Levenslessen


Onze daden, ons gedrag en onze manier van handelen hebben gevolgen in het leven. ‘Elk van ons heeft precies wat hij verdient’.

Deze stelling is gebaseerd op de gevolgen van onze handelingen. Het is makkelijk om deze welbekende en populaire uitspraak te geloven wanneer hetgeen we verdienen iets positiefs is. Twijfel steekt echter zijn kop op wanneer hetgeen we ‘verdienen’ en hetgeen het leven ons biedt nadelige omstandigheden zijn die ons alleen maar pijn, veranderingen en ongeluk brengen. Is het dan nog steeds zo dat alles dat ons overkomt veroorzaakt wordt door de gevolgen van onze handelingen?

Ik zou daarom willen zeggen dat ‘elk van ons heeft wat hij nodig heeft’. Soms hebben we het nodig om de gevolgen van een kwade daad direct te zien. En in veel andere gevallen dient hetgeen ons overkomt als een leerervaring. Het is nu eenmaal noodzakelijk dat we leren en deze noodzaak kan de verklaring zijn voor een groot deel van de dingen die ons in het leven overkomen, die we niet in verband willen brengen met een ‘waanzinnige, onjuiste, ongepaste of kwade daad’ uit het verleden. Daarom ‘heeft elk van ons wat hij nodig heeft om te leren’.

Daarom wil ik hieraan toevoegen dat ‘we voorbereid zijn op hetgeen we moeten ervaren, we beschikken over de vaardigheden en de strategieën om deze lessen te overwinnen en ermee te groeien, we gewoon moeten leren.’

Dit wordt ook wel veerkracht genoemd.

En hoewel dit allemaal misschien vrij moeilijk en ingewikkeld klinkt, zullen we naarmate we steeds meer leren en steeds meer overwinnen, steeds meer van onszelf en ons leven genieten en met beide steeds meer tevreden zijn.

Levenslessen gaan uit van het begrip dat het leven een school is waarop we kunnen leren, ons lessen eigen kunnen maken, dingen aan anderen kunnen leren, kunnen leren van wat anderen ons laten zien, onze mate van bewustzijn kunnen vergroten, kunnen helen en het diepste deel van ons zijn kunnen ontwaken.

Onszelf op deze manier aan ons moment in het leven aanpassen, doen we altijd met het doel om de betekenis van ons leven te vinden, de harmonie in onze manier van leven, onze gezondheid, welzijn, emotionele evenwichtigheid en ons geluk.

–Dolores Rizo, psycholoog. Online therapie.–

Bron:http://verkenjegeest.com/levenslessen/

Ieder van ons Beleeft het leven op een andere wijze of manier. Van levenslessen leer je, niet in een dag, wel op langere termijn. Net zoals we ook niet geleerd hebben als baby om in een dag te leren lopen. Ook je levensvisie speelt een grote rol mee, zoals hoe kijk je tegen het leven aan? wat zijn je normen en waarden. Wat heb je van jezelf geleerd? allemaal belangrijke vragen waar jij zelf alleen het antwoord op weet..

Advertentie

Dagtekst: krachten der natuur


Dagtekst van zondag 1 mei 2016.

“De discipel van een spiritueel onderricht leert in verbinding te treden met alle levende krachten van de natuur. Wanneer hij ’s ochtends zijn venster opent, begint hij met de hemel, de zon te groeten … Hij heft de hand op om de dag en de hele schepping te begroeten en door dit gebaar legt hij reeds contact. Tegen de bomen, de stenen, de wind zegt hij: ‘Gegroet! Goedemorgen!’, en zij antwoorden hem. Hij begroet ook de engelen van de vier elementen: de engelen van de aarde, het water, de lucht en het vuur, en de gnomen, de ondinen, de sylfen, de salamanders, en allemaal beginnen ze te zingen en te dansen: zij zijn tevreden! Door de natuur te begroeten, zul je vanaf de ochtend voelen dat er innerlijk iets in evenwicht, in harmonie wordt gebracht. Veel duisternis en zware druk zullen je verlaten, doodeenvoudig omdat je in contact bent getreden met de schepping en met alle entiteiten die haar bevolken.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Kristal: Koper


Koper

koper nuggets

Koper

Koper is een metaal met het symbool Cu uit het periodieke systeem dat tot het element water behoort en verbonden is met de planeet Venus. Het werd al rond 8700 voor Christus gebruikt. In de mythologie en alchemie wordt koper vaak geassocieerd met de godin Aphrodite vanwege de mooie glans.

Koper helpt liefde, schoonheid en harmonie te ervaren, het geeft moed en versterkt het zelfbewustzijn. Lichamelijk heeft koper een gunstige uitwerking bij krampen van allerlei aard en is ondersteunt voor het genezingsproces. Het geleidt energie en balanceert het lichaam en verwijdert blokkades die voor ziekte en onbalans zorgen.

Koper is een metaal van Sjamanen en helers. Koper is heel goed voor lichaam, geest en de hersenen. Het zorgt voor harmonie van het fysieke en de astrale lichamen en lijnt deze uit. Koper kan heel goed samen met kristallen gebruikt worden omdat deze de steen uitlijnt met het individuele energieveld van ieder persoon. Door koper samen met stenen te gebruiken creëer je een unieke balans van energie. Koper niet met water reinigen. Heel goed op je basis en hart chakra. Koper helpt bij vermoeidheid, lusteloosheid, maar ook bij rusteloosheid en het accepteren van het zelf.

Bron: http://www.lichtpuntjekristallen.nl/product/koper/

Spirituele groei.


Spirituele groei is een proces van innerlijk ontwaken en je bewust worden van je innerlijke wezen. Spirituele groeiHet betekent dat jij je bewust wordt van een voor jou nieuw en hoger bewustzijn die verder gaat dan je huidige bewustzijn. Ook zullen er een aantal universele waarden ontwaken waar jij je mogelijk op dit moment nog niet van bewust bent. Het betekent verder gaan dan de geest en het ego en je realiseren wie je werkelijk bent.

Spirituele groei is een proces van afstand doen van (verkeerde) opvattingen, gedachten, overtuigingen en ideeën en ons hierdoor steeds meer bewust worden van ons innerlijke zijn. Dit proces onthult de innerlijke geest die altijd aanwezig is maar die verborgen zit achter ons grote ego persoonlijkheid.

Spirituele groei is van groot belang voor iedereen en dus niet alleen voor mensen die zoeken naar spirituele verlichting en er voor kiezen om in afzondering te leven. Spirituele groei is de basis voor een beter en harmonieuzer leven, een leven vrij van spanning, angst en zorgen.

Door te ontdekken wie we werkelijk zijn zullen we het leven op een andere manier benaderen. Je leert om jezelf en je gemoedstoestand minder te laten beïnvloeden door de omstandigheden van buitenaf. We creëren rust en onafhankelijkheid en ontwikkelen een sterke en krachtige persoonlijkheid. Met deze vaardigheden kunnen we ons makkelijker door het dagelijkse leven voortbewegen.

Spirituele groei betekent niet dat je weg kunt lopen van je verantwoordelijkheden, jij je vreemder gaat gedragen en voor anderen ontoegankelijk bent geworden. Het is juist een manier van groeien die je gelukkiger, blijer, bewuster en meer verantwoordelijk maakt.

spiritueel groeienJe kunt de weg van spirituele groei bewandelen en op hetzelfde moment leven als ieder ander. Je hoeft je niet af te zonderen van de rest van de wereld en je ook niet anders te gedragen. Je kunt gewoon je gezin verzorgen, naar je werk gaan of een eigen bedrijf runnen en op hetzelfde moment bezig zijn met oefeningen die je spirituele groei ontwikkelen.

Een goed en evenwichtige leven vraagt van ons dat we niet alleen ons lichaam,onze gedachten en gevoelens aandacht geven maar ook onze geest en dat bereik je door spirituele groei.

Tips die je kunnen helpen spiritueel te groeien

  1. Lees vaker spirituele boeken. Denk na over wat je leest en hoe je deze informatie kunt toepassen in je dagelijkse leven
  2. Mediteer minimaal 15 minuten per dag. Als je niet weet hoe je moet mediteren, koop dan een boek, cd of dvd over mediteren. Je kunt natuurlijk ook altijd een cursus volgen.
  3. Leer hoe jij je geest rustig kunt maken door concentratie oefeningen of mediteren.
  4. Leer inzien dat jij een spirituele geest bent in een fysiek lichaam en niet een fysiek lichaam met een spirituele geest. Als je dit kunt accepteren zal het je houding op diverse vlakken ten opzichte van het leven veranderen.
  5. Kijk regelmatig bij jezelf naar binnen en in je geest en probeer uit te zoeken waardoor jij je bewust en levendig voelt.
  6. Denk positief. Als je merkt dat je negatieve gedachten hebt probeer deze dan onmiddellijk om te zetten naar positieve gedachten. Word je bewust van de gedachten die bij je opkomen. Sta open voor positieve gedachten en neem afscheid van negatieve gedachten.
  7. Maak er een gewoonte van om geluk te ervaren. Bekijk het leven altijd van de zonnige kant. Geluk komt van binnen uit. Laat externe factoren niet je geluk bepalen.
  8. Oefen regelmatig je doorzetting vermogen en wilskracht en neem vaker beslissingen. Dit versterkt je en geeft je meer controle over je geest.
  9. Wees dankbaar voor alles wat je krijgt.
  10. Ontwikkel verdraagzaamheid, geduld, mededogen en werkelijke aandacht voor anderen.

Spirituele groei is een recht van iedereen. Het is de weg naar een gelukkiger en vredig leven. Iedereen, of je nu materialistisch of juist heel spiritueel bent, is uitgerust met dezelfde geest. Hoe goed deze zichtbaar is en aan de oppervlakte komt is afhankelijk van hoeveel je geest verborgen of bedekt is met gedachten, overtuigingen of negatieve gewoonten.

Wij wensen je veel succes met je spirituele groei.

Peter en Gea Rigtering

http://veranderje.nl/blog/spirituele-groei/

Dagtekst: de mens


 

Dagtekst van maandag 9 maart 2015.

“In plaats van zich bewust te worden van de immense rol die zij kunnen spelen in de schepping, in plaats van deel te nemen aan het werk van de Schepper, botsen de mensen, net zoals de dieren, met elkaar en verscheuren zij elkaar. Ja, want in feite bestaat de dierlijke natuur nog altijd in ons onder de vorm van ongecontroleerde instincten: agressiviteit, bezitsdrang, sensualiteit, enz.
Het is niet omdat de mensen geleerd hebben zich beschaafder voor te doen, dat zij zich hebben bevrijd van hun dierlijke neigingen. Achter het beminnelijk uiterlijk van iemand die naar je glimlacht en zegt: “, hoe gaat het ermee, wat een plezier je te ontmoeten”, schuilt soms een roofdier dat er alleen op uit is je te bespringen om je Goedendag te verscheuren. En jijzelf, bevind je je soms niet in een soortgelijke geestesgesteldheid?… Dierlijke aanwezigheid vermengt zich met onze gedachten, onze gevoelens, onze verlangens, en ons werk bestaat erin haar te temmen, zodat ze met ons kan samenwerken in het kader van de kosmische harmonie.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Schuldgevoelens en angst bij hooggevoelige mensen


We lezen veel over de kracht van positief denken; ‘we scheppen zelf onze eigen werkelijkheid’, wordt gezegd. Auteurs die schrijven over deze zaken beloven ons de meest wonderbaarlijke dingen. Met ons denken, bijvoorbeeld door affirmaties eindeloos te herhalen, kunnen we scheppen wat we willen en negatieve zaken, zelfs traumatische ervaringen, decreëren. We leven dan verder alsof die er nooit geweest zijn.

Toch zijn er enorm veel mensen die dit heel hard proberen te doen en geen enkele verbetering ervaren; geen genezing van de slepende ziekte, geen rijkdom, niet de levenspartner waar zo naar verlangd wordt. Doen ze iets fout? En als positieve gedachten onze werkelijkheid beïnvloeden, zouden negatieve dat ook niet moeten doen? We hebben vaak angstige gedachten en zorgen. Een bekend voorbeeld zijn de doodsangsten die veel ouders uitstaan als het gaat om hun kinderen. Komen ze wel veilig thuis, raken ze niet aan de drugs? Maar vrijwel altijd gaat het goed. En hoe vaak denken we ten onrechte naar aanleiding van een of ander pijntje dat er iets ernstigs met onze gezondheid aan de hand is? Als regel blijken onze door angst gevoede negatieve gedachten zich niet om te zetten in realiteit. Gelukkig maar.

De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Als al onze gedachten zich werkelijk zouden omzetten in realiteit, vermoed ik dat onze levens behoorlijk ellendig zouden zijn. De ervaring van mijn leven is in ieder geval dat mijn angstige vermoedens als regel niet uitkomen. Mijn ervaring is juist dat dingen vrijwel altijd goed gaan, en de keren dat het niet goed ging, was er iets groters dat mij hielp.

Hoe kan dit?  Heeft ons denken dan geen enkele invloed op de werkelijkheid rondom ons? Zijn we dan niet de scheppers van onze realiteit? Trekt het universum zich niets aan van onze positieve en negatieve gedachten en gaat het gewoon zijn eigen onverschillige gang? Nee, dat denk ik niet. Maar de relatie tussen onze gedachten en de werkelijkheid is wel een stuk subtieler dan in veel theorieën over het scheppen van je eigen werkelijkheid wordt voorgesteld.

Om deze relatie te doorgronden moeten we eerst begrijpen wat schepping is. Schepping is een kracht die zijn oorsprong vindt op het nivo van totale eenheid: het al, de oerbron – het mysterie dat we God noemen. Vanuit die bron ontspringt niet de schepping maar meerdere scheppers, wezens die je aartsengelen kunt noemen. Iedere aartsengel vertegenwoordigd één facet van die oorspronkelijke bron.  Zo’n aartsengel is een heel groot kosmisch wezen, maar hij is niet alles; dus kent hij een binnen– en buitenwereld. Die binnenwereld is uniek. De ervaring van een oneindige buitenwereld tegenover een unieke binnenwereld creëert een besef van individualiteit. Ook zorgt het onderscheid tussen binnen- en buitenwereld voor het ontstaan van een vorm van tijd en ruimte. Immers: je neemt iets buiten je waar, dus is er een ruimte buiten je. Je communiceert daarmee. Communicatie brengt ook altijd een innerlijk proces op gang; door te communiceren veranderen dingen in je innerlijke wereld. Verandering impliceert tijd, dus is er tijd.

Die aartsengelen creëren tal van nieuwe wezens, nieuwe scheppers. Dit gaat zo steeds verder. Er ontstaan steeds nieuw sferen van scheppers, die steeds ook nieuwe dimensies van tijd en ruimte met zich meebrengen. Alles wat wij als mensen creëren is uiteindelijk deel van dit grote scheppingsproces. Eén van de basisregels van dit scheppingsproces is dat je als schepper van alles kunt creëren zolang het maar in harmonie is met je hogere bron. Voor ons is dat de ziel.

Dit betekent dat de twee belangrijkste factoren die onze werkelijkheid bepalen onze ziel zijn, en onze bereidheid om in harmonie met die ziel samen te werken. Onze ziel heeft zoiets als een levensplan, dat doelen kan bevatten die afwijken van onze gedachten over wat wenselijk is in ons leven. De fundamentele scheppende kracht in je leven is je ziel en niet je menselijke gedachten. We kunnen meewerken met de scheppende kracht van onze ziel, of die tegenwerken. Positief denken dat gericht is op wensen die niet stroken met jouw zielsplan, is niet effectief.

Maar als we bereid zijn met onze ziel samen te werken en de doelstellingen van onze ziel accepteren ervaren we de aanwezigheid van onze ziel. We voelen dan dat er iets hogers en liefdevols is dat ons op onze levensweg ondersteunt. We ervaren levensgeluk. Als we de weg van onze ziel niet volgen, verliezen we het innerlijke contact met onze ziel. Innerlijk ontstaat er dan leegte. Vaak wordt geprobeerd die leegte op te vullen met uiterlijk succes, macht en bezit. Maar er is geen substituut voor het innerlijk licht van de ziel. Het licht van de ziel maakt dat we ons verbonden voelen met het universum. Het licht van de ziel is ook de weg naar de ander. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander en dan voelen we een verbinding van hart tot hart.

Als de weg naar de ziel niet wordt teruggevonden, ontstaat er vaak een crisis in de vorm van ziekte of ander ongeluk dat de bedoeling heeft om het contact met de ziel te herstellen. Positief denken dat niet gericht is op het herstel van dit contact lost deze crisis niet op; alleen het contact met de ziel doet dat.

Het is dus heel belangrijk dat als we onze werkelijkheid willen veranderen door positief te denken, we dit doen in harmonie met onze ziel. Als positief denken niet gericht is op het verbeteren van het contact met de ziel, dan zal het resultaat, wat dat ook mag zijn, ons geen geluk brengen.

Hoe doen we dit? Twee tips.

1 Hou het leuk en speels

Samenwerken met onze ziel geeft ons onmiddellijk een gevoel van vreugde en inspiratie. Het is niet zwaar. Als we dus bezig zijn met het herhalen van affirmaties en we ervaren dit als een zware en moeilijke taak, zijn we niet in harmonie met onze ziel. Stel je verlangt bijvoorbeeld naar een huis. Ga daar dan eens op een speelse manier over fantaseren. Hoe het er uitziet, de inrichting, de tuin. Stel je maar voor dat je daar vrienden en vriendinnen ontvangt en hun vertelt over je nieuwe huis, hoe blij je er mee bent. Als je dat een fijn gevoel geeft dan ben je goed bezig, dan ben je aan het scheppen. Geef je fantasie helemaal de ruimte. Denk niet, dit kan niet, dit is niet reëel, ga helemaal op in je fantasie zolang deze fijn aanvoelt.

Het blijde gevoel is een teken van je ziel dat het in overeenstemming is met je zielsplan.

Met andere woorden: als je op de juiste manier positief denkt dan is het positieve denken al een beloning op zich, een ervaring die je fijn vindt en die maakt dat je je beter voelt. Je bekrachtigt je fantasie dan al onmiddellijk met een stroom van blijheid en inspiratie. Je ziel geeft een teken af dat het goed voor je is.

Als het geen blij gevoel geeft, als je ervoor moet werken, is dit een teken dat je fantasie niet in harmonie is met je ziel. Het probleem is meestal dat onze ziel ons naar innerlijke rijkdom wil leiden, en wij, we zoeken vaak uiterlijke rijkdom. Negatieve ervaringen zijn vaak bedoeld om ons op weg te helpen naar die innerlijke rijkdom, en wij, we willen ze onmiddellijk uitbannen uit ons leven. We willen onmiddellijk van de pijn of andere problemen af zonder na te denken over de betekenis. Een zaadje snapt dat het moet groeien in de richting van het licht, wij gewoonlijk niet.

2 Denk in harmonie met je ziel

Hoe doe je dat: denken in harmonie met je ziel? Stel je eens voor dat er boven jou een prachtige engel zweeft. Een engel die jou onvoorwaardelijk lief heeft en je nooit veroordeelt, wat je ook doet. Die engel stuurt altijd licht en liefde naar jou. Beschouw je ziel maar als een innerlijke geluksengel. Zolang je in de buurt bent van die engel, die engel volgt, gaat het goed en voel je je prima.

Maar helaas, vaak word je zo meegesleurd door aardse zaken dat je het contact met die engel verliest. Je aandacht is dan helemaal gericht op dingen waarvan jij denkt dat ze heel belangrijk zijn maar die in wezen niets bijdragen tot je innerlijk groei: erkenning, bezit, succes, geld, etcetera. De engel en jij volgen een verschillende weg en je begint je steeds ongelukkiger en eenzamer te voelen.

Je probeert dit dan op te lossen door nog harder te werken, nog meer succes, geld of macht te verzamelen, want de maatschappij waarin je opgegroeid bent heeft je geleerd dat deze dingen heel belangrijk zijn. Of je probeert de eenzaamheid die zo is ontstaan op te lossen door het zoeken naar de ideale partner. Je zoekt die engel in de buitenwereld. Natuurlijk lukt dat niet, want een ander kan nooit de rol van jouw innerlijke engel vervullen. Het resultaat zal altijd teleurstellend zijn. In plaats van het contact met je ziel te herstellen raak je er nog verder van verwijderd en ga je je nog ongelukkiger voelen.

Het zijn hele andere ervaringen die je nodig hebt om je zielspad, en daarmee de weg naar het geluk, terug te vinden: misschien wel ziekte of andere tegenslagen zoals een scheiding. Er is inkeer nodig om het contact met de engel te herstellen. Het is dus zinvol je af te vragen wat je probeert te doen met je positieve gedachten: je tegenslagen oplossen zodat je op de oude voet verder kunt leven, of het contact met je ziel herstellen? Je kunt de vraag ook anders formuleren: komen mijn positieve gedachtes voort uit angst of uit liefde?

Stel iemand heeft geldzorgen. Hij herhaalt dagelijks de affirmatie ‘ik zal rijk worden, ik zal rijk worden.’ Honderden keren per dag. Als die gedachte uit angst voortkomt, angst voor tekort, zal het niet helpen. Positieve gedachten helpen als ze uit liefde voortkomen, alleen dan zijn ze in harmonie met de ziel. Gedachten die gebaseerd zijn op angst, ook al klinken ze heel positief, helpen meestal niet.

Pas als de persoon met geldzorgen zich bewust wordt van zijn angst voor tekort kan hij andere, op liefde gebaseerde gedachten formuleren die hem wel helpen. Hij kan dan eerlijk het angstige, zorgelijke deel in zichzelf aankijken en daar troostende, liefdevolle gedachten naar toe sturen. Langzaamaan zal hij dan merken dat het leven lichter en makkelijk wordt. Hij begint anders te kijken naar het leven, merkt dat niet alles om geld draait; ook zonder dat zijn er toch veel mooie dingen te beleven. Wellicht begint hij te beseffen dat zijn focus op geld hem weggehouden heeft bij zijn innerlijke rijkdom. Zijn uitstraling wordt lichter en vrolijker. Nieuwe omstandigheden en mogelijkheden worden door deze positieve houding aangetrokken.

Als je wensen en verlangens hebt, is het altijd raadzaam je af te vragen of die wens niet uit angst voortkomt. En als dat zo is, kijk dan heel eerlijk en liefdevol naar het angstige deel in jezelf, en vraag je af: wat heeft dit deel van mij nu werkelijk nodig, op dit moment?

Veel mensen die bezig zijn met positief denken zien het als een soort wonderpil die bedoeld is om onmiddellijk een einde te maken aan situaties die ze als negatief ervaren, zoals geldgebrek in het bovenstaande voorbeeld. Ze zijn dan niet bereid om in te zien dat die negatieve ervaringen wellicht op hun pad gekomen zijn om ze ergens op te wijzen. Misschien is geldgebrek wel bedoeld om innerlijke rijkdom te ontdekken, of komt eenzaamheid op je weg om je bewust te worden van je eigen ziel, je innerlijke partner.

Denk eens op zachte, liefdevolle manier aan jezelf. En vraag jezelf, op basis van die liefde, af: wat heb ik nu nodig? Als je dat doet zul je merken dat het heel vaak iets innerlijks is, niet iets uiterlijks, dat omhoog komt: meer zelfwaardering, meer gevoel voor humor, meer trots op wat je hebt bereikt in het leven, etcetera. En als er iets omhoog komt, ga daar op een speelse en vrolijke manier over fantaseren, geniet ervan. Stel er komt in je op dat je meer mannelijke energie nodig hebt: het vermogen om grenzen te stellen en nee te zeggen. Stel je dan eens voor dat je op een totaal ongelegen moment een hoop bezoek krijgt. En in plaats van te denken ‘ik kan ze toch niet buiten laten staan’, zeg je nu ‘Nee, jullie komen ongelegen’ en sla je de deur dicht. Ervaar eens hoe goed zo’n fantasie voelt.

Positief denken gebaseerd op liefde is fijn; het is een beloning in zichzelf. Het gevolg is dat je een beter contact met je ziel krijgt. Je zielelicht begint door jou heen te stralen op Aarde. En het is dit licht dat scheppend is, en het zal een omgeving (werk, relaties) scheppen die in harmonie is met je innerlijk.

Tenslotte. De titel van dit artikel is: Als we onze eigen werkelijkheid scheppen, waarom worden we dan oud? Vanuit menselijk perspectief is oud worden onwenselijk; zo wordt het althans vaak ervaren. Hoeveel positieve gedachten we echter ook wijden aan ‘jong blijven’, dat zal niet lukken. Maar bekijk het nu eens vanuit het standpunt van de ziel. Vanuit de ziel gezien worden wij niet oud. We zijn tijdloos, alleen onze lichamen worden oud. Kijk eens in de spiegel: zie dat je lichaam ouder wordt, maar voel dat er binnen in jou, achter je ogen, iets is – een ik – dat niet verandert. Wij zouden misschien wel eeuwig in dit lichaam willen blijven, onze ziel wil dat niet. Die weet dat er oneindig veel andere werelden en andere dimensies zijn om te beleven en geestelijke rijkdom te vergaren. Het universum wacht op ons.

© Gerrit Gielen

www.gerrit-gielen.nl

Bron: http://fluisteralsjeblieft.blogspot.com.es/2015/01/schuldgevoelens-en-angst-bij.html

 

Een mooi en duidelijk artikel voor de hooggevoeligen onder ons, maar ook voor de niet hooggevoeligen om een inzicht te krijgen hoe deze mensen leven, hoewel niet ieder HSP hetzelfde is en het leven ervaart.

Kosmisch weerbericht “Overgave”‏


 

door Yvonne Weeber

Afgelopen periode kan er een zijn geweest van vermoeidheid, het even niet meer weten en je zelf af te vragen wat is het nou wat ik werkelijk wil. Veel dromen, des illusie, weerstand en verloren passie. Maar ook een gevoel van eenheid, Zijn en grote liefde ervaren hebben. De energie van deze supermoon is er een van grote healing en loslaten wat je niet meer dient.maan-bed
Intens loslaten

Afgelopen periode was er een van intens loslaten. Met Saturnus conjunct  Mars in het transformerende teken Schorpioen, werden we geconfronteerd met macht en onmacht, diepe verliezen en beperking in onze scheppingskracht. Schorpioen is het teken van destructie en of transformatie. Wanneer het kleine ikje aan het woord is, ontstaan er macht en onmacht situaties. Mars staat voor je persoonlijke drijfveren, Ik wil en de kracht om te doen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks of we gaan pushen, vaak vanuit gebrek aan vertrouwen. Pluto is de overtreffende trap van Mars en staat voor acceptatie van dat wat er is en Niet mijn wil maar uw wil geschiede. Vertrouwen dat het leven je geeft wat er bij je hoort en neemt wat er niet meer bij je hoort en waardoor je verder kan groeien. Transformatie is mogelijk wanneer we de macht en onmacht situaties herkennen als Ik wil, je persoonlijke drijfveer met als basis onbewustZijn,  waardoor we ons bewust kunnen worden en de macht en onmacht situaties los kunnen laten en in overgave kunnen gaan naar niet mijn wil maar uw wil geschiede.

Innerlijke strijd

Dat kan intense innerlijke strijd geven. Venus de planeet van de persoonlijke liefde en verlangen staat tegenover Neptunus, niet uitgekristalliseerd, de planeet van illusie en projectie. We verlangen of begeren een object, een plan, welke door Mars vormgegeven wil worden. Als dat gepaard gaat met macht en onmacht is ons kleine ikje in het spel, dan creëren we illusies en projecteren we het wel niet slagen ervan naar de buitenwereld. We leggen de verantwoordelijkheid buiten onszelf. Als we de illusies kunnen doorzien en de projecties terug kunnen nemen is Neptunus, de overtreffende trap van Venus, namelijk onvoorwaardelijke liefde en gaan voor het hoogste goed voor allen. We worden dienstbaar aan het grote geheel wanneer we doen wat uw wil geschiede.
Overstijgen van beperkende overtuigingen

Die innerlijke strijd kunnen we alleen maar overstijgen wanneer we anders naar de situatie kunnen kijken en waar-nemen wat er werkelijk is. Daar is intelligentie voor nodig. Mercurius de planeet van communicatie en denken kan door onze overtuigingen behoorlijk star zijn en moeilijk loslaten. We denken dat iets zo is en dat het zo hoort of dat kan niet. Denken in beperkingen i.p.v. mogelijkheden. Uranus, is de overtreffende trap van Mercurius en is de planeet van de bevrijding en het hogere denken deze staat nu precies tegenover die Mercurius wat ons uitdaagt om die beperkende overtuigingen los te laten en om op een vernieuwende manier naar de situatie te kijken vanuit het hart en met compassie. We kunnen ons af vragen, wat nemen we voor waar aan? Klopt het wel? Wanneer we denken vanuit mogelijkheden kunnen we andere oplossingen zien, gebaseerd op eigen autoriteit, individualiteit waardoor er zelfsturing geactiveerd wordt.

Harmonie

Op dit moment en de komende staat de Noordknoop in het harmonieuze teken Weegschaal en de Zuidknoop loopt in op een conjunctie met Uranus. Dat betekend dat er bevrijding kan komen in allerlei oude beperkende overtuigingen en patronen die zich ver terug in de familielijn bevinden. Ik zie tijdens mijn opstellingendagen dat veel blokkades ver terug gaan en overerft zijn. Wanneer we de innerlijke strijd los kunnen laten en vanuit harmonie kunnen gaan leven als basis, kunnen we weer in contact komen met de passie die we al een tijdje kwijt zijn. De Zwarte maan staat nu in het creatieve teken Leeuw en wil graag creëren vanuit het hart en het nemen van innerlijke leiding.volle maan-fee-zomer

Innerlijke vervolmaking

Pluto loopt nog steeds retrograde en neemt ons nog steeds mee naar de onderwereld. Daar waar we onze schaduwkanten kunnen ontmoeten en omhelzen en waar leegte is en stilte. Die leegte kan een vervelend gevoel geven, een soort eenzaamheid, verlies van passie en zin. Maar het gekke is dat hoe meer we dat toe durven staan, ontstaat er een soort intimiteit en rust vanwaar uit we de ander weer kunnen ontmoeten vanuit een authentiek zijn en kwetsbaarheid. We hebben onze maskers en identificaties losgelaten. Daar in de dood zijn we allemaal een. We hoeven ons niet meer te bewijzen, of aan te passen, we zijn wie we zijn en accepteren dat wat er is. Pluto maakt in januari weer een conjunctie met de Diamant welke staat voor innerlijke vervolmaking. Het is tijd om keuzes te maken en om te gaan staan voor wie je bent en wat je komt brengen. Wat is van werkelijke waarde voor jou? Wat is echt? Durf je authentiek te zijn? Durf je de vorm los te laten en te vertrouwen dat dat wat voor jou bestemd is ook komt?

Antwoord geven aan de behoeften van deze tijd

Deze prachtige maan geeft ons de mogelijkheid tot diepe healing en om onze wonden om te zetten in meesterschap en dienstbaar te worden aan het grote geheel op geheel eigen wijze. Oude vormen en structuren werken niet meer. Dat kan best een soort spirituele crisis betekenen. Klopt het nog wel wat ik doe? Is het waar? Is dit wel wie ik werkelijk ben? Soms kan het zijn dat het gewoon stopt, er komen geen cliënten meer of deelnemers. Wat eerst goed liep loopt niet meer. We worden uitgenodigd om het “oude” los te gaan laten en om te leren vertrouwen op ons hart om vanuit die essentie te gaan werken. De pure essentie van liefde, die heelt. Veel “oude” manieren van werken zijn ook gebaseerd op macht en onmacht. De goeroe en de volger. Nu is het tijd om naar onze innerlijke goeroe te gaan luisteren. In de Astrologische mandala van Dane Rudhyar staat deze maan in op de 16e graad van Vissen en het beeld wat er bij hoort is Een individu ervaart in de stilte van zijn studeerkamer een stroom van inspiratie.  Wat betekend dat wanneer je alleen kan zijn in diepe verbinding met jezelf, je je kunt verlaten op je innerlijke inspiratiebron wanneer de ruis van blokkades en projecties die nog niet uitgezuiverd zijn of verdrongen losgelaten zijn. Wanneer we de controle los durven laten en in de overgave durven gaan. Dan ervaren we innerlijke rust en durf je te geloven in je eigen zuivere scheppingskrachten, dan komt er vanzelf inspiratie waardoor we  op een creatieve manier antwoord te geven aan de behoeften van deze tijd.  Heb het goed!

Yvonne Weeber

Je bent vrij deze nieuwsbrief door te sturen. Maak je gebruik van de informatie, graag met bronvermelding. Ik kom graag bij je thuis om een lezing te geven www.joyhappiness.nl

Bron: Nieuwetijdskind.com