Wijsheid van de boom


wijsheid boom

Advertentie

10 lessen van innerlijke groei


‘Tien lessen van innerlijke groei’

1. Leren leven in het nu
2. Mild en aanraakbaar worden
3. Geduldig worden
4. Blijf niet in het denken hangen, maar leer denken met je hart
5. Word je bewust van je innerlijke schoonheid
6. Leer de verantwoordelijkheid voor je eigen leven dragen
7. Het beoefenen van eerlijkheid
8. Durf te groeien door los te laten en je open stellen
voor wat op je afkomt
9. Ontdek de beweging van de goddelijke geest bij de ander
10.Leer te luisteren

Hans Stolp

‘De zeven stappen van geestelijke groei’


‘De zeven stappen van geestelijke groei’

1. Kijken
Kijk en kijk met al je aandacht.
Kijk met de zintuigen van je hart,
want het hart ziet wat jouw ogen
niet kunnen zien. Kijk met je hart
en je zult weten wat er leeft in de ziel
van de ander, in de ziel van de dieren,
van de natuur en van moeder aarde.

2. Verwondering
Kijk terug op je leven en ontdek
hoezeer je in alles werd geleid.
Zie, hoe je een leven lang behoed werd
en met liefde omringd. Zie, hoe
het donker van je leven de geboorte-
grond werd van het licht. Kijk,
verwonder je en dank God.

3. De roeping
Jij en ik: we worden geroepen.
In de vragen die het leven stelt,
in wat wij anderen mogen geven,
ligt de roeping van ons leven besloten.
Weet jij waartoe je geroepen werd?
Om te dienen, misschien? Of om te geven,
om te spreken of om in stilte te luisteren?

4. De levenslessen
Zo vele lessen werden ons voorgelegd
en zoveel ervaringen deden wij op
die soms pijn deden, eenzaam maakten
en die we maar met moeite konden
verwerken. Maar dwars door de pijn
van het verwerken heen vonden we
iets kostbaars: een inzicht, vrede, liefde.

5. Wie zijn wij?
Wij zijn meer dan het ego dat leeft
in onze ziel en dat we zo goed kennen.
Diep vanbinnen leeft een hogere,
een diepere kracht: de geest in ons.
Verbind je met die geest, richt je aandacht
op haar stille aanwezigheid en voel
de vrede en de warmte die van haar uitgaan.

6. De kleine wachter
De kleine wachter op de drempel:
wie kent hem niet? Wie kent niet de angst
die je zo plotseling overvallen kan?
Wie kent niet de woede die in je opwelt
en die je maar moeilijk beteugelen kunt?
Niemand kan geestelijke ervaringen op-
doen zonder de ontmoeting met de wachter.

7. De grote wachter
Maar wie het diepste donker heeft doorleefd,
die mag ook het hoogste licht ontwaren.
Die mag Christus zien, hem voelen, zijn liefde
in zich, ja om zich weten. En wie deze liefde
eenmaal heeft ontmoet, die weet: het leven
werd rijk omdat ik Hem mocht ontmoeten,
die de rijkdom, ja, de vervulling van mijn leven is.

Hans Stolp

Spirituele groei.


Spirituele groei is een proces van innerlijk ontwaken en je bewust worden van je innerlijke wezen. Spirituele groeiHet betekent dat jij je bewust wordt van een voor jou nieuw en hoger bewustzijn die verder gaat dan je huidige bewustzijn. Ook zullen er een aantal universele waarden ontwaken waar jij je mogelijk op dit moment nog niet van bewust bent. Het betekent verder gaan dan de geest en het ego en je realiseren wie je werkelijk bent.

Spirituele groei is een proces van afstand doen van (verkeerde) opvattingen, gedachten, overtuigingen en ideeën en ons hierdoor steeds meer bewust worden van ons innerlijke zijn. Dit proces onthult de innerlijke geest die altijd aanwezig is maar die verborgen zit achter ons grote ego persoonlijkheid.

Spirituele groei is van groot belang voor iedereen en dus niet alleen voor mensen die zoeken naar spirituele verlichting en er voor kiezen om in afzondering te leven. Spirituele groei is de basis voor een beter en harmonieuzer leven, een leven vrij van spanning, angst en zorgen.

Door te ontdekken wie we werkelijk zijn zullen we het leven op een andere manier benaderen. Je leert om jezelf en je gemoedstoestand minder te laten beïnvloeden door de omstandigheden van buitenaf. We creëren rust en onafhankelijkheid en ontwikkelen een sterke en krachtige persoonlijkheid. Met deze vaardigheden kunnen we ons makkelijker door het dagelijkse leven voortbewegen.

Spirituele groei betekent niet dat je weg kunt lopen van je verantwoordelijkheden, jij je vreemder gaat gedragen en voor anderen ontoegankelijk bent geworden. Het is juist een manier van groeien die je gelukkiger, blijer, bewuster en meer verantwoordelijk maakt.

spiritueel groeienJe kunt de weg van spirituele groei bewandelen en op hetzelfde moment leven als ieder ander. Je hoeft je niet af te zonderen van de rest van de wereld en je ook niet anders te gedragen. Je kunt gewoon je gezin verzorgen, naar je werk gaan of een eigen bedrijf runnen en op hetzelfde moment bezig zijn met oefeningen die je spirituele groei ontwikkelen.

Een goed en evenwichtige leven vraagt van ons dat we niet alleen ons lichaam,onze gedachten en gevoelens aandacht geven maar ook onze geest en dat bereik je door spirituele groei.

Tips die je kunnen helpen spiritueel te groeien

 1. Lees vaker spirituele boeken. Denk na over wat je leest en hoe je deze informatie kunt toepassen in je dagelijkse leven
 2. Mediteer minimaal 15 minuten per dag. Als je niet weet hoe je moet mediteren, koop dan een boek, cd of dvd over mediteren. Je kunt natuurlijk ook altijd een cursus volgen.
 3. Leer hoe jij je geest rustig kunt maken door concentratie oefeningen of mediteren.
 4. Leer inzien dat jij een spirituele geest bent in een fysiek lichaam en niet een fysiek lichaam met een spirituele geest. Als je dit kunt accepteren zal het je houding op diverse vlakken ten opzichte van het leven veranderen.
 5. Kijk regelmatig bij jezelf naar binnen en in je geest en probeer uit te zoeken waardoor jij je bewust en levendig voelt.
 6. Denk positief. Als je merkt dat je negatieve gedachten hebt probeer deze dan onmiddellijk om te zetten naar positieve gedachten. Word je bewust van de gedachten die bij je opkomen. Sta open voor positieve gedachten en neem afscheid van negatieve gedachten.
 7. Maak er een gewoonte van om geluk te ervaren. Bekijk het leven altijd van de zonnige kant. Geluk komt van binnen uit. Laat externe factoren niet je geluk bepalen.
 8. Oefen regelmatig je doorzetting vermogen en wilskracht en neem vaker beslissingen. Dit versterkt je en geeft je meer controle over je geest.
 9. Wees dankbaar voor alles wat je krijgt.
 10. Ontwikkel verdraagzaamheid, geduld, mededogen en werkelijke aandacht voor anderen.

Spirituele groei is een recht van iedereen. Het is de weg naar een gelukkiger en vredig leven. Iedereen, of je nu materialistisch of juist heel spiritueel bent, is uitgerust met dezelfde geest. Hoe goed deze zichtbaar is en aan de oppervlakte komt is afhankelijk van hoeveel je geest verborgen of bedekt is met gedachten, overtuigingen of negatieve gewoonten.

Wij wensen je veel succes met je spirituele groei.

Peter en Gea Rigtering

http://veranderje.nl/blog/spirituele-groei/

De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde


 

 

De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde

 • – Pamela Kribbe channelt de aarde –

  De Aarde spreekt over de relatie tussen mens en dier en de spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde. Daarmee wil zij licht werpen op onze rol ten opzichte van dieren, wat wij voor hen kunnen doen en ook wat wij van hen kunnen ontvangen. De Aarde wil de aandacht vestigen op de mogelijkheid van een vreugdevolle samenwerking met het dierenrijk.

  Lieve mensen,

  Het vervult mij met veel blijdschap om in jullie midden aanwezig te zijn en door jullie gekend te worden. Jullie zien mij, jullie Moeder Aarde, als volwaardige partner in de schepping. Je erkent mij doordat je mijn schoonheid waardeert, je bekommert om de natuur en je verbonden weet met het dierenrijk. Jij die dit hoort of leest, staat open voor een verbinding met mij. Ik dank je daarvoor want het is iets dat zowel mij als jou veel kan geven.

  DierenRijk De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde

  Uiteindelijk zijn wij één. We worden gedragen door één bewustzijn: het bewustzijn van God zelf, dat op allerlei manieren zich manifesteert en ervaring opdoet. Door ons allen stroomt één bewustzijn, door het mensenrijk, het dierenrijk, het plantenrijk en het mineralenrijk. Voel dat eens. Deze eenheid maakt het mogelijk dat wij, in onze verscheidenheid, met elkaar kunnen communiceren, van elkaar kunnen leren en elkaar daardoor verrijken. Dat is het doel van deze workshop, van dit samenzijn: dat je je verrijkt voelt door al wat leeft op aarde, in het bijzonder door de dieren die jullie als trouwe kameraden omringen.

  Ieder van jullie die zich aangetrokken voelt tot dit onderwerp heeft, nu of in het verleden, een diep contact ervaren met dieren. Dit contact reikte verder dan het verzorgen of onderhouden van een dier. In dit contact was er iets dat je hart beroerde en je emotioneel raakte. Wanneer deze innerlijke geraaktheid er is geweest, heb je iets waardevols gegeven aan het dierenrijk. Door jouw aandacht en openheid voor het dier dat er was of is in je leven, geef je een belangrijke energie door aan het dierenrijk.

  De natuur en het dierenrijk verlangen ernaar gezien te worden door mensen, gewaardeerd te worden om wie ze zijn. Ze zijn deel van de schepping en wanneer jullie dieren respectvol en zorgvuldig behandelen, worden zij daar innerlijk blij van. Jullie maken je soms zorgen of je wel genoeg doet voor het dierenrijk, om het lijden dat er is te verzachten. Je neemt waar hoe respectloos er met dieren wordt omgegaan, en dit geeft je een zwaar en moedeloos gevoel. Sommigen van jullie kunnen daar zelfs somber en gedeprimeerd van worden.

  Vandaag wil ik iets vertellen over de relatie tussen mens en dier en de spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde. Hiermee wil ik je iets duidelijk maken over jouw rol ten opzichte van dieren, wat je voor hen kunt doen en ook wat jij van hen kunt ontvangen. Ik wil je aandacht vestigen op de mogelijkheid van een vreugdevolle samenwerking met het dierenrijk.

  De betekenis van de band tussen mens en dier

  Alle levensvormen op aarde hebben een bepaalde bestemming. Alles wat leeft is bezig zich te ontwikkelen en te ontplooien in een creatieve scheppingsdans. De mens onderscheidt zich van alle andere levende wezens op aarde doordat hij over een vrije wil beschikt, waarmee hij vorm kan geven aan zijn realiteit op een manier die dieren vreemd is. Dieren leven vanuit hun natuurlijk aangeboren instinct en zij zijn energetisch sterk verbonden met de soort waarvan zij deel uit maken. Ze leven grotendeels vanuit de essentie van hun soort, wat betekent dat hun individualiteit nog niet zo sterk is ontwaakt als bij mensen.

  Mensen beschikken over een hoge mate van individualiteit en vanuit die individualiteit zoeken ze vorm te geven aan hun levensweg. Daarbij gebruiken mensen veelal hun hoofd en hun wilskracht om hun ideeën om te zetten in de materiële werkelijkheid. De vrijheid om te scheppen is aan de ene kant een gave en een krachtbron, behorend tot het mens zijn. Aan de andere kant kan dit vermogen ook leiden tot disbalans en zelfs geweld en vernietiging. Als je als mens teveel leeft vanuit het denken en willen, als je teveel wilt sturen en ordenen, raak je het contact kwijt met het geheel waarvan je deel uitmaakt. Je ervaart de verbondenheid hiermee niet meer en bevind je in een vacuüm. Zoals de geschiedenis laat zien, stelt de mens zich dan eigenmachtig op boven de natuur en wil hij de natuur onderwerpen ten dienste van zichzelf. Dit heeft een gewelddadig effect gehad op de natuur, op de dieren, planten en mineralen. De mens zelf lijdt er ook onder. Hij is vervreemd geraakt van zijn eigen natuur, zijn spontaniteit, zijn gevoel.

  Geen ander levend wezen op aarde kan zich zo eenzaam en verloren voelen als de mens. Dieren en de rest van de niet-menselijke natuur voelen instinctief een verbinding met het geheel. Dit is voor hen vanzelfsprekend, ze twijfelen daar niet aan en kunnen zich daarom makkelijker overgeven aan het leven. Dieren leven in het nu, ze denken niet na over de toekomst. De mens heeft zijn natuurlijke verbinding met het leven verloren. Wat is de bedoeling van zijn weg op aarde?

  Het zelfbewustzijn en de scheppingskracht die horen bij het mens zijn, vormen niet alleen een krachtbron en een gave. Deze vermogens kunnen ook een valkuil worden en in die valkuil is de mensheid overduidelijk gevallen. Dat neemt niet weg dat de mensheid tóch een belofte in zich draagt, die heel bijzonder en verrijkend is voor alle levende wezens op aarde. Het dierenrijk heeft op onderbewust niveau weet van deze belofte. Er is vanuit het dierenrijk nog steeds respect voor de mensheid en de mogelijkheden die de mens in zich draagt.

  Wat is nu die belofte, die spirituele bestemming van de mens? Als de mens bereid is zijn scheppend bewustzijn te gebruiken in verbinding met de natuur, vanuit een wederzijds geven en ontvangen, kan het leven op aarde zich werkelijk ontplooien tot een creatieve scheppingsdans. De natuur kan de mens voorzien in zijn levensbehoeften en hem inspireren door haar schoonheid en evenwicht. De mens kan ook de natuur iets geven. Wat de mens aan de natuur geeft door zich in respect en openheid met haar te verbinden, is bewustzijnsgroei. Ik wil dit graag nader uitleggen.

  De geboorte van individualiteit in dieren

  In alles wat leeft op aarde is bewustzijn aanwezig, ook in een plant, ook in een steen. Dieren zijn voor mensen het meest herkenbaar als bewuste wezens omdat zij het meest als individu in de wereld staan. Je kunt een dier doelgericht zien bewegen door de werkelijkheid, afwegingen makend en reagerend op zijn omgeving. Bij planten en stenen is dit minder zichtbaar. Hun bewustzijn is dromeriger en passiever van aard. Het is voor mensen makkelijker zich te verbinden met dieren vanuit een bepaalde herkenbaarheid.

  Als je een dier benadert vanuit liefdevolle aandacht, dan geef je het dier het besef dat het uniek is, dat het bijzonder is, dat het een individu is. Niet zo maar een exemplaar van een soort, maar een individu met een eigen binnenwereld, een eigen beleving van de wereld. De mens draagt bij aan de geboorte van individueel bewustzijn in dieren. Het dier voelt in het contact met de mens zijn bewustzijn groeien. Op het moment dat jij het met aandacht en liefde omringt, wordt het wakker voor zichzelf. Dit gebeurt heel duidelijk in de relatie die jullie aangaan met huisdieren. Je ontwikkelt een unieke band met zo’n dier. Deze verbinding werkt breder door in het dierenrijk, het vergroot niet alleen het zelfbewustzijn van dat specifieke dier, maar het vergroot ook het bewustzijn van de soort waarvan het dier deel uitmaakt. Door jouw menselijke bewustzijn in zich op te nemen, maakt het dier kennis met een andere belevingswereld dan die hij kent vanuit zijn dierlijke natuur. Het dier staat hiervoor open, wil deze ervaring opdoen om zelf het domein van het voelen en beleven dieper te verkennen. Huisdieren pikken vaak de emoties op van hun baasjes, en ook al zijn deze negatief, het is iets waarvoor dieren vanuit hun ziel kiezen omdat zij iets willen leren van het soort bewustzijn dat mensen bij zich dragen.

  Soms kan het aanvoelen van de stemmingen van hun baasje dieren belasten. Het kan zelfs lichamelijke klachten of gedragsproblemen veroorzaken. Toch nemen zij dat op de koop toe. Zij willen graag bij jullie zijn. Dit is vanuit een verlangen om zelf tot bewustzijngroei te komen én ook omdat ze zoveel van jullie houden. Zoals velen van jullie weten, hebben huisdieren een ongelooflijke trouw en dienstbaarheid naar mensen toe. De liefde en aandacht die je hen geeft, retourneren zij in veelvoud. Het contact met dieren kan spiritueel ook veel betekenen voor mensen. Dieren kunnen de mens herinneren aan de oerverbondenheid van elk levend wezen met het geheel. Dieren kunnen je door hun aanwezigheid stimuleren meer los te laten, uit je hoofd te komen, te vertrouwen op het leven. Dieren kunnen je rust, aarding en ontspanning brengen. De pure liefde van een dier kan je doen realiseren dat er van je gehouden wordt, ongeacht wat je presteert of hoe je eruit ziet. Dieren kunnen je terugbrengen bij je kern.

  Energetisch gezien kan er een prachtige wisselwerking zijn tussen mens en dier. Jullie stimuleren de geboorte van individualiteit in dieren en dieren stimuleren in jullie een gevoel van verbondenheid.

  Wat dieren willen en waar eigenlijk alle leven op aarde innerlijk op is gericht is bewustzijnsgroei: je meer bewust worden van jezelf en toegroeien naar de vorming van een vrije wil en individuele zelfexpressie. Met de geboorte van zelfbewustzijn, ontstaat individualiteit en vanuit individualiteit ontstaat ware creativiteit. Wanneer je een bewust scheppend, individueel wezen bent, kun je buiten de wetmatigheden van de natuur treden en iets nieuws scheppen. Iets nieuws scheppen kan alleen als je kunt afwijken van aangeleerde gewoontes en aangeboren instincten. De geboorte van individualiteit in een levend wezen is iets heel groots op zijn ontwikkelingsweg. Het staat gelijk aan de geboorte van de ziel. Dieren zijn levende wezens die bezig zijn als individuele ziel geboren te worden, in een lang proces van innerlijke ontwikkeling. Mensen hebben al een individuele ziel, zijn zelfs al zover dat ze ook de uitwassen, de valkuilen hebben ervaren van een te sterk ontwikkelde vrije wil. Mensen kunnen dieren helpen tot zelfbewustzijn te komen en dieren kunnen mensen thuis brengen op aarde, in verbondenheid met de natuur.

  Het lijden van dieren verzachten

  Tot slot wil ik graag ingaan op de vraag hoe je het lijden van dieren kunt verzachten. Velen van jullie worden in je hart geraakt door de respectloze omgang met dieren in de wereld. Sommigen van jullie raken daarvan zelfs uit balans en voelen een zware pijn en machteloos verdriet in de confrontatie met dit lijden. Ik wil je een paar suggesties aan de hand doen waardoor het omgaan met en bijstaan van dieren een vreugdevolle samenwerking kan worden, waar jullie allebei geïnspireerd door raken.

  – Je doet al heel veel door hier te zijn op aarde

  Realiseer je dat jij in je diepste wezen een healer bent, een hoeder van de aarde. Je bent diep verbonden met mij vanuit je ziel. Er bestaat een oude afspraak tussen mij en jou. Jij wilde als ziel hier incarneren om de aarde te verrijken en te bevruchten met jouw liefdevolle bewustzijn. Ook wilde je hier komen om te genieten en je verbondenheid te ervaren met de rijkdom aan leven die zich op aarde manifesteert. Door hier te zijn, de schoonheid en harmonie in de natuur te waarderen, en jouw natuurlijke trilling uit te stralen waar je ook gaat of staat, help je al mee om heling te brengen aan de dieren en de aarde.

  Je twijfelt er misschien aan of dit wel genoeg is, maar besef dat bewustzijn altijd scheppend is. Als jij op aarde een bewustzijn kunt vasthouden van liefde voor de natuur en warmte en respect voor dieren, wordt dit bewustzijn gevoeld en waargenomen door dieren en door mij. Het is mensen eigen zich af te vragen of ze wel genoeg doen en je kijkt dan naar concrete, zichtbare resultaten. Echter, de trilling van jouw bewustzijn verandert iets, harmoniseert iets, zonder dat je iets doet of zegt.

  – Zie dieren niet als slachtoffer, eer hun weg

  Realiseer je daarnaast dat dieren een eigen bewustzijn hebben. Zij hebben gekozen voor hun leven op aarde om hiervan te leren en te groeien in bewustzijn. Dieren zijn innerlijk bereid veel te geven in dienstbaarheid aan de mens. Zeker is het zo dat zij gevoelsmatig lijden onder een respectloze behandeling. Maar het helpt hen niet als je in die pijn meegaat, als je met hen gaat meelijden. Eer hun weg. Het helpt hen meer als jij bij jezelf blijft en nagaat bij jezelf wat jij positief kunt bijdragen aan hun welzijn. Dieren zijn met weinig al blij. Vertrouw op de kracht van een klein gebaar.

  – Respecteer je grenzen en houd balans tussen geven en ontvangen

  Stem je innerlijk af op het dier of de dieren die je wilt helpen. Voel aan wat mogelijk is, wat voor jou blij en vreugdevol aanvoelt en waar ook jij geïnspireerd van raakt. Dat is jouw weg. Onthoud: jij bent hier om jouw unieke zielelicht gestalte te geven. Doe wat je gevoel je ingeeft, doe wat je vreugdevol stemt, laat je van binnenuit inspireren. Volg het ritme van jouw hart. Ook waar het gaat om bewustzijnsverandering op aarde ten behoeve van de dieren, is er een plaats en tijd voor alles.

  DierenRijker De spirituele betekenis van het dierenrijk op aarde

  Dieren helpen zou iets vreugdevols moeten zijn waarin je geeft én ontvangt, waarin je wederzijds geïnspireerd wordt tot bewustzijngroei. Vanuit jullie drang om lijden weg te nemen, kun je teveel gaan geven en je grenzen uit het oog verliezen. Dieren hebben een goed ontwikkeld gevoel voor grenzen. Om uit te vinden of je teveel wilt geven, kun je een dier innerlijk raadplegen en vragen wat het van je verlangt. Dit is vaak iets anders dan je verwacht. Je kunt ook vragen om een innerlijke gids in de vorm van een dier. Laat een dier in je verbeelding bij je komen en vraag het om een boodschap. Zie het omgaan met dieren als tweerichtingsverkeer; zie jezelf als gever én ontvanger.

  – Laat je hoofd los en vertrouw op je gevoel

  In het intuïtief contact maken met dieren komen jullie veel zelftwijfel tegen. Voel ik het wel goed, verzin ik het niet allemaal, is het geen projectie van mijn kant?

  Zie dit proces van contact maken als een ontdekkingsreis. Op deze reis word je gevraagd je hoofd als kompas los te laten, en te gaan varen op je gevoel. Als je merkt dat je vaak wordt gehinderd door je denken, door je hoofd, oordeel er niet over. Het is een groot probleem van de mensheid als geheel dat mensen teveel in hun hoofd leven. Je voelt je mede aangetrokken tot communicatie met dieren omdat je het mentale meer wilt loslaten, dieper wil zakken in je gevoel, om bij je innerlijk weten te komen.

  Als je merkt dat je twijfelt aan jezelf, onzeker bent over je vermogen tot communiceren met dieren, zie het als een kans om de angst in jezelf aan te zien, en om jezelf te bemoedigen. De dieren willen je hier graag bij helpen. In hun ogen maak je niet snel fouten. Zij voelen de oprechtheid van je intenties en dat betekent al heel veel voor hen.

  Voel eens, op dit moment in deze ruimte, de aanwezigheid van de dieren met wie jullie op één of andere manier in verbinding staan, zowel levende als overgegane dieren. Ook gestorven dieren blijven met jullie verbonden. Hun trouw gaat zo diep dat het over meerdere incarnaties heengaat en de eeuwen trotseert. Voel hun aanwezigheid. Ze zijn hier verzameld om je heen.

  Laat hen aan jou vertellen waar zij gelukkig van worden, wat zij graag van jullie ontvangen. Zij spreken niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het grotere geheel van het dierenrijk. Zie eens, voel eens hoe enthousiast ze zijn. Ja, sommigen van hen dragen wonden met zich mee, emotionele wonden, maar kijk eens hoeveel blijheid er in hen is! Zij voelen zich vereerd met de verbinding die je maakt met hen. Zij voelen zich gezien door jou.

  Sta nu ook open voor wat zij jou willen geven. Voel hoe zij jou op hun eenvoudige manier uitnodigen te geloven in jezelf en gewoon jezelf te zijn. Te voelen wat je voelt, te zijn wie je bent. Het simpel te houden. In het nu te zijn.

  Zie de kracht en de volwaardigheid van de dieren. Voel hun levenslust en kracht, hun trouw, dienstbaarheid en liefde. Geniet van die positieve kracht! Beantwoord hun roep om met hen samen te werken als gelijkwaardige partner in het aardse scheppingsavontuur.

  © Pamela Kribbe

  www.pamela-kribbe.nl

  Bron: http://www.nieuwetijdskind.com/spirituele-betekenis-van-het-dierenrijk/

Kies de boom die je aanspreekt


 

Bomen zijn bekend om de magie en wijsheid te houden in hen. Een boom is een symbool van groei, kracht en harmonie. In tijden van onzekerheid, kunnen we ons wenden tot de raad van bomen en de natuur om ons heen … Kies een boom die het meest tot je spreekt. Lees hieronder het antwoord om te weten te komen welk persoonlijk bericht belangrijk voor je is op dit moment. Voel je vrij om commentaar te geven en te delen!

 

sprekende bomen

APPELBOOM:

De Appelboom is Moeder Natuur op haar best. Het is een combinatie van voeding, schoonheid en stabiliteit. Al vele jaren is de Appelboom een heilige en magische bron van voedsel en voeding geweest. Het is een symbool van onsterfelijkheid en overvloed. Wanneer de Appelboom je aanspreekt, de zuiverheid en eerlijkheid vraagt ​​je om te stoppen en na te denken over alles waar je zijn gezegend  mee bent. Wat zijn de zegeningen in je leven? Zelfs als het lijkt niet dat je veel hebt, heb je altijd iets om dankbaar voor te zijn Life. Hoe meer dankbaarheid die je voelt, hoe meer zegen er op je weg komt. De Appelboom is een herinnering aan alle van de blokkades in je leven die je niet zijn van dienst te verwijderen. Toon onverschrokkenheid als je vooruit wilt gaan in je nieuwe levenservaringen. Moeder Natuur is altijd die naast je. Toon dankbaarheid aan haar door de tijd doorbrengen in de natuur.

ASH BOOM:

De Ash boom staat bekend als ‘The Old World Tree’, vol met oude magische wijsheid en mysterie. Het is het symbool van de macht door middel van opoffering en strijd. Door de eeuwen heen heeft de Ash boom als  factor  bijgedragen ​​tot tovenaar magische toverstokken of personeel tovenaar geweest. Wanneer de Ash boom je roept, wil deze je eraan herinneren dat je leven niet hoeft te worden beperkt blijven tot noodzaak. Je leven moet worden gevuld worden met plezier, verbeelding en geluk. Je moet je een bemoedigend gids van het universum voelen om een leven van gemak en flow te krijgen. Het is tijd voor jou om het leven te vertrouwen en intuïtieve actie die je zal helpen uit te breiden om je ervaringen te nemen. De Ash boom brengt je geloof en magie. Wek het idee dat je een wezen bent van de schepping en krachtige verandering. Er is geen behoefte aan strijd en pijn. Alle obstakels die op je pad komen, jullie zijn de co-creator ervan. Denk met gemak en flow, en als je gelooft, zul je ook ontvangen.

BERKBOOM:

De Berk is het absolute symbool van schoonheid en creativiteit in het bos. Berk vertegenwoordigt een nieuw begin, het stellen van grenzen, vernieuwing en zuivering van uw huidige situatie. Deze boom is sterk en kan de meeste temperaturen aan; echter kan het zijn ongewenste blaffen werpen, net als een slang die vervelt. Wanneer de Berk je aanspreekt, is het de vraag om je te reinigen en een huidige situatie in je leven te vernieuwen. Je hebt de kracht om te genezen en opnieuw waar te maken wat je maar wilt. Werp weg wat je niet meer dient. Laat oude gewoonten, oude overtuigingen en negatieve energie achter je. Het is de perfecte tijd voor een persoonlijke heruitvinding.

CEDAR TREE:

De sterke en stabiele Cedar boom biedt bescherming om zo veel levende wezens. Zijn duurzaamheid en uithoudingsvermogen kan duren voor honderden en honderden jaren. De Cedar boom heeft nogal een simplistische benadering van het leven, net als de boodschap die zij levert aan jou. Als de Cedar tree  jou aanspreekt, is het delen van de wijsheid van de veiligheid en genezing. Vergeet niet dat de dingen altijd eenvoudiger zijn dan ze lijken. Je moet het LEVEN VERTROUWEN. Niet na denken over iets. Houd alles eenvoudig, schoon en laat je leven je leiden door je hart. Wanneer je evenwichtige en overzichtelijke gedachten behoudt, zul je merken dat je de kracht bezit om op te lossen en te helen, alle problemen die zouden kunnen komen voor jou regelen. Wanneer je besluit om te leven met eenvoud en vertrouwen, heb je een grote kans op een sterk en een lang en gezond leven.

CHERRY TREE:

De Kersenboom is een mooi en geurig symbool van kwetsbaarheid en het leven. Eerste fase van de Cherry’s is een perfecte bloem die slechts een korte tijd blijft voor het transformeren in een heerlijke en voedzame vruchten. Het is een perfect voorbeeld dat het leven zo heel kostbaar is en van korte duur. Wanneer de Kersenboom je aanspreekt, is het een boodschap van geluk en het leven. Het leven is te kort om af te wegen door negativiteit en zwaarte. Je leven is gevuld met zulke lieve en vruchtbare kansen; je hoeft je alleen maar bewust van hen te worden om te kunnen profiteren van hen. Geniet van de prachtige bloesems. Geniet van de vreedzame transformatie naar rijke overvloedige fruit. Leef elke dag alsof het gaat om de mooiste dag van je leven. Je leven is mooi en waardevol. Carpe Diem!

CIPRES:

De Cypress boom is een symbool van eenzaamheid en opoffering. Volgens oude verhalen, is de Cypress boom altijd een voorbeeld van verdriet en reservering geweest. Er is geen verwennerij wat zo ooit, als de boom van de cipres beperkt de groei in bloei. Wanneer de cipres je aanspreekt, stuur een boodschap van innerlijke vraag. Wat ben je aan het opofferen in je leven? Wat ben je aan het opgeven van dat zou worden helpen bij je ware geluk? Jij bent de schepper van je eigen leven en alleen van jou. Ieder individu moet de mogelijkheid hebben om hun eigen reis en bestemming hebben om uit te spelen. Niemand zou ooit de houder’ van een ander te zijn. Als je voelt dat je hebt jezelf op te offeren voor een ander of viseversa; neem een ​​stap terug en kijken wat er echt gaande is. Het geheim van het leven echt is geluk. Elk wezen op aarde moet de kans krijgen om het te ervaren.

ELM TREE:

De Iep is een oud symbool van vrienden, familie en traditionele waarden. Een zeer krachtige boom; haar schoonheid heeft ook warrior achtige kwaliteiten. De Elm boom zit vol met loyaliteit. Het is het symbool van het dragen van jouw hart op je mouw. Het is zo een trouwe en waardevolle voorbeeld van vechten voor wat je wilt, zelfs als je alle hoop in een situatie hebt verloren. Elm is een geaarde en inspirerende boom die bestand is tegen al dat neerkijkt. Wanneer de boom Elm jou aanspreekt, is het sturen van een boodschap van hoop en veerkracht. Als je ergens in gelooft, dan is het de moeite waard om een standaard voor te nemen. Deze wereld heeft behoefte aan meer passie voor de dingen die je dierbaar is. Als je het gevoel hebt alsof je hoop op wilt geven en niet langer vooruit kunt rekenen, weet dat je vastberadenheid en doorzettingsvermogen zijn vruchten zal afwerpen. Als iedereen  toe gaf, zag het er somber uit, zou er nooit een gouden metalen geweest, elke overwinningen of een belangrijke uitvindingen. Je hebt ook de mogelijkheid om wat je gelooft om op de top te komen staan. De Iep is altijd bij je voor goed geluk.

HAAGDOORNBOOM:

Voor duizenden en duizenden jaren, zijn een Hawthorn boom en zijn van nature twisted stam een symbool van optimisme en mysterie geweest. De belofte van kracht, vernieuwing en vriendschap; zorgen voor een gevoel van evenwicht en het gemak om al die komt in de buurt van het.zijn Het is de grote barrière en beschermer. De Hawthorn boom symboliseert persoonlijke grenzen en persoonlijke groei. Als een oude tovenaar met magie rondom hem, raadt de Meidoorn jou aan om zelfverzekerd en krachtig door middel van je eigen persoonlijke ritten blijven. Wanneer deze boom je aanspreekt, wil zij jou voorzien van een boodschap om avontuur en actie te ondernemen. Als je wordt geconfronteerd met een uitdaging op dit moment is het belangrijk om voor jezelf buiten de doos om te denken. Dingen kunnen altijd worden benaderd vanuit een andere hoek. Er is altijd een andere manier.

HAZELNOOTBOOM:

De Hazelnoot boom is een symbool van creativiteit, passie en vakmanschap. Een voorbeeld van instinct en verandering, deze boom herinnert je eraan dat je altijd kunt draaien over een nieuw blad. Je kunt om het even wat op elk moment wijzigen, zelfs al is het maar je perspectief op de zaak. Duisternis kan worden omgezet naar licht. Verdriet kan worden omgezet naar geluk. Je kunt hernieuwde betekenis in elke situatie te vinden. Als de Hazelnoot boom vraagt ​​om je, de boodschap om een ​​nieuwe visie te stimuleren. Garbage Iemand is de ander z’n brood. Het gaat allemaal om hoe je kijkt naar de dingen. Geniet van elke rit waar je iets nieuws kan creëren. De schepping is net zo belangrijk als het product zelf. Draai aan familie en vrienden voor extra steun.

ESDOORNBOOM:

De boom van de esdoorn is magisch en kleurrijk als het ouder wordt met gratie en vriendelijkheid. Dergelijke diepe schoonheid en dankbaarheid toont het de aarde waaruit het groeit. De Maple boom is het symbool van de praktische magie en mysterie. Wanneer de Esdoorn je aanspreekt, stuur jezelf het bericht dat je zelf de mogelijkheid behoud om te scheppen’ wonderen en magie van je eigen. Alles in het leven is een mysterie. Alles in het leven is een wonder. Als je gelooft in jezelf en geloof in de mogelijkheden van het leven; alles kan gebeuren. De Esdoorn biedt jou comfort en ondersteuning als je verder in je persoonlijke reis van de schepping en mystiek.

EIKEN BOOM:

De koning van het bos is de al machtige eik. Er is niet zo’n stabiel en gegrond boom, dan dit trotse en volleerde symbool van de natuur. De eik is het symbool voor kracht, overleving, moed en persoonlijke eer. Wanneer de Eik je aanspreekt, dan is tijd voor u om de moed en dapperheid in jou herkennen. Wat het ook geweest kan zijn, dat je bang bent geweest om te bereiken; kan worden verpletterd met uw vastberadenheid en vertrouwen. Als jij je zwak of hulpeloos voelt binnen een kwestie, er is altijd een manier om je probleem op te lossen. De Eik wil dat je al je angst, angst en nervositeit te overwint. We zijn de hele natuur en we komen allemaal uit dezelfde materialen. We zijn allemaal een. Er is niets ooit te vrezen, maar de angst zelf. Sta hoog en vol vertrouwen.

PALM:

De Palmboom is het perfecte voorbeeld van flexibiliteit zonder te breken. Dergelijke vrede en tevredenheid komen uit deze boom. Wanneer de Palmboom je aanspreekt, is het te suggereren dat jij jouw flexibiliteit kan verhogen met een probleem waar je mee te maken hebt. Wees bereid om beide kanten van een zaak te zien. Kennis is macht en macht is afkomstig van kansen. Het is tijd om je ziel te verrijken door jouw opvattingen en het zien van alle kanten van elke situatie. De Palmboom herinnert je om sterk en flexibel te blijven, maar het behouden van de grond met een kalme en rustige vooruitzichten.

PINE TREE:

De Pine boom is niet alleen een feestelijke vakantie traditie, maar het is het symbool van de vrede, wonderen en perfectie. Deze boom heeft altijd een lichtend voorbeeld geweest om het te bereiken van de sterren en het werken aan je dromen. Wat is het dat je altijd al wilde doen met je leven? Misschien een hobby, een doel of een carrière; dagdromen is altijd al een goed begin van een nieuwe onderneming. Wanneer de Pine boom verschijnt voor jou,  vraagt ​​het je om je leven in perspectief te zetten. Laat je niet ontmoedigen door anderen als jouw doelen en dromen zijn niet die van anderen; dat is wat  ze zo speciaal maakt. De Pine boom is een herinnering dat je een individu bent dat zal bijdragen aan dit leven op je eigen manier. Zijn is het meest authentieke je dat je kunt zijn. Wees trots op je leven en de manier waarop je deze maakt. Je bent perfect zoals je bent.

LIJSTERBES:

De kleurrijke en creatieve Lijsterbes is vol magie en verbinding in de wereld van dromen en fantasie. Een oud symbool van bescherming en transformatie, heeft deze rode berried boom een symbool geweest te zijn van hoger bewustzijn en innerlijke wakker zijn. De Lijsterbes vraagt ​​aan degenen die behoefte hebben aan meer vrijheid en inspiratie in hun dagelijks leven te voelen. Het is tijd om je af te vragen: “Wat is het dat me gevoel  inspireerd?” De Lijsterbes stuurt je moedig op een creatieve manier als een bericht van persoonlijke groei. Het is tijd om je innerlijke visie te vergroten en beginnen te tikken in je innerlijke leiding om te beginnen met een leven van magie.

WILG:

De Wilg is een van de meest mysterieuze en verleidelijke bomen. De vrouwelijke energie is een sterk symbool van de vruchtbaarheid, de gemeenschap en de macht. Het heeft zo’n sterke aanwezigheid van balans. Leer van je visioenen en intuïtie. De Wilg biedt een voedende omhelzing van genezing en eigenliefde. De Wilg is een authentiek symbool passionele van expressie. Als je voelt dat het Willow jou aanspreekt, weet dat zijn zuivere boodschap jou vraagt om alle emoties die je voelt herkennen. Geen gevoelens of emoties moet ooit onopgemerkt blijven of worden onderdrukt. Geef je over aan de natuur en je intuïtie. Communiceer met je lichaam en let op wat je persoonlijke vaartuig tegen je zegt. Zet eerst je innerlijke genezing. Feel Be Live.

BLAUWEREGENBOOM:

In de adembenemende Wisteria boom bloeit de meest prachtige paarse bloemen. Deze boeiende boom zal groeien en bloeien met zoveel bloemen, dat zijn stammen en wijnstokken zo gebukt zullen raken. De enige manier dat het zo kan blijven, is met ondersteuning. Wisteria is een symbool van eeuwige liefde en romantiek. Het is echt een rustige voorbeeld van handelen vanuit het hart, over de geest. Wanneer de Wisteria boom je aanspreekt is het een teken dat je je bewust van de situaties die je bent om jezelf in moet worden. Je wilt je nooit gebukt of overladen voelen met houding van anderen of drama te voelen. Alle relaties zijn geven en nemen. Er moet saldo zijn. Zorg ervoor dat je het gevoel van gesteund voelen hebt, evenals de ondersteuning die je in relaties met anderen.

Vergeet niet om te delen met je vrienden door te klikken op de onderstaande iconen
Zie meer op: http://connectiontocreative.com/whatboomgesprekkenmetjepersoonlijkheidquiz/#sthash.plzBk1ve.dpuf

Vertaald door Marianne

 

Zelf voel ik me aangetrokken door de Eik al vele jaren. Symbolisch gezien is er in mij ook een sterke kracht die ondanks alle stormen toch goed geworteld blijft op aarde. Al kunnen er blaadjes vallen als bescherming of een tak breekt, blijf overeind staan..

Langzaam groeien


 

Snelle groei is populair. Het haalt de krantenkoppen, het inspireert mensen, het daagt je uit om meer te doen. Maar snelle groei is niet zaligmakend. Je mag langzaam groeien. Want wat langzaam groeit blijft langer.

Groeien mag tijd kosten

De grootste, sterkste en hoogste bomen op aarde zijn niet als bamboe. Ze groeien langzaam. Bedrijven die langzaam groeien zijn vaak stabieler en veerkrachtiger dan snelgroeiende, hippe startups. Mensen die langzaam veranderen, veranderen vaak permanent.

Langzame groei is niet hip. Maar het heeft schoonheid. En het geeft het leven karakter. Langzame groei lijdt tot duurzame en blijvende groei. Het haalt geen krantenkoppen, maar het is in veel opzichten wenselijker dan snelle groei.

Waarom is langzame groei vaak beter?

Een auto die vol gas weg rijdt bij het stoplicht verbruikt tot wel drie keer meer brandstof dan een auto die rustig optrekt. Een bedrijf dat langzaam groeit, heeft meer tijd om zich voor te bereiden op de groei en kan hierdoor betere beslissingen nemen. Een persoon die langzaam afvalt is gezonder, heeft een veel grotere kans om slank te blijven en krijgt minder last van loshangend vel.

Snel gaan heeft vaak negatieve consequenties. Snelle groei kost onevenredig veel energie. Dit zorgt voor opgebrande mensen, overbelaste systemen en ongezonde ecosystemen.

En de drang om snel te gaan bezorgt ons ook nog eens een heleboel stress en onzekerheid. We zijn minder goed in staat om te genieten van het moment, en tevreden te zijn met de dingen die we hebben. En dat maakt ons minder gelukkig. En dat is zonde.

Gebruik de kracht van langzame groei

Snelle groei is niet beter dan langzame groei. Door minder snel te willen kun je de kwaliteit van je leven verhogen, en vaak meer bereiken met minder energie.

Langzame groei helpt je je aandacht te richten op kwaliteit, in plaats van kwantiteit. Het geeft je de ruimte om een goede fundering te leggen, om je beter voor te bereiden op de volgende fase.

Als je je huis stap voor stap opknapt kun je beter werk afleveren. Als je bedrijf rustig groeit kun je advies inwinnen over de beste manier waarop je kunt investeren. Als je het leren van een nieuwe taal uitsmeert over een langere periode, blijft er meer hangen. Als je eerst een cursus volgt voordat je begint aan je Permacultuur tuin, ervaar je minder problemen en bleef je meer plezier.

Langzaam gaan zorgt voor minder sensatie maar voor meer kwaliteit:

 • Probeer niet allerlei verschillende dingen tegelijk te doen. Richt je op één gebied waarin je wilt groeien, en besteed hier veel aandacht aan.
 • Besef dat zowel snelle groei als langzame groei hun voor- en nadelen hebben. Snelle groei is populair, maar dat wil niet zeggen dat het beter is. Het hangt er helemaal vanaf wat jij wilt bereiken.
 • Snelle groei zorgt vaak voor problemen op de lange termijn. Als je de basis afraffelt om snel vooruit te komen, zul je uiteindelijk terug moeten gaan om de basis te verbeteren. Denk aan klussen met slechte afwerking, houtje-touwtje programmeren om de boel de deur uit te krijgen, je tuin vol planten omdat het lente is zonder iets te leren over de planten, etc. Uiteindelijk moet je dingen opnieuw doen, waardoor je later langzamer vooruit komt.
 • Investeer in ‘infrastructuur’. Een metafoor: een zandweg aanleggen is snel en goedkoop. Het is tijdrovend en duur om een snelweg aan te leggen. De zandweg werkt even, totdat de groei de capaciteit van de zandweg overstijgt. Dan moet er alsnog een snelweg worden aangelegd. Door direct te investeren in goede ‘infrastructuur’ kun je rustig doorgroeien.
 • Wat is goede ‘infrastructuur’ in een succesvol leven? Een goed sociaal netwerk, een stabiele en liefdevolle thuissituatie, veerkrachtige financiën, voldoende algemene kennis, voldoende parate kennis over je vakgebied, een gezond lichaam, een kalme geest etc.
 • Neem de tijd om te studeren en jezelf te ontwikkelen. Dat kost je nu meer tijd (waardoor je langzamer vooruit komt), maar geeft je uiteindelijk een betere basis. Leer bijvoorbeeld eerst goed programmeren voordat je een app begint te bouwen. Je app is misschien minder snel af, maar hij zal beter werken en je zult later tegen minder problemen aan lopen.
 • Doe je best om iedere dag een beetje beter te worden dan de dag ervoor. Leer iedere dag iets nieuws, ook al is het iets kleins. Doe iedere dag iets kleins om vooruit te komen. Kleine beetjes stapelen snel op tot iets indrukwekkends.
 • Vergelijk jezelf niet te veel met andere mensen. Ja, iemand anders komt misschien sneller vooruit op bepaalde gebieden. Iedereen heeft zijn eigen prioriteiten, zijn eigen talenten en zijn eigen tempo. Soms loop je voor, soms loop je achter. Dat wil niet zeggen dat je waardeloos bent, of dat je minder goed bent. Het wil zeggen dat je anders bent. En anders zijn is prima.
 • Sta regelmatig stil om je huidige situatie te bekijken. Waar sta je? Waar wil je zijn? Welke dingen zijn goed in je leven? Welke dingen wil je veranderen? Dat je zaken wilt veranderen wil niet zeggen dat je je niet tevreden mag voelen over hoe dingen nu zijn. Voel je dankbaar voor alles wat je hebt bereikt. En verheug je op de nog betere toekomst waaraan je aan het bouwen bent.

Mindful groeien zou je het kunnen noemen. Groeien zonder energie te verspillen, met een focus op kwaliteit. Dat gaat minder snel, maar het levert je uiteindelijk meer op.

Wat langzaam groeit blijft langer

Bron: http://sochicken.nl/langzaam-groeien?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Voor wie of wat zo snel gaan zodat je jezelf voorbij loopt en daarmee niet alles goed opneemt. Volg je eigen tempo, in langzamer tempo wordt je ook meer bewust van datgene wat je leert. Ben zelf ook geen snelle en volg mijn eigen ritme waar me goed bij te voelen.

Innerlijke groei


 

 

 

 

 

 

 

Je groeit vanuit je innerlijke zelf. Niemand kan jou deze groei leren, niemand kan jou spiritueel maken. Er is geen andere leraar dan je eigen hogere en innerlijke zelf, je ziel.

 

Met dank aan Reiki ‘Kracht onder de zon’