Fouten


Ondanks onze goede bedoelingen, maken we soms fouten, en dat is helemaal niet erg. Maar toch worden we vaak geconfronteerd met een bepaald soort categorie mensen die van zichzelf denken dat ze nooit fouten maken. Dit zijn personen die negatief tegen anderen aankijken die fouten maken. Als jij mensen in je omgeving hebt die jouw continue herinneren aan fouten die je hebt gemaakt, dan zijn zij een ongezonde factor in je leven. Vaak zien zij het totaalbeeld niet.

Het kan beslist geen kwaad om naar je gemaakte fouten te kijken, je kunt er immers van leren. Waar het in dit artikel omgaat is dat je leven te kort is om je tijd te verzieken met schuldgevoelens en het blijven denken aan eens gemaakte fouten. Mensen die jouw hier continue aan herinneren zijn gif voor je geest en levensvreugde. Laat je daarom niet langer afkeuren door die ander met hun onderliggende boodschap, dat je niet goed bent.

Mensen die mindful zijn weten van zichzelf dat ze fouten maken en wel eens tekortschieten. Zij nemen daar dan ook hun verantwoordelijkheid voor. Zij weten dat fouten maken in het DNA verweven zit. Zij hebben geleerd om zich niet ongelukkig te blijven voelen als ze een fout gemaakt hebben. Ze leven met een vreugdevolle en open blik hun leven, waarin fouten maken een onderdeel van is. Sta daarom open en positief in het leven, en laat je niet langer belemmeren door je angst om een fout te maken. Durf fouten te maken, vergeet jezelf niet en leef je leven. Leef in het hier en nu. Een fout is niet meer dan een moment opnamen in je leven. Jij bent veel meer dan alleen maar een gemaakte fout.

Bron: http://www.mindfulmbct.nl

fouten

Advertentie

Straatje vegen


Voor wie, eerst eigen straatje schoonvegen en dan pas excuses aanbieden..

straatje vegen

Veel mensen praten zichzelf goed voor fouten die gemaakt zijn om daarna pas toe te geven dat ze fout waren.

Dagtekst: gerechtigheid


Dagtekst van maandag 25 mei 2015.

“Waarom is de menselijke gerechtigheid zo onvolmaakt? Omdat zij zich enkel uitspreekt over de fouten die begaan zijn op fysiek, materieel vlak. Wanneer een man het terrein van zijn buurman heeft betreden of als hij hem niet correct betaald heeft, of als hij hem enkele klappen heeft gegeven of hem uitscheldt, zijn alle wetten tegen hem en wordt hij veroordeeld. Maar als hij, door zijn geschriften, zijn woorden of zijn voorbeeld duizenden mensen hun geloof, hoop en liefde doet verliezen, als hij ze heeft aangezet tot losbandigheid of tot geweld, dan laat de menselijke gerechtigheid hem in de meeste gevallen  met rust.
Men aanvaardt tegenwoordig dat iedereen vrij is om zijn gedachten en verlangens uit te drukken, zelfs de meest aanstootgevende, zonder zich te bekommeren over de gevolgen die zij zullen teweegbrengen voor de toekomst van sommige zwakkere, meer beïnvloedbare wezens. Gestolen juwelen, gebroken ruiten, wel ja, dat is belangrijk, maar zielen en geesten die in twijfel of wanhoop worden gestort, dat is niet zo erg. En zo komt het dat de grootste criminelen vaak vrij rondlopen. Maar dit moeten zij weten: op een dag zal de goddelijke gerechtigheid hen zeer streng straffen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een prachtige tekst die klinkt als een helder klokje..

Dagtekst: karma


Dagtekst van vrijdag 8 mei 2015.

“Ieder menselijk wezen dat op aarde komt incarneren, moet noodzakelijkerwijze vergissingen rechtzetten, schulden betalen, en dat noemt men karma. Hoeveel ingewijden, hoeveel heiligen en profeten hebben gewerkt en geleden, om fouten te herstellen die zij hadden begaan in vroegere incarnaties. Maar dat belette hun ziel en hun geest niet om in goddelijke schoonheid te leven, want ondanks hindernissen, ondanks tegenspoed, spanden zij zich in om het contact met de goddelijke wereld te bewaren.
De grootheid van ieder wezen berust in het feit dat hij nooit het bewustzijn verliest dat er in hem een gebied bestaat dat immuun is voor verstoring en aanvallen, zijn geest, waar hij zich kan verschansen om voort te gaan met zijn werk. Als hij er eenmaal in geslaagd is zich tot daar te verheffen, zelfs als het karma hem lastig valt, voelt hij zich erboven staan, altijd erboven. Het karma wil hem beperken? Hij bevrijdt zich. Het wil hem verduisteren? Hij blijft in het licht… Onverstoorbaar zet hij zijn werk voort.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Witwassen


Wie een ander zwart maakt, wast zichzelf niet wit

zwart%20maken

Het lijkt wel een hype te worden op internet. Andere mensen zwart maken, veroordelen, op de vingers tikken, te kijk zetten door ze  op ”fouten” te wijzen en zichzelf de hemel in te prijzen door zo goed te zijn? Het kan nog erger door aanhangers die volgen en leider sterker en machtiger maakt tot ze zelf het slachtoffer worden van hun leider die tweedracht zaait en mensen tegen elkaar opzetten. Dat is Anno 2015..