Wel of geen donor


Donor transplantatie geen gemakkelijke keuze.

Er wordt iets te gemakkelijk door de wetenschap en de regering over nagedacht vind ik.

Stel je eens voor dat je een herseninfarct zou hebben. Zou je dan een hersentransplantatie nemen?
Dat klinkt natuurlijk heel bizar. Krijg je plotsklaps een ander geheugen.

Maar wie zegt dat jouw geheugen alleen is opgeslagen in jouw hersenen?

Wetenschappelijk is aangetoond dat het hart en de darmen zelf ook een neuraal netwerk hebben. Het zit vol met geheugen en intellegentie. Het geheugen zit dus niet alleen in je hersenen.

Elke lichaamscel bevat zijn eigen geheugen en intelligentie. Je hele lichaam zit dus vol met de ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt. Jouw persoonlijke levenslessen.

Het hart, lever, nieren en andere organen zijn niet alleen maar een paar onderdelen met een functie. Ze bevatten intelligentie en geheugen. Onverwerkte en verwerkte levenslessen.

Wanneer je iemands hart krijgt, krijg je een deel van de intelligentie en het geheugen van een andere persoon. Je krijgt zijn verwerkte en onverwerkte ervaringen er bij.

Het is niet voor niets dat sommige orgaandonaties niet aanslaan. Niet altijd past een nieuw orgaan in een ander lichaam. Dat ligt niet alleen aan het orgaan. Sommige ervaringen en intelligentie passen niet bij elkaar. .

Het is uiteraard geen gemakkelijke keuze als je onwetend bent. Kies wat je hart je ingeeft of doe zelf een onderzoek.

Neem geen beslissing vanuit angst!
Overwin je angst!

Martin de Werker ©

Het is niet alleen een deel van de ander die je mee krijgt, maar ook nog het onopgeloste Karma of ziekte die jij dan mag uitdragen. Ieder mens is geboren met unieke eigen organen die alleen voor jou bestemd zijn en bij je passen en misschien ook wel bij een ander persoonlijkheid, dan nog is het afwachten of er een ”klik”is met de organen. 


Zelf hoef ik geen organen van een ander. Wanneer dan het leven zou ophouden voor mij, is het mijn tijd om naar ”Huis” te gaan. Maar dat is mijn gevoel en hoeft niet hetzelfde als die van jou of een ander te zijn 

Advertenties

Vijf gevolgen van een slechte jeugd


De kindertijd is een fase van het leven waarin we de wereld leren kennen, ontdekken en leren om de mensen en dingen om ons heen te controleren. Aan de andere kant is het een periode waarin we heel kwetsbaar en afhankelijk zijn. Wat er gebeurd in onze jeugd blijft deel van ons uitmaken en het is moeilijk om dat te veranderen.

In tv-programma’s of films zien we vaak een moeilijk persoon die een jeugd vol tegenslagen heeft gehad, op een directe of indirecte manier.

Verdrietig Kind

Maar wat zijn in werkelijkheid de meestvoorkomende gevolgen van een slechte jeugd?

1. Wrok

Deze periode zal, net als alle andere in ons leven, niet meer terugkomen als we er doorheen zijn gegaan. Een slechte jeugd vertaalt zich in een gewoonlijk verdrietige, ongelukkige of gecompliceerde kindertijd.

Deze tegenovergestelde gevoelens zijn geen toeval, maar een latere evaluatie van de onrechtvaardigheden, wantrouwen, angst, verlating en vernedering waar we ooit onder hadden te lijden.

2. Moeilijkheden om relaties met anderen te vormen

Meisje

De manier waarop we relaties aangaan begint zich te vormen gedurende de eerste jaren van ons leven. We leren hoe we onszelf moeten uitdrukken en hoe we onze stiltes kunnen beheersen om een effectieve communicatie te hebben.

Hoewel we weinig controle hebben over de manier waarop we leren over relaties, kunnen we de negatieve gevolgen van waar we als kinderen gewend aan zijn geraakt als volwassene zien. Op een bepaald moment betalen we er een hoge prijs voor.

3. Scheefgetrokken zelfbeeld

Een slechte jeugd betekent niet alleen maar een gebrek aan affectie, vaak gestraft worden of onverschilligheid. Het heeft ook te maken met het samenleven met mensen die de fouten van kinderen niet herkennen of die overbezorgd zijn, wat voorkomt dat kinderen geconfronteerd worden met de fouten die ze maken, en het beeld van onkwetsbaarheid en perfectie op hen projecteren, wat verre is van wat ze later in het leven tegen zullen komen.

In die zin groeit de persoon op gelovend dat hij of zij iets is wat hij/zij niet is en daardoor ontstaat onwetendheid, waarvoor diegene later een hoge prijs zal betalen.

4. Minder kans om emotionele intelligentie te ontwikkelen

Eenzaamheid

Wiskunde, taalkunde, vreemde talen… al deze onderwerpen maken deel uit van alle academische curricula. Echter, iets wat net zo nuttig is – het controleren van onze emoties – valt (of viel) buiten systematisch onderwijs.

Het feit dat niemand de moeite heeft genomen om ons te leren hoe we onze emoties moeten beheersen, betekent niet dat we het niet hebben geleerd; wat er gebeurt is dat we het uiteindelijk zelf leren door het observeren van anderen.

Bij een slechte jeugd hebben de mensen die dicht bij ons staan of die als referentiepunten dienen de neiging om een onderontwikkelde emotionele intelligentie te hebben. Dit kan zeer giftig zijn in onze kindertijd, het maakt ons kwetsbaar op de meest fundamentele manier.

5. Kans om het patroon van de ouders te herhalen

De opvoeding die wij krijgen als kinderen zal in de meeste gevallen dienen als basis voor het opvoeden van onze eigen kinderen als we volwassen zijn. Als het echt waar is dat we vaak onbewust bepaalde patronen of gedrag herhalen, moeten we een aanzienlijke inspanning leveren om ons leven op een gezonde manier te veranderen.

Hoewel de mensen die een moeilijke jeugd hebben gehad het ingewikkelder vinden om zich verder te ontwikkelen, kunnen ze uiteindelijk een comeback maken en overwinnen wat ze nooit had mogen worden geweigerd.

Op deze manier, en met de tijd, zullen ze meer worden bewonderd door wat ze hebben bereikt dan door wat hen heeft gekwetst. En deze mensen verdienen onze bewondering.

Bron: http://verkenjegeest.com/vijf-gevolgen-van-een-slechte-jeugd/

 

Wanneer je als volwassene aan jezelf kan gaan werken door je slechte jeugd te verwerken, kom je al een heel eind. Je kunt je jeugd dan anders bekijken met de bijhorende emoties. Het zal altijd een zeer gevoelige plek blijven, zeker wanneer je trauma’s heb opgelopen. Alleen zal het je leven niet meer beheersen.

Makkelijk gezegd zullen velen denken? het is dan wel eigen ervaring die ik deel, want mijn jeugd was ook een zware trauma en ben door verwerken een heel eind verder gekomen in het leven..

Dagtekst: goed of kwaad


“Er is goed en kwaad. Aangezien het kwaad bestaat, heeft het een rol te spelen in het grote kosmische lichaam, het universum. Wij mensen, wij kennen niet zijn reden van bestaan. Wij kunnen enkel vaststellen dat een hogere Intelligentie zich bedient van het kwaad: zij doet het deelnemen aan haar projecten en zo draagt het bij aan de evolutie van de schepselen. Vanuit filosofisch, metafysisch standpunt worden de vragen die de dualiteit stelt, opgelost door de eenheid, die eenheid die de essentie zelf van God is.
Maar wanneer het gaat om de morele wereld, moeten wij ons met voorzichtigheid op de weg van de eenheid begeven, om niet dezelfde verwarring te zaaien als vele zogenaamde spiritualisten. Omdat zij gelezen of gehoord hebben dat er goed noch kwaad bestaat, zuiverheid noch onzuiverheid, schoonheid noch lelijkheid, storten zij zich in gevaarlijke uitspattingen en beweren daarbij te handelen in alle onschuld, terwijl ze bezig zijn misdadige handelingen te verrichten. Vanuit moreel standpunt bestaat het kwaad.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Bestaat er eigenlijk wel kwaad? is het niet iets dat de menselijke geest creëert? In het Universum is er geen goed of kwaad dan alleen oneindige energie.

De 20 universele principes


 

 

 

De 20 universele principes

 

1. Oneindige intelligentie

Oneindige intelligentie, door vele God genoemd, is de levenskracht of de essentie van alles in het universum. Die kracht is in zichzelf perfect en drukt die perfectie uit door universele principes. Als menselijke wezens zijn we perfect geschapen en functioneren we perfect precies zoals we zijn.

2. Liefde: de motiverende kracht

Liefde is de motiverende kracht en de bron van alle kracht in het universum. Liefde heelt en transformeert alles. Universele Principes zijn de richtlijnen die ons helpen om ons met liefde te verbinden en Haar te gebruiken voor onszelf en elkaar.

3. We beginnen vanuit volmaaktheid

Omdat alles perfect is en iedereen in het universum al perfect is, hoeven we niets te doen om het universum of wat dan ook te verbeteren. Zodra wij denken dat we iets moeten doen, is dat een duidelijk signaal om ons op die perfectie van alles en iedereen te wijzen. Ga in zo’n geval op een stil plekje zitten en ontspan, tot de neiging om iets te doen voorbij is. Alles wat we doen met een gevoel van noodzaak of verplichting zal uiteindelijk niet effectief zijn. Alles wat we doen vanuit een liefdevol, vredig en geïnspireerd gevoel zal ons echt steunen.

4.Relatie met de bron

De manier waarop we de Universele Intelligentie zien is precies zoals we het leven ervaren. Als we de Universele Intelligentie zien als Levenskracht of God die iedereen en alles onder alle omstandigheden liefdevol en onvoorwaardelijk steunt, ervaren we een leven van totale vreugde en echte innerlijke vrede. In werkelijkheid is God niet een of ander afzonderlijk wezen, maar een liefdevolle en onvoorwaardelijke steunende energie die in alles en iedereen leeft, Dat wat ik werkelijk ben.

5. Eenheid

In essentie is alles en iedereen Universele Intelligentie, of God, en zijn we in werkelijkheid EEN. Vrede, harmonie en vreugde komen voort uit het gevoel van onze eenheid met alles en iedereen.

6. Oorzaak en gevolg

Ons Innerlijk Weten, ook wel ons hogere zelf genoemd, dat verbonden is met de Oneindige Intelligentie, creëert alle omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven. Het doet dit zodat we de gevoelens kunnen ervaren die door gebeurtenissen opgewekt worden. Daardoor voelen we de energie van de patronen, ideeën en overtuigingen die de oorzaak zijn van alle gebeurtenissen in ons leven of er juist uit voortkomen. Als we die patronen, ideeën of overtuigingen accepteren en er vervolgens van kunnen houden precies zoals we zijn, begint er een proces van transformatie op gang te komen.

7. Vrije wil

Het Universum staat ons allen de keus toe om een leven te leiden zoals wij het graag zelf willen. We kunnen alleen voor onszelf kiezen hoe we willen leven, niet voor anderen.

8. Het spiegel principe

Alles wat we voelen en zien is een weerspiegeling van de staat van ons bewustzijn. Ieder gevoel dat de activiteiten van een ander in ons wordt opgewekt, is een gevoel dat we zelf wensen te voelen. Het gevoel volledig voelen, liefde voor het gevoel voelen en vervolgens liefde voor ons zelf voelen terwijl we die liefde voelen, staat ons toe vrede met onszelf te sluiten en met diegene die het gevoel stimuleerde.

9. Bewust zijn van de bedoeling

Alles en iedereen in het Universum heeft een bedoeling. Als we ons hart openen om in contact te komen met ons Hogere Zelf staan we onszelf ook toe om de inspiratie te voelen van de bedoeling van ons leven. Als we in contact blijven met de inspiratie van onze bedoeling, merken we dat alles betekenis heeft en ons steunt om de perfectie van het universum te ervaren.

10. De tekens van het lichaam verstaan

Onze lichamen zijn verfijnde instrumenten die ons altijd precies vertellen in hoeverre we afgestemd zijn op onze bedoeling en dus op het Universum. Als ons lichaam niet comfortabel aanvoelt, helpt het om uit te vinden waar we liefde naar onszelf en anderen blokkeren en te beginnen om die liefde te voelen. Onze lichaamssignalen weerspiegelen accuraat de staat van ons bewustzijn. Het is raadzaam om voortdurend op die signalen te letten.

11. Doen wat we het liefste doen

Ieder van ons heeft het recht om precies te doen wat we het liefst doen en de vreugde te ervaren dat een dergelijk leven met zich meebrengt. Als we doen wat we het liefste doen, laten we volledig vrij zien wie we echt zijn, waardoor we gericht zijn op onze bedoeling en het Universum. Als onze huidige levensomstandigheden oncomfortabel aanvoelen is dat een signaal dat we ook die als perfect kunnen zien, precies zoals ze zijn, waardoor we vrede met de situatie kunnen hebben. Het vredig accepteren en voltooien van een situatie levert de energie op die nodig is om met een andere te beginnen.

12. Geven en ontvangen

Het is zowel heerlijk als natuurlijk om te geven en te ontvangen. Een gift vanuit ware liefde en gulheid – vrijwillig, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn – is zowel voor de ontvanger als de geven een heerlijke ervaring. Als we vasthouden wat we hebben omdat we in schaarste geloven, dan houden we de liefde vast. Daardoor blokkeren we liefde in onszelf, hetgeen altijd leidt tot een oncomfortabel gevoel. Waar het werkelijk om gaat is niet het tekort, maar onze bereidheid om nog guller liefde te geven en te ontvangen.

13. Overvloed

Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum. Het vloeit op een natuurlijke manier ons leven binnen als we alle gehechtheid aan overvloed loslaten. Overvloed is werkelijk overal om ons heen en de voorraad is oneindig. Hoe meer we liefde geven en ontvangen hoe meer we ons openen om die dingen te ontvangen die liefde vertegenwoordigen. Hoe dankbaarder we ons voelen voor wat we hebben, hoe meer we ons openen om te ontvangen.

14. Wederzijdse steun

Het Universum is een systeem waarin alles en iedereen elkaar steunt. Hoe meer we onszelf toestaan om andere te steunen en steun van anderen te ontvangen, hoe simpeler en rijker ons leven wordt. Het is heel leuk om regelmatig mensen te ontmoeten die ons steunen en onze steun willen ontvangen om ons op deze manier de Universele Principes eigen te maken. Alles begint dan versneld te transformeren in de richting die wij willen. Ook helpt het ons om alles en iedereen als perfect te zien, precies zoals wij het ervaren. Het opent onze harten om meer liefde, Vrede, Vreugde en Overvloed te ervaren.

15. Waar we ons op richten groeit

Hoe meer we ons richten op de dingen in ons leven die al perfect werken, zoals gezondheid, relaties en de dingen die we leuk vinden om te doen, hoe meer ze groeien. Het idee dat we behoefte hebben om af te rekenen met problemen, trekt alleen maar meer problemen aan. Ieder probleem dat we denken waar te nemen is alleen maar een waarschuwing om ons te richten op de gevoelens die door de situatie worden opgewekt. Die situatie hebben we alleen maar gecreëerd om ons in contact te brengen met deze gevoelens. Als we die gevoelens kunnen houden, dan komt de energie vrij die we er in hebben opgesloten en staan we deze energie toe ons te inspireren creatief te zijn.

16. Niet oordelen en vergiffenis

Het Universum is puur energie. Een steunende energie. Het enige woord dat we daarvoor kennen is Liefde. Liefde is de enige energie in het Universum, een energie die zich van nature wil laten gaan. Zij neemt alleen maar toe als ze gevoeld wordt. Als we over iets of iemand oordelen, stoppen we meteen de expansie van die energie. Dit veroorzaakt een druk in ons die we alleen maar kunnen opheffen door weer liefde te voelen. Het voelen van vergiffenis voor iemand die we eerst veroordeeld hebben is de eerste stap om ons hart naar die persoon te openen. Na enige tijd begint dat gevoel van vergiffenis in Liefde te veranderen.

17. Het doel en de middelen

Het middel en het doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat zijn één. We ervaren vrede als we op een vredige manier denken, voelen en actief zijn. We ervaren rijkdom als we de overvloed om ons heen zien en voelen. We ervaren vreugde door vreugdevol te zijn.

18. Het universum regelt de details

Door jarenlang opgevoed te zijn met logisch denken zijn we er aan gewend geraakt om ons bij het maken van plannen en beslissingen voor ons leven geheel en al te verlaten op onze hersens. Maar ons bewuste denken heeft noch de omvang van kennis, noch het overzicht van alle keuzemogelijkheden die ons Hogere Zelf heeft. Onze obsessie om plannen te maken richt ons op de toekomst, in plaats van de tegenwoordige tijd. Dit moment is de enige tijd die ooit zal bestaan. Plannen komen altijd uit het hoofd, waardoor we niet in ons hart zijn. Alleen via ons hart en de gevoelens hebben we toegang tot onze Hogere Intelligentie, die in staat is ons ten alle tijden perfect te leiden.

19. Intuïtie en gevoelens

Zodra we de Universele Principes in ons bestaan toelaten, merken we dat ons leven het meest effectief werkt als we vanuit het hart oftewel gevoelsniveau reageren in plaats vanuit het hoofd oftewel het intellectuele niveau. We leren vervolgens dat onze gevoelens ons in contact brengen met onze intuïtie en dat onze intuïtie ons in contact brengt met onze hogere intelligentie. Op een gegeven moment kunnen we al onze gevoelens, precies zoals ze zijn, accepteren en er plezier aan beleven. We beginnen onze intuïtie steeds meer te vertrouwen en te vervolgen. Daardoor ontdekken we dat we perfect geleid worden in onze omgang met alles en iedereen in het Universum.

20. Macht en gevoelens

Onze ware macht huist in onze gevoelens. Hoe meer we onze gevoelens willen voelen, hoe meer we verbonden raken met de gevoelens waarin juist onze grootste macht huist. De echte macht in het Universum is een totaal vredige macht. Het is de macht van de Liefde die volledig en vrij gevoeld wordt.

Bron: De 20 universele principes

Dagtekst: edelstenen


“Waarom zijn edelstenen zo gezocht, worden zij zo gewaardeerd? Omdat zij het licht doorlaten… De intelligentie van de aarde heeft zo magnifiek gewerkt aan sommige mineralen, heeft deze zo goed gezuiverd en verfijnd dat ze doorzichtig zijn geworden. Is dit geen uitnodiging om in de edelstenen een bron van inspiratie voor ons eigen werk, het spirituele werk te zoeken?
Edelstenen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de meeste mensen. Daar is niets op tegen, maar op voorwaarde dat zij weten hoe zij die moeten beschouwen. Anders kan het verlangen om ze te bezitten hun tot misdaden aanzetten, zoals men al gezien heeft. En hoe moet men ze beschouwen? Als een band met de wereld van de ziel en de geest. Als je leert om je te concentreren op de edelstenen, op hun zuiverheid, op hun vermogen om het licht door te laten, op hun kleuren, dan zullen hun deugden geleidelijk in jou doordringen en zal heel je wezen verlicht worden door duizend vuren. Hou dus van de edelstenen, niet om ermee te pronken, maar om je te voeden met hun kwintessens.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Edelstenen zijn prachtig, een stukje van onze moeder aarde die met liefde voor de mensheid , zorgt. Edelstenen hebbe een helende werking op geest en lichaam, voor vele kwalen een verlichting. Behandel daarom de stenen als een kostbaar geschenk en ga er niet klakkeloos er mee om.

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong


 

Ik geef ruimte aan een artikel als dit omdat er onder de lezers veel reacties zijn gekomen over andere artikelen die over hoogbegaafd gaan. Maar ik heb er ook een dubbel gevoel bij. Ik zal het uitleggen:

Op de peuterschool voelde ik me een vreemde eend in de bijt. Al die dingen die we daar moesten leren die kon ik al. Delen? dat was toch heel normaal? Ik begreep van “de juf” dat we daar op moesten oefenen omdat dat dit niet van nature bekend was. Vreemd vond ik dat. Ook verveelde ik me op de lagere school omdat ik totaal niet werd uitgedaagd terwijl ik wel wilde leren, maar me in moest houden vanwege de meeste van mijn klasgenoten die minder snel waren. Schrijven, praten en rekenen ging me heel makkelijk af en ik had een voorsprong van zeker 3-5 jaar qua leesniveau. Ik ontwikkelde een hekel aan school , ook omdat ik de meeste leraren en lessen heel slecht vond. Ik herinner me nog de paar leraren op de middelbare school die met gevoel, passie en kunde les gaven.

Ik realiseerde me pas jaren en jaren later na mijn schooltijd dat ik wel eens een hoogbegaafd kindje geweest zou kunnen zijn. Ook uit de IQ testen die ik deed toen ik 15 was kwam een behoorlijk hoge score (<120) ondanks mijn absolute gebrek aan ruimtelijk technisch inzicht en inzicht in wiskundige cijferreeksen. IQ testen vond en vind ik zulke beperkte manieren om te kijken naar begaafdheid en intelligentie, omdat ik juist respect heb voor mensen die vanuit hun hart leven, mensen die “wijs” zijn , mensen die eerlijk zijn, en deze waarden vind je niet terug in IQtesten. Vandaar dus.

Wat ik zelf mis in artikelen als deze die redelijk wetenschappelijk zijn ingesteld is : bewustzijn.

Het bewustzijn dat veel kinderen tegenwoordig hebben overstijgt de wetenschap van nu waar weinig ruimte is voor spiritualiteit. Creativiteit. Waar komt deze écht vandaan? De behoefte aan kennis, waar komt deze écht vandaan?  Welke kennis betreft het hier? Wat komen kinderen leren hier? Het zal vast geen rekenen zijn, al is het een goede basisvaardigheid om te hebben. Als er niet naar de spirituele intelligentie gekeken gaat worden missen we een ingang die ons echt iets verteld over ‘begaafdheid’, bewustzijn en de kennis die kinderen van nature bij zich dragen. Als we doorgaan met het beoordelen van kinderen op IQ, als we alleen maar kijken naar wat we in kinderen willen stoppen aan kennis, missen we de kennis die kinderen meenemen. Eenheidsbewustzijn en harmonie.

Gordon

Hoogbegaafde kleuters bestaan niet

 

De aandacht voor hoogbegaafde leerlingen groeit, maar herkenning en benadering van hoogbegaafde kinderen in onderbouw is toch heel gecompliceerd. Voordat het mogelijk is in te gaan op wat leerkrachten eigenlijk aan mogelijkheden hebben om met hoogbegaafde kinderen aan de slag te gaan, is het zinvol om eerst te kijken welke mogelijke kenmerken zij laten zien en hoe deze gericht te kunnen signaleren.

Hoogbegaafdheid lijkt een modeverschijnsel te zijn. Dat kinderen steeds vaker als hoogbegaafd worden geïndiceerd, heeft te maken met het feit dat we steeds beter weten waarover we het nu eigenlijk hebben. Onderzoekers zijn nauwkeuriger gaan definiëren en hebben daarmee de mogelijkheden geschapen om steeds beter te signaleren.

hoogbegaafdheid bij KinderenDe ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair

Wat wordt eigenlijk verstaan onder hoogbegaafdheid? Hoogbegaafdheid is in feite een gerealiseerd potentieel. Ongeveer 5 procent van de bevolking wordt geboren met een zeer hoge intelligentie (een IQ van 130 of hoger) en beschikt over persoonlijkheidskenmerken zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. Deze mensen zijn in staat om gedurende langere tijd achtereen tot bijzondere prestaties te komen. Deze mens wordt dan hoogbegaafd genoemd. Intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen zijn de persoonlijkheidskenmerken die door een positieve invloed van de sociale omgeving (school, gezin, vrienden) steeds verder ontwikkelen. Hoogbegaafd ben je niet, dat word je. Rekenen we de bovengenoemde 5 procent om naar de basisschoolpopulatie dan zien we dat ongeveer 35.000 kinderen in de basisschoolleeftijd hoogbegaafd zijn. Hieruit volgt dat leerkrachten in de praktijk met hoogbegaafde kinderen te maken hebben en/of krijgen.

Kleuters met een voorsprong

Voor de onderwijspraktijk is de eerder genoemde definitie weinig bruikbaar. Creativiteit is een subjectief begrip en het doorzettingsvermogen van de mens blijkt nogal beïnvloedbaar. Daarom wordt de begaafdheid van kinderen in de onderwijspraktijk veelal afgemeten aan hun intelligentiepeil en schoolse prestaties. Kijken we nu naar heel jonge kinderen dan schuilt in die criteria direct een probleem. Van kinderen tot vier jaar zijn er geen schoolse prestaties beschikbaar. Bovendien, en dat is wellicht nog belangrijker, het intelligentiepeil is pas met enige betrouwbaarheid vast te stellen bij kinderen vanaf het zesde jaar. Dat heeft te maken met het volgende.

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet lineair. Met name bij kinderen tot zes jaar verloopt die ontwikkeling veelal sprongsgewijs. Bijna iedere leerkracht kan zich zo’n kind voor de geest halen dat bij het begin van de zomervakantie nog zo’n uk was, maar zes weken later toen het schooljaar weer begon, plotseling als ‘grote meneer’ de school weer binnenliep. Een dergelijke sprong in de ontwikkeling van het kind kan van zeer tijdelijke aard zijn. Zo kan een kleuter met een voorsprong op zijn leeftijdgenootjes die voorsprong in de loop van het jaar weer verliezen.

De ontwikkeling van de kleuter is bovendien nog erg omgevingsgebonden. Dat wil zeggen dat het nest waaruit het kind komt, sterk bepalend kan zijn voor de manier waarop het kind zich ontwikkelt en ook een eventuele tijdelijke ontwikkelingsvoorsprong kan bewerkstelligen.

Fokke-en-sukkeHet woord hoogbegaafd is bij kleuters nog niet van toepassing

Bij enkele kleuters blijft een voorsprong bestaan en dat is dan het kind dat, mits die voorsprong zich ook steeds verder blijft ontwikkelen, potentieel hoogbegaafd genoemd zou kunnen worden. Regel is echter dat deze groep kinderen, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden genoemd.

Het woord hoogbegaafd is bij kleuters nog niet van toepassing. Maar met de keuze voor de term ontwikkelingsvoorsprong is voor de onderwijspraktijk een volgende moeilijkheid geschapen. Ontwikkelingsvoorsprong is een soort containerbegrip waaraan veel kenmerken kunnen worden opgehangen. Zaak dus om die kenmerken zichtbaar te maken.

Tien kenmerken

Grofweg zijn er tien kenmerken te onderscheiden waardoor leerkrachten de ontwikkelingsvoorsprong bij een kleuter kunnen waarnemen, samen te vatten als ‘alles is meer’.

Taalvaardig Een eerste kenmerk is dat in veel gevallen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong enorm taalvaardig zijn. Ze gebruiken in hun spreken een goede zinsopbouw, kunnen heel gevarieerd hun woordenschat toepassen en beschikken over het vermogen om verbaal duidelijk te maken wat ze willen en wat er in hen omgaat. Het zijn vaak ook kinderen die de dingen heel letterlijk nemen. Een voorbeeld daarvan is de manier waarop ze met spreekwoorden en gezegden omgaan en dat zij kunnen ‘spelen’ met gelijkluidende woorden van afwijkende betekenissen. Aardig voorbeeld van dit letterlijk opvatten van zaken is het volgende korte gesprekje. Oma belt met Daan. Daan is vijf jaar. ‘Zo Daan, wat ben jij aan het doen?’ ‘Met jou bellen natuurlijk,’ zegt Daan verontwaardigd. Even later legt het kereltje de telefoon neer en verzucht tegen zijn moeder. ‘Ze is wel dom hè? Als ik haar antwoord geef, begint ze keihard te lachen!’

Energie Tweede kenmerk is dat zij intens met dingen bezig kunnen zijn en soms lijkt het of hen daarbij een tomeloze energie ter beschikking staat. Een veel gehoorde uitspraak van ouders en leerkrachten is daarbij ‘hij gaat maar door. Het lijkt of het nooit ophoudt’. Deze kinderen beleven dit vaak ook zo, hun hoofd lijkt nooit stil te staan. In incidentele gevallen kan zich dit ‘s avonds uiten doordat het kind maar moeizaam de slaap kan vatten. In andere gevallen kijkt de kleuter tijdens het kringgesprek verveeld om zich heen, wiebelt constant en kan zijn handen en voeten nauwelijks stilhouden. Soms gaat het zover dat het kind tijdens een ontdekkingsreis naar de wereld onder zijn stoel, van zijn stoel valt en bij de landing verbaasd om zich heen kijkt, om dan te constateren dat de wereld er ondersteboven toch heel anders uitziet.

Levensvragen Een derde kenmerk is dat deze kinderen al op heel jonge leeftijd nadenken over levensbeschouwelijke zaken zoals de dood, de zin van het leven en ‘wat was er voor de mens’ en ‘wat is er na de dood?’

Invoelend vermogen Vierde kenmerk dat hierop aansluit is dat deze kinderen een groot invoelend vermogen hebben. Zij kunnen zich sterk inleven in de situatie van een ander en door hun grote verstandelijke vermogens zijn zij bovendien in staat die situatie te generaliseren. In extreme gevallen kan dit leiden tot de ontwikkeling van – in ogen van volwassenen – wat merkwaardige angsten. Voorbeeld is de slimme kleuter die naar het jeugdjournaal kijkt, beelden ziet van jeugdige oorlogsslachtoffers uit Kosovo, volledig in tranen raakt en vervolgens niet meer kan slapen uit angst dat de oorlog zich naar hier verplaatst.

Honger naar kennis Vijfde kenmerk is dat deze kinderen blijk geven van een geweldige honger naar kennis. Ze kunnen daarbij in de ogen van volwassenen een niet kinderlijke belangstelling hebben voor zaken als de ruimte, prehistorie, oude culturen, techniek en elektronica. Al veel jonger dan andere kinderen drijven zij hun ouders tot wanhoop met een onophoudelijk ‘waarom’ op alles wat zij tegenkomen. Wie met deze kinderen naar een museum gaat, komt vaak vermoeider terug dan het kind zelf. Het is nog dagen nadien bezig met alle opgedane indrukken een plaats te geven in zijn hoofd. Veelal door het eindeloos verbaliseren van alles wat het gezien heeft.

kennis kindeen geweldige honger naar kennis

Taakgerichtheid Zesde kenmerk is dat een kleuter meteen ontwikkelingsvoorsprong vaak een grote mate van taakgerichtheid en concentratie kan laten zien, vooral bij door het kind zelfgekozen activiteiten.

Creativiteit Zevende kenmerk is dat het spel van deze kinderen veelal fantasierijk is en getuigt van een grote mate van creativiteit. Het zijn kinderen die van niets iets kunnen maken door hun fantasie de vrije loop te laten. Bovendien geven zijn hun spel vaak al op jonge leeftijd blijk van leiderschapskwaliteiten. Andere kinderen, maar ook de volwassenen om het kind heen, ervaren dit over het algemeen als ‘de baas willen spelen’. De kleuter met ontwikkelingsvoorsprong wil echter vooral zijn speelkameraadjes interesseren voor zijn werkelijk spannende en intrigerende plannen en raakt soms verontwaardigd over het onbegrip van de kinderen om hem heen.

Aanpassingsvermogen Achtste kenmerk dat hierop aansluit is het enorme aanpassingsvermogen dat ze laten zien. De mening dat juist deze kinderen sociaal-emotioneel gezien een vertraagde ontwikkeling doorlopen, is een fabeltje. In een groot aantal gevallen geven zij er juist blijk van ook op dit gebied een ontwikkelingsvoorsprong te hebben. Het grote aanpassingsvermogen aan de groep is daar een goed  voorbeeld van. In veel gevallen wordt het gedrag als gestoord geïnterpreteerd, of als achter in de ontwikkeling. Voorbeeld daarvan is de peuter van twee op de peuterspeelzaal. Terwijl hij naast een ander kind zit vraagt hij: ‘Mag ik van jou dat rode autootje.’ Hij krijgt van het andere kind een geel autootje. ‘Nee, mag ik het rode autootje.’ Het andere kind kijkt om zich heen en pakt lukraak een blauwe auto. Dat is het moment waarop de peuter met de ontwikkelingsvoorsprong in de gaten heeft dat hij er verbaal niet komt. Het kind kijkt om zich heen en ziet hoe andere kinderen de zaken fysiek oplossen. Het past zich aan, geeft zijn collega-peuter een mep en ontvangt als beloning het resterende rode autootje. Dat is het moment waarop volwassenen vinden dat er niet geslagen mag worden en dat de peuter met de ontwikkelingsvoorsprong ongepast gedrag vertoont. Sociaal zwak, is dan de conclusie. Maar eigenlijk is het tegengestelde het geval. Hetzelfde geldt voor de slimme kleuter die thuis prachtig gedetailleerde menstekeningen maakt en dan op school komt en ziet hoe zijn leeftijdgenoten koppoters maken. Dat kan ik ook, denkt de kleuter, schuift zijn grote kleuterego aan de kant en tekent vervolgens koppoters.

Cijfers en letters Negende kenmerk is dat kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong veel meer dan het   gemiddelde kind geïnteresseerd zijn in de verborgen wereld achter cijfers en letters. Ouders die op school komen en aan de leerkracht vertellen dat zij vermoeden dat hun kleuter hoogbegaafd is, zullen dit vermoeden slechts zelden staven aan het feit dat hun kind zo graag in de zandbak speelt. Zij zullen juist zeggen dat hij al een beetje kan lezen en in zijn hoofd met ‘sommetjes’ bezig is. Ouders geven ook aan dat deze interesse vanuit het kind zélf komt.

Sterk geheugen Tiende kenmerk is dat het potentieel begaafde kind al heel jong laat zien te beschikken over een sterk geheugen. Het zijn kinderen die soms maanden later terug kunnen komen op een uitspraak of belofte die de leerkracht of ouder heeft gedaan en allang weer vergeten is. Hun verontwaardiging kan groot zijn als de volwassene ontkent iets dergelijks gezegd te hebben of de belofte niet gestand doet.

Signalering

Lang niet alle kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong laten de hiervoor genoemde kenmerken in dezelfde mate zien. Sommige kleuters hebben immers als peuter al ervaren dat aanpassing de veiligste weg is. Maar ‘aangepast’ betekent voor de leerkracht van potentieel begaafde kinderen ook direct ‘opgepast’. Want juist in dat grote vermogen tot aanpassing schuilt het gevaar van mogelijk onderpresteren. Daarmee is overigens niet gezegd dat iedere aangepaste kleuter zich ook zal gaan ontwikkelen tot een onderpresteerder. Wel is het zaak om zo vroeg mogelijk de ontwikkelingsvoorsprong te signaleren en vervolgens het onderwijskundig handelen daarop aan te passen.

Signalering vindt per definitie plaats onder alle leerlingen. Feitelijk zet de leerkracht een fuik uit waardoor de uiteindelijke groep leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong efficiënt in kaart wordt gebracht. Om deze signalering effectief te laten zijn, is het zinvol een protocol op te stellen waardoor naar iedere kleuter (voorsprong of niet) even nauwkeurig wordt gekeken. Hoewel dit aanvankelijk meer werk is en een grotere tijdsinvestering van de leerkracht vraagt, is de winst op lange termijn voor alle kinderen uit de groep groter. Zo is de groepsleerkracht immers in staat om aan te sluiten bij het juiste beginniveau van iedere leerling.

Voor het signaleringsprotocol kunnen drie informatiebronnen onderscheiden worden. In de eerste plaats is er informatie die afkomstig is van ouders en/of peuterspeelzaal. Deze informatie geeft een beeld over de voorschoolse ontwikkeling van het kind. Een goede manier om die informatie te krijgen, is een uitgebreid aanmeldingsgesprek. Om te zorgen dat van iedere toekomstige leerling vergelijkbare informatie beschikbaar is, is het goed om tijdens dit aanmeldingsgesprek aan de hand van een vaste vragenlijst de voorschoolse ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Daarnaast is het belangrijk om ook als het kind eenmaal op school is de contacten met ouders goed te onderhouden. Beter dan geen ander kunnen zij vertellen hoe hun kind thuis reageert op datgene wat er op school gebeurt. Zo wordt snel zichtbaar of een kind zich thuis ongeveer vergelijkbaar gedraagt als op school of wanneer er twee compleet verschillende gedragspatronen ontstaan en het beeld van de leerkracht gaat verschillen van dat van de ouders. Tweede informatiebron is de kennis die een leerkracht vergaart door een kind te observeren. Juist in die eerste zes weken dat een kind op school is, geeft het de leerkracht belangrijke informatie. Hoe gaat het om met andere kinderen? Hoe speelt het? Waarmee speelt het? Welke ontwikkelingsmaterialen kiest het kind en op welk niveau werkt het daarmee? Hoe zit het met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind?

In meer gerichte zin kan geobserveerd, worden aan de hand van speciale observatielijsten voor kleuters waarmee de verschillende ontwikkelingsgebieden nauwkeurig in beeld worden gebracht.

Tot slot is er nog de specifiek didactische informatie die wordt verkregen door het kind te toetsen. Dit kan zijn door gebruik te maken van toetsen uit het leerlingvolgsysteem, maar ook het afnemen van het Grossvormbord en het laten maken van een menstekening.

Het afnemen van toetsen uit het leerlingvolgsysteem is feitelijk alleen nodig wanneer de eerste signalering uitwijst dat er mogelijk sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong. Het schoolteam zal criteria moeten opstellen voor welk moment een leerling voor verder diagnostisch onderzoek in aanmerking komt. Als een leerkracht specifiek kijkt naar een beperkte groep leerlingen dan is er sprake van diagnostiek.

 

Eleonoor van Gerven (pedagoog) is hoofdredacteur van Talent (Tijdschrift over hoogbegaafdheid) en heeft een adviespraktijk op het gebied van hoogbegaafde leerlingen

Dit artikel stond in “De wereld van het jonge kind”

Bron:  Nieuwetijdskind.com

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Mijn jongste kleinzoontje is ook hoogbegaafd naast hooggevoelig. Ondanks hij 2 klassen verder is dan zijn leeftijdgenoten en een van de besten uit de klas, wordt hij weleens gepest uit jaloezie door andere kinderen. Verder wilt hij geen verandering van school om bij hoogbegaafden te horen.

Intelligentie


 

Verwar intellect nooit met intelligentie, het zijn compleet tegengestelden.
Intellect behoort tot het hoofd; het is je door anderen aangeleerd, het is je opgelegd.
Je moet het cultiveren. Het is geleend, het is iets vreemds, het is niet aangeboren. Maar intelligentie is aangeboren. Het is je eigen wezen, je natuur.
osho.jpg

Osho Zen