Jezelf zijn..


 Kies Ervoor Om Jezelf Te Zijn 
Als je er klaar voor bent …
neem dan de laatste stap om los te laten
 hoe anderen voelen dat je zou moeten zijn
 en verplaats je in wat je zou kunnen zijn voor jezelf!
Er kan misschien een druk zijn om bepaalde dingen op een bepaalde manier
te voelen, te zijn, te handelen of te doen.
Het is een bewuste keuze om dit te accepteren of niet.
De mensen om je heen vinden het misschien niet leuk als je je eigen weg kiest,
maar het enige dat je moet zijn, is jezelf.
~ De Schepper ~
Advertentie

Levenslessen


Onze daden, ons gedrag en onze manier van handelen hebben gevolgen in het leven. ‘Elk van ons heeft precies wat hij verdient’.

Deze stelling is gebaseerd op de gevolgen van onze handelingen. Het is makkelijk om deze welbekende en populaire uitspraak te geloven wanneer hetgeen we verdienen iets positiefs is. Twijfel steekt echter zijn kop op wanneer hetgeen we ‘verdienen’ en hetgeen het leven ons biedt nadelige omstandigheden zijn die ons alleen maar pijn, veranderingen en ongeluk brengen. Is het dan nog steeds zo dat alles dat ons overkomt veroorzaakt wordt door de gevolgen van onze handelingen?

Ik zou daarom willen zeggen dat ‘elk van ons heeft wat hij nodig heeft’. Soms hebben we het nodig om de gevolgen van een kwade daad direct te zien. En in veel andere gevallen dient hetgeen ons overkomt als een leerervaring. Het is nu eenmaal noodzakelijk dat we leren en deze noodzaak kan de verklaring zijn voor een groot deel van de dingen die ons in het leven overkomen, die we niet in verband willen brengen met een ‘waanzinnige, onjuiste, ongepaste of kwade daad’ uit het verleden. Daarom ‘heeft elk van ons wat hij nodig heeft om te leren’.

Daarom wil ik hieraan toevoegen dat ‘we voorbereid zijn op hetgeen we moeten ervaren, we beschikken over de vaardigheden en de strategieën om deze lessen te overwinnen en ermee te groeien, we gewoon moeten leren.’

Dit wordt ook wel veerkracht genoemd.

En hoewel dit allemaal misschien vrij moeilijk en ingewikkeld klinkt, zullen we naarmate we steeds meer leren en steeds meer overwinnen, steeds meer van onszelf en ons leven genieten en met beide steeds meer tevreden zijn.

Levenslessen gaan uit van het begrip dat het leven een school is waarop we kunnen leren, ons lessen eigen kunnen maken, dingen aan anderen kunnen leren, kunnen leren van wat anderen ons laten zien, onze mate van bewustzijn kunnen vergroten, kunnen helen en het diepste deel van ons zijn kunnen ontwaken.

Onszelf op deze manier aan ons moment in het leven aanpassen, doen we altijd met het doel om de betekenis van ons leven te vinden, de harmonie in onze manier van leven, onze gezondheid, welzijn, emotionele evenwichtigheid en ons geluk.

–Dolores Rizo, psycholoog. Online therapie.–

Bron:http://verkenjegeest.com/levenslessen/

Ieder van ons Beleeft het leven op een andere wijze of manier. Van levenslessen leer je, niet in een dag, wel op langere termijn. Net zoals we ook niet geleerd hebben als baby om in een dag te leren lopen. Ook je levensvisie speelt een grote rol mee, zoals hoe kijk je tegen het leven aan? wat zijn je normen en waarden. Wat heb je van jezelf geleerd? allemaal belangrijke vragen waar jij zelf alleen het antwoord op weet..

Wetenswaardigheden


Wetenswaardigheden

Wist je dat…

  1. Mensen per dag gemiddeld zo’n 40.000 gedachten verwerken.
  2. Minimaal 70% van die gedachten negatief zijn of een alarmerende functie hebben.
  3. We elke dag opnieuw nagenoeg dezelfde grammofoonplaat afspelen in ons hoofd, maar ons hier veelal niet van bewust zijn.
  4. We eerder denken in termen van wat we niet willen in plaats van wat we wel willen.
  5. De gedachten die wij denken bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen.
  6. De gedachten die wij denken een grote invloed hebben op onze gezondheid.
  7. We niet zozeer overstuur raken door wat ons werkelijk overkomt, maar door onze gedachten over wat er gebeurt.
  8. Hoe meer wij proberen niet negatief te denken, hoe negatiever onze gedachten worden.
  9. Wij niet onze gedachten zijn.
  10. We zelf kunnen kiezen wat we denken.

Denken, voelen en handelen

Denken, voelen en handelen hangt nauw met elkaar samen. De gedachten die wij denken bepalen hoe wij ons voelen en hoe wij handelen. En op zijn beurt versterkt ons gedrag weer de manier waarop we denken.

Leef je maar eens helemaal in in de volgende gedachte: ‘Ik hou van je’ en spreek deze gedachte een paar keer zo overtuigend mogelijk uit. Hoe voel je je nu? Wat is het eerste dat je nu zou willen doen? Leef je vervolgens eens helemaal in in de gedachte: ‘Ik haat je’ en spreek deze gedachte een paar keer zo overtuigend mogelijk uit. Hoe voel je je nu? Wat is het eerste dat je nu zou willen doen? Merk je hoezeer je gedachten bepalen hoe jij je voelt en hoe je handelt?

Ben jij een echte denker, voeler of doener?

Één van deze drie heeft meestal de overhand. Zo heb je de echte denkers, degenen die voornamelijk in hun hoofd leven, de voelers, die snel geëmotioneerd raken en de doeners, die de hele dag in de weer zijn en moeite hebben met stilzitten.

Voor de denkers is het de uitdaging om zich meer bewust te worden van en meer in contact te komen met hun lichaam en gevoelens en om sneller in actie te komen.

De voelers hebben als uitdaging om realistischer te leren denken, hun gedrag af te stemmen op wat er werkelijk gebeurt en op basis daarvan doordacht, planmatig en evenwichtig actie te ondernemen.

Voor de doeners ligt de uitdaging in het leren uitstellen van hun directe reacties om hun gedachten en gevoelens te onderzoeken en op basis daarvan doordacht, planmatig en evenwichtig actie te ondernemen.

Wat heeft bij jou de overhand? Ben je een echte denker, voeler of doener? Sprak de kolom gezond denken je direct aan dan ben je waarschijnlijk een echte denker. Voelde je je direct aangetrokken tot de kolom gezond voelen dan heeft het voelen waarschijnlijk de overhand. En klikte je direct door onder het kopje gezond leven dan ben je hoogstwaarschijnlijk een doener.

Bron: http://www.gezondheidvanbinnenuit.nl/gezond-denken/wetenswaardigheden