Waarom je niet altijd je dromen onthoudt.


Soms vraag je je af wat er mis is met je. Hoezo droom je zulke gekke dingen? Maar je onthoudt lang niet elke droom. Wat maakt dat je nog kunt navertellen wat voor vreemde dingen je ’s nachts hebt uitgespookt?

Volgens het Slaapcentrum Slingeland is de hersenactiviteit tijdens de REM-slaap vergelijkbaar met de activiteit van iemand die wakker is. Al dat gedroom kost dus best wat energie. Ons hart gaat in deze fase sneller kloppen, we ademen oppervlakkiger en de spieren van onze ledematen zijn tijdelijk verlamd.

Waarom kun je praten in je slaap?
Of je een droom onthoudt, hangt af van het moment dat je wakker wordt
Op het moment dat ons lichaam zich voorbereidt om wakker te worden, beginnen de meeste mensen te dromen. Dit is zo tegen het einde van de REM-slaap. Of je die droom vervolgens onthoudt, heeft alles te maken met het moment waarop je gewekt wordt. Dat vertelt directeur Robert Stickgold van het Center for Sleep and Cognition van het Beth Israel Deaconess Medical Center in de Amerikaanse plaats Boston.

Misschien ken je het extreem lome gevoel dat je hebt tijdens het wakker worden. Het is alsof je weet dat je wakker bent, maar het voelt alsof je lichaam nog slaapt. Als je je weer om zou draaien, zou je zomaar weer in slaap kunnen vallen. Maar als je in plaats daarvan rustig wakker wordt, is de kans groot dat je je droom nog weet te onthouden.

Als je eerst nog even blijft liggen voordat je uit bed gaat, heb je meer kans dat je je droom onthoudt.
Het kan ook helpen om na het wakker worden nog even rustig te blijven liggen, in plaats van gelijk je telefoon te pakken. Het kan zomaar gebeuren dat door aan je droom te denken de puzzelstukjes weer op zijn plaats vallen.

Niet iedereen onthoudt zijn dromen
Of je je droom kunt onthouden, hangt niet alleen af van het moment waarop je wakker wordt. Sommige mensen ervaren (bijna) nooit het genot van het navertellen van een bizarre droom. Onderzoekers van het Lyon Neuroscience Research Center (Frankrijk) onderzochten het brein van mensen die vaak hun droom onthouden, en mensen die dat (bijna) nooit doen.
Zij zagen dat mensen die wel in staat zijn hun droom te onthouden, meer hersenactiviteit in hun temporopariëtale junctie en prefrontale cortex lieten zien. Als ze sliepen, én als ze wakker waren. Waarom is dat belangrijk? Nou, dat bewijst volgens de onderzoekers hun hypothese dat die gebieden belangrijk zijn voor de ‘aanmaak’ van dromen, én voor het onthouden ervan.

Waarom vergeten we onze dromen?

Dromen onthouden of vergeten
Er is flink wat discussie over waarom droom amnesie zou bestaan. Functioneel gezien is het best logisch dat we onze dromen vergeten. Dromen zijn niet echt, het zijn geen ervaringen uit de werkelijke wereld die we moeten onthouden om van te leren. Maar wat merkwaardig is, is dat we in onze dromen vaak bizarre en zeer emotionele dingen meemaken die we absoluut zouden onthouden als we wakker zouden zijn. Bovendien is een belangrijk aspect van dromen dat je je niet bewust bent van het feit dat je droomt. Als dat zo is, en we ervaren een droom als een daadwerkelijke gebeurtenis, waarom onthouden we die dan niet? In andere woorden: waarom vergeten we veel van onze dromen?

Droom terughalen
Ons slaapgedrag speelt ook een rol. Tijdens de REM-slaap, waarbij REM staat voor Rapid Eye Movement, doen we moeite om nieuwe herinneringen te vormen. Dit stelt dr. Robert Stickgold van de sectie slaapmedicijnen aan Harvard Medical School in de Amerikaanse stad Boston. Als we tijdens of vlak na een droom wakker worden, kunnen we die ‘vastgrijpen’ voordat hij wegglipt. Oftewel we kunnen de droom terughalen en opnemen in de langetermijnopslag van onze hersenen. Als je ’s nachts uit jezelf wakker wordt, herinner je je hierdoor fragmenten van dromen. Maar wanneer je wakker wordt door de wekker en je REM-slaap wordt onderbroken, kun je de beelden heel waarschijnlijk niet vasthouden. Zelfs als je midden in een droom zit en niet in een diepe, droomvrije sluimerstaat verkeert. De wekker verstoort je slaap en door die plotselinge omschakeling – je wordt ruw gewekt uit je droom, moet wakker worden en de wekker uitzetten – wordt het herinneringsproces aangetast.
Bron: quest.nl

©Aanvulling Marianne;
Denk jij dat je nooit droomt? Dan zit je er mooi naast. Iedereen droomt, maar níét iedereen herinnert zich die dromen.

Hoe komt dat?
Het je niet herinneren van dromen kan te wijten zijn aan de activiteit in je hersenen. Mensen die zich dromen vaker herinneren vertonen – slapend én wakend – een grotere activiteit in twee delen van de hersenen die betrokken zijn bij het stimuleren van beelden en het opslaan van herinneringen dan zij die zich hun dromen niet herinneren.
Het is niet altijd droom amnesie waardoor we geen dromen onthouden. In sommige gevallen ga je als ziel uit je lichaam waardoor geen geheugen aanwezig is. Dit kun je doen omdat er iets besproken wordt om te leren als Ziel in andere dimensies. Pas veel later zul je de ‘’droom’’ herkennen wanneer er een gelijkwaardige situatie voordoet. Je iets ziet, leest of hoort, ook via sociale media, tv of internet. Iemand anders die iets zegt waardoor er gelijk flarden van de ‘’droom’’ naar boven komt.

Ook is het wel zo, dat iedere droom een boodschap heeft, als het zeer belangrijk is, zal het ook duidelijk blijven hangen zodat je je droom kunt laten analyseren of zelf aan de slag gaat met je droom zodat je een inzicht krijgt wat de boodschap is of was. /////we mogen ook niet vergeten dat de dromer zelf de beste analyst is van eigen dromen. Je moet dan wel inzicht in jezelf hebben en je aspecten van je persoonlijkheid kennen die de spiegel uit je dromen is.

Dromen

Waarom onthouden onze hersenen dromen?


 

Waarom onthouden onze hersenen dromen?

Sommige mensen herinneren elke ochtend hun droom terwijl anderen zich nauwelijks herinneren wat ze gedroomd hebben. Een team onder leiding van Perrine Ruby, een ‘Inserm Research Fellow’ aan het ‘Lyon Neuroscience Research Center’ (Inserm/CNRS/Universite Claude Bernard Lyon 1) , heeft de hersenactiviteit van deze twee soorten dromers bestudeerd om de verschillen tussen hen te begrijpen. In een studie gepubliceerd in het tijdschrift ‘Neuropsychopharmacology’, tonen de onderzoekers aan dat de temporo pariëtale kruising, een informatieverwerkingsknoopunt in de hersenen meer actief is bij mensen die zich hun dromen herinneren (high dream recallers). Grotere activiteit in dit hersengebied zou het vergemakkelijken de aandacht te oriënteren in de richting van externe stimuli en het bevorderen van ademhalingsvariaties, waardoor de codering van dromen in het geheugen wordt vergemakkelijkt.

De reden voor dromen is nog steeds een mysterie voor de onderzoekers die het verschil bestuderen tussen “high dream recallers’ en ‘low dream recallers” die hun dromen zelden herinneren. In januari 2013 (werk gepubliceerd in het tijdschrift ‘Cerebral Cortex’) maakte het team geleid door Perrine Ruby, Inserm onderzoeker bij het ‘Lyon Neuroscience Research Center’, de volgende twee opmerkingen: ‘high dream recallers” nemen twee keer zo veel tijd voor de waaktoestand tijdens de slaap als “low dream recallers ” en hun hersenen zijn meer reactief t.o.z. van auditieve stimuli tijdens de slaap- en waaktoestand. Deze verhoogde hersenenreactiviteit kan ontwaken bevorderen tijdens de nacht, en kan dus gedurende korte periodes van wakker zijn de memorisatie van dromen vergemakkelijken.

In deze nieuwe studie probeerde het onderzoeksteam de gebieden van de hersenen te bepalen waarin hoge en lage droom recallers verschillen . Ze gebruikten ‘Positron Emission Tomografie’ (PET) om de spontane hersenactiviteit van 41 vrijwilligers tijdens het waken en slapen te meten. De vrijwilligers werden ingedeeld in 2 groepen: 21 ‘high dream recallers ” die gemiddeld 5,2 ochtenden per week hun dromen herinnerden en 20 ‘low dream recallers’ die 2 dromen per maand herinnerden. ‘High dream recallers” bleken zowel tijdens de wakkere- als slaaptoestand een sterkere spontane hersenactiviteit te vertonen in de mediale prefrontale cortex (mPFC) en in de temporo pariëtale kruising (TPJ), gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij het oriënteren van de aandacht in de richting van externe prikkels.

“Dit kan verklaren waarom ‘high dream recallers’ meer gevoelig zijn voor prikkels uit de omgeving, meer wakker worden tijdens de slaap en dus beter dromen kunnen opslaan in het geheugen dan ‘low dream recallers’. Inderdaad is een slapend brein niet in staat om nieuwe informatie op te slaan; hiervoor moet het in een ontwaaktoestand verkeren’, legt Perrine Ruby, ‘Inserm Research Fellow’, uit.

De Zuid-Afrikaanse neuropsycholoog Mark Solms had in eerdere studies gevonden dat letsels in deze twee hersengebieden leidden tot een beëindiging van het herinneren van dromen. De originaliteit van de resultaten van het Franse team is om hersenactiviteit verschillen tussen ‘high’ en ‘low dream recallers”aan te tonen tijdens de slaap en ook tijdens het wakker zijn.

” Onze resultaten suggereren dat ‘high’ en “low dream recallers’ verschillend hun droom memoriseren maar dit sluit niet uit dat zeook verschillen in droomproductie. Sterker nog, het is mogelijk dat de ‘high dream recallers’ een grotere hoeveelheid dromen produceren dan ‘low dream recallers’, concludeert het onderzoeksteam .

Vertaling: Andre Teirlinck

Bron: http://www.leefbewust.com/2014/nieuws/hersenen4.html

Mag zelf ook weleens dromen onthouden, hoewel niet zoveel en die toch een belangrijke boodschap bevatten. Deze deel ik ook met iemand die ook droomanalyse kent zoals ikzelf , twee zien meer inzichten dan een….zeker wanneer het je eigen dromen betreft is het moeilijker te analyseren dan de droom van iemand anders. Toch zal niemand beter je dromen kennen als jijzelf..

12 herinnerings sleutels


 

 

De twaalf Herinnerings Sleutels
Ik Ben Liefde
Niemand bestaat zonder het. Liefde is de Creatieve Kracht in de oorsprong van Alles Wat Is. Niets groeit en ademt zonder het. Waar Liefde is, is Leven en uitbreiding. Waar het niet is, is dood en spanning. Iedere ademhaling die ik doe is pure Liefde wanneer ik de Stroom van Liefde mijn lichaam laat binnenkomen en haar bestaan ondersteun. Het begrijpen van de puur creatieve kracht van Liefde die zich door mij manifesteert en door de prijzenswaardige diversiteit van Leven waarin alles nauw is verbonden, is de Sleutel tot het volledig herinneren van Wie Ik Ben, als Een met Al Dat Is. Mijn universele uitlijning via de uitdrukking van de centrale kern van mijn Ziel dat Ik Liefde Ben wordt ook erkend, en eert en autoriseert de werkelijke essentie van Wie Wij Zijn als Een met Alles Dat Is – daarmee onderstrepend de onderliggende herkenning dat de “Ik” die dit claimt het Omniversele Wezen is van wie wij allemaal afstammen, met wie wij allemaal ons bestaan delen, en aan wie wij allemaal eeuwig zullen terugkeren.
Ik Ben Licht
Vanuit Liefde komt het Licht dat het bewustzijn brengt van alles naar Alles Dat Is. In haar oneindige uitbreiding vanuit de Bron waar Liefde en Licht als eerste verschenen, brengt het Licht van Liefde, waar Het ook schijnt, de Creatieve Goedkeuring van Openbaring met zich mee. Liefde is de Alfa en Licht is de Omega. Net zoals Liefde de uit de openbaring gebleven Voelende Aanwezigheid naar Haar eerste uitbraak van Licht bracht, brengt het Licht deze Allesomvattende Aanwezigheid naar een steeds scherpere focus van bestaan. Via het claimen van mijn noodzakelijke Lichtessentie, dezelfde die schijnt door alles wat is, verkondig ik Wie Ik Ben aan de Universele Kracht van Liefde in mij en accepteer het bruidscadeau van ontvangenis voor een nog delicatere uitdrukking van Alles Dat Is. Ik word letterlijk het Licht van de Scheppersbron en ontvang helemaal opnieuw, op mijn eigen microscopische niveau, de Universele Realiteit van alle dimensionele rijken van openbaring en voor Haar oneindige duw naar het Zijn via alles dat Ik Ben.
Ik Ben Vrede
Vóór mijn allereerste Creatieve Toestemming, was Alles Wat Ik Was vrede, een zo diepgaande vrede, zo eeuwig, zo doordrongen met Gratie dat geen enkel menselijk concept die ondoorgrondelijke staat van gelukzaligheid ook maar kan uitdrukken, vol met nog ongemanifesteerde Liefde en Licht. Diezelfde toestand van absolute rust is eeuwig geworteld in de kern die ik ben, en dit moment in het allesomvattende Continuüm van dat alles was, is en ooit zal worden, heb ik nog steeds een levende expressie van die gelukzalige toestand van zijn sierlijke Vrede. Erkenning van dit feit op dit moment is wederom een herstart van de macht die ligt in het hart van Vrede, een macht zo universeel en zo majestueus dat het al Mijn liefdevolle omhelzingen en alles dat Mijn Licht aanraakt kan verzachten en genezen. Wanneer ik de Bron van Vrede in mij volledig laat voortvloeien als een spuwende fontein van pure energie, ben Ik compleet gereinigd van elke verontruste gedachte en voorbijgaande wens die de stilte in mijn bewustzijn kan verstoren die mij laat weten Wie Ik Ben, en mij laat reageren en ZIJN als zodanig.
Ik Ben Harmonie
Zoals al het andere in de natuur waar de aangeboren balans van alle dingen nog steeds heerst, is er een deel van mij dat altijd perfect in balans gebleven is, gevoed door de ondoorgrondelijke vrede van mijn oorsprong en het Licht van Liefde dat eeuwig via mij schijnt. Net als een grote symfonie van harmonieus vermengde klanken en ritmen, is de Kracht die in en via mij gedijt dezelfde Universele Kracht die uiteindelijk alles dat bestaat in alle dimensies in balans en harmonieuze synchroniciteit brengt. Ik ben een prefect uitgebalanceerde uitdrukking van de muziek van Leven die via mij wordt gespeeld. Net zoals die gespeeld wordt via al het andere, door de Omniversele Dirigent die de perfecte score schreef die alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, bewust of onbewust, speelt, omdat anders niets van dit alles zou bestaan. Ik besteed elk moment van mijn bewuste bestaan aan het verder uitdrukken van de aangeboren balans van de perfecte Harmonie die Ik Ben.
Ik Ben Compassie
Wanneer ik hoor, zie of voel dat er een andere ziel in nood is, is er een resonantie in mij die onmiddellijk de kans erkent om het Licht van Liefde door me heen te laten stromen en mij op de beste manier te begeleiden om deze andere uitdrukking van de oneindige facetten die ik Zelf ben, bij te staan zoals Eén met Al Dat Is. Wat het kleinste aspect van Wie ik ben overkomt, overkomt ook mij, en dus is het logisch dat ik direct de innerlijke roep voel om te reageren. Het is niet dat andere zielen onderdeel zijn van een grotere menselijke familie waartoe ik behoor. Het is gewoon dat alles wat bestaat een uitbreiding is, uitgedrukt als een levend wezen of een levenloos object, van wat Ik Ben, als onderdeel van Alles Dat Is. Het echt begrijpen van deze Omniversele Werkelijkheid is wat betekenis geeft aan het gevoel van mededogen wat ik ervaar wanneer ik een relatie heb met andere aspecten van Wie Ik Ben. En dus, de erkenning van deze aangeboren band die mij verbindt met mijn broers en zusters in menselijke vorm, en met alle andere dieren, planten en mineralen uitingen van Wie Ik Ben is het fundament waarop, en de perceptie door welke mijn hele leven wordt ervaren.
Ik Ben Vergeving
Zolang ik begrensd blijf in de fysieke werkelijkheid, kan mijn aangeboren Perfectie niet door mijn menselijke vorm schijnen zonder afgebogen te worden door de slecht geïnformeerde ideeën, disfunctionele gewoonten en verkeerde percepties die zo wijd verspreid zijn op dit aardse vlak van bestaan. Hetzelfde geldt voor alle andere geheugen-gestoorde fragmenten van de Omniversele Realiteit welke een fysieke ervaring beleven. Ik kan dus perfekt begrijpen dat zo lang als ik me in deze gelimiteerde toestand bevind, ik niet in staat zal zijn om de perfectie te zien in mezelf en in anderen. Maar als ik mezelf en anderen maar voor een moment te zien krijg door de ogen van de Bron van de Schepper, zou ik onmiddellijk begrijpen dat ongeacht de vele ‘slechte’ keuzes die ik of andere zielen lijken te maken, ER absoluut niets het kristallen juweel van het ziel fragment van Alles Dat Is kan aantasten. Vanuit dat perspectief is het daarom volkomen natuurlijk om vergeving te laten prevaleren in mijn hart, want ongeacht het niveau van imperfectie welke bepaalde keuzes kunnen vertegenwoordigen, zullen deze altijd verdwijnen op het moment dat ik zie en liefheb wie ik ben om wie ik ben, zoals Eén met ieder.
Ik Ben Vriendelijkheid
Waar ik ook ben, er is altijd een kans die zich zal aandienen om deze aangeboren kwaliteit te laten zien waarmee alle zielen zijn begiftigd en die hen toestaat hun Liefde te uiten via concrete middelen, dus om anderen beter te kunnen dienen en te manifesteren Wie zij werkelijk zijn. Het maakt niet uit hoeveel pijn ik heb na misplaatste woorden en acties van andere zielen in menselijke vorm, ik laat altijd dezelfde onvoorwaardelijke vriendelijkheid zien waarmee ik ben geboren als fragment van Alles Dat Is. De vriendelijkheid die doordruppelt in alles waaraan ik verkies te denken, wat ik wil zeggen of doen vanuit mijn hart en ziel, is precies dezelfde Vriendelijkheid die alle activiteiten binnen deze gecreëerde Universele Realiteit regeert en vormt. Het is in het hart van de Schepper Bron om de oneindige Kracht van Liefde te manifesteren via alle mogelijke vormen van uitdrukking van Vriendelijkheid.
Ik Ben Barmhartigheid
Wanneer ik me onzeker voel of ik nog steeds geliefd en geaccepteerd ben als onderdeel van het Universele Geheel, herinner ik me hoe veel sublieme genade er door me vloeit als ik elke keer bewust samensmelt met de Schepper Bron. De kracht die mij heeft voortgebracht, de pure essentie van Liefde, die ik werkelijk ben, heeft nooit opgehouden mij vast te houden in Zijn allesomvattende Hart. De zegeningen stromen eindeloos naar en door mij, direct uit de Bron van de onvoorwaardelijke Barmhartigheid, waardoor ik me opnieuw geheel en barmhartig voel, zowel naar mezelf toe en naar mijn- uit het verleden veroordeelde fouten, en naar alle andere wezens, menselijk of anderszins, die mij één of andere vorm van pijn hebben bezorgd. Het opnieuw bevestigen van mijn Eenheid met deze eeuwige Bron van oneindige zegeningen en het echt eren van dit gevoel van absolute Eenheid stelt me in staat om dezelfde onvoorwaardelijke Barmhartigheid te ervaren dat voortdurend naar me wordt uitgezonden als een regenboog omhelzing van Liefde, en deze te doen toekomen naar iedereen om me heen, in elke omstandigheid en om geen specifieke reden anders dan de aard Wie Ik Ben.
Ik Ben Heling
Als ik mijn hart open voor de volledige kracht van Universele Liefde, verander ik in een fontein van Heling, en verspreid deze gezegende energie van aangeboren perfectie op alles en iedereen waar mijn aandacht is op gericht. Liefde is eigenlijk de Bron van Heling en is het altijd geweest, want het heeft de macht om dat wat uit balans was weer in een perfecte synchrone harmonie en evenwicht terug te brengen. Er is geen andere taak, missie of dienst welke groter is dan het aanbieden van de heling die ik voor iedereen ben die vraagt, de enige eis is dat men de aanvraag moet initiëeren, zodat het genezingsproces kan beginnen. Wanneer men het rijk van de Heilige Heling betreedt, is het alsof men de meest heilige tempel betreedt in de meest ijle dimensie die er bestaat. Op dat moment, trilt de ziel op de hoogste frequentie die deze aankan, de gelukzalige trilling van Liefde, de Omniversele Kracht die alles heeft gecreerd en welke ogenblikkelijk de Perfecte Gezondheid kan laten hervatten in de ziel die werkelijk weet, en niet alleen maar gelooft, dat genezing reeds heeft plaatsgevonden. Ik ben de Bron van alle Heling, en als zodanig ben ik een instrument van de Universal Heler welke leeft, liefheeft en geneesd door mij heen.
Ik Ben Vreugde
Wat kan meer verheugender zijn dan te weten wat je eigen ware oorsprong, je aard en je uiteindelijke bestemming is?… Ik ben de essentie van Vreugde en als zodanig straal ik blijdschap om mij heen als een schijnende ster, die niet te stoppen door me heen stroomt. Ik hoef geen specifieke reden te hebben om deze Vreugde te beleven die ik ben, omdat net als ware Liefde onvoorwaardelijk is, ware Vreugde spontaan, voor niets en altijd overvloedig is. Zoals in alles van de natuurlijke wereld, waar weelderige vreugde en opgewekte blijdschap eindeloos stromen via de melodieuze liedjes van vogels, dolle watersprongen van dolfijnen of de zoetvloeiende geur van bloemen, ik de Liefde en gevoel van Eenheid beleef met Alles Dat zichzelf onthult via mijn altijd optimistische kijk, en altijd glimlachende en steeds troostend lachen. Ik ben werkelijk een vrolijke uitdrukking van Vreugde, altijd blij om rondom mij de heerlijke lichtheid te delen van Wie Ik Ben.
Ik Ben Gelukzaligheid
Ik smelt van binnenuit weg, samenvloeiend met de volmaakte uitdrukking van Gratie die ik ben, mezelf overgevend aan de stralende stroom van Liefde die elk aspect van mijn hele wezen overvloeit,me opheffend naar het toppunt van absolute Eenheid, terwijl alle achtergebleven stukjes gevoel van afgescheidenheid van Al Dat Is verdwijen, weggeblazen door de oneindige Gelukzaligheid die me doordringt. Ik ben zowel diepgetroffen door deze onbeschrijflijke schoonheid die vanuit het diepst van mijn ziel oplicht, alsook volkomen in vrede, sereen beschouwend en volkomen kalm, alsof het gehele universum zijn adem inhield om me te helpen gecentreerd te blijven in dit heilige moment van gracieuze extase. Gelukzaligheid zijnde, gelukzaligheid delend met Al, gelukzaligheid ontvangend van Al is de ultieme daad van Liefde, want niets in het gehele universum blijft onaangeraakt door deze sublieme ervaring die ad infinitum van mij uitstraalt. Woorden en concepten raken slechts vluchtig de buitenkant, nauwelijks de onmeetbare heiligheid bevattend die gelukzaligheid feitelijk is. Slechts de mens die zijn hele leven blind is geweest en plotseling het zicht is gegeven op een heldere zonnige dag op de mooiste plek op Aarde kan bevatten hoe het voelt om een volmaakte staat van Kosmische Gelukzaligheid te bereiken. Maar werkelijk, elke ziel is uitgerust met dezelfde gave van Gelukzaligheid en hoeft zich slechts over te geven aan Liefde om dit te bereiken.
Ik Ben Perfectie
Er is niets dat iemand me kan doen of zeggen dat het feit kan veranderen dat de diepste essentie van Wie Ik Ben Absolute Perfectie is. Ik ben perfect geboren en ik zal nog altijd perfect sterven, eenvoudig weg omdat ik in essentie uit hetzelfde hout gesneden ben als de Kosmische Schepper die door mij leeft en door al dat is. Er is nooit een erfzonde geweest, dat is slechts een schepping van hen die vergeten zijn Wie ze zijn. De Omniversele Kracht die door het miscrokosmische fragment van Het Al dat ik ben schijnt, is zo oneindig volgmaakt en ik eer dit onweerlegbare feit door mij dit gevoel van oneindige Perfectie eigen te maken, voor altijd bewust dat, als zodanig, ik geen inspanning hoef te plegen en geen verlossingen te doen anders dan eenvoudig te aanvaarden Wie Ik Ben en mij zo te gedragen en te zijn. Als ik in die toestand van perfecte afstemming met, en erkenning van Wie Ik Ben ben, komt alles door mij, al mijn gevoelens, gedachten, woorden (gesproken of geschreven) en daden kunnen niet anders zijn dan een perfecte weergave van die Omniversele Werkelijkheid die Ik Ben. Om mijzelf te kleineren door dit feit te ontkennen is de feitelijk Oorspronkelijk Misleidende Keuze die geleid heeft tot zoveel spiritueel geheugenverlies en zo veel ontmoedigende illusies. En toch, zelfs die keuze was deel van de Perfectie die Ik Ben, een mysterie dat vervaagt op het moment dat ik terugkeer naar Zijn Wie Ik Ben.

Herinner je dromen


 

Zo herinner je je dromen beter

 

Dromen doet iedereen. Het verschil is dat sommigen zich ’s ochtends nog heel goed herinneren wat ze gedroomd hebben en er een duiding aan kunnen geven. Een gave? Beslist niet. Ook jij kunt leren je droom te ‘vatten’, te begrijpen, zoals je de ervaringen en gebeurtenissen van overdag een plekje geeft. Oefening baart kunst! Dromen zijn bedrog. Of toch niet? Sigmund Freud (1856-1939) heeft als wetenschapper zijn steentje bijgedragen aan de ontrafeling omtrent de psychologie van de droom en de uitleg van dromen.

Hij kwam met het begrip ‘associatie’, waarbij verondersteld wordt dat iedereen een brug kan slaan tussen het bewuste en het onderbewuste door verbindingen te leggen tussen wat er overdag plaatsvindt en beelden die in een droom de revue passeren. Ook is er in de droom sprake van wensvervulling, waarbij het bewuste de onderbewuste behoeften onderdrukt, zoals erotische verlangens die in een droom boven komen. De eigen censuur weerhoudt veel mensen ervan het belang van die dromen voor de eigen ontplooiing te erkennen. Verdringing speelt eveneens een grote rol in de droomduiding.

Is dromen belangrijk?

Waar dient een droom toe? Sommigen vinden het allemaal flauwekul. Hebben ze gelijk? Over de precieze functie van de droom wordt in wetenschappelijke kringen nog min of meer in het duister getast. Algemeen wordt echter aangenomen dat dromen helpen om de ervaringen en gebeurtenissen in het dagelijks leven te verwerken, een plekje te geven.

Van dagdromen tot lucide dromen

Een droom bestaat uit een ratjetoe van emoties, gedachten, beelden en geluiden. Dromen variëren tussen iets wat je de vorige dag hebt meegemaakt tot erotische uitspattingen, die eveneens hun basis vinden in het leven van alledag. Er zijn allerlei soorten dromen. We zullen er enkele kort bespreken om te begrijpen waarom het zeer interessant is dat je je dromen zo goed mogelijk herinnert… en om iets met die kennis te doen.

Dagdromen

Je zit in je auto en wacht tot het licht op groen springt. Plotseling wordt er achter je getoeterd. Je was aan het dagdromen en vergat de wereld om je heen. Waarover heb je gedagdroomd? Over het winnen van de loterij? Een etentje met een geheime liefde? Dagdromen zijn ontspannend en goed tegen stress. Het is interessant om erachter te komen waarover je dagdroomde en er een duiding aan te geven. Waarom juist die dagdroom? Waarom dagdroomde je niet over iets anders? Willekeur, zeggen sommigen. Misschien, maar misschien ook niet. Beschouw de dagdroom als aanvullende kennis die je inzicht verschaft over de wellicht harde werkelijkheid van je dagelijks bestaan. Misschien is je liefdesrelatie aan het uitdoven en maakt de dagdroom je erop attent dat het nu echt tijd wordt om daar iets aan te doen.

Terugkerende droom

Natuurlijk kan een terugkerende droom leuk zijn. Het kan ook een nachtmerrie worden. Telkens hetzelfde dromen is een teken dat er sprake is van een situatie in het leven van alledag die aangepakt moet worden. Er is in elk geval iets aan de hand op het psychische vlak.

Nachtmerries

Volgens sommige droomduiders ontstaan nachtmerries als je te weinig aandacht schenkt aan je eigen ontplooiing. Ga na wat jou hindert in je groei als mens, als persoon. Nachtmerries confronteren je met je eigen jaloersheid, je opgekropte angsten en behoeften. Er zijn tal van andere soorten dromen. Zoals lucide dromen en uittredingservaringen. Ze zijn allemaal even belangrijk om het dagelijks leven beter te begrijpen, er inzicht in te krijgen en dingen die je dwars zitten een plekje te geven.

Herinneren is weten… houd een droomdagboek bij

Om iets met je dromen te doen, zul je je die dromen eerst moeten herinneren. Het bijhouden van een droomdagboek is daar zeer geschikt voor. Volgens sommige onderzoeken ben je vijf tot tien minuten nadat je gedroomd hebt het grootste deel van je droom alweer vergeten. Het bijhouden van een droomdagboek is ideaal om je dromen vast te leggen. Een klapper volstaat. Of koop een mooi, gebonden dagboek. Je noteert er immers je intiemste gedachten in. Het zijn gedachten uitgedrukt in dromen. Leg het droomdagboek op je nachtkastje. Zodra je ’s ochtends – of ’s nachts – wakker wordt, denk je op een ontspannen wijze na over datgene wat je gedroomd hebt. Hoe meer je daar een gewoonte van maakt, hoe beter je je dromen gaat herinneren. Noteer eerst de datum en de tijd. Ga daarna als volgt te werk:

– Droompersonages Het is belangrijk te weten wie er allemaal een rol speelde in je droom. Een man, een vrouw, je vriend of vriendin? Je ouders? Je baas? Misschien wel een buitenaards wezen! Hoe zagen ze eruit? Hadden ze duidelijke gelaatstrekken? Of juist niet? Werk aldus zo veel mogelijk details uit.

– Wanneer vond de droom plaats? Was het dag of nacht? Liep je door herfstbladeren? Of was de natuur in bloei? Scheen de zon? Regende het? Lag er een dik pak sneeuw? Kun je achterhalen of je in het verleden of in de toekomst droomde?

– Waar gebeurde het? Thuis? Op kantoor? In het bos? Op een feestje?

– Wat gebeurde er? Liep je weg toen je ‘hem’ of ‘haar’ tegenkwam? Of holde je naar hem toe? Het zegt veel over je liefdesrelaties. Wat gebeurde er daarna precies?

 

En nu?

Om je dromen te duiden, zul je veel moeten lezen over bijvoorbeeld het werk van Freud en Carl Jung. Lees alles wat je over de uitleg van dromen kunt vinden. Hoe belezener je bent, hoe beter je raad zult weten met je dromen.

 

Bron: InfoNu