Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

  1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
  2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
  3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
  4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
  5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
  6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
  7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Slapen: 7 dingen die je moet weten


Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 28 februari 2015 om 09:00 uur

slapen<img src=”http://i1.wp.com/www.scientias.nl/wp-content/uploads/2015/02/slapen.jpg?resize=848%2C424″ alt=”slapen” class=”alignnone size-full wp-image-109861″ data-recalc-dims=”1″ />

Ongeveer een derde van ons leven zijn we er druk mee: slapen. Lang vonden onderzoekers dat niet zo interessant, maar dat is aan het veranderen. Tijdens onze slaap blijken namelijk verrassend spannende dingen te gebeuren.

“Eeuwenlang benaderden mensen de nacht met een houding die nog het beste te omschrijven valt als: ‘Niets te zien, doorlopen,’ dat schrijft onderzoeker Richard Wiseman in zijn nieuwe boek ‘Nachtrust’. Wiseman weet waar hij het over heeft. Hij is hoogleraar psychologie en doet onder meer onderzoek naar slaap. Zo was hij degene die ontdekte dat we deels zelf kunnen bepalen waar we over dromen.

Tot grote vreugde van Wiseman komt er steeds meer aandacht voor slapen en de gevolgen die slaap (of een gebrek eraan) voor het menselijk welzijn heeft. De inzichten die we (recentelijk) in het belangrijkste tijdverdrijf van de mens gekregen hebben, zijn verrassend, onthutsend en nuttig. Kijk zelf maar!

1. Slapen doe je in fasen
Op basis van je hersenactiviteit is de activiteit ‘slapen’ in verschillende fasen onder te verdelen. Je begint met slaapfase 1. Deze duurt maar kort: de frequentie van de hersengolven loopt terug en je ademhaling wordt trager. Als mensen je tijdens deze fase wakker maken, heb je waarschijnlijk niet het idee dat je geslapen hebt. Word je niet wakker gemaakt, dan ga je door naar slaapfase 2: je spieren ontspannen en de activiteit in de delen van het brein die betrokken zijn bij het denken, redeneren en oplossen van problemen loopt nog verder terug. Deze fase duurt zo’n twintig minuten en wordt dan ingeruild voor fase 3 en fase 4. Samen vormen deze fases de ‘diepe slaap’: je hersenactiviteit is minimaal en je bent bijna niet wakker te krijgen. Deze diepe slaap duurt ongeveer een half uur. En dan gebeurt er iets geks. “Je hersenen en lichaam gaan snel opnieuw de verschillende fases door tot je weer bij fase 2 bent,” legt Wiseman uit. “Maar in plaats van te ontspannen, gaat je hart nu sneller kloppen, wordt je ademhaling oppervlakkig en schieten je ogen heen en weer.” De REM-fase is aangebroken. “Gedurende deze periode blokkeert je hersenstam volledig elke lichaamsbeweging om te voorkomen dat je je dromen omzet in daden. Als iemand je wakker zou maken, zou je naar alle waarschijnlijkheid een levendige droom beschrijven.” Na je eerste droom, doorloop je de verschillende fasen weer: NREM (de eerste vier slaapfasen) en dan weer REM en dan weer NREM enzovoort. “Tijdens een gemiddelde nacht breng je ongeveer de helft van de tijd in lichte slaap door, 20 procent in diepe slaap en 25 procent in REM-slaap. 5 procent van de tijd zijn we heel kort even wakker.”

2. Je kunt altijd fris en fruitig opstaan
Slapen is dus niet zo’n saaie gebeurtenis als je misschien denken zou: we rollen van de ene slaapfase in de andere. En die wetenschap kunnen we gebruiken om ervoor te zorgen dat we altijd fris en fruitig opstaan. Elke cyclus duurt namelijk ongeveer anderhalf uur. En het beste moment om op te staan is aan het eind van zo’n cyclus, omdat we dan in een staat verkeren die het meest lijkt op die wanneer we wakker zijn. Dus moet je morgen om acht uur op? Duik er dan om 23.00 uur of half één ‘s nachts in!

“Moet je om acht uur op? Dan is het met het oog op je slaapcyclus het beste om om 23.00 uur of half één ‘s nachts je bed in te duiken”

3. Niet iedereen droomt even vaak in kleur
We doen het allemaal in onze slaap: dromen. Maar denk eens goed na: droom je in zwart-wit of in kleur? Uit onderzoek is gebleken dat het antwoord op die vraag grotendeels bepaald wordt door je ervaringen als kind. Mensen die op jonge leeftijd alleen zwart-wittelevisie hadden gekeken, bleken vaker in zwart-wit te dromen dan mensen die als kind kleurentv hadden.

4. Slapen maakt je aantrekkelijk
Steeds meer onderzoeken tonen aan dat slapen van cruciaal belang is voor onze gezondheid en ons brein. Wanneer we slapen, kan ons brein zich herstellen en schoonmaken. En slaap kan ervoor zorgen dat bepaalde herinneringen versterkt worden. Handig als je de volgende dag een presentatie moet houden of toets hebt. En als klap op de vuurpijl worden we ook nog eens knapper van slapen. “De menselijke huid ziet er glad en stevig uit dankzij de proteïne collageen,” vertelt Wiseman. “Naarmate we ouder worden, neemt de hoeveelheid collageen in ons lichaam af, waardoor onze huid rimpelig en slap wordt. Als we meerdere nachten te kort slapen, geeft ons lichaam het stresshormoon cortisol vrij. Dit hormoon voorkomt de productie van collageen, wat leidt tot een ongezond ogende huid, fijne rimpels en donkere wallen onder onze ogen.” Uit onderzoek is gebleken dat mensen er daadwerkelijk aantrekkelijker uitzien als ze net acht uur geslapen hebben dan wanneer ze net 31 uur wakker zijn.

Wakker tot je doodgaat

Slapeloosheid is heel vervelend. Gelukkig komt er uiteindelijk toch altijd wel een moment waarop je in slaap valt en bij kunt tanken. Tenzij je aan FFI lijdt. FFI staat voor Fatale Familiaire Insomnia. Het begint meestal op middelbare leeftijd: opeens kunnen gezonde mensen niet meer slapen. Maandenlang zijn ze wakker. Ze krijgen paniekaanvallen, gaan hallucineren, krijgen te maken met gewichtsverlies en geheugenverlies. Uiteindelijk raken ze in een coma en overlijden ze. FFI is het resultaat van een infectie. Die infectie valt eerst het deel van het brein aan waar de slaap gereguleerd wordt en daarna worden andere delen van het brein aangevallen.

5. Te veel slaap is ook niet goed
Slapen is dus goed voor je. Maar dat is geen vrijbrief om dan maar lekker lang op bed te blijven liggen. Want te weinig slaap is niet goed, maar te veel slaap is ook niet goed. Uit onderzoek blijkt dat meer dan negen uur slaap allerlei aandoeningen tot gevolg kan hebben: diabetes, hoofdpijn, hartaandoeningen en obesitas. Hoelang zou je idealiter moeten slapen? Dat verschilt van persoon tot persoon. Je kunt het uitzoeken door bijvoorbeeld op het voor jou gebruikelijke tijdstip naar bed te gaan en enkele dagen geen wekker te zetten. Na een paar dagen is je slaaptekort weggewerkt en zul je wakker worden op het tijdstip waarop je voldoende geslapen hebt. Dan weet je hoeveel slaap je nodig hebt.

6. Overdag een dutje doen is een goeie zaak
Misschien voel je ‘s middags rond een uur of twee wel eens de neiging ontstaan om een dutje te doen. Geen schande, volgens Wiseman. “Uit honderden experimenten is gebleken dat zelfs de kortste slaapjes grote voordelen opleveren, dus het is van cruciaal belang dat we dutjes deel laten uitmaken van onze dagelijkse routine. Als je elke dag maar een paar minuten je ogen dichtdoet, zal dat je helpen een beter geheugen te ontwikkelen, alerter te worden, een snellere reactietijd te ontwikkelen en productiever te worden.” Het beste moment om een dutje te doen, is volgens onderzoekers afhankelijk van het moment waarop je bent opgestaan. Ben je om 6.30 uur opgestaan? Dan is het rond 13.45 uur tijd voor een dutje.

“Waarom dromen we? Onderzoek toont aan dat dromen een therapeutische werking hebben: ze helpen ons om spanningen en moeilijkheden in het dagelijks leven te verwerken”

7. Dromen zijn vaak best saai en negatief
Als iemand je vraagt naar een recente droom, kom je waarschijnlijk met een spectaculair verhaal op de proppen. Toch zijn onze meeste dromen heel saai, zo is uit onderzoek gebleken. We zijn simpelweg geneigd om de bizarre dromen te onthouden en denken daardoor dat onze dromen doorgaans heel spannend zijn. Maar in tachtig procent van de gevallen gaan onze dromen over gewone dingen, zoals het uitlaten van de hond. Overigens is uit datzelfde onderzoek gebleken dat rond de tachtig procent van onze dromen negatieve emoties voorkomen. En hoe gestrester we overdag zijn, hoe negatiever onze dromen worden. Ander onderzoek wijst erop dat ongeveer een derde van onze dromen enige seksuele inhoud heeft.

Slapen saai? Dutjes overbodig? Dromen oncontroleerbaar? In ‘Nachtrust’ zet Wiseman veel van de dingen die je zeker dacht te weten over slapen op z’n kop. En dat is nog maar het begin. Want als het aan Wiseman ligt, leiden de nieuwste inzichten in slaap tot een ware revolutie. “In bijna alle geledingen van de maatschappij moet er een radicaal andere kijk op slapen ontstaan (…) Over de hele wereld moet in het bedrijfsleven het besef ontstaan dat de productiviteit een stimulans kan krijgen door werknemers aan te moedigen een kort slaapje te doen in ruimtes die speciaal bedoeld zijn om er een dutje te doen (…) Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind weet hoe het een goede nachtrust kan hebben, wanneer het goed slaapt en hoe het nachtmerries kan uitbannen. Kort gezegd: de nacht moet de nieuwe dag worden.”

Bronmateriaal:

Wiseman, R. Nachtrust (februari 2014).

Bron: http://www.scientias.nl/slapen-tien-dingen-die-je-moet-weten/