Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?


Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

helder Bewustzijn

Hoever ben je met je verlichtingsproces in 10 stappen?

Verlichting is weten en voelen dat je niet het ik bent maar deel van Al-Eenheid of Goddelijkheid.
Hoe vindt dat plaats?

1) Zelfonderzoek: wat ben ik eigenlijk?
Ga eerst na hoe je verstand werkt, neem waar hoe je gedachten van de hak op de tak gaan en een eindeloze reeks volgen gedurende de dag. Wordt rustig en vraag jezelf af;

 •  Wie is deze denker? (Is er niets meer dan alleen deze denker?)
 • Wie is diegene die slaapt en wakker wordt?
 • Wie is het die ik “ïk” noemt?
 • Wie zit er achter diegene die kijkt en voelt?

  Ontdek  dat je ware Zelf achter alle ik in- en output met de buitenwereld zit
  Ontdek dat je niet je ik bent.
  Creëer afstand tussen je ik-verhalen/indrukken en je ware zelf daarachter. Zoom steeds uit.
  Verleg je brandpunt en blijf dit dagelijks oefenen net zolang tot je je meer één voelt met de waarnemer.

2) De waarnemer
Je ideeën, gevoelens, stemmingen en lichaam veranderen steeds.
Vindt het punt van bewustzijn, de waarnemer en het ware zelf, steeds  achter dat wat steeds verandert.
Merk op hoe je ware Zelf bewustzijn onveranderd blijft, het is je Goddelijke aard. Je IK-BEN-rustpunt.

chaos in hoofd (elohim centre).jpgNa voldoende oefening overstijg je de identificatie met je ik-slachtoffergevoel, oordeel, strijd, plicht en zelfbescherming.
Je onthecht van het alles persoonlijk nemen of persoonlijk aantrekken. Je blijft ruimer.
Inzicht ontstaat over dat alles een “verhaal”is dat zich in je hoof, in wisselwerking met je gevoel afspeelt. De illusie van het verhaal… Je leert zien  dat het ik bestaat door je eigen verhaal, ik-gedachten en gevoelens of  wenslichaam.

3) Verleden en je ik verhaal verdwijnen
Als je achterom in je leven kijkt kun je dan zien dat je hele leven en al je interacties met de mensen die je kent en kende een eigen verhaal zijn geweest vanuit jouw persoonlijke belevenis en perspectief en hoe dat je nog steeds gebeurt? Hoe het je houding, gedrag en rollen van nu heeft gevormd en hoe je dat ook niet bent… voel maar, wie je wezen of ware zelf is zit daarachter… Je verleden en het verhaal van het ervaringsperspectief, datgene waarin je dagelijks leeft en voelt als ik, is een matrix of harnas dat na het steeds diepergaande inzicht naar de achtergrond begint te verdwijnen! Steeds minder zul je weten wie je bent als je dagelijks ik-houvast oplost, steeds meer zul je in het moment leven vanuit de ruimte die je Bent!

4) Je bewustzijn/liefde verruimt enorm en je wordt meer geestelijk
gouden hart.jpgAls geëvolueerde geestelijke mens hang je vervolgens steeds minder aan liefde, harmonie of wensen t.o. je omgeving. Je hangt minder aan bevestiging, erkenning en gelijk willen hebben, aan nodig of veilig bij anderen willen zijn. Je doorziet oordeelloos je eigen, steeds subtielere vormen van zelfbescherming, ego, weggeefstand, pleasen, ambitie en de duale reactie in jezelf. Je wordt autonomer, vrijer, onafhankelijker.

4A) Dit stadium is het meest moeilijke en zal minimaal  6-24 maanden duren en vraagt voordurend bewustzijn
Werk, wensen, zorgen  en gebeurtenissen zullen zich ongevraagd blijven opdringen en dwalende gedachten en storende gevoelens veroorzaken in deze oefen-periode. Het kost iedere student en zoeker naar verlichting, naar het ware zelf, veel doorzettingsvermogen en tijd de identificatie steeds te doorzien. Om je gevoel niet steeds zo in de buitenwereld, met anderen en het werk, te laten trekken zodanig dat je erin valt. Het kost tijd om bij steeds meer levensthema’s, je identificatie daarmee te doorzien en los te laten zodat je gevoel bij de waarnemer en het ware zelf blijft terwijl je persoonlijkheid functioneert. Dit stadium is het meest moeilijke.

5) Innerlijk waarheid en leiding of leidt je ikje
Onzekerheid, angst (om op te staan), (relatie) verlangens, liefde en vriendschap; deze gevoelens zijn allemaal vergankelijk. Dat is je ware zelf LEVEN en kosmische Geluk niet. Die zijn niet afhankelijk van situaties.  Zelf de sterkste gevoelens zijn niet je ware zelf want dat is altijd hetzelfde. Als je dit snapt en voelt kun je overgaan tot het volgende stadium.  Nu kun je leren je zintuigen, jachtige gedachten en gevoelens die je voortdurend opeisen voor uiterlijke zaken, niet de leiding te laten nemen. Let op dat ze niet je innerlijk leiding voortdurend overschreeuwen.

6) Moet je ademhalingsoefening of meditatie doen?
chakras op bl meditatieman.jpgMeditatie en een aantal weken ademhalingsoefeningen kunnen de overactieve mind of emoties tot vrede en beheersing brengen. De gemiddelde mens ademt 15 maal per minuut. Verminder dit niet abrupt. Begin met heel langzaam uit te ademen, adem dan rustig in en houdt de adem een ogenblik vast om daarna weer uit te ademen. Blijf erbij met volle aandacht en gesloten ogen. Doe het aanvankelijk niet langer dan 5 minuten en verleng dit langzaam tot 10, 15 en max. 20 min. p.d. Zorg voor volmaakte spierontspanning en geen heftigheid. Haal tijdens de oefening je gedachten steeds terug naar de focus op je ademhaling. Als het goed is geoefend zal het na enige tijd licht als een veertje gaan. Zonder ademnood of onbehagen. Adem in door beide neusgaten.

7) Worden als een kind en onthechten van wie je denkt te zijn
Als de mind tot rust is gekomen, kan het oefenen met meditatie en ademhaling worden gestopt en kan het hoofd, het denken zich laten leiden door de subtielere stem van je hart, je intuïtie en buikgevoel. Stil worden en luisteren naar deze subtiele innerlijke leiding is ook weer een training van weken, maanden en zelfs jaren.  Vraag jezelf steeds af; wie is dit subtiele open en onschuldige lieve wezen binnen in  mij, hoe voelt die? Leer het kennen en vertrouwen. Voel je er veilig bij en één mee.
In deze periode onthecht je van wie je altijd dacht te zijn.
Je zult merken dat je nog meer identificatie met je intelligentie, intuïtie, bewustzijn,  onzekerheid, maskers, houdingen en rollen los laat. Je wordt deemoedig en leert je innerlijk Stem en leiding te vertrouwen. Je  oefent wekenlang dit meer te vertrouwen dan je ik-oppasser, mind, mening, doener, emotionele zelf en denker. Voel steeds je onschuld (niet de naïviteit) en magich kind. Geef je ziel en Goddelijke Vonk kans zich te openbaren, blijf open, ruim en stil in je hoofd, stil in moeten, streven, willen en vinden van…. Een verlatenheids gevoel of leegte kan nu verschijnen. Vindt ook hier niets van, maak het niet van jou. Ervaar slechts alle ervaringen en “grijp” het niet als van jou. Wil het ook niet begrijpen.

In het dagelijkse leven kunnen de aanvankelijk heel subtiele gedachten en intuïtieve aanwijzingen als  leiding vanuit de Goddelijke Vonk, ongemerkt worden weggedrukt. In dit stadium verandert dat.  Concentreer je op de subtiele ondertonen van je buikgevoel. Geef gehoor aan de fluisteringen van je ziel en essentie, ook al komen ze nog maar dunnetjes door.  Maak onderscheid tussen het gevoel van je afgescheiden innerlijk kind en dat van je ziel(ekind). Je zielgevoel zal sterker worden in je buik als je geduld hebt en een richtingaanwijzer blijken te zijn.

windrichtingen.jpgDat waar je de richting misschien vroeger aan anderen of de engelen vroeg daar stopt dat nu. Merk hoe je jezelf overdag weer in van alles kunt verliezen en hervindt steeds opnieuw de rust in je geest, buik en het vredevolle stille, verruimde zelf.  “Wie doet dit, wie ondergaat deze emotie, wie vindt dat dit allemaal af moet, wie spreek en denkt dit”; blijf doorgaan jezelf te onderzoeken in wie je werkelijk bent!

Het resultaat van al dit oefenen zal zijn dat je meer kunt liefhebben
Dat je zuiverder, vrijer, helderder en bewuster wordt ondanks dat je nog gebonden bent aan gevoelens, voor- en afkeur. De persoonlijkheid en het verhaal waarin je leeft  worden steeds beter doorzien en je brandpunt verschuift naar je ware zelf.  Je wordt wakkerder. De buitenwereld raakt losser en meer op de achtergrond bij het leven vanuit je ware zelf.

8) Je laat elk streven los en elke strijd en je raakt bekend met je eeuwig Zelf
Je aanvaard en accepteert alles zoals het is, zonder dat je lui achterover hangt. Je doet de dingen die je nodig acht voor de situatie maar blijft zonder streven en onthecht van het resultaat. Je laat de grotere leiding je overnemen. Als na zekere tijd de Bron in je naar boven komt word je je bewust van iets totaal anders in jezelf. Iets dat je niet uit kunt leggen, woordeloos is,  maar dat is als een stille tempel. Je breekt geleidelijk uit je ik-harnas en verhaal en komt aan in Niemandsland met een heerlijke basisrust en Thuisgevoel. Je functioneert vanuit Zijn.  Je ziel  raakt vertrouwt met wie je bent voorbij dit leven. Het eeuwige Zelf, voorbij dit ene leven, wordt heel geleidelijk steeds meer wie je werkelijk voelt te zijn.

9) Je komt aan in de verlichte staat van je Goddelijke Oorsprong
planetaire verlichting.jpgJe hebt steeds minder zin je geest door een onophoudelijke stroom van woorden en gedachten te laten verstoren. Je krijgt iets mystieks over je zonder dat je dat wilt. Je denken en gevoel komen vanuit een groter geestelijk overzicht. Je spreken, gevoelens en daden worden steeds directer zonder dat jouw mind er eerst tussen komt. Het denken schakelt uit. Bewustzijn en direct handelen en spreken nemen je  denken en doen over. In de vredige staat van  bewuste gedachteloosheid kan de Heilige Geest neerdalen. Je bent aangekomen in de sfeer van je oorsprong en Goddelijke Zelf ongeacht de dualiteit die nog eigen is aan je persoonlijkheid. Hier is niemand in je thuis die heilig of een beter mens wil worden.  Die een zieledoel en taak heeft want dat regelt zich vanzelf door je heen.  In dit stadium word je transpersoonlijk en deel van het Oneindig Hart/Bewustzijn. Toekomststreven en zorgen maken stoppen, net als functioneren vanuit je meegemaakte geschiedenis. Sommige ik-thema’s zijn nog hardnekkig zoals relatieverlangens, angst voor regels en autoriteiten of geld te kort. Maar uiteindelijk worden ook doorzien als de ik-illusie en gestopt.

Eerst ontwaak je binnen de ik-droom, pas daarna buiten de ik-droom
Dan is er sprake van een grote innerlijke vrede, een Boeddha natuur in je, die altijd op het hier en nu gebaseerd  is en angstloos is in keuzes en functioneren.  Oefeningen en zelfanalyse worden overbodig als dit verlichte stadium van Genade doorbreekt. Dit gebeurt echter op de juiste kosmische tijd. Als de ziel en geest al volgroeid waren voor je geboorte dan kan het ook zonder oefening, plotseling gebeuren. Maar in de meeste gevallen is deze ontwikkeling een geleidelijk proces.

10) Graden van Verlichting en je creatieschoenen aantrekken
Goddes.jpgDe Pillars of Light zullen al deze stappen van zuivering en onthechting door alle chakra’s, auralagen, lichtlichamen zelfs het  onbewuste met de lichaamscellen en het DNA, doorwerken. Je  opent geest, verstand, hart en later ook je buik, autonomie, macht-kracht, wijsheid, seksualiteit  en je geldverkeer voor de vurige Goddelijkheid die je leven voortaan mag leiden vanuit Overgave en  Al-eenheid. Je opent  naar alle verdere graden van verlichting. Uiteindelijk zul je in het laatste stadium je creatiekrachtschoenen en missie aantrekken voor het welzijn en hoogste goed van een nieuwetijds samenleving zonder dat dit gebeurt vanuit de ik-wil.  Het is de Bron in jou die dat doet ondanks persoonlijke angst om boven het maaiveld uit te steken en afgemaakt te worden, minder inkomsten te krijgen of mensen te moeten loslaten. Tijdens deze missie zul je een eigen weg van autonomie en kracht bewandelen en denkbeelden, voortkomende uit opvoedingspatronen, religie, macht-onmacht of cultuur, doorbreken. Dat wat je brengt zal volkomen nieuw zijn.  Velen zullen je niet begrijpen en bekritiseren, anderen zullen je volgen zonder dat je ego daaraan kleeft.

Bron: http://www.elohim-centre.org/site/mc/1/11/1576/201/hoever+ben+je+met+je+verlichtingsproces+in+10+stappen.html

Advertentie

Godheid Brahma


 

**De Goddelijkheid van de mens**

Een Hindoe Legende

 

Er was eens een tijd heel lang geleden,

dat alle mensen Goden waren.

Ze beschikten allen over een geweldige macht,

maar zij maakten daar misbruik van.

Brahma, de God der goden, besloot daar iets aan te doen.

Hij wilde de goddelijkheid van de mens verbergen.

Hij riep alle mindere Goden bijeen en vroeg hen

waar hij het beste met die grootheid kon blijven.

 

Een van de Goden zei:

“Laat ons de grootheid maar begraven in het diepst van de aarde.”

Waarop de Brahma antwoordde:

“Nee, want eens komt de dag dat de mens

zo diep zal graven dat hij zijn grootheid terug zal vinden.

 

Een andere God zei toen:

“Gooi het in het diepst van de oceaan.”

Maar opnieuw antwoordde Brahma:

“Nee, want eens komt de dag dat de mens

het diepst van de oceaan zal ontdekken.”

 

Een derde zei:

“Verstop het op de allerhoogste berg.”

Maar ook hierop antwoordde Brahma:

“Nee, want eens komt de dag dat de mens die bergtop zal beklimmen.”

Ten einde raad gaven de mindere goden het op.

 

Toen zei Brahma de God der goden:

“Op aarde is maar één plaats,

waar de grote goddelijkheid van de mens

afdoende kan worden opgeborgen.

Eén plaats waar hij zeker nooit zal zoeken.

En dat is: In het diepst van hemzelf.”

 

En sindsdien heeft de mens gegraven, gedoken en geklommen

op zoek naar datgene wat diep in hemzelf verborgen ligt..