2020


HET SLEUTELJAAR 2020 🌹 ❤ 🌹
Graag deel ik dit inspirerende artikel met informatie over het sleuteljaar 2020, waarin het innerlijke en persoonlijke proces belicht wordt. 2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen, het is een jaar van diepe transformatie waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Onderaan het artikel staat ook een samenvatting. Veel lees-inspiratie!

2020 ~ HELING VAN HET VERLEDEN
De ringvormige Zonsverduistering die op donderdag 26 december plaatsvond, wordt ook wel de ‘Christmas Ring Of Fire’ genoemd. Deze Zonsverduistering laat op een duidelijke manier zien dat 2020 om heling draait, heling van oude vastzittende structuren uit het verleden. Het gaat over het genezen van structuren en bestuur dat in het verleden is ontstaan en ons afgescheiden heeft van het grotere geheel van de universele stroom en het universum. Het heeft ons vastgezet in een overleving gericht op de buitenwereld en uit verbinding met onze binnenwereld. Dit is tot diep in onze celstructuur van het DNA doorgedrongen. Dit betekent dat er diepe transformatie nodig is om de stroom van eenheid van de Bron te herstellen op alle vlakken. Deze heling zal als vanzelf ontstaan en vanuit het innerlijk worden aangeboden in 2020 en daarna. Onder de juiste omstandigheden van onvoorwaardelijkheid kan dit zich pas ontvouwen en integreren. (Eclips horoscoop: Zon, Maan, Jupiter en zuidelijke Maansknoop conjunct ingaand Diamant, Saturnus en Pluto in Steenbok in het 2de huis oppositie noordelijke Maansknoop conjunct zwarte Zon in het 8ste huis.)

HET INNERLIJKE PROCES VOOR 2020
Magische nieuwe ontwikkelingen
2020 staat bol van magische, nieuwe ontwikkelingen. We gaan nieuwe paden ontdekken en initiëren. Maar alleen als we onszelf serieus nemen en centraal zetten in alles wat we doen, met een gezond en geheeld egoïsme, dan kan de authentieke nieuwe stroom pas echt vorm krijgen. Het gaat er om dat je het brandpunt van je bestaan in jezelf legt. Hierin is het erkennen van de schaduw van de gewonde egodelen een sleutel. Hiermee bedoel ik het onder ogen zien van egoïsme dat geboren is uit angst en tekort. Dit is een karmische wond. De oude karmische pijn kan in deze tijd snel worden getransformeerd, door de pijn en verdriet van deze kosmische wond te durven ervaren. Uiteindelijk kan het Meesterschap van deze kracht van het ego er dan voor zorgen dat je gaat staan voor wat er in jouw leven mag manifesteren. En daarmee initieer je jouw keuze, die zich dan vervolgens direct manifesteert, maar alleen wanneer je in je kern bent en dus in het oog van de storm.
(Eclips horoscoop Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020.)

HET OOG VAN DE STORM
Houd er rekening mee dat we in deze tijd met ons brandpunt in het leven van de 4de naar de 5de dimensie bewegen. Alles manifesteert zich razend snel in deze tijd. De tijd versnelt maar je lijkt veel minder te kunnen doen in een dag dan jaren geleden. Je wordt naar binnen geperst onder hoge druk, naar de authentieke kern van je bestaan. Het MOET, je kan er niet meer omheen. De samenstand van Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020, laat de druk nog eens extra toenemen, waardoor je op zoek MOET naar de doorgang en de nieuwe authentieke manier om je leven vorm te geven. Alles wat niet authentiek is, komt onder de aandacht en in het bewustzijn om te worden omarmd en geïntegreerd. In 2020 komt dit waarschijnlijk tot de kern en in een omslag. Als je naar het oog van de storm beweegt, dan versnelt alles enorm. Maar zodra je bent aangekomen in het oog de storm wordt alles heerlijk rustig. En dat gebeurt ook wanneer de Godsvonk, de Wezensessentie in jou het overneemt, dan ontstaat er een weldadige rust en stilte. (Samenstand Jupiter, Saturnus en Pluto in Steenbok bijna heel 2020.)

BEVRIJDING VAN BEKNELLENDE BANDEN
Als je eenmaal in het oog van de storm bent, volgt de bevrijding van vastzittende structuren van buitenaf. Daarmee bedoel ik dat er verantwoordelijkheden zijn bijvoorbeeld in je gezin, relatie of werk, waar je aan moet voldoen en die je bij je eigen stroom vandaan houden. Of opgelegde wetten door de overheid of verzekeringen of die onmogelijke dingen eisen of grote bedrijven waar je niet omheen kunt, maar die je verplichten om zaken te accepteren die onacceptabel zijn. En zo zijn er nog meer knellende banden.
Op 18 december 2020 gaat Saturnus naar Waterman tot 8 maart 2023, samen met Jupiter die op 20 december 2020 naar Waterman gaat. Op 12 januari 2020 is de samenstand van Saturnus met Pluto en ik verwacht dat de voorlopers in dit innerlijke proces dan de doorgang vinden en met meer gemak in de rust en stilte kunnen blijven in het oog van de storm. Lukt het je niet, dan gaat de druk gaat geleidelijk aan steeds verder van de ketel gedurende 2020 en ontstaat er weer meer ruimte en rust in december 2020.

OPENHEID IN VERBINDINGEN
Als je de doorgang naar bevrijding van knellende banden in jezelf vindt, kun je leven waar je voor geboren bent. Dan ontstaat er synchroniciteit en trek je mensen en situaties aan die elkaar aanvullen, voeden en bevestigen wie jij in Wezen bent. Dat betekent niet perse dat er alleen maar vrede en harmonie is, maar vanuit het oorspronkelijke in jezelf is er openheid in de verbinding met de ander waarin alles onderzocht en besproken kan worden.
(Eclips horoscoop Meesterschap van Cheiron in Ram 4de huis. Heer is Mars in Schorpioen in het 12de huis. Zwarte Maan staat in Ram vanaf 28 januari tot 23 oktober 2020 oppositie Priapus in Weegschaal.)

OPSCHONING IN RELATIES
Bijna heel 2020 van 28 januari tot 23 oktober, staat het overlevingsmechanisme in Weegschaal. Dit betekent dat als je niet de daadkracht en de oorspronkelijke verbinding met jezelf kunt vinden, dat relatieproblemen dan echt een issue worden in 2020. Ook twijfel, niet kunnen kiezen of doorpakken naar het nieuwe is dan aan de orde. Er is dan ook een hang en een belang naar harmonie en vrede in de verbinding. Daardoor kan de frisse wind van de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram niet doorstromen naar het nieuwe, omdat je de ‘geit en de kool’ wilt sparen. Sommige situaties hebben echt vernieuwing nodig en hun houdbaarheidsdatum is al lang verstreken. Dus durf in alle openheid in de verbinding te zijn met de ander of met situaties, zodat je jezelf kunt bevrijden uit oude situaties. En zo mogelijk op een frisse, schone en nieuwe manier verder kunt in de verbinding. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram oppositie Priapus in Weegschaal. Cheiron in Ram. )

MOEDIG ZIJN
Vooral vanaf half juli tot half oktober is het moeilijk om de daadkracht te vinden als je niet verbonden bent met jezelf en alles in harmonie wilt houden. Dan word je een gevangene van de verbindingen in je leven en kun je de daadkracht niet vinden om situaties te doorbreken. In deze periode kan vooral de daadkracht moeilijk te vinden zijn. Wat er van ons gevraagd wordt, wanneer de goddelijke stroom (zwarte Maan) in Ram staat, is om moedig te zijn. Moed en dus durven de sprong te wagen in het nieuwe. Dit is de weg van “ The Fool” in de tarot. Je neemt de stap naar het nieuwe, zonder te weten wat er zal ontstaan. Door vooraf helder te krijgen en samen te vallen met wat voor jou belangrijk is, waar je dus voor wilt gaan en toch het resultaat los te laten, neem je de vernieuwing in eigendom. Dan sta je ervoor, zonder hierover in gevecht te hoeven gaan, stoot je af wat niet past en wordt het nieuwe spontaan geboren. (Vanaf half juli tot half oktober staat Mars in het zwarte Maan kanaal in Ram. Cheiron in Ram.)

BOOST VOOR HET WATERMANTIJDPERK
Saturnus beweegt op 18 december 2020 naar Waterman samen met Jupiter (20 december 2020). Saturnus is verbonden met begrenzing, structuur, vormkracht, verantwoordelijkheid, autonomie en authenticiteit. In Waterman geeft deze kracht extra vormkracht en mogelijkheden aan het Watermanprincipe. Daardoor verwacht ik dat er nieuwe vormen van samenwerkingen in communities gaan ontstaan in 2020 en jaren daarna. Dit is dus op een nieuwe manier, zoals wij als architecten van het Watermantijdperk mogen laten ontstaan in deze tijd. Dat betekent gelijkwaardige samenwerking, elkaar aanvullen, vriendelijkheid, diepe vriendschap en oude herenigingen. Dit zijn samenwerkingen die het individu bevestigen en in vrijheid en gelijkwaardigheid uitnodigen om zijn of haar bijdrage vanuit het Hart en wie je in Wezen bent te leveren aan het geheel. Dan kun je leven waar je voor geboren bent en blij van wordt. Naast elkaar wordt deze innerlijke kracht van ZIJN zo krachtig, dat ze niet makkelijk doorbroken kan worden.

NIEUWE TOEPASSINGEN
Praktisch gezien verwacht ik dat communities bijvoorbeeld zelf verzekeringen gaan regelen, zoals een verzekering ook bedoeld is om met elkaar het risico te dragen. En ik verwacht bijvoorbeeld ook nieuwe sociale media oplossingen waar wij zelf eigenaar zijn van onze data. En zo nog meer oplossingen in nieuwe samenwerkingsvormen. De Watermanprincipes gaan ook over eigendom loslaten en over de keuze voor het praktisch gebruiken van spullen zoals bijvoorbeeld vervoersmiddelen. De samenstand van Saturnus met Jupiter in Waterman geeft een extra boost aan deze ontwikkelingen. Saturnus blijft in Waterman tot 8 maart 2023.

VERANDERING EN VRIJHEID
De goddelijke stroom (zwarte Maan) gaat vanaf 23 oktober 2020 naar Stier en dit betekent dat het overlevingsmechanisme dan in Schorpioen komt. Dit overlevingsmechanisme kan veel angst genereren, maar ook veel verandering en transformatie. Ik verwacht dus dat eind 2020 de beweging naar verandering en vrijheid in de wereld hoogtij viert. Voor ons persoonlijk vraagt deze kracht van ons om te gaan voor rust, veiligheid, meer organische oplossingen te zoeken, de natuur te waarderen en vanuit het Hart te leven. Maar daarover volgend jaar meer in mijn nieuwe en volle Maan artikelen wanneer het aan de orde is.

LUCHTIGHEID
Tegen de zomer komt er meer stimulans om de Kreeft- kwaliteiten lost te laten, zoals het zoeken naar koestering, zachtheid, gezelligheid van familie en het gezin en behoefte hebben aan echt gevoed worden in je leven. Ook komt er stimulans om Tweeling kwaliteiten meer te omarmen, zoals luchtigheid, communicatie, beweging, afwisseling en speelsheid. Rond mei en juni 2020 gaat de noordelijke Maansknoop van Kreeft naar Tweelingen. De noordelijke Maansknoop geeft de richting aan waar alles zich naartoe ontwikkelt. Hierdoor verandert onze grotere drijfveer en zoektocht naar meer luchtigheid, speelsheid, beweging, uitwisseling van informatie en snelle communicatie.
(Noordelijke Maansknoop gaat op 6 juni 2020 van Kreeft naar Tweelingen en de gecorrigeerde noordelijke Maansknoop al op 6 mei 2020.)

SAMENVATTING VOOR 2020
Kortom het is een jaar van diepe transformatie, waarin veel mensen eindelijk kunnen gaan leven waar ze voor geboren zijn. Voor het maatschappelijke collectieve niveau dat meestal bestuurd wordt vanuit het overlevingsmechanisme, verwacht ik strijd rondom zelfbeschikking, intense demonstraties, fouten in beoordelingen en veel kritiek op onzuiverheid van het systeem en bestuur. Het is een jaar waarin de processen van de massa van het volk op een magische manier gedragen worden. Het is een jaar van heling van oude knellende structuren. Er ontstaan nieuwe vormen door voor jezelf te kiezen en ja te zeggen tegen je eigen daadkracht, te durven pionieren en moedig het nieuwe te verwelkomen. Het hoogste licht ooit gemeten is waargenomen in de ruimte in 2019. Dit zijn zeer hoogfrequente Gamma Rays en dit kosmische licht transformeert alles en opent de goddelijke lagen van ons energie- en fysieke lichaam.
Ook de Aarde ontvangt dit nieuwe licht en gaat met haar natuur, structuur (tektonische platen en polen) en klimaat door een pittige verandering heen. We zien dit terug in een Klimaatcrisis, met vele natuurrampen en extreme veranderingen in het klimaat. Dit dwingt bestuurders om milieu maatregelen te nemen. Ook wij mensen gaan door deze intense veranderingen heen. 2020 wordt een pittig jaar als je belangen hebt om de harmonie en vrede te willen bewaren en als er veel twijfel is en angst voor het nieuwe dan is de kans groot dat je ook relatie perikelen ervaart. We mogen nieuwe paden openen in ons leven en moedig pionieren. In het jaar 2020 neemt de druk geleidelijk aan af, als je hebt gevonden waar je werkelijk voor bent geboren en het oude hebt losgelaten. Aan het eind van het jaar 2020 komen er dan concreet meer mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingen in nieuwe communities, die de vrijheid, gelijkwaardigheid en een samenwerking ondersteunen en waardoor het veel gemakkelijker wordt om jouw unieke plek in te nemen in het geheel.

.
.

~ Met dank aan Manuela van der Knaap ~

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten
Advertentie

NIEUWE MAAN IN VISSEN


NIEUWE MAAN IN VISSEN

Op zaterdag 17 maart om 14:14 staat de nieuwe Maan in Vissen. Met elke nieuwe Maan gaat er een nieuwe cyclus van start, maar deze in het laatste teken Vissen is tevens een afronding. Over een paar dagen, op 21 maart, wanneer de lente begint en de Zon naar het eerste teken Ram gaat, begint het zodiakale nieuwe jaar. Mercurius en Venus staan al in Ram, dus ons hoofd en verlangen zijn al klaar voor dat nieuwe begin maar we ondervinden nu nog enige vertraging.

Geen controle
�De Zon en de Maan staan conjunct Cheiron en daarmee kunnen we ongemak ervaren omdat we onze zin niet krijgen en het leven even iets anders met ons voor lijkt te hebben dan dat we willen, en we lijken daar even geen controle over te hebben. Mars in Boogschutter staat er vierkant op en dit werkt ongeduld en prikkelbaarheid in de hand. Jupiter in Schorpioen, die onlangs retrograde is gaan lopen, maakt een driehoek met het drietal in Vissen en kan ons nog even wat angsten laten nalopen zodat we nog grondiger kunnen reinigen. Het zal onze ware essentie alleen maar ten goede komen.

Onduidelijkheden
�We kunnen te maken hebben met frustratie omdat het ons niet snel genoeg gaat. We kunnen zelfs een klein beetje angstig worden doordat het even onduidelijk kan zijn voor jezelf of het wel ‘goed’ komt. We kunnen genoeg nieuwe idealen en vooruitzichten hebben opgedaan de afgelopen tijd, maar op dit moment lijken de dingen zich niet zo eenvoudig te kunnen manifesteren. Bij gebrek aan vertrouwen kan dit een moedeloos gevoel teweegbrengen. We kunnen er zelfs aan gaan twijfelen of we wel de juiste richting gekozen hebben. Is het wel zinvol wat ik aan het doen ben? Wil ik dit echt? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? Of: Nou, zo geweldig is het nou ook weer niet en lekker belangrijk allemaal.

Saboteurs
�Vissen heeft op zich niet zoveel grond onder de voeten en dit teken vraagt ons dan ook om te vertrouwen in de leiding die we van hogerhand ontvangen. Om juist even niet in de controle te gaan zitten, omdat we denken het beter te weten, maar om het stuur los te laten en te gaan waar de flow ons heenbrengt. Ook al lijkt het misschien soms wel even nergens heen te gaan, of juist ergens waar je nog een beetje bang van wordt. Want kan je het wel aan? Ben je wel zo groots? Misschien heb je inderdaad in je controledrang, en dus angst, wat onhandige keuzes gemaakt, of je ergens nog weerbarstig opgesteld tegen de natuurlijke loop van jezelf en het leven. Dan is dit een mooie tijd om daarmee in het reine te komen en je weer van een aantal saboteurs in jezelf te bevrijden, want dat is precies de bedoeling achter de remmingen die je nu in jezelf tegen kan komen.

Een stukje heling
�Dit is een fase van bezinning en het is dus goed om jezelf regelmatig terug te trekken en naar binnen te keren. We hebben nog te dealen met oude patronen en zogenoemd karma uit het verleden waarmee we al begonnen waren schoon schip te maken. Maar het is pas schoon als het echt schoon is en dus ook de laatste restjes uit ons systeem verwijderd zijn. Dit gebeurt in etappes en dit is er weer zo eentje. Weer een stukje heling, waaraan confrontatie met pijn, angst en wonden voorafgaan. Wijs jezelf hierom niet af want dat je je nu misschien even niet zo veilig en zelfverzekerd voelt, zegt niet dat je niet goed genoeg bent of hebt gefaald. Voel wat er in je gebeurt, geef het ongemak de ruimte om zich aan je kenbaar te maken. Je hoeft niet meer te doen dan het te ondergaan. Je hoeft geen oplossingen te bedenken, jezelf te bewijzen of met je gevoel in conflict te gaan. Geef het de tijd en vertrouw op de hogere leiding. Dit wil jou alleen maar dichter bij je bestemming brengen.

Openen voor het leven
�En hoe eng vind je dat? Om te gaan staan in al je grootsheid. Je ware potentieel en goddelijke zelf tot uitdrukking te brengen? Je horizon te verbreden en risico’s te nemen? Zonde zegt het universum, zolang jij jezelf kleiner maakt dan je bent. De wereld heeft je iets groters of betekenisvoller te bieden dan dat je tot nu toe hebt toegelaten. Dit is de sturing die je krijgt richting grootstere en meer vervullende levenservaringen. Laten we dit astrologische nieuwe jaar inluiden met het vertrouwen in de wijsheid van het universum, God, je hogere zelf, energie, of hoe je het ook noemen wil, en ons openen voor het leven en al datgene wat zich daarin voor ons aandient. Geef je over aan de liefde die achter alles schuilgaat. Voel je veilig en geliefd, want ook jij wordt geleid naar jouw hoger goed!

X Moon

yourdailyshine.nl

Chakra’s openen met Aartsengel Metatron


Chakra’s openen met Aartsengel Metatron

aemetatron

Chakra’s openen met Aartsengel Metatron

Aartsengel Metatron is de engel van die met de hoog sensitieve nieuwetijdskinderen begeleid en steunt. De Indigo’s, kristal en regenboogkinderen. Overigens ontfermt aartsengel Metatron zich niet alleen over de kinderen maar ook over de sensitieve volwassenen. Het grootste deel van de Indigo’s is geïncarneerd in de jaren zeventig, maar daarvoor zijn er ook al Indigo’s naar de aarde gekomen als de pioniers. Een groot deel van de Indigo’s zijn nu dertigers zijn en sommige zullen dus ouder zijn. Metatron kan je ook van dienst zijn bij het stellen van prioriteiten, motivatie, schrijven en spiritueel inzicht. Vanwege de herstructurering van het DNA wordt Metatron’s energie in verband gebracht met drakenenergie.

Metatron’s naam betekent: Licht van God, zijn kleuren zijn violet met zachtgroene strepen en zijn kristal is de watermeloen toermalijn.

Werken met aartsengel Metatron
Je kunt aartsengel Metatron vragen om je te helpen wanneer je hulp nodig hebt met zaken aangaande kinderen, je eigen innerlijk kind of sensitiviteit.

Je kunt Metatron bijvoorbeeld vragen om je te leiden en sturen bij de opvoeding van kinderen, zeker als het gaat om de hoog gevoelige indigo’s, kristal- en regenboogkinderen.
Metatron kan ook bieden bij kinderen met ADD en ADHD en zaken die daaraan gerelateerd zijn. Als je zelf een volwassen Indigo bent kun je Metatron natuurlijk ook om leiding en sturing vragen. En Metatron helpt je graag  wanneer je de relatie met je eigen innerlijk kind wilt verbeteren of als je innerlijke kind heling nodig heeft. Metatron begeleid ook kinderen wanneer ze sterven en over gaan.

Geometrische figuren

Aartsengel Metatron werkt met ook met geometrische figuren. Hij overzicht de energieflow in de mystieke kubus. Wanneer Metatron je chakra’s balanceert maakt gebruikt van deze kubus. Dit wordt ook wel de kubus van Metatron genoemd.

Om ervoor te zorgen dat je lichaam optimaal kan functioneren is het van belang om je chakra’s gebalanceerd te houden. Chakra’s zijn centra van energie in het midden van ons lichaam. Wanneer deze geopend en in balans zijn dragen ze simpel gezegd bij aan ons (emotionele) welzijn. En wanneer je chakra’s in balans zijn kun je engelen gemakkelijker waarnemen. Chakra’s kunnen onder andere uit balans raken door emoties als angst, schuldgevoel, niet je waarheid spreken enz.

De chakra’s schoonmaken met behulp van aartsengel Metatron’s kubus
Ga even rustig zitten en adem een paar keer diep in en uit. Nodig aartsengel Metatron uit om bij je te komen en om met je te werken. Bedankt de aartsengel vooruit voor zijn liefdevolle aanwezigheid en heling.

 • Stel je voor dat er via je voeten wortels de aarde ingaan die er voor zorgen dat je goed geaard bent en blijft.
 • Je kunt (als extraatje) ervoor kiezen om overtollige energie (alles wat je niet langer dient of wat niet van jou is) los te laten. Laat deze energie via de wortels diep de aarde in gaan met de intentie dat het daar omgezet wordt naar een betere energie.
 • Verleg je aandacht naar je chakra’s. Misschien kun je je chakra’s voelen of zien ronddraaien.Metatron's cubeMisschien neem je waar dat er één chaka groter of kleiner is dan de rest of kun je er donkere plekken in waarnemen. Deze donkere plekken vertegenwoordigen angsten en blokkades in je chakra’s.
 • Haal nog een keer diep adem om je lekker te ontspannen en vraag de aartsengel Metatron om met zijn ‘kubus’ jouw chakra’s te openen te reinigen en te balanceren. Hoe meer jij je ontspant hoe gemakkelijker het gaat.
 • Misschien kun je waarnemen (weet, voel of zie je) dat de kubus van boven naar beneden komt en jouw chaka’s reinigt en balanceert. Sensaties als tintelingen, energieverschuiving, kleurenspectrum ervaren en dergelijke zijn allemaal normaal en het bewijs dat de aartsengel met je werkt.
 • Bedankt de aartsengel voor al zijn hulp en heling. En neem weer even de tijd om te aarden. Je kunt hiervoor eventueel stap een weer herhalen met de intentie om overtollige energie weer los te laten. Kom weer in het hier en nu en adem een paar keer in en uit.

Je kunt Metatron ook vragen je chakra’s in je slaap te reinigen en te balanceren. Als je dat regelmatig doet vraagt net voordat je gaat slapen dan zul je de dag goed beginnen.

Voel je vrij om deze blog te delen wanneer  jij iemand kent die voordeel zou kunnen halen uit dit engelenwerk.

“Samen deze wereld mooier te maken, hart voor hart!”

Harte groetjes,
Linda Goodings – De Aarde Engel
www.de-aarde-engel.nl  – www.earthangelfair.nl

Smaragd


Deze steen is verbonden met Aartsengel Rafaël en de smaragdgroene straal van genezing.

Geen andere edelsteen trekt zo’n krachtige genezende energie aan. Al duizende jaren wordt deze steen gewaardeerd en hij is doordrenkt van mystieke kennis. Het is een steen voor inspiratie en eindeloos geduld. Het is een levensbevestigende steen met grote integriteit die ook bekend stat als de steen van succesvolle liefde. Hij versterkt eenheid, onvoorwaardelijke liefde en partnerschap en bevordert vriendschap. Hij opent het hartchakra en heeft een kalmerend effect op de emoties. Deze steen zorgt voor fysiek, emotioneel en geestelijk evenwicht. Hij elimineert negativiteit en zet aan tot positeive daden. Smaragd vergroot geestelijke vermogens, maakt helderziendheid mogelijk en stimuleert het verzamelen van wijsheden die afkomstig zijn van de geestelijke niveaus. Traditioneel werd van smaragd gezegd dat het beschermde tegen betoveringen van magiërs en dat het de toekomst kon voorspellen. Smaragd zorgt voor een sterk karakter om de tegenslagen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Het is een steen die herstelwerk verricht en negatieve emoties kan genezen. Hij vergroot het vermogen om ten volle van het leven te genieten en is nuttig bij aanvallen van claustrofobie. Hij biedt geestelijke helderheid, versterkt het geheugen, inspireert tot diepe innerlijke kennis en verbreedt de visie. Deze steen van wijsheid bevordert waarheid en onderscheidingsvermogen en laat iemand vloeiend en welluidend spreken. Hij helpt boven tafel te krijgen wat onbewust al bekend is. Hij bevordert herstel na een infectieziekte. Hij is goed voor neusbijholten, longen, hart, ruggengraat en spieren en verzacht de ogen. Smaragd heeft een ontgiftende werking op de lever, verlicht reumatiek en diabetes. Om de hals gedragen zou hij ook epilepsie afweren. De groene uitstraling kan helpten bij de genezing van kwaadaardige ziekten.

Bron: http://www.lichtpuntjekristallen.nl/smaragd/

Opaliet


 

Opaliet

(Half)edelstenen hebben een bijzondere werking op ons systeem. In een aantal afleveringen bespreek ik de meest bijzondere, in dit derde deel is het Opaliet.

Herkomst
Hoewel Opaliet, dat ook wel zee-opaal wordt genoemd, erg geliefd is door zijn mooie glans en mysterieuze uitstraling, is het geen (halfedel)steen maar een door mensen gemaakt waterhoudend silicium oxide.

Toepassing
Op de huid gedragen: Opaliet helpt bij het verwerken van emoties, verlegenheid, ontstekingen bevordert innerlijke rust en helpt tegen spanningen. Het vermindert gezwollen lymfen en andere klachten aan de lymfeklieren. Het geeft ook extra energie en helpt bij verkoudheid en ontstekingen. Opaliet geeft innerlijke kracht en helpt om zelfvertrouwen op te bouwen. Het bevordert communicatie en helpt je om diepere emoties uit te drukken. Daarom is het een goede steen om te dragen als je voor allerlei veranderingen staat: andere baan, nieuwe relatie, het krijgen van een kind: Opaliet helpt om het allemaal gemakkelijk te laten verlopen. Daarbij helpt het om Yin en Yang (mannelijke en vrouwelijke) energieen in balans te brengen.

Als losse steen: In de slaapkamer is Opaliet handig omdat het ontspanning bevordert en stress vermindert waardoor slaapstoornissen worden voorkomen of verholpen. Het helpt agressiviteit en depressies te verzachten. Aan dit mineraal worden ook hogere energieen toegeschreven: contact met engelen verloopt moeiteloos en het helpt bij het openen van het derde oog, je intuitie, inzicht, visie en communicatie met het spirituele niveau. Het schenkt levensvreugde, geeft bescherming en helpt je veelzijdig te zijn.

Opaalkwarts of Opaliet

Opaliet wordt beschouwd als een allround helende steen. Het verwijdert energie blokkades en helpt tegen vermoeidheid. Het zuivert ook het bloed en de nieren.
Opaliet wordt vaak gebruikt in meditatie, omdat het wordt geassocieerd met het derde oog chakra. Het is nuttig voor het verbeteren van de communicatie op alle niveaus. Het helpt bij de interpretatie van de ontvangen psychische informatie en helpt bij het verbaliseren van innerlijke gevoelens.
Opaliet helpt om stemmingswisselingen te stabiliseren en ontspanning te bevorderen. Het is gunstig voor mensen die lijden aan slaapstoornissen.Opaliet verbetert emotionele kracht en helpt veranderingen en nieuwe situaties gemakkelijker aan te gaan. Het verlicht ook depressie en vermindert agressief gedrag.
Opaliet bevordert succes, vooral in zakelijke doelen.Bij griep, verkoudheid en gebrek aan energie. Verheft het normale bewustzijn tot een kosmisch bewustzijn. Sterkt het innerlijke wezen.

Opaliet

Synthetische opaal; door mensen gemaakte steen (geen echte steen!). Deze is net als de Goudsteen, gemaakt door mensen. Opaliet is kleurloos wit. De steen is doorzichtig tot doorschijnend en heeft een glas- tot harsachtige glans.

Werking
De Opaliet helpt bij het verwerken van emoties, verlegenheid, ontstekingen, gelatenheid en bevordert kosmische bewustzijn en communicatie.

Opaliet bevordert innerlijke rust en het onderbewuste en helpt tegen spanningen, gezwollen lymfe en andere klachten aan de lymfe. Tenslotte geeft het extra energie en helpt bij verkoudheid

Opaliet werkt op je onderbewustzijn, emoties en intuïtie.
De eigenschappen van Opaliet zijn het schenken van levensvreugde, geeft bescherming en helpt je veelzijdig te zijn.

De helende werking van Opaliet is dat het energie geeft en depressies en ontstekingen voorkomt. Opaliet helpt om slaapstoornissen te verminderen, helpt je bij stress en nervositeit. Geeft innerlijke rust, brengt vrede en bevordert harmonie. Helpt om ruzies te sussen.

Opaliet heeft een krachtige positieve werking bij problemen met de bloedcirculatie, een sterke helende werking op ons zenuwsysteem, bevordert een positief herstel bij botproblemen en stimuleert de doorbloeding bij artritis.

Opaliet is een synthetische opaal door mensen gemaakt, het is geen echte edelsteen maar wel zeer geliefd door haar mysterieuze uitstraling en haar prachtige glans.In de 19e eeuw werd opalineglas uitgevonden, dit is een prachtige, vaak kostbare glassoort met een melkachtige kleur. Opaline is nog vaak terug te vinden in antieke vazen, lampekappen enz. Vanwege zijn schoonheid is hiervan de Opaliet vermoedelijk afgeleid en wordt vandaag de dag gebruikt in sieraden.

Opaliet werkt harmoniseert op onze gevoelens, zij werkt ondersteunend als men bezig is met verwerking. Opaliet zet je op je karmapad en maakt je karmapad duidelijk.

Sommige mensen zeggen dat Opaliet verbonden is met de Engelensfeer.

Let op: stenen zijn slechts hulpmiddelen, en mogen geen vervanging zijn voor medicatie. Ga met ernstige klachten altijd naar de arts!

Bron: internet
Let op: stenen zijn slechts hulpmiddelen, en mogen geen vervanging zijn voor medicatie. Ga met ernstige klachten altijd naar de arts!

Opaliet werkt verlichtend, opbeurend en maakt het hoofd helder. De steen geeft letterlijk en figuurlijk lucht en helpt je om je staande te houden in belastende situaties. Spiritueel helpt het je om goed geaard in een meditatieve toestand te komen. Lichamelijk verwarmt opaliet het lichaam, het ontspant en maakt de spieren soepel. De steen heeft een positieve werking op de longen.

Edelsteen: Septarie


 

Steen van de maand Septarie

Kenmerken van septarie

plak septarie

Septarie of septarien is de naam van een concretie (samengroeisel) van een paar centimeter tot meer dan een meter groot. Vaak doet de vorm denken aan een Edammer kaas of een plat rond brood. Septarie bestaat uit meerdere mineralen.

Septarie ontstaat als knolvormige samenklitting in kalkhoudende modder. De buitenkant is verhard terwijl het binnenste nog zacht is.
Als de modder indroogt, ontstaan er krimpscheuren in zowel de knol als de omringende modder. Deze scheuren vullen zich met ander materiaal, vaak calciet of gips. Maar de septarie kan ook pyriet, siederiet, markasiet of chalcopyriet bevatten.

Door de krimpscheuren ontstaan verschillend gekleurde vakken. Deze zijn van elkaar gescheiden door donkere scheidingsranden die gevuld zijn met organisch materiaal, blaadjes, humus.
Sommige stukken septarie bevatten zelfs fossielen.

De septarie wordt meestal als bol of plak aangeboden omdat hij zo decoratief is. De bollen vertonen meestal donkerbruine tot zwarte randen rondom mooie oranje en bruine vlakken. Sommige stukken septarie doen denken aan Tiffany en glas in lood.

septarie bol

De foto’s op deze pagina tonen vooral septarie uit Madagaskar. Deze septarie is ouder en meer ingeklonken dan bijvoorbeeld septarie uit Nederland. Dat maakt deze septarie goed bewerkbaar. Minder oude septarie verkruimelt snel. Septarie uit Madagaskar is bovendien zeer kleurrijk.

In België en Frankrijk wordt septarie die aan een kant geslepen is (de andere kant is ruw) wilde septarie genoemd. Een handelsnaam dus.
Andere handelsnamen voor de septarie zijn drakensteen, schildpaddensteen en torrensteen.

Edelsteentherapeuten gebruiken septarie graag bij vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en de ziekte van Alzheimer.
Septarie ondersteunt allerlei therapieën op natuurlijke wijze. Het gesteente helpt bij het loslaten van alles wat ingekapseld is. Zet daartoe een septariebol in de praktijkruimte.

 

Herkomst van de naam

septarie handstenen

Septarie (meervoud septariën of septaria) is afgeleid van Latijn septa, het meervoud van septum (‘hek, tussenschot’). Deze betekenis verwijst naar de duidelijk afgescheiden vlakken van verschillend materiaal.

Ook de naam drakensteen (dragonstone) verwijst naar het uiterlijk. Een septarie kan doen denken aan een drakenei of een stukje drakenvel. Iets vergelijkbaars geldt voor de namen schildpaddensteen (turtlestone) en torrensteen (beetlestone).
Deze drie namen kun je overigens beter vermijden. Het zijn handelsnamen die soms ook voor andere stenen gebruikt worden. Drakensteen bijvoorbeeld is ook een andere naam voor cinnaber.

 

Door de eeuwen heen

Septariën worden in noordwestelijk Europa gevonden in zogenaamde septariënklei. Dit zijn kleisoorten uit van ongeveer 30 miljoen jaar oud (het Midden-Oligoceen).
In Madagaskar wordt septarie gevonden die nog veel ouder is. Deze septarie is ongeveer 145-200 miljoen jaar geleden (de Jura) ontstaan.

In Nederland wordt dit soort klei gevonden in Twente en in de Achterhoek. Bij Winterswijk (groeve De Vlijt) kun je septariën vlak aan de oppervlakte vinden. In België wordt dergelijke oeroude klei gevonden bij Boom, de zogenoemde Boomse klei.

Winterwijkse septarie

De septariën in de Boomse klei werden vanaf 1796 vermalen en gemengd met kalk tot zogenaamd Romeins cement. Het resultaat was een snelhardend cement. De Romeinen hadden deze techniek reeds gebruikt. De Romeinse resten waarin cementachtige materialen zijn gebruikt, staan daarom nog steeds, soms verrassend gaaf na al die jaren. De techniek werd in de tweede helft van de 18e eeuw herontdekt.
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werd het Romeins cement geproduceerd in Niel en Doornik.

Bij het Belgische plaatsje Mol in provincie Antwerpen is een ondergronds laboratorium aangelegd in de Boomse klei om de doorlatendheid van de klei te testen. Men wil graag weten of het in de toekomst mogelijk is radioactief afval in de Boomse klei op te slaan. Klei is namelijk zeer slecht doorlatend.

De septarie is nog niet zo lang bekend als heelsteen. Het is al wel vrij lang een geliefd verzamelobject voor de stenenliefhebber.

 

Effecten op de gezondheid

septarie

 • Septarie hoort vooral bij het zonnevlechtchakra. Het is een zeer rustgevende en kalmerende steen, vooral in stresssituaties. Het is dan erg prettig om een plak septarie op je buik te houden, om snel te kalmeren. De steen hoort ook bij het aardechakra en het basischakra.
 • Septarie helpt bij tumoren en gezwelvorming. Leg daarvoor een plak septarie op de aangedane plek.
 • Septarie beschermt tegen geestelijke en fysieke overspannenheid.
 • Septarie stimuleert de doorbloeding van de hersenen en vermindert zo allerlei soorten stoornis in de hersenen. Het helpt bij verwardheid, ernstige vergeetachtigheid, dementie en ziekte van Alzheimer. Maar ook bij hoofdpijn en depressie kan septarie goed helpen.
 • Septarie is bloedreinigend en helpt bij verzuring en de klachten die dat veroorzaakt, zoals reuma, jicht, darm en huidziektes. Leg bij brandend maagzuur of zure oprispingen een plak septarie op de maag of de zonnevlecht.
 • Septarie stimuleert de concentratie. Het is de steen voor jong en oud; voor al wie tobt met verstrooidheid en ongeconcentreerdheid.

 

Spiritueel

septarie hanger

 • Septarie geeft je het gevoel dat je mag zijn zoals je bent. Traumatische ervaringen uit je jeugd worden op zachte wijze aan het licht gebracht, zodat je ze kunt verwerken. De septarie heelt je geestelijke wonden.
 • Septarie is heel geschikt voor kinderen. Het heelt ook je Innerlijk Kind.
 • Septarie maakt zelfbewust, geeft zelfvertrouwen en maakt je actiever. Het maakt je toegankelijker voor je medemens.
 • Septarie helpt je standvastig en kalm te blijven in moeilijke en emotioneel geladen situaties, zoals ruzies, ergernissen en frustratie. Mensen met een grote ingehouden woede of veel onderdrukte frustraties kunnen met septarie hun emoties in goede banen leiden.
 • Septarie zet verbittering en teleurstelling om in hoop en vertrouwen. Hevige angsten verdwijnen, veranderen in kalmte. Ook andere heftige emoties (woede, jaloezie, somberheid) worden omgezet in positieve energie.

 

Symbolen

De septarie hoort bij alle sterrenbeelden.
De rune die bij de septarie hoort, is de runeW Wonne.
De W (Wonne = Geluk, vreugde, vervulde wensen) geeft vrolijkheid en plezier. Het maakt het kind in je los, je hebt plezier in spelletjes, je wilt graag leuke dingen ondernemen en iets nieuws uitproberen.

 

Chemische samenstelling

Het materiaal in de krimpscheuren is vaak calciumcarbonaathoudend. Septarie is vaak zwavelhoudend.

septarie bollen

Samenstelling: Al4[(OH)8/Si4O10].nH2O + Ca, Fe, Mg (de klei) en CaCO3 + Fe, Mg (de calciet). Soms met FeS2 (pyriet of markasiet), Fe2CO3 + Ca (siederiet), CuFeS2 (chalcopyriet)
Hardheid: 3 (het moedergesteente uit klei: 2)
Glans: deels mat (de versteende klei), deels glasglans (de calciet)
Transparantie: deels ondoorzichtig (de klei),
deels doorschijnend (de calciet)
Breuk: ongelijkmatig
Splijtbaarheid: geen
Dichtheid: 2,6 – 2,7
Kristalstelsel: monoklien/triklien (de klei), trigonaal (de calciet)

 

Wist je dat …

 • … septarie ook wel septarien wordt genoemd? Het meervoud is septaria of septariën.
 • … doorgezaagde septarie vaak een prachtig stervormig hart blijkt te bezitten? Dat is een gevolg van inwendige breukpatronen.
 • … de inwendige breukpatronen in septarie soms niet stervormig zijn, maar parallel lopen? Die structuur is ontstaan door beweging in het omringend gesteente, als gevolg van bijvoorbeeld instorting, aardverschuivingen of vulkanisme.
 • septarie-brok… er septarie gevonden wordt die wel 500 miljoen jaar oud is? Die septarie is ontstaan in het geologische tijdperk Cambrium. De septarie die gevonden wordt in Nederland en België is ‘slechts’ 30 miljoen jaar oud (het Olicogeen).
 • … de meeste septarie gips of calciet bevat, maar soms ook soorten kwarts?
 • … septarie fossielen kan bevatten? Helaas zijn grote fossielen meestal beschadigd. Vaak zijn dat ammonieten en belemnieten (een soort inktvis). Je kunt ook resten van insecten vinden.
 • … septarie wonderen kan verrichten met ingekapselde zaken? Fysiek gaat het om abcessen. Ook jaren weggeduwde, half of helemaal vergeten jeugdtrauma’s kun je goed met septarie behandelen.
 • … problemen afkomstig uit vorige levens kun je helen door met septarie in de aura te werken.

Bron: http://www.semoea.nl/edelstenen/steen-van-de-maand.html

 

De helende kracht van het paard


 

Mensen en paarden zijn al eeuwenlang met elkaar verbonden. Het paard wordt voor het eerst schriftelijk genoemd in een tekst uit de derde dynastie van Ur, daterend van omstreeks 2100 v.C. waarin het wordt omschreven als een dier met een ‘golvende staart’. De mens heeft zich kunnen ontwikkelen dankzij het paard.

paarden

Paarden zijn gedomesticeerd en werden ingezet als last, rij en trekdieren en werden gehouden voor hun huiden, vlees en melk. Met het paard konden mensen zich verplaatsen en nieuwe werelden ontdekken. Het paard was een collega, vriend en metgezel, maar ook werden en worden paarden vaak niet begrepen en misbruikt.

Lange tijd werd het straatbeeld voor een groot deel bepaald door paarden. Je zag paarden voor de karren van de schillenboer en de melkboer en voor rijtuigen en koetsen. De boer op de boerderij werkte met paarden. En paarden werkten in de kolenmijnen en in de bosbouw. Heldhaftige taken hadden en hebben ze ook.  Ze werden ingezet door het leger bij oorlogen. En bij reddingsacties van de reddingsbrigade, en voor de brandweerwagen. Nog steeds zijn ze belangrijk voor de bereden politie.

Nu het paard voor veel zaken niet meer nodig is heeft het een nieuwe functie gekregen. Paarden worden nu vooral nog gehouden voor het beoefenen van de paardensport. Sinds enige jaren is er een nieuwe bijzondere functie voor paarden bij gekomen. Het paard wordt steeds meer ingezet als helende kracht en als co-therapeut in de paardencoaching. Hoe komt het dat deze therapievorm in vele gedaanten zo’n vlucht neemt?

Paarden in de mythologie

Veel mensen zien paarden als magische wezens. En dat zijn ze ook, kijk maar eens naar de mythologie en de sagen en legenden waarin paarden voorkomen. Het vliegende paard Pegasus ontstond uit een liefde tussen Medusa en Poseidon. Daar waar Pegasus zijn hoefsporen achter liet ontstond een dichterlijke bron ‘Hippocrane’ die dichters in vervoering bracht. Zo zijn er nog een aantal bijzondere paarden,  Arvak en Alsvid die de koets van de zonnegodin Sol trekken, Bucephalus, het paard van Alexander de grote. De centaur, die half mens half paard is. De eenhoorn, die kent ieder kind wel. Het ros Beiaard, waar de 4 heemskinderen op reden. En natuurlijk het allerberoemdste paard, Americo van Sinterklaas.

Bij mijn onderzoek voor dit artikel kwam ik nog een leuk wetenswaardigheidje tegen. Er is ook een mythologisch paard wat ‘Hippocampus’ heet. Dit paard trekt de koets van de god Poseidon. De Hippocampus is echter ook de benaming van een deel van de hersenen die deel uit maakt van het limbische systeem. En het limbische systeem is een heel oud onderdeel van de hersenen welke betrokken is bij motivatie, emotie en genot, maar ook het emotioneel geheugen. En dat sluit weer naadloos aan bij paardencoaching.

Coaching met paarden

Wanneer een mens contact maakt met een paard, echt contact, gebeurd er iets in de energie van die mens. Het is niet voor niets dat paardencoaching zo populair aan het worden is. Het werkt namelijk!

relaxen op paard

Diverse universiteiten doen er inmiddels onderzoek naar en uit de eerste uitkomsten blijkt dat het bijzonder effectief is. Een paard spiegelt mensen, in een paard zie je jezelf. Je komt daardoor tot inzichten op een liefdevolle manier.

Ik heb een theorie over hoe het komt dat nu zoveel mensen zich aangetrokken voelen tot het gecoached worden met een paard. Vroeger kwamen mensen vaak paarden tegen op straat, het zal allemaal niet louter romantisch geweest zijn, want deze paarden moesten gewoon hard werken, maar ik denk dat ze een grote bijdrage leverden aan het spirituele leven van de mensen die ze dagelijks tegen kwamen. Zo kon die jongen die het moeilijk had thuis even een gevoel van liefde ervaren bij het paard van de schillenboer die hij kon aaien en die hem wel accepteerde. Nu de paarden uit het straatbeeld verdwenen zijn, zoeken mensen andere manieren om met deze dieren in contact te komen.

In deze hectische tijd waarin je van alles moet en met zoveel elektronica, hebben mensen steeds meer behoefte aan het thuiskomen bij zichzelf. Aan het in het hier en nu zijn en in het aarden en met de

kind knuffelt paardvoeten op de grond staan. Paarden zijn daar meesters in. Die leven uitsluitend in het hier en nu. En omdat ze in kuddeverband leven zullen ze intuïtief altijd proberen om de mens die contact met hen maakt bij de kudde te betrekken. En dat voel je, dan gaat de energie stromen en gebeuren er de wonderlijkste en mooiste dingen.

Zo kan iemand allerlei emoties ervaren in contact met een paard. Van diep verdriet naar uitzinnige vreugde en blijheid. Alles mag en kan er zijn. Zo’n paard vind daar niets van. Je kunt ook alles vertellen tegen een paard, hij kletst het niet door. En dit is voor veel kinderen en volwassenen zo fijn! Om je verhaal te kunnen doen bij iemand die je hoort en die je begrijpt en die niet oordeelt.

Een praktijk voorbeeld

Vaak kunnen er geen woorden gegeven worden aan wat iemand voelt in contact met een paard, maar dat is meestal ook niet nodig, de beelden spreken voor zich.

Zo kwam er een keer een hoog-gevoelige cliënt bij mij op de stal waar ik werk. We stonden een pony te aaien toen er een ander paard tegen zijn boxdeur schopte. Dit was een paard die vroeger bij zijn vorige stal mishandeld was. Hij duldde geen mensen voor zijn stal, als je te dichtbij kwam viel hij aan. Eigenlijk wilde hij wel contact, maar hij was gewoon te bang.

Ik had gezegd dat ze uit zijn buurt moest blijven maar hij riep haar. De mevrouw draaide zich om, keek naar hem, liep naar hem toe en sloot zijn hoofd in haar armen. Zo stonden ze dicht bij elkaar. Hij helemaal rustig, met de oren naar voren en zij met de tranen in haar ogen. “Dit paard ben ik” zei ze.

We hebben het nooit inhoudelijk over haar verleden gehad, dat kon ze niet en dat was ook niet nodig. Het paard heelde haar, en zij heelde het paard. Ze had mij verteld dat ze vaak te horen kreeg dat ze niet deugde. Toen ik dit gezien had kon ik haar vertellen dat dat niet klopte. Want als zo’n beschadigd paard haar zo herkende en vertrouwde kon het niet anders dan dat ze een goed hart had. Dit was voor haar het begin van een prachtige transformatie.

Marjorie Vlaar

Over de auteur

Ik ben Marjorie Vlaar, ik ben 45 jaar oud en ik ben moeder van 2 kinderen van 13 en 11. Ik werk sinds 2010 als maatschappelijk werker en paardencoach in mijn eigen praktijk, ‘Iter Solutions’ wat ‘weg naar de oplossing’ betekent. Ik heb al veel bijzondere sessies mee mogen maken met paarden, die van mij maar ook met die van anderen. Ik ben ervan overtuigd dat deze manier van mensen helpen de toekomst heeft omdat ik steeds weer ervaar dat de hulpverleningstrajecten kort duren en uitermate effectief zijn. Website: www.itersolutions.nl

bron: Nieuwetijdskind.com

Pas geleden ook een kans gekregen om met een paard een heling te mogen doen. Niet gedaan omdat de emoties overweldigden.
Wie weet de volgende keer, want het lijkt me fantastisch om het ooit eens mee te maken.

Op weg naar Nieuwe Maan


Maandag 25 augustus as. is het Nieuwe Oogst-Maan in het teken Maagd. De Maan is nu niet zichtbaar vanaf de aarde. De zon en de Maan zijn op 2 graden samengesmolten in het teken Maagd.

Met Nieuwe Maan begint een nieuwe constante cyclus van 29 dagen die voornamelijk de eigenschappen van het teken Maagd zal dragen. De Nieuwe Maan wordt ondersteund door een mooie verbinding tussen Venus en Uranus die ons helpt om ons vrijer te uiten en bevrijden van veronderstellingen die ons belemmeren in onze vooruitgang.

De energie van deze Nieuwe Maan biedt ons een tijd om een relatie te overwegend en de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met een frissen en optimistische start.

Mars staat nu naast Saturnus in Schorpioen waardoor we onze eigen energie beter kunnen richten. De Nieuwe Maan staat tegenover Neptunus in Vissen. Deze confronterende oppositie vraag om bewustwording en daagt uit om te zoeken naar evenwicht. Heling van de wereld is mogelijk als we ons gezond verstand en geest verenigen met compassie en spiritualiteit.

Maandag 25 tot en met woensdag 27 augustus staat de Maan in Maagd. Goede dagen voor fitness, leren, gezonde voeding, ontgiften, kasten opruimen en schoonmaken. Ook een goede stand om werk te doen dat concentratie vereist en verzorging van kleine huisdieren.

© Marlies Goovers – Astrologe

Bron: http://www.gooverscounseling.com/nl/horoscopen/maandhoroscopen-2014/augustus-2014

Waterval Magie


Een prachtige begeleide meditatie ingesproken door Mieke Michielsen.
Luisteren naar de zachte stem en de kracht van het water brengt je geheel tot rust. Emoties en blokkades kunnen vrij komen…laat jezelf helemaal gaan. Ook zeer goed geschikt voor mensen die moeilijk kunnen ontspannen of mediteren.

Heling van het Emotioneel Lichaam


 

Heling van het Emotioneel Lichaam

 1. Verlos u van de emotionele balast.

Het emotioneel lichaam is bijzonder kwetsbaar voor negatieve ervaringen die de Ziel nodig heeft voor zijn groei.

Emoties zijn functies van de rechter hersenhelft, en vibreren op lage frequentie.

Ons emotioneel lichaam wenst zich veilig te voelen in de schoot van de begrensde realiteit.

We gebruiken het emotioneel lichaam om de wereld te omschrijven vanuit een gevoels-perspectief.

Maar gevoelens zijn een illlusie, ze zijn slechts de buitenste korst van het emotioneel lichaam.

De emotionele energiëen van passie en schuld van onze kinderjaren en vorig incarnaties zijn opgeslagen, zo ook de gedachten-patronen van onze ouders.

Emotionele erfelijkheid komt ook fysiek tot uitdrukking in ziekte, en vormt een afsluiting tussen ons en andere relaties.

Onze fysische karakteristieken bevatten herinneringen van lichaams-ervaringen uit vorige levens.

De “zonnevlecht” chakra is het centrum van het emotioneel lichaam, het beinvloedt het mentaal en fysiek lichaam.

De neergeslagen afval wordt opgeslagen in het zenuwstelsel via de zonnevlecht.

Het is nodig de patronen in het emotioneel lichaam uit te roeien, om de dwangmatige herhaling te beindigen.

Pijn van afscheid van onze dierbaren, betekent dat angst en ergernis zich hebben gekristaliseerd in ons emotioneel lichaam, oorzaak van fysieke pijnen en ziekten.

Eerste emotie na een afscheid is angst, angst om alleen te leven.

We ondervinden eenzaamheid, leegte en onzekerheid.

Teken van angst is pijn in de schouders en het pericardium.

We vernietigen stelselmatig onze eigen levenskracht, en vergeten onze goddelijke oorsprong.

We moeten angst en ergernis overwinnen, twee uitingen van ons emotioneel lichaam.

Angst is de vrouwelijke YIN, bij het ondervinden van onze krenking door afscheid, uitdrukking door verdediging, afwijzing en weerstand.

Angst en ongerustheid slorpen het organisme op.

Ergernis is de mannelijke YANG energie.

De bron van alle ergernis komt van de illusie van de afscheiding van ons spiritueel wezen, die onze pijn uitdrukt bij de wijziging van dimensies.

We kunnen onze emoties niet helen door de schuld te geven aan onze partners of relaties.

We moeten het goddelijk aspect onderkennen van diegenen die ons kwetsen.

We kunnen alleen geheeld worden door aan onszelf te werken.

We moeten kijken in de spiegel van het emotioneel lichaam, om de waarheid van onze illusies te kennen, om de afval weg te werken, en terug te keren naar het Licht van ons ware Zelf.

 

 

 1. Niet afhankelijk van tijd of ruimte

Laat de patronen los die opgestapeld zijn gedurende vele levens, door de heelheid van ieder menselijk wezen te herontdekken.

Zuiver het emotioneel lichaam van zijn angsten en de honger aanvaard te worden.

We helen ons emotiooneel lichaam, als we onze aandcaht focussen op de hoogste octaven van vibraties van onze emoties. Wis ze uit door de kracht van bewustzijn en de kracht van het Licht.

Bevrijdt u van bezitterige energiëen en obsessies, totdat we onze ware kern hebben gevonden, niet langer vatbaar voor uitwendige manipulaties.

Meditatie kalmeert de geest, en vormt een grote hulp voor verlichting, leidend naar de dood van onze Ego.

Als we ons fysieke lichaam verliezen, blijft ons emotioneel lichaam geheel, en zoekt verbinding met de DNA van een nieuw lichaam.

Geef aan het emotioneel lichaam, hogere vibraties in vervanging van de afgevoerde.

Zodra het emotioneel lihcaam ondervindt dat het zich op een nieuwe wijze kan uiten, geeft het zich over in de aanwezigheid van het alles-wetende, alles-bemminende Hoger Zelf.

Achter de angsten van emotie is er een plaats van gemeenschap, waar we gefocust worden op de Goddelijke Bron.

Zonder onze persoonlijke wereld te negeren, nodig voor groei, maar wel onszelf te integreren in een grotergeheel.

Samenkomen om zowel de Ziel als het lihcaam te benaderen.

Al de zuivere energiëen van Liefde, herinneringen van Verlichting zijn geschreven in ons spiritueel lichaam als goddelijke erfenis.

Positief emotionele eigenschappen zijn de krachtigste voorlopers van een goede gezondheid.

 

 

 1. Stop het rad van karma.

Zoals Don Quijote met zijn windmolens, zijn we verstrikt geraakt in een onophoudende reactie op het geluid van onze eigen stem.

We hebben allen levens geleid, waarin we verbonden waren met de geest van de natuur, maar deze levens grijpen simultaan plaats in het NU.

Op de leeftijd van zeven, nemen de kinderen de mantel van karma, geduwd in de lineaire linker hersenhelft, oorzaak van mentaal en emotioneel onevenwicht.

Er is slechts een dunne scheidingslijn tussen astrale begoocheling en simultane realiteit.

In meditatie komen we in het centrum van ons Wezen, we kunnen de toegang openen naar hogere dimensies, door onze ziele-lessen te versterken.

Om ons van het effekt van negatieve ervaringen van vorige incarnaties, bloed, energie, kultureel, en globale overerving te bevrijden,

gegroepeerd in de fysische, emotionele en spirituele DNA.

 

 

 1. Ons Hoger Zelf schreef de blauwdruk.

Zie alles in zijn multi-dimensionele realiteit, in de onderlinge verbondenheid van alle dingen, door het contact met ons Hoger Zelf.

We zijn allen tweeslachtig, met zowel mannelijke en vrouwelijke energiëen, op zoek naar polariteitsevenwichtbinnen onszelf.

Belichaming grijpt alleen plaats door de goddelijke leiding.

Het Hoger Zelf laat de energie doorstromen om ons bewustzijn te stimuleren.

Om te leren wat er gebeurd beneden de oppervlakte van ons emotioneel lichaam, vinden we de reflectie van het Hoger Zelf bij iedereen die we ontmoeten.

Het Hoger Zelf is altijd aanwezig, om ons te helpen de lessen te leren.

Neem de gewoonte om het Hoger Zelf vragen te stellen op dagelijkse basis.

Maak een brug tussen de twee hersenhelften, om een synchrone vibratie te voelen.

Iedere impuls dat de hogere bewustzijns-vibraties vergroot, geeft heling.

Los de angst op door te focussen op de goddelijke revitaliserende energie van het Hoger Zelf.;

Ons emotioneel lichaam zal opgezweept worden naar de frequenties van het Licht, om de gaping naar hetongemanifesteeerde te overbruggen, om de drie-dimensionele wereld los te laten.

Vraag uw Hoger Zelf de Licht frequentie om het negatieve gedachtenpatroon in uw emotioneel lichaam op te lossen, die de oorzaak is van ongemak en ziekten.

Kerken, scholen en verenigingen hebben ons gebrainwasht met dogmas, die ons een gevoel van schuld en schaamte gaven.

Het opkuisen van vooroordeel, wraak en negatieve energiepatronen uit het emotioneel lichaam, is de eerste vereiste om zelfkennis te bereiken.

De YIN energie moet samensmelten met de YANG energie, om de golf te scheppen die de kosmische vloed in beweging zet.

Zoek de vrouwelijke Goddelijke kracht in uzelf.

 

 

5. Bewustzijn schept leven.

De aarde is een spiegel van ons collectief bewustzijn. Alles dat materie wordt, bevat een bewustzijn, een bloem, de zee, de wind …

Door onze multi-dimensionaliteit te cultiveren, verhogen we ons bewustzijn, inbegrepen onze goddelijke verbinding naar een nieuw octaaf van Liefde, door te kiezen voor vergeving en vrijheid.

Bewustzijn is een discipline, die de overgave van de ego vereist, een opschorting van het emotioneel lichaam.

Bewustzijn alleen kan emoties helen.

Wat je doet is niet belangrijk Het is het bewustzijn met hetwelk je het doet dat het verschil maakt.

Vraag inwendig aan uw Hoger Zelf, door geduld, medeleven en intuitie aan te leren.

We hebben de ervaring verloren van de wereled buiten onze derde dimensie.

Bewustzijn spreidt zich uit buiten lichaam en verstand, door het verband te zien tussen het ongemanifesteerde en de materiele wereld.

Het hele universum bevindt zich in ons.

Ontwaak uw universeel bewustzijn. Overleven is het goddelijk plan van de kosmos.

Energie gaat nooit verloren, het verandert alleen, herschept zich op de dans van de evolutie.

We zijn veilig in de schoot van het oneindig bewustzijn, door de samensmelting van de zichtbare en onzichtbare werelden, door terug te keren naar het ver verwijderde geheugen van Eenheid.

We betreden de multidimensionele staat van bewsutzijn, door ons onafhankelijk op te stellen tegenover de wereldse reacties.

Bewustzijn beinvloedt onze lichamelijke weerklank, samengesteld uit oude gedachtenpatronen, om depositieve echos van Liefde, Waarheid, Moed en Inzicht terug te ontdekken.

 

 

6. Vindt de spiritualiteit in uzelf.

We zijn een onderling afhankelijk menselijk organisme. Door de spirituele Waarheid worden we verlichteuniversele Wezens.

Waarheid is een divers samenspel van de universele Wetten in beweging.

Bekijk de wereld als een spiegel van onszelf.

We hebben het verstand, het lichaam, de religieuse dogmas bestudeerd, maar vergaten het domein van de ziel in onszelf, die toegang geeft tot de ongemanifesteerde universele energie.

In het brein van onze cellen houden we het geheugen van verbinding met de Goddelijke Bron.

We moeten de goddelijke geheimen in onszelf ontsluiten, door gebruik te maken van de enorme energie in onze auras.

Door de sporen van negativiteit van onze genetische imprenting te verwijderen.

Onderzoeking van vorige levens kan een licht werpen op de diepgewortelde erfelijkheidspatronen, teneinde ze op te ruimen van onze fysieke, emotionele en spirituele DNA.

 

 

 1. Tocht terug naar de Bron.

Na eeuwen van YANGE energie, gevuld met werk, familie, opdrachten, verlangens en hoop,

Openen we ons nu naar de multi-dimensionaliteit van de YINNE energie.

We moeten ons bewustzijn verruimen op ieder gebied, emoties, gedachten en acties, om het vertrouwen te herwinnen dat we één deel zijn van de goddelijke kracht.

Als we de vensters naar het Heelal openen, zal vrede en klaarheid van andere dimensies ons bereiken,

Om de ongeziene wereld te bereiken, die ons cel-geheugen zal wakker schudden.

Door de verlichte frequenties, zal het fysieke lichaam nieuwe bronnen beleven van de ontwaakte energie uit de universele schoot.

We vormen allen een deel van de allesomvattende Eenheid.

Tijd en ruimte hebben geen effect op de essentie van de Ziel.

Het hele universum bestaat binnen in ons, we zijn altijd verbonden met alles dat IS, gemanifesteerd en niet gemanifesteerd.

Overleven is het goddelijk plan van de kosmos, energie gaat nooit verloren.

We hebben geen wereldse bezittingen, we hebben alleen de hoedanigheid om hele Wezens te zijn, om bewust te leven onder begeleiding van ons Inwendig Licht.

 

 

8. Onze DNA is een eeuwige vloed van evolutie.

Beschouw het verleden alleen als een punt van verlichting.

Waartegen je ook weerstand biedt, je zult het toch krijgen.

Onze spirituele DNA is doordrongen met de indrukken van onze emotionele en fysieke DNA.

We kunnen leren holografisch te communiceren met het levens-bewustzijn.

De spirituele DNA is een absolute blauwdruk.

De drie DNA’s hebben hun weerklank via de resp. chakra centra:

– de spirituele DNA via de voorhoofd chakra,

– de emotionele DNA via de zonnevlecht chakra,

en de fysieke DNA via de stuitchakra.

 

 

9. Ziekte heeft een spirituele reden.

Pijn komt door weerstand te bieden tegen de materie.

Onze mentale, fysieke, emotionele en spirituele lichamen dragen ervaringen die verband houden met andere lichamen van vorige levens.

Ziekte en kwalen worden veroorzaakt door geblokkeerde energie, die de magnetische balans verstoren.

Ons verstand controleert niet het emotioneel lichaam. Alleen het spiritueel lichaam geeft evenwicht aan het emotioneel lichaam.

Mediteer om de inwendige angsten te kalmeren.

Vertel uw lichaam dat het tijd is om zich goed te voelen.

Breng uw bewustzijn in het verleden, dat de pijn uitdrukt, en vraag welke boodschap het u geeft.

Iedere ziekte heeft een spirituele reden, een les ons geleerd door de Ziel.

Zodra we het bewustzijn hebben dit te onderkennen, vraag uw Hoger Zelf om de indruk weg te nemen met een laserstraal van wit Licht.

De universele oneindige stroom van energie behoort aan ons, vanuit de fontein van bewustzijn.

De basis van heling hangt af van de universele wet van beweging.

We zijn levende dragers van energie.

Als er een statische vernauwing is, wordt onevenwicht bedreigend.

We moeten transformeren om spiritueel te groeien.

Alleen als we iedere dag fris en nieuw worden, zullen we in Waarheid leven.

 

 

10. Voeg uw YIN en YANG energiëen samen.

Gebruik de vrouwelijke YIN spirituele energie om naar de bron te gaan van de weerstand.

Schep evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in u, door de energie in beide kanalen te bewegen en het emotionele lichaam te beheersen.

De lever is het orgaan van zuivering, physiologische, emotioneel en spiritueel.

Breng eerst polariteitsevenwicht in uw fysiek lichaam, door de uiterste YIN en YANG voeding te vermijden,

Hierdoor krijg je meer inzicht en spiritueel bewustzijn.

Leer de lessen en het spirituele doel van alle onevenwicht.

 

 

11. Heling met kleuren

Om te bewegen buiten het indringend emotionele inpakt van relaties, moeten we onszelf losmaken naar eennieuw octaaf van universele energiëen.

Visualiseer de persoon die u beangstigd of waar je woedend op bent,

Vraag welke kleur hij/zij van u verlangt, visualiseer een grote wolk van deze kleur boven je hoofd, komende van universele octaven, door uw kruinchakra naar uw zonnevlecht-chakra, zetel van ons emotioneel lichaam.

Visualiseer deze kleur te projecteren van uw zonnevlecht naar de persoon in kwestie.

Kleuren zijn nuttig voor het stimuleren van ons bewustzijn.

1° Stuitchakra kleur Rood tegen woede en angsten

2° Hara chakra kleur Oranje moed creatieve expansie

3° Zonnevlecht kleur Geel bewustzijn emoties

4° Hart chakra kleur Groen evenwicht tussen geven en nemen

5° Keel chakra kleur Blauw evenwicht tussen luisteren en spreken

6° Voorhoofdchakra kleur Indigo spirituele energie

7° Kruin chakra kleur Violet hoger bewustzijn

Wit – fusie van hogere octaven

Goud – materiele wereld

Zilver – inwendige dimensies

 

 

12. Schakel over van verleden, heden en toekomst naar Tijdloze Tijd

In dromen schijnen gebeurtenissen plaats te grijpen buiten tijd en ruimte.

Door te duiken in de stroom van helderziende tijd, overstijg je de grenzen van de zintuiglijke realiteit, om de stroom van de tijdloze tijd te betreden.

Schakel uw intellect uit, om te komen tot inzicht, om antwoord te verkrijgen op al uw vragen.

Gebruik de kracht van intuitie en transformeer uw leven.

Iedereen is verbonden met de Bron van de altijddurende stroom van tijdloze bewustwording.

Op aarde zijn we omgeven door lage trage vibraties.

Overleven is een lineair concept.

 

 

13. Het Mensdom vormt slechts één familie.

Wat in een deel van de wereld gebeurt, heeft zijn invloed in alle andere delen van onze planeet.

We zijn allen multidimensionele Wezens.

Als we incarneren laten we ons multi-dimensioneel bewustzijn achter ons, verborgen ligt een schat van Kennis, Liefde, Geluk en Sterkte.

Na de geboorte, staan we open voor spirituele ervaringen. Maar bestuurd door de volwassen wereld, wordenangst voor bestraffing, woede en geweld onze gezellen.

We vormen een deel van alles, alles is een deel van ons.

Genetische erfelijkheid kan het resultaat zijn van emotionele, familiale en kulturele gelijksoortigheid, veroorzaakt door karmische gevolgen.

Onze Ziele-lichamen zijn allen gemaakt van dezelfde Essentie, en kennen elkaar van buiten de materie.

Iedereen rondom ons is een deel van het doel van onze realiteit.

Vijanden zijn eveneens onze Ziele-vrienden.

Behoudt de visie van hun Hoger Zelf, dan kunt ge geen kracht geven aan de illusie dat ze slecht zijn.

Je hebt steeds gekozen voor de moeilijkste lessen.

We zien in anderen wat behoort aan onszelf, wat past in ons emotioneel repertorium.

De levensvorm is gemaakt van zuivere energie, belast met onze gedachten en gevoelens.

De spirituele verbinding kan gebruikt worden om onze realiteit te veranderen.

De onbesproken Ziele-groepen in het universum, zijn slechts van ons gescheiden dor een dunne dimensionele sluier.

Onze familie dient als een virtuele constellatie van fysieke, emotionele en spirituele energiëen.

We kunnen onze bewuste genetische opmaak wijzigen, door de negatieve trekken te vervangen door evolutionaire DNA.

Ons verlangen blijft het dieper doel van ons leven te ervaren,

Om elkaar te helpen door de lessen van belichaming en te ontwaken naar ons spiritueel geboorterecht.

 

 

14. Verzoen eerst spiritueel met uw ouders.

We hebben onze ouders gekozen om ons de ervaring voor spirituel groei te geven.

Het universum is gevuld met energie, dat door ons kan afgetapt worden om ons bij te staan in onze lichaams-ervaring.

We werden eerst afgescheiden van de kosmische stroom,

Dan afgescheiden van onze moeder tijdens de geboorte,

Dan afgescheiden van een of beide ouders bij hun overlijden.

We moeten onze afscheiding achter ons laten,

Door spiritueel bewustzijn te vinden binnen in ons, niet in de buiten wereld.

We hebben slechts de intentie nodig, door onvoorwaardelijke liefde uit te stralen, want onze inwendige bron is werkelijk oneindig.

De energiëen en emotionele processen worden door ons rechtstreeks ervaren.

Zolang we onszelf niet volledige verzoenen met onze ouders, hen spiritueel erkennen, zullen we niet bekwaam zijn nieuwe octaven van relatie met onze partners te ervaren.

 

 

15. Kom in contact met uw Inwendig Kind.

Het emotioneel lichaam is beinvloed door ons bewustzijn van innerlijke visie met hogere vibraties.

Om ons bewustzijn te verruimen, is een contact en ervaring met ons Inwendig Kind essentieel, dat nog steeds een holografische manier bezit om dingen waar te nemen,

Niet belemmerd door de hinderpalen opgelegd door bepalingen van volwassenen, zonder beperkingen in hettijd en ruimte continuum.

Door het proces van creatieve visualisatie of klare dromen, verenigen wij het emotioneel lichaam, het Inwendig Kind is nooit verloren.

Het is alleen afgescheiden door ons volwassen verstand, dat bezeten is met gisteren en zich zorgen maakt over morgen.

Ga in meditatie, herinner een moment uit uw kinderjaren.

Wanneer je u vrij en vol vreugde voelde.

Zoek binnen in de momenten van vrede en goddelijke verbinding.

Herschep deze gevoelens met uw huidige aktiviteiten.

Spirituele orientatie is uw geboorterecht.

 

 

16. Inzicht van vorige levens.

Het inzicht van vorige levens, kan ons enorm bevrijden van onze beperkte perspectieven.

We ondervinden hulp van verschillende dimensies, spirituele gidsen en engelen.

Angst en bezorgdheid verdwijnen.

We zijn allen van buitenaardse oorsprong, van andere dimensies.

We kunnen alleen een gezond leven ontwikkelen en genieten, als de energie-processen vrij kunnen stromen inpolariteits-evenwicht tussen yin en yang, zonder enige emotionele blockage.
In Waarheid en Liefde
frelisken

 

Bron: https://sites.google.com/site/taichitaoplus/home/