Breek los..


Waarom genoegen nemen met het alledaagse, de kudde en de vastgelopen manier van leven…?

Waarom creëer je geen buitengewoon leven voor jezelf en haal je niet het mooiste en meest fantastische uit jezelf terwijl je hier op aarde bent?

Uitbreken.

Losbreken.

Creëer je eigen weg.

Schijn, straal in de manier waarop je een door je ziel bekrachtigd leven leeft en inspireer anderen door de manier waarop je spreekt terwijl je voort gaat.

Onthoud dat wat je misschien als buitengewoon creëert, misschien niet het grote ideaal van de massa is van wat een buitengewoon leven betekent.

Word het Baken van Licht, Liefde, Wijsheid en Kracht, dat hen laat zien dat de hoogste paden in het leven niet overvol zijn.

Sterker nog, als je echt wilt uitblinken, zul je nieuwe paden moeten gaan zoeken, nieuwe paden moeten zien te vinden, waar niemand anders durfde te gaan!

Wees avontuurlijk.

Onderzoek, Exploreer.

Claim je geboorterecht als ware dochter en zoon van het Goddelijke!

Je bent bedoeld om te stralen!

Je bent bedoeld om op te staan en eruit te springen!

Het is de bedoeling dat je briljant bent, op welke manier je ook kiest om dat buitengewone leven te creëren!

Deurmatten hebben nooit de top gehaald. Mensen vegen gewoon hun voeten af op deurmatten.

Spitsen stijgen op naar de hemel en laten zien dat het ultieme doel van de ziel is om naar de hoger dimensionale manieren van leven en levensuitdrukkingen te reiken en anderen te inspireren om zichzelf uit te strekken zodat ze daar kunnen reiken!

Met toestemming van: Judith Kusel

Vertaling: Yvonne Bakker – The Essence of Life

Advertentie

DE 6 TEKENEN VAN JE GODDELIJK WAKKERING


DE 6 TEKENEN VAN JE GODDELIJK WAKKERING

1 – Lichaamspijn en lijden, vooral in nek, schouders en rug. Dit is het resultaat van intense veranderingen in je DNA niveau, terwijl het “Crystical Seed” intern wordt gewekt. Ook dit gaat weer over .

2 – Gevoel van diep innerlijk verdriet zonder duidelijke reden. Je laat je verleden (van dit leven en anderen) los en dit veroorzaakt het gevoel van verdriet. Dit lijkt op verhuizen van een huis waar je al vele jaren woont naar een nieuw huis. Hoe graag je ook naar een nieuw huis wilt verhuizen, er zit verdriet in het achterlaten van herinneringen, energie en ervaringen van het oude huis. Ook dit gaat weer over .

3 – Huilen zonder duidelijke reden. Vergelijkbaar met punt 2 hierboven. Het is goed en gezond om tranen te laten vloeien. Dit helpt om oude interne energie los te laten. Ook dit gaat weer over .

4 – Plotselinge verandering in baan of carrière. Een heel veel voorkomende symptoom. Naarmate je verandert, zullen dingen om je heen veranderen. Maak je nu geen zorgen over het vinden van de “perfecte” baan of carrière. Ook dit gaat weer over . Je bent in transitie en je kunt van baan veranderen totdat je genoegen neemt met een die past bij jouw passie.

5 – Loop weg van familieconnecties. Via oud karma ben je verbonden met je biologische familie. Wanneer je de karmische cyclus doorbreekt, worden de banden van oude verbindingen losgemaakt. Het zal voelen alsof je afstand neemt van je familie en vrienden. Ook dit gaat over. Na een periode kun je een nieuwe verbinding met hen ontwikkelen als dit gepast is. De verbinding zal echter gebaseerd zijn op nieuwe energie zonder karmische schakels.

6 – De kans is groot dat je vele nachten tussen twee en vier in de ochtend wakker wordt. Er wordt veel werk in je verzet, en het maakt je vaak wakker en ademhalen. Maak je geen zorgen. Als je niet meer kunt slapen, sta dan op en doe iets. Het is beter dan in bed liggen en je zorgen maken over menselijke dingen.

Spirituele gedachten en inzichten 💖

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Listen to yoar Heart'

Stilte verdragen..


Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven.

In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.
Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren.
Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie.

Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden.
De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid.

~☼~

Omraam Mikhael

stilte

Stilte….het mooiste wat een mens kan en mag ervaren.

Osho, ontwaken


Wijsheid Osho

Ontsteek het licht in jezelf en laat het horen. 
Ervaar het goddelijke in jezelf. 
Ontwaak tot je eigen waarheid, 
en dan zul je merken dat er nergens duisternis is. 
Onze eigen onbewustheid is duisternis, 
ons eigen ontwaken wordt het licht.
Osho
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Prachtig altijd weer de wijsheden van Osho, ze zijn leerzaam om er iets mee te kunnen doen.

Osho, spirituele misleiding


 

Onthoud één ding: alles behalve stilte is je verbeelding – hoe mooi ook. Alleen van jouw stilte kan ik zeggen dat je mijn steun hebt, want alleen in je stilte ben je dicht bij het centrum van het bestaan. In totale stilte wordt je zélf het centrum.  Maar onthoud dat je elke vorm van verbeelding moet vermijden – alle verbeelding – zelfs mooie verbeelding die er schijnbaar goddelijk uitziet.

Osho Zen

http://www.osho.com

 

osho-040

De ziel en reïncarnatie


 

De ziel en reïncarnatie

Reïncarnatie betekent wedergeboorte.
Reïncarnatie is de theorie dat er na je aardse dood een zielenleven is waar je je levenservaringen verwerkt en na een tijd van leren en rust weer terugkeert naar het aardse leven in een ander lichaam.
Door contacten van mediums met overledenen die zijn overgegaan naar de andere zijde en het geloof van de Hindoes en Boeddhisten in wedergeboorte is men veel meer te weten gekomen over wat reïncarnatie is.
Het is niet wetenschappelijk te bewijzen, maar er zijn veel gevallen bekend van mensen die dingen weten uit een vorig leven en ook reïncarnatietherapieën hebben bijzondere verhalen opgeleverd omdat men verhalen uit hun vorige levens vertelde die men nooit kon weten en toch klopten.

Het Christelijke geloof ontkent het bestaan van reïncarnatie.
Zo rond 500 na Christus werd de reïncarnatietheorie uit de bijbel verwijderd.
De hedendaagse bijbel komt voort uit de interpretaties van de apostel Paulus.
Volgens het Christelijke geloof vindt iemand die goed geleefd heeft een plaats in de hemel bij God.
Of je in de hel terecht komt als je slecht geleefd hebt hoor je eigenlijk weinig over, maar dat de hel bestaat wordt wel beschreven.

Reïncarnatie in Hindoeïsme en Boeddhisme

Reïncarnatie is het meest bekend als behorend tot het Hindoeïsme en Boeddhisme. In deze gevallen is het sterk verwant met het begrip karma, wat de toekomstige geboorte beïnvloedt. Volgens deze theorie leiden goede daden tot goede gevolgen, zowel in het huidige als het toekomstige leven. En zo ook voor slechte daden.

In het Boeddhisme geeft men de voorkeur aan het begrip wedergeboorte boven reïncarnatie, daar reïncarnatie impliceert dat er iets is dat weer opnieuw geboren wordt, en het Boeddhisme het bestaan van een eeuwigdurend ‘ik’, ‘zelf’ of ‘ziel’ niet onderschrijft (zie ook anatta). In het Boeddhisme wordt reïncarnatie als samsara beschreven, een eindeloze cyclus van steeds weer nieuwe levens die aangedreven wordt door de mentale corrupties van de geest. Vrijheid van deze cyclus is het Nirwana.

In het denkbeeld van het Hindoeïsme is het doel om moksj te bereiken (de ziel bevrijden van het rad der geboorte en dood).  Op aarde leven ontelbare wezens; elk van deze wezens bestaat uit een puur geestelijke ziel (Atma) en een stoffelijk, materieel lichaam. De zielen hebben altijd al bestaan en “verhuizen” al naar gelang hun karma (de volbrachte daden) steeds weer naar een nieuw lichaam. De mens is een hoge levensvorm en in staat om de kennis en het inzicht te verwerven, die men nodig heeft om verlossing te bereiken. Maar de mens loopt ook het risico “af te zakken”.

Iedereen bezit een lichaam en daarin huist je ziel.
Alle zielen komen van een plek in de kosmos, het zielenrijk.
Op die plek heerst een soort goddelijk bewustzijn en alle zielen komen daar om zich te ontwikkelen om zo deel uit te maken van de kosmos.
Dit zielenrijk bevindt zich in een andere dimensie waar een hogere trillingsenergie heerst. Hier heerst een complete harmonie en het begrip tijd is daar onbekend.

Als een ziel incarneert krijgt hij een levensles mee die hij in dat aardse leven moet voltooien. Het zielenrijk bestaat uit 7 hoofdlagen of sferen en deze bestaan weer uit 7 kleinere sublagen. De ziel begint in de laagste sfeer als hij voor het eerst incarneert.
In het zielenrijk leeft men als ziel in een zielengroep.
In deze zielengroep zijn alle zielen die je in je aardse levens steeds weer zult tegenkomen. Samen met je gids zal je het juiste moment van wedergeboorte bepalen en weer teruggaan naar de aarde en geboren worden.
Samen met hem stel je je levensles samen en deze wordt bepalend voor je aardse levens.

Als je het zo bekijkt is je toekomst dus al enigszins vastgelegd.
Of je je les ook zult volgen hangt af van hoe je aardse leven zal verlopen.
Daarnaast zal je zelf bepalen bij wie je geboren wilt worden en hoe je het leven wilt eindigen.
Je probeert altijd in de buurt van je eigen zielgenoten geboren te worden, als aards familielid of als kennis. Als dit om één of andere reden niet gebeurt zoek je later in je aardse leven toch weer contact met je naaste zielen.
Als je reïncarneert wordt je geholpen door je gids en soms ook hulpgidsen.

Het kan zijn dat je de negen maanden van de zwangerschap mee zal maken en rondzwerft als aanwezige bij je zwangere moeder, maar het kan ook zo zijn dat je pas later in haar buurt verblijft.
De reïncarnatie vind meestal plaats na de 8ste maand van zwangerschap.
Uit verslagen van de regressietherapieën blijkt dat slechts weinigen pas reïncarneren bij de geboorte op het moment dat de baby begint te huilen.
De ziel zal in die periode voor de incarnatie de nodige indrukken op doen en eigenlijk alles meemaken bij de moeder.

Dit alles neemt hij in zijn onderbewuste mee in zijn aardse leven.
Daarom komt het voor dat een ongewenst kind soms weet dat hij ongewenst is ook weet al begrijpt hij niet hoe hij dat weet.
Jonge kinderen kunnen deze aanwezigheid van die ziel bij hun moeder soms voelen.
Als om één of ander reden de zwangerschap beëindigd wordt dan zal de reïncarnatie ook niet doorgaan. Hier is wel van belang waarom de zwangerschap verstoord wordt.

Eén van de theorieën is de volgende:
“Wordt er abortus gepleegd, dan staat dit eigenlijk gelijk aan moord.
De ziel kan niet reïncarneren en je moet om dit goed te maken opnieuw proberen een kind ter wereld te brengen waarin deze ziel kan reïncarneren of een kind adopteren en deze accepteren om je karma zuiver te houden.
Gebeurt dit niet, dan zal het in je karma worden opgenomen.

Volgens de Hindoes zijn de gevolgen niet leuk, je krijgt dan bijvoorbeeld in een ander leven een kind dat je in je levensdagen kwelt of andere ellende wordt je toegezegd, dit als gevolg van de karma.
Dit geldt niet alleen voor de vader en moeder, maar ook voor degenen die aan de abortus hebben meegewerkt, zoals artsen, verpleegkundigen, etc.
Abortus is niet iets natuurlijks en komt alleen bij de mens voor.

De enige uitzondering waarbij abortus mag worden gepleegd is dat het leven van de moeder in levensgevaar is.”
Ik ben het hier niet helemaal mee eens.
Iemand die abortus laat plegen heeft daar over het algemeen een goede reden voor en ik ben dan ook van mening dat ook die abortus een deel van je levensles is.
De ziel wacht dan gewoon op een ander volgend moment.
Dit kan gebeuren in dit leven, maar ook in een volgend leven.
Hij heeft al de beslissing genomen om te reïncarneren, dus mogelijk zal hij zijn plan aanpassen aan de aardse werkelijkheid.
De ziel zal weer terugkeren naar het zielenrijk en zijn tijd afwachten.
Als het voorbestemd is dat een ziel bij jou geboren gaat worden zal het gewoon een volgend geschikt moment afwachten om bij jou geboren te worden.

In de beginjaren als baby en peuter zijn er nog bindingen aanwezig met het zielenrijk. Normaal verdwijnen deze naarmate men ouder wordt.
De ziel is dan nog bezig om aan het lichaam te wennen, het zogenaamde integratieproces dat ook wel het aardse wordt genoemd.
Als dit proces niet goed verloopt kunnen er problemen ontstaan, deze kinderen noemen we nieuwetijdskinderen.
Deze kinderen hebben nog bindingen met hun verleden als ziel en dit uit zich bijvoorbeeld in praten over hun onzichtbare vriendje waar ze ook mee spelen.
Meestal is dit de gids van dat kind.

Eenmaal gereïncarneerd begint je nieuwe leven als mens en moet je je “taak” in dit leven zien te volbrengen.
Iedereen begint met een blanco geheugen, dus zonder kennis van vorige levens en voorkennis van je doel in dit leven.
Je bent je dus niet bewust van je levenstaak, maar door je leven goed te leiden en problemen het hoofd te bieden moet je er het beste van zien te maken.
Je zult je als mens tussen personen bevinden die ook in het zielenrijk je naasten zijn.
Het zullen ook personen zijn uit je vorige levens.
De bedoeling hiervan is om je sneller het levensproces te kunnen laten doorlopen.

Als je het pad van je levenstaak niet goed volgt word je langzaam maar zeker wel in die richting geduwd.
Je zult merken dat bijvoorbeeld bepaalde zaken in je leven niet goed gaan of je wordt tegengewerkt.
Je ziel weet wat je levenstaak is en via je gevoel zal het ook signalen afgeven als je verkeerde dingen doet.
Deze signalen kunnen zich ook uitten in diverse lichamelijke kwalen en klachten.
Het is dus heel belangrijk om naar je gevoel te luisteren, want dat geeft aan of je het goed doet of niet.
Je gevoel geeft het meestal goed aan.

De ziel kan in het aardse leven zijn ervaringen, kennis en geestelijke verrijking opslaan en meenemen na het overlijden.
Op het moment van overlijden begint de ziel zich weer vrij te maken van het lichaam en zal de terugreis beginnen naar het zielenrijk.
De ziel is onsterfelijk en zal niet door ziekte of dood van het lichaam aangetast worden.
Als men sterft door ziekte dan is het lichaam ziek en niet de ziel.
Als het moment van overlijden plotseling gebeurt of zoals het eigenlijk niet de planning was dan kun je nog niet het besef hebben dat je dood bent en kun je blijven rondzweven, meestal op de plek van overlijden of van je huis.

Pas wanneer je beseft dat je dood bent kun je terugkeren naar het zielenrijk.
Je gids zal zijn best doen om je te overtuigen mee te gaan naar het Licht.
Anderen voelen zich vanzelf aangetrokken door het Licht.
De ziel zal zijn terugweg naar het zielenrijk, het Licht, zoeken.
Beschrijvingen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad vertellen over het Licht waar ze op af gaan.
Daar wordt je liefdevol opgewacht en begeleid door je naasten die eerder overleden zijn en je gids(en) om je gerust te stellen.

Je komt in een soort wachtkamer terecht om weer te wennen aan het leven boven en om vrij te komen van je aardse denken.
De tijd in deze wachtkamer is afhankelijk van je eigen besef en welwillendheid om het te accepteren.
Daarna vervolg je de reis verder naar het zielenrijk.
Als je er klaar voor bent zal je met de mentor uit je zielengroep je leven doornemen.
Als ziel heb je al je herinneringen meegenomen.
Als je je taak niet goed gedaan hebt mag je het nog een keer proberen in een volgend aards leven. Boven in het zielenrijk zal je eerst even bijkomen van alles en genieten van de rust.

Op het moment dat je voelt dat het zover is keer je terug naar de aarde in een ander lichaam en zal je weer geboren worden als mens en je volgende of dezelfde taak proberen te volbrengen.
De bedoeling van dit alles is om te komen tot een hogere geestelijke verrijking en je op te leiden tot een hogere geestelijke macht en bewustzijnsniveau.
Het promoveren naar de allerhoogste 7e sfeer in het zielenrijk (de 7e hemel) waar je dan zelf als geestelijke leider ander zielen gaat helpen en begeleiden met hun aardse leven.
Geestelijke leiders worden ook wel gidsen genoemd.
Het proces van leren om steeds meer inzicht te krijgen zal dan ook nog steeds doorgaan totdat we de 7e sfeer gaan verlaten om ons tot het “Goddelijke” te verenigen. Dan hebben we ons einddoel bereikt.

Deze tekst komt uit een van mijn eigen cursussen. Een aantal stukken van mezelf zijn ingeweven in de tekst wat ik ervaar uit mijn diepst innerlijk weten.

Lees ook mijn reactie op dit artikel.

Copyright © Marianne

spreuk reincarnatie

Een mooie bijpassende spreuk die de tekst compleet maakt.

Beschermengelen..


Beschermengelen

Elk mens heeft een beschermengel die verbonden is aan de persoon waar deze engel voor heeft gekozen. Deze spirituele verbinding is er een van onvoorwaardelijke liefde en koestering.

Iedereen heeft wel eens het gevoel alleen te staan in zijn of haar emoties, ondanks het meeleven van degene die om je geven en van je houden. Een beschermengel, ook wel lichtwezen genoemd, omhult je met een liefde en begrip op zielsniveau. Deze zal je proberen te beschermen en te leiden.

Een beschermengel is een bron van licht en helpt je de moeilijke en duistere perioden in je leven op aarde te doorstaan. Ze voeden je vanuit de liefdevolle, spirituele, goddelijke lichtbron waaruit zij zijn ontstaan. Door de verbondenheid  tussen de mens en zijn persoonlijke beschermengel wordt het weer mogelijk langzaam maar zeker deze donkere tijden te doorstaan.

Natuurlijk zullen veel mensen deze beschermengelen niet wezenlijk kunnen ervaren en lijkt het dal waarin ze zitten te diep en uitzichtloos. De spirituele verbinding zal het energielichaam van deze mensen, op een koesterende wijze, lichter en ontvankelijker maken. Langzaam zullen er ook voor deze mensen weer lichtpuntjes zijn te ervaren. Zonder oordeel en met al het goddelijke licht en liefde zal een beschermengel dit verbond met de mens invullen.

Door deze verbondenheid is er soms ook de mogelijkheid om de persoon te behoeden voor gevaar dat zich voordoet. Bijvoorbeeld ontsnappen aan een aanrijding of wakker worden op een moment dat er brand uitbreekt. Iedereen kent wel de verhalen van kleine of grotere wonderen.

Vaak wordt er dan gezegd dat het toeval is, niets is minder waar. Als een beschermengel je kan beschermen en leiden zal deze dat ook zeker doen, het is de taak die dit lichtwezen op zich heeft genomen. Achteraf, als zo’n bijzonder voorval  bij mensen heeft plaats gevonden, herkennen een aantal mensen het wonderlijke van de gebeurtenis. Zij worden zich bewust dat er meer is dan alleen toeval.

Als spiritueel therapeut hoor ik regelmatig indrukwekkende verhalen van mijn cliënten over de dingen die zij hebben meegemaakt. Ook vertellen sommige dat ze op een bijzondere manier op mijn site gekomen zijn. Zij zijn zich er van bewust dat er een leiding is die het aardse overstijgt.

Bedenk : “Ook al voelt men zich  heel  alleen, er is altijd een engel om je heen”.

http://www.riastoutjesdijk.nl/blog/category/spiritueel/page/2/

————————————————

Engelen worden al gauw in verbinding gebracht met zweverigheid, niets is minder waar. Beschermengelen bestaan zeer zeker, het is een diep innerlijk weten dat het alleen kan bevestigen en niet dat engelen bestaan omdat je erin geloofd. Zelf heb ik ook een kinder beschermengeltje, ze is heel klein, maar krachtig voor 2 engelen. Ze heeft me al veel behoed voor ongelukken of ongemak. Met mijn innerlijk oog haar al talloze malen mogen aanschouwen. Weet zelfs haar naam Anthaëlla. Ben dankbaar dat ze met me mee reist op mijn levenspad en me waarschuwt voor onheil en gevaar. Verder laat ze me mijn lessen leren die ook nodig zijn en grijpt dan niet in. Prachtig toch…

We zijn hier om de wereld te veranderen


 

Ontwaken van goddelijke veranderingsmakers. Wanneer je beseft dat je aan het roer staat van je eigen leven, dan verandert alles. Gewoon weten dat jij degene bent die de leiding hebt, is een grote fundamentele verschuiving. De ware grote verandering is echter die die komt wanneer je vermogens verwerft die je helpen te handelen volgens wat je weet. Dit zijn hulpmiddelen die maken dat je verbinding kan maken met je eigen bekrachtiging en innerlijke bronnen, zonder ophouden, en volgens goddelijke timing. Goddelijke veranderingsmakers zijn overal in de wereld aan het ontwaken, en stappen op het pad van spirituele transformatie.

 

Wereldveranderen

 

Ze leven nu om de wereld te helpen veranderen in een liefdevollere plek om te verblijven. Dit heeft te maken met de ascensie tot een hoger-vibrationele manier van zijn, een die alle leven eert.

De rol van goddelijke veranderingsmakers is de nodige veranderingen te helpen brengen, op het voorplan van verandering te staan, en een voorbeeld te zijn van anderen, in hoe liefdevol, bewust en heel te zijn.

 

Wie zijn die goddelijke veranderingsmakers?

Jij bent er een, natuurlijk. Je hebt jezelf tot nu toe misschien nog niet zo genoemd, maar je hebt de energiesignatuur van een goddelijke veranderingsmaker. Je bent geboren in dit leven. Je bent bedraad op DNA-niveau om verbinding te maken met deze krachtige en weldadige energie, en gebruikt ze om je doel te vervullen.

Er is geen specifiek tijdstip voor wanneer jij de verbinding maakt, maar vertrouw erop dat je die zal maken. Inderdaad, de energie zelf zal met de tijd zo sterk worden, zo persistent, en zo luid aanwezig binnen in jou, dat je niet meer in staat zal zijn ze te ontkennen.

Wanneer je dit al ervaren hebt, weet je hoe dit diep in je wezen aanvoelt.

 

Voorbeelden van hoe dit kan aanvoelen:

  1. Een groeiend gevoel van ontevredenheid met de status quo, in je eigen leven en in de wereld.
  2. Een onophoudelijk verlangen om jezelf ten goede te veranderen
  3. Een overweldigende droefheid over de dysfunctionele staat van de planeet
  4. Een onbeschrijfelijke vreugde wanneer je mediteert over een liefdevolle wereld
  5. Een onbegrensd gelukkig gevoel, soms tot tranen toe bewogen, wanneer je mensen ziet die mededogend en zorgend zijn
  6. Een onlesbaar verlangen om mensen en dieren in crisis te helpen

Wanneer je je bewust wordt van dergelijke gevoelens, neemt je eigen Hoger Zelf dit als signaal om je te verbinden met de hulpmiddelen die je nodig hebt om iets te doen aan hoe je je voelt. Wanneer je aandacht besteedt en handelt volgens de stimulans van je Hoger Zelf, openen zich deuren voor je die vroeger gesloten waren.

Je kan je afvragen waarom je die deuren voordien niet zag, maar geen zorgen, alles is in goddelijke timing en goddelijke plaats. Verspil dus geen kostbare tijd aan het jezelf te veroordelen om vroeger niet te hebben gezien wat je nu wél ziet.

Als je evolueert, denk dan minder en verbind je meer met de wijsheid van je hart. Je Hoger Zelf zal je hart gebruiken om je naar nieuw territorium te leiden.

Vertrouw je hart om je te tonen waaraan je best aandacht besteedt, en wat belangrijk is vanuit een perspectief van het grotere plaatje.

Waar je toegang toe krijgt, zal geen typisch lineair denken zijn dat je overtuigt dat er geen tijd of geld is voor wat jij als juist aanvoelt. Je zal toegang krijgen tot een multidimensioneel perspectief.

 

Jij als Goddelijk wezen

Het is dat multidimensionaal perspectief dat je tastbaar helpt te verbinden met concepten die sommige mensen vreemd kunnen vinden, of verboden gebied.
Hier is een voorbeeld. Jij wordt bewust van je rol als goddelijke veranderingsmaker, ook van je ontwaken tot je goddelijke natuur. Dit gaat niet over religie. Het betekent gewoon dat je een goddelijk wezen bent, van het cellulair DNA-level tot je echte bewustzijn.

 

In je kern ben je goddelijk.

Je zegt niet dat je goddelijker bent dan de andere. Je erkent het goddelijke in alle wezens, en in alle leven. Wanneer je dit herkent, help je anderen om hetzelfde ontwaken tot hun eigen goddelijke sprankel te verkrijgen.

Je doet dit door jouw aanwezigheid in de wereld.

Onderschat niet hoe krachtig dit is!

Besef terzelfdertijd dat veel mensen die vastzitten in religie geloven dat alleen bepaalde wezens, of misschien één opperwezen, goddelijk kan zijn.
Een tweede voorbeeld van concepten buiten de norm is het begrip ‘een bewuste schepper’ te zijn.

Als je tot hier geraakt bent met het lezen van dit artikel, geloof je dit over jezelf. Je zal veel mensen ontmoeten die echter andere visies hebben hierover. Ook mensen die misschien denken dat ze hun eigen bestemming kunnen beïnvloeden, maar ook geloven in het lot, of de wil of een ander wezen.

 

Wist je dat er geen ‘geluk’ bestaat? Je kan natuurlijk wel geluk hebben door vroegere weldadige handelingen; energie is energie, en die liegt niet, zelfs doorheen de tijdlijn van vele levens.

Geluk hebben komt echter niet van hoe het dubbeltje rolt, zoals conventionele wijsheid het laat uitschijnen. Toekomstige omstandigheden zullen nieuwe acties weerspiegelen en het nieuwe meer licht-vervulde bewustzijn dat je in jezelf nu kan creëren.

 

Ontwaken en Bewust

Denk je dat je al ontwaakt bent, dat je werk van ontwaken klaar is en dat je gewoon hier bent om anderen te dienen?

Denk er dan aan dat ontwaken een proces is doorheen de tijd. Er is geen finish.

Zelfs verlichte meesters blijven evolueren.

Elke keer je evolueert naar het volgende level, help je ontelbare anderen door gewoon je aanwezigheid.

Het proces van ontwaken vereist dat je ontwaakt en ontwaakt blijft, in alle soorten situaties en in het gezelschap van mensen die niet zo ontwaakt zijn misschien als jij.

Dit vraagt grote inzet en doorzettingsvermogen.

Je rol als goddelijke veranderingsmaker is je kwaliteiten en hulpmiddelen te laten groeien.

Wanneer je dit doet, wees dan geduldig met jezelf, en denk eraan dat dit is waartoe je gecodeerd bent. Het is niet makkelijk misschien, maar je weet intuïtief dat het absoluut de moeite waard is.
Selacia
Vertaling : Fran Tielemans

 

Bron : Maitreya