Chinese Ascedant


De Chinese Horoscoop bestaat uit 3 dieren

Geboorte uur dier
Jaar dier
Maand dier

Een dag bestaat uit 24 uur, gedeeld door 2 zijn 12 geboorte dieren die je Chinese Ascedant zijn.

Voor je ascendant kijk je naar de geboorte uur: ieder 2 uur staat in het teken van een ander astro dier.

Geboorte Tijd=
Ascendant

23.00-01.00 Rat
01.00-03.00 Buffel/Os
03.00-05.00 Tijger
05.00-07.00 Konijn/Kat
07.00-09.00 Draak
09.00-11.00 Slang
11.00-13.00 Paard
13.00-15.00 Geit/Schaap
15.00-17.00 Aap
17.00-19.00 Haan
19.00-21.00 Hond
21.00-23.00 Zwijn/Varken

De ascendant wordt bepaald door het geboorte-uur.

Rat ascendant:
De invloed van de Rat als innerlijk dier maakt je meestal iets extroverter, wat makkelijker in de omgang en ook een beetje zuiniger.
Deze ascendant is vooral gunstig voor diegenen die zijn geboren onder het teken van het Konijn, het Paard, de Aap en het Varken.

Os ascendant:
De Os heeft als innerlijk dier een voorzichtige en kalmerende invloed, waar veel tekens voordeel van kunnen hebben.
Deze ascendant bevordert ook het zelfvertrouwen en de wilskracht en is met name gunstig voor de mensen die zijn geboren onder het teken van de Tijger, het Konijn en de Geit.

Tijger ascendant:
Dit innerlijk dier geeft een dynamische en stimulerende invloed, die het teken extroverter en meer op actie gericht en vaak ook enigszins impulsiever maakt.
Een gunstige ascendant voor diegenen die zijn geboren onder het teken van de Os, de Tijger, de Slang en het Paard.

Konijn ascendant:
Het konijn heeft als innerlijk dier een matigende invloed die het teken wat bedachtzamer, rustiger en discreter maakt.
Vooral een goede invloed voor diegenen die zijn geboren onder het teken van de Rat, de Draak, de Aap en de Haan.

Draak ascendant:
Deze ascendant of innerlijk dier geeft het teken waaronder je bent geboren meer kracht, vastberadenheid en meestal ook meer ambitie. Een gunstige invloed voor de mensen die onder het teken van het Konijn, de Geit, de Aap of de Hond zijn geboren.

Slang ascendant:
De Slang als ascendant of innerlijk dier maakt het teken bedachtzamer en intuïtiever, en geeft meer vertrouwen in de eigen capaciteiten.
Een goede invloed samen met het teken van de Tijger, de Geit en het Varken
Paard ascendant:
De invloed van het Paard als innerlijk dier maakt het teken avontuurlijker en moediger, en soms een beetje wispelturiger.
Over het algemeen een gunstige invloed voor diegenen die zijn geboren onder het teken van het Konijn, de Slang, de Hond en het Varken.

Geit ascendant:
Dit innerlijk dier maakt het teken toleranter, gemoedelijker en ontvankelijker.
De Geit kan ook voor creatieve en artistieke talenten zorgen.
Een bijzonder goede invloed voor mensen geboren onder het teken van de Os, de Draak, de Slang en de Haan.

Aap ascendant:
De Aap zal als innerlijk dier waarschijnlijk voor een groter gevoel voor humor en plezier zorgen. Deze ascendant maakt het teken ondernemender en extroverter, vooral wanneer je bent geboren onder het teken van de Rat, de Os, de Slang of de Geit.
Haan ascendant:
De Haan geeft als innerlijk dier het teken een levendige, extroverte en methodische manier van handelen.
De invloed van deze ascendant vergroot de effici?tie en heeft met name een gunstig effect op het teken van de Os, de Tijger, het Konijn en het Paard.

Hond ascendant:
Dit innerlijk dier maakt het teken redelijker, zorgt voor minder vooroordelen en geeft een groter gevoel voor trouw.
Een heel goede ascendant voor diegenen die zijn geboren onder het teken van de Tijger, de Draak en de Geit.

Varken ascendant:
De invloed van het Varken als innerlijk dier zorgt ervoor dat je meer op gezelligheid bent gericht, en geeft ook een groter gevoel van tevredenheid.
Tevens heeft het Varken een zorgzame invloed waardoor je behulpzamer bent.
Een goede ascendant voor de mensen geboren onder het teken van de Draak en de Aap.