Narcisme en angst


NARCISME EN DE ENERGIE VAN ANGST

Narcisme wordt gekenmerkt door een gebrek aan empathie, door grootheidswaan, door trots en door egocentrisme. De onderliggende factor is het gebrek aan liefde en de angst. Deze angst is misschien wel de meest moeilijke kant van het narcisme om te begrijpen, omdat het vaak onzichtbaar is. Laat ik het daarom uitleggen en beginnen bij het begin om zo stap voor stap tot de kern te komen.

*Het valse narcistische zelf
Het is belangrijk om te begrijpen dat het gedrag van de narcist – alle dingen die hij denkt, zegt en doet – doordrongen is van angst. Alles wat hij aan de buitenwereld laat zien, zoals zijn overdreven bravoure en arrogantie, is een dekmantel om zijn beschadigde kern te vermijden.

De grootste angst van de narcist is zijn onmacht en onwaardig te zijn. Dat komt omdat hij zich niet geliefd voelt, maar waardeloos, onwaardig, verworpen en bang om verlaten te worden. Om te proberen deze vreselijke innerlijke angst en machteloosheid te vermijden, creëert hij een vals zelf, vaak met een overdreven zelfvertrouwen aan de buitenkant.

*Externe bevestiging
Wanneer je jezelf echt kent, dan ben je in staat om aangesloten te zijn op je ziel. Dat is de enige authentieke ‘plaats’ waar waardigheid, liefde, persoonlijke kracht en vervulling te vinden zijn. In de eenheid die je ziel met je hart verbindt, vind je liefde en daarmee eerbied voor jezelf, het leven en al het anderen.
Wanneer je geen liefde kent en niet echt van binnen weet wie je bent, dan heb je continu bevestiging nodig van de buitenwereld. Om die reden loopt een narcist – in tegenstelling tot iemand die echt zichzelf is – steeds te bedelen om aandacht in de vorm van externe bevestiging en ‘narcistische voeding.’

*Pathologische dekmantel
Door zijn angst is iemand met de narcistische persoonlijkheidsstoornis continu bezig met het hanteren van een egoïsche macht. Dat is de pathologische dekmantel voor hoe machteloos de narcist zich eigenlijk echt van binnen voelt. Dit betekent dat de interacties van de narcist met anderen in zijn leven vol macht en machteloosheid zijn én vooral zijn gebaseerd op zijn energie vol angst.

Als gevolg van deze energie van angst ontmoet de narcist keer op keer dat wat hij het ergste vreest. Hij wordt opnieuw afgewezen wanneer zijn masker afglijdt en andere mensen van zijn onethisch gedrag walgen en gekweld op de narcist reageren. Wanneer de tactieken van de narcist om goedkeuring (de erkenning die hij niet kan genereren voor zichzelf) voortdurend falen (omdat er geen vervangende liefde en goedkeuring is), dan komt de narcistische verwonding sterk tot uiting.

*Narcistische verwonding
Laat je niet misleiden door het optreden van de narcist, waarbij het lijkt alsof er niets gebeurd is. Als bijvoorbeeld zijn relatie eindigt, dan lijdt de narcist van het gemis aan aandacht. Dit creëert nog meer pijn, angst en schaamte. De narcist kan niet anders dan uiteindelijk oog in oog staan met zijn gekwelde innerlijke demonen, maar hij heeft vele manieren gevonden om ze te vermijden. Dit is wat de narcistisch persoonlijkheidsstoornis in het kort inhoudt: een narcist zal niet groeien als mens en niet veranderen, omdat hij continu bezig is om pijn te vermijden. Zo zal hij niet zijn echt ware zelf of de ware liefde ontdekken.

In plaats van om te gaan met de angsten en pijn, verkoopt de narcist liever zijn ziel. Hij heeft het steeds nodig om nog grotere leugens te creëren, meer misbruikende tactieken uit te voeren om zo te voorkomen dat hij persoonlijk verantwoordelijk is. De eeuwige angst maakt het voor hem noodzakelijk om elk moment van de dag, zijn valse imago hoog te houden. Het is voor hem onmogelijk om zichzelf te zijn. Dat is de eeuwige ‘hel’ waarin de narcist in leeft.

*Leven in een leugen
De tactieken van de narcist zijn niet de ‘zielswaarheden’ en de prijs van het voortdurend uitoefenen van zijn pathologische krachten, gebaseerd op zijn valse zelf, is uiteindelijk ongelooflijk hoog. De ziel is ontworpen om de persoonlijkheid evolueren en om liefde te zijn. Het tragische is dat het hele leven van de narcist nep is, ontworpen om zijn angsten en innerlijke pijn te vermijden. Maar wie zonder liefde leeft, zal zich uiteindelijk zal realiseren dat alles tevergeefs is. De weg zonder liefde is uiteindelijk leeg, eenzaam en vol angst.

De waarheid over narcisten is dat zij leven in een angstige leugen, jij niet! Wanneer je de angst van de narcist doorziet, weet je al snel hoe sterk je zelf bent. Het is dan ook vooral je eigen angst die je in de omgang met narcisten te overwinnen hebt.

Als er één ding belangrijk is om te onthouden over narcisten, dan is het dat ze van binnen angstig zijn en dit proberen te overschreeuwen door zich groots voor te doen.

Boeken tip…
Voorbij het narcisme – Mjon van Oers.

foto van Mareiki.

Slaapwandelen


Slaapwandelen

Slaapwandelen: een nog onopgelost probleem. Een lastig probleem ook. Een kind dat slaapwandelt kan het gezinsleven flink op de kop zetten door urenlang rond te spoken.

Andere slaapwandelaars lopen een paar minuten en gaan dan weer rustig slapen.
Wat hebben slaapwandelen en dromen met elkaar te maken? En: kun je iets doen aan slaapwandelen?

Dromen en slaapwandelen
Dromen en slaapwandelen hebben meestal niets met elkaar te maken. Dromen doe je in de REMslaap, zeg maar de ondiepe slaap. Slaapwandelen daarentegen doe je juist in de diepe slaap. Tijdens de REMslaap lig je meestal stil. Wel kun je kleine bewegingen in je gezicht, handen of voeten maken. Maar omdraaien of grotere bewegingen doe je tijdens de andere slaapstadia als je diep slaapt. Slaapwandelen vindt ook plaats in de diepe slaap.
Kortom: dromen en lopen gaan niet samen. Als je wakker wordt tijdens het slaapwandelen zul je je meestal ook niets herinneren. Maar…

Slaapwandelen tijdens het dromen
Dat is niet bij iedereen zo. Het kan zijn dat je droomt dat je in je bed ligt en opstaat omdat je je door iets of iemand bedreigd voelt. Of om allerlei dingen te regelen. Als je wakker wordt, merk je dat je ook in het echt aan het lopen bent. Of misschien heb je een nachtmerrie waarin je heel actief bent. Wanneer je wakker schrikt, kom je tot de ontdekking dat je niet meer in je bed ligt.
Dus bij sommige mensen kunnen dromen, en vooral nachtmerries samengaan met slaapwandelen. Meestal komt dit dan vaker voor en kan het echt een probleem vormen. Soms is het verstandig om daar hulp bij te zoeken.

Oorzaken van slaapwandelen
Bij slaapwandelen speelt erfelijkheid vaak een belangrijke rol. Het komt in bepaalde families vaker voor.
Ook leeftijd is een belangrijke factor: het komt aanzienlijk meer voor bij kinderen dan bij volwassenen. Bij veel kinderen stopt het slaapwandelen als ze wat ouder zijn. Meestal is het zo rond het 18 e jaar wel afgelopen. Of komt het veel minder vaak voor. Een kleinere groep blijft slaapwandelen als ze volwassen zijn.
Wanneer iemand met een erfelijke aanleg voor slaapwandelen onder druk staat of gespannen is, is de kans groter dat hij gaat slaapwandelen.

Slaapwandelen heeft over het algemeen weinig met problemen te maken. Met andere woorden: de slaapwandelaar kan een volstrekt plezierig leven overdag hebben. En andersom: mensen met veel problemen hoeven beslist niet te gaan slaapwandelen. Wel is het zo dat mensen met een aanleg voor slaapwandelen dat in tijden van stress meer doen. Sommige mensen slaapwandelen vooral thuis, anderen juist als ze ergens anders slapen.

Wat kun je doen aan slaapwandelen?
Voor ouders is het goed te bedenken dat er een grote kans is dat slaapwandelen met de leeftijd vaak overgaat. En verder?
Regelmatig naar bed gaan en opstaan is belangrijk.
Bij sommige mensen wil een natte dweil voor het bed wel eens helpen. Andere slaapwandelaars weten na een paar keer handig naast de dweil op de grond te stappen.
Vaak denken mensen dat het gevaarlijk is om een slaapwandelaar wakker te maken. Dat is niet zo. Je kunt de slaapwandelaar gerust wakker maken. Wel is het soms heel moeilijk om een slaapwandelaar wakker te maken. En of het altijd nodig is?
Dat hangt er natuurlijk ook vanaf of de fysieke omgeving gevaar zou kunnen opleveren. Denk aan balkons, open ramen op hogere etages, trappen e.d. Het kan zinvol zijn om sloten op balkondeuren en ramen te maken. Of om een hekje boven aan de trap te maken.

Bron: www.droomnet.nl/nachtmerries/slaapwandelen

Of slaapwandelen erfelijk is, betwijfel ik toch wel. Ken mensen die slaapwandelen terwijl het niet voort komt in verdere familie. Maar goed, onderzoekers moeten toch met feitjes komen..

Schuldgevoelens en angst bij hooggevoelige mensen


We lezen veel over de kracht van positief denken; ‘we scheppen zelf onze eigen werkelijkheid’, wordt gezegd. Auteurs die schrijven over deze zaken beloven ons de meest wonderbaarlijke dingen. Met ons denken, bijvoorbeeld door affirmaties eindeloos te herhalen, kunnen we scheppen wat we willen en negatieve zaken, zelfs traumatische ervaringen, decreëren. We leven dan verder alsof die er nooit geweest zijn.

Toch zijn er enorm veel mensen die dit heel hard proberen te doen en geen enkele verbetering ervaren; geen genezing van de slepende ziekte, geen rijkdom, niet de levenspartner waar zo naar verlangd wordt. Doen ze iets fout? En als positieve gedachten onze werkelijkheid beïnvloeden, zouden negatieve dat ook niet moeten doen? We hebben vaak angstige gedachten en zorgen. Een bekend voorbeeld zijn de doodsangsten die veel ouders uitstaan als het gaat om hun kinderen. Komen ze wel veilig thuis, raken ze niet aan de drugs? Maar vrijwel altijd gaat het goed. En hoe vaak denken we ten onrechte naar aanleiding van een of ander pijntje dat er iets ernstigs met onze gezondheid aan de hand is? Als regel blijken onze door angst gevoede negatieve gedachten zich niet om te zetten in realiteit. Gelukkig maar.

De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest. Als al onze gedachten zich werkelijk zouden omzetten in realiteit, vermoed ik dat onze levens behoorlijk ellendig zouden zijn. De ervaring van mijn leven is in ieder geval dat mijn angstige vermoedens als regel niet uitkomen. Mijn ervaring is juist dat dingen vrijwel altijd goed gaan, en de keren dat het niet goed ging, was er iets groters dat mij hielp.

Hoe kan dit?  Heeft ons denken dan geen enkele invloed op de werkelijkheid rondom ons? Zijn we dan niet de scheppers van onze realiteit? Trekt het universum zich niets aan van onze positieve en negatieve gedachten en gaat het gewoon zijn eigen onverschillige gang? Nee, dat denk ik niet. Maar de relatie tussen onze gedachten en de werkelijkheid is wel een stuk subtieler dan in veel theorieën over het scheppen van je eigen werkelijkheid wordt voorgesteld.

Om deze relatie te doorgronden moeten we eerst begrijpen wat schepping is. Schepping is een kracht die zijn oorsprong vindt op het nivo van totale eenheid: het al, de oerbron – het mysterie dat we God noemen. Vanuit die bron ontspringt niet de schepping maar meerdere scheppers, wezens die je aartsengelen kunt noemen. Iedere aartsengel vertegenwoordigd één facet van die oorspronkelijke bron.  Zo’n aartsengel is een heel groot kosmisch wezen, maar hij is niet alles; dus kent hij een binnen– en buitenwereld. Die binnenwereld is uniek. De ervaring van een oneindige buitenwereld tegenover een unieke binnenwereld creëert een besef van individualiteit. Ook zorgt het onderscheid tussen binnen- en buitenwereld voor het ontstaan van een vorm van tijd en ruimte. Immers: je neemt iets buiten je waar, dus is er een ruimte buiten je. Je communiceert daarmee. Communicatie brengt ook altijd een innerlijk proces op gang; door te communiceren veranderen dingen in je innerlijke wereld. Verandering impliceert tijd, dus is er tijd.

Die aartsengelen creëren tal van nieuwe wezens, nieuwe scheppers. Dit gaat zo steeds verder. Er ontstaan steeds nieuw sferen van scheppers, die steeds ook nieuwe dimensies van tijd en ruimte met zich meebrengen. Alles wat wij als mensen creëren is uiteindelijk deel van dit grote scheppingsproces. Eén van de basisregels van dit scheppingsproces is dat je als schepper van alles kunt creëren zolang het maar in harmonie is met je hogere bron. Voor ons is dat de ziel.

Dit betekent dat de twee belangrijkste factoren die onze werkelijkheid bepalen onze ziel zijn, en onze bereidheid om in harmonie met die ziel samen te werken. Onze ziel heeft zoiets als een levensplan, dat doelen kan bevatten die afwijken van onze gedachten over wat wenselijk is in ons leven. De fundamentele scheppende kracht in je leven is je ziel en niet je menselijke gedachten. We kunnen meewerken met de scheppende kracht van onze ziel, of die tegenwerken. Positief denken dat gericht is op wensen die niet stroken met jouw zielsplan, is niet effectief.

Maar als we bereid zijn met onze ziel samen te werken en de doelstellingen van onze ziel accepteren ervaren we de aanwezigheid van onze ziel. We voelen dan dat er iets hogers en liefdevols is dat ons op onze levensweg ondersteunt. We ervaren levensgeluk. Als we de weg van onze ziel niet volgen, verliezen we het innerlijke contact met onze ziel. Innerlijk ontstaat er dan leegte. Vaak wordt geprobeerd die leegte op te vullen met uiterlijk succes, macht en bezit. Maar er is geen substituut voor het innerlijk licht van de ziel. Het licht van de ziel maakt dat we ons verbonden voelen met het universum. Het licht van de ziel is ook de weg naar de ander. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander en dan voelen we een verbinding van hart tot hart.

Als de weg naar de ziel niet wordt teruggevonden, ontstaat er vaak een crisis in de vorm van ziekte of ander ongeluk dat de bedoeling heeft om het contact met de ziel te herstellen. Positief denken dat niet gericht is op het herstel van dit contact lost deze crisis niet op; alleen het contact met de ziel doet dat.

Het is dus heel belangrijk dat als we onze werkelijkheid willen veranderen door positief te denken, we dit doen in harmonie met onze ziel. Als positief denken niet gericht is op het verbeteren van het contact met de ziel, dan zal het resultaat, wat dat ook mag zijn, ons geen geluk brengen.

Hoe doen we dit? Twee tips.

1 Hou het leuk en speels

Samenwerken met onze ziel geeft ons onmiddellijk een gevoel van vreugde en inspiratie. Het is niet zwaar. Als we dus bezig zijn met het herhalen van affirmaties en we ervaren dit als een zware en moeilijke taak, zijn we niet in harmonie met onze ziel. Stel je verlangt bijvoorbeeld naar een huis. Ga daar dan eens op een speelse manier over fantaseren. Hoe het er uitziet, de inrichting, de tuin. Stel je maar voor dat je daar vrienden en vriendinnen ontvangt en hun vertelt over je nieuwe huis, hoe blij je er mee bent. Als je dat een fijn gevoel geeft dan ben je goed bezig, dan ben je aan het scheppen. Geef je fantasie helemaal de ruimte. Denk niet, dit kan niet, dit is niet reëel, ga helemaal op in je fantasie zolang deze fijn aanvoelt.

Het blijde gevoel is een teken van je ziel dat het in overeenstemming is met je zielsplan.

Met andere woorden: als je op de juiste manier positief denkt dan is het positieve denken al een beloning op zich, een ervaring die je fijn vindt en die maakt dat je je beter voelt. Je bekrachtigt je fantasie dan al onmiddellijk met een stroom van blijheid en inspiratie. Je ziel geeft een teken af dat het goed voor je is.

Als het geen blij gevoel geeft, als je ervoor moet werken, is dit een teken dat je fantasie niet in harmonie is met je ziel. Het probleem is meestal dat onze ziel ons naar innerlijke rijkdom wil leiden, en wij, we zoeken vaak uiterlijke rijkdom. Negatieve ervaringen zijn vaak bedoeld om ons op weg te helpen naar die innerlijke rijkdom, en wij, we willen ze onmiddellijk uitbannen uit ons leven. We willen onmiddellijk van de pijn of andere problemen af zonder na te denken over de betekenis. Een zaadje snapt dat het moet groeien in de richting van het licht, wij gewoonlijk niet.

2 Denk in harmonie met je ziel

Hoe doe je dat: denken in harmonie met je ziel? Stel je eens voor dat er boven jou een prachtige engel zweeft. Een engel die jou onvoorwaardelijk lief heeft en je nooit veroordeelt, wat je ook doet. Die engel stuurt altijd licht en liefde naar jou. Beschouw je ziel maar als een innerlijke geluksengel. Zolang je in de buurt bent van die engel, die engel volgt, gaat het goed en voel je je prima.

Maar helaas, vaak word je zo meegesleurd door aardse zaken dat je het contact met die engel verliest. Je aandacht is dan helemaal gericht op dingen waarvan jij denkt dat ze heel belangrijk zijn maar die in wezen niets bijdragen tot je innerlijk groei: erkenning, bezit, succes, geld, etcetera. De engel en jij volgen een verschillende weg en je begint je steeds ongelukkiger en eenzamer te voelen.

Je probeert dit dan op te lossen door nog harder te werken, nog meer succes, geld of macht te verzamelen, want de maatschappij waarin je opgegroeid bent heeft je geleerd dat deze dingen heel belangrijk zijn. Of je probeert de eenzaamheid die zo is ontstaan op te lossen door het zoeken naar de ideale partner. Je zoekt die engel in de buitenwereld. Natuurlijk lukt dat niet, want een ander kan nooit de rol van jouw innerlijke engel vervullen. Het resultaat zal altijd teleurstellend zijn. In plaats van het contact met je ziel te herstellen raak je er nog verder van verwijderd en ga je je nog ongelukkiger voelen.

Het zijn hele andere ervaringen die je nodig hebt om je zielspad, en daarmee de weg naar het geluk, terug te vinden: misschien wel ziekte of andere tegenslagen zoals een scheiding. Er is inkeer nodig om het contact met de engel te herstellen. Het is dus zinvol je af te vragen wat je probeert te doen met je positieve gedachten: je tegenslagen oplossen zodat je op de oude voet verder kunt leven, of het contact met je ziel herstellen? Je kunt de vraag ook anders formuleren: komen mijn positieve gedachtes voort uit angst of uit liefde?

Stel iemand heeft geldzorgen. Hij herhaalt dagelijks de affirmatie ‘ik zal rijk worden, ik zal rijk worden.’ Honderden keren per dag. Als die gedachte uit angst voortkomt, angst voor tekort, zal het niet helpen. Positieve gedachten helpen als ze uit liefde voortkomen, alleen dan zijn ze in harmonie met de ziel. Gedachten die gebaseerd zijn op angst, ook al klinken ze heel positief, helpen meestal niet.

Pas als de persoon met geldzorgen zich bewust wordt van zijn angst voor tekort kan hij andere, op liefde gebaseerde gedachten formuleren die hem wel helpen. Hij kan dan eerlijk het angstige, zorgelijke deel in zichzelf aankijken en daar troostende, liefdevolle gedachten naar toe sturen. Langzaamaan zal hij dan merken dat het leven lichter en makkelijk wordt. Hij begint anders te kijken naar het leven, merkt dat niet alles om geld draait; ook zonder dat zijn er toch veel mooie dingen te beleven. Wellicht begint hij te beseffen dat zijn focus op geld hem weggehouden heeft bij zijn innerlijke rijkdom. Zijn uitstraling wordt lichter en vrolijker. Nieuwe omstandigheden en mogelijkheden worden door deze positieve houding aangetrokken.

Als je wensen en verlangens hebt, is het altijd raadzaam je af te vragen of die wens niet uit angst voortkomt. En als dat zo is, kijk dan heel eerlijk en liefdevol naar het angstige deel in jezelf, en vraag je af: wat heeft dit deel van mij nu werkelijk nodig, op dit moment?

Veel mensen die bezig zijn met positief denken zien het als een soort wonderpil die bedoeld is om onmiddellijk een einde te maken aan situaties die ze als negatief ervaren, zoals geldgebrek in het bovenstaande voorbeeld. Ze zijn dan niet bereid om in te zien dat die negatieve ervaringen wellicht op hun pad gekomen zijn om ze ergens op te wijzen. Misschien is geldgebrek wel bedoeld om innerlijke rijkdom te ontdekken, of komt eenzaamheid op je weg om je bewust te worden van je eigen ziel, je innerlijke partner.

Denk eens op zachte, liefdevolle manier aan jezelf. En vraag jezelf, op basis van die liefde, af: wat heb ik nu nodig? Als je dat doet zul je merken dat het heel vaak iets innerlijks is, niet iets uiterlijks, dat omhoog komt: meer zelfwaardering, meer gevoel voor humor, meer trots op wat je hebt bereikt in het leven, etcetera. En als er iets omhoog komt, ga daar op een speelse en vrolijke manier over fantaseren, geniet ervan. Stel er komt in je op dat je meer mannelijke energie nodig hebt: het vermogen om grenzen te stellen en nee te zeggen. Stel je dan eens voor dat je op een totaal ongelegen moment een hoop bezoek krijgt. En in plaats van te denken ‘ik kan ze toch niet buiten laten staan’, zeg je nu ‘Nee, jullie komen ongelegen’ en sla je de deur dicht. Ervaar eens hoe goed zo’n fantasie voelt.

Positief denken gebaseerd op liefde is fijn; het is een beloning in zichzelf. Het gevolg is dat je een beter contact met je ziel krijgt. Je zielelicht begint door jou heen te stralen op Aarde. En het is dit licht dat scheppend is, en het zal een omgeving (werk, relaties) scheppen die in harmonie is met je innerlijk.

Tenslotte. De titel van dit artikel is: Als we onze eigen werkelijkheid scheppen, waarom worden we dan oud? Vanuit menselijk perspectief is oud worden onwenselijk; zo wordt het althans vaak ervaren. Hoeveel positieve gedachten we echter ook wijden aan ‘jong blijven’, dat zal niet lukken. Maar bekijk het nu eens vanuit het standpunt van de ziel. Vanuit de ziel gezien worden wij niet oud. We zijn tijdloos, alleen onze lichamen worden oud. Kijk eens in de spiegel: zie dat je lichaam ouder wordt, maar voel dat er binnen in jou, achter je ogen, iets is – een ik – dat niet verandert. Wij zouden misschien wel eeuwig in dit lichaam willen blijven, onze ziel wil dat niet. Die weet dat er oneindig veel andere werelden en andere dimensies zijn om te beleven en geestelijke rijkdom te vergaren. Het universum wacht op ons.

© Gerrit Gielen

www.gerrit-gielen.nl

Bron: http://fluisteralsjeblieft.blogspot.com.es/2015/01/schuldgevoelens-en-angst-bij.html

 

Een mooi en duidelijk artikel voor de hooggevoeligen onder ons, maar ook voor de niet hooggevoeligen om een inzicht te krijgen hoe deze mensen leven, hoewel niet ieder HSP hetzelfde is en het leven ervaart.