Hoogsensitief personen HSP, de ene is de andere niet


Hoogsensitief personen HSP, de ene is de andere niet

Naast hoe je blauwdruk en je zelfvertrouwen is, zijn er een aantal dingen die voor verschillen tussen hoogsensitief personen kunnen zorgen. Een verschil is bijvoorbeeld ook of je meer introvert of meer extravert bent. Of je meer of juist minder nieuwsgierig bent. Of je van nature meer verlegen of juist vrij bent. Of je meer een ochtendmens of meer een avondmens bent.

Hoogsensitief personen zijn er altijd geweest

Hoewel het misschien een hype lijkt, zoveel mensen hoogsensitief persoon blijken of lijken te zijn, toch is gevoeligheid iets dat niet nieuw is. In vroegere tijden waren de HSP-ers de verkenners in de stam. Degenen die op de een of andere manier het onheil aan voelden komen. Maar het waren ook de medicijnmannen en kruidenvrouwen die met hun gaven voor genezing zorgden. Eigenschappen en kwaliteiten die destijds ook duidelijk hun waarde hadden.

Erkenning en waardering voor hoogsensitiviteit

Maar in een veranderende en steeds meer technocratisch geworden maatschappij wordt en werd sensitiviteit niet overal erkend en gewaardeerd en gemakkelijk als een beetje neurotisch afgedaan. Ik denk dat het als je zelf een hoogsensitief persoon bent belangrijk en cruciaal is hoe je conditionering is verlopen. Hoe je blauwdruk eruit ziet. Oftewel de eerste imprint van ervaringen en betekenissen die je in je leven hebt meegemaakt. Want die eerste belangrijke ervaringen zijn heel bepalend voor het feit of je als gevoelig mens zelfvertrouwen hebt opgebouwd of dat je jezelf als afwijkend en negatief bent gaan zien.

De blauwdruk van een hoogsensitief persoon

Daar is het, zo ik het zelf ervaar en ervaren heb, bij veel hoogsensitief personen ‘mis’ gegaan, voor zover dingen ‘mis’ kunnen gaan in je leven. Ik zeg mis, omdat op het moment dat er in je blauwdruk negatieve ervaringen zijn opgeslagen ten aanzien van je gevoeligheid je van je natuurlijke pad afdwaalt en je aangepast gedrag gaat vertonen. Dat aangepaste gedrag is voor de meeste hoogsensitief personen een soort tweede natuur geworden. Dat kunnen ze als geen ander. Maar de negatieve keerzijde daarvan is dat als je dat doet, je ‘weg’ raakt bij jezelf. En als dat lang genoeg duurt, dan begint het energie verlies. Met op de lange termijn vaak overspannenheid en burn-out. De vraag is dan ook meestal niet of je in een burn-out terecht komt, maar eerder wanneer en hoe vaak…

Inspiratiekaart

Zelfvertrouwen en grenzen

Heb je als hoogsensitief persoon een fijne jeugd gehad en ben je gesteund en erkend in je sensitiviteit en heb je daarin zelfvertrouwen en goede grenzen opgebouwd, dan ziet hoogsensitiviteit er vooral uit als een kwaliteit.  Je bent dan in staat om op een adequate manier je ruimte in te nemen zonder dat je de ander uit het oog verliest. Je stelt goede grenzen en je zorgt zowel goed voor jezelf als voor de ander. Je vindt het dan ook leuk om nieuwe dingen te doen en te ontdekken, mits ze niet te overweldigend zijn en je daarmee overprikkelen.

Focus

Wat dan nog wel een uitdaging kan zijn is het hebben en houden van focus. Want veel hoogsensitieve mensen zijn heel begaafde mensen die een brede interesse hebben. Ze vinden veel dingen leuk of interessant. Hetgeen het nadeel heeft dat hun energie versnipperd gericht is op allerlei verschillende dingen. Een combinatie met hoogbegaafdheid komt ook regelmatig voor.

Stel je niet zo aan…

Ligt er daarentegen in je blauwdruk vast dat je gevoeligheid aanstellerij is en dat je ‘normaal’ moet doen en niet zo moet ‘zeuren’, dan ziet dat vertrouwen in jezelf en je kwaliteiten er heel anders uit. Omdat je als kind voor je overleving nu eenmaal lang afhankelijk bent van volwassenen (meestal je ouders en andere verzorgers) zul je aangepast gedrag gaan vertonen. Je leert dan wie je bent en wat je voelt in jezelf af te wijzen. Met als gevolg dat je in de loop van je jeugd (een deel van) jezelf kwijt raakt. Naast je opvoeders zijn ook vriendjes en vriendinnetjes hier bepalend in. Want het kind wil er ook graag bij horen. En als het teveel afwijkt van de groepsnorm, dan raakt het buitengesloten en vooral als sprake is van een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen dan zal het hoogsensitieve kind heel erg zijn best gaan doen om er toch maar bij te horen. En ook hier geldt weer: met als gevolg, dat het zichzelf kwijt raakt. Een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen in combinatie met hoogsensitiviteit maakt ook niet dat je snel allerlei nieuwe dingen aangaat. Je blijft dan liever in je comfortzone waar je je meer veilig voelt.

Basisbehoeften

Die veiligheid is een basisbehoefte die we allemaal hebben. Als je die niet ervaren hebt in je jonge leven en daarnaast heb je ook weinig erkenning en verbinding ervaren, dan heb je op drie punten in je basisbehoeften een gemis ervaren. Het gevolg ervan kan zijn dat je een soort verslavend gedrag gaat herhalen waarin die drie basiselementen een rol spelen. Bijvoorbeeld door het aangaan van relaties die ondermijnend zijn. Dat trek je onbewust aan omdat je systeem door die vroege ervaringen uit balans is geraakt en je systeem wel in balans wil zijn. Door het aangaan van die ondermijnende relaties wil het onbewuste dat de onbewuste pijnervaringen alsnog in je bewuste komen zodat je alsnog kunt gaan verwerken en emotioneel groeien.

Meer over basisbehoeften kun je lezen in het gratis E-bookje: Basisbehoeften

Inspiratiekaart

Enige vorm van aanpassing is noodzakelijk

Nu is het uiteraard zo omdat we als mensen sociale wezens zijn dat enige vorm van aanpassing prima is. Maar belangrijk is dat er een bepaalde vorm van balans gevonden wordt tussen aanpassing en gaan staan voor wat voor jou belangrijk is.

Introvert of extravert

Je kunt je wel voorstellen dat een introvert hoogsensitief persoon een ander type mens is dan de extraverte hoogsensitief persoon. De introverte hoogsensitief persoon heeft wel behoefte aan andere mensen in de vorm van een paar goede vrienden, maar in grote groepen voelen ze zich meestal niet zo thuis. Misschien ben jij wel een extravert  hoogsensitief persoon en twijfel je om die reden of je wel echt hoogsensitief bent. Cruciaal daarin is de manier waarop je je batterij weer vult. Een extravert hoogsensitief persoon zal toch liefst in zijn of haar eentje willen bijtanken. In de rust en de stilte. Echte extraverte niet hoogsensitief personen vinden het een pittige uitdaging om in die rust en stilte bij te tanken.

Communicatiestijlen

Je favoriete communicatiestijl is een vorm van aangeleerd gedrag die je je al heel jong hebt eigen gemaakt door een combinatie van aanleg en gekopieerd gedrag van je directe omgeving. Als het bij jou thuis een zoete inval was en je voelde je daar fijn en veilig bij, dan zul je dat gemakkelijk over kunnen nemen. Maar ook als het voor je overleving nodig was en je hierin geleerd hebt je aan te passen, kan je extravert gedrag hebben aangeleerd. Uiteraard geldt iets vergelijkbaars voor introvert gedrag. Een snelle en gemakkelijke manier om jezelf bewust te worden of je meer extravert of meer introvert bent is de vraag of je het liefst een paar goede vrienden hebt of juist een uitgebreide vriendenkring hebt. Of: Ga je liever met een of twee vrienden of vriendinnen op stap of juist liever in een grote groep? Het laatste duidt meer op extravertheid. Het eerste op introvertheid. Meer over communicatiestijlen kun je lezen in het artikel: DISC, Communicatiestijlen, als jij nu maar…

Vrij of verlegen

Verlegenheid als aangeboren eigenschap is anders dan als gevolg van de combinatie van gevoeligheid en ervaren onveiligheid in je jeugd angstig, bezorgd en de neiging tot depressiviteit te hebben ontwikkeld. Het laatste is meer een teken van de gevoeligheid en is vrijwel altijd ontstaan in een vijandige dan wel niet gevoelige omgeving. Dit laatste zal hoogstwaarschijnlijk ook veranderen op het moment dat je als hoogsensitief persoon je deuken en butsen uit je jeugd gaat verwerken en leert om de kwaliteit van je gevoeligheid meer te waarderen. Echte verlegenheid als eigenschap is meer blijvend.

Inspiratiekaart

Ochtendmens

Ook het feit of je ochtend dan wel avondmens bent maakt ook verschil in hoe het gedrag van een hoogsensitief persoon eruit ziet. Een hoogsensitief persoon die ochtendmens is zal vaker in de morgen overprikkeld raken, hoewel het effect op het energieniveau zich ook in de loop van de dag kan ontwikkelen. De kunst is om (net als bij de meeste andere punten) een zekere balans te vinden hierin. Balans door je energie goed over de dag te verdelen en ’s morgens rustig te beginnen en ’s middags wat minder eisen aan jezelf te stellen. De avond kun je het beste gebruiken om bij te tanken en bijtijds naar bed te gaan.

Avondmens

Avondmens en hoogsensitief (wat minder voorkomt) heeft voordelen. Je hebt dan de rust en de stilte van de avond en nacht om te werken en je kunt (als je werk dat toelaat) ’s morgens lekker uitslapen en rustig op gang komen. Bovendien heb je dan meestal ook minder last van de spits 🙂

Boosheid

Nog een ander verschil is of je als  hoogsensitief persoon geleerd hebt om je boosheid te voelen en die ook te uiten. Het kunnen voelen en uiten van je boosheid is mede bepalend voor hoe goed je in staat bent je grenzen te stellen. Een introvert hoogsensitief persoon die over weinig zelfvertrouwen beschikt en de boosheid niet voelt, zal ook minder in staat zijn om adequate grenzen te stellen, dan een extravert hoogsensitief persoon met voldoende zelfvertrouwen.

Alles bij elkaar

Je kunt je uit dit alles wel voorstellen dat een extraverte op de buitenwereld gerichte hoogsensitief persoon met een probleemjeugd er anders uit ziet dan een introverte tevreden hoogsensitief persoon die een fijne en steunende jeugd heeft gehad. Daarnaast hebben hoogsensitief personen net als andere mensen ook verschillende belangstellingen in de vorm van muziek, kennis, sportief,  enzovoorts waardoor ze ieder voor zich uniek zijn.

Zelfvertrouwen voor vrouwen

Werkt jouw blauwdruk ondermijnend voor je? Heb je vooral geleerd dat je niet mag zijn wie je bent? Dat je een jankerd bent en dat je sterker moet zijn? Of heb je juist geleerd je sterk voor te doen, maar is dat  niet alleen wie je bent? De online cursus Zelfvertrouwen voor Vrouwen helpt je te ontdekken wie je nog meer bent of kunt zijn.

Bron: http://www.confront.nl/artikelen/718-hoogsensitief-personen-hsp-de-ene-is-de-andere-niet/

We zijn als mensen allemaal verschillend, ook in hooggevoeligheid. Zelfs dan zijn er verschillende vormen van HSP net zoals er verschillende persoonlijkheden zijn. Ook achtergrond, opvoeding, ervaring, trauma’s spelen een rol mee tot welke groep HSP iemand behoort.

Er zijn veel mensen die hoogevoeligheid en extra gevoelig zijn met elkaar verwarren en dan vlug zeggen, ik ben ook HSP. Zelf voel ik aan wie echt hooggevoelig is of niet. Hoef deze persoon zelfs niet eens persoonlijk te zien, mijn gevoel en intuïtie geven het vanzelf aan net zoals liegen. zelfs als er keihard gelogen of ontkend wordt.

Advertenties

De ene HSP-er is de andere niet. Welk type herken jij?


HSP is een wetenschappelijk aangetoond kenmerk van het zenuwstelsel. Het is geen label, diagnose van een ziekte of ‘iets alternatiefs’. Ieder mens is uniek, niemand heeft exact dezelfde ogen en dus ook ieder hoogsensitief persoon heeft niet dezelfde sensitiviteit. De mate waarin je profijt of last hebt van je HSP is voor iedereen verschillend, afhankelijk van bijvoorbeeld je jeugd, je eigen rugzak met levenservaringen, in welke omgeving en met wie je bent, je eigen aangeleerde mechanismes om te dealen met situaties waar je jezelf in begeeft, je draaglast, draagkracht en zelfzorg.

Wanneer ben je hoogsensitief?
Elaine Aron, de Amerikaanse psychologe, die de term HSP de wereld in bracht, onderscheid 4 kenmerken.

 1. sensorische gevoeligheid. Dan ben je gevoelig voor licht, geluid of andere zintuiglijke prikkels zoals prikkende labeltjes van kleding, kou of warmte.
 2. emotionele intensiteit, zoals bijvoorbeeld het aanvoelen van sfeer en emoties van anderen, empathisch vermogen of je ervaart je eigen emoties intenser.
 3. de diepgaande informatieverwerking, je denkt langer en dieper na, maakt scenario’s in je hoofd, overziet snel de mogelijkheden en risico’s.
 4. Snellere overprikkeling (stress). Vanuit mijn praktijkervaring zie ik ook het tegendeel, sneller kans op  onderprikkeling bij een deel van de HSP-ers. Dit veroorzaakt ook stress.

De diepgaande informatieverwerking werd vorig jaar door middel van uitgebreid breinonderzoek aangetoond door prof E. Van Hoof. Alles wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, proeft en via beweging waarneemt, wordt dieper verwerkt. Je denkt er uitgebreider over na. Je verbindt informatie met elkaar. Dit gaat soms razendsnel, maar kan ook meer tijd kosten. De andere kenmerken die Elaine Aron noemt, ziet zij als een gevolg van de diepgaande informatieverwerking.

Denk jij ook wel eens “Jij hooggevoelig? Echt niet!”
Ondanks dat er zoveel over is geschreven, denk je soms te ‘weten’ dat iemand wel of niet hoogsensitief is. Kijk hiermee uit, want sommige type HSP-ers zijn echt elkaars tegenpolen.  Ik onderscheid voor het gemak 4 types. Niet om ‘nog meer hokjes’ te maken, maar om duidelijk te maken dat het gedrag bij hoogsensitviteit verschillend is. Maar liefst 70% van de HSP-ers is een rustzoeker. Dat betekent dat je pauzesysteem in je brein actiever is dan het activeringsysteem. Je kijkt eerst de kat uit de boom, onderzoekt, voordat je gaat handelen. Bij 30% is het activeringssysteem actiever (sensationseekers).  Dat betekent dat als je bijvoorbeeld iets interessants ziet, hoort of voelt direct over gaat tot actie.
Elaine Aron heeft ontdekt dat 70% van de HSP-ers introvert is en 30% extravert. Het is een misverstand dat alle rustzoekers introvert zijn en alle prikkelzoekers extravert. Het wisselt ook nog eens per situatie en je kan ook gedrag aanleren zodat je bijvoorbeeld in je gedrag extraverter doet dan je in wezen bent. Niet uitgesproken introvert of extravert? Dat noem je ambivert.

Hoe herken je de 4 type HSP-ers?

Introverte rustzoeker
Deze persoon is graag alleen, doet het liefst activiteiten in zijn of haar eentje of in 1 op 1 contact. Houdt van rust en regelmaat en enige routine. Zoekt de rust op, houdt zich vooral bezig met eigen gedachten, emoties en ideeën. Gevaar van overprikkeling door alle gedachten en emoties en activiteiten tussen meerdere of een groep mensen.

Extraverte Rustzoeker
Deze persoon voelt vaak een spanningsveld tussen de innerlijke behoefte aan rust, regelmaat, routine aan de ene kant. En aan de andere kant richt hij zich ook sterk naar buiten, op de ander in zijn uitingen. Dit type moet goed op persoonlijke grenzen en behoeftes letten. Het gevaar van overprikkeling ligt snel op de loer door te veel activiteit tussen andere of een groep mensen.

Introverte Sensationseeker
Deze persoon wil graag activiteiten, diversiteit en afwisseling in het leven, maar niet perse in een grote sociale context. Kan veel verschillende en uitdagende activiteiten doen in zijn eentje of in 1 op 1 contact. Zoekt nieuwe ervaringen meestal niet via het contact met andere mensen, maar via bijzondere emotionele ervaringen en verkenningen (kunst, spiritualiteit, dromen, kennis verwerven over een onderwerp dat hen fascineert). Er is gevaar van onderprikkeling door te veel zichzelf af te remmen in het leven. Overprikkeling ontstaat door alle gedachtes en gevoelens of te veel activiteiten te doen.

Extraverte Sensationseeker
Deze persoon is erg druk met allerlei activiteiten en uitdagingen en mensen en gaat door, omdat het allemaal leuk is. Deze persoon vertelt daar graag over en houdt van een actief sociaal leven. Het gevaar is overprikkeling door een te actief leven en plotseling niets meer kunnen omdat opeens de energie weg is. Tijdig ruimte nemen voor rust en op jezelf zijn is heel belangrijk. Aandachtspunt zijn grenzen. Onderprikkeling kan ontstaan door niet te luisteren naar de behoefte om verschillende activiteiten te doen of tussen de mensen te zijn. Het verschil met niet hoogsensitieve extraverte personen is dat een hoosensitief persoon altijd de behoefte voelt om op een gegeven moment alleen te zijn, vanwege de vermoeid.

Tekst: Saskia Klaaysen http://www.anahata-coaching.nl  http://www.hsptraining.n

10 manieren waarop hooggevoelig zijn je leven beter maakt


10 manieren waarop je hooggevoeligheid positief is

Wanneer je vaak te horen krijgt dat je te gevoelig bent dan wordt het op een gegeven moment lastig om dit naast je neer te leggen en jezelf te blijven. Vooral als je inderdaad zo gevoelig bent.

Wat de meeste mensen niet zien is dat gevoeligheid ontzettend belangrijk is voor onze samenleving. Het is niet iets waar mensen zich voor moeten verontschuldigen! In een wereld waar zo veel haat en veroordeling is kun je je als hooggevoelig persoon inderdaad snel overweldigd voelen. Maar jouw ziel hoeft niet te veranderen!

Want kracht heeft niets te maken met het wel of niet voelen van dingen, net als moed geen gebrek aan angst is. Kracht is pijn voelen, maar toch doen wat je moet doen. Moed is om angst te voelen maar toch door te zetten.

Wanneer je erg gevoelig bent dan ben jij je gewoon heel bewust van de wereld. En bewustzijn is iets moois. Onderstaande kwaliteiten (en de manier waarop jij er baat bij hebt) worden vaak gevonden in hooggevoelige mensen.

1 Je intuïtie is enorm goed ontwikkeld
Je ziet en voelt dingen die andere mensen niet zien – letterlijk en figuurlijk. Deze gevoeligheid helpt je bij het nemen van besluiten, je wordt beschermt door een innerlijke wijsheid.

2 Je hebt karaktertrekken die het tegenovergestelde van elkaar zijn
Je bent bijvoorbeeld een innovatieve denker en een natuurlijke leider, krachtig en overtuigend. Maar je bent ook kwetsbaar, flexibel, een leraar of een helper.

3 Je bent als vanzelf aangetrokken tot een gezonde levensstijl
Je eet gezond en je lichaam reageert sterk op ongezonde voeding en bewerkt voedsel.

4 Je voelt een diepe connectie met de natuur, dieren en eigenlijk alle levende dingen
Wanneer jij deze connectie niet voelt of wanneer je in een grote stad woont dan merk je dat onrustig of depressief wordt. Door ervoor te zorgen dat je altijd dicht bij de natuur bent creëer je voor jezelf een mooier leven.

5 Je voelt een grote drang om mensen te helpen die het minder hebben dan jij. Je voelt dat je een speciale taak of doel hebt, ook al weet je nog niet precies wat dit is.

6 Je hebt bijna oneindig veel compassie en empathie
Compassie is liefde in actie – het is wat ons motiveert om anderen te helpen. Het kan zo klein zijn als een glimlach of een schouder om op te leunen of zo groot als je het zelf wilt maken.

7 Je hebt een afkeer tegen autoriteit en hiërarchie en je stelt soms vragen bij georganiseerde religies. Maar aan de andere kant vind je spiritualiteit wel belangrijk. Hierdoor blijf je nieuwsgierig en zoek je antwoorden op je vragen en je compassie zorgt ervoor dat je de antwoorden die je hebt gevonden deelt met anderen.

8 Hoewel veel mensen je leuk vinden, voel jij je vaak alleen of anders. Mensen die anders denken voelen zich vaak anders dan de rest.

9 Je bent waarschijnlijk een combinatie van introvert en extravert
 Je voelt je uitgeput nadat je te veel mensen om je heen hebt gehad en hebt liever 1 op 1 contact. Maar je kunt ook open en uitbundig zijn en geniet van andere mensen. Je hebt gewoon tijd nodig om weer op te laden na intensief contact met anderen en dat opladen doe je het liefst alleen.

10 Je bent enorm creatief en bewondert mooie en speciale dingen
 Je bent waarschijnlijk erg slim, maar worstelt met ADD, ADHD of dyslectie. Omdat je dingen ziet en slim bent, maar ook worstelt met je persoonlijke uitdagingen begrijp je anderen goed. Hierdoor vertrouwen mensen je omdat ze weten dat jij ze begrijpt en in hun waarde laat.

Wees trots op je hooggevoeligheid! Wanneer jij je overweldigd voelt door je gevoeligheid omarm dan je passie, je inspiraties en je impulsen. Vertrouw op jezelf, jij bent de enige persoon die jouw leven kan leiden. Laat niemand anders beslissen welke keuzes jij in het leven maakt. Want jouw innerlijke stem, jouw intuïtie is sterk genoeg, daar kun je op bouwen.

www.zensible.nl

Bron: http://herhealth.nl/10-manieren-waarop-hooggevoelig-zijn-je-leven-beter-maakt/

Puntje 1 is inderdaad erg lastig wanneer er steeds gezegd wordt dat je overgevoelig bent. Toch kun je beter dat zijn dan ongevoelig.

Puntje 3 klopt ook helemaal, een gezonde en alternatieve levenswijze past bij een HSP

Puntje 5, in het begin kan inderdaad een grote drang ontstaan. Hoe meer je in eigen kracht komt, des minder de drang en voel je alleen de hulp aan die dringend is.

Puntje 6 is me meermaals verteld door paragnosten en mediums

Puntje 7 klinkt ook bekend, afkeer van autoriteit. Bij bepaalde religies zijn er inderdaad soms ??? al laat ik iedereen daarin in eigen waarde. Wat niet bij mij hoort, zal ik ook niet (ver)oordelen.

Puntje 9, is verschillend, soms kan ik met meerdere praten, zeker als ik mensen help. Toch is één op één het fijnste. Uitgeput kan ik wel van extreme drukke mensen worden die blijven praten zonder iets te zeggen om aandacht, energievreters noem ik deze. In mijn leven zijn er ook van deze mensen waarbij me goed te moeten afsluiten.

Puntje 10, ADHD of ADD en dyslexie ken ik eigenlijk niet. Wel dat mijn intuïtie heel sterk is en is me ook gezegd. Veelal hoor ik dat mijn intuïtie niet klopt en daardoor ook lieg. Het zijn dan ook mensen die niet in eigen spiegel kijken of het beter weten dan jijzelf.

De kracht van introvert èn extravert


De kracht van introvert èn extravert en hoe ze elkaar kunnen versterken

Je persoonlijkheid heeft een sterke invloed hoe jij je leven leidt. Een van de belangrijkste pijlers is of je een voorkeur voor extravert gedrag of voor introvert gedrag hebt. In onze maatschappij, en dus ook op de werkvloer, hebben extraverten de voorkeur. Spraakzame mensen worden als intelligenter, aantrekkelijker, interessanter en begerenswaardiger als vriend of vriendin gevonden. Ze verdienen meer, alhoewel ze niet beter presteren. Introverte mensen krijgen vaak het stempel met eigenschappen als verlegen, arrogant, ze houden niet van mensen en weten niet hoe ze lol kunnen hebben. Het is bijna not done om introvert te zijn, terwijl 1/3 van ons dat is.

Op de werkvloer merk je dat extravert gedrag beloond wordt en dat deze is ingericht op de extraverte voorkeur. Denk aan het opendeurenbeleid, zodat de manager altijd in contact met zijn medewerkers staat. Ook de flexwerkplekken zijn gemaakt voor extraverte mensen, zodat je wisselende contacten hebt met collega’s wat de arbeidsproductiviteit- en beleving positief beïnvloedt.  Als je hogerop wilt komen, wordt er van je verwacht dat je onbeschaamd reclame voor jezelf maakt.  In de meeste functies in het werk gaat het om eigenschappen als communicatief, sociaal vaardig en netwerker. Dit in tegenstelling tot introverte eigenschappen als concentratievermogen, het vermogen om een diepgaande reflectie te kunnen doen en het vermogen om langdurig alleen te kunnen werken.  Je zou bijna kunnen zeggen dat introvertie als een tweederangs persoonlijkheid wordt beschouwd. Dat is jammer, want introverten zijn, net zoals extraverten, hard nodig op de werkvloer!

Als je geboren bent met een voorkeur voor introvertie, heb je misschien wel van jongs af aan de boodschap meegekregen dat er “iets” met je is. Denk aan ouders die zich verontschuldigen dat je verlegen bent en even de kat uit de boom moet kijken. Of dat ze je op school aanspoorden om uit je schulp te kruipen. Introverte mensen worden soms ook wel arrogant, lui, dom en saai genoemd. Dit kan leiden tot schuldgevoelens, zelfs als je volwassen bent, als je bijvoorbeeld een avondje uit afslaat omdat je liever thuis zit met een boek op de bank (want daar krijg je dan juist weer energie van na een week hard werken).

Dit leidt ertoe dat de meeste introverte mensen zich extraverte eigenschappen vaardig maken om hun introversie te kunnen camoufleren.  Vaak gebeurt dit heel onbewust, omdat ze van jongs af aan al strategieën hebben ingezet om zich als extravert neer te zetten. Je kunt wel nagaan hoeveel energie dit kost om gedrag te doen wat eigenlijk niet bij je hoort. Als ze deze rol niet spelen, tonen ze hun ware aard, vaak thuis. Velen van ons denken dan ook dat ze meer extravert dan introvert zijn, terwijl ze pas na goed zelfonderzoek er achter komen dat ze een voorkeur voor introvert hebben.

In de psychologie worden extravert en introvert beschouwd als persoonlijkheden die gekenmerkt worden wat hen energie geeft of juist energie kost. Denk aan een extravert die energie krijgt na een week hard werken door met andere mensen een borrel te drinken, of de introvert die juist energie krijgt van een goede film te kijken. De MBTI is het meest ontwikkelde en gebruikte persoonlijkheidsinstrument om achter jou voorkeur voor extravert of introvert te komen. Als je dit zelfonderzoek aangaat en je weet je voorkeur voor extravert of introvert, dan kun jij beter inspelen op wat je energie geeft, zonder enig schuldgevoel, want je weet precies wat je wel of niet nodig hebt om je eigen balans weer te vinden.

Ik heb enkele kenmerken op een rijtje gezet, zodat je een richting hebt om na te gaan wat het best bij jou past.

Laten we de kracht van beide voorkeuren gaan inzien en dat we op de werkvloer elkaar in de samenwerking gaan aanvullen. Beiden hebben we nodig!

Extravert Introvert
Expressief:Ze praten veel, en dit is hun manier om hun gedachtes te ordenen. Ze denken hardop.Voordeel: geen problemen om in contact te komen met anderen en over henzelf en hun werk te praten.Wat kan de introvert denken in gesprek met de extravert:”ik voel me gekleineerd en ik ben onbelangrijk”

Uitdaging voor de extravert: Mond dicht en luisteren.

Tip voor de introvert: laat de extravert “ratelen” ze hebben het nodig om hardop te zeggen wat ze nadenken om een conclusie te kunnen trekken. Vraag van tevoren eventueel een agenda aan met wat er besproken wordt, zodat je vantevoren je gedachten kunt ordenen.

Ingehouden:Ze praten alleen als ze er van binnen goed over nagedacht hebben.Voordeel: Luisteren goed naar de gesprekspartner, stellen veel vragen en gaan de diepte in.Wat kan de extravert denken in gesprek met de introvert: “Zijn ze wel geïnteresseerd in wat ik zeg?”; “Ik ben gefrustreerd, want ik kan niet zoveel delen als ik zou willen!”Uitdaging voor de introvert: op anderen afstappen en over jezelf en je werk te praten.

Tip voor de extravert: durf stiltes toe te laten in het gesprek, er wordt goed nagedacht. Stel 1 vraag tegelijkertijd. Luister naar wat ze zeggen. Begrijp dat ze van te voren geholpen zijn met een agenda, zodat ze zich goed kunnen voorbereiden.

Eerst doen en dan pas denken Eerst denken en dan pas doen
Flapuit: Een extravert denkt vaak achteraf “Had ik dat maar niet gezegd!” Een introvert denkt vaak achteraf: “Had ik dat nou maar gezegd!”
Krijgt energie van interactie Krijgt energie van concentratie. Is het meest productief als hij of zij werkt in een rustige en stille  omgeving, zodat ze daar het beste hun ideeën verder kunnen ontwikkelen
Kuddedier:Gaan graag met veel mensen om, het liefst in een groepsverband. Extraverte mensen gaan qua inhoud graag de breedte in. Intiem: Hebben graag 1 op 1 contact, omdat ze dan gesprekken kunnen voeren die echt over iets gaan. Ze gaan graag de diepte in.(Ze zijn wel sociaal!)

Waarschijnlijk herken je van beide wel iets. Dit verschilt per situatie, en wellicht heb je in de loop van je leven gedrag aangeleerd, omdat deze nodig zijn om succesvol te zijn. De meeste mensen zullen merken dat een van de twee hen beter ligt, ze voelen zich er meer bij thuis.

Ik hoop hiermee wat meer duidelijkheid te hebben kunnen geven dat introverten en extraverten beide nodig zijn op de werkvloer. Ik heb meer aandacht gegeven aan de introverte voorkeur, omdat die in onze maatschappij zwaar onderschat wordt. Wil je meer weten over de kracht van introvert zijn, dan kan ik je het boek van Susan Cain, “Stil”, aanraden.

Bron: http://www.katjavangulick.nl/de-kracht-van-introvert-en-extravert-en-hoe-ze-elkaar-kunnen-versterken/#more-1063

Zelf ben ik introvert en voel me daar heel goed bij. Dit is ontstaan door misbruik van mijn gedeelde gevoelens, maar ook omdat er weinig echt luisterende oren zijn die niet horen/lezen waarmee ik zit.

ADHD als talent.


ADHD als talent

 • Gepubliceerd: januari 29th, 2014

  (door Nienke van de Haar)

  ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder.) is en blijft een wonderbaarlijk fenomeen. Na vele boeken gelezen te hebben, een speurtocht op internet van tien tallen artikelen, eigen ervaring en die van andere ben ik tot mijn eigen visie gekomen. Zowel wetenschappelijk, alternatief en maatschappelijk bekeken.

  blog 27 5 12a2 490x251 ADHD als talent

  Er wordt heel veel geschreven over ADHD waardoor het soms lastig is om concrete handvatten eruit te halen. Het doel van dit artikel is om alle kanten te belichten en iedere visie een plek te geven binnen mijn eigen kader.

  ADHD wetenschappelijk

  Op wetenschappelijk niveau is er onderzoek gedaan naar ADHD via een hersenscan (EEG). Dit is in verschillende groepjes van personen met ADHD en zonder. Er werd gekeken naar de verschillen in hersenactiviteit en grootte. Bij ADHD wordt er namelijk gezegd dat er een afwijking is aan de hersenen. Dit wordt ook geleerd vanuit de DSM. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeten verschillen zo minimaal zijn dat daar niet de conclusie uit getrokken kan worden van ADHD. Dit geeft dus aan dat er geen hersenafwijking aan ten grondslag ligt. Beter gezegd, ADHD heeft geen wetenschappelijke ondergrond, alleen subjectieve kenmerken.

  De volgende kenmerken worden vaak genoemd:

  • Aandacht en concentratie:
   Zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden;
  • Hyperactiviteit:
   Ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Ze zijn vaak snel opgewonden en gefrustreerd. Vaak voelen zij een grote onrust van binnen. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie;
  • Impulsiviteit:
   Zij doen voordat ze denken. Ze houden zich niet (ook niet onbewust) bezig met de gevolgen van hun gedrag; de ‘remfunctie’ ontbreekt;
  • Regelfuncties:
   Ze vinden het moeilijk te plannen, en om hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen bij beslissingen en verwachtingen over de toekomst. Ze reageren daardoor ook anders op beloning en straf.

  ADHD en de maatschappij


  Dat er geen wetenschappelijk bewijs voor ADHD is betekent niet dat het geen signaal is voor de maatschappij. ADHD kan zeker als “lastig” worden ervaren door de persoon zelf en de omgeving. Er is veel onderzoek gedaan naar de omgeving van de ADHD gelabelde persoon. Hieruit komt naar voren dat de huidige maatschappij niet weet om te gaan met alle persoonstypen. Er wordt een “standaard” gedrag verwacht. Aangezien we allemaal verschillend zijn is “standaard” vrij lastig te beoordelen en in te vullen. Wel zien we hierin een verschuiving. Deze verschuiving heeft te maken dat er steeds meer mensen “wakker” worden. Met “wakker” worden bedoel ik in dit geval hoog gevoelig zijn. De maatschappij verwacht een bepaald gedrag totdat we met zijn allen wakker worden. Dan zou het namelijk zomaar kunnen dat iedereen die “normaal” is “abnormaal” gevonden wordt. Misschien moeten we dan een nieuw label verzinnen voor alle “normale” mensen: NOM (no-overdrive-mode).

  ADHD en hooggevoeligheid

  Hooggevoeligheid is een van de kenmerken die meespelen bij ADHD. We krijgen allemaal prikkels binnen die we moeten verwerken. We krijgen allemaal alleen niet dezelfde hoeveelheid prikkels binnen en reageren ook nog eens anders op iedere prikkel. Als we te veel prikkels binnen krijgen kunnen we hier wat “extremer” op reageren. Dit extremere gedrag heeft nog niet iedereen omdat we niet allemaal hooggevoelig zijn. Maar dit leid al snel tot het label van ADHD omdat dit wel bij de “symptomen” past. Zo zijn in dit kader nog veel meer “symptomen” die vragen om een andere benadering van die persoon.

  ADHD en symptomen

  Als we dit “gedrag” nu eens niet zouden veroordelen maar op zijn waarde schatten en er van leren. Op dit moment zien de we “symptomen” als gedrag wat we niet tolereren in de maatschappij. Je kunt niet stilzitten en of hebt een slechte concentratie en daarom voldoe je niet aan onze eis. Natuurlijk zijn er een aantal gedragingen en “symptomen” die lastig zijn voor de persoon. Wil dit zeggen dat er een defect zit in de hersenen? Zoals al eerder aangegeven is daar geen bewijs voor dus laten we verder kijken.

  ADHD en beelddenken

  Beelddenken th ADHD als talentLaatst las ik een stuk over beelddenken en hoe dit in het huidige schoolsysteem kan leiden tot leerproblemen. Als beelddenker verwerk je de leerstof anders. Je dient beelden in je hoofd te maken om de leerstof op te nemen. De leerstof wordt vaak zeer tekstueel en cijfermatig aangeboden waar nog steeds veel kinderen goed mee om kunnen gaan. Maar er zijn ook steeds meer kinderen die daar vrij weinig mee kunnen. Dit gooien we vrij gemakkelijk op de grote hoop van het niet goed kunnen leren waardoor we maar een pilletje erin stoppen want dan kun je je wel concentreren op de leerstof. Die pil is dus niet meer nodig als de leerstof anders wordt aangeboden. Dit is maar 1 voorbeeld van velen.

  ADHD als afwijking

  Waarom willen we zo graag ieder kind op dezelfde manier behandelen en het een afwijking aanpraten als het kind graag anders zou willen leren en of behandeld wil worden? Zou het niet een leerschool zijn voor de school en de ouders dat hun methode niet altijd werkt? Een aantal keer las ik zelfs dat men verlangde naar de tijd van de corrigerende tik. Ik vraag mij af hoe ze het zouden vinden als ze die zelf kregen omdat ze niet goed zijn zoals ze zijn. Slaan brengt angst en veel toekomstige problemen met zich mee en echt niet een positieve verandering van gedrag, als dat dan al nodig zou zijn. Waarom is “anders” zijn zo verkeerd?

  ADHD als talent

  talenten ADHD er ADHD als talentAls we iedereen met het label ADHD nu eens zouden erkennen als talent. Halen we de eigenschappen naar voren die het talent van de persoon tonen, dan krijgen we opeens een heel ander beeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen hyper focussen. Het volledig storten op een bepaalde activiteit met volle overgaven. Sommige personen dromen ervan dit te kunnen! Ik ben er zelf van overtuigd dat als je de talenten naar voren haalt dat de mindere kanten vanzelf of met ondersteuning een plekje kunnen krijgen. Vergroot het talent, verkleint de nadelen. Aan ieder voordeel zit een nadeel. Op dit moment vergroten we het nadeel en wordt daar aan gewerkt zodat we het eigenlijk nog meer vergroten. Niet gek dat je aan de medicijnen wordt gezet omdat gedragstherapie niet werkt of geen eens geprobeerd wordt.

  Als je als ADHD persoon het talent niet ziet lijkt het een grote last en wil je er van af want je hebt er zelf last van en je omgeving ook. Heel begrijpelijk dat je dan naar medicijnen grijpt. Ik zou zeggen, wel zonde van het talent wat je daarmee vergooit. Er zijn andere manieren om om te gaan met de mindere kant. Je slikt toch ook geen pil omdat je ruzie maakt? Dit hoort gewoon bij het leven en het leerproces. Een ruzie leren oplossen op de juiste manier is een beter alternatief. Een keer goed boos worden is ook helemaal niet verkeerd.

  Waarom zien we ADHD vaak niet als een talent? Omdat het talent vaak nog niet goed zichtbaar is en we alleen maar de negatieve kant zien. In mijn beleving stomp je het talent af als je bijvoorbeeld met medicijnen gaat werken. Naar mijn inziens zou het beter zijn om de persoon te begeleiding in het ontdekken van het talent. Op die manier ligt de focus op het positieve en zal de negatieve kant niet meer zo negatief worden ervaren.

  ADHD label nodig?

  Veel personen die het label ADHD krijgen voelen zich na een lange zoektocht naar erkenning gehoord en begrepen. Natuurlijk is erkenning fijn en zou je het label op die manier als prettig kunnen ervaren. Iets wat we niet begrijpen vinden we maar lastig. En als je dan een bekend label hebt kun je tenminste zeggen als iemand je op je gedrag wijst: “Dat komt omdat ik ADHD heb.” Je zou je wel af kunnen vragen waarom die persoon jou gedrag afwijst?

  Daarnaast wordt Ritalin vaak voorgeschreven om de minder prettige kanten van ADHD te onderdrukken. Omdat je dan niet meer hoeft bezig te zijn met wat er allemaal in je hoofd om gaat lijkt het je rust te geven. Maar bedenk wel dat je iets van jezelf weg drukt. Als je echt een hersenafwijking hebt en daar medicijnen voor moet slikken zou dat logisch zijn. Maar omdat dit niet het geval is erken je dus jezelf niet.Ritalin 490x396 ADHD als talent

  Vind je het vervelend dat je zo bent/reageert? Dan kan je worden begeleid in het proces om te zien hoe je er wel mee om kunt gaan. En dit hoeft echt niet aan de hand van medicijnen en valt voor mij idee gewoon onder je persoonlijke ontwikkeling.

  Het nadeel van het label is dat er anders tegen je aan wordt gekeken. Je hebt ADHD dus er is iets mis met je. Vind jij dat er iets mis is met jou persoonlijkheid? Mag je niet zijn wie je bent? Waarom vind je de ander beter dan jij? Denk hier eens over na als je het label prettig vind.

  Bestaat ADHD wel?

  adhd 400x400 240x240 ADHD als talentAls ik alles bij elkaar neem komt de vragen boven of ADHD wel bestaat. ADHD is een label om een groep symptomen bij elkaar een naam te geven. Wij mensen vinden het handig om overal een naam aan te geven omdat je dan een verklaring hebt en je niemand de schuld hoeft te geven. Dat is een logische gedachte maar de verantwoordelijkheid dien je toch zelf te nemen hoe jij het invult en de maatschappij er dan ook mee om gaat. Nu vraag ik mij sterk af of die “symptomen” wel symptomen zijn. In de zin van het “wakker” worden zou ik hier zeker in mee gaan. In de zin van een afwijking niet. Waarom niet? Omdat we met zijn allen veranderen. We worden opgetild naar een hoger frequentie niveau. De personen die dit heel duidelijk ervaren maar hun weg hierin nog moeten vinden zouden in het plaatje van ADHD kunnen passen. In dit geval zou je ADHD als een overgangsfase kunnen zien. Als we naar de statistieken kijken zien we sinds het begin van het label een stijging van 800% in de diagnose. Iets in mij zegt dat straks iedereen ADHD heeft alleen labelen we dan niet meer.

  In de zin van een “afwijking” bestaat er volgens mij geen ADHD. In de zin van een overgangsfase in jouw als persoon zou je het label kunnen gebruiken. Maar wat heb je er dan concreet aan? In deze tijd zou ik zeggen dat het voordeel kan geven in het schoolsysteem omdat er aandacht geschonken wordt aan het fenomeen dat je anders leert. Als ik er op deze manier naar kijk zou ADHD een perfect label kunnen zijn voor een nieuw schoolsysteem al dekt dit niet de totale lading. Helaas staat de afkorting natuurlijk ergens anders voor.

  Mijn persoonlijke conclusie

  ADHD is niet wetenschappelijk bewezen als afwijking en daardoor een psychologische term. Deze invulling is zeer breed en daardoor wordt het label snel opgeplakt. Hebben we het label nodig om ons talent te ontdekken en de negatieve kant positiever te laten uitpakken? Je zou kunnen zeggen dat je voor de begeleiding van dit proces een naam kan hanteren en dus een label zou kunnen gebruiken. Maar ja, iedereen is weer anders en bij iedere persoon heb je dus een verschillende aanpak.

  Daarnaast is de vraag wat willen behandelen en waarom? Niet stil kunnen zitten op school. Moeten we al deze kinderen aanpassen zodat ze in onze huidig schoolsysteem passen? Of gaan we van ze leren en misschien wel iets aan het schoolsysteem  zelf aanpassen? Als er zoveel kinderen zijn die niet kunnen voldoen aan het schoolsysteem lijkt het mij logischer om daar wat aan te doen.

  We moeten weer leren luisteren naar de behoefte van kinderen en onszelf. De eigenschappen niet afstraffen omdat we gewend zijn aan een bepaald keurslijf. Als de behoeftes duidelijk zijn en we ons daarna gedragen is er geen ADHD meer omdat we niet meer hoeven te schreeuwen met onze behoeftes op welke manier dan ook.

  Een behandeling voor ADHD zie ik als persoonlijkheid en talent ontwikkeling in de huidige maatschappij. Niet als de behandeling van een afwijking. Als ik dan al het label ADHD zou gebruiken. ADHD als label blijft zolang de maatschappij niet veranderd en we nog niet met zijn alle op een hogere frequentie zitten.

  Als iemand aan mij vraagt of ik ADHD heb is mijn antwoord: “Als het al zou bestaan zou ik perfect in het hokje passen maar ik heb ondertussen mijn talenten ontdekt.” of “Ja, dat hebben we straks allemaal toch?”

  Nienke van de Haar 112x112 ADHD als talent

  Nienke van de Haar

  note: De schrijver heeft het label ADHD niet officieel gekregen maar zeker een aantal nadelen van ondervonden in de maatschappij.

  ©Nienke van de Haar/ bron 

  Bron:

  Nieuwetijdskind.com

  “““““““““““““““““

  Als er iets is wat me tegen de borst stuit, is het wel etiketten en labels opplakken om iets een naam te kunnen geven. In mijn gevoel bestaat ADHD/ADD niet behalve dat deze mensen extravert zijn en op zoek naar drukke prikkels waar ze moeilijk mee kunnen omgaan. Onterecht medicijnen gebruiken die meer nadelen als voordeel heeft. Beter is om alternatieve middelen te gebruiken en leren omgaan met deze drukke prikkels.

   

HSP:Leef hoogbewust


Heb je het gevoel dat je anders bent dan anderen?

door Maaike Kruijsen

Minderheid

Highly-Sensitive-Person_HSPVolgens Amerikaans onderzoek is 15 tot 20% van de bevolking hooggevoelig  . Dat wil zeggen 1 op de 5 mensen. Dat is nog steeds een minderheid en je kunt onzeker worden omdat jouw manier van naar de wereld kijken en reageren niet altijd begrepen wordt. Misschien heb je zelfs wel het gevoel dat je er niet bij hoort. Niets is minder waar! Elk mens is uniek. Wanneer iedereen naar zichzelf zou luisteren in plaats van zich te gedragen zoals men denkt dat er van hem of haar verwacht wordt, (vaak omdat men er simpelweg niet bij stilstaat dat het ook anders kan) zou de wereld er heel anders uit zien.

Intuïtie

Als hooggevoelig mens heb je doorgaans een sterke verbinding met je Hoger Zelf* en voel (zie, hoor, weet) je daarmee als vanzelf wat goed voor jou en je omgeving is in het belang van het hoogste goed. Dit reikt veel verder dan alleen je eigen belang en dient een groter geheel. Je kunt in conflict komen wanneer dat waarvan je denkt dat het van je verwacht wordt (het bekende ‘zoals het hoort’) heel wat anders is dan waarvan je voelt dat het juiste (voor het hoogste goed) is. Voorbeeld dat je misschien uit je eigen jeugd kent: Wanneer je op een verjaardag aankomt waar je mensen begroet, zie je een verlegen kind weg kruipen. Meestal gaan mensen ( de ouders bijvoorbeeld) daar dan juist aandacht aan geven (“zeg haar eens gedag”) terwijl je zelf aanvoelt dat wanneer je dat kind even laat het vanzelf wel tevoorschijn komt. Zo zijn er tal van voorbeelden. Daarbij kun je zo makkelijk in de huid van een ander kruipen dat daar ook een conflict kan ontstaan tussen je eigen intuïtie en de (onbewuste) beleving van de ander die als jezelf voelt.

Tip: Ontwar waar wat vandaan komt en draag met je intuïtie bij aan een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Jij bent die vernieuwing!

“Ja maar, wat denken anderen ervan als ik mezelf ben?”

Authenticiteit

Dit is een gedachte die je misschien wel zult herkennen. Je blijft liever onopvallend op de achtergrond. Dit geldt vooral wanneer je tot de introverte groep hooggevoelige mensen hoort, een kleiner percentage hooggevoelige mensen is extravert (daarover binnenkort meer). Bekijk het eens van een andere kant: je herkent vast wel dat je geneigd bent je automatisch aan te passen aan een ander. Is deze wat stiller dan ben jij vaak ook wat stiller, is het iemand die zich comfortabel en relaxed voelt dan ben jij ook meer op je gemak. Dit wordt ook wel spiegelen genoemd en werkt andersom net zo effectief! Ik schreef er al eerder over in het artikel ‘laat jezelf zien’ Je straalt daarmee authenticiteit, vriendelijkheid en rust uit. Hoe meer mensen gewoon zijn wie ze zijn, hoe meer dit anderen inspireert hier een voorbeeld aan te nemen..

Wees wie je bent en volg je hart. Je bent een voorbeeld voor anderen door jezelf te zijn.

OMBanner-1

Voed jezelf

Door jezelf te voeden met informatie, mensen en een prettige omgeving waar jij je thuis bij voelt, versterk je jezelf in je unieke zijn. Check van tijd tot tijd even of je daar voor jezelf voldoende aandacht aan schenkt want (h)erkenning, inspiratie en rust zijn minstens zo belangrijk om jezelf te ontwikkelen tot een krachtig aanwezig hoogbewuste man of vrouw als de uitdagingen aangaan die je op je pad tegenkomt.

3 praktische manieren om dit te doen:

1.      Ontmoet gelijkgestemden

HSP-Cafe-GoudaWanneer je andere hooggevoelige mensen ontmoet versterk je elkaar. Daar waar je normaal gesproken niet alles als vanzelfsprekend kunt delen, kan dat onder gelijkgestemden wel. Vaak is een half woord al genoeg. Gelijkgestemden voeden en stimuleren je gewoon te zijn wie jij bent. In Gouda is daarom onlangs een HSPcafé Gouda opgezet. Vanaf januari 2014 is er elke eerste dinsdagavond van de maand een bijeenkomst met een thema gerelateerd aan hooggevoeligheid. Verder zijn er oa hspcafe’s in Deventer, Utrecht, Noord Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe), Sittard, Tilburg, Roermond.

2.      Lees over je hooggevoeligheid

Hoe meer boeken en artikelen je leest, des te helderder is het beeld wat je krijgt van je hooggevoeligheid en van wat met jou specifiek resoneert. Zoals alle mensen uniek zijn, zo is er geen één identiek hooggevoelig mens. We delen een aantal basis eigenschappen en vanaf daar hebben we allemaal unieke nuances. Leer de jouwe kennen zet ze in voor een mooie maatschappij. Samen maken we de wereld nog mooier!

3.      Creëer een Thuis voor jezelf

Er zijn heel wat manieren om een Thuis te ervaren. Voor de hand ligt dat je dit in je eigen huis ervaart, natuurlijk. Er zijn ook manieren om wat dieper je Thuis te ervaren. Zo is een (geleide) meditatie daar een goed voorbeeld van waarin je kunt focussen op jouw beleving van Thuis. Maar ook de natuur, een inspirerende lezing of een spirituele plek kan je een Thuisgevoel geven. Ontdek wat bij jou past daarin.

Van buiten naar binnen

Je zult merken dat wanneer je je aandacht verlegt van buiten naar binnen je steeds meer jezelf gaat zijn. Laat los wat anderen (misschien) over je denken en of jouw visie wel past in deze maatschappij, want de maatschappij dat zijn wij allemaal, inclusief jou!

*Hoger Zelf: Je hoger zelf is het deel van jou dat alles in een groter perspectief ziet, los staat van enige emotie’s, oordeelvrij is en handelt in het belang van het hoogste goed.

Over Maaike Kruijsen

Gefascineerd, onderzoekend en betrokken

Maaike Kruijsen

Jong, oud, met of zonder tattoo; elk mens vertelt zijn eigen unieke verhaal. Het fascineert mij al mijn leven lang welke keuzes mensen maken en wat hen drijft..

Zo buiten, zo binnen en ook in mezelf onderzoek ik graag het leven. Ik ben gezegend met een leven waarin veel mogelijkheden zich daar zomaar voor aandienden. Als hooggevoelig meisje was de wereld vaak verwarrend, ik heb geleerd hoe ik waarnam en hoe ik daar bewust mee om kon gaan.

Het heeft me waardevolle  inzichten gegeven waarvan één wel heel essentiële: hoe pijnlijk soms ook, elke situatie draagt prachtige geschenken met zich mee. Iets wat vaak pas helder wordt wanneer de pijnlijkste kantjes ervan af zijn.

Bron: Nieuwetijdskind.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een mooie heldere tekst die zeker de hooggevoeligen onder ons zullen herkennen.

Wanneer iemand aan mij zou vragen, voel jij je anders dan anderen? zou ik zeer zeker JA zeggen. Niet omdat ik me anders voel, maar omdat anderen me het gevoel geven. Vooral het niet begrepen worden kan een pijnlijke kwestie worden omdat een niet hoog gevoelige niet in jouw schoenen kan staan en weten hoe diep je gevoelens kan zijn, zeker wanneer je een introverte HSP-er bent. Nog een herkenbaar punt uit het artikel…op de achtergrond blijven. Ben er ook niet zo van gediend om in schijnwerpers te staan.

Extravert of introvert


naamloos
Ben jij introvert of extravert?

Het verschil tussen introvert en extravert

Ongeveer 30% van de wereldbevolking is introvert. Vaak hebben deze mensen het gevoel dat ze anders zijn dan de meeste anderen en niet begrepen worden.

Toch hebben introverten ook veel sterke eigenschappen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn ze heel zelfstandig en kunnen ze zich goed concentreren.

Als mensen ingedeeld zouden worden in extraverte en introverte typen, dan zijn de extraverten in de meerderheid. Het onderscheid tussen deze typen is dat introverte mensen hun energie vooral halen uit hun innerlijke wereld. Extraverte halen daarentegen hun energie uit de buitenwereld.

Introverte typen zijn liever alleen. Ze voelen zich in een onbekend gezelschap niet snel thuis, terwijl extraverte typen het fijner vinden om met andere mensen samen te zijn en snel contact te maken met anderen.

Extraverte typen zijn open, sociaal, assertief en actief, terwijl introverte typen wat meer gesloten en vaker meer verlegen zijn. Ze kijken eerst de kat uit de boom kijken.

Waar komt de term introvert of extravert vandaan?

Het begrip introvert is voor het eerst door Sigmund Freud gebruikt in zijn theorie over libido. Later heeft Carl Jung de termen introvert en extravert als persoonlijkheidstypen getypeert.

Welk type is het meest favoriet?

Extraverte typen zijn het meest favoriet, omdat onze cultuur grotendeels extravert is ingesteld. Op TV en in de maatschappij zie je vooral mensen die direct hun woordje klaar hebben.

De meeste bedrijven staan te springen om extraverte medewerkers. Met name in de ICT-sector zijn ze heel erg geliefd.

Maar is een extravert type wel voor alle beroepen geschikt? Moet een boekhouder gaan zingen tijdens het doen van de boekhouding of moet de analist gaan praten tegen zijn microscoop?

Voor bepaalde beroepsgroepen beter zijn introverte types beter geschikt dan extraverte types. Vooral voor banen waarbij nauwkeurigheid en concentratie belangrijk zijn, lijken de introverte types betere kandidaten.

Denk hierbij aan technische en ict-functies en aan werk in de financiële sector.

Is iemand per definitie introvert of extravert?

Niet iedereen is voor de volle 100% introvert of extravert. Het is een veel voorkomend misverstand dat je per definitie een van beide types bent en dat dit vast ligt. Je bent introvert of extravert en dit zou je hele leven lang niet meer veranderen. Het zou niet alleen ongewenst zijn, maar het is ook niet juist om aan te nemen. Gedurende de verschillende fases in je leven zijn er momenten waarop je meer introvert of extravert bent.

Sterker nog, zelfs op het zelfde moment in je leven kun je op verschillende levensgebieden introvert of extravert ingesteld zijn. Zo kun je voor het kopen van een nieuwe auto extravert zijn. (Met wat voor auto heb ik aanzien?) En bij het solliciteren naar een baan meer introvert zijn (Waar voel ik verbondenheid?)

Introversie als kracht

Wist je dat Bill Gates, JK Rowling en Albert Einstein ook introvert zijn? Introvert zijn hoeft dus helemaal geen belemmering te zijn. Integendeel, introverte types kunnen ook de kracht halen uit hun introversie waardoor ze heel succesvol kunnen worden.

http://inzichtkrijgeninjezelf.nl/psychologie/ben-jij-introvert-of-extravert/
—————————–

Mmmm, of je je hele leven introvert of extravert blijft, betwijfel ik, dat wordt goed aangegeven in dit artikel. Vroeger was ik beiden, nu meer introvert door harde lessen geleerd te hebben en niet iedereen meer te vertrouwen, daar er veel misbruik is gemaakt van mijn extravert-zijn.
Verder wel een leuk artikel die de verschillen aantoont.