Horen wat niet gezegd wordt


Emotionele ontvankelijkheid: horen wat niet gezegd wordt

Stel je eens voor dat je ergens op een terrasje iets aan het drinken bent met een paar vrienden en dat één van hen plotseling keihard begint te lachen en niet meer kan stoppen. Zijn/haar gelach wordt steeds heviger, totdat uiteindelijk iedereen aan de tafel ook begint te lachen, zonder precies te weten waarom. Het gelach is aanstekelijk.

We kunnen nog een voorbeeld geven van aanstekelijke gevoelens: op een kinderdagverblijf vol kinderen begint een van de kindjes oncontroleerbaar te huilen. Vrijwel gelijk daarna kijken de andere kinderen hem aan en beginnen ook zij steeds harder te huilen, alsof ze zijn uitgenodigd voor een festival van tranen.

Mensen die in staat zijn om hun emoties goed te controleren, zijn het meest aangenaam. Dit zijn mensen die ons op ons gemak stellen en ons een goed gevoel geven, zelfs wanneer ze ons alleen maar gedag hebben gezegd en vriendelijk naar ons hebben gelachen.

Volgens psycholoog John Cacioppo hebben we tijdens een gesprek vaak de neiging om onbewust te zoeken naar een verbintenis met onze gesprekspartner, zodat we onze eigen gemoedstoestand met die van hem/haar kunnen synchroniseren.

Verbonden Zijn

Uiteindelijk is het een gezamenlijke compositie waarin de harmonieën die door de melodie worden gevormd afhankelijk zijn van hoe wij onze bewegingen aanpassen, hoe we dichterbij komen of onszelf juist afzonderen en hoe we onze houding aanpassen. Om verder te gaan met deze muzikale metafoor, kunnen we stellen dat wanneer de noten beter op elkaar zijn afgestemd, de eenheid beter in evenwicht zal zijn en er evenveel wordt uitgedrukt als hoeveel positieve of negatieve gemoedstoestanden er worden ontvangen. Wanneer onze partner bijvoorbeeld weken achtereenvolgend verdrietig of prikkelbaar is, dan zullen wij zelf ongeacht onze eigen gemoedstoestand op een gegeven moment een soortgelijke droefheid of prikkelbaarheid voelen als onze partner.

Hoe meer toewijding en verbondenheid er daarnaast bestaat tussen twee mensen, hoe beter de synchronisatie zal zijn. Onderzoekers als Cacioppo stellen dat het vermogen om elkaar te laten zien dat je elkaar begrijpt een van meest bepalende factoren is voor een succesvolle en geslaagde relatie.

De mensen die wij als sterk ervaren, zijn de mensen die in staat zijn om de gemoedstoestand van anderen te identificeren of hun eigen gemoedstoestand aan anderen op te leggen. Wanneer iemand in staat is om iemand anders te motiveren, dan komt dit doordat het ze gelukt is om de toon waarop ze praten af te stemmen.

Het gegeven dat we allemaal zo onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn is een van de meest bewonderingswaardige aspecten van onze menselijke aard. Het lijkt erop dat hier in de wetenschap steeds meer verklaringen voor kunnen worden gevonden en in de afgelopen jaren is men erachter gekomen dat deze verklaringen gecentreerd zijn in de spiegelneuronen. Deze neuronen zijn hersencellen wiens doel het is om de activiteit die wij observeren te weerspiegelen en ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we zelf ook moeten gapen wanneer we iemand anders zien gapen.

Zoals Peter F. Drucker tot slot zegt: “Ware empathische luisteraars kunnen horen wat er wordt gezegd in stilte. Bij communicatie is het met name belangrijk om te luisteren naar wat iemand niet zegt.”

–Afbeelding met dank aan Ellerslie–

Bron: http://verkenjegeest.com/emotionele-ontvankelijkheid-horen-gezegd-wordt/

Advertentie

Begrijpen


Om te begrijpen wat een waarachtige wijze is, moet je af van het beeld van de kluizenaar die zich uit de wereld terugtrekt en die af en toe zijn eenzaamheid opgeeft, om voor de anderen een paar stichtende woorden te spreken.

Hoe zou je de mensen kunnen helpen als je ze niet begrijpt?
En hoe zou je ze kunnen begrijpen, als je niet onder hen leeft, om hun moeilijkheden en lijden te kennen?
Dat je je van tijd tot tijd een beetje moet terugtrekken om tot jezelf te komen, je op te laden, dat is normaal, dat is noodzakelijk, om vervolgens weer beschikbaar te zijn.
Maar dan nog moet je je ervan bewust blijven dat, ook al ben je alleen, de anderen bestaan en als je hen ontmoet, je attent, alert en scherpzinnig dient te zijn.
In tegenstelling tot wat velen veronderstellen, beschouwt de wijze de anderen niet vanuit de verte. Integendeel, hij weet zich in ieders situatie in te leven, zodat er diepte is in zijn waarnemingen, mildheid in zijn oordeel, evenwicht in zijn optreden.
Je zult zeggen: ‘Maar tot hoever kan hij zo gaan?’ ‘Tot in het onein­dige.’

~☼~

Omraam Mikhaël.

Yin en Yang in de Chinese astrologie


Yin en Yang in de Chinese astrologie

Er is geen licht zonder duisternis

Yin en yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, zij bestaan alleen bij de gratie van de ander.

Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.

 • Iets heeft altijd een Yin en een Yang kant.
 • Iets is pas Yin of Yang wanneer je het vergelijkt met iets anders.
 • Yin en Yang zijn altijd onderling afhankelijk.
 • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.

 

De juiste balans

In onze westerse baschaving staat het Yin/Yang-symbool bekend als hét symbool voor evenwicht, harmonie en gelijkheid. In essentie vullen tegenstellingen als warm en koud, jong en oud, dik en dun, en groot en klein elkaar volledig aan.

Niet doordat zij in harmonie met elkaar leven, maar omdat ieder gebied als het ware strijd levert met het andere gebied. Het evenwicht komt voort uit de strijd tussen die twee uitersten waarbij er geen winnaar kan zijn, omdat de natuur (de Tao) in het hart van beide tegenstellingen een deel van de ander heeft gelegd. Aan de rand zijn de tegenstellingen groot, maar als je van de rand naar de kern gaat zul je het andere gebied vinden, waardoor er geen tegen strijdigheden meer bestaan.

De man moet zijn Yin of vrouwelijke pool in zichzelf toelaten en de vrouw moet hetzelfde doen met haar Yang of mannelijke pool. En beiden moeten in zichzelf zoeken naar het juiste evenwicht.

 

Yin & Yang en Chi

Onze buitenkant is Yang (actief, mannelijk, agressief, sociaal onverschillig) en onze binnenkant is Yin (passief, vrouwelijk, ontvankelijk, op de samenleving gericht). Binnen en buiten zijn met elkaar verstrengeld. Er loopt voortdurend een stroom energie van het een naar het ander. Deze energiestroom wordt Chi genoemd.

Chi brengt geluk en levenskracht met zich mee. Als deze energiestroom geblokkeerd wordt, dan brengt dat stagnatie teweeg en dat kan ziekte veroorzaken.

Volgens het Chinese denken is iedere toestand in het universum een direct gevolg van een energetische balans (Chi) of van een verstoring tussen Yin en Yang.

 

Chi en de windrichtingen

Chi stroomt ook op andere manieren, afhankelijk van de windrichting van waaruit hij komt brengt Chi Yin of Yang mee.

De Chi uit het zuiden
Deze Chi is erg Yang en zorgt voor levendigheid en nieuwe energie.

De Chi uit het westen
Deze Chi is erg Yin en zorgt voor bedachtzaamheid en realisme.

De Chi uit het noorden
Deze Chi is Yin en zorgt voor rust en kalmte.

De Chi uit het Oosten
Deze Chi is Yang en zorgt voor activiteit en nieuwe ideeën.

 

Te veel of te weinig

Bij een tekort aan Yin wordt je mager, zenuwachtig en afwezig. Een overmaat aan Yin geeft waterophopingen in het lichaam, verstopte bronchiën, cellulitis en oedeem.

Bij een tekort aan Yang raak je oververmoeid en krijg je concentratieproblemen. Een teveel aan Yang zorgt voor een verhit lichaam en verhitte geest. Je hebt een kort lontje, loopt snel rood aan en bent hyperactief.

Meer of minder Yin of Yang

Elk dier is of Yin of Yang. Naar buiten gericht en actief is Yang, naar binnen gericht en gevoelig is Yin. Ze worden ingedeeld in ‘meer Yang’ en ‘minder Yang’, en in ‘meer Yin’ en ‘minder Yin’.

De dieren die meer Yang en meer Yin zijn, zijn veel uitgesprokener Yang of Yin dan de andere dieren. Bij de dieren die minder Yang en minder Yin zijn, zijn Yin en Yang wat meer in balans.

Hieronder zie je de indeling van de dieren in Yin en Yang, wanneer je je muis boven een afbeelding houdt krijg je te zien of er sprake is van meer of minder.

 

De Yin dierentekens

Hou je muis boven de afbeeldingen:

 

Yin karakteristieken – naar binnen gericht en gevoelig

Intelligent, introspectief, onafhankelijk, eenzelvig, ontvankelijk, spiritueel, introvert, bedachtzaam, stabiel, opstandig, eigenwijs, vasthoudend.

 

De Yang dierentekens

Hou je muis boven de afbeeldingen:


Yang karakteristieken – naar buiten gericht en actief

Gezellig, optimistisch, praktisch, hartstochtelijk, materialistisch, zelfverzekerd, behoudend, gezond, egocentrisch, wisselvallig, naïef, wantrouwend, actief, serieus, jaloers.

 

De Yin & Yang jaren       

Ook de jaren worden ingedeeld in Yin en Yang. De Yin-jaren zijn goed om te studeren, om lekker thuis te blijven en meer in jezelf gekeerd te zijn. De Yang-jaren zijn er om sociale contacten te onderhouden, erop uit te gaan en zaken te doen.

Jaren met een even nummer zijn Yang en de oneven jaren zijn Yin.

Bron: http://www.catharinaweb.nl/astrologie/chinese/yinyang.htm

Yin is vrouwelijk, yang is mannelijk.

Top 5 edelstenen die je aura zuiveren


wijs steen

Voor een goede gezondheid is het belangrijk om je aura te zuiveren van blokkades, stagnaties en energie die er niet thuishoort. Dit energieveld omgeeft en doordringt je fysieke lichaam. Via je aura sta je in contact met je omgeving en je Bron. Edelstenen kunnen je helpen om je aura te reinigen. We zetten vijf krachtige edelstenen voor je op een rij. 1. Paars agaat Paars agaat hoort bij de kwartsfamilie. Het is dé steen voor innerlijke leiding, bescherming, zuivering en heling. Het mooie van deze steen is dat hij de aura op milde wijze zuivert en beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden. Ideaal voor mensen dus die erg gevoelig reageren op de energieën van kristallen en makkelijk overprikkeld raken door stenen met meer intense vibratie.

 1. Paars agaat Paars agaat hoort bij de kwartsfamilie. Het is dé steen voor innerlijke leiding, bescherming, zuivering en heling. Het mooie van deze steen is dat hij de aura op milde wijze zuivert en beschermt tegen negatieve omgevingsinvloeden. Ideaal voor mensen dus die erg gevoelig reageren op de energieën van kristallen en makkelijk overprikkeld raken door stenen met meer intense vibratie.
 2. Rookkwarts Rookkwarts is een kristal dat qua kleur varieert van lichtbruin tot diep chocoladebruin. Het is een bekende spirituele aardingssteen die je helpt om meer hoogfrequente energie te ontvangen en te gebruiken. Het zorgt dat je het fysieke lichaam op een groter spectrum aan lichtfrequenties kunt afstemmen. De steen zuivert je aura van en beschermt tegen negatieve energieën.

 3. Paars chalcedoon Paars chalcedoon geeft je bescherming tegen negativiteit en helpt je sterker verbonden te voelen met je hogere bron. De frequentie van de steen ondersteunt je als je je gebombardeerd voelt door negatieve geestelijke informatie die je oppikt van anderen in je omgeving. Het is een prima aurareiniger.

 4. Marcasiet Marcasiet – een ijzersulfide – brengt polariteiten in je energiesysteem in evenwicht, zodat er een dynamische balans ontstaat die een optimale lichamelijke en geestelijke gezondheid waarborgt. De steen reinigt je aura van disharmonieuze invloeden en helpt bovendien om de banden tussen jezelf en anderen met wie je misschien een ongezonde relatie hebt door te snijden.

 5. Seleniet Seleniet is een zeer krachtige steen. De energie van seleniet verwijdert blokkades en verdichtingen in je energieveld en helpt stagnaties te voorkomen, waardoor je energie vrijer kan stromen. Met een selenietstaf kun je bovendien hoogfrequente energie door het lichaam sturen en lichamelijke heling stimuleren.

Bron: http://www.altamira.nl/artikelen/top-5-edelstenen-die-je-aura-z-203/

Spirituele groei.


Spirituele groei is een proces van innerlijk ontwaken en je bewust worden van je innerlijke wezen. Spirituele groeiHet betekent dat jij je bewust wordt van een voor jou nieuw en hoger bewustzijn die verder gaat dan je huidige bewustzijn. Ook zullen er een aantal universele waarden ontwaken waar jij je mogelijk op dit moment nog niet van bewust bent. Het betekent verder gaan dan de geest en het ego en je realiseren wie je werkelijk bent.

Spirituele groei is een proces van afstand doen van (verkeerde) opvattingen, gedachten, overtuigingen en ideeën en ons hierdoor steeds meer bewust worden van ons innerlijke zijn. Dit proces onthult de innerlijke geest die altijd aanwezig is maar die verborgen zit achter ons grote ego persoonlijkheid.

Spirituele groei is van groot belang voor iedereen en dus niet alleen voor mensen die zoeken naar spirituele verlichting en er voor kiezen om in afzondering te leven. Spirituele groei is de basis voor een beter en harmonieuzer leven, een leven vrij van spanning, angst en zorgen.

Door te ontdekken wie we werkelijk zijn zullen we het leven op een andere manier benaderen. Je leert om jezelf en je gemoedstoestand minder te laten beïnvloeden door de omstandigheden van buitenaf. We creëren rust en onafhankelijkheid en ontwikkelen een sterke en krachtige persoonlijkheid. Met deze vaardigheden kunnen we ons makkelijker door het dagelijkse leven voortbewegen.

Spirituele groei betekent niet dat je weg kunt lopen van je verantwoordelijkheden, jij je vreemder gaat gedragen en voor anderen ontoegankelijk bent geworden. Het is juist een manier van groeien die je gelukkiger, blijer, bewuster en meer verantwoordelijk maakt.

spiritueel groeienJe kunt de weg van spirituele groei bewandelen en op hetzelfde moment leven als ieder ander. Je hoeft je niet af te zonderen van de rest van de wereld en je ook niet anders te gedragen. Je kunt gewoon je gezin verzorgen, naar je werk gaan of een eigen bedrijf runnen en op hetzelfde moment bezig zijn met oefeningen die je spirituele groei ontwikkelen.

Een goed en evenwichtige leven vraagt van ons dat we niet alleen ons lichaam,onze gedachten en gevoelens aandacht geven maar ook onze geest en dat bereik je door spirituele groei.

Tips die je kunnen helpen spiritueel te groeien

 1. Lees vaker spirituele boeken. Denk na over wat je leest en hoe je deze informatie kunt toepassen in je dagelijkse leven
 2. Mediteer minimaal 15 minuten per dag. Als je niet weet hoe je moet mediteren, koop dan een boek, cd of dvd over mediteren. Je kunt natuurlijk ook altijd een cursus volgen.
 3. Leer hoe jij je geest rustig kunt maken door concentratie oefeningen of mediteren.
 4. Leer inzien dat jij een spirituele geest bent in een fysiek lichaam en niet een fysiek lichaam met een spirituele geest. Als je dit kunt accepteren zal het je houding op diverse vlakken ten opzichte van het leven veranderen.
 5. Kijk regelmatig bij jezelf naar binnen en in je geest en probeer uit te zoeken waardoor jij je bewust en levendig voelt.
 6. Denk positief. Als je merkt dat je negatieve gedachten hebt probeer deze dan onmiddellijk om te zetten naar positieve gedachten. Word je bewust van de gedachten die bij je opkomen. Sta open voor positieve gedachten en neem afscheid van negatieve gedachten.
 7. Maak er een gewoonte van om geluk te ervaren. Bekijk het leven altijd van de zonnige kant. Geluk komt van binnen uit. Laat externe factoren niet je geluk bepalen.
 8. Oefen regelmatig je doorzetting vermogen en wilskracht en neem vaker beslissingen. Dit versterkt je en geeft je meer controle over je geest.
 9. Wees dankbaar voor alles wat je krijgt.
 10. Ontwikkel verdraagzaamheid, geduld, mededogen en werkelijke aandacht voor anderen.

Spirituele groei is een recht van iedereen. Het is de weg naar een gelukkiger en vredig leven. Iedereen, of je nu materialistisch of juist heel spiritueel bent, is uitgerust met dezelfde geest. Hoe goed deze zichtbaar is en aan de oppervlakte komt is afhankelijk van hoeveel je geest verborgen of bedekt is met gedachten, overtuigingen of negatieve gewoonten.

Wij wensen je veel succes met je spirituele groei.

Peter en Gea Rigtering

http://veranderje.nl/blog/spirituele-groei/

Ning Sheng: Waarom?


Waarom krijgen we onze emoties niet onder controle?
Waarom blijven ongewenste gevoelens opkomen?
Simpelweg omdat de tegendelen niet zonder elkaar kunnen.
Als er vreugde is, moet er ook droefenis zijn.
Als er mooi is moet er ook lelijk zijn.
Als er succes is, moet er ook mislukking zijn.
Als er goedkeuring is, moet er ook afwijzing zijn.
Als er kracht is moet er ook zwakte zijn.
De tegendelen houden elkaar in balans, en zolang we
ons niet verzetten tegen dit evenwicht, is er geen probleem.

– Nin Sheng –

Op weg naar Nieuwe Maan


Maandag 25 augustus as. is het Nieuwe Oogst-Maan in het teken Maagd. De Maan is nu niet zichtbaar vanaf de aarde. De zon en de Maan zijn op 2 graden samengesmolten in het teken Maagd.

Met Nieuwe Maan begint een nieuwe constante cyclus van 29 dagen die voornamelijk de eigenschappen van het teken Maagd zal dragen. De Nieuwe Maan wordt ondersteund door een mooie verbinding tussen Venus en Uranus die ons helpt om ons vrijer te uiten en bevrijden van veronderstellingen die ons belemmeren in onze vooruitgang.

De energie van deze Nieuwe Maan biedt ons een tijd om een relatie te overwegend en de mogelijkheid om opnieuw te beginnen met een frissen en optimistische start.

Mars staat nu naast Saturnus in Schorpioen waardoor we onze eigen energie beter kunnen richten. De Nieuwe Maan staat tegenover Neptunus in Vissen. Deze confronterende oppositie vraag om bewustwording en daagt uit om te zoeken naar evenwicht. Heling van de wereld is mogelijk als we ons gezond verstand en geest verenigen met compassie en spiritualiteit.

Maandag 25 tot en met woensdag 27 augustus staat de Maan in Maagd. Goede dagen voor fitness, leren, gezonde voeding, ontgiften, kasten opruimen en schoonmaken. Ook een goede stand om werk te doen dat concentratie vereist en verzorging van kleine huisdieren.

© Marlies Goovers – Astrologe

Bron: http://www.gooverscounseling.com/nl/horoscopen/maandhoroscopen-2014/augustus-2014

Super Maan


 

Lieve mensen,

Een supermoon vandaagsupermaan2012. Ik hoop dat we hem te zien krijgen, maar voelen doen we het zeker! Af en toe lijkt het of we in een roller coaster zitten. Deze volle maan staat samen met Pluto die ons behoorlijk kan confronteren. Heftige emotionele toestanden. Kijk maar naar de WK voetbal. Met het winnen enorme blijdschap en met verlies diepe tranen. Ook lijken de polariteiten enorm uitvergroot te worden, zoals in de Gazastrook en dergelijke. Oer oude onopgeloste conflicten laaien weer op en vragen alle aandacht.

In harmonie

Zo ook in onszelf. Zo binnen, zo buiten, zo buiten, zo binnen. Reageren we vanuit oude pijn en verzet, dan kunnen er grote conflicten ontstaan. Mars is eindelijk uit zijn retrograde stand en loopt weer vooruit. Hij staat samen met de Noordknoop, Vesta en Ceres tegenover Uranus in ram en de Zuidknoop (bevrijding van het oude). Mars in weegschaal maakt dat Mars, de god van de oorlog, wat milder gestemd en in deze samenstand met de Noordknoop en vraagt het om andere oplossingen te vinden gebaseerd op gelijkwaardigheid. Zeker met de vrouwelijke astroïden Vesta en Ceres erbij die de situatie in harmonie op willen lossen en die vragen om jezelf trouw te blijven. Wanneer we in ons gelijk willen blijven dan worden de conflicten alleen maar groter. Als het goed is heb je de afgelopen periode je innerlijk werk gedaan en kunnen we ons afvragen, wil ik geluk of gelijk? Wat is wijsheid, hoe kan ik de situatie anders oplossen. Met Venus in en Mercurius het communicatieve teken Tweeling wil er echt gepraat worden en de situatie in harmonie en op een volwassen manier oplossen.

Evenwicht geven en nemen.

Wellicht ervaar je ook dat de conflicten gaan over Geven en Nemen. Is het allemaal in evenwicht? Klopt het voor je gevoel? Of investeer je meer dan je terug krijgt? En hoe geef je? Wil je er nog iets voor terug hebben of geef je vanuit jezelf? Kun je wel ontvangen wat je krijgt? Tijd om balans op te maken en ook om grenzen te stellen. Wel op een liefdevolle manier. De zon in Kreeft activeert een groot vierkant met Pluto, Uranus en Mars. Dit kan behoorlijke spanning opleveren. Ga met je aandacht naar binnen en onderzoek je eigen schaduwkanten waar het licht op wil vallen. Er is ook een vlieger patroon met de Zon en de Maan sextiel Saturnus en Cheiron. Het is een prachtig moment om dit soort conflicten te helen. Het vraagt ons om onze werkelijke waarden te onderzoeken en om volwassen te worden. Evenwicht van mannelijke en vrouwelijke energie binnen in onszelf. De vrouwelijke gevoelskant en intuitie kan de mannelijke kant ondersteunen om vanuit wijsheid te reageren. 

Transformatie

afbeelding die transmutatie verbeeldtTransformatie betekend niet alleen maar dingen op een andere manier doen, maar om echt los te laten zodat je echt vrij bent om nieuwe stappen te zetten. Wat ik merk in mijn opstellingen werk is dat er heel veel oude, overerfde familiestukken omhoog komen die gezien en opgelost willen worden. Het zijn vaak dingen die we ons beperken en wat we niet kunnen weten. Zoals we kunnen zien in de Gaza strook b.v. en in het hele midden oosten, dat zijn conflicten die al vele generaties spelen. Zo ook in onszelf. Zit je met bepaalde problematiek waar je maar geen grip op krijgt dan heb je grote kans dat er nog iets in jouw familiesysteem gezien wil worden. Daar zou je een familieopstelling over kunnen doen. Het mooie daarvan is dat je het niet alleen voor jezelf oplost, maar ook voor de generaties voor jou, zodat deze vrede kunnen ervaren, en voor de toekomstige generaties. Dan kan het echt los gelaten worden!

Innerlijke ommekeer

Ondanks alle hectiek die er in de wereld en die er misschien in je omgeving en in jezelf plaats vind, kun je ook een gevoel ervaren van een grote ommekeer. Diep van binnen voelen we dat er grote veranderingen komen. Juist omdat we de vorm aan het loslaten zijn en onze richting qua werk en relaties aan het veranderen is. We gaan anders om met situaties, we gaan steeds meer luisteren naar ons innerlijk weten. We volgen steeds meer ons innerlijk kompas zodat ons werk ook een andere richting op gaat. Langzaam komen we aan op onze bestemming. Ook al weten we nog steeds niet precies wat dat is. Of waar, of met wie.. Dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We komen steeds dieper in onze eigen aarding en dat is onze bestemming. Blijf in de afstemming met wie werkelijk bent in harmonie met dat wat er is in het hier en nu. Dan zal je geen last hebben van de hectische energieën en kun je gewoon je ding doen.

Syncroniteit

Je zult steeds meer merken dat wanneer je iets denkt dat dat ook gebeurd. Wanneer op een bepaalde manier aan iemand denken zien we ook die reactie die we bedacht hadden. B.v. ohh die zal wel negatief reageren op deze situatie, dan gebeurd dat ook. Wanneer we denken aan een positieve reactie gebeurd dat. We krijgen het een beetje in de vingers om anders te gaan denken en zien nu werkelijk dat onze gedachten in de buitenwereld vorm krijgen. Als we een intentie neer zetten bijvoorbeeld ik wil graag zo’n baantje vergeet dan niet om alles erbij te vermelden. B.v. met leuke collega’s, dichtbij, inspirerend enz. langzamerhand leren we de scheppingskrachten beetje bij beetje kennen en te hanteren.

Van de week las ik een stuk op een wetenschappelijke site dat het nu wetenschappelijk bewezen is dat het magnetische veld van de aarde aan het verschuiven is en dat er waarschijnlijk een poolshift gaat plaats vinden. Hoe en wanneer dat kunnen ze niet zeggen. Zo’n poolshift is wel vaker voor gekomen maar ook heel bijzonder. Het bijzondere is, dat vorig jaar de polen van de Zon verwisseld zijn, en die van Jupiter en Saturnus. Dat brengt natuurlijk enorme veranderingen met zich mee. Niet alleen buiten ons dus, maar ook binnen in onszelf. Enorme transformerende tijden dus! Geniet ervan! Laat los met liefde en dankbaarheid zodat je zaadjes kan planten voor een vredevolle toekomst.

Heb het goed! Lieve groeten,

Yvonne Weeber

www.joyhappiness.nl

Bron: http://www.nieuwetijdskind.com

Gisteren en vandaag weinig gemerkt van de heftige energie van deze volle maan. Vrijdag wel des te meer. Deze maan heft voor mezelf een prachtige transformative teweeg gebracht. Bedankt lieve Maan.