Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

 1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
 2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
 3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
 4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
 5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
 6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
 7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Dalai Lama’s wijsheid


dalai lama

Wanneer de Dalai Lama wordt gevraagd wat hem het meest verbaasd heeft ivm de mensheid, antwoord hij “Mensen. Omdat zij hun gezondheid opofferen om geld te verdienen en dan hun geld uitgeven om hun gezondheid te herstellen. Vervolgens zijn zij zo angstig over de toekomst dat zij niet van het heden kunnen genieten; het resultaat is dat zij nu of in de toekomst niet leven. Zij leven of zij nooit kunnen sterven, en als zij sterven hebben ze nooit werkelijk geleefd.”

Zo dan, deze wijsheid van de Dalai Lama zal bij velen wel een binnenkomertje zijn..

Krijg je kinderlijke energie terug – 5 tips


Ik wil in bomen klimmen!

Aan het einde van de dag vraag je je af waar je energie gebleven is. En dat terwijl je als kind eindeloos door kon spelen.

Met deze tips bouw je meer energie op zodat je net als vroeger langer door kunt spelen.

Weet je nog hoe je als kind eindeloos door kon gaan? Rennen, springen, spelen. Je zat vol energie. Het moet toch mogelijk zijn om een stuk van deze energie terug te krijgen?

Bouw je kinderlijke energie op

Het ‘volwassen leven’ is vermoeiend. Zoveel dingen te doen, zoveel mogelijkheden, zoveel verwachtingen, onzekerheden, tegenslagen, problemen en toestanden.

Aan het einde van de dag vraag je je af waar je energie gebleven is. En dat terwijl je als kind eindeloos door kon spelen. Het zou toch fijn zijn om je op dat gebied weer een beetje kind te voelen?

Met deze tips bouw je meer energie op zodat je net als vroeger langer door kunt spelen.

1. Stop met oppeppen

Weet je nog hoe je als kind niet rookte, geen koffie dronk, geen alcohol nodig had om te ontspannen? Hoe je moeder ervoor zorgde dat je gezond at, niet teveel snoep, geen frisdrank?

Zodra we voelen dat we weinig energie hebben komen we in de verleiding om onszelf op te peppen. En hierdoor ontwikkel je allerlei vreemde verslavingen en gewoontes die je lichaam verzwakken en je energieniveau doen afnemen.

En ja, dat zorgt voor een drastische afname van je kinderlijke energie.

Dus?

 • Stop met geraffineerde suiker. Wil je iets zoets? Eet fruit. Fruit komt in een perfect pakketje met vezels, voedingsstoffen en zuiver water. Precies wat je lichaam nodig heeft!
 • Stop met bewerkte voedingsmiddelen. Hoe dichter het voedingsmiddel bij de natuur staat, des te beter je lichaam ermee overweg kan. En des te meer energie je overhoudt.
 • Eet minder dierlijke producten. Vlees en zuivel zijn moeilijk te verteren en vergen veel energie van je lichaam. Bovendien worden voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong gekoppeld aan zo’n beetje alle veelvoorkomende dodelijke ziektes. Meh.
 • Drink minder koffie, breek met je cafeïne verslaving. Natuurlijk kun je af en toe koffie drinken, maar zorg dat je er niet afhankelijk van bent. Wanneer heb je voor het laatst een hele dag geen koffie gedronken en géén barstende hoofdpijn gekregen?
 • Drink minder alcohol. Zorg voor alcoholvrije dagen. Zoek uit waarom je trek hebt in alcohol. Als je merkt dat je er trek in hebt vanuit emotionele redenen, daag jezelf dan uit om de wijn te laten staan en iets anders te doen om jezelf te ontspannen en op te vrolijken. Een lange wandeling met een goede vriend(in) bijvoorbeeld. Onderzoek hoe je kunt genieten van je leven met minder of zelfs zonder alcohol.
 • Roken. Tja. Vraag jezelf eens af: past deze gewoonte bij wie ik van binnen ben? Is dit wie ik wil zijn? Als je nu stopt met roken kan je lichaam beginnen met het reinigen van je longen en het ongedaan maken van de schade. Waarom zou je dat willen uitstellen?
 • Onderzoek je geestelijke oppeppers. Verslavingen en gewoontes die je gebruikt om jezelf ‘bezig’ te houden. Haal je je smartphone direct uit je zak als je je een fractie van een seconde dreigt te ‘vervelen’? Breng je je vrije tijd door achter een beeldscherm, terwijl je Game of Thrones binge-watcht? Raak je snel verslaafd aan computergames? Onderbreek je je werkdag talloze keren om het ‘graan’ te oogsten in Hay Day? Precies. De vraag is: waarom? Geestelijke oppeppers kosten veel energie.
  Onderzoek eens of je simpelweg meer in het moment kunt leven.

Onderzoek of je de magie van de wereld weer kunt ervaren zonder al die opeppers. Net zoals je dat deed toen je kind was. Een pure versie van jezelf, die vol verbazing leeft van dag tot dag.

2. Slaap lekker zonder wekker

We zijn bijna allemaal moe. Te moe. Oververmoeid zelfs. De meeste mensen krijgen te weinig slaap. En in veel gevallen is de slaap die we krijgen van matige kwaliteit, vanwege het piekeren en alle oppeppers die we gebruiken.

Wat zou er gebeuren als je je lichaam de nachtrust zou gunnen die het nodig heeft? Als je simpelweg naar bed zou gaan, en zou opstaan als je uitgerust bent?

Zou je hoofdpijn krijgen? Misschien, als je jezelf overeind houdt met koffie, suiker en ladingen zuivel. Zodra je echter stopt met de oppeppers wordt het makkelijker om weer contact te maken met je natuurlijke slaapritme.

 • Begin op je vrije dagen, waarop het niet uitmaakt hoe laat je wakker wordt.
 • Ga op tijd naar bed, wanneer je merkt dat je moe wordt. Hoe eerder je gaat slapen, des te eerder je uitgerust bent en aan je dag kunt beginnen.
 • Als je niet genoeg tijd hebt om te slapen zonder wekker, verkort je slaaptijd dan door overdag een middagdutje te doen. Een halfuurtje powernappen kan een geweldige manier zijn om de rust te krijgen die je nodig hebt.
 • Lukt het je niet om in slaap te komen? Leg je hand op je buik en adem rustig naar je buik (zorg dat je buik op en neer gaat). Houd je aandacht op je ademhaling, meer niet. Waarschijnlijk besef je de volgende ochtend pas hoe goed dit werkt.
 • Onderzoek hoeveel slaap je doorgaans nodig hebt als je zonder wekker slaapt. Deze kennis kun je gebruiken om doordeweeks uit te rekenen hoe laat je naar bed moet gaan om op tijd wakker te worden. Zet als backup een wekker, maar zet hem zo laat mogelijk.
 • Besef dat je mogelijk tot zo’n 2 weken nodig zult hebben om je ‘slaapschuld’ in te halen. Zeker als je net van de koffie en suiker af bent gekomen. Nu je jezelf niet meer oppept voel je ineens hoe moe je al die tijd was.
 • Slaap met de gordijnen (een stukje) open. Op die manier begrijpt je lichaam ‘s ochtends dat de zon op is, en dat het tijd wordt om wakker te worden. Wakker worden van het daglicht is heerlijk.
 • Ontdek hoe lekker het is om uit jezelf te ontwaken. Je voelt je uitgerust, je ervaart geen stress en je voelt je vrij en gelukkig.

Slapen helpt je herstellen. Zowel geestelijk als lichamelijk. En dit herstel helpt je het meeste uit je lichaam te halen. Als je te weinig goede nachtrust krijgt dan voel je je al snel als een peuter die zijn middagslaapje heeft gemist. Niet goed.

3. Stop met fast-task-switching

Je hersenen verbruiken een enorme hoeveelheid energie. En als je je brein niet goed gebruikt, dan kan de vraag naar energie zelfs verdubbelen.

Het kost je brein veel energie om zich te concentreren op een taak. Als je eenmaal geconcentreerd aan het werk bent kom je echter in de ‘flow’, dan lijkt het werk bijna vanzelf te gaan. In die staat vergeet je de tijd, voel je je gelukkig, competent en gebruik je je brein super efficiënt. De kwaliteit van je werk gaat omhoog en je verbruikt minder energie.

Geweldig. En wat gebeurt er als je je concentratie steeds laat verstoren? Bijvoorbeeld door je smartphone, je gedachten, je email notificaties, je collega’s, Hay Day of Facebook? Precies, dan verlies je een enorme hoeveelheid energie.

Sterker nog, de hoeveelheid energie die je verbruikt wanneer je steeds afgeleid wordt – en vervolgens je concentratie weer probeert op te pakken – is meer dan het dubbele.

Je werkt als een vriezer met een kapotte deur. De temperatuur daalt, maar het kost ontzettend veel energie om dat voor elkaar te krijgen.

Jij krijgt je werk uiteindelijk af, maar tegen welke prijs? Je bent moe, uitgeput, opgebrand en je raakt uiteindelijk misschien zelfs overspannen, oververmoeid en burned-out.

Niet goed. Dus zorg voor minder afleidingen. Zorg voor vrije tijdblokken waarin je werk gedaan kunt krijgen met volle aandacht. Hoe minder je gedachten alle kanten op vliegen, des te minder energie je verbruikt en des te meer je over zult houden.

4. Stop jezelf vol met fantastisch-heid

Juist: groente, fruit, peulvruchten, zaden, noten en hele granen.

Simpel, lekker en effectief. Dit soort voeding is eenvoudig te verteren (waardoor je energie bespaart), barst van de voedingsstoffen (wat je lijf helpt optimaal te functioneren) en helpt je fit, energiek en gezond te worden.

Maak het niet moeilijker dan het is. Hoe beter je eet, des te minder trek je krijgt in ongezonde voeding. Sinds ik op deze manier eet is mijn craving naar taart verdwenen als sneeuw voor de zon. Gek.

5. Herstel – meerdere keren per dag

Herstellen betekent simpelweg dat je de tijd neemt om bij te trekken van het harde (denk)werk.

Het houdt in dat je gedurende de dag een paar keer rust. Zowel lichamelijk als geestelijk. Ga een blokje om, geniet met volle aandacht van een stuk fruit, lach met een collega, mediteer tien minuten, doe een dutje, wat je maar nodig hebt om te herstellen.

Alleen rusten in de avond is niet voldoende en niet effectief. Door regelmatig even op te laden voorkom je dat je de accu te ver ontlaadt. Hierdoor voorkom je schade aan de accu, en blijft je energieniveau stabieler door de dag heen.

Praktische tips voor meer energie

Wil je nog veel meer praktische tips die je helpen je dagelijkse energievoorraad te vergroten? Bekijk dan onze populaire eCursus. Deze cursus helpt je in 30 dagen stap voor stap meer energie op te bouwen.

Bekijk deze praktische eCursus voor meer energie…

Bron: https://sochicken.nl/kinderlijke-energie

Dagtekst: psychologie


“Doe moeite om bewust te leven. Je moet daarvoor de gewoonte aannemen om vaak een blik in jezelf te werpen, om na te gaan in welke toestand je je bevindt. Deze praktijk zal je geleidelijk de mogelijkheid verschaffen om al je cellen te bevelen en op een dag zul je voelen dat je echt je psychische wereld beheerst.
Wanneer zich een ongeval voordoet, kun je zien hoe de brandweer, het leger of de politie ogenblikkelijk ter plaatse komen om de brand te blussen, de brug te herstellen, de wegen vrij te maken, enz. Op materieel gebied vindt men het normaal en zelfs noodzakelijk onmiddellijk tussenbeide te komen. Maar op innerlijk gebied weet men niet hoe te handelen, men is onachtzaam en niet alleen laat men schade ontstaan, maar men doet niets om deze te herstellen. Welnu, iedere dag moet je drie keer, tien keer, twintig keer in jezelf kijken om te zien wat er hersteld moet worden en niet wachten met het uit te voeren. Wie alles op zijn beloop laat en denkt dat de zaken zich wel vanzelf zullen oplossen, zal lang kunnen wachten… Misschien zullen de zaken zelfs nooit opgelost geraken.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: geboorte


“Geboren worden betekent onder de wet van de zegening vallen. Inderdaad, geboren worden is de mogelijkheid die aan de mens gegeven wordt om zijn vergissingen uit het verleden te herstellen en de lichtende vermogens die nog in hem sluimeren, te gaan ontwikkelen.
Een kind komt slechts ter wereld omdat een man en een vrouw zich met elkaar verenigd hebben om hun liefde uit te drukken; het is de liefde die het kind tot leven wekt. Ieder menselijk wezen ontvangt het bezoek van God bij zijn geboorte. Ik weet wel dat vele kinderen niet echt kinderen van de liefde zijn, maar ik spreek in het algemeen, ik houd mij aan de principes: wanneer mannen en vrouwen elkaar ontmoeten en voorzien dat zij op een dag vader en moeder zullen worden, komt in hen niet het idee op dat hun kind de vrucht van het toeval, of het resultaat van geweld zal zijn, of dat zij hun toevlucht zullen moeten nemen tot kunstmatige voortplantingsmiddelen. In de grond van zijn hart en zijn ziel, begrijpt iedereen de geboorte als de natuurlijke vrucht van de liefde.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Fouten


Ondanks onze goede bedoelingen, maken we soms fouten, en dat is helemaal niet erg. Maar toch worden we vaak geconfronteerd met een bepaald soort categorie mensen die van zichzelf denken dat ze nooit fouten maken. Dit zijn personen die negatief tegen anderen aankijken die fouten maken. Als jij mensen in je omgeving hebt die jouw continue herinneren aan fouten die je hebt gemaakt, dan zijn zij een ongezonde factor in je leven. Vaak zien zij het totaalbeeld niet.

Het kan beslist geen kwaad om naar je gemaakte fouten te kijken, je kunt er immers van leren. Waar het in dit artikel omgaat is dat je leven te kort is om je tijd te verzieken met schuldgevoelens en het blijven denken aan eens gemaakte fouten. Mensen die jouw hier continue aan herinneren zijn gif voor je geest en levensvreugde. Laat je daarom niet langer afkeuren door die ander met hun onderliggende boodschap, dat je niet goed bent.

Mensen die mindful zijn weten van zichzelf dat ze fouten maken en wel eens tekortschieten. Zij nemen daar dan ook hun verantwoordelijkheid voor. Zij weten dat fouten maken in het DNA verweven zit. Zij hebben geleerd om zich niet ongelukkig te blijven voelen als ze een fout gemaakt hebben. Ze leven met een vreugdevolle en open blik hun leven, waarin fouten maken een onderdeel van is. Sta daarom open en positief in het leven, en laat je niet langer belemmeren door je angst om een fout te maken. Durf fouten te maken, vergeet jezelf niet en leef je leven. Leef in het hier en nu. Een fout is niet meer dan een moment opnamen in je leven. Jij bent veel meer dan alleen maar een gemaakte fout.

Bron: http://www.mindfulmbct.nl

fouten

Update


Lieve mensen,

Even een berichtje van deze kant. Bedankt aan iedereen die me sterkte heeft gewenst, steun en meeleven doet altijd goed.

De operatie die groot en zwaar was, is spoedig verlopen. Er zijn heel veel ontstekingen weg gehaald in mijn oor, zelfs gezichtszenuwen zijn aangetast. 2 uur na operatie had ik al gegeten en liep te wandelen op de gang, het ging fantastisch dat moment en ’s avonds mocht ik alweer  naar huis terwijl ik eigenlijk moest blijven. Afgelopen 2 dagen wat complicaties gehad, ook het eten gaat moeilijk net als slapen,  Gisteren weer terug naar de arts geweest waarop mijn hoofdverband verwijderd is en sterke medicatie mee gekregen tegen de pijn die toch best wel heftig is. Maar ook met de woorden die de arts heeft gezegd….Heel rustig aan doen, veel rusten om te genezen en herstellen en dat gaan we ook zeer zeker doen. Daarom zal ik niet veel reageren, al plaats ik al wel enkele artikelen, omdat m’n eerste prioriteit nu alleen bij mezelf ligt.

Dagtekst: karma


Dagtekst van vrijdag 8 mei 2015.

“Ieder menselijk wezen dat op aarde komt incarneren, moet noodzakelijkerwijze vergissingen rechtzetten, schulden betalen, en dat noemt men karma. Hoeveel ingewijden, hoeveel heiligen en profeten hebben gewerkt en geleden, om fouten te herstellen die zij hadden begaan in vroegere incarnaties. Maar dat belette hun ziel en hun geest niet om in goddelijke schoonheid te leven, want ondanks hindernissen, ondanks tegenspoed, spanden zij zich in om het contact met de goddelijke wereld te bewaren.
De grootheid van ieder wezen berust in het feit dat hij nooit het bewustzijn verliest dat er in hem een gebied bestaat dat immuun is voor verstoring en aanvallen, zijn geest, waar hij zich kan verschansen om voort te gaan met zijn werk. Als hij er eenmaal in geslaagd is zich tot daar te verheffen, zelfs als het karma hem lastig valt, voelt hij zich erboven staan, altijd erboven. Het karma wil hem beperken? Hij bevrijdt zich. Het wil hem verduisteren? Hij blijft in het licht… Onverstoorbaar zet hij zijn werk voort.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Ayurvedische Voetmassage


Ayurvedische Voetmassage

mei 3, 2015

We zouden Ayurveda moeten omarmen in ons dagelijks leven. Iedereen moet van dag tot dag routines uitvoeren, zoals tanden poetsen, het nemen van een bad, of  eten. Ook zijn er een aantal activiteiten die volgens Ayurveda een routine zouden moeten zijn. Dit komt onder de paraplu van “Din charya (dag tot dag routine)”. Over een periode van tijd zijn bepaalde activiteiten van Din charya losgekoppeld van onze levensstijl, maar het belang ervan is nog steeds hetzelfde. De voet massage “Pada Abhyangam” is een van deze technieken.

Voet Massage:

We zullen ons focussen op de eenvoudige praktijken die kunnen worden aangebracht in onze dagelijkse routine, al zijn er veel technieken en manipulaties in voetmassage. We kunnen zelfgemaakte ghee (geklaarde boter), olijfolie, sesamolie, mosterd, kokosolie of andere ontspanningsolie gebruiken. Het gebruik van koe ghee wordt beschouwd als het beste alternatief.

Ayurvedic-Foot-Massage

instructies:

– Gebruik enkele druppels van de geselecteerde olie/ghee en wrijf het op je voeten.

– Het oppervlak van een metalen schaal kan worden gebruikt om het voorzichtig op je voeten te wrijven.

– Wrijf het zachtjes in beide richtingen gedurende 2-10 minuten op beide voeten. Was vervolgens je voeten met warm water.

– Je kunt het op elk moment van de dag doen, maar het werkt het best net voor het slapen gaan ‘s nachts.

Voordelen van deze massage:

– Verlicht angst
– Induceert staat van ontspanning
– Brengt gezonde slaap
– Elimineert stress en spanning
– Verbetert de bloedcirculatie
– Verjongt het hele lichaam
– Verbetert de spijsvertering
– Roeit pijn uit
– Verbetert het gezichtsvermogen
– Herstelt jeugd en vitaliteit
– Ontwikkelt kracht
– Voedt de haarzakjes

Dit zijn slechts enkele voordelen. Ook kunt je er vele kwalen mee behandelen. Afhankelijk van de klachten kun je veel verschillende oliën en technieken die worden gebruikt voor deze massage gebruiken. Raadpleeg uw Ayurveda specialist als je aandoeningen hebt, of begint met het beoefenen van de techniek om de bovengenoemde voordelen te verkrijgen en ziekten te voorkomen, weg te houden.

Bron: http://worldunity.me/ayurvedische-voetmassage/

Kurkuma herstelt beschadigde leverweefsels


mei 3, 2015

Kurkuma, geeft curries hun rokerige, scherpe smaak en prachtige gele tint. Maar deze wortel is veel meer dan alleen maar smakelijk, het is een van de meest waardevolle plantaardige geneesmiddelen die er bestaan. Onderzoek heeft kurkuma verbonden met verschillende prachtige voordelen, waaronder met name het bevorderen van de gezondheid van de lever.

De rol van Kurkuma Bij het Herstellen van de lever

Volgens een nieuwe studie in het Journal van de Medical Association van Thailand, hebben de wetenschappers uitgevonden dat de levers van diabetische ratten werden hersteld en zelfs geregenereerd met behulp van deze gele power-root.

Ernstige diabetes lijden vaak door leverschade en ziekten als de ziekte zich verder ontwikkeld. Maar onderzoek geeft aan dat kurkuma in staat is om te helpen. “Lever microvasculatuur in de met kurkuma behandelde groep ontwikkelde zich tot het regenereren en repareren naar gezonde normale kenmerken,” concludeerden zij.

“Deze resultaten toonden een optimistisch beeld voor het mogelijke gebruik van kurkuma als nieuw therapeutisch middel bij lever pathologie van diabetische ratten.”

Wat is het met kurkuma dat het zo geweldig maakt? Het is de verbinding bekend als curcumin. En curcumine is al lang verbonden met de gezondheid van de lever. Talrijke studies hebben deze verbinding gekoppeld aan een effectieve bestrijding van leverkanker en het verbeteren van de lever vleesbomen. Sterker nog, kurkuma is uniek in het assisteren van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van bekende dieet carcinogenen. Het resultaat is een verbeterde bescherming tegen leverbeschadiging en zelfs regeneratie van getroffen levercellen. Kurkuma is met name verantwoordelijk voor de verbetering van de gezondheid met in het bijzonder de galblaas.

In verband met diabetes, zijn er talloze studies, zoals weergegeven in deze grafiek van GreenMedInfo.com, die curcumine linkt aan de behandeling van diabetes gerelateerde problemen. Dit omvat de voordelen van kurkuma verband met leverziekte, nierfunctie, diabetische retinopathie, grauwe staar, botdichtheid, preventie van diabetes en diabetische neuropathieën.

diastats

De lijst met voordelen stopt daar niet, want van kurkuma is ook aangetoond dat het de ziekte van Alzheimer kan bestrijden. Experts geloven dat de lagere incidentie van deze ziekte in het Midden-Oosten onder de bevolking kan worden toegeschreven aan de hogere consumptie van kurkuma.

Melnoma, borstkanker, longkanker, nekkanker, en natuurlijk leverkanker, kunnen allemaal worden behandeld met kurkuma. Het kan ook, naar verluidt, de cellen kwetsbaarder maken voor andere behandelingen van kanker.

Het is tevens een ontstekingsremmer. Deze eigenschap betekent dat curcumine kan helpen met zaken zoals artritis, eczeem, allergieën, problemen met de spijsvertering en huid problemen. Het is een antiviraal, antischimmel en antibacterieel middel.

Het benutten van de voordelen van kurkuma en curcumine is eenvoudig: begin het te eten! Curries zijn een geweldige manier om veel van deze super-root binnen te krijgen, en curries zijn zeer veelzijdig. Maar als Caribisch gebied of Midden-Oosten gerechten niet jouw ding zijn: voeg het dan toe aan soepen en strooi het op groenten.

 Bronnen:

The Telegraph

naturalsociety.com

Bron: Kurkuma herstelt beschadigde leverweefsels, bevordert de algehele gezondheid van de lever.