Drempel


 

Drempel…
Mijn God, als ik op de drempel sta
en alles achterlaat wat mij op aarde dierbaar is,
geef mij het uitzicht op Uw Licht
en raak mij met Uw Liefde aan;
zodat ik gelokt, verwarmd,
vervuld durf verder gaan.
Als ik moe op de drempel sta,
achter mij de aarde en het leven dat ik leefde,
en vóór mij, onbekend, onzichtbaar,
het leven dat mij wacht:
wees Zelf mijn gids en neem mij bij de hand.
Als ik op de drempel sta,
mijn God, laat ik dan in Uw Hand
mijn hand leggen mogen.
Dan zal mijn dood geboorte zijn.

Hans Stolp

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, boom en lucht

Advertentie

Heiligdom


Heiligdom…🙏

Er is een plek van binnen,
niet gezien en niet gehoord,
die niemand kent dan jij alleen.
Een plek waar stilte heerst,
een heiligdom.
Slechts ongeschoeid,
op blote voeten,
de handen leeg,
het hart geschoond,
mag je haar betreden.

Er is een plek van binnen
die je geeft wat je niet zoekt,
die je vinden laat wat ongeweten
eens verloren was geraakt.
Wie klopt in onbevangenheid
zal mogen binnengaan.

Er is een plek van binnen,
niet gezien en niet gehoord,
waar leven is en licht,
waar alle schijn verbleekt,
versterft, tot overblijft wat echt is:
dat zuivere begin dat was en is
en tot in eeuwigheid zal blijven;
god in God.

Er is een plek van binnen,
niet gezien en niet gehoord.
Wie klopt zal worden toegelaten,
zal zien: het stralende gelaat
van hem die ons bewoont,
de innerlijke Christus.

Hans Stolp

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, baard en lucht

Mijn Engel..


Jiij, mijn Engel, mijn houvast
Toen ik nog niet geboren was
en leefde in het stralende licht van de geestelijke wereld,
waar alles liefde is, bereidde jij, mijn Engel,
mij voor op het komende leven.

Je zei: straks daal je af naar de aarde
om daar de lessen in liefde te leren.
Je zult het niet gemakkelijk hebben
en eenzaamheid, verdriet en pijn moeten doorstaan.
Maar alleen zó zal je kunnen groeien in liefde.

Je vertelde me ook dat ik op aarde zou moeten leren
op eigen benen te staan en behalve dat
zou moeten leren om niet alleen liefde te geven,
maar ook om die te ontvangen.

Want, zei je, alleen wie ontvangen kan, kan geven.
Dat wordt jouw levensles.
Toen ik afdaalde naar de aarde
en de vergetelheid als een wolk over mij heen viel,
verloor ik gaandeweg de directe verbinding met jou.

Maar ook al ben ik me vaak niet bewust van jou,
je blijft ook nu voor mij zorgen.
Je leidt mij liefdevol door al mijn lessen heen,
je inspireert mij en helpt mij te groeien.

Waar ik toeval zie, ben jij aan het werk.
Waar ik inzicht vind, werd dat mogelijk door jouw influistering.
En waar ik ondanks alles staande bleef,
gaf jij mij kracht. Jij, mijn Engel, mijn houvast.

En straks, op de grens van leven en dood,
zal de sluier wijken en zal ik jou terugzien.
Met intense dankbaarheid zal ik in je armen vallen
en ik zal voelen: ik ben thuis.

Hans Stolp

Art Steven

Afbeeldingsresultaat voor plaatje engel

Verlangen naar het licht


Verlangen naar het licht

Het kan zo sterk zijn: dat gevoel van heimwee,
dat verlangen naar die wereld van louter licht,
waaraan je op de een of andere manier
zulke vage herinneringen hebt.
Vaag, maar tegelijk zo duidelijk en indringend.

Vooral als je je alleen voelt en als je het gevoel hebt
er altijd weer alleen voor te staan,
kan dat gevoel van heimwee naar boven komen
en zo voelbaar worden.
Je zou het leven hier op aarde, die hardheid
en dat onbegrip, willen ontvluchten om je weer
met die wereld van licht te mogen verbinden.

En toch… Ergens weet je dat die vlucht
niet het juiste antwoord is op wat jou benauwt.
En zodra je je dat bewust durft te maken,
weet je: hier op áárde heeft God mij nodig.
Hier op aarde ligt mijn opdracht.
En dan herinner je je het misschien weer:
dat je een enkele keer in de ogen van andere mensen
iets van dat licht uit die andere wereld hebt gezien.
En dat je dus het licht hier op aarde kunt vinden.
Je hoeft niet te vluchten, je hoeft niet
op die golf van heimwee weg te glijden.
Want hier op aarde laat het licht zich vinden.

En je voelt: als dat mijn opdracht is,
het licht te zoeken in de ogen van anderen,
dan weet je op hetzelfde moment dat het ook
je opdracht is om ook zelf kanaal voor dat licht te zijn.
Zodat anderen in jóuw ogen dat licht kunnen vinden
en daarin antwoord op hun heimwee kunnen vinden.

Durf het dan. Laat het licht van de eeuwige liefde
stromen door je hart en laat het oplichten in je ogen.

Hans Stolp

(Uit: “Wat mijn hart je zeggen wil”)

 

 

Gedicht: Wijs mens


Een wijs mens kent zijn eigen hart.
Kent daarom ook de ander.
Een wijs mens oordeelt niet,
maar laat zijn liefde uitstromen naar iedereen.
Een wijs mens spreekt wat de ander nodig heeft
en beheerst de kunst van het zwijgen.
Een wijs mens leeft in een groot, bezield verband.
Zij ontvangt vrede en overgave
vanuit de grotere dimensies van het leven.
Zo, en zo alleen vervult een wijs mens zijn roeping,
die hij in het eigen hart gehoord en gezien heeft.

Hans Stolp

Een pracht gedicht..

Boek:”Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”


Boek
“Aan Synagoge, Kerk en Moskee voorbij”
van religie naar menswording

Religies zijn ontstaan na de catastrofe van Atlantis. Toen pas verloren de mensen langzamerhand de directe (helderziende) verbinding met de geestelijke wereld en troffen ze zichzelf als het ware als ballingen op aarde aan. Dat voelde voor de mensen van toen
als ‘een verdreven worden uit het paradijs.’
Daarom zochten zij naar middelen om toch weer verbonden te worden met de wereld van herkomst.
Zo ontstonden de verschillende religies: het zijn de verschillende manieren en pogingen om weer ‘terugverbonden’ te worden met onze oorspronkelijke thuis-wereld.
Elke na-Atlantische cultuur kende een eigen religie, want in elk tijdvak kreeg dat oerverlangen van de mensheid een eigen kleur. Daarbij nemen de drie monotheïstische godsdiensten – Jodendom, Christendom en Islam – een heel speciale plaats in.
Zij markeren immers de overgang naar een nieuwe ontwikkeling in de evolutie: die van het individu.
In de huidige fase van de evolutie staan wij op de drempel van een nieuwe tijd, waarin we al die verschillende religies weer los gaan laten.
Dat is, na zoveel duizenden jaren ‘religie’, wel een ingrijpende overgang! Want nu zullen we ontdekken
dat die verloren goddelijke wereld, de wereld
waarnaar we zolang hunkerden, in onszelf leeft!
We hoeven ons die ‘alleen maar’ bewust te worden.
We hoeven alleen maar vanuit de kracht van die innerlijke wereld te gaan leven. Dan worden we ‘wetenden’, en zijn we het stadium van ‘gelovigen’ voorbij. En dan worden we eindelijk ook de mens
zoals we bedoeld zijn: zelfbewust, vrij, luisterend
naar de stem van het geweten, levend op aarde en tegelijk verbonden met de geestelijke wereld.
Dan zijn we eindelijk beeld van God geworden.

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.


Lezing
“Dromen” Hans Stolp

Dromen zijn bloemen van de ziel en brieven uit de geestelijke wereld.

Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. De droom is de vinger aan de pols hoe het gesteld is met je geestelijk leven.

Vaak ga je de dromen later pas echt begrijpen. Je ziet ook vaak een rode draad in dromen.

Zieke mensen dromen heel veel. Het is een aanleiding om dieper in jezelf te komen.

Dromen zijn heel indringend. Je kunt je angsten er in kwijt raken. Dromen zijn ook heel krachtig.

Bij zieke kinderen is de taal van dromen een middel om met hen in gesprek te komen.

Als er in een droom geliefden kleiner worden is dat vaak een teken van een naderende dood.

De draak is het symbool van dood en vernietiging.

Je kunt in een soort spel met het kind communiceren. Stel dat een kind over een draak gedroomd heeft en erg bang is, dan zou je de volgende vragen kunnen stellen:

“ zou je die draak durven aanraken?”

“En als ik je vasthoud?”

“ Zou je die draak op zijn rug durven aaien?”

Eigenlijk zeg je in de taal van kind dat het niet bang hoeft te zijn voor de dood, je kunt er zelfs vertrouwd mee worden. Voor kinderen is de taal van het beeld heel goed.

Jung vroeg aan de mensen die bij hem in analyse kwamen wat hun droom was. Daarin werd de weg van de analyse al verteld. De droom gaf het al van tevoren aan.

De taal van de dromen is dezelfde als de symbooltaal van sprookjes en legenden.

Droomtaal zie je ook terug in tekeningen van kinderen.

“Ik ga verhuizen”, vertelt een tekening. Met zo’n kind kan je niet praten over de dood, maar wel praten over dat nieuwe huis. Kinderen weten van hun naderende overgang wel in de taal van het beeld. In de taal van het woord kunnen kinderen het vaak niet aan, dat is te moeilijk voor ze.

In Theresiënstad is er boekje gevonden uit de 2e wereld oorlog met tekeningen van kinderen die vlinders hadden getekend. Dit was de symbooltaal van een nieuw leven.

Kinderen die ziek zijn tekenen vaak een gevangeniscel met tralies. De gevangenis is hun ziekte.

Een kind tekende dat de haard werd uitgedaan, in symbooltaal betekende het dat de levenskracht uitdooft.

Kinderen weten vaak eerder dat ze zullen sterven dan de artsen.

Anna Freud heeft in 1950 een boek geschreven over zieke kinderen. Daarin schreef ze dat kinderen niet weten dat ze zullen sterven. Dat klopt niet, zegt hans, in beeldtaal weten ze het wel. Dat is zijn ervaring geweest toen hij ziekenhuispredikant was.

Symbolen in de droom:
Auto

Hier gaat het over de manier waarop je door het leven beweegt. Bijvoorbeeld als je een aanrijding krijgt zegt dat iets over de conflicten die je met anderen hebt of krijgt.
Paard

Dit zegt iets over je emoties, je instincten en je levenskracht. Als je droomt dat het paard op hol slaat, dan word je door je emoties meegesleept, je hebt er geen macht over. Een zwart paard zegt iets over woede en verdriet, een wit paard over vreugde en blijdschap.
Oorlog

Hier worden twee kanten in jezelf gespiegeld. Bijvoorbeeld door schuld leef je niet zoals je eigenlijk zou willen.
Examen doen

Je legt een levensproef af. Je zakt als het eigenlijk nog te moeilijk voor je is.

Belangrijk is geen oordelen aan dromen te verbinden!
Vogels

Vogels symboliseren de geestelijke sfeer. Een adelaar geeft aan dat je een geestelijk vergezicht hebt. Kraaien zijn tekens van sombere, negatieve gedachten.
Slang

Leer de slang net als de draak te aaien.

Je legt de oude huid af en krijgt een nieuwe huid. Het is een fase van transformatie in je leven. Schrik je er van? Dan ben je bang voor een nieuw levensstuk, je wilt vasthouden aan het oude.
Sterven

Een oud egostuk is aan het sterven, je nieuwe ik komt naar voren.

Soms is een droom waarin iemand dood gaat, een voorspellende droom. 99 % van de dromen waarin de dood een rol speelt gaat over transformatie.
Kinderen

Kinderen symboliseren een nieuw begin. Er groeien nieuwe krachten in je.

Als je het kind niet goed verzorgt, dan vergeet je aandacht te hebben voor het nieuwe in je, je valt terug in oude patronen.
Huwelijk

Je gaat je innerlijk verbinden met de vrouwelijke of mannelijke kant in je. Je begint je een heel mens te voelen.

Elke nacht dromen we 1½ – 2 uur. Dat doen we tijdens de Remslaap. Je ziet dat aan de trillende oogleden. In totaal dromen we 6 á7 jaar van ons leven.

Als we over gaan naar de geestelijke wereld krijgen we ook een terugblik van wat we in ons leven hebben gedroomd. Het wordt ons getoond om inzicht te krijgen.

In dromen gebruiken we alle zintuigen.

De dromen zijn verbonden met de geestelijke wereld.

Lao Tjé zei: “Ben ik de mens die gedroomd heeft dat ik een vlinder ben? of ben ik een vlinder die gedroomd heeft een mens te zijn?”

Mohammed droomde dat hij op zijn paard door alle hemelen reed. Hij schreef alles op in de Koran. Het glas dat hij in zijn hand had was tijdens zijn droom nog maar half leeggelopen. In zo’n korte tijd droomde hij belangrijke dromen. In een droom kan je dus een eeuwigheid beleven.

In een droom is niet alleen ons ego aan het woord, maar ook God zélf, op een fijnzinnige manier.

Dromen in oude culturen.

In oude culturen werd de droom uiterst serieus genomen.

Nu vinden we de wereld van de droom weer terug, maar dan op een hoger niveau.

De Aboriginals zeggen dat de dromen boodschappen zijn van de geestelijke wereld. Als je niet in verbinding staat met je dromen, dan ben je een “kreupel mens”

Bij de Indianen staat de sjamaan (genezer) via de dromen in verbinding met de geestelijke wereld om anderen te helpen.

De sjamaan wordt door een droom als genezer geroepen. De geestelijke wereld heeft hem als sjamaan aangewezen. In zijn dromen wordt hij als genezer opgeleid. Als een aankomende sjamaan geroepen is, wordt hij eerst lichamelijk en geestelijk heel erg ziek. Door deze chaos heen moet hij zijn genezing vinden. Dan pas kan hij anderen genezing brengen.

Bij initiatieriten worden jonge mannen het bos ingestuurd. Daar moeten ze vasten en zichzelf kastijden, totdat ze door een grote droom worden opgeroepen. Droomt hij over vechten, dan wordt hij krijger, droomt hij over een mythische slang, dan wordt hij tovenaar. Droomt hij niet, dan is hij gedoemd een mislukkeling te worden.

Vroeger bestond er een tempelslaap. Een zieke werd toegelaten in een slaapzaal, een kliné (ons woord voor kliniek komt daar vandaan) De zieke bleef op deze slaapzaal totdat hij een belangrijke droom kreeg. Met die droom ging hij naar de priester. Deze legde de droom uit en daarna ging de patiënt weer naar huis.

Uit de Griekse tijd is er een verhaal bekend van een escortedame die droomde dat een jonge man zich had bevredigd bij haar zonder daarvoor te betalen. Ze ging hiermee naar de rechtbank. De uitspraak van de rechter was dat de jonge man haar een bak met goudstukken moest aanreiken, maar zij mocht de goudstukken niet pakken.
Dromen in de bijbel

Ook in Israël zag men de droom als het woord van God.

Profeten worden in het OT dromers genoemd. Ze stonden in directe verbinding met de geestelijke wereld.

In Nummeri 12:8 zegt God:

Aan uw profeten maak ik mijn visioenen bekend en ik spreek tot hen in dromen. Met mijn dienaar Mozes doe ik dat niet…. Met hem spreek ik van mond tot mond, duidelijk en niet in raadsels. Hij aanschouwt de gestalte van de heer.

Voor Israël zijn dromen heilig, daarin wordt de sluier weggenomen, ontvangen wij inzicht en krijgen wij zicht op het geheim van ons leven.

De bijbel is bijna een dromenboek. We moeten leren weer onbevangen met onze dromen om te gaan.
De droom van Jacob

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neer. Ineens stond de heer bij hem en zei: ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Izaäk. Het land, waar u op ligt, zal ik aan u en uw nakomelingen geven.

Dit is een mooie droom als je op de vlucht bent, zoals Jacob was. Deze droom laat de verbinding zien tussen hemel en aarde.
De droom van Jozef

Jozef droomt dat de korenschoven voor hem buigen en dat de zon, de maan en de sterren een buiging voor hem maken.

De korenschoven zijn zijn broers en zusters, de zon, maan en sterren, zijn ouders, broers en zusters

Voor Jozef zijn dit roepingdromen. Eerst wordt hij verkocht als slaaf, wordt later in de gevangenis geworpen, dan pas, na de juiste droomuitleg over een droom van de Farao, wordt hij onderkoning. In die rol buigen zijn vader, moeder, broers en zusters voor hem.
De droom van de schenker

Zie, er stond een wijnstok voor me. Aan de wijnstok waren drie ranken, en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er, en zijn trossen droegen rijpe druiven. En Farao’s beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit in Farao’s beker en gaf de beker in Farao’s hand.

De opperschenker was degene die wijn voor de Farao inschonk. Jozef zegt dat de 3 ranken voor 3 dagen staan, dan wordt hij weer in zijn oude functie aangenomen en mag weer wijn schenken.
De droom van de bakker

Zie er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereidt. Het gevogelte at dit uit de korf, boven mijn hoofd.

De 3 korven staan ook voor 3 dagen. De vogels zijn een negatief symbool en betekent dat de bakker verraad had gepleegd jegens de Farao. Over 3 dagen zou hij sterven.
De droom van koning Saul

Van hem staat geschreven: Ik verkeer in grote nood: de Filistijnen strijden tegen mij, en God is van mij geweken. Hij antwoordt niet meer, noch door de dienst van profeten noch door dromen.

De koningen stonden via dromen in verbinding met God. Saul deed niets met zijn dromen, zijn droomkanaal was dichtgeslibd.
De wijzen uit het Oosten

Van hen wordt verteld: En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren, trokken zij langs een andere weg naar hun land terug.

De wijzen krijgen in hun droom te horen niet terug te gaan naar Bethlehem, want dan zou Herodes hen doden.
De droom van Petrus

Hem wordt een schaal vol dieren getoond, die voor de Joden onrein zijn. Dan zegt de stem van God; “Sta op , Petrus, slacht en eet!”

Op Petrus verzet antwoordt de stem uit de droom: “ Wat God gezuiverd heeft, moet jij niet onrein maken!”

Dromen kunnen onze verstarring doorbreken. Petrus wilde voor de Christenen dezelfde dogma’s aanhouden die in de Joodse traditie werden gehanteerd.
De droom van Paulus

In een droom verschijnt een Macedoniër die hem vraagt: “Steek over naar Macedonië en help ons”

Paulus stond bij de Bosparus. Op grond van deze droom is Paulus Europa binnen getrokken om daar het Christendom te brengen.

Conclusies:

v God geeft in dromen concrete leiding

v God onthult mij de eigenlijke werkelijkheid over mijzelf

v God neemt de sluier weg die over deze werkelijkheid ligt

v God doorbreekt in de droom ons beperkte denken.

Het droomleven gaat door verschillende fases:

1. chaos

2. plotselinge heldere dromen

3. een stem begint te spreken die een boodschap voor je heeft

4. je wordt in dromen bewust dat je droomt.

De taal van de dromen

Een jonge vrouw van 26 jaar, die haar partner zeer plotseling had verloren, droomt dat zij met hem in dezelfde trein rijdt. Wanneer de trein echter de grens bereikt, wordt zij door de douanebeambten zeer dringend aangemaand om uit te stappen.

De trein gaat naar de overkant van de dood. De vrouw is suïcidaal. Nee, ze moet niet over de grens van leven gaan.

De douane, ook de politie of een soldaat staan symbool voor je eigen geweten.

Een 52-jarige man jakkert zich in de droom af om bepaalde treinen, bussen en taxi’s te halen tot hij uitgeput raakt. Hij mist ze allemaal, ook zijn radiotelefoon begeeft het, totdat hij eindelijk – hij is nu met zijn fiets onderweg – op een kruispunt komt, waar een verkeersbord met grote letters aangeeft: “Naar de rustplaats”

De man doet alsof hij 30 jaar is. Hij is 52. Dan krijg je een andere levensopgave; neem meer tijd voor je geestelijke leven. De radiotelefoon geeft aan dat hij nu echt niet meer met mensen kan communiceren.

Een 61- jarige vrouw droomde over een verwaarloosde woning uit een veel vroegere levensfase, waarin zij in haar droom ook nu nog woonde. Haar onbehagen, dat eerst vaag was, maakte plaats voor ontzetting toen ze toevallig merkte dat haar verhuurster in de zijvertrekken haar gestorven ouders in gebalsemde staat bewaarde.

Deze droom geeft aan dat ze in het reine moet komen met haar ouders. Deze vrouw is blijven steken in deze belangrijke levensopdracht. Ze is niet meegegroeid in het ritme van het leven. In de droom zijn haar ouders gebalsemd. Dus heeft ze haar ouders nooit begraven, zich dus niet vrijgemaakt van haar ouders. Ze is nooit zichzelf geworden.

Als je droomt over de dood van je ouders geeft dat aan dat je je hebt vrijgemaakt van je ouders en volgens je eigen lijn je leven verder gaat.

Een 60-jarige vrouw droomt: Een onbekende vrouw, Marianne en ik slenteren over het plein, kijken rond. Wij kunnen niet meer dezelfde weg terug, de weg is dichtgegroeid met een haag. Daar staat een verwelkte brandnetel. We dalen een trap af naar de aarde. Daar is een gesloten deur. De onbekende vrouw klopt luid bonzend aan. Een man opent de deur. De ruimte is met witte tegels bekleed, schoon. Leeg. Ik zeg: “We zijn hier bij de doden”. De man zegt: “ja, bij de doden”, en gaat weg.

We wachten en zien een sarcofaag, wit, in het midden van de ruimte. Een kubus, betegeld, onheilspellend.

De man haalt ons weer op. We staan voor de volgende, gesloten deur. Je kunt er doorheen kijken. Ik heb een akelig gevoel. De man heeft een werktuig bij zich en opent de deur voor ons. We stappen naar binnen. Onder een glazen deksel zie ik een hoofd en een borst – een buste? – van paus Johannes XXlll of XXlV. Hij beweegt zijn lippen.

Een prachtige man ligt er alleen maar als een broos omhulsel. Hij is van lucht, gekleurd als nevel. De man ( opzichter, bewaker) loopt naar het hoofdeinde, masseert zachtjes zijn borst, koestert hem liefdevol. Ik zeg: “Hij masseert hem!” Hij heeft hem iets gedraaid. Ik kan het bijna niet geloven.

Een vrouw komt binnen. Ze loopt naar het midden.

Dit is een zogenaamde grote droom, een archetypische droom.

We kunnen niet meer de weg terug, je moet verder.

Onder de aarde is de symboliek van wat in ons onbewuste is. Je gaat naar de fundamenten van je bestaan.

De bewaker is het symbool van je geweten.

Er liggen verborgen krachten in ons begraven die naar boven moeten komen.

De kubus is het symbool van het Hoger Zelf, dit is een enorme kracht.

De buste van Johannes de XXlll is dood, toch bewegen zijn lippen, een kracht wekt hem tot leven.

Johannes de XXlll heeft in zijn leven oude beknellende regels losgeweekt. Dus is hij symbool voor: wees niet bang om een vernieuwende kracht aan te gaan.

In de droom van deze vrouw wordt gesymboliseerd dat de mannelijke kracht in haar ontwaakt moet worden en dat ze daardoor een vernieuwing zal ondergaan.

De man is broos, licht, als een nevel. De man ligt dus als een esoterische gestalte. De opzichter wekt deze etherische gestalte tot leven door massage.

De vrouw die naar het midden loopt is zij zelf, ze kan nu het midden in al haar volheid innemen.

Ook al begrijpen we onze dromen niet, de droom werkt wel door. Door de droom bewust te worden en de betekenis te doorgronden gaat de geestelijke groei wel sneller.

Droomgeschiedenis

Tot aan het einde van de Oudheid bestond er een grote belangstelling voor de droom en de wereld van de droom. Door de droom was er verbinding met de geestelijke wereld.

Daarna raakte de droom in de vergetelheid en werd er geen aandacht meer aan geschonken.

Later, in de Renaissance, kwam er een filosofische belangstelling voor de droom. Nog wat later, in de Romantiek, waren het dichters en kunstenaars, die zich opnieuw voor de droom en de droomwereld interesseerden.

In 1900 zijn dromen, door Freud, opnieuw in de belangstelling gekomen. Met Freuds boek: Traumdeuting”, begon de moderne belangstelling voor de droom.

Anders dan in de Oudheid wordt in de moderne droomuitleg de droom niet langer gezien als een uiting van de werkzaamheid van God, maar als een innerlijke activiteit, die voortkomt uit het onbewuste.

Moderne droomuitleg

Volgens Freud is de droom “de hoeder van de slaap”; zij compenseert en reguleert de spanningen die vanuit het onbewuste in de slaap naar boven komen om zodoende de slaaptoestand te beschermen.

De droom is volgens hem dan ook een gemaskeerde uiting van verdrongen (seksuele en agressieve) wensen. De censor in de droom heeft als taak die verdrongen wensen onherkenbaar te maken, want dan kunnen de verboren emoties ook echt af gereageerd worden. Daarom maakt hij onderscheid tussen “manifeste droominhoud” en “latente droominhoud”. De droom is volgens Freud dan ook een soort rebus; er is “vertaalwerk” nodig om achter de latente (verborgen) inhoud van de droom te komen.

In de droom komt alles naar boven wat je verdringt, alle emoties die er fatsoenshalve niet mogen zijn. Het is dus een aardige beerput. De spanning ervan wordt afgereageerd via de droom.

Volgens Freud zijn de seksuele spanningen het groots, die moeten het hevigst afgereageerd worden.

Bedenk wel dat Freud leefde in de strenge Victoriaanse sfeer, waar alles wat met seksualiteit te maken had, taboe was.

Freud heeft de aanzet gegeven voor meer seksuele openheid.

Na Freud kwam Jung met zijn betekenis van dromen.

Jung onderscheidt “het onbewuste” in het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

Het collectief onbewuste is verbonden met de wereldziel en een weerspiegeling daarvan. Het is dit onbewuste dat dikwijls in onze dromen doorwerkt en ons inzicht geeft in ons eigen ontwikkelingsproces. In dit collectief onbewuste werken archetypen: vitale beeldcomplexen, zoals de held, de moeder, de meermin, de animus en de anima.

Deze archetypen geeft vanuit het onbewuste, via de droom, richting aan onze geestelijke groei.

Jung zegt dan ook dat dromen een middel zijn tot bewustwording.

Als een vrouw droomt dat ze een zeemeermin is zal de uitleg van Freud zijn: het onderlichaam van de vrouw is een vissenstaart. Deze vrouw is frigide, want zij heeft haar seksualiteit verdrongen.

Jung zal deze droom uitleggen dat de zeemeermin een symbool is uit een sprookje. Het is een betoverd mens die door liefde weer mens moet worden.

De zeemeermin in volgens Jung een symbool van een nieuwe geestelijke kracht die hier op aarde gematerialiseerd gaat worden. Als je die kracht lief hebt, dan word je vermenselijkt.

Erich Fromm wilde een nieuw vak op school introduceren, nl. de taal van de dromen. Hij vond dit belangrijk omdat elk mens dan in staat was om via de droom met de geestelijke wereld te communiceren.

Soorten dromen

Alledaagse dromen

In deze dromen werken dagresten door die als droomstimulans werken.

Grote dromen

Hier in zijn allerlei mythologische beelden te vinden.

Een voorbeeld van zo’n grote droom is die van de twintigjarige schilder Chagall:

Ik bevind mij in een grote kamer; in de hoek staat een eenpersoonsbed en ik lig erin. Het wordt donker. Plotseling komt er een opening in het plafond en een gevleugeld wezen daalt neer, met veel lawaai. Een geruis van slepende vleugels. Ik denk: een engel. Ik kan mijn ogen niet openen. Het wordt licht, te helder. Nadat hij alles doorzocht heeft, verheft hij zich weer en verlaat de kamer door de spleet in het plafond en neemt al het schitterende, hemelse met zich mee. Het wordt opnieuw donker en ik word wakker.

Via de droom bezoekt Chagall de geestelijke wereld. Al zijn schilderijen zijn een poging om engelen uit te beelden.

Kritische dromen

Dromen kunnen duidelijk maken dat er iets niet klopt. Sta open voor wat een droom wil zeggen.

Freud was zo gehecht aan zijn eigen theorie dat hij erdoor verblind werd en zijn persoonlijke dagboeken verbrandde toen hij merkte dat zijn dromen zijn mening over de betekenis van dromen aanvochten.

Jung daarentegen schreef; Ik heb geen theorie over dromen. Ik weet niet hoe dromen ontstaan. Aan de andere kant weet ik dat als we lang en diepgaand genoeg over een droom mediteren er bijna altijd wel iets uitkomt.

Voorspellende dromen

Clapurnia, de vrouw van Julius Caesar, had in één nacht twee verschillende dromen – een letterlijke en een symbolische – waarin de moord op haar man werd aangekondigd.

Abraham Lincoln droomde twee weken voor zijn dood, dat hij zijn lichaam zag opgebaard in het Witte Huis.

Zo zijn er ook mensen die droomden van de ondergang van de Titanic.

Dromen over gestorvenen

In dromen kan je een gestorvene ook werkelijk ontmoeten.

Een 68-jarige vrouw droomt twee jaar na de dood van haar man: Hij is er weer. Een oude vriend van hem zegt verwonderd: “Hij is toch dood, hij kan niet terug zijn”. Ik antwoord dat ik het ook niet weet, maar dat hij er desondanks weer is. Wij zitten met verscheidene personen om de tafel, familieleden, vrienden en hij, ik ga heel dicht bij hem zitten, leun tegen hem aan. Hij is er werkelijk. Ik vraag hem voorzichtig, schuw, hoe het daarginds is, waar hij nu is. Het is heel goed, zegt hij op zijn nuchtere manier, die hij altijd had. En of het werkelijk zo is, dat je – ik vind het zelfs in de droom een kinderlijke voorstelling – de mensen uit je directe omgeving die je verloren hebt weer ontmoet.

“Natuurlijk”, zegt hij alleen maar.

Nachtmerries

Hierin komen de zaken in naar voren waar we bang voor zijn.

Stel jezelf de vraag wat jou gezegd wil worden. Ga praten met die donkere personen.

Als je wordt achtervolgd in je droom, ga dan in gesprek met je achtervolger. Kijk waar je voor weg loopt.

Speel de droom innerlijk na en verander de afloop of ga verder met de droom, waar deze eindigde.

Durf om hulp te vragen bij dat innerlijke spel!

Hoe kan je leren dromen te onthouden?

v Houdt pen en papier bij de hand

v Geef jezelf de tijd om je dromen terug te halen

v Ontspan jezelf bij het wakker worden en blijf liggen in dezelfde houding, met de ogen dicht.

v Zet geen wekker.

v Als je de droom niet meer weet, begin dan je gevoelens op te schrijven bij het wakker worden

Regels voor de omgang met dromen

v Je bent je eigen droomdeskundige

v Luister goed naar je gevoel

v Je kunt aan elkaar je dromen voorleggen. Een ander kan veel onbevangener zeggen wat een droom betekent, vooral als een droom kritisch is. Ga wel zorgvuldig met elkaars dromen om, zeg bijvoorbeeld: “Als het mijn droom was, zal ik er dit van denken…”

v Maak gebruik van de nachten als je geen wekker hoeft te zetten

v Als je wakker wordt, blijf dan stil liggen in de houding waarin je wakker wordt. Je kunt dan terugstappen in de droom

v Je kunt je voorbereiden om dromen te ontvangen. Als je gaat slapen laat dan alles van die dag los. Stel je zelf voor dat je contact hebt met een engel. Maak in eerbied contact met hem. Je kunt dan bijvoorbeeld vragen: “Lieve engelen, ik zou zo graag een antwoord ontvangen in de vorm van een droom …

v Alle personages in je droom vertegenwoordigen een deel van je: je kunt in gesprek gaan met een droompersonage, bijvoorbeeld de moordenaar of de inbreker

v Je kunt een symboolonderzoek doen . Je kunt daarmee de taal van het beeld in jezelf ontwikkelen.

Uitleg van symbolen in dromen, die de aanwezigen Hans voorlegden n.a.v. hun dromen.

Inbreker: Negatief aspect dat in ons leven wil inbreken.

Bloot: Zonder verhulling zijn. Dat is eng, want je zwakke kanten worden zichtbaar. Durf kwetsbaar te zijn, schaam je niet.

Lichtballen: Energieën vanuit de geestelijke wereld.

Cirkel: Het symbool van het Zelf

Een zoon krijgen: De mannelijke kracht wil in je ontwaken

De moeder: Het symbool van een kritisch oordeel

Op reis gaan: Vernieuwen

Verdwalen: Je hebt het juiste spoor nog niet gevonden
Dit is nodig om de goede weg te vinden
Voel dit niet als een oordeel!

Dansen /zweven: Je maakt verbinding met de geestelijke wereld

Ogen: Dit zijn de spiegels van de ziel

Mascara schoonmaken: Je laat je verhulling vallen

Verhuizen: Je gaat naar een nieuwe leeftijdsfase, met nieuwe inzichten

Monster: Je bent ergens bang voor.
Het kan een agressieve kracht zijn.
Ook deze kracht moet als een levenskracht ontwaken

Je dochter: De vrouwelijke kracht in jezelf

Haren vallen uit Je kracht valt weg.
Haar is het symbool voor kracht

Een belangrijk persoon ontmoeten: Je bent verbonden met de geestkracht van deze persoon

Naar boven gaan:

In verbinding gaan met de geestelijke wereld.

bijv. de berg op

Muizen/ratten: Er knaagt iets aan je ziel, dat geeft onmacht, verdriet. Het is een last op je ziel, die je nergens kwijt kan. Je praat er niet met anderen over.

Snelweg: Je staat in verbinding met de geestelijke wereld.

Vrachtwagens: Deze brengen je aardse zaken

Iemand vermoord je:
Iets is in je gedood

Tas: Symbool voor het geestelijk hebben en houden

Geld; Symbool voor geestelijke schatten

Gestolen tas of geld:
Je moet beter letten op je geestelijke schatten, laat ze je niet ontstelen

Zwarte paarden: Symbool voor diepe driften en emoties
Ze komen naar boven, laat ze naar boven komen, ken ze, dan word je de prins op het witte paard

Schaal: dit is de graal, bevat de levende geest

Lift: Je staat in verbinding en snel met de geestelijke wereld

Water: het symbool van het onbewuste

Vliegende schotel:
bevat energie van hogere dimensies en andere geestelijke werelden
De Christuskracht komt ook uit andere dimensies in de mens op aarde binnen

Regelmatig terugkerende dromen.

Kijk er naar en let vooral op veranderingen, die geven je geestelijke groei

aan.
Geleide meditaties

Deze maken ook gebruik van de droomtaal

Dagdromen hebben dezelfde functie als nachtdromen.

De geschenken van de verschillende religies


Tekst
De geschenken van de verschillende religies

De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist; hij is een Confuciaan én een Taoïst, een Jood, een Christen én een Islamiet. De ware mens draagt de geschenken van de verschillende religies in het eigen hart mee als de gaven die God hem gegeven heeft en die hem maken tot de mens zoals God die bedoeld heeft.

1. Het Hindoeïsme leert mij hoe je als mens in een blijvende verbondenheid met de geestelijke wereld kunt leven. Ook geeft het mij inzicht in de ware vrede: die van het hart. Bovendien legt het Hindoeïsme – denk aan Mahatma Ghandi – het geschenk van de geweldloosheid in mijn hart neer.

2. Het Boeddhisme leert mij de kracht die van mededogen uitgaat. Dat mededogen wordt zichtbaar in een diepe eerbied voor alles wat leeft. Daarnaast leert het Boeddhisme mij de onschatbare betekenis van pacifisme, vegetarisme en het werken aan jezelf.

3. De Chinese religies – het Confucianisme en het Taoïsme – maken mij bewust van de kosmische wetten van harmonie, vrede en eerbied. Heel het aardse leven dient door deze wetten gedragen te worden. De Chinese religies leren mij ook dat ik in een blijvende verbondenheid leef met al mijn gestorven geliefden. Ook geven zij mij inzicht in de weg van het midden: tussen Yin en Yang, donker en licht, vrouwelijk en mannelijk.

4. Het Jodendom leert mij dat ik een individu ben: een mens met een eigen, persoonlijk leven. Het richt mijn aandacht op de kracht van mijn geweten en opent mijn ogen voor het aardse leven, voor een rechtvaardige samenleving en voor de wetten die het menselijk leven dragen.

5. Het Christendom leert mij de alomvattende betekenis van de liefde. Het aardse leven is een inwijdingsweg, waarop ik leer steeds zuiverder, eerlijker en liefdevoller te worden. Wie deze weg gaat, komt in verbinding met het hoger zelf, wordt een wetende en is niet langer een gelovige.

6. De Islam vestigt mijn aandacht op de ware betekenis van de Jihad: het gevecht met mijn eigen ego. Heel mijn leven staat in het teken van die heilige oorlog met mezelf. Van de Islam leer ik ook hoe belangrijk naastenliefde is. Hier op aarde heb ik te leven, en hier mag ik de liefde van Allah – die in zijn 99 namen tot uitdrukking komt – zichtbaar maken.

Bron: Hans Stolp

Hans Stolp: ‘Op de grens van leven en dood’


Lezing
‘Op de grens van leven en dood’

Kinderen weten het nog, onbewust: dat de dood geen einde is, maar een overgang naar de wereld van God.
Zij spreken daarover in hun eigen taal: “Straks, als ik een engel ben”
of: ‘Als ik straks bij oma ben”.
Ook kinderen die niet gelovig werden opgevoed, dragen dat onbewuste weten met
zich mee en vertellen daarover in de taal van het symbool.
Mensen die een BDE (bijna-dood-ervaring) kregen, weten het ook: de dood is geen einde, alleen maar de overgang naar een wereld van Licht.
Zij hebben die wereld zelf mogen zien, en daarom hebben zij hun angst voor de
dood voorgoed verloren.
Andere mensen vertellen dat zij hun geliefde hebben gezien na het overlijden: plotseling stond hij of zij zo maar in de kamer, vaak in een stralend licht.
Al deze ervaringen plaatsen ons opnieuw voor de vraag: wat is de dood eigenlijk,
wat gebeurt er als wij sterven?
De oude, spirituele christelijke traditie heeft een duidelijk antwoord op die vraag
en beschrijft de reis waaraan de stervende begint als een reis in zeven stappen.
Die reis begint bij het sterven, en eindigt bij onze intrede in de stralende Lichtwereld.
In onze tijd begint deze oude, spirituele kennis velen van ons weer te inspireren
en te helpen bij het zoeken naar ons eigen antwoord op die grote levensvragen van leven en dood.

De zeven stappen naar de Lichtwereld:

Wat gebeurt er als een mens sterft? Wat is de weg die dan begint, een weg die de gestorvene door de verschillende geestelijke werelden tot in de Lichtwereld brengt?
De oude christelijke traditie vertelt, dat de gestorvene zeven stappen zet op die weg
en elke stap brengt zijn eigen opgaven én geschenken met zich mee.

1. Het uitzicht op de overkant.
2. Het verbreken van het zilveren koord.
3. De eerste terugblik op het zojuist voltooide leven.
4. De doorgang door het Kamaloka of vagevuur.
5. Het opstellen van een levensplan voor het volgende leven.
6. De intrede in de Lichtwereld.
7. Leven en werken in de Lichtwereld.

Bezinning op de reis die onze gestorven geliefden maken – en die wij ook zelf eens zullen gaan maken -, kan ons troost geven en kan ons helpen om de blijvende verbinding met de gestorvenen te ervaren.
Daarbij is het zo, dat wij onze geliefde gestorvenen kunnen helpen en bijstaan op
hun reis: zij hebben ook daar onze liefde en hulp nodig.
En omgekeerd zullen onze geliefden vanuit hun nieuwe leven aan ‘de overkant’ ook
ons bijstaan bij onze weg door dit leven op aarde.
Het is boeiend om te zien, dat wat de oude spirituele christelijke traditie vertelt,
ook verteld wordt door andere tradities, zij het met andere woorden en benamingen. Maar in grote lijnen gezien blijkt het inzicht in het ‘leven voorbij de dood’ universeel
te zijn.`

Hans Stolp

10 lessen van innerlijke groei


‘Tien lessen van innerlijke groei’

1. Leren leven in het nu
2. Mild en aanraakbaar worden
3. Geduldig worden
4. Blijf niet in het denken hangen, maar leer denken met je hart
5. Word je bewust van je innerlijke schoonheid
6. Leer de verantwoordelijkheid voor je eigen leven dragen
7. Het beoefenen van eerlijkheid
8. Durf te groeien door los te laten en je open stellen
voor wat op je afkomt
9. Ontdek de beweging van de goddelijke geest bij de ander
10.Leer te luisteren

Hans Stolp