Entiteiten wegsturen.


Entiteiten wegsturen.

Kijkend naar de Sixth Sense ( film over een paranormaal kind) realiseer ik me dat kinderen door onwetendheid vaak blootgesteld worden aan gevaren waar men geen weet van heeft.
Als een kind bezoek krijgt op zijn kamer van entiteiten dan wordt er vaak geadviseerd: stuur ze maar naar het licht. Deze handeling zou volgens vele mensen direct rust moeten geven en probleemoplossend werken. Dat het wegsturen van entiteiten niet altijd zonder gevaar is, is voor velen niet duidelijk. Je stuurt een entiteit weg en je weet niet eens wat voor een soort entiteit het is en wat hij komt doen. Helaas komen niet alle entiteiten met goede bedoelingen.

Je kunt het beste deze vergelijking trekken om het begrijpelijk te maken: als je je huis opent en iedereen kan naar binnenkomen, dan zal je niet alleen leuke en lieve mensen op bezoek krijgen die het beste met je voor hebben. Het is afhankelijk van de omgeving waar je woont, hoe je huis eruit ziet en wat je in je huis hebt staan welk publiek zich aangetrokken voelt tot je huis.
Heb je waardevolle spullen in je huis, dan zullen er ook mensen komen die van je willen profiteren.
Je zult mensen hebben die slechts komen kijken, mensen die iets meenemen en dan vertrekken en mensen die zich thuis voelen, niet meer weg willen en het huis in bezit nemen.
Als je huis dan te druk wordt omdat er zoveel mensen naar binnen zijn gekomen, zodat je er zelf nauwelijks kunt leven, wil je stappen ondernemen: je stuurt iedereen weg!
Een aantal zal vertrekken, maar een gedeelte heeft gezien wat je in huis hebt en wil het niet zomaar opgeven. Je zult dus hulptroepen moeten inschakelen om deze te verwijderen. Je besluit de brandweer te bellen om ze te verwijderen. Die komt, maar weet niet goed wat ze met de situatie aan moeten omdat ze niet de middelen, opleiding en materialen hebben om ze te verwijderen. De bewoners in je woning worden agressiever en wapenen zich, want ze willen er niet uit. Sterker nog: ze nemen alles over en voor jou blijft nauwelijks nog wat over om te kunnen leven. Je bent moe van het vechten en verzwakt, omdat je niet tegen ze op kunt.
De enige oplossing is dat je hulptroepen vindt die wel de ervaring, kennis en krachten hebben om je je huis terug te geven. Mensen die als eerste de zaak overzien en niet op gevoel de zaak analyseren.

Dit is wat er gebeurt als je entiteiten wegstuurt.
Niet iedere entiteit is wit en laat zich makkelijk wegsturen. Zwarte entiteiten bieden weerstand, omdat ze dit als hun huis zien. Roep je vervolgens hulp in van een medium om ze te verwijderen en die heeft niet de kennis en ervaring om ze te verwijderen, dan zal de situatie erger worden. In eerste instantie lijkt het rustiger, maar dan zie je vaak dat er andere lichamelijke klachten en stemmingswisselingen ontstaan, waardoor de situatie uiteindelijk onhoudbaar wordt. Het zelfde effect heeft het branden van salie en wierook ook: je verdrijft enkele entiteiten, maar omdat je het huis niet afsluit zullen ze terugkomen en zich bovendien ‘wapenen’.

Vaak wordt ook aangenomen dat – als men een entiteit waarneemt – het wel een overleden familielid zal zijn. Zwarte entiteiten kunnen zich in iedere vorm laten zien. En als je niet weggestuurd wil worden, dan kies je toch voor een gedaante die vertrouwen wekt?
Een huis dat alleen te maken heeft met witte entiteiten voelt niet zwaar aan en de bewoners hebben dan geen lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, buikpijn, slecht slapen en stemmingswisselingen, om maar enkele veel voorkomende klachten te noemen.

Als je entiteiten in je huis hebt en niet weet welke, zorg dan dat een vakkundig persoon het probleem oplost, of laat ze zitten, want iedere mislukte poging om ze weg te sturen veroorzaakt meer onrust. Een specialist weet hoe je een huis moet afsluiten en dat kan NOOIT vanaf een afstand. Niet iedereen kan en mag dit. Als je een entiteit kan waarnemen wil dat nog niet zeggen dat je de kennis hebt om een huis te ontdoen van entiteiten. Je kunt het vergelijken met een persoon die alleen zijn EHBO diploma heeft en dan een patiënt gaat opereren. Dat zal ook niet zonder complicaties verlopen.
Een huis reinigen kost veel tijd en dan moet je snel denken aan een volledige werkdag voor een normale woning.
Maar het huis afsluiten is misschien wel het allerbelangrijkste, want anders laat je de deur open en is alles voor niets geweest.

Onwetendheid brengt vaak emotionele schade toe aan kinderen. Ik hoop dat deze informatie de kans hierop verkleint. Deel je mee om te informeren?

http://www.benazir.nl

Voor volwassenen is het al moeilijk om met entiteiten te omgaan, laat staan een kind dat eigenlijk heel onwetend is. Zelf heb ik ook een kleinzoontje die entiteiten ziet en raad aan mij heeft gevraagd. Gelukkig krijgt hij nu nog weinig bezoek en mag gewoon lekker kind zijn die het hoort te zijn.

Advertentie

Dagtekst: Helderziendheid


“Hoeveel spiritualisten beelden zich in dat de helderziendheid het meest benijdenswaardige vermogen is! Nee, en het zal hen zelfs beletten vooruit te gaan indien zij dit ontwikkelen voordat zij zich gezuiverd en gesterkt hebben. Zo niet, wat zullen zij zien? Zij zullen niet verder geraken dan de lagere gebieden van het astrale vlak, waar men enkel duistere en boosaardige entiteiten ontmoet.
Dan zullen zij zo verschrikt zijn dat zij er alleen nog aan zullen denken hoe zij zich van dat vermogen kunnen bevrijden, dat hen zo wenselijk leek en dat de oorzaak van al hun kwellingen is geworden.
De echte helderziende is degene die in staat is zich te verheffen tot de contemplatie van de hemelse gebieden en om zo ver te komen, moet hij zich zuiveren. En hij moet eveneens een grote psychische weerstand verwerven, want hij moet er ook tegen kunnen om alles te zien wat rondwaart aan duisters en misdadigs in het hoofd en het hart van de mensen. Het volstaat niet te ‘zien’, men moet ook voldoende zuiver zijn om de pracht van de Hemel te ontdekken en voldoende sterk om de verschrikkingen van de Hel te verdragen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Een duidelijke tekst dat niet iedereen die met spiritualiteit bezig is, ook zuiver is. Zelf ken ik mensen die om hulp komen vragen nadat zij eenj helderziende bezocht hebben en opeens allerklei klachten krijgen die voor het bezoek niet aanwezig waren. Angsten is één van de meest voorkomende klacht, maar ook depressiviteit, vermoeidheid en onverklaarbare zaken.

Een zuiver spiritualist zal zich eerst reinigen, zuiveren en ontdoen van eigen aardse zaken om met boven natuurlijke gebieden zich te verbinden, waar ook meditaties bij horen. Wordt dat niet gedaan, geeft men mensen eigen ziekte, ke=walen en gesstelijke rotzooi mee die beangstig kan zijn..

Als je paranormaal bent, zie je dan alle entiteiten?


Als je paranormaal bent, zie je dan alle entiteiten?

Vaak hoor ik dat paranormale mensen in een huis komen en slechts een aantal entiteiten aantreffen. Een entiteit die dan volgens hun perceptie de oorzaak is van alle problemen. Wat ze dan vaak waarnemen is een overledene die ronddoolt of een overleden familielid.
Een doler heeft doorgaans niet de kracht om een huis van slag te laten raken. Zijn aanwezigheid zal zeker voor onrust zorgen; zeker als kinderen hem kunnen waarnemen. Een overleden familielid eveneens, want een opa of oma die in het licht zit zal nooit de intentie hebben om een gezin uit balans te brengen.

Hoe komt het dat je als paranormaal persoon niet alle entiteiten kan zien?
Simpelweg omdat we in dimensies leven en in iedere dimensie entiteiten voorkomen. Als je als paranormaal mens afgestemd bent op dimensie 1 b.v. zal je niets waarnemen uit dimensie 2.
Voorbeeld: als je tv afgestemd is op SBS, dan kun je niet op dezelfde tv kijken naar RTL.
Dus als je geen of nauwelijks entiteiten waarneemt, wil het niet zeggen dat er geen entiteiten aanwezig zijn. Vele paranormale mensen kijken vanuit de dimensie die ze waar kunnen nemen en trekken dan de conclusie dat er geen entiteiten zijn, want ze kunnen de anderen niet zien.

Ik raad altijd aan om – als er problemen zoals onverklaarbare klachten zijn op parapsychologisch gebied – om verder te kijken dan de dimensie die je kunt waarnemen en daar is meer kennis en ervaring voor nodig.
Dit geldt voor klachten als vermoeidheid, stemmingswisselingen, slaapproblemen, woedeaanvallen e.d.
Een doler veroorzaakt zelden deze extreme klachten; daar zijn heftigere krachten voor nodig.
Het weghalen van de doler zal tijdelijk rust geven, maar na verloop van tijd zullen de klachten vele malen erger worden.
Kinderen die slaapproblemen hadden, krijgen dan vaak woedeaanvallen en buikpijn.
Als je werkt met entiteiten, zorg dan dat je ook op de hoogte bent van de vele dimensies om ons heen en bekijk niet alles vanuit jouw dimensie.

Wij leven slechts in een klein onderdeel van het universum.

Bron: http://www.benazir.nl

paranormaal

Entiteiten en hun invloed op (gevoelige) mensen


Entiteiten en hun invloed op (gevoelige) mensen

by auteur

door Melissa Otto

Entiteiten en mensen

entiteit-geest-spook Entiteiten zijn energieën van overleden mensen. Na de dood is het in het aardse denken normaal dat we allemaal naar de hemel gaan.

Nee. Sommige zielen kunnen na hun dood het licht niet vinden en blijven als het ware op aarde ‘ronddolen’. Wanhopig, angstig en boos omdat ze niet weten waar ze heen moeten. Ze zijn ook heel verdrietig, maar niet altijd. Sommige weten niet eens dat ze zijn overleden en denken nog steeds dat ze op aarde leven en doen nog gewoon hun dagelijkse dingen. Ze beseffen wel dat er iets mis is maar weten niet precies wat. Ze leven in een schemergebied en zijn vaak ook erg eenzaam. Ze weten niet meer wat ze moeten of waar ze heen moeten.

Dan hebben we ook nog de levenden onder ons. Een ziel die nog in een lichaam zit en nog leeft op aarde. Een mens.

We doen onze dagelijkse dingen: Werken, zorgen voor de kinderen, boodschappen doen, kinderen naar school brengen, het huishouden enz. Niet wetende dat ook overal zielen ronddolen die nog steeds niet weten waar ze naartoe moeten. Zielen zonder een lichaam, die nu slechts enkel uit een onzichtbare energie bestaan. Ze zien ons wel, maar wij hen vaak niet.  Entiteiten zijn overal. Niet alleen in huizen en gebouwen. Nee, echt werkelijk overal. En wij als mensen zijn ook overal. Vooral dan als we naar buiten gaan.

Doordat deze zielen dolende zijn op de aarde en niet verder kunnen naar Gene zijde is het voor hun een mogelijkheid om warmte te zoeken bij iemand in zijn energieveld ( de aura ).   En dat niet alleen, ook bij mensen thuis kan het soms erg druk zijn met ronddolende zielen.  Bij iedereen in huis zitten er wel een paar. Maar het meeste bij de gevoeligste en spiritueel open staande mensen.

Sommige zielen weten dat ze zijn overleden, en zoeken aandacht bij de levende mens. Dit kan op verschillende manieren. Ze kunnen hun aanwezigheid laten voelen in de kamer waar je op het moment bent, je ruikt opeens een lekkere of vieze geur ( zoals een rozen geur of een vieze tabaks lucht )  Je kunt voetstappen horen in huis, en nog meer vreemde geluiden, zoals gebonk. Maar ook het plotsklaps ineens koud hebben.  Allemaal tekenen van een of meerdere dolende zielen in huis.

 Entiteiten in de Aura

droppedImageMaar ook kan het gebeuren dat een ziel zich in een het energie veld (de aura)  van de mens gaat vestigen. Het kan een ziel zijn of zelfs meerdere.   Vaak gaat dit per ongeluk, en sommige zielen weten ook niet hoe ze zo ineens in de aura zijn terecht gekomen.  Maar vaak is er een oorzaak waardoor deze zielen zich in of aan onze aura vast gaan klampen. Doordat wij zo gevoelig zijn ( ook hoog gevoelig ) pikken we sneller energieën op van anderen, van mensen, maar ook van entiteiten. Deze dolende zielen leven vaak in een lagere energie. Dat wilt dus zeggen dat toen ze nog leefden ze vaak aan de materie gehecht waren. Geld, mooie en dure dingen, macht en hebzucht speelden vaak een rol in hun leven. Vaak zijn het ook jonge zielen die dolende zijn. Want jonge zielen zijn vaak materie gericht en denken nog niet in liefde, maar vaak aan zichzelf en niet aan anderen. Boosheid, angst en negativiteit behoren ook tot een lage energie.

Soms staan we als mens ook weleens even in een lagere energie. Maar dat hoeft niet altijd door ons zelf te komen. Ook anderen kunnen ons erg beinvloeden, waardoor we helemaal down raken en even de weg kwijt zijn.   Vooral hooggevoeligen hebben hier snel last van.Als je denken heel negatief is of erg laag in de energie, dan krijgen deze dolende zielen de kans om in je aura te klimmen en zich daar te vertoeven zolang ze willen. Ze nemen je als het ware over en je kunt je hierdoor erg slecht gaan voelen.  Veel voorkomende klachten zijn: Last van de nek en schouders, boze gedachtes, negatief op dingen of mensen reageren, veel vermoeidheid en nergens zin in hebben.  Doordat deze zielen in je aura zitten, snoepen ze jouw energie bij je weg. Ze leven inmiddels nu van jouw energie. Je bent jezelf niet meer.

Dit noemen we geen bezetenheid, want dat is weer wat anders. We noemen het gewoon een ‘overname’. Je wordt gewoon even overgenomen door deze ziel(en)  die het licht niet kunnen vinden. Zij zijn namelijk boos en gefrustreerd omdat ze niet verder kunnen . En wij zijn een makkelijke prooi voor ze. Want niks is zo leuk en lekker warm als in de aura van een levende te zitten en weer het gevoel hebben om een lichaam te hebben en te kunnen doen wat zij willen.

Iedereen kan dit overkomen, en soms merk je het niet eens. Want energie is energie en het gaat heel snel. Het hoeft niet altijd aan een lagere energie te liggen. We leven momenteel in een erg moeilijke tijd op aarde waarin alles veranderd. We gaan scheiden, onze relaties werken niet meer, we zijn of worden ziek, we hebben verdriet omdat er van alles om ons heen gebeurt. En nog wel meer ellendige dingen om op te noemen waar we als mens niet vrolijk van worden. En juist dit zorgt er voor dat er soms gaten in de aura komen, je energie wordt lager en de entiteiten pakken hun kans.

Gedachten zijn krachten, dus je denken doet al heel wat. En ieder mens heeft weleens last van Auralifters (zo noemen we ze). Ook (jonge) kinderen hebben er weleens last van. Zij zijn nog gevoeliger en pikken nog meer energie op. Entiteiten zoeken ook vaak aandacht bij kinderen omdat kinderen vaak kunnen praten met deze zielen. Voor hun heel normaal, maar ook kunnen ze er bang van worden. Niet iedere ziel is vriendelijk, sommige kunnen zo boos zijn dat ze het op de levenden gaan afreageren of ze gaan ze er mee lastig vallen.   Deze zielen zijn erg lastig, maar zoals je ook boze mensen hebt heb je ook boze entiteiten.          En ze zijn vaak boos op de situatie omdat ze niet naar dat licht kunnen.

Als mens ( En dan vaak de HSP en gevoelige mens ) pikken we de energie op en dat gaat ons beinvloeden of maakt ons van slag, terwijl de energie niet van ons is, maar van die dolende  ziel(en). (net zoals we energie oppikken van andere mensen)bol-boom

Ik zelf kan dolende zielen helpen met over gaan naar Gene zijde. Maar we kunnen dit niet allemaal en toch hebben velen er last van.  En je kunt jezelf ook niet altijd 100% beschermen. Het gebeurt nu eenmaal.

Wel kun je jezelf in een mooi wit, of goud licht zetten. Of trek een koepel om jezelf heen.   Vaak zijn dolende zielen bang voor dat licht omdat ze het niet willen of durven te zien.   Visualiseer jezelf in dat licht en probeer positief te denken.

Want gedachten zijn krachten.

Heel veel liefde en licht!

Melissa Otto

http://www.spiritueelweb.webs.com/