Lotuskaart: Roem?


Lotuskaart

“Ongrijpbaar is de Ganges” (Jataka).
Een week lang citaten uit deze bundel -wedergeboorteverhalen van de Boeddha -.

Jataka betekent geboorteverhaal. Formeel verhaalt elk jataka van een episode uit een vroeger leven van de Boeddha toen deze nog de bodhisattva was, een wezen op weg naar verlichting. De historische Boeddha zou deze verhalen verteld hebben ter illustratie van een zedenles. Tezamen vormen deze jataka’s, die vaak zijn doorweven met verzen, een bonte verzameling verhalen die tot diverse genres behoren, maar die, aangezien een moraal onontbeerlijk is, tevens altijd het karakter hebben van een fabel. Zij zijn vaak licht van toon, levendig en spontaan verteld.


lotuskaart kahlil gibran

De taal van het hart begrijpt iedereen, alleen niet iedereen zet het hart open. Net zoals kijken met het oog van hart dat altijd het juiste zal zien 🙂