HSP: Verlies jij jezelf?


Verlies jij ‘jezelf’?

Als je als hoogsensitief persoon geprojecteerd bent met je aandacht in de buitenwereld, leef je wellicht heel aandachtig in die buitenwereld maar ben je NIET in je eigen huis… Je leeft daardoor buiten jezelf: je leeft ‘buitenstebinnen’. Je bent UIT jezelf weg gegaan. Dat kost energie. Bakken energie…

Wanneer je als hoogsensitief persoon geaard bent, betekent het dat je in je eigen centrum verblijft zonder je af te schermen of wat maar ook te visualiseren. Dankzij je ogen de buitenwereld BEKIJKEN in plaats van via de ogen naar buiten VERDWIJNEN. Je ogen zijn ramen, daar hoef je toch niet uit te springen?

Hoe doe je dat? Je houdt jezelf aandachtig VAST terwijl je kijkt, loopt en praat. Net zoals je de hond uitlaat. Wanneer je de hond uitlaat en met iemand praat, dan laat je toch ook de hondenriem niet los? Je houdt de riem vast terwijl je communiceert. Je hondje loopt anders namelijk weg… Wanneer we onszelf vergeten te ervaren en te voelen IN de dingen die we doen, raken we letterlijk onszelf kwijt. We laten ONSZELF los…

Het is als hoogsensitief persoon essentieel jezelf aanwezig te blijven ervaren IN je binnenwereld terwijl je de buitenwereld AANSCHOUWT en beleeft. Je leeft dan ‘binnenstebuiten’ en blijft aanwezig in jezelf. Je behoudt energie, en je bent niet meer gebroken in de avonden.

Om te beginnen kun je je voeten voelen IN de dingen die je doet. Dan kan het groeien naar een totaliteit. De voeten zijn je basis hierin. Ze staan het meest ver weg van je hoofd (gedachten). Dan worden we alerter. Telkens terugkeren naar je voeten in het begin. Probeer het zoveel mogelijk in alles wat je doet, zelfs als je typt.

Allereerst dien je dit te herkennen. Leef ik buitenstebinnen? Leef ik overal met mijn aandacht behalve in mezelf? Herkenning is de eerste stap. Onderzoek het maar eens voor jezelf.

Blijf binnen door er Bewust-te-Zijn.

Bron: Antoine van Staveren (schrijver van boek ‘bewust-er-zijn’ met hooggevoeligheid ‘

 

Zelf heb ik het boek ook gelezen, waar andere boeken in faalden, heeft dit boek me verder gebracht in mijn zoektocht naar hooggevoeligheid naast iemand die me ook goed geholpen heeft. Ook de oefening met je voeten heeft me goed geholpen, je blijft heel goed bij jezelf in plaats buitenstebinnen. Spijtig genoeg is deze oefening in loop van tijd verloren gegaan, maar weer terug op mijn pad. Bij alles wat je doet aan je voeten denken en mijn voetjes tintelen weer heerlijk.

Hooggevoelig, met hart en ziel liefhebben


 

De liefde zoeken is niet je taak; je taak is het zoeken naar, en wegnemen van alle, door je zelf opgeworpen innerlijke hindernissen die je het vinden ervan beletten.’ Rumi

liefdeTot de vele pijnplekken die je als hooggevoelige mens kunt ervaren, behoort het feit dat velen zo intens veel van hun partner kunnen houden dat ze zich met “lichaam, ziel en geest” aan hem of haar geven. En dat intense, je met een ander verbonden voelen, hoeft niet eens beperkt te blijven tot liefdesrelaties, maar kan zich ook voordoen bij diepe vriendschappen of bij bepaalde familierelaties. Als zo’n relatie dan op een gegeven moment ophoudt of uit gaat dan kan dat ongelooflijk veel pijn doen. De positieve kant daarvan (want die is er gelukkig wel) is dat een dergelijke ervaring je innerlijk sterker en emotioneel onafhankelijker kan maken.

Binnen een van de HSP-groepen van Facebook liep onlangs een interessante uitwisseling over dit thema, die begon met de volgende vraag: ‘Hoe komt het toch dat HSP’ers zo gevoelig zijn voor stemmingen van een ander, en dat dit zelfs ten koste van je eigenwaarde kan gaan?’ Een goede vraag waarin menigeen zich zal herkennen. Maria, van wie deze vraag afkomstig was, ging verder met te vertellen dat haar vriend,  in het begin van hun relatie, haar overlaadde met complimentjes en attenties en hij alles wat ze deed, dacht of zei even fantastisch vond. Na een poosje echter, namen zijn enthousiasme en steun beduidend af en gebeurde het steeds vaker dat hij kritiek leverde terwijl haar plannen en ideeën, die hij vroeger zo fantastisch had gevonden, hem nu bespottelijk en infantiel voorkwamen.  Maria is zich ervan bewust hoe ze, bij elk van zijn negatieve reacties, steeds meer aan zichzelf gaat twijfelen, en ze voelt zich verdrietig en verraden. Ze zegt: ‘En het enige wat ik dan nog kan denken is dat het wel erg triest met mezelf gesteld is, want het is duidelijk dat ik mijn zelfbeeld, mijn gevoel voor eigenwaarde, volledig laat afhangen van hoe anderen mij zien. En als ik “anderen” zeg, dan bedoel ik diegenen die ik als mijn centrum beschouw, als mijn motor en mijn anker.’
Dat laatste is belangrijk, en helemaal als je HSP bent. Het gaat hier om twee thema’s waar de hooggevoelige mens nog al eens op minder aangename wijze mee te maken krijgt. Om te beginnen is dat het thema van het zelfbeeld dat, zoals je misschien wel weet, bij veel HSP’ers aan de zwakke kant is.  En ten tweede is er het feit (sterk samenhangend met dat zwakke zelfbeeld) dat hooggevoeligen nog al eens de neiging hebben zichzelf aan anderen ‘te schenken’, om zichzelf weg te cijferen.

Terugkerend naar de vraag van Maria, kunnen we stellen dat haar probleem rechtstreeks te maken heeft met dit schenken van jezelf, met het wegcijferen van wie je bent.  In plaats van voor jezelf te leven, leef je voor een ander. Je schenkt jezelf (je tijd, energie, je levenslust en mogelijk zelfs je geld) aan degene die je lief hebt. Waarschijnlijk ben je je er niet van bewust, maar wat er ondertussen gebeurt is dat je je zwakke zelfbeeld probeert te versterken met alles wat je ontvangt door je in dienst van die ander te stellen. Je teert als het ware op wie die ander is. (‘Kijk eens hoe goed ik ben, ik doe álles voor hem/haar!’) Of, om een beeld te gebruiken: je absorbeert de ander, je zuigt hem bij jezelf naar binnen, waardoor je hem automatisch gaat beschouwen als het middelpunt van je leven, als ‘je centrum, je motor en je anker.’

Je zou een zwak zelfbeeld kunnen zien als een innerlijke leegte, als een holte die gevuld zou moeten zijn met een gevoel van tevredenheid, met de aanvaarding van het prachtige wezen dat je bent. Leegtes willen gevuld worden, dat is nu eenmaal zo. Lukt het je om wat voor reden niet om die innerlijke leegte zelf te vullen, dan kun je je misschien voorstellen hoe je op zoek gaat naar anderen die dat voor je kunnen doen: je absorbeert anderen die je met hun liefde voor jou het gevoel kunnen geven dat je de moeite waard bent. En zeg nu zelf, hoe kun je zo iemand niet alles willen geven wanneer die iemand zich in jouw centrum, in jouw hart bevindt en daar volledig deel uitmaakt van jouw bestaan? De grenzen tussen jou en die ander zijn opgelost, zijn vervaagd; jullie zijn één. De versmelting van twee zielen, een prachtig en romantisch beeld dat jammer genoeg tot een ander tijdperk behoort en nu, in deze tijd van de ontwikkeling van het menselijk ego, niet langer haalbaar is.

Laten we eens kijken naar waarom zo’n mooie versmelting op den duur niet houdbaar is. Maria zei het zal: na een tijdje begon haar partner kritisch en onaardig te worden. Haar vriend, die door haar geabsorbeerd was, begint het benauwd te krijgen. Als jij HSP’er bent en je je in Maria’s woorden herkent, is het heel waarschijnlijk dat je vriend of je vriendin jouw voortdurende en niet-aflatende aandacht na een poosje als beklemming begint te ervaren.  Let wel, ik zeg niets over je bedoelingen die ongetwijfeld goed en zuiver zijn; ik kijk alleen maar even naar hoe je partner (al dan niet bewust) meer en meer het gevoel begint te krijgen dat hij bezig is zijn eigen identiteit te verliezen en dat hij zich misschien zelfs wel gemanipuleerd kan gaan voelen. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat hij op een dag zegt dat hij het weekend weg wil met zijn vrienden, en dat jij daar een probleem van maakt. Je vriend heeft het gevoel dat hij klem zit en zal misschien niet weggaan om jouw gevoelens te sparen.Maar een volgende keer gaat hij wèl, en dan voel jij je verraden…
En zo verging het ook Maria en haar vriend, die in het begin van hun relatie onafscheidelijk waren en alles samen deelden. Maria voelde zich gezien en bemind door haar partner die haar in alles steunde, maar op een gegeven moment vindt er schijnbaar zomaar opeens een omslag plaats en wordt hij kribbig en kritisch. Zij ervaart het als afgewezen worden, maar in werkelijkheid is het alleen maar dat haar vriend ineens “wakker wordt” en merkt dat hij zichzelf kwijt is: hij zet zich af om zijn eigen grenzen te kunnen hervinden die daarvoor met de jouwe waren versmolten. Hij had jouw leegte gevuld (en uiteindelijk vond hij dat aanvankelijk ook meer dan best, want wie heftig verliefd is, die slaapt een beetje, en wie vindt het nou niet heerlijk als iemand dag en nacht voor je klaarstaat…) maar merkt ineens dat hem dat benauwt omdat het ten koste van zijn eigen wezen gaat.

Een gezonde en evenwichtige relatie

Het zal duidelijk zijn dat een gezonde relatie gebaseerd moet zijn op wederzijdse liefde, maar liefde voor jezelf –blij zijn met wie je bent- is minstens even belangrijk.Tevreden zijn met de mens die je bent, met hoe je eruit ziet en met wat je hebt, zónder jezelf op een voetstuk te plaatsen, is gezond. Van jezelf houden betekent ook je grenzen en behoeften kennen en respecteren, innerlijk willen groeien en willen leren van wat de wereld (en vooral onze relaties met anderen) ons voorhoudt.  En natuurlijk is zo’n gezonde relatie ook alleen maar mogelijk zo lang je bereid bent de ander met al zijn goede en minder goede eigenschappen te accepteren.  En zo lang er van wederzijds vertrouwen sprake is; de ander vrij laten en de ruimte geven opdat hij of zij naar behoeven voor zichzelf kan zorgen en aan zijn behoeften tegemoet kan komen. En mocht het dan gebeuren dat de behoeften van de één een conflict opleveren met de grenzen en de behoeften van de ander, dan is het tijd voor een goed gesprek waarbij respect hoog in het vaandel staat.

Aandachtspunten voor de HSP’er

Om als HSP’er tot zo’n gezonde en evenwichtige relatie te kunnen komen zou het raadzaam kunnen zijn om eens naar de volgende (tere) punten te kijken. Mocht je hier en daar iets van je eigen situatie herkennen, misschien is het dan een goed idee om te kijken in hoeverre er iets te veranderen of te verbeteren valt. Praat met je partner om te zien hoe het staat met jullie gevoelens voor elkaar en met ieders behoeften.

 • Ben je hooggevoelig, kijk dan eens met extra aandacht naar het beeld dat je van je van jezelf hebt. Is dat zelfbeeld aan de zwakke kant (bij veel HSP’ers is dat zo) dan is dit misschien het moment om daar iets aan te doen. Er zijn talloze goede boeken op de markt, cursussen die zeer de moeite waard zijn en het internet is een uiterst bruikbare bron van informatie. Of wat dacht je van het inroepen van de hulp van een coach?
 • Kijk eens met een kritische blik naar je eigen gedrag en ga na of je hobby’s en/of vrienden/vriendinnen hebt laten schieten om je partner een plezier te doen; misschien zelfs zonder dat deze daarom heeft gevraagd. Stel jezelf de vraag of je je anders voordoet dan je in werkelijkheid bent om de man of vrouw te kunnen zijn die je (denkt dat) partner nodig heeft om gelukkig te kunnen zijn.
 • Luister ook eens naar dat innerlijke stemmetje om te zien in hoeverre bepaalde facetten van het gedrag van je partner je hinderlijk voorkomen, maar waarover je je mond houdt om een eventuele ruzie te vermijden. Ontdek je irritaties, probeer dan een manier te vinden om erover in gesprek te raken voordat de boel explodeert op een moment dat je dat totaal niet verwacht.
 • Hoe veel tijd besteed je aan jezelf en doe je iets waar je van binnen blij van wordt? En dan denk ik vooral aan activiteiten zoals het maken van een mooie wandeling, mediteren, schrijven, lezen, schilderen, muziek maken, pilates, tai-chi, yoga, enzovoort, die weldadig zijn voor de innerlijke verrijking, ‘voer voor de ziel.
 • En als laatste tip zou ik je willen voorstellen om je eens in alle ernst af te vragen of je misschien in een van de valkuilen van de HSP’er bent beland, de valkuil van jezelf op te offeren voor de andere mens in de zin van dat je hem of haar met de beste bedoelingen van de wereld elk klusje en elk eigen initiatief uit handen neemt. Ik begrijp heel goed dat je iemand graag wilt bewijzen dat je ontzettend veel van hem of haar houdt en dat je hem of haar het leven zo aangenaam mogelijk wilt maken, maar soms kun je daarin doorschieten en beroof je je geliefde van zijn of haar persoonlijke autonomie. Er zit ook een donker kantje aan dat soort gedrag: als je alles voor iemand doet, dan heb jij de touwtjes in handen en oefen je controle uit, en zou je wel eens, mogelijk zonder het te beseffen, manipulerend bezig kunnen zijn.

Herken je jezelf in dit gedrag, wees dan niet verbaasd als je relatie geen stand houdt, want niemand komt graag in de verdrukking. (Overigens komt het in zo’n geval vaak voor dat iemand roept: ‘…en dat na álles wat ik voor X heb gedaan!’ Precies, daarom dus.).
Lukt het je op positieve wijze met deze tips aan de slag te gaan, dan garandeer ik je dat je relaties een stuk succesvoller zullen zijn!

Bron: Karina Zegers de Beijl 

Schuldgevoelens en angst bij hooggevoelige mensen


We lezen veel over de kracht van positief denken; ‘we scheppen zelf onze eigen werkelijkheid’, wordt gezegd. Auteurs die schrijven over deze zaken beloven ons de meest wonderbaarlijke dingen. Met ons denken, bijvoorbeeld door affirmaties eindeloos te herhalen, kunnen we scheppen wat we willen en negatieve zaken, zelfs traumatische ervaringen, decreëren. We leven dan verder alsof die er nooit geweest zijn.

Toch zijn er enorm veel mensen die dit heel hard proberen te doen en geen enkele verbetering ervaren; geen genezing van de slepende ziekte, geen rijkdom, niet de levenspartner waar zo naar verlangd wordt. Doen ze iets fout? En als positieve gedachten onze werkelijkheid beïnvloeden, zouden negatieve dat ook niet moeten doen? We hebben vaak angstige gedachten en zorgen. Een bekend voorbeeld zijn de doodsangsten die veel ouders uitstaan als het gaat om hun kinderen. Komen ze wel veilig thuis, raken ze niet aan de drugs? Maar vrijwel altijd gaat het goed. En hoe vaak denken we ten onrechte naar aanleiding van een of ander pijntje dat er iets ernstigs met onze gezondheid aan de hand is? Als regel blijken onze door angst gevoede negatieve gedachten zich niet om te zetten in realiteit. Gelukkig maar.

De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Als al onze gedachten zich werkelijk zouden omzetten in realiteit, vermoed ik dat onze levens behoorlijk ellendig zouden zijn. De ervaring van mijn leven is in ieder geval dat mijn angstige vermoedens als regel niet uitkomen. Mijn ervaring is juist dat dingen vrijwel altijd goed gaan, en de keren dat het niet goed ging, was er iets groters dat mij hielp.

Hoe kan dit?  Heeft ons denken dan geen enkele invloed op de werkelijkheid rondom ons? Zijn we dan niet de scheppers van onze realiteit? Trekt het universum zich niets aan van onze positieve en negatieve gedachten en gaat het gewoon zijn eigen onverschillige gang? Nee, dat denk ik niet. Maar de relatie tussen onze gedachten en de werkelijkheid is wel een stuk subtieler dan in veel theorieën over het scheppen van je eigen werkelijkheid wordt voorgesteld.

Om deze relatie te doorgronden moeten we eerst begrijpen wat schepping is. Schepping is een kracht die zijn oorsprong vindt op het nivo van totale eenheid: het al, de oerbron – het mysterie dat we God noemen. Vanuit die bron ontspringt niet de schepping maar meerdere scheppers, wezens die je aartsengelen kunt noemen. Iedere aartsengel vertegenwoordigd één facet van die oorspronkelijke bron.  Zo’n aartsengel is een heel groot kosmisch wezen, maar hij is niet alles; dus kent hij een binnen– en buitenwereld. Die binnenwereld is uniek. De ervaring van een oneindige buitenwereld tegenover een unieke binnenwereld creëert een besef van individualiteit. Ook zorgt het onderscheid tussen binnen- en buitenwereld voor het ontstaan van een vorm van tijd en ruimte. Immers: je neemt iets buiten je waar, dus is er een ruimte buiten je. Je communiceert daarmee. Communicatie brengt ook altijd een innerlijk proces op gang; door te communiceren veranderen dingen in je innerlijke wereld. Verandering impliceert tijd, dus is er tijd.

Die aartsengelen creëren tal van nieuwe wezens, nieuwe scheppers. Dit gaat zo steeds verder. Er ontstaan steeds nieuw sferen van scheppers, die steeds ook nieuwe dimensies van tijd en ruimte met zich meebrengen. Alles wat wij als mensen creëren is uiteindelijk deel van dit grote scheppingsproces. Eén van de basisregels van dit scheppingsproces is dat je als schepper van alles kunt creëren zolang het maar in harmonie is met je hogere bron. Voor ons is dat de ziel.

Dit betekent dat de twee belangrijkste factoren die onze werkelijkheid bepalen onze ziel zijn, en onze bereidheid om in harmonie met die ziel samen te werken. Onze ziel heeft zoiets als een levensplan, dat doelen kan bevatten die afwijken van onze gedachten over wat wenselijk is in ons leven. De fundamentele scheppende kracht in je leven is je ziel en niet je menselijke gedachten. We kunnen meewerken met de scheppende kracht van onze ziel, of die tegenwerken. Positief denken dat gericht is op wensen die niet stroken met jouw zielsplan, is niet effectief.

Maar als we bereid zijn met onze ziel samen te werken en de doelstellingen van onze ziel accepteren ervaren we de aanwezigheid van onze ziel. We voelen dan dat er iets hogers en liefdevols is dat ons op onze levensweg ondersteunt. We ervaren levensgeluk. Als we de weg van onze ziel niet volgen, verliezen we het innerlijke contact met onze ziel. Innerlijk ontstaat er dan leegte. Vaak wordt geprobeerd die leegte op te vullen met uiterlijk succes, macht en bezit. Maar er is geen substituut voor het innerlijk licht van de ziel. Het licht van de ziel maakt dat we ons verbonden voelen met het universum. Het licht van de ziel is ook de weg naar de ander. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander en dan voelen we een verbinding van hart tot hart.

Als de weg naar de ziel niet wordt teruggevonden, ontstaat er vaak een crisis in de vorm van ziekte of ander ongeluk dat de bedoeling heeft om het contact met de ziel te herstellen. Positief denken dat niet gericht is op het herstel van dit contact lost deze crisis niet op; alleen het contact met de ziel doet dat.

Het is dus heel belangrijk dat als we onze werkelijkheid willen veranderen door positief te denken, we dit doen in harmonie met onze ziel. Als positief denken niet gericht is op het verbeteren van het contact met de ziel, dan zal het resultaat, wat dat ook mag zijn, ons geen geluk brengen.

Hoe doen we dit? Twee tips.

1 Hou het leuk en speels

Samenwerken met onze ziel geeft ons onmiddellijk een gevoel van vreugde en inspiratie. Het is niet zwaar. Als we dus bezig zijn met het herhalen van affirmaties en we ervaren dit als een zware en moeilijke taak, zijn we niet in harmonie met onze ziel. Stel je verlangt bijvoorbeeld naar een huis. Ga daar dan eens op een speelse manier over fantaseren. Hoe het er uitziet, de inrichting, de tuin. Stel je maar voor dat je daar vrienden en vriendinnen ontvangt en hun vertelt over je nieuwe huis, hoe blij je er mee bent. Als je dat een fijn gevoel geeft dan ben je goed bezig, dan ben je aan het scheppen. Geef je fantasie helemaal de ruimte. Denk niet, dit kan niet, dit is niet reëel, ga helemaal op in je fantasie zolang deze fijn aanvoelt.

Het blijde gevoel is een teken van je ziel dat het in overeenstemming is met je zielsplan.

Met andere woorden: als je op de juiste manier positief denkt dan is het positieve denken al een beloning op zich, een ervaring die je fijn vindt en die maakt dat je je beter voelt. Je bekrachtigt je fantasie dan al onmiddellijk met een stroom van blijheid en inspiratie. Je ziel geeft een teken af dat het goed voor je is.

Als het geen blij gevoel geeft, als je ervoor moet werken, is dit een teken dat je fantasie niet in harmonie is met je ziel. Het probleem is meestal dat onze ziel ons naar innerlijke rijkdom wil leiden, en wij, we zoeken vaak uiterlijke rijkdom. Negatieve ervaringen zijn vaak bedoeld om ons op weg te helpen naar die innerlijke rijkdom, en wij, we willen ze onmiddellijk uitbannen uit ons leven. We willen onmiddellijk van de pijn of andere problemen af zonder na te denken over de betekenis. Een zaadje snapt dat het moet groeien in de richting van het licht, wij gewoonlijk niet.

2 Denk in harmonie met je ziel

Hoe doe je dat: denken in harmonie met je ziel? Stel je eens voor dat er boven jou een prachtige engel zweeft. Een engel die jou onvoorwaardelijk lief heeft en je nooit veroordeelt, wat je ook doet. Die engel stuurt altijd licht en liefde naar jou. Beschouw je ziel maar als een innerlijke geluksengel. Zolang je in de buurt bent van die engel, die engel volgt, gaat het goed en voel je je prima.

Maar helaas, vaak word je zo meegesleurd door aardse zaken dat je het contact met die engel verliest. Je aandacht is dan helemaal gericht op dingen waarvan jij denkt dat ze heel belangrijk zijn maar die in wezen niets bijdragen tot je innerlijk groei: erkenning, bezit, succes, geld, etcetera. De engel en jij volgen een verschillende weg en je begint je steeds ongelukkiger en eenzamer te voelen.

Je probeert dit dan op te lossen door nog harder te werken, nog meer succes, geld of macht te verzamelen, want de maatschappij waarin je opgegroeid bent heeft je geleerd dat deze dingen heel belangrijk zijn. Of je probeert de eenzaamheid die zo is ontstaan op te lossen door het zoeken naar de ideale partner. Je zoekt die engel in de buitenwereld. Natuurlijk lukt dat niet, want een ander kan nooit de rol van jouw innerlijke engel vervullen. Het resultaat zal altijd teleurstellend zijn. In plaats van het contact met je ziel te herstellen raak je er nog verder van verwijderd en ga je je nog ongelukkiger voelen.

Het zijn hele andere ervaringen die je nodig hebt om je zielspad, en daarmee de weg naar het geluk, terug te vinden: misschien wel ziekte of andere tegenslagen zoals een scheiding. Er is inkeer nodig om het contact met de engel te herstellen. Het is dus zinvol je af te vragen wat je probeert te doen met je positieve gedachten: je tegenslagen oplossen zodat je op de oude voet verder kunt leven, of het contact met je ziel herstellen? Je kunt de vraag ook anders formuleren: komen mijn positieve gedachtes voort uit angst of uit liefde?

Stel iemand heeft geldzorgen. Hij herhaalt dagelijks de affirmatie ‘ik zal rijk worden, ik zal rijk worden.’ Honderden keren per dag. Als die gedachte uit angst voortkomt, angst voor tekort, zal het niet helpen. Positieve gedachten helpen als ze uit liefde voortkomen, alleen dan zijn ze in harmonie met de ziel. Gedachten die gebaseerd zijn op angst, ook al klinken ze heel positief, helpen meestal niet.

Pas als de persoon met geldzorgen zich bewust wordt van zijn angst voor tekort kan hij andere, op liefde gebaseerde gedachten formuleren die hem wel helpen. Hij kan dan eerlijk het angstige, zorgelijke deel in zichzelf aankijken en daar troostende, liefdevolle gedachten naar toe sturen. Langzaamaan zal hij dan merken dat het leven lichter en makkelijk wordt. Hij begint anders te kijken naar het leven, merkt dat niet alles om geld draait; ook zonder dat zijn er toch veel mooie dingen te beleven. Wellicht begint hij te beseffen dat zijn focus op geld hem weggehouden heeft bij zijn innerlijke rijkdom. Zijn uitstraling wordt lichter en vrolijker. Nieuwe omstandigheden en mogelijkheden worden door deze positieve houding aangetrokken.

Als je wensen en verlangens hebt, is het altijd raadzaam je af te vragen of die wens niet uit angst voortkomt. En als dat zo is, kijk dan heel eerlijk en liefdevol naar het angstige deel in jezelf, en vraag je af: wat heeft dit deel van mij nu werkelijk nodig, op dit moment?

Veel mensen die bezig zijn met positief denken zien het als een soort wonderpil die bedoeld is om onmiddellijk een einde te maken aan situaties die ze als negatief ervaren, zoals geldgebrek in het bovenstaande voorbeeld. Ze zijn dan niet bereid om in te zien dat die negatieve ervaringen wellicht op hun pad gekomen zijn om ze ergens op te wijzen. Misschien is geldgebrek wel bedoeld om innerlijke rijkdom te ontdekken, of komt eenzaamheid op je weg om je bewust te worden van je eigen ziel, je innerlijke partner.

Denk eens op zachte, liefdevolle manier aan jezelf. En vraag jezelf, op basis van die liefde, af: wat heb ik nu nodig? Als je dat doet zul je merken dat het heel vaak iets innerlijks is, niet iets uiterlijks, dat omhoog komt: meer zelfwaardering, meer gevoel voor humor, meer trots op wat je hebt bereikt in het leven, etcetera. En als er iets omhoog komt, ga daar op een speelse en vrolijke manier over fantaseren, geniet ervan. Stel er komt in je op dat je meer mannelijke energie nodig hebt: het vermogen om grenzen te stellen en nee te zeggen. Stel je dan eens voor dat je op een totaal ongelegen moment een hoop bezoek krijgt. En in plaats van te denken ‘ik kan ze toch niet buiten laten staan’, zeg je nu ‘Nee, jullie komen ongelegen’ en sla je de deur dicht. Ervaar eens hoe goed zo’n fantasie voelt.

Positief denken gebaseerd op liefde is fijn; het is een beloning in zichzelf. Het gevolg is dat je een beter contact met je ziel krijgt. Je zielelicht begint door jou heen te stralen op Aarde. En het is dit licht dat scheppend is, en het zal een omgeving (werk, relaties) scheppen die in harmonie is met je innerlijk.

Tenslotte. De titel van dit artikel is: Als we onze eigen werkelijkheid scheppen, waarom worden we dan oud? Vanuit menselijk perspectief is oud worden onwenselijk; zo wordt het althans vaak ervaren. Hoeveel positieve gedachten we echter ook wijden aan ‘jong blijven’, dat zal niet lukken. Maar bekijk het nu eens vanuit het standpunt van de ziel. Vanuit de ziel gezien worden wij niet oud. We zijn tijdloos, alleen onze lichamen worden oud. Kijk eens in de spiegel: zie dat je lichaam ouder wordt, maar voel dat er binnen in jou, achter je ogen, iets is – een ik – dat niet verandert. Wij zouden misschien wel eeuwig in dit lichaam willen blijven, onze ziel wil dat niet. Die weet dat er oneindig veel andere werelden en andere dimensies zijn om te beleven en geestelijke rijkdom te vergaren. Het universum wacht op ons.

© Gerrit Gielen

www.gerrit-gielen.nl

Bron: http://fluisteralsjeblieft.blogspot.com.es/2015/01/schuldgevoelens-en-angst-bij.html

 

Een mooi en duidelijk artikel voor de hooggevoeligen onder ons, maar ook voor de niet hooggevoeligen om een inzicht te krijgen hoe deze mensen leven, hoewel niet ieder HSP hetzelfde is en het leven ervaart.

HSP: De opwinding en de pijn van ongezonde liefdesrelaties


Ik heb de laatste tijd een paar interessante opmerkingen en e-mails van lezers gekregen met vragen over een probleem van hoogsensitieve mensen en dat is dat zij keer op keer blijken te belanden in onevenwichtige relaties.

 

HSP: De opwinding en de pijn van ongezonde liefdesrelaties

Waarom voelen negatieve, voor hen ongezonde, mensen zich aangetrokken tot HSP’s? En waarom voelen HSP’s zich tot hen aangetrokken? En nog belangrijker: wat kunnen we doen om de liefdevolle, gezonde relaties te vinden, die we wensen, nodig hebben en verdienen? In een eerdere stuk dat ik schreef besprak ik al waarom de verkeerde mensen vaak vallen op HSP’s. Hoogsensitieve mensen zijn warm, zachtaardig, betrokken, begripvol en zorgzaam.

 

Naast dat we sterk intuïtief zijn en heel goed kunnen luisteren, zijn we er oprecht in geïnteresseerd om mensen te helpen met hun persoonlijke problemen. We zijn ons vaak niet bewust van ons inlevingsvermogen of hoe open we overkomen op anderen. Voor HSP’s is dit hun natuurlijke staat. En heel wat mensen voelen zich aangetrokken tot onze zorgzame natuur.

 

Maar voor veel mensen, vooral zij die te kampen hebben met problemen op het gebied van hun eigenwaarde, of met onvervulde behoeftes of psychische problemen, is het voor het eerst dat ze in aanraking komen met zo’n meelevende warmte en betrokkenheid bij hun gevoelens. Ze zullen alles doen om dat te behouden, of dat nou moet betekenen dat ze hun eigen zwakheden moeten proberen te verstoppen achter een show van zelfvertrouwen of dat ze de HSP smeken hun niet te verlaten.

 

Sommige HSP’s teren op de intensiteit van zulke relaties. Sensitieve mensen zijn, naast zachtaardig en vaak een beetje stil, ook zeer expressief, emotioneel en gepassioneerd, dus er is vaak sprake van een enorme vonk die overslaat, om niet te zeggen een vreugdevuur van aantrekkingskracht en energie, in hun relaties met mensen die emotioneel in de knoop zitten. Het kan dan makkelijk gebeuren dat deze energie geïnterpreteerd wordt als zijnde een ziels-verbinding, bestemming of liefde. In werkelijkheid is zo’n liefde op het eerste gezicht of zo’n onstuimige romance vaak een teken dat de relatie ten slotte in rook op zal gaan.

 

Als je iemand ontmoet met een creatieve geest kan dat ook enorm aantrekkelijk zijn. Gevoelige mensen zijn zelf creatief en ze kunnen niet anders dan zich aangetrokken voelen tot mensen die dat ook zijn. Ongelukkig genoeg zijn mensen die labieler zijn vaak ook heftig, gepassioneerd, emotioneel en creatief. We kunnen deze gevoelige, creatieve kant makkelijk herkennen en er door worden aangetrokken, terwijl hun problematische kant niet zo zichtbaar is en pas later duidelijk wordt.

 

Hoogsensitieve mensen zijn van nature zorgzaam en hebben een sterke, gedreven wens om het persoonlijke groeiproces van anderen te steunen. We zijn de raadgevers van deze wereld en we vinden veel persoonlijke voldoening in het helpen en aanmoedigen van anderen. HSP’s kunnen vaak de diepere gevoelens van anderen aanvoelen; ze zien niet alleen wat aan de buitenkant zichtbaar is, maar ook de onderliggende emoties. Omdat hij weet dat deze dieper liggende gevoelens en overtuigingen pijnlijk zijn, neigt een HSP ertoe hier meelevend op te reageren en te proberen deze persoon te helpen. Bovendien is het bewustworden van deze gevoelens een sterke en lonende ervaring voor zowel de HSP als de ander, die vaak het gevoel zal hebben niet alleen gehoord en gezien te zijn, maar ook eindelijk eens erkend.

 

Hoogsensitieve mensen zijn zo afgestemd op de wereld en de mensen om hen heen, dat ze geneigd zijn de gevoelens van anderen eerder te voelen dan die van henzelf. De meeste mensen houden een afscheiding tussen hunzelf en de wereld in stand en verbergen al hun kwetsbaarheid daarachter. Maar bij HSP’s zit hun gevoeligheid aan de buitenkant alsof ze binnenstebuiten zijn gekeerd, en is hun zachte kant zo voor de wereld zichtbaar en neemt elke nuance in zich op. Dit kan er de oorzaak van zijn dat HSP’s zich overweldigd voelen, en vooral, dat ze zo verwikkeld raken in wat er buiten hen te ervaren valt, met name de gevoelens van anderen, dat ze het contact verliezen met hun eigen behoeftes en deze negeren.

 

Hoewel het kan voelen alsof je tegen je eigen instincten in gaat als je relaties met mensen die hulp nodig hebben los laat, moeten HSP’s eraan denken dat hun eigen behoeftes net zo belangrijk zijn als die van anderen. Gevoelige mensen moeten een evenwicht zien te vinden tussen anderen helpen en zichzelf helpen, zodat we de voldoening kunnen beleven van het steunen van anderen, terwijl we ook voor onszelf zorgen. Dat betekent het trekken en helder duidelijk maken van je grenzen naar anderen toe, waarmee je aangeeft dat je voor jou ongezond gedrag niet tolereert.

 

HSP’s hebben relaties nodig die hun ondersteunen en voeden zodat ze kunnen gedijen. En hoewel het opwindend en spannend kan zijn met iemand die hulp nodig heeft, zal het uiteindelijk uitputtend, zo niet slopend, zijn. Grenzen stellen en duidelijk maken wat je nodig hebt, zal niet alleen het aantal mensen met problemen die bij je aan te kloppen doen afnemen, maar ook weer mensen aantrekken die ook voor jou genoeg ruimte over hebben. En dat is waar echte passie, wederzijdse stimulans en echte liefde uit voort kan komen.

 

door  Deborah Ward

Bron: Nieuwetijdskind

De ziel van..


 

De ziel van een hooggevoelige vrouw

Jouw vermoeidheid is Nobel, vrouw, en bevat genezende kracht… Als je maar…luisteren zou…..
Er is een time-out nodig, een oproep van binnenin om terug te koppelen en te herstellen van wat is geweest.
Weet dat je soms een rustpauze en herstelperiode nodig hebt om verder te gaan met je heilige reis.
Sta dit toe om in de stroom te blijven van het versmelten tot het tot uitdrukking brengen van je schitterende zelf. Kies voor Vrede, laat los en geef je vaker over, maar sluit geen compromissen rond je integriteit, energie of waarheid. Neem je rust, en kom hierdoor tot herstel waarbij je ook het oude los kunt laten…

Tamara Beekmans
De ziel van een hooggevoelige vrouw.

 

Een prachtige tekst die me erg aanspreekt en met toestemming van Tamara mag delen.
Het is niet eens zo zeer het hooggevoelige wat aanspreekt, eerder het verwerkingsproces waar ik nu nog steeds in zit, al is er verlichting.

Hooggevoelig, angst anderen pijn doen.


 

Heel veel hooggevoelige volwassenen en kinderen hebben last van de angst anderen pijn te doen.

Als ze per ongeluk iemand pijn denken te doen voelen ze zichzelf vaak schuldig. Ze proberen op allerlei manieren te voorkomen dat ze anderen kwetsen. Vaak zijn ze perfectionistisch uit angst anderen te kwetsen of gekwetst te worden.

Als hooggevoelige zich gekwetst voelen denken ze al gauw dat het hun schuld is. Ze hebben de overtuiging dat zij fout zaten. Soms worden ze radeloos en hopeloos als ze niet begrijpen wat ze fout hebben gedaan.

Hooggevoelige mensen zijn in hun vroege jeugd allen gekwetst geweest en hebben hierdoor veel emotionele schade opgelopen. Deze schade heeft zich omgezet in vastzittende pijn en emotionele blokkades. Hooggevoelige mensen hebben over het algemeen veel pijn in hun leven verzameld. Spaarkaarten vol…

Als gevolg van deze pijn hebben ze onbewust een angst ontwikkeld waardoor ze zeer sterk op de buitenwereld zijn afgestemd. Ze houden onbewust de buitenwereld nauwlettend in de gaten. Ze passen zich aan als een kameleon.

Hun vastzittende pijn zorgt er tevens voor dat ze als het ware door een bril van pijn heen kijken. Ze zijn dan ook erg gevoelig voor het leed in de wereld of de pijnen die andere meemaken.

Hooggevoelige voelen zich vaak geroepen om iets aan het leed van anderen of de wereld te doen. Hierbij kunnen ze doorslaan en zichzelf totaal weggeven zodat ze leeg en uitgeput achter blijven.

Hooggevoelige mensen zijn vaak verlegen, teruggetrokken, introvert en erg lief. Veel mensen noemen ze ‘te lief’ voor deze wereld.

Meestal maken deze mensen de pijnen van anderen belangrijker als hun eigen pijn. Ze cijferen zichzelf weg en vinden anderen belangrijker. Meestal houden ze meer van anderen dan van zichzelf.

Als hooggevoelige mensen diep gekwetst zijn in hun verleden, dan houden ze vaak meer van dieren en de natuur dan van mensen. Dieren zijn voor hun onvoorwaardelijk.

Vastzittende pijn is de bron van alle ellende. Emotionele blokkades beperken je leven. Op het moment dat hooggevoelige mensen leren naar hun pijnen te kijken en deze los te laten krijgt hun hooggevoeligheid een heel andere dimensie….

Als hooggevoelige kan ik deze ervaring delen…

In dit artikel heb ik al eerder geschreven over hoogevoeligheid: http://www.detraumacoach.nl/blog/anderen-pijn-doen/

 

Mijn dank aan Martin om deze prachtige tekst te mogen delen, bedankt.

Voor mezelf is er weer een puzzelstukje op z’n plaats gevallen. Naast altijd beladen te zijn geweest met verdriet van anderen was er ook altijd een schuldgevoel aanwezig om iemand pijn te doen. Daarmee cijferde ik mezelf helemaal weg zonder een grens te stellen en leefde voor anderen. Dat is veranderd omdat op een liefdevolle manier te kunnen aangeven om voor jezelf te mogen kiezen.

Nieuw onderzoek toont empathie aan in de hersenen van Hoog Sensitieve Personen (HSP)


Een nieuw onderzoek toont aan dat sommige mensen zijn gebouwd voor empathie, bewustzijn en gevoeligheid.

Als Hoog sensitief Persoon hebben velen van ons zich hun hele leven al anders gevoeld dan anderen, maar weten niet zo goed waarom dit is. In sommige gevallen wordt ons door anderen verteld dat we anders zijn, meestal op een kritische, veeleisende manier. Ze zeggen: “je bent te gevoelig, te verlegen, waarom verberg je je hier, terwijl iedereen op dat feestje is?” Dit zijn maar al te bekende uitspraken die, ook al zijn ze goed bedoeld, er meestal voor zorgen dat een Hoog Sensitief Persoon zich in zekere zin niet geaccepteerd, niet gewaardeerd en dus eigenlijk gebrekkig voelt, waardoor zij snel belanden in een neerwaartse spiraal van schaamte, zelf-twijfel en een laag gevoel van eigenwaarde. hoofd muur 490x726 Nieuw onderzoek toont empathie aan in de hersenen van Hoog Sensitieve Personen (HSP)

Wanneer we er wel in slagen om ons bewust te worden van onze sensitieve eigenschappen, is het nog best lastig om dit uit te leggen aan anderen, zodat zij het begrijpen en het serieus nemen. Voor sommigen klinkt het gewoon als een excuus om ergens eerder weg te kunnen, voor anderen zijn we gewoon aanstellers. In sommige gevallen krijgen HSP’ers een verkeerde diagnose, zoals ADD, depressie of een angststoornis. Proberen uit te leggen dat hoge gevoeligheid een aangeboren kenmerk is waardoor wij meer gevoelige informatie absorberen, die informatie meer intens beleven en emoties veel dieper voelen is niet makkelijk. Onszelf toestaan om het te accepteren en manieren vinden om ermee te leven is nog veel moeilijker.

ElaineAronPhoto1 Nieuw onderzoek toont empathie aan in de hersenen van Hoog Sensitieve Personen (HSP)

Gelukkig hebben Elaine Aron en haar collega’s onlangs nieuwe onderzoeksresultaten gepubliceerd, die als eerste bewijzen dat de hersenen van Hoog Sensitieve Personen duidelijk verschillen van anderen. De resultaten van het onderzoek laten zien dat gevoeligheid gerelateerd is aan de activatie van hersengebieden die betrekking hebben op bewustzijn, integratie van zintuiglijke informatie, empathie en planmatige uitvoering. Wat dit betekent is dat Hoog Sensitieve Personen zich anders voelen en de wereld anders beleven, omdat we ook anders zijn. We reageren niet overdreven, we zijn niet over-emotioneel, we zijn niet té gevoelig. We zijn zo geboren en dit is gewoon wie we zijn.

Hoe kan deze informatie ons, als Hoog Sensitieve Personen, helpen? Het komt allemaal neer op acceptatie, bewustwording en actie:

 1. Acceptatie

Accepteer jezelf zoals je bent. Laat niemand je wijs maken dat je te veel van dít of niet genoeg van dát bent. Je bent geboren met meer gevoeligheid voor je omgeving en meer bewust van de gevoelens van anderen. Hoe meer je erover leert en begrijpt hoe het je beïnvloed, hoe meer je zult ontdekken wat je nodig hebt om jezelf rustig, veilig, creatief en gelukkig te voelen. Hierdoor zul je jezelf meer gaan accepteren zoals je bent in plaats van jezelf proberen te veranderen.

 1. Bewustwording

brein 150x150 Nieuw onderzoek toont empathie aan in de hersenen van Hoog Sensitieve Personen (HSP)Hoewel veel aspecten van Hoog Sensitiviteit voor HSP’ers een strijd opleveren in de moderne wereld, zoals het gevoel overweldigd te worden door lawaai, drukte en de hoge snelheid van de maatschappij, zijn er ook positieve kanten aan deze eigenschap. Denk eens aan welke kwaliteiten versterkt worden door jouw sensitiviteit. Elk gevoelig persoon heeft zijn eigen sterke en minder sterke punten, zijn eigen individuele persoonlijkheid en iedereen wordt anders beïnvloed door zijn gevoeligheid. Wordt je bewust van wat je overweldigd en wat je rustig maakt, wat je creativiteit stimuleert en wat je gelukkig maakt. Maak er een prioriteit van om grenzen te stellen aan situaties die je belasten en besteed meer tijd aan dingen die je bevredigen en waar je energie van krijgt. Als volwassene is het belangrijk dat je zorgt dat er aan je behoeften wordt voldaan. Als je ze negeert, zullen anderen dit ook doen. Door je gevoeligheid te accepteren en je bewust te worden van je unieke vaardigheden kun je kiezen hoe je om wilt gaan met je gedachten, gevoelens en behoeften in plaats van gewoon te reageren.

 1. Actie

Weten dat je op deze manier gemaakt bent, betekent dat je de wereld speciale talenten en vaardigheden te bieden hebt. Het mooie hiervan is dat wanneer je de dingen doet waar je van houdt en gebruik maakt van de vaardigheden die je van nature bezit en deze inzet om anderen te helpen, iedereen hiervan profiteert. Dat is wat ons echt gelukkig maakt. Misschien voel je je wel vooral gelukkig als je tijd doorbrengt in de natuur en heb je ook een creatieve kant. Als je deze eigenschappen samenvoegt kun je je ontwikkelen als dichter of schilder. Of misschien heb je wel natuurlijke vaardigheden van empathie en kun je goed luisteren, dan trek je mensen aan die hulp nodig hebben. Misschien zou je dan eens na kunnen denken over een opleiding tot coach of hulpverlener in de gezondheidszorg.

Wat we ook doen, het is belangrijk om eerst onszelf te accepteren als een Hoog Sensitief Persoon, waardoor we rust en tevredenheid zullen vinden. Zodra we duidelijk hebben wie we zijn en wat we nodig hebben, dan kunnen we een zinvol leven voor onszelf creëren en kunnen we anderen onze unieke inzichten, capaciteiten, gevoeligheid en empathie bieden.
Relevante links:

Link naar de studie van “the highly sensitive brain: an MRI study of sensory processing sensitivity an response to others’ emotions”: http://hsperson.com/pdf/The_highly_sensitive_brain_%20an_fMRI_study.pdf

 

©www.Nieuwetijdskind.com

HSP vergelijking


 

Wat een spannende voetbalwedstrijd afgelopen zaterdag.
De gevoelens liepen hoog op. en na de wedstrijd moesten
vele mensen zich ontladen door geschreeuw, gejuich en gespring.
Natuurlijk was het moeilijk slapen na zoveel prikkels ook al was het heel erg laat.
Ik realiseerde mij dat dit wel een heel mooi voorbeeld is
van hoe vele hooggevoelige mensen zich soms dagelijks voelen.
Gevoelens en emoties die aan de oppervlakte liggen,
Meeleven met dat wat er gebeurt, prikkels die er uit moeten.
Slecht in slaap kunnen komen als de gevoelens een bepaalde spanning veroorzaken.
Mocht je ooit willen uitleggen aan een ander wat je soms voelt
dan kan je de wedstrijd van Nederland tegen Costa Rica als voorbeeld gebruiken.
En zeg dan dat je je soms zo voelt in het normale leven zonder dat er een wedstrijd wordt gespeeld.

Anniek
https://www.facebook.com/HooggevoeligeKids?fref=nf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een pracht voorbeeld om te weergeven wat je als hooggevoelige voelt aan niet HSP-ers.
Zelfs dan nog kan een ander het niet invoelen dan wel een inzicht erop krijgen.

Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid


 

Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel)- Gerrit Gielen


 • magnolia 490x328 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen
  Veel mensen zijn overgevoelig. Ze kunnen het lawaai, de agressie en het jachtige tempo van de moderne samenleving slecht verdragen. Ze hebben vaak last van psychosomatische klachten en slapeloosheid. Wat anderen vanzelfsprekend vinden, gewoon meedoen met de rest, is voor hen een hele opgave. Een gezellig feestje met de familie is voor hen vaak een ramp.

  Als kind werden ze vaak slecht begrepen en aangevoeld. Omdat ze moeite hebben om voor zichzelf op te komen en vaak wegdromen is de schooltijd ook vaak onaangenaam geweest. Een succesvolle maatschappelijke carrière is meestal ook niet haalbaar voor hen: het is vaak een beetje meesukkelen aan de rand van de samenleving. Meedoen met het normale leven wordt als heel uitputtend ervaren.

  Door dat alles is het zelfbeeld ook niet geweldig: het hangt meestal aan elkaar van de minderwaardigheidsgevoelens. De gedachten zijn vaak somber en kunnen eindeloos door het hoofd malen.

  Dit bovenstaande beeld is natuurlijk een beetje een karikatuur. Toch zullen velen er zich in herkennen.

  Laten we nu eens even wat positieve kanten van overgevoelige mensen opnoemen.
  Ze houden van rust en vrede, en ze verlangen ernaar in harmonie met hun medemensen te leven. Ze zijn gevoelig voor schoonheid, met name die van de natuur, ze zijn heel invoelend en staan open voor het spirituele. De fantasie is rijk. En ze merken, vaak tot hun eigen verbazing, dat als een ander echt problemen heeft, zij vaak opgezocht worden om mee te praten.

  Wat is er nu echt aan de hand met deze mensen? Het antwoord is dat ze niet overgevoelig zijn, maar hooggevoelig.

  Wat is hooggevoeligheid?

  hoog sensitieve personen hsp Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit GielenAlles heeft een bepaalde sfeer, een uitstraling, een bepaalde trilling: bloemen, de zon, mensen, dieren, planeten, maar ook de menselijke samenleving als geheel. Je bent hooggevoelig als jouw uitstraling, jouw innerlijke trilling, te mooi en te verfijnd is voor die van de menselijke samenleving.
  Denk eens aan een hele mooie engel die vanuit een prachtige hemel neerdaalt en geboren wordt in een mensenlichaam in een moderne metropool. Zo’n engel begrijpt niets van al het lawaai, de drukte en de lelijkheid van de wereld om zich heen. Waar is de schoonheid en rust van de natuur, waar zijn de bloemen? Waar is het diepe innerlijke weten, het gevoel van eenheid met de kosmos?
  Hij voelt zich naar en vervreemd, de omgeving voedt hem niet. Hij gaat denken dat er iets mis met hem is en wordt terneergeslagen en verdrietig. Hij voelt zich niet thuis, trekt zich terug in zichzelf en er is een vaag verlangen naar een andere wereld. Zijn omgeving gaat hem zien als een dromer die de feiten niet onder ogen wil zien.

  Zijn licht verzwakt: hij was hooggevoelig, hij wordt overgevoelig.

  Je kunt je natuurlijk afvragen waarom die engel incarneert op aarde.

  Er zijn heel veel engelen geïncarneerd op aarde, en iedere engel heeft zijn eigen reden om dat te doen. Maar er is ook een algemene reden: om de aarde te helpen. Door de aanwezigheid van al die engelen, van al die lichtpuntjes, wordt de menselijke samenleving als geheel wat lichter en gevoeliger. Wordt de trilling van onze wereld als geheel wat verhoogd. En dat gebeurt vooral als die engelen weer weten wie ze zijn, weer zelfvertrouwen krijgen: dan gaat hun licht pas echt stralen.

  Stel nu jij bent die engel.
  Wat kan jij dan doen om weer te gaan stralen, om je overgevoeligheid om te zetten in hooggevoeligheid?

  Stap 1 – Besef dat je een engel bent.

  Besef dat je een engel bent, en laat zien dat je dat bent. Geloof in je eigen licht, in je eigen scheppende vermogens en overwin de angst om jezelf te laten zien. Dit is de eerste stap.

  Hoe bereik je dit, hoe kom je tot dit besef?
  Om dit te bereiken is het belangrijk om contact te maken met het spirituele. Leer de wereld te zien vanuit een spiritueel perspectief, word je weer bewust van die tijdloze werkelijkheid vol schoonheid en liefde waar je oorspronkelijke vandaan komt; de wereld waar je thuis hoort. Je hebt die wereld altijd al gevoeld, ga geloven in de werkelijkheid van die wereld.

  Op het moment dat je dat contact maakt, maak je ook weer contact me je diepste innerlijke kern en ga je weer voelen wie je bent. Je wordt je weer bewust van het feit dat jouw bewustzijn eeuwig is, dat jouw bewustzijn een scheppende bron van kracht en licht is.bloem blazen 240x156 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen

  Op het moment dat je het bestaan van die andere wereld begint te voelen en te beseffen, gaan de oordelen van de menselijke samenleving veel minder zwaar wegen. Je beseft dat het maar tijdelijk is en dat deze rumoerige, hectische samenleving ooit zal verdwijnen om plaats te maken voor een mooiere, gelukkiger en vrediger samenleving. Wat deze samenleving over jou denkt, jou altijd verteld heeft is niet meer zo belangrijk. Het gaat er om wat jij komt doen, hoe jij je licht hier neer zet. Door dit alles te gaan voelen, ontsteek je je eigen licht. En licht schept en transformeert. Je zult merken dat je omgeving gaat veranderen, dat de mensen anders op jou gaan reageren.

  De dingen beginnen makkelijker te gaan, je wordt serieuzer genomen.

  Je hebt een belangrijke stap gedaan in de overgang van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid.

  Stap 2 – Word je bewust van je mannelijke energie.

  Je kunt je licht pas echt geven als je het ook niet kunt geven. Als je geen ‘nee’ kunt zeggen, heeft je ‘ja’ geen betekenis. Leren grenzen stellen en voor jezelf leren opkomen is cruciaal. Als je dit niet doet, stroomt je energie in een bodemloze put en zul je je voortdurend zwak en leeg voelen.

  Om dit te kunnen bereiken is een goed contact met je eigen mannelijke kracht nodig. Veel spirituele mensen hebben een negatief beeld van de mannelijke energie. De mannelijke pool van de werkelijkheid wordt geassocieerd met geweld, onderdrukking en agressie; wordt gezien als niet spiritueel. Als gevolg van deze manier van denken hebben veel spirituele mensen moeite om in hun kracht te treden. De oplossing hiervan is leren in te zien dat er helemaal niets mis is met de mannelijke kant van de werkelijkheid; de disbalans tussen het mannelijke en vrouwelijke is het probleem. Door het mannelijke als minderwaardig te beschouwen, verzwakken mensen zichzelf ernstig. Met name bij gevoelige vrouwen kan dit het geval zijn. Vooral als je je in een proces van spirituele ontwikkeling bevindt, is het contact maken met de mannelijke energie van enorm belang.
  Zodra je stap één gezet hebt, ga je je energetisch onderscheiden van je omgeving. Je licht wordt opgemerkt. Je krijgt dan te maken met wat ik ‘zuigers’ noem. Dit zijn mensen of iets anders, bijvoorbeeld de organisatie waar je werkt, die zich gaan laven aan jouw energie. Ze zuigen energie van je weg zonder er iets voor terug te geven. Als je dan niet leert jezelf te beschermen tegen je omgeving, loop je vast.

  Gebruik hiervoor je mannelijke kracht. Bemin de man in jezelf, vertrouw hem. Laat hem de vorm aannemen van een zwaard in je hand dat de banden tussen jou en alle energiezuigers afkapt.
  Een belangrijke valkuil bij het doeltreffend gebruiken van de mannelijke energie kan liggen in het idee van gelijkwaardigheid. “We zijn allemaal gelijk dus ik mag me niet onderscheiden van een ander, ik mag niet anders zijn dan een ander, ik moet alles eerlijk delen met een ander.” Het idee van gelijkwaardigheid is op zichzelf juist. Op het niveau van de ziel zijn we gelijkwaardig, op het niveau van manifestatie echter niet. De ene mens is veel meer in staat het licht van zijn ziel te laten stralen dan een ander. Door dit niet te willen zien, geven we zuigers alle kans.
  Juist mensen die veel uitstralen, die veel te geven hebben, moeten dit kostbare beschermen. Kijk goed aan wie en aan wat je jezelf geeft. Niet iedereen is klaar voor jouw energie. Laat het mooie en kostbare in jezelf niet omlaag halen door anderen die zo ver nog niet zijn. Gebruik hiervoor je mannelijke energie.

  Stap 3 – Besef dat de aarde je vriend is.

  Veel overgevoelige mensen voelen een weerstand tegen het leven op aarde. Die weerstand is in de eerste plaats een heel logisch gevolg van het feit dat ze zich niet thuis voelen in de moderne westerse samenleving. De energie van die samenleving klopt niet met hun eigen energie en werkt vervreemdend. Ze willen hier weg, ze herinneren zich onbewust hun spirituele herkomst en ze verlangen er naar om daar weer te zijn. Het verschil tussen het lawaaierige menselijke samenleven met zijn grootschaligheid, zijn anonimiteit, al zijn angsten en agressie enerzijds en de hemelse sfeer met zijn rust schoonheid en liefdevolle harmonie anderzijds, is groot, heel groot.
  Daarnaast speelt er ook iets anders een rol. Gevoelige mensen voelen ook vaak heel goed aan wat er in vorige levens op aarde is gebeurd. Vaak dragen zij herinneringen met zich mee aan oorlogen, vervolgingen en andere vormen van agressie. Herinneringen waarin zij het goede probeerden te doen en op een gewelddadige manier werden afgewezen.aarden1 490x326 Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit Gielen

  Om deze weerstand te overwinnen is het belangrijk om het verschil te leren zien en voelen tussen de energie van de menselijke samenleving en die van de aarde zelf.

  Zoek daarvoor eens een mooie plaats in de natuur op. Ga op een doordeweekse dag zodat het rustig is. En voel de sfeer daar, de rust. Stel je hart helemaal open voor die plaats, voel alle energieën die er zijn, en voel dat er naast jou ook allerlei andere wezens zijn, elfen, kabouters, nimfen. Wezens die heel nauw met de aarde samenwerken.

  Voel dan de aarde zelf. Dit is de aarde waarvoor je gekomen bent, dit is de aarde die jou wil helpen. Stel je hart open voor haar energie en liefde.

  Door deze verbinding aan te gaan kun je werkelijk gaan staan, werkelijk stralen in de wereld.
  Je kunt de wereld veranderen, mooier maken. Er zal een plaats hier op aarde ontstaan waar jij je thuis voelt. Een plaats die uitgroeit tot een stralend punt van licht dat de wereld om je heen transformeert.
  Overgevoelige mensen verbergen zich voor deze wereld, hooggevoelige mensen laten hun stralende licht zien aan deze wereld.

  Stap 4 – Gebruik de vrouwelijke energie om nog gevoeliger te worden.

  De vrouwelijke energie kan het verschil uitmaken tussen angst voor de ander en liefde voor de ander. Ze maakt dat je door de ruwe bolster van de ander heen kunt prikken en de blanke pit kunt zien. In ons hart zijn we allemaal goed, in het hart van ieder zit God.
  Je kunt de vrouwelijke energie in jezelf gebruiken om nog gevoeliger te worden, nog dieper in de ander te duiken en om die ander werkelijk te begrijpen. Dit kan je helpen agressief of kwetsend gedrag van een ander los te laten en te relativeren. Dit wordt mogelijk zodra de mannelijke energie in jezelf voldoende krachtig is om de vrouwelijke te beschermen.

  Als we gekwetst worden door iets wat een ander zegt, worden we vaak niet gekwetst door de woorden zelf, maar door onze eigen overgevoelige interpretatie van die woorden. Meestal zijn ze niet zo bedoeld, maar zijn het gewoon oppervlakkige uitspraken die niet op de persoon gericht zijn. De vrouwelijke energie gebruiken om wat dieper in de ander te duiken kan ons hiervan bewust maken. Door gebruik te maken van deze energie gaan we enorm veel lichtjes zien in de soms donkere wereld om ons heen. Nog gevoeliger worden is een stap naar het hart van de medemens, en dat is vaak veel mooier en warmer dan we denken. Door het licht in het hart van de ander te zien, gaat dat licht sterker branden.
  Dit gevoeliger worden werkt bovendien in twee richtingen: wij zien niet alleen de ander beter, de ander ziet ons ook beter. Hij merkt bij jou iets gevoeligs, iets warms en moois op dat hij niet eerder had gezien; door de ander te erkennen, erkent de ander jou. Hierdoor begin je je thuis te voelen op aarde.

  Tot slot: Leven als engel is leven in evenwicht

   Van overgevoeligheid tot hooggevoeligheid (of: van kneusje tot Engel) Gerrit GielenIeder mens geeft en ontvangt. Willen we geestelijk en lichamelijk gezond blijven, dan moeten we in energetisch evenwicht zijn met onze omgeving, dat wil zeggen dat de gevende en ontvangende stroom met elkaar in evenwicht moeten zijn.
  Op het moment dat we meer gaan stralen, meer gaan leven als Engel, de transformatie maken van overgevoeligheid naar hooggevoeligheid, dan wordt de gevende stroom groter. We stralen dan veel meer licht uit; zonder dat we dat zelf weten zetten we onze omgeving in een mooi scheppend licht. Die energie wil bij ons terug komen, vaak in de vorm van fysieke overvloed.

  Dit levert vaak problemen op. Veel overgevoelige mensen geloven niet dat het leven mooi, rijk en overvloedig kan zijn. Ze denken dat dit niet mag, dat ze het niet waard zijn en blokkeren de energiestroom die hen overvloed wil schenken. De calvinistische sfeer die hier in Nederland in de lucht hangt ondersteunt dit denken. Angst en twijfel slaan toe en houden het goede tegen.
  Wees hier attent op. Controleer bij jezelf of je je wel openstelt voor alles wat het universum jou wil geven, voor alle liefde die er voor jou is.

  Zolang je niet ja zegt tegen het universum, heb je eigenlijk ook nog geen ja gezegd tegen jezelf. Zeg daarom een onvoorwaardelijk liefdevol ja tegen jezelf, tegen alles in jezelf. Het accepteren van de ontvangende stroom wordt daarna vanzelfsprekend.

  © Gerrit Gielen
  www.gerrit-gielen.nl

  Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/van-overgevoeligheid-tot-hooggevoeligheid-of-van-kneusje-tot-engel/