Genezende Illusie – deel I


Geneeskracht – deel I, Oktober 2015

Geneeskracht – deel I

Een serie artikelen over ‘Wonderbaarlijke genezingen, Geestelijke geneeskracht en Spirituele genezing en de genezende Illusie van de wetenschap. Een serie artikelen over energie die gezond kan maken!

Geneeskracht, de genezende Illusie van de wetenschap!

1.0 Inleiding
’21 ste eeuw – uit banning van (hart)ziekten’

Geneeskunde is het interdisciplinaire vakgebied dat zich richt op de invloed die ziektes of afwijkingen hebben op het menselijk functioneren, zowel fysiek als psychisch. Het uiteindelijke doel is het herstellen van de gezonde toestand van het fysieke lichaam, het verzachten van symptomen of het voorkomen van (ergere) pathologie.
De reguliere geneeskunde houdt zich voornamelijk bezig met het functioneren van het menselijk lichaam, maar in veel mindere mate met de ‘geest’. Dit in tegenstelling tot de psychiatrie [1], die juist beweert de enige deskundige te zijn op het gebied van geestelijke gezondheid; de ‘ziekten van de geest’. In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde die ziekten behandelt, kan de psychiatrie alleen ‘stoornissen’ of een groep van herkenbare symptomen behandelen.

De vraag die veel mensen ongetwijfeld al vele malen hebben gesteld, is: ‘Hoe werkt een gezond licham nu exact? Wat gaat er fout bij een ziekte of afwijking? En wat kunnen we doen om het lichaam (weer) in de gezonde toestand te herstellen?‘ Alleen maar de symptomen ‘verzachten’ of het verloop van een ziekte remmen? Is volledig genezing dan überhaupt wel mogelijk?
Het onderzoek in Nederland richt zich bijvoorbeeld veelal op ouderdomsziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten en dementie. Welk (genetische) veranderingen spelen een rol bij het ontstaan van ouderdomsziekten? En kunnen we deze veranderingen terugdraaien of voorkomen? Een ander belangrijk onderwerp binnen de geneeskunde zijn infectieziekten en de werking van ons afweersysteem. Wat spookt een ziekteverwekker precies uit in ons lichaam en hoe kunnen we dat beïnvloeden?

Millennium-Visie schrijft een serie artikelen over nieuwe (medische) inzichten, de toekomst van geneeskunde door onder andere behandelingsmethoden – een andere geneesvisie – te introduceren en over de ethische/ spirituele vragen waar wetenschappers en behandelaars mee te maken krijgen. Millennium-Visie wil als het ware een doorbraak creëren in de gevestigde fundamenten van de medische wetenschap. Het allerliefst de aard van de farmaceutische industrie ontkrachten!

[1] Nieuwsbrieven ‘Psychiatrie en Pseudowetenschappen’ – deel II, juni 2003 & ‘Psychiatrie’ – deel I , mei 2003

2.0 Waarom krijgen dieren geen hartaanval?

De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!

Het schrijven van dit artikel is allemaal begonnen met één simpele vraag? Waarom krijgen dieren géén hartinfarct, maar mensen wel! Hoe kan dat? Dieren krijgen geen hartinfarct, omdat zij in hun lichaam vitamine C produceren waardoor hun bloedvatwanden beschermd worden. Bij mensen die niet in staat zijn zelf vitamine C te produceren, veroorzaakt door een vitaminetekort in een gezonde voeding – het dieet – een verzwakking van deze wanden.
Cardiovasculaire aandoeningen zijn in principe een vroeg stadium van de ziekte scheurbuik. Klinische onderzoeken tonen aan dat een optimale dagelijkse inname van vitamines en andere essentiële bouwstoffen, kransslag-aderaandoeningen op een natuurlijke manier stopt én vermindert! Deze essentiële bouwstoffen leveren onmisbare bio-energie aan miljoenen hart- en bloedvatcellen, zodat deze optimaal kunnen functioneren. Optimaal toedienen van vitamines en ander essentiële bouwstoffen kan dus cardiovasculaire aandoeningen op een natuurlijke manier voorkomen en helpen verbeteren!
Hartinfacten, beroertes, hoge bloeddruk, onregelmatige hartslag, falende hartfunctie, bloedsomloopproblemen bij diabetes en andere cardiovasculaire problemen zullen in wezen onbekend zijn bij toekomstige generaties als deze informatie wereldwijd wordt geaccepteerd!

Maar waarom is deze essentiële informatie niet bekend bij het grote publiek?

Wel, het zijn de belangen van de farmaceutische industrie én ander speciale belangengroeperingen die het verspreiden van deze levensreddende informatie trachten te belemmeren om de markt voor op recept verkrijgbare medicijnen wereldwijd te beschermen. Maar de gezondheid van miljarden mensen is – voor mijn gevoel – veel belangrijker dan de waarde van één aandeel van een farmaceutisch bedrijf. Wij, als wereldbevolking, behoren dan ook in te zien dat we onze gezondheidsbelangen moeten beschermen en dat het uitbannen van (hart)ziekten) afhankelijk is van onze gezamenlijke inspanningen. Want besef, als direct gevolg van de farmaceutische handelswijze zijn er meer mensen overleden aan ziekten die voorkomen hadden kunnen worden, dan in alle oorlogen van de mensheid tezamen.

De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!

De grootste tragedie in de medische geschiedenis is dat bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op een scheikundig inzicht; op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in het hoeveelheid van de vaste stoffen. Op die manier werd er een chemisch-farmaceutisch beeld – een denkmodel – van het menselijke lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had. We hebben hierdoor een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nu aan de hand is!
De gevestigde geneeskunde én de geldverstrekkers zullen echt niet uit zichzelf de farmaceutische geneeskunde de rug toekeren. Ze willen eenvoudigweg niet dat ‘natuurlijke, goedkope’ oplossingen voor gezondheidsproblemen van de samenleving vrij baan krijgen en het publiek bereiken. Zij zullen er alles aan doen om ‘ongewenste informatie en gegevensstromen’ uit te bannen!

3.0 Het evidence-bases medicine principe

De kennis van de moderne geneeskunde wordt tegenwoordig verworven volgens natuurwetenschappelijke methoden van onderzoek. Dit noemt men wel evidence-based medicine [1]. Met andere woorden: geneeskunde dient gebaseerd te zijn op bewijs. Dit wil zeggen, dat er gezocht wordt naar een logisch verband tussen oorzaak en gevolg: dat de onderzoeken door iedereen identiek moeten kunnen herhaald worden met identieke resultaten in identieke omstandigheden.

Het behandelen gebeurt met bewezen werkzame therapie (ook weer evidence-based). Deze therapie kan onder andere toediening van geneesmiddelen, heelkunde (chirurgie), bestraling of revalidatie of psychotherapie inhouden. Deze methodiek is zeker nog niet op alle aspecten van de moderne westerse geneeskunde van toepassing. Slechts 30 – 40% van de reguliere behandelingen in de geneeskunde zijn wetenschappelijk bewezen (‘evidence based’), en 60-70% niet!.
Het leveren van hard bewijs van werkzaamheid van een methode of behandeling of een medicijn in de geneeskunden is daarom meestal helemaal niet zo eenvoudig. Vaak wordt ‘geknoeid’ met medische onderzoeksgegevens!

[1] De 7 grootste misvattingen in de westerse geneeskunde – www.lexnaturalis.nl/?p=432

4.0 De aard van de farmaceutische industrie

‘Waarom krijgen dieren geen hartinfarct?’

Het feit dat vitamine C de wanden van de slagaders verstevigt, is bijvoorbeeld al meer dan 200 jaar bekend! Zo lang is het geleden dat James Lind ontdekte dat een tekort aan vitamine C de oorzaak was van bloedverlies en scheurbuik. Iedere directeur van een farmaceutisch bedrijf, iedere arts of promocendus die ontkent van dit feit op de hoogte te zijn, gelooft hier niet in. Waarom werd deze kennis niet toegepast in de geneeskunde om bijvoorbeeld cardiovasculaire aandoeningen te bestrijden? Waarom wordt ‘de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid’ (ADH) voor vitamine C vastgesteld op slechts 60 mg, een hoeveelheid die nauwelijks voldoende is om scheurbuik te voorkomen maar in ieder geval laag genoeg om er zeker van te zijn dat cardiovasculaire aandoeningen zullen blijven toenemen? Waarom wordt deze levensreddende kennis niet door elke arts en in ieder ziekenhuis gebruikt? Waarin is het inzicht dat dieren géén hartinfarct krijgen, omdat ze hun eigen vitamine C produceren, geen wereldnieuws. Nieuws op elke TV-en radiostation en voorpaginanieuws in de kranten? Waarom, waarom niet?

Het antwoord is ontnuchteren: er is een hele bedrijftak met een daaraan gekoppeld economisch belang die alle informatie over de uitbanning van ziekten belemmert, verzwijgt en in diskrediet brengt. De farmaceutische industrie verdient meer dan een biljoen doller per jaar door het verkopen van medicijnen tegen ziekten die zich blijven uitbreiden. Deze medicijnen kunnen de symptomen verlichten, maar zij genezen niet! We moeten ons goed realiseren dat het de doelstelling van deze industrie is om geld te verdienen aan voortschrijdende ziekten. Want genezing of uitbanning van een ziekte leidt tot de ineenstorting van de farmaceutische markt waar miljarden dollars omgaan.

Ik raad u aan de volgende hoofdpunten over de aard van de farmaceutische manier van zaken doen, te lezen en erover na te (willen) denken [1]:

 1. De te verwachten doelsteling en de drijfveer achter de farmaceutische industrie is het doen toenemen van de verkoop van farmaceutische medicijnen voor bestaande ziekten en het ontdekken van nieuwe ziekten [Nieuwsbrief ‘Psychatrie’ -deel I] om reeds ontwikkelde medicijnen op de markt te brengen.
 2. Juist vanwege dit kenmerk heeft de farmaceutische industrie er geen belang bij ziekten daadwerkelijk te genezen. Het uitbannen van welke ziekten dan ook vernietigt onvermijdelijk de markt voor op recept verkrijgbare medicijnen als bron van inkomsten. Een markt waarin miljarden dollars omgaan. Farmaceutische medicijnen worden dan ook in de eerste plaats ontwikkeld om symptomen te verlichten én niet om te genezen!
 3. Als behandelmethoden die ziekten kunnen uitbannen worden ontdekt en ontwikkeld, dan heeft de farmaceutische industrie er direct belang bij om deze medische doorbraak te verzwijgen, in diskrediet te brengen en te belemmeren, teneinde er zeker van te zijn dat ziekten blijven voortbestaan.
 4. Het economisch belang van de farmaceutische industrie zelf is de voornaamste reden waarom er géén medische doorbraak is geweest voor het beheersen van de meest voorkomende ziekten zoals cardiovasculaire aandoeningen, hoge bloeddruk, hartfalen, diabetes, kanker en botontkalking. Zodoende blijven deze ziekten zich wereldwijd uitbreiden.
 5. Om dezelfde economische reden heeft de farmaceutische industrie nu een internationaal kartel gevormd onder de codenaam ‘Codex ALimentarius’ [2]  met het doel iedere informatie over vitamines onwettig te laten verklaren en om een vrij toegang tot natuurlijke behandelmethoden op wereldwijde schaal te beperken.
 6. Tegelijkertijd onthoudt de farmaceutische industrie de mensheid informatie over de effecten en de risico’s van voorgeschreven medicijnen. Levensbedreigende bijwerkingen worden verzwegen of openlijk ontkend.
 7. Om de status qou van dit bedriegelijk plan te verzekeren, is een groot aantal farmaceutische lobbyisten in dienst genomen om de wetgevende macht te beïnvloeden, diensten die de voorschriften vastleggen te beheersen en medisch onderzoek en onderwijs te manipuleren. Dure advertentiecampagnes worden gebruikt om mensen te misleiden.

De farmaceutische industrie weet, dat een optimale vitamine voorziening voor de bevolking zal leiden tot de ineenstorting van de miljardenmarkt voor voorgeschreven medicijnen. Daabij komt, dat op vitamines géén patent aangevraagd kan worden en de winstmarges klein zijn. Op basis van deze (bovenstaande) analyse heeft de farmaceutische industrie twee strategiëen ontwikkeld:

 • Het op alle mogelijke manieren belemmeren van onderzoek, informatie en het gebruik van vitamines en andere natuurlijke behandelmethoden.
 • Het propageren van het misleidende idee dat gepatendeerde, synthetische medicijnen het antwoord zijn op alle menselijke ziekten.

Miljoenen mensen en patiënten over de hele wereld worden dus tweevoudig bedrogen: een groot deel van hun inkomen wordt gebruikt om de explosieve winsten van de farma-industrie te financieren en daarmee de politiek te kunnen beïnvloeden. Als tegenprestatie krijgen wij medicijnen, die ons niet – nooit – genezen!

[1] Informatie van Dr. Mathias Rath is voormalig hoofd van het hart- en vaatziekten onderzoek aan het Instituut van tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling. Dr. Rath geldt als grondlegger van de Cellulaire Geneeskunde en ontdekker van de ‘Proteïne Code’, de tweede belangrijke biologische taal naast de ‘Genetische Code’.
[2] De Code Alimentarius Commissie werd in 1962 door de Verenigde Naties opgericht als een intergouvernementele organisatie die zowel voor de verantwoordelijkheid van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO), als de Wereldgezondheidorganistatie (WHO) valt.
De Codex Alimentarius Commissie (‘Codex’) is een internationaal forum waaraan door 173 landen en 1 organisatie (Europese Unie) wordt deelgenomen. Vanuit Nederland zijn er 27 beleidsmedewerkers van de ministeries Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) afgevaardigd in de Codex Alimentarius. Afgevaardigden van nationale overheidsinstanties vormen de nu dertig actieve, besluit-voorbereidenden comités.
De Code Alimentarius Commissie wordt door de Wereldhandelorganisatie gezien als de internationale autoriteit op het gebied van voedselveiligheid en consumentenbescherming. In de Europese Unie zijn voedingssupplementen die vitaminen en mineralen bevatten sinds 2002 onderworpen aan een Europese Richtlijn. Richtlijn in zake voedingssupplement (2202/46/EG), de Richtlijn etikettering en presentatie van levensmiddelen (2000/13/EG), en de Verordening inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (EG, nr. 1924/2006). Binnen Europa moeten bedrijven zich conformeren aan de Europese wetgteving. Deze is op dit moment verder ontwikkeld dan de Codex-richtlijnen
[www.codexalimentarius.nl/  & www.codexalimentarius.nl/over-codex/werkwijze ]

5.0 Het bondgenootschap tussen het farmaceutisch kartel en de Duitse regering

‘Duitse regering in de 20ste eeuw’

Op 21 juni 1955 publiceerde The Journal of the American Medical Association voor het eerst een artikel over de mogelijkheid dat antioxiderende vitamines tot de basisbehandeling van aandoeningen aan de hartkransslagader zouden kunnen gaan behoren. In oktober 1955 besloten de belangrijkste faculteiten in Amerika afdelingen voor voedingsgeneeskunden op te zetten, om de toekomstige generaties artsen een basiskennis over de voordelen voor de gezondheid van vitaminse en andere essentiële bouwstoffen te kunnen geven. Een paar maanden later (nov. 1995) besloten de Nationale Instituten voor de Gezondheid [NIH] vele miljoenen subsidie te geven voor onderzoek aan tien belangrijke onderzoeksinstituten in Amerika, om ‘alternatieve’ behandelmethoden te bestuderen, zoals vitaminebehandeling. Dit was het keerpunt, een ommezwaai in het gedachtegoedje van de conventionele geneeskunde.

Nu de farmaceutische industrie – het farma-kartel – beseften dat zij voor het eerst de strijd in de VS hadden verloren om vitamines in geneesmiddelen op recept te veranderen, besloot de farmaceutische industrie zich op internationaal niveau te hergroeperen. In 1995 richtten zij een internationaal farma-kartel op, onder auspiciën van de wereldorganisatie van de Verenigde Naties én de Duitse regering. Zij camoufleerden hun pogingen met de codenaam: ‘Codex Almentarius’.  Het doel van het ‘Codex-kartel’ is niets anders dan een poging de nederlaag die in de VS werd geleden, goed te maken door van vitamines geneesmiddelen te maken die alleen op recept verkrijgbaar zijn – en dit keer voor alle lidstaten van de Verenigde Naties. Wereldwijd dus!

Duitsland wordt vaak de ‘apotheek van de wereld’ genoemd en vele bedrijven in de VS [zoals Merck] komen oorsrponkelijk uit Duitsland. De grootste Duitse farmaceutische reuzen BASF, Bayer en Hoechst hebben dochterondernemingen in meer dan 120 landen. Gedurende de 20e eeuw hebben deze van origine Duitse multinationals een verwoestende invloed gehad op de ontwikkeling in de hele wereld.

 • In de twintiger jaren vormden BASF, Bayer en Hoechst het eerste kartel, IG Farben.
 • In 1932 doneerde IG Farben 4000.000 Mark voor de financiering van Hilter’s verkiezingscampagne. Tijdens de Neurenberg Proces werd gesteld dat er zonder IG Farben géén Tweede wereldoorlog zou zijn geweest!
 • IG Farben nam deel aan het plunderen van landen die waren veroverd door het leger van de nazi’s.
 • IG Farben vestigde de grootste chemische fabriek ter wereld in Auschwitz en maakte daar gebruik van de goedkope arbeidskrachten uit het concentratiekamp. Zyklon-B, het gas dat gebruikt werd om miljoenen slachtoffers in de gaskamers van Auschwitz te vernietigen, werd óók door IG Farben geleverd.
 • Tijdens het Oorlogstribunaal van Neurenberg werden 24 leidinggevende medewerkers van IG Farben veroordeeld voor massamoord, slavernij, plundering en andere misdaden. Rond 1951 waren ze echter allemaal weer op hun post!
 • Het Oorlogstribunaal van Neurenberg deelde IGFarben op in BASF, Bayer en Hoechst. Maar de traditie werd voortgezet: tot de zeventiger jaren waren de voorzitters van de directies van deze drie bedrijven voormalige nazi’s: Carl Wurster (BASF), Curt Hansen (Bayer) en Carl Winnacker (Hoechst).
 • De traditie van het IG Farben werd voortgezet in de vorm van het ‘Verband der Chemischen Industrie’, VCI. VCI is de grootste lobbycentrale van het Duitse farma-kartel.
 • Zelfs de traditie van het in het zadel helpen van slaafse politici werd voortgezet. De Duitse ex-bondskanselier Helmut Hohl; werkt als lobbyist voor het VCI van IG Farben. Met financiële en PR-steun van het kartel werd hij bondskanselier van Duitsland en diende hij de belangen van het internationale ‘Codex’-kartel.
  Van 1959 tot 1969 werkte hij voor VCI. Ze kregen het voor elkaar dat één van hun eigen mensen de hoogste post binnen de overheid bekleedde. Deze voormalige farma-lobbyist stond 16 jaar lang namens het farma-kartel aan het hoofd van ’s werelds derde grote industrienatie en gebruikte zijn positie om in het belang van zijn oude werkgevers de wereldpolitiek te beïnvloeden. Eind juni 1997 hield Dr. Rath een toespraak voor 3400 mensen in Chemnitz in Duitsland waarin hij de onethische plannen (‘de zgn. consumenten bescherming’) en de connecties tussen het ‘Codex’-kartel én de politieke leiders onthulde. Hij noemde zijn betoog ‘het Berlijn tribunaal’! ‘In deze eeuw heeft Duitsland tweemaal een onbeschrijfelijk wereldwijd lijden veroorzaakt. Dit mag geen tweede keer gebeuren’.  Deze toespraak werd onmmiddellijk via het internet verspreid. Bovendien kwamen er audio-en videocasettes van deze toespraak beschikbaar.
  Op 27 september 1998 werd Helmut Kohl met grote meerderheid uit zijn ambt weggestemd, omdat het Duitse volk geen vertrouwen meer in hem had.

Het oprichten van het ‘Codex-kartel is een wanhopige poging van de internationale farmaceutische industrie om op de huidige manier te kunnen blijven bestaan. Als zij deze strijd, net als die in de VS verliezen, dan zullen vitamines over de hele wereld geaccepteerd worden als krachtige, preventieve en therapeutische middelen waar miljarden mensen profijt van kunnen hebben.

6.0 Hoe komt het dat miljoenne mensen nog steeds bereid zijn miljarden dollars te betalen aan het farma-kartel voor medicijnen die niet daadwerkelijk genezen en vaak schadelijk zijn?

‘De farmaceutische industrie is even onmisbaar voor de economie van een land als kanker is voor het menselijk lichaam’

Het antwoord is: deze hele eeuw lang hebben het farma-kartel en een leger van farma-lobbyisten een ingewikkeld netwerk opgebouwd van controle, infiltratie, economische prikkels, omkoping, manipulatie en misleiding [1].

 • Manipulatie van onderzoek, zodat synthetische medicijnen als ‘geneesmiddel’ op de markt worden gebracht in plaats van natuurlijke behandelmethoden.
 • Misleiding door vele miljoenen kostende advertentiecampagnes voor farmaceutische geneesmiddelen die de mensen opzettelijk misleiden over de effecten en risico’s van medicijnen en over de onethische aard van de farma-industrie.
 • Reglementering door diensten die voorschriften bepalen en wetgeving onder druk van een farma-lobby, waardoor het niet toegestaan is aan vitamines en andere natuurlijke middelen een genezende werking toe te schrijven.
 • Voorschrijven van ‘medicijnen’ door artsen die niets hebben geleerd over voedingsgeneeskunde en welke financieel voordeel hebben van het voorschrijven van farmaceutische geneesmiddelen maar niet van de natuurlijke methoden.

In de toekomst kan geen enkel land het zich permitteren de economie te belasten met een farma-industrie die groeit als een kankergezwel en waarbij de bevolking, ondernemingen en publieke sector zuchten onder de explosief stijgende ziektekosten voor medicijnen die niet genezen! Een nieuwe richting in de gezondheidszorg is dan ook gebaseerd op een verbeterde, onafhankelijke kennis en deelname van iedereen. Want een fundamentele gezondheidssysteem is dan voor iedereen begrijpelijk, mogelijk én betaalbaar. De nieuwe richting in de gezondheidszorg richt zich dan ook op de zgn. eerstelijnsgezondheidszorg. [Nieuwsbrief ‘Psychiatrie en Pseudowetenschappen’ – deel II] Het wordt nu eens tijd om een nieuwe tijdperk van menselijke gezondheid in te luiden!

[1] Boek ‘Waarom dieren geen hartinfatct krijgen’, Dr. Matthis Rath

7.0 Medisch inschattingsfout
‘Een nieuw paradigma nodig!’
‘Een koppige denkfout binnen de geneeskunde’

Het waarom vernieuwende medische inzichten stagneren?

Wij, het menslijke lichaam – bestaan ongeveer uit 75% water en 25% uit vaste stof.

Bijna alle geneeskundige onderzoeken zijn gebaseerd op één scheikundig inzicht. Het scheikundig inzicht in het menselijk lichaam heeft zich bijna volledig geconcentreerd op de gedetailleerde samenstelling van de moleculen in het lichaam en de minieme veranderingen in de hoeveelheid van de vaste stoffen in het lichaam. Op die manier werd er in de afgelopen eeuw een chemisch-farmaceutische beeld van het menselijk lichaam gevormd, hetgeen de ontwikkeling van het medisch-industrieel systeem tot gevolg had!
‘We hebben door dit verkeerde denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustrie gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen’. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is!

De gevestigde geneeskunde én de geldverstrekkers zullen echt niet uit zichzelf de farmaceutische geneeskunde de rug toekeren. Ze willen eenvoudigweg niet dat ‘natuurlijk, goedkope’ oplossingen voor gezondheidproblemen van de samenleving vrij baan krijgen en het publiek bereiken. Zij zullen er alles aan doen om ‘ongewenste informatie en gegevensstroom’ uit te bannen. De gevestigde wetenschap zal ten kosten van alles met onherkenbare verklaringsmodellen komen, in de hoop dat men – het grote publiek – slikt wat er in een laboratoriumsituatie is gecreëerd. En de media blijft ‘hen’ blindelings en slaafs volgen zonder zelfs de ontelbare tegenargumenten te willen controleren of zelfs kenbaar te willen maken!

Een bekende reclame-slogan is: ‘De grootste leugen wordt een waarheid, als je het maar vaak genoeg herhaalt!’ [Hermann Göring]

8.0 Alledaagse (gezondheids-)problemen worden niet veroorzaakt door de hersenen

‘De hersenen – de geest, het bewuste; het creatieve bewustzijn?’

Het huidige wetenschappelijk (genezend)concept – het chemisch-farmaceutische beeld van het menselijk lichaam – heeft ons dus op een dood spoor gezet. De oplossing van de huidige gezondheidsproblemen van de samenleving kan alleen maar gerealiseerd worden, indien er een fundamentele verandering van paradigma’s in de medische wetenschap wordt bewerkstelligd. En één van die nieuwste, meest essentiële vernieuwende inzichten zou moeten zijn, dat wij ons nú een moeten gaan realiseren dat wij energiewezens zijn; wij – jij en ik – zijn een ‘energieklont’ die uit een ziel, een geest en een lichaam bestaat én niet alleen een ‘vleesklomp met een geest!’ Niet een ‘vleesklomp’ die automatisch maar medicijnen slikt in de hoop beter te worden! Een ‘vleesklomp’ – een zombie – waarvan professor Wilhelm Wundt [1] in 1879 verklaarde, dat de gedachten van de mens, zijn persoonlijkheid en zijn gedrag, niets meer dan chemische reacties in de hersenen zijn! Volgens zijn visie zou je niets anders dan een menselijke robot zijn!

De mens is dus veel méér dan zijn lichaam! De mens heeft namelijk een spiritueel bewustzijn, te weten zijn innerlijke zelf; een ziel. De mens is geen ‘vleesklomp’; een zielloos organisme! De mens is een drieledig energiewezen, bestaande uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam. De mens is dus een uniek energiewezen met drie kenmerkende karakteristieken; een ziel, een geest en een lichaam. Een menselijke ziel is één van de drie aspecten van je wezen, waarbij het kenmerkende van een ziel is dat zij groter is dan het lichaam. De ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam met haar goddelijke energieën. De ziel is wat je bij elkaar houdt; de levensenergie die in en om alle fysieke dingen heen bestaat! De ziel is de essentie die een persoon juist levend maakt; niet de fysieke lichaam of de geest!

Je bent een drieledig wezen, dat uit een lichaam, het verstand (ook wel geest genoemd, niet te verwarren met de breinmassa) en een zuivere geest (ook wel ziel  genaamd) bestaat. Dát is wat jij bent!; jij en ik, iedereen!

[1] Wundt’s defintie van de mens als een zielloos organisme (‘de wetenschap zonder ziel’)  heeft uiteindelijk geleid tot de hedendaagse psychiatrie!

9.0 Wij zijn energiewezen
‘Een nieuw paradigma nodig!’
‘Alle ziekten worden gecreëerd door de geest!’ ‘Wij zijn Mentale Melaatsen’

De allergrootste en de meest hardnekkig misvatting die ooit in de medische wereld is gecreëerd – een chemisch-farmaceutisch denkmodel – maar blijft circuleren, is wel de fatale gedachte dat wij mensen zijn die louter bestaan uit een lichaam én een geest. Dat alle fysieke en geestelijke reacties veroorzaakt worden door een chemische reactie in de hersenen. Maar wat men zich tot nu toe niet bewust is, dat er wel degelijk een groot fundamenteel onderscheid te maken is tussen een geest én een ziel! En dat zowel de ziel als de geest een zeer grote invloed uitoefenen op álle ziektebeelden. Ja wel, alle ziektebeelden. Mijn opvatting omtrent alle ziektenbeelden is; ‘Alle ziekten worden in eerste instantie door de geest gecreëerd!!’
Én juist dit essentiële thema van ‘ziel en geest’ wordt volkomen ter zijde geschoven door de (‘alwetende’) wetenschap en wel om de reden dat dit ‘onbekend terrein’ is. En zodra iets niet bewezen kan worden, dan wordt dit kortweg afgedaan met ‘onzin’. Denk maar eens aan de werking van homeopathie. Of de wetenschappelijke visie over een elektromagnetische energieveld of aura-veld, dat ieder levend wezen in en om zich heen ‘draagt’.

Echter, zij die daadwerkelijk veranderingen willen bewerkstelligen in de gezondheidszorg – gevrijwaard willen zijn van bijvoorbeeld geestelijke ziektebeeld zoals schizofrenie, stemmen in het hoofd, psychoses, e.d. – kunnen zich beter gaan verdiepen in de werkeljke samenhang tussen ziel , geest en lichaam. Waarbij de kennis over ‘wat is een ziel’ (onderbewuste of super-bewuste) en ‘wat is een geest’ (het bewuste) in relatie tot het fysieke lichaam fundamenteel is!
Dit nieuwe inzicht – dit nieuwe paradigma – zal uiteindelijk leiden tot een nieuw complementair behandelingsmethode; een nieuwe toekomstige geneeswijze. Zonder deze fundamentele kennis van begrippen ziel en geest zullen we de eerst komende vijftig jaar blijven aanmodderen met onze gezondheidszorg; met al onze ziekten! Maar tot nu toe is gebleken, dat de huidige geneeswetenschap en de (over)heersen chemische-farmaceutische industrie zal zich hoe dan ook vast blijven klampen aan de ‘oude wetenschap’. Ter herinnering de uistpraak van hoogleraar Rene Kahn: ‘Behalve in het geval van ernstige depressie moet je eigenlijk zeggen, dat we géén stap verder zijn gekomen’.

10.0  Je lichaam ‘leest de geest’
‘In de genenshow ben jij de regisseur’

Natuurlijk we weten allemaal, dat er bepaalde factoren zijn in iemands  leven die groot verschil maken voor zijn of haar gezondheid en levensduur. Zo dragen een dieet dat rijk is aan groenten en fruit, dagelijkse aerobic lichaamsbewegingen en niet roken en niet te veel alcohol drinken allemaal bij aan het bereiken van een hoge leeftijd. Dit zijn gedragingen die voor iedereen zichtbaar zijn. Metafysische factoren zijn niet zichtbaar, zoals bewust en intentioneel leven (tot uiting komen in onze overtuigingen, gevoelens, gebeden, geesteshouding en ons optreden tegenover anderen), maar ze vervullen een zeer belangrijke rol in de epigenetische controle van onze gezenen én dus oefenen ze een zeer grote invloed op onze gezondheid uit!
Dr. Gall Ironson – hooogleraar psychologie en psychiatrie – wijst bijvoorbeeld op een correlatie tussen onze gezondheid én onze overtuigingen [1]. Ze heeft bewezen, dat er wel degelijk een verband bestaat tussen bepaalde overtuigingen en specifieke veranderingen in het immuunsysteem. Gedurende 4 jaar mat dr. Ironson diverse indicatoren van de gezondheidstoestand van HIV-patiënten. Eén van die indicatoren was hun viraal gehalte – de hoeveelheid aidsvirus in een bloedmonster. Ook telde zij de concentratie  van de zgn. positieve T-lymfocyten (CD4-cellen), witte bloedcellen die verantwoordelijk zijn voor het onschadeljk maken van lichaamsvreemde micro-organismen. Uit dit onderzoek bleek een enorm sterke associaties tussen overtuigingen (je spiritualiteit) en de progressie van HIV’s (je biochemie) te bestaan!

Biochemisch gesproken is je lichaam niet instaat het verschil te registreren tussen de chemische stoffen die in je lichaam vrijkomen vanwege een objectief gevaar – als iemand met een pistool  op je afkomt rennnen – of vanwege een subjectief gevaar, zoals de woede uitbarsting van je baas, je buurvrouw of je partner. Wat je lichaam betreft, zijn de biochemische en genetische effecten hetzelfde. Je lichaam kan niet bepalen of de ene ervaring een fysieke realiteit is, en de andere slechts het rondmalen van een abstract idee in je geest (het bewuste). Ze creëeren allebei een chemische omgeving rondom je cellen die massa’s signalen op je genen afvuurt. En vergeet niet, dat er diverse categorieën van genen zijn die de eiwitten activeren welke verband houden met bijvoorbeeld stress!

Besef dus, dat er maar heel weinig processen in het menselijk lichaam die door één enkel gen wordt gestart of gestopt! In de meeste gevallen komen daar veel genen aan te pas. Het is een misvattting, dat er één gen is voor dit, één gen voor dat! En al die genen die onze gezondheid positief kunnen beïnvloeden worden juist door ons bewustzijn geactiveerd; de geest! En  …. nu gaan we juist door middel van ‘drugs’ het gesignaleerde gezondheidsprobleem proberen te ‘bestrijden’. Juist hierdoor vernietigen we de wils- of geestkracht – de geestesactiviteit, die een sterke energieband met het innerlijke Zelf onderhoudt. We ‘vervlakken’ de geest, waardoor de ziel niet meer in staat is te communiceren met de geest! De ziel – je innerljke Zelf – wordt buitenspel gezet wat uiteindelijk kan inhouden, dat de ziel ‘vertrekt’ uit haar fysieke verschijningsvorm! De essentie die de persoon zo levend maakt, is dán verdwenen! ‘We zijn dan aan het ‘zombiëren’.

[1] Overtuiging = Ieder(e) leidende principe, uitspraak of geloof of passie die/ dat betekenis of richting in het leven kan geven; overtuiging kun je beschouwen als voorgevormde benaderingen van waarnemingen die onze communicatie met onszelf op een constitente manier ‘filteren’. [Nieuwsbrief ‘Overtuigingen, aug. 2009]

11.0 Epigenetica
‘Overtuigingen’

Het heeft de wetenschap veel tijd gekost om te ontdekken dat zoiets immaterieels als een overtuiging zo’n grote invloed kan uitoefenen op de veranderingen in onze lichaamscellen! Uit talrijke onderzoeken is nu gebleken, dat vrijwel elk biologisch proces hand in hand gaat met elektromagnetische veranderingen; veranderingen in energie-frequenties! Met deze wetenschap hebben we de balans van onze gezondheid in eigen hand, want alles wat je denkt, voelt én gelooft verandert van moment tot moment je genexpressie én de chemische samenstelling van je lichaam.

Beïnvloeding van onze genen

Maar wij zijn energiewezens die zowel uit materie als uit energie bestaan. Alle leven is doortrokken van elektromagnetisme; van elektromagnetische energievelden of aura’s. Onderzoekers komen steeds meer aan de weet over het proces dat genen [1] aan – en uitzet én door welke invloeden dat gebeurt. Eén van de factoren die invloed hebben op welke genen actief zijn, is bijvoorbeeld onze ervaring, onze omgeving, onze gedachten en gevoelens of onze voedingsgewoonten. We nemen feiten en ervaringen in ons op en kennen er betekenissen aan toe. Welke betekennis we er mentaal of spirtiueel aan toekennen, is vaak even belangrijk voor de activering van genen als de feiten op zich. Met als gevolg dat onze gedachten (=de geest!) sets van genen aan- of uitzetten.

Onze emoties en gedragingen beïnvloeden de (innerlijke) structuur van onze hersenen door het creëren van neurale circuits die bestaande patronen versterken of nieuwe doen ontstaan, te bevorderen. Net zoals we weten verbreden, omdat de verkeersstroom dichter is geworden, neemt het aantal neuronen dat ons lichaam nodig heeft voor het verwerken van de ‘dichtere’ informatiestroom vanwege een intensivering van ons denken over een onderwerp, sterk toe. Net zoals onze spieren  in omvang toenemen naarmate we meer fysieke inspanning leveren. Op deze manier vergroten de gedachten (informatiestroom=energievorm) die we denken de informatiestroom langs de neurale snelwegen. Met als gevolg ‘Alles wat je gelooft of denkt, wordt biologie’, in onze hormoonstelsel, neurale netwerken, genetiche sets en elektromagnetische systemen, compleet met de complexe wisselwerking daartussen.

Door zelf je overtuigingen, je gevoelens en anderen epigenetische invloeden die je gezondheid bevorderen te kiezen, kun je een virtuele genetische gezondheidscyclus creëren. In deze gezondheidscyclus kiezen we steeds voor positieve overtuigingen, gebeden en visualistaties die ten goede komen aan onze gezondheid. Zo zorgen we bewust, dat er goede signalen naar onze cellen en genen gaan. Zulke signalen verminderen stress en zijn bevordelijk voor de synthese van heilzame hormonen als DHEA [2] en duizenden andere stoffen die onze gezondheid ten goede komen.
Praat positief tegen jezelf (autosuggesties of affirmaties), positieve overtuigingen , een positieve geesteshouding, bidden, mediteren en menslievende activiteiten voegen de ene baksteen na de andere toe aan de goede kant van de evenwichtsbalans.

[1] Genen spelen de hoopfdrol in de erfelijkheid. Zij bevatten de informatie voor alle erfelijke eigenschappen. Een gen is een stukje DNA. Genen liggen verspreid op de chromonsomen. In normale gevallen draagt een RNA-molecuul de informatie van één gen.
[2] DHEA = Dehydro-epidrosteron, een hormoon dat een rol speelt bij veel heilzame lichaamsfuncties en een lang leven.

12.0 SLot

Het denkbeeld om bepaalde ziekten ongeneeslijk te noemen is één van de grootste fouten die de hedendaagse mens – de farmaceutisch-medische wereld –  begaat. Eigenlijk betekent het dat hij géén middelen bezit om die ziekten te genezen en ze daarom ongeneeslijk noemt. Maar door een bepaalde ziekte ongeneeslijk te noemen, maakt hij de patiënt hopeloos – niet alleen t.a.v. de hulp van Boven. Weet, dat ziekte volgens de Soefi´s een lichamelijke of mentale disharmonie is; beide werken op elkaar in. Dat (bijna) alle ziekten worden gecreëerd door de geest (het bewuste; het cel-geheugen, niet de hersenen, niet de brienmassa, niet het hogere of innerlijke Zelf)!

Maar, helaas de chemische-farmaceutische industrieën blijven hameren op thema’s die de mensheid ervan moet overtuigen dat het innnemen, het (langdurig) gebruiken en behandelen met geneesmiddelen levensreddend zou zijn! ‘Geneesmiddelen verhelpen, vertragen, of voorkomen verergering van klachten. Daarmee kunnen ziekenhuisopname uitgesteld en zelfs vermeden worden. Ook economisch gezien leveren geneesmiddelen een belangrijke bijdrage aan de samenleving’, zijn de bekende farma-slogans.
Maar door de intense lobbypraktijken van de chemische-farmaceutische industrie blijft de Nederlandse regering – de Europese Unie – zich krampachtig vastklampen aan een sterk verouderd zorgsysteem en stellen rigoureuze beslissingen voordurend uit. Het ‘oude’ gezondheidszorgsysteem wordt gehandhaafd, dat geen tot weinig (gezondheids-) resultaten boekt en uiteindelijk miljarden per jaar kost.

Maar door het gedicteerde farmaceutische ‘beleid’ (onethische plannen) bent jij al ‘intensieve medicijngebruiker’ in werkelijkheid terecht gekomen in een chemische tredmolen en je verzandt als energiewezen in een beerput van obstakels en valkuilen, waarin het je onmogelijk wordt gemaakt om vrij te kunnen kiezen voor alternatieve en/ of complementaire oplossingen. Je energetische energiesysteeem –  het chakra- en aurasysteem – wordt vernietigd, wat uiteindelijk leidt tot een breuk in de essentiële verbinding tussen, ziel, geest en lichaam, tussen de verbinding met Boven; met de Goddelijke Kosmische Levensenergie (Prana, Chi). De mens gaat uiteindelijk zombieren; de geest (niet de ziel) wordt door intensief gebruik van medicamenten als het ware ‘vervlakt’. De spirit – de essentie van de mens – om te willen genezen is dan verdwenen.

We hebben door een verkeerde farmaceutische-chemisch denkmodel een kans voor de geneesmiddelenindustire gecreëerd om het huidige systeem van ‘ziektezorg’ in het leven te roepen en te laten gedijen. Het huidige ‘ziektezorgsysteem’ overleeft en bloeit wanneer mensen continu ziek zijn. Dat is wat er nú aan de hand is.

‘De theorie dat geestelijke stoornissen een gevolg zijn van een chemische onevenwichtigheid in de hersennen, is nog nooit bewezen!’

Geneeskundige behandelingen zouden beoordeeld moeten worden op de mate waarin ze mensen beter, sterker en meer verantwoordelijk maken en hun geestelijk welzijn vergroten. Maar wat blijkt uit vele onderzoeken, dat het alleen maar verstrekken van ‘drugs’ de gezondheidsproblemen niet worden opgelost. Als de werking van de ‘drugs’ afneemt, blijft het probleem er nog te zijn. Met andere woorden de huidige geneeskunde biedt géén concrete, uiteindelijke oplossing van onze hedendaagse gezondheidsproblemen

12.1 Toekomst visie

Mijn opdracht is deze ‘farma-schurken’ en u wakker te schudden! Want …..de ziel heeft zorg nodig!

Het moderne wetenschappelijk onderzoek is als de ‘tellen’-filosofi, waarin de materiële elementen worden ganalyseerd. Tot op zekere hoogte zijn de geleerden niets anders dan ‘tel’-filosofen, omdat ze de stoffelijke elementen tellen en analyseren; dit is land, dat is water, dit is lucht, dat is zonlicht, dit is vuur. Ze kunnen ook de geest, de intelligentie en het ego (het bewuste) nog ‘analyseren’. Maar verder dan het ego gaat het niet.
Toch zegt God dat er nog meer is dan het ego en dat is de levenskracht, de ziel. Dat is iets wat de geleerden niet weten of willen aanvaarden. Ze denken dat het leven gewoon een combinatie van materiële elementen is. Daarom is de wereld van de wetenschap op de onjuiste veronderstelling gebaseerd, namelijk dat het leven uit de materie voortkomt!
We kunnen ons niet neerleggen bij zo’n onzinnigge theorie (een chemische-farmaceutisch denkmodel), want het ware leven – het levensproces – komt niet voort uit de materie. De materie komt voort uit het leven! Dat is geen theorie, maar een feit. De materiële energie kan niet functioneren zonder hulp van de geestelijke energie. Materiële elementen worden niet uit zichzelf geschapen; de scheppende kracht is de ziel. We kunnen weliswaar iets van materie proberen te maken, maar de materie schept niets uit zichzelf. Waterstof en zuurstof komen alleen samen als de Hogere Energie ze daartoe aanzet. Zo kan ook de stoffelijke energie niet werken zonder tussenkomst van de Hogere Energie. Achter deze schitterende kosmische openbaring schuilt de leiding van een Hogere Energie.

De onwetende wetenschap gaat uit van een onjuiste theorie, en daarom zitten al haar conclusies er naast en moeten de mensen daaronder lijden. Pas als we al deze verkeerde theorieën weerlegd zijn, dan kunnen de mensen gezond én gelukking worden. Daarom moeten we de geleerden de handschoen toewerpen en ze ‘verslaan’. Anders misleiden ze de hele samenleving met hún (chemisch-farmaceutische) overtuigingen!

‘De strijd tegen het farmaceutisch kartel is begonnen!’

Hans Zevenboom
Bron: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=225:geneeskracht&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60

 

Het is een lange tekst, maar wel leerzaam, zeker vanaf punt 8 dat me heeft toe gezet om te delen.

Advertentie