieren) die met elkaar te maken hebben, lopen verbindingskoorden. Door die koorden wordt energie uitgewisseld. Communicatie, emoties, ziekten: alles is energie en wordt via deze lijnen uitgewisseld. Soms zijn deze koorden tijdelijk van aard (bij een korte ontmoeting) en soms zijn ze permanent (bij een langere “relatie” met elkaar).

Ook tussen jou en je dier lopen deze koorden. Ze verbinden jullie zielen met elkaar op allerlei niveaus en wisselen zo energie met elkaar uit. Hoe inniger de relatie, hoe dikker het koord, hoe groter de spiegel.

Het risico is daarbij wel dat het dier kan worden overspoeld door onze emoties (lees energie) en daadwerkelijk ook klachten kan gaan vertonen. Maar in een gezonde relatie hoeft dit absoluut niet te gebeuren en is het alleen maar leuk om zo dicht met elkaar verbonden te zijn.

Inzicht in belastende koorden uit het verleden


Inzicht in belastende koorden uit het verleden

Chakra’s zijn energiebuizen met een voor- en een achterkant. De achterkant staat voor het verleden, namelijk jouw kindertijd. Maar ook verder via een koord de generatielijn in. Van vader, opa naar overgrootouders of nog verder terug. Als een tijdmachine op zoek naar de oorsprong van een blokkade in jou. Daar waar heftige woorden zijn uitgesproken. Belemmerend gedrag is vertoond, dat nu nog steeds doorwerkt. Een vervolg op ons vorige blog over relatiekoorden.

 

Koorden naar de kindertijd

Kun je je nog een periode in jouw jeugd herinneren waarin je volledig onbevangen de wereld in keek? Vrij van verwachtingen van anderen en nog niet door jouw ouders een bepaalde kant op geduwd. Wat heerlijk zou het zijn om steeds zo door het leven te dansen! De realiteit is anders. Hoe goed jouw ouders het ook bedoelden, ze hebben je ook niet volledig gezien, gehoord of aangevoeld.

Dit is onvermijdelijk, maar soms enorm pijnlijk. De natuurlijke reactie van een mens, hoe klein je ook bent, is een ‘freeze’ houding aannemen. Je verstilt, versteent en verschuilt je achter een muur. Jouw verdediging tegen de onveiligheid die je ervaart. We noemen dit innerlijk kind; jouw essentiële energie raakt in een bevroren toestand op een bepaalde leeftijd en groeit emotioneel niet meer mee.

Terugkerende reactiepatronen

Uiteraard groei jij verder op en wordt je ouder & wijzer. Alleen de pijn, bijvoorbeeld toen je op 6 jarige leeftijd de ruw de mond is gesnoerd, blijft. Je hebt er reactiepatronen op ontwikkeld naar de buitenwereld die variëren van terug kruipen in jezelf tot van je af bijten. Beschermingsmechanismen die je wellicht lijken te helpen, maar op lange termijn jouw ware zelf ontkrachten.

Je weghalen uit die toestand van (kinderlijke) puurheid. Een deel van jou heeft zich door een beladen emotie, zoals verdriet of machteloosheid, niet verder ontwikkeld. Terwijl je als volwassene misschien prima kunt functioneren, duikt dit innerlijk kind in situaties waarin die bewuste emotie wordt getriggerd opnieuw op. Zo kun je innerlijke kinderen van verschillende leeftijden in jezelf meedragen.

Koorden naar ouders en familie

Die innerlijke kinderen hebben zich met een energiekoord naar een chakra aan jou verbonden. Zoals ik al schreef, aan de achterzijde van jouw lichaam. De emotie verdriet kan zich bijvoorbeeld hebben vastgezet op het 4e chakra (“Ik ben op mijn ziel getrapt, mijn hart is fijn geknepen”), maar ook/en op het 3e chakra (“Ik heb mijn autoriteit verloren, ik ben de situatie niet de baas, ik maak geen indruk”)

De innerlijke kinderen op hun beurt zijn weer verbonden met degene die de pijn in eerste instantie heeft veroorzaakt. Dat kan jouw vader geweest zijn, die zijn eigen emoties ook niet onder controle had toen hij zelf jong was. Door een hardnekkige karaktertrek, maar misschien ook wel aangejaagd door zijn vader, jouw opa. Opa, die door de oorlog heeft geleerd zijn autoriteit vooral te laten gelden.

Koorden naar vorige generaties

En ik kan het je nog sterker vertellen. Het koord kan nog veel verder teruggaan in de tijd. Uitkomen bij een generatie die niet meer op foto’s in de familie waarneembaar is of uit verhalen naar voren komt. Maar wel degelijk nog steeds doorwerkt in jouw leven. Het kan zich herhalen van generatie tot generatie totdat iemand zich bewust wordt van het patroon en op zoek gaat naar de oorsprong.

Veelal ligt er een familiethema aan ten grondslag, waar een ieder op zijn eigen manier mee in contact is. Het koord strekt zich dan uit van chakra naar aura tot ver buiten de aura. Bijvoorbeeld een thema rondom hartenergie (kilte) dat in de vrouwelijke lijn via moeder voorkomt. Levensthema’s kunnen echter ook in beide lijnen (moeder en vader) actief zijn, met net een ander accent of nuance.

Reading brengt lijnen in beeld

En dit allemaal grotendeels onbewust! De vraag is dan ook hoe kom je erachter dat dit bij jou en/of in jouw familie speelt? Niet slechts in de situatie op zich ontstaat? De belangrijkste indicator is dat het probleem met bijbehorende emotie zich regelmatig (in verschillende varianten) voordoet in jouw leven. En je je mateloos verbaast of ergert aan het feit dat je er steeds weer in wordt meegesleurd.

Wat nu te doen? Er ten eerste niet voor weglopen of projecteren op een ander. Die vreselijke ex die je weer dwars zit.. Je kunt de lijnen/koorden in beeld laten brengen door een reading. In een reading wordt jouw energie ‘gelezen’ en vertaald in woorden. De film van jouw leven wordt teruggespoeld naar het juiste fragment. Wat is de kern van de pijn, verbonden met welke chakra’s en koorden?

Healing zorgt voor doorstroming

Daarna is het tijd voor helen. Een healing werkt als een energetische pil, net als in de reguliere geneeskunde gebruikt wordt om stoffen in een specifiek gebied af te geven. In dit geval gaat er energie naar precies die plek in jouw lichaam waar de energie uit de lijn zich heeft vastgezet. Healing heeft niets te maken met het bestrijden van het symptoom, maar schenkt aandacht aan de wond.

Wat heeft de wond nodig om te genezen? Dit betekent dat de pijn misschien eerst verergert en nog meer naar de oppervlakte komt, zodat je het serieus neemt, er niet aan voorbij gaat of het wegdrukt. Zo kan begrip en inzicht ontstaan voor jouw reactiepatroon. En/of healing verzacht de wond, waardoor ruimte wordt gecreëerd om te helen. Het gevolg is ontspanning en herstel.

Bron: http://twinfinity.nl/2016/09/06/inzicht-in-belastende-koorden-uit-het-verleden/

Familie opstellingen is ook een prachtige healing in verband met negatieve koorden met familie.

Tweelingzielen: onvoorwaardelijke 5D liefde


 

Tweelingzielen: onvoorwaardelijke 5D liefde

door Esther Buijs


Tweelingzielen is een onvoorwaardelijke 5D liefde. Er zijn veel vragen over waarom je wel of niet samen kan zijn met je tweelingziel. Het is, zolang je nog diep in de 3D frequentie zit ook redelijk moeilijk en zelfs een onduidelijk begrip. Echt samen zijn ontstaat vanzelf als je in de 5D zit….. of verder. Het sluimerende stuk van de 4D is het ontwakingsproces, je bewustwording, je groei naar je eigen ik.  Het is wel moeilijk en frustrerend, omdat je het zo graag wil, fijn voelt of dromen van hebt, vandaar dat er veel dualiteit wordt ervaren. Dat komt omdat je wel al frequenties van de 4D of 5D voelt, maar je dénkt nog in 3D….ingewikkeld!

Aangeleerd

3D, Dat heb je aangeleerd.  In de 3D wereld zijn wij allen geboren. Een traject van bewustwording, levenslessen en de frequentie verandering welke op aarde gaande is, maakt dat ook jij wakkerder bent dan bijvoorbeeld 2 jaar geleden. Het ontmoeten van je twin of beseffen wie je twin is, laat zien dat je aan een volgend level toe bent van frequentie verhoging. Er aan toe zijn en het ook daadwerkelijk willen of er iets mee doen zijn twee aparte verhalen! Je hebt natuurlijk altijd de keuze. Het is namelijk jouw eigen leven. Besef en accepteer, dat je twin ook die keuze heeft! En dat is nog wel eens moeilijk.

Samen leren

Het romantische beeld van samen leren en ontwikkelen is wel mooi, maar niet noodzakelijk. Je ontwikkelt je toch wel op spiritueel niveau. Anders zou het betekenen dat mensen wie niet hun twin ontmoeten, nooit in een 4D of 5D frequentie zouden kunnen komen. Dat is natuurlijk niet zo.  Wanneer je in dat beeld blijft hangen, dat je denkt dat je alleen samen kan groeien, doe je jezelf tekort. Het helpt juist, wanneer je je eigen pad blijft lopen, je eigen frequentie blijft verhogen. Je twin daarin mee te laten groeien, dat gaat vanzelf, daar hoef je niets voor te doen.

En na verloop van tijd, zodra je beiden in je kracht kan gaan staan, je innerlijke krachten hebt ontdekt, jezelf helemaal hebt leren kennen, jezelf onvoorwaardelijk lief kan hebben, vrij lief kan hebben, kan je bij elkaar komen. Samensmelten. Dat is waarom er heel veel tweelingzielen niet ‘samen’ zijn. Samen, vanuit de aardse 3D bril bekeken. Dat is waarom het gewoon nog niet lukt. Dat is waarom tweelingzielen een eigen aardse, dus huidige relatie hebben of alleen zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer je het fenomeen tweelingziel bekijkt vanuit het perspectief van leren, groeien, persoonlijke ontwikkeling en transformatie, is het een prachtig cadeau wat je mag ontvangen dat je überhaupt je twin tegen komt. Want van wie kan je nou nog meer leren dan van jezelf? Van je spiegel-zelf natuurlijk! Blijkbaar is het jouw manier van persoonlijke groei om het via deze weg te ervaren. Andere mensen ervaren groei op een andere manier. Er is niets beter of slechter aan. Het is wel bijzonder en intens. Want dat voelen, dat komt zó énorm binnen! Vandaar dat velen van ons waarschijnlijk wel de twin hebben ontmoet, alleen nog de frequentie niet hebben deze te (durven)herkennen. Vaak is er een explosie van bewustzijnsverandering, of een langdurig proces van persoonlijke groei aan vooraf gegaan. Wakker worden wordt dat ook wel genoemd. En juist door deze verhoging van je frequentie, maakt het dat je eraan toe komt, op een ander level aan jezelf te werken. De bewustzijnsverandering blijft gewoon je leven lang doorgaan. Is het niet op spiritueel vlak, dan is het wel op carrière of relatie basis!

Pijn

De pijn, dat is je groei.  De lessen, die je gespiegeld van elkaar leert zijn de levenslessen om naar de 5D…en verder te groeien. Het mooie spiegelstuk is gemakkelijk en fijn! Dat is waar je blij van wordt en waar de aantrekking gemakkelijk is. Het mooie spiegelstuk is waar je jezelf in elkaar herkent,  aangetrokken voelt en je hart sprongetjes maakt welke je nog nooit hebt gevoelt. Het is juist heel moeilijk ook in het moeilijke spiegelstuk jezelf en elkaar te zien, en daar verbinding mee maken. Daar zit de groeipijn. Daar zit de groei naar de 5D transformatie. Dat is wat je ontkent.  Want narigheid, tja, dat wil je niet voelen!

Transformatie

Pas wanneer je beiden zo ver bent, de weg naar de transformatie van de 5D ziet, ben je in staat lief te hebben op een onvoorwaardelijke manier.  Alleen dan kan je eerst voor jezelf en vervolgens voor elkaar kiezen, voor elkaar gáán. Pas wanneer je de complete spiegel kan accepteren, kan je werkelijk samen zijn. De makkelijke dingen én de moeilijke dingen bij elkaar. Het complete plaatje. Een halve spiegel geeft een vertekend beeld!

Samen zijn

In Aardse termen denk je bij ‘samen zijn’, dat je bijvoorbeeld in een ruimte bent zodat je elkaar kan aanraken, of een romantische liefdesrelatie hebt. Dat is een 3D gedachte. Dat is wel romantisch bedacht, mooi, lief en fijn, maar een tweelingziel is 5D en méér. Veel meer! Tweelingziel is een verbinding in licht. Tweelingziel is een verbinding in energie. Dat kan natuurlijk óók als liefdesrelatie maar ook als ‘alleen maar’ verbinding in Energie. Beiden is even vervullend, liefdevol en krachtig. Kan je je dat voorstellen? Hoe mooi dát is!

Hou van jezelf

Jouw ziel, 5D, is een andere frequentie dan je lichaam, maar is geïncarneerd in een  3D lichaam. Daar ontstaat al de verwarring in je gevoel. Je lichaam hoeft niet per se in directe verbinding te zijn met je tweelingziel, dat is wel een fijn idee, maar dat is een aardse gedachte. Je ziel is daarentegen wel in verbinding. Een tweelingziel kan je altijd voelen, al ben je 100 km, 1000, of 10.000 km ver van elkaar verwijdert.  Je voelt je tweelingziel met je ziel, de frequentie van de 5D energie. Ga voorbij dat verdriet, dat aardse verdriet, dat je op een aardse manier met elkaar verbonden wil zijn, daarmee doe je jezelf tekort. Zo blok je de energie.  Ga de verbinding aan met je eigen hart en je ziel. Want via die weg kom je in de 5D energie! Hou volledig van jezelf.  Van daaruit maak je gemakkelijk de verbinding met je tweelingziel. Hoe meer ruimte je hebt voor eigenliefde, hoe meer ruimte er in je leven komt voor je tweelingziel!

Cadeau te geven

In je hart, daar in ben je altijd samen. Op dat punt is die verbinding er al.  Dat is er gewoon. De frustratie en het verdriet en de tegenwerkingen, dat zijn de levenslessen die je nodig hebt, om als ziel en als mens te groeien. Om als mens compleet en heel te worden. Met als doel dat je als tweelingziel kan samensmelten als complete ziel. Je bent nu al verenigd, alleen voel je dat niet met je aardse lichaam!!  De ‘hemelse’ energie 5D dus,  daar is de verbinding er altijd al. De aardse 3D energie is anders.

Wijsheid

Je tweelingziel is in je leven gekomen om je eigen innerlijke vermogens te activeren. Want pas zodra je toegang hebt tot je eigen innerlijke kracht, kan je de energie laten stromen en heb je de wijsheid en vrijheid je als mens te ontplooien. Dat is het cadeau wat jouw tweelingziel je te geven heeft. Dat is ook het cadeau wat jij aan jouw tweelingziel te geven hebt. Zolang je kan blijven zien welk cadeau je elkaar te geven hebt, blijf je verrast worden en kan je beiden groeien.

Denkfout

Maak dus niet de denkfout dat je als méns verenigd wordt. Dat kan wel, maar is geen feit. Zo lang je in die denkfout zit, die wens blijft koesteren en alleen daarop focust, zal je frustratie, verdriet enz als tegengas ervaren.

Van jezelf houden

De hoeveelheid van wat je wil houden van je tweelingziel is nodig om van jezelf te houden. Dus als je vanuit die liefde die je voelt voor je twin,  van jezelf houdt, met je hart verbindt, dan maak je een zielensprong / groei door. Pas zodra je daar bent, dat je werkelijk 100% van jezelf  houdt, en je tweeling ook die liefde voor zichzelf heeft, maak je een 5D transformatie door.

Gebaseerd op liefde

Een tweelingzielenrelatie is gebaseerd op liefde, groei, vrijheid, innerlijke rijkdom, kracht en het is de prachtigste vorm van liefde.  Besef dat de liefde die je je tweelingziel wil geven, jij zelf via je tweelingziel moet leren geven aan jezelf, dat is de spiegel. En wow, wat een liefde is dat eigenlijk!!! Hoe mooi is dat? Met heel je hart van jezelf houden dat je alles accepteert van jezelf. Ook datgene wat je eigenlijk niks vind!! Alles wat aan je aardse lichaam is. Wat je ziel nog te leren heeft, wat in je DNA en je genen allemaal op te lossen is, er is zoveel onbewust wat je nog aan groei kan hebben.

Samensmelting

Zo klinkt het alsof het onmogelijk is dat je ooit een samensmelting kan hebben met je twin, maar dat is niet zo. De weg is die liefde voor jezelf. Het is aan jezelf hoe lang je daarover doet, jezelf 1000% accepteren. Het is een spiegel, wat zegt die spiegel? Die spiegel zegt; kijk eens wat een mooie dingen allemaal, wat een mooi mens ben jij! Maar ook, kijk eens wat een lelijke dingen allemaal. Accepteer het, heel het en groei in liefde! Dat is het. Prachtig en mooi.

Herkenning?

Hoe herken je je twin? Dat is een gevoel. Niet te beschrijven eigenlijk!  Zodra je iemand ontmoet die iets in je losmaakt waarvan je wist dat je het altijd al in je had, maar er tot nu toe niet bij kon, en onwijs gemotiveerd wordt jezelf te zijn. Een gevoel hebben dat je jezelf terug hebt gevonden, tja, dan kan dan weleens je tweelingziel zijn. En dat gevoel is niet zomaar een gevoel, dat gevoel zit diep binnenin je. Het raakt heel je hart.

Ook zonder bewust contact met je tweelingziel kan je groeien naar de 5D. Hou van jezelf en maak contact met je hart. De rest volgt vanzelf.

Ik wens je veel zelfliefde en een liefdevolle verbinding met je tweelingziel!

liefs, Esther Buijs. xx

Bron: http://love-4-life.nl/nl/columns/esther-buijs/465-esther-buijs-tweelingzielen,-onvoorwaardelijke-5d-liefde.html

=============================

 

Denk nooit zomaar je tweelingziel gevonden te hebben, voordat je het beseft kom je in een illusie terecht net als ik, die pijnlijk kan zijn. Door dit te beseffen is het belangrijk je eigen pad te kiezen in plaats voor ”samen”..

Ook zijn er veel mensen die schrijven over tweelingzielen zonder echt de inhoud te weten en anderen op het verkeerde been kunnen zetten met iets wat niet zelf ervaren wordt.

Energetische koorden


Energetische koorden

Energie koorden zijn onzichtbare lijntjes naar anderen. E-mail, internet, telefoon, de ouderwetse brief, allemaal middelen om met iemands contact te leggen. Daarnaast sturen we elkaar voortdurend boodschappen via onzichtbare koorden. Vaak zijn we ons er niet van bewust.

hechtingskoorden

Je zit in de trein, diep verzonken in je boek. Ineens heb je het gevoel dat er iemand naar je kijkt, je kijkt op en ziet dat een paar stoelen verder op iemand je aan zit te staren, die snel een andere kant opkijken als je die persoon aankijkt. Of je komt iemand tegen in het café en je weet binnen 1 seconde: jou vind ik aardig. Het tegenovergestelde kan ook: je raakt met iemand in gesprek en krijgt een naar gevoel in je buik, zonder dat het gesprek daar aanleiding toegeeft. Of je denkt aan iemand, en even later word je gebeld door de persoon aan wie je juist dacht.

Deze informatie-uitwisseling vindt plaats via energiekoorden. Onderlinge verbindingen tussen mensen, dieren en voorwerpen op energieniveau.

De functie van energiekoorden is communiceren. Bij elke ontmoeting gooi je onbewust zulke koorden uit. Om informatie te versturen en te ontvangen: Ben jij wel te vertrouwen? Is het hier veilig? Ik vind jou aantrekkelijk! Koorden met mensen die je langer kent, krijgen de kans steviger te worden of te vervlechten, en doen hun werk ook op afstand. De uitdrukking ‘je verbonden voelen met iemand’ krijgt zo meteen een hele letterlijke betekenis.

Koorden worden uitgeworpen naar chakra’s maar ook naar andere plekken van het lichaam. Als mensen gaan samenwerken, zie je vaak dat ze koorden uitgooien naar de zonnevlechtchakra van de ander. Bij twee mensen die een liefdesrelatie met elkaar aangaan ontstaan naast koorden tussen de zonnevlechtchakra’s ook koorden tussen de hartchakra’s. Hoe sterker de verbondenheid, hoe steviger de koorden.

energetische_koorden (1)

De zonnevlechtchakra staat voor de verbondenheid die je voelt met de buitenwereld, mar ook voor de wilskracht en voor het richting geven aan je leven. De wilskracht kan zich uiten in macht. In die zonnevlechtverbinding schuilt daarom ook een gevaar. Samenwerking kan omslaan in competitie of in een machtsstrijd. Bij een samenwerking dus liever op hartchakraniveau, de chakra gaat over liefde en streven naar evenwicht, waarbij compassie voelt voor de ander. Door de situatie te analyseren en jezelf af te vragen waarom je de competitie met iemand aangaat, kun je overschakelen naar een samenwerking op hartchakraniveau.

Voor het maken van een energetische verbinding hoeven niet per se twee mensen actief te zijn. Ook één van de twee jan zich met de ander verbinden. Een ongelijkwaardige vriendschap als voorbeeld. Dan doet de één heel veel moeite voor die vriendschap en de ander niet. Degene die veel moeite doet gooit een koord uit en de ander ervaart dat als ‘plakken’. In sterkere vorm vindt dat ook plaats als je gestalkt wordt.

Koorden die eenzijdig worden uitgeworpen kunnen fysiek klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld pijn in je schouder als iemand figuurlijk op jouw schouder leunt. Die persoon heeft een energetisch koord vastgemaakt aan jouw schouder. Als je een workshop of les volgt en je bent zo gretig  in het krijgen van informatie, dan gooi je een energetische koord uit naar de kruinchakra van degene die les geeft. Die koordenaanval kan dan een hoofdpijn veroorzaken bij degene die les geeft. Op het moment dat degene die les geeft zegt: ‘Neem je koord eens terug’, dan doe je dat ook. Je bent je niet bewust dat je een koord uitgegooid had en je had er ook geen idee van hoe je een koord kan terugnemen. Mensen zijn energetisch heel erg begaafd.

Een koord uitgooien naar een kruinchakra kan een black-out veroorzaken. Stel, je wilt iets vertellen aan iemand ie jouw informatie héél graag wil horen. Op het moment dat je begint met praten weet je ineens niet meer wat je wilde zeggen. Je zegt dan: ‘ik heb een black-out’. Maar je krijgt die black-out niet omdat je ineens spreekangst hebt of onzeker bent, maar omdat die ander een koord uitwerpt naar jouw kruinchakra. Als je dan letterlijk een stapje achteruit doet, neemt die ander onbewust zijn koord weer terug en schieten de woorden je weer te binnen.

Wat de chakra koorden betekenen

Koorden zijn meestal indirecte verzoeken om aandacht. Met bewuste verbindingen heb je bewegingsvrijheid. Je kunt ze gebruiken om je op de ander af te stemmen en laat ze los wanneer dat beter is voor jezelf en de situatie

  1. Wortelchakra            Red me – Help me overleven
  2. Heiligbeenchakra     Steun me – Ik ben seksueel geïnteresseerd in jou
  3. Zonnevlechtchakra  Vertel me wat ik moet doen – Geef me energie
  4. Hartchakra                Hou van mij – Ik heb je lief
  5. Keelchakra                 Luister aandachtig naar mij – Zeg wat ik wil
  6. Voorhoofdchakra     Geef me aandacht – Ik denk aan je
  7. Kruinchakra              Ik controleer je – Volg mij/gehoorzaam mij

Koorden hebben een positieve functie, maar ze kunnen ook voor negatieve doeleinden gebruikt worden. Om mensen te beïnvloeden bijvoorbeeld. Dat gebeurt niet altijd met opzet. Als voorbeeld: een moeder die haar kind zo krachtig wil beschermen, dat het kind geen keuzevrijheid meer heeft. Zo’n koord werkt verstikkend. Net als in een liefdesrelatie waarbij de ene partner de ander domineert.

Koorden kunnen personen voor kortere of langere periode verbinden. Mensen verbreken ze meestal automatisch als ze niet meer nodig zijn. Soms blijven die koorden toch in stand en veroorzaken ze fysieke klachten. Het is mogelijk zo’n lijntje eenzijdig te verbreken.

Elke keer wanneer je in aanraking komt met iemand anders, tijdens een korte ontmoeting of zelfs via social media, in een liefdesrelatie worden energiekoorden via chakra’s of de aura’s gevormd. Er vormen koorden met vrienden, geliefde, ouders, kinderen, collega’s, kennissen of zomaar iemand via social media waar je wel eens mee praat. Als een persoon aan je verbonden is heel veel rivaliteit bij zich draagt dan kan je energie oppakken waardoor je uit balans raakt. Zelfs lichamelijke klachten kan krijgen. Negatieve energie belemmert ons in ons dagelijks functioneren.

Energiekoorden kunnen gevaarlijk zijn en kunnen gevormd worden van ziel tot ziel, van geest tot geest of van lichaam tot lichaam tijdens ons bestaan (vorige levens of dit leven). Koorden kunnen direct of indirect beïnvloeden en kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Zij kunnen blokkades veroorzaken in ons energie systeem, op die manier vervuilt ons energiesysteem.

Er zijn ook koorden die niet (meer) gezond zijn en die geen enkel positief doel (meer) hebben. Ze kunnen je leegzuigen of op een andere manier beïnvloeden. Vaak worden koorden aan ons vastgemaakt zonder onze bewuste of onbewuste toestemming. Het kan dus nodig zijn om te kijken of er energetische verbindingen zijn met personen ( en soms is dat met een heel dierbaar iemand) die niet goed meer voor je zijn. Je kunt dan beslissen of je deze vastzetting nog aanvaardt of niet.

Het kan ook zijn dat je een of meer koorden niet helemaal wilt verwijderen, maar controle wilt hebben over de energie die naar je gestuurd wordt of ontnomen wordt. Soms zijn deze energetische verbindingen zo sterk, dat er niets anders op zit dan ze (liefdevol) te verwijderen. De plats waar ze verwijderd worden kan nadien geheeld worden. Ze hebben er uiteindelijk lang gezeten.

Er zijn verschillende manieren om energetische koorden te verbreken of wel uit te zuiveren. Het uitzuiveren of verwijderen van koorden kunnen hulpvol zijn bij jouw eigen loslaat proces.

Edith Verschut

Spiritueel Life Coach

BRON± https://spiritualinsightssite.wordpress.com/2015/09/20/energetische-koorden/

Energetische koorden


Energetische koorden

Energetische Koorden zijn energetische verbindingen tussen twee of meerdere mensen.
Telkens wanneer u in aanraking komt met iemand anders, tijdens een korte ontmoeting of in een intieme relatie worden energiekoorden gevormd via de chakra`s of de aura’s.

Er vormen zich koorden met vrienden, geliefden, ouders, kinderen, collega’s enz, enz, als een persoon die aan u verbonden is heel veel relativiteit bij zich draagt dan kan u die energie oppakken waardoor u uit balans geraakt. Negatieve energie belemmert ons in ons dagelijks functioneren.

Koorden kunnen gevaarlijk zijn en kunnen gevormd worden van ziel tot ziel, van geest tot geest of van lichaam tot lichaam tijdens ons bestaan (vorige levens of dit leven). Koorden kunnen ons direct of indirect beïnvloeden en kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Zij kunnen blokkades veroorzaken in ons energiesysteem, op die manier vervuilt ons energiesysteem

Er zijn ook koorden die niet (meer) gezond zijn en die geen enkel positief doel (meer) hebben. Ze kunnen u leegzuigen of op een andere manier beïnvloeden.
Vaak worden koorden aan ons vastgemaakt zonder onze bewuste of onbewuste toestemming.
Het kan dus nodig zijn om te kijken of er energetische verbindingen zijn met personen (en soms is dat met een heel dierbaar iemand) die niet goed meer voor u zijn. U kunt dan beslissen of u deze vastzetting nog aanvaardt of niet.

Het kan ook zijn dat u een of meer koorden niet helemaal wilt verwijderen, maar controle wilt hebben over de energie die naar u toe gestuurd wordt of u ontnomen wordt.
Soms zijn deze energetische verbindingen zo sterk, dat er niets anders op zit dan ze (liefdevol) te verwijderen. De plaats waar ze verwijderd worden kan nadien geheeld worden. Ze hebben er uiteindelijk lang gezeten.

Het kan ook zijn dat u na de dood van iemand nog zo intens met die persoon verbonden bent, degene die overgegaan is houdt u vast uit schuldgevoel bijvoorbeeld, dat je nauwelijks verder kunt. Ook dan is het losmaken, veranderen of verwijderen van de energetische koorden bevrijdend en helend. Hierdoor kunnen we ons beter gaan voelen en beter gaan functioneren.

koorden

7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.


Een spirituele liefdesrelatie; dat klinkt romantisch toch?! Het eerste waar je aan denkt zijn tweelingzielen, zielenvlammen en ultravlammen. Daar zijn prachtige verhalen over te vinden op internet.  Vergis je niet.  Een spirituele liefdesrelatie kan ook een zeer heftige, manipulatieve relatie zijn, waarin karma en oude pijn uitgewerkt wordt en/of eindelijk afgesloten.

Het einde van een relatie kan een behoorlijke impact op je leven hebben. Je hebt tijdelijk het gevoel dat heel je leven is ontheemd, op zijn kop staat en dat het nooit meer goed komt met je..

heart chakra 111x111 7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.Wanneer je maar moeilijk los kan komen van een relatie, ondanks dat je fysiek al wel gescheiden bent, zou het kunnen zijn dat je energetisch nog verbonden bent met elkaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat jullie elkaars emoties en gemoedstoestand nog dagelijks voelen, al woon je 1000km ver van elkaar. Zolang je op dezelfde frequentie zit, blijf je op elkaar afgestemd. Zo simpel is dat! Dat is vervelend, want daarmee blijf je in een stukje onopgelost verdriet hangen, waar je veel energie aan verliest en karma weer wordt opgebouwd. Vervolgens kan het zelfs zo zijn, dat wanneer je te lang, teveel energie verliest, er problemen kunnen ontstaan in je huidige leven.

Een intensieve en bijzondere liefdesrelatie overkomt je niet zomaar. Vaak leer je veel van elkaar en heb je elkaar werkelijk iets te bieden. Dat leren kan zowel een positieve les zijn als een negatieve, verdrietige les. Uiteindelijk is het altijd zo dat je er beter van wordt. Het is altijd een basis voor de rest van je leven.Nieuwetijdskind.com hsp sacraal chakra 7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.

Iedereen is een spiegel voor je, dat wat diep begraven en onontgonnen in je onderbewustzijn ligt, kan de ander zomaar naar boven halen bij je d.m.v. spiegelen. Jouw aandeel en keuze in het geheel is op welke manier jij daarop reageert en of je er wel of niet bewust door gemaakt wordt. Iemand kan je diepste angsten naar boven halen of je grootste talent….

In ieder geval is het zo dat wanneer je relatie een grote impact op je heeft gehad,  je stevige energetische banden met elkaar hebt gecreëerd. En die banden laten niet zomaar vanzelf los zodra de relatie wordt beëindigd. De energetische banden alsnog verbreken kan je helpen een enorme sprong vooruit te maken in persoonlijke groei van je eigen leven.

Hoe ontstaan energetische banden eigenlijk?

Je bent door de liefde en openheid naar elkaar een intensieve verbinding met elkaar aangegaan. De verbinding is voor het oog niet zichtbaar maar zit wel in je lichaam vastgeketend vanuit bijvoorbeeld je chakra’s en bepaalde organen.chakra therapie 490x183 7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.

Klinkt misschien gek, dat je via chakra’s en organen verbonden bent met elkaar. Ik zal het je uitleggen; in organen zitten emoties opgeslagen. Bijvoorbeeld in de lever boosheid, in de longen verdriet en in je hart liefde natuurlijk!  Chakra’s besturen bepaalde levensenergie aan in je leven. Zoals de wortelchakra je basisveiligheid en je kruinchakra je spirituele ontwikkeling.  Die zelfde frequentie van energie waarop je samen bent afgestemd, ontstaat wanneer je in het begin van je relatie verliefd bent op elkaar. Door de verliefdheid sta je voor elkaar open. Je hartchakra krijgt een enorme energie boost waardoor al je chakra’s ook meer energiedoorstroming krijgen.

In de loop van de relatie vanuit jullie liefde doe je beloftes aan elkaar, zoals; ik houd van je, of jij bent alles voor mij. Trouwen, trouw beloven, zakelijke overeenkomsten, voor elkaar zorgen…Seks en intieme gesprekken waarbij je over jezelf en afgelopen leven privé dingen aan elkaar verteld schept ook dat de energetische banden dichter en sterker worden. Wanneer je bijvoorbeeld veiligheid bij elkaar hebt gezocht, is de verbinding vanuit je wortelchakra sterk, en wanneer je spiritualiteit bij elkaar zocht is waarschijnlijk je kruinchakra sterk verbonden met een stevig energetisch koord.

Na beëindiging van zo’n relatie doe je er verstandig aan om zowel lichamelijk, spiritueel én emotioneel alle banden te verbreken. Anders blijft het aan je trekken, en blijft hij/zij op één of andere manier in je leven terugkomen. De energetische koorden, die er na beëindiging van je relatie nog zijn, zullen het tegenovergestelde effect creëren van waaruit deze zijn ontstaan. Wat in het begin van de relatie een bron van energie uitwisseling was, transformeert na beëindiging van een relatie in een bron van energielekkage.

Besef dat je de koorden alleen in liefde los kan maken. Vanuit haat, schuld ergernis of andere vervelende emoties houd je zelf de energetische koorden in stand en blijft de energie weglekken. Leer jezelf dat iedereen die je ontmoet  en impact op je leven heeft een gids voor je is. Iedereen is een Soul-Mate. Met iedereen die je ontmoet heb afspraken voor groei en ontwikkeling gemaakt. Sommige lessen zijn nu eenmaal vreselijk verdrietig en andere lessen zijn milder. Leer jezelf om vanuit de energie te denken; wij hebben elkaar iets geleerd. En vanuit liefde laat ik je ook weer los. Om zonder elkaar een mooi leven verder te kunnen opbouwen.

Hoe verbreek je de koorden?

AuraBanden 7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.

1) Zorg ervoor dat je alleen bent en even niet gestoord kan worden. Zet als je dat wilt een rustig muziekje op en maak de ruimte veilig en comfortabel voor jezelf. Misschien wil je liggen? Wellicht wil je bepaalde stenen bij je in de buurt? Wierook? Kijk wat jij wilt.

2) Kom tot rust en haal een aantal keer heel diep adem. Zowel diep in als alles heel goed uit ademen zijn heel belangrijk. Doe dat net zolang totdat je je rustig voelt.

3) Zodra je lekker ontspannen bent scan je in gedachten je lichaam af. Waar zie of voel jij de verbindingen of kleuren van de energetische koorden? Maak jezelf bewust van de verschillende aanknooppunten. Neem daarvoor de tijd!

4) Zodra je bewust bent van deze koorden visualiseer je je ex voor je. Of degene met wie jij de energetische banden wilt verbreken. Je zegt; Het is beter voor ons beiden dat wij onze energetische banden verbreken. Zo kunnen wij beiden verder met ons eigen leven. Om ons eigen hart te kunnen volgen.

5) Zodra je dat hebt gezegd visualiseer je een zwaard, een mes een gouden schaar, wat dan ook, waarmee jij de koorden wil doorzagen/knippen/snijden.

6) Je maakt één voor één de koorden los. En bij alle koorden denk je erbij dat je vanuit liefde elkaar vrij laat zodat jullie beiden verder kunnen met je leven.

7) Zodra alle koorden los zijn bedank je je ex voor zijn/haar aanwezigheid in je visualisatie en zeg je ; wij zijn nu los van elkaar, wij zijn beiden vrij om in liefde ons eigen leven verder te leven.

Zoals je leest is het geen moeilijke opgave om deze oefening te doen. Het zal je uiteindelijk veel energie opleveren, de energie van jezelf die werkelijk bij jou hoort.

Ik wens je veel succes en een vrij leven.

Liefs, Esther Buijs

Esther Buijs 112x112 7 stappen om energetische banden van een spirituele liefdesrelatie los te laten.p.s. In oktober organiseer ik een dag-workshop om energetische banden los te laten.

Kijk op mijn website:  www.estherbuijs.nl voor meer info.

 

 

http://www.nieuwetijdskind.com/7-stappen-om-energetische-banden-van-een-spirituele-liefdesrelatie-los-te-laten/#comments

 

Er zijn inderdaad oefeningen om energetische banden of koorden los te knippen. Er is zelfs een oefeningen met Aartsengel Michaël, de engel die  het kwaad bestrijdt. Een energetisch koord is niet zomaar los gekoppeld, dan vergt geduld en aandacht. Dan nog kan een positief of negatief koord niet altijd los gekoppeld worden al wil men nog zo graag, de ander of jijzelf kan het onbewust niet willen.

De enigste band of koord wat niet los gekoppeld kan worden is die tussen tweelingenzielen, eenmaal de koorden verbonden met elkaar, zitten deze altijd vast. Wel tussen soulmates kan het koord verbroken worden indien beide ook echt willen.

Zelf beschik ik ook over een aantal oefeningen, zelfs bij een Hypnotherapeut is het me tot vandaag toe, niet gelukt om een negatieve band los te koppelen met een ander persoon. Reden?…..omdat deze mij niet los kan laten.

Zielsvertrouwen.


 

Zielsvertrouwen

Zielsvertrouwen, een vertrouwen dat rechtsstreeks uit de ziel komt, en je een gevoel van herkenning en vreugde geeft, een diep innerlijk weten. Bij sommige mensen die op je pad komen is er direct voelbaar een vertrouwen, een band die in de ziel en hart gevoeld en (h)erkend wordt. Zeker wanneer het zielen zijn uit je eigen zielsgroep.

Er ontstaat een onzichtbare lijntje of koorden zonder dat er daadwerkelijk fysieke ontmoeting of contact hoeft te zijn, er stroomt dan een wisselwerking van warme vibrerende energie die in lichaam en geest vertrouwd aanvoelt..een Oervertrouwen die zelfs op afstand gevoeld en gedeeld wordt. Men spreekt zelfs in dezelfde taal en woorden, zodat er gelijke gedachten gedeeld wordt.

 

Zielscontact

Ogen zijn de spiegel van de ziel, wanneer de ziel door de ogen kijkt is er herkenning van gelijke zielen. Signalen in het gevoel van veiligheid op onvoorwaardelijke basis, waar noch het Ego of denken zegeviert.

Een spiegel die je herinnert aan wie je werkelijk bent, een diep innerlijk weten die bewust wordt gemaakt, een afstemming van de ziel. Het is een zielsspiegeling van de trilling en energie die zuiver gedeeld wordt, voelbaar en gelijkwaardig aan elkaar is, zonder dat men eigenlijk elkaar perspoonlijk hoeft te kennen, even ‘thuiskomen’ in jeZelf.

Zo kunnen er eigenschappen gedeeld of omhoog gehaald worden van jezelf die eerder verborgen waren of je vergeten was en je weer eraan mag herinneren wie je werkelijk bent en mag zijn. Maar ook kan de andere ziel je lessen mee geven waar nog aan gewerkt moet worden,al gaat dit met meer liefde en zachtheid gepaard dan van iemand waar geen zielstrilling mee is. Ook met welk doel je op aarde gekomen bent en je missie is voor de mensheid, kan omhoog worden gehaald. En dat maakt je menszijn uniek.

 

Andere zielen.

Natuurlijk komen er ook andere mensen oftewel zielen op ons pad die niet op zielsniveau zitten. Toch vlechten we koorden met ieder mens die ons kruist, positief of negatief. Een koord dat via de zonnevlecht of maag naar de ander gaat om zo de trilling en energie van deze persoon te mogen voelen. Op deze manier voelen we ons aangetrokken tot de andere ziel, maar dat kan ook afstotend zijn zodat er gelijk een gevoel is iemand niet te mogen, dat kan zelfs een afstotende energie zijn. Belangrijk is dan om met je ziel in contact te komen te vragen welke les je nodig hebt om van deze mensen te mogen leren, omdat alles een reden heeft en niet zomaar ontstaat.

Het koord van zielsgelijken gaat van zonnevlecht naar zonnevlecht en van hart tot hart, soms zelfs via het 3e oog kan er verbondenheid zijn met elkaar, zodat elkaars gedachten opgevangen kunnen worden. Dit lijkt veel op zielsverwanten maar is dat nèt niet omdat deze door meerdere koorden verbonden zijn met elkaar. Men hoeft dit niet te leren, het gaat vanzelf, heel open en spontaan omdat het zuiver is zonder Ego..open je ziel en ontvang.

 

Bron:  © Marianne