Spiritueel Meester


Een spiritueel Meester – zijn enige verplichting: ons begeleiden op het pad van het licht
“Je kunt van een spiritueel Meester niet vragen dat hij alle kennis en alle vermogens bezit. Je hebt slechts het recht om hem één ding te vragen: om voor jou een link te zijn met de hemel, je te begeleiden op het pad van het licht, je de weg naar God te tonen.

Trouwens, een waarachtig spiritueel Meester zal je niet voor zichzelf houden, hij weet dat het zijn taak is om je verder, hoger te leiden. Als je aandringt om bij hem te blijven, zal hij zeggen: “Nee, nee, reken niet zo sterk op mij, ik kan je niet alles geven. Alleen de Heer is in staat je helemaal te vervullen. Ik kan je alleen maar helpen om de weg te vinden. Ik ben, als je wilt, zoals een telefooncel die je toelaat om te communiceren met de goddelijke wereld, de hemelse hiërarchieën, dat is alles”. Dat is wat een waarachtig Meester zal zeggen. Als het geen echte Meester is, zal hij je natuurlijk allerlei beloftes doen die nooit gerealiseerd zullen worden, en het is dus aan jou om onderscheidingsvermogen te hebben.”

Omraam Mikhael Aivanhov

foto van Mareiki.

Dagtekst: Helderziendheid


“Hoeveel spiritualisten beelden zich in dat de helderziendheid het meest benijdenswaardige vermogen is! Nee, en het zal hen zelfs beletten vooruit te gaan indien zij dit ontwikkelen voordat zij zich gezuiverd en gesterkt hebben. Zo niet, wat zullen zij zien? Zij zullen niet verder geraken dan de lagere gebieden van het astrale vlak, waar men enkel duistere en boosaardige entiteiten ontmoet.
Dan zullen zij zo verschrikt zijn dat zij er alleen nog aan zullen denken hoe zij zich van dat vermogen kunnen bevrijden, dat hen zo wenselijk leek en dat de oorzaak van al hun kwellingen is geworden.
De echte helderziende is degene die in staat is zich te verheffen tot de contemplatie van de hemelse gebieden en om zo ver te komen, moet hij zich zuiveren. En hij moet eveneens een grote psychische weerstand verwerven, want hij moet er ook tegen kunnen om alles te zien wat rondwaart aan duisters en misdadigs in het hoofd en het hart van de mensen. Het volstaat niet te ‘zien’, men moet ook voldoende zuiver zijn om de pracht van de Hemel te ontdekken en voldoende sterk om de verschrikkingen van de Hel te verdragen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een duidelijke tekst dat niet iedereen die met spiritualiteit bezig is, ook zuiver is. Zelf ken ik mensen die om hulp komen vragen nadat zij eenj helderziende bezocht hebben en opeens allerklei klachten krijgen die voor het bezoek niet aanwezig waren. Angsten is één van de meest voorkomende klacht, maar ook depressiviteit, vermoeidheid en onverklaarbare zaken.

Een zuiver spiritualist zal zich eerst reinigen, zuiveren en ontdoen van eigen aardse zaken om met boven natuurlijke gebieden zich te verbinden, waar ook meditaties bij horen. Wordt dat niet gedaan, geeft men mensen eigen ziekte, ke=walen en gesstelijke rotzooi mee die beangstig kan zijn..

Engelen vrienden


 

 

Vriendelijke engelen maken het leven hemels.

Hemelse engelen zijn inderdaad je beste vrienden.
Echte aardse vrienden heb je daarentegen maar heel weinig.
Liever heel weinig vrienden,  dan een hoop nepvrienden.

Leeg doek van Osho


 

 

Het leven is een leeg doek

Osho, Maar is het leven dan toch niet lijden?
Osho: Dat hang jou af.
Het leven zelf is een leeg doek; wat het wordt hangt af van wat jij erop schildert. Je kunt lijden schilderen, je kunt het hoogste geluk schilderen. Deze vrijheid is jouw glorie.
Je kunt deze vrijheid op een zodanige manier gebruiken dat je hele leven een hel wordt, of zo, dat je hele leven een schoonheid krijgt, een zegen, gelukzaligheid, iets hemels. Het hangt helemaal van jou af; de mens heeft alle vrijheid.
Daarom is er zoveel pijn, want de mensen zijn dom en ze weten niet wat ze op het doek moeten schilderen. Het wordt aan jou overgelaten: dat is de glorie van de mens. Dat is één van Gods grootste geschenken aan je. Geen enkel ander dier heeft vrijheid ten geschenke gekregen; ieder dier heeft een van te voren vastgelegd programma. Alle dieren zijn geprogrammeerd, met uitzondering van de mens. Een hond is voor altijd een hond; er is geen andere mogelijkheid, hij heeft geen vrijheid. Hij is geprogrammeerd, alles is ingebouwd. De blauwdruk is er, en hij zal deze gewoon volgen: hij zal een hond zijn. Hij heeft geen keuze, er zijn geen alternatieven beschikbaar. Hij is als wezen absoluut vastgelegd. Alles is voorgeprogrammeerd behalve de mens. De roos moet een roos zijn, de lotus een lotus; de vogel heeft vleugels en het dier loopt op vier poten.
De mens is totaal vrij en dat is zijn schoonheid, zijn glorie.
Het immense geschenk dat God heeft gegeven is vrijheid. Jij bent ongeprogrammeerd gebleven, jij bevat geen blauwdruk. Jij moet jezelf creëren, jij moet zelf creatief zijn. Dus hangt het allemaal van jezelf af: je kunt een boeddha worden, een Bahaudin, of je wordt een Adolf Hitler, een Benito Mussolini. Je kunt een moordenaar worden of een meditator. Je kunt jezelf toestaan een prachtige bloesem van bewustzijn te worden, of een robot.
Maar vergeet niet dat jij verantwoordelijk bent; jij alleen en niemand anders.
Een optimist is iemand die ‘s ochtends het venster opent en zegt: ‘Goedemorgen God!’
Een pessimist is iemand die naar het venster gaat en zegt: ‘Mijn God, het is morgen!’

 

www.osho.com