Wijsheid:Kahlil Gibran


“de karavaan van het denken kan nooit de oase van het hart bereiken”
Wanneer het denken zwijgt, kan het hart spreken
Wanneer het denken zwijgt, kan niets de stilte breken
Wanneer het denken zwijgt, kan de liefde stromen
Wanneer het denken zwijgt, kan het leven écht te voorschijn komen

Kahlil Gibran


lotuskaart kahlil gibran

De taal van het hart begrijpt iedereen, alleen niet iedereen zet het hart open. Net zoals kijken met het oog van hart dat altijd het juiste zal zien 🙂

Wijsheid: Kahlil Gibran


Over Zelfkennis

En een man zei: Spreek tot ons over zelfkennis. En hij antwoordde, zeggende: Je harten kennen in stilte de geheimen van de dagen en de nachten. Maar je oren dorsten naar de klank van ’s harten kennis. Je zou in woorden willen kennen wat je altijd in gedachten hebt gekend. Je zou met je vingers het naakte lichaam van je dromen willen betasten.
En zo is het goed. De verborgen bron van je ziel moet opwellen en murmelend naar de zee stromen; en de schat uit je oneindige diepten zal aan je ogen geopenbaard worden. Maar laat er geen weegschaal zijn om je onbekende schat te wegen; en peil niet de diepten van je kennis met staf of dieplood. Want het zelf is een grenzeloze en onmetelijke zee.
Zeg niet: ‘Ik heb de waarheid gevonden,’ maar liever: ‘Ik heb een waarheid gevonden.’ Zeg niet: Ik heb het pad der ziel gevonden,’ zeg leiver: ‘Ik ben de ziel op mijn pad tegengekomen.’ Want de ziel gaat langs alle paden. De ziel wandelt niet langs een lijn, noch groeit zij als een riet. De ziel ontplooit zich als een lotus met talloze bloembladen. Bron: De profeet Kahlil Gibran

Kahlil Gibran: openbaring van wijsheid


 

Geen mens kan je openbaren dan wat reeds half slapend in de dageraad van je kennis ligt.
De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt,te midden zijner leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,
maar veeleer van zijn geloof en zijn liefde.
Zo hij inderdaad wijs is, nodigt hij je niet uit het huis
van zijn wijsheid binnen te treden, maar leidt je naar de drempel van je eigen geest.

Kahlil Gibran

Kahlil Gibran: wijsheid over pijn


 

En een vrouw sprak, zeggende: Vertel ons iets over pijn.

En hij zeide:
Je pijn is het breken van de schaal die je inzicht omsluit.
Zoals de steen van de vrucht breken moet, opdat haar hart in de zon moge staan, zo moet jij pijn kennen.

En zo je in je hart de verwondering levendig kon houden om de wonderen in je dagelijks leven, zou je pijn je niet minder wonderlijk voorkomen dan je vreugde; en je zou de seizoenen van je hart aanvaarden, zoals je steeds de seizoenen hebt aanvaard die over je velden gaan.

En je zou met gelijkmoedigheid de winter van je verdriet gadeslaan.
Veel van je pijn heb jezelf gekozen.

Zij is de bittere drank, waarmee de heelmeester je zieke zelf geneest.
Heb dus vertrouwen in de heelmeester en drink zijn geneesmiddel in stilte en rust:

Want zijn hand, al is zij zwaar en hard, wordt geleid door de tere hand van de Ongeziene.

En de beker die hij brengt, ook al brandt zij je lippen, is gevormd uit de klei die de pottenbakker bevochtigd heeft met zijn eigen heilige tranen.

Kahlil Gibran: Uit het boek ”De Profeet”

 

Wow wat een prachtige wijsheid van Kahlil Gibran, daar zit heel wat diepe doordenkertjes en inzichten in.

 

 

Kahlil Gibran: wakker zijn


 

ALS ZE WAKKER ZIJN…
zeggen ze tegen me:

‘Jij en de wereld waarin je leeft,
zijn maar een korrel zand
op de oneindige kust van een oneindige zee.’

En in mijn droom antwoord ik hen:
‘Ik ben de oneindige zee,
en alle werelden zijn maar korrels zand op mijn kust.’

 

 Uit: dagboeken

Kahlil Gibran