Boeddhistisch verhaal: De vlam


De vlam in de nacht

Op een donkere avond zat de Boeddha samen met zijn monniken in de openlucht, met een brandende olielamp naast zich. Hij keek naar de lamp en zag hoe de insecten erop afkwamen, en zichzelf lieten opbranden door de vlam.
De Boeddha zei: ‘Deze insecten zien de vlam, maar ze begrijpen hem niet. Ze denken dat de vlam hun leven en geluk zal schenken, maar in werkelijkheid betekent de vlam dood en ellende voor hen. Op dezelfde manier zien de mensen schitterende vlammen: de schitterende vlam van de rijkdom, de schitterende vlam van de macht, de schitterende vlam van bekendheid en roem. Ze rennen ernaartoe, in de gedachte dat de vlam hun leven en geluk zal schenken – om te ontdekken dat ze er hun dood en ellende in vinden. Keer je dus weg van wat je rondom je ziet en hoort, en concentreer je op je eigen geest en ziel.’

Nieuwe kaarten op www.zinnigeverhalen.nl

Advertentie

Wijsheid uit de Tao Teh ling


Als men tot het opperste Ledig is gekomen
handhaaft men een onvergankelijke rust.

Alle dingen worden tezamen geboren;
ik zie ze daarna weer terugkeren.

Alle dingen bloeien overvloedig;
daarna keert elk terug tot zijn oorsprong.
Tot de oorsprong terugkeren heet in rust zijn.
In rust zijn heet terugkeren tot het eeuwige, reële Leven.
Terugkerend tot het Leven heet ik eeuwigdurend zijn.

Te weten wat eeuwigdurend is heet verlicht zijn.
Niet te weten wat eeuwigdurend is
heet eigen ellende bewerken.

Weten wat eeuwigdurend is, is een grote ziel hebben.
Een grote ziel hebbende is men rechtvaardig.

Rechtvaardig zijnde is men koning.
Koning zijnde is men de hemel.
De hemel zijnde is men Tao.

Tao zijnde is men altijd-durend.
Al sterft het lichaam,
er is dan toch geen gevaar meer te duchten.

Waarom..


 

Waarom doe je niets aan al die ellende in de wereld? vroeg een man aan God. Da’s ook toevallig, zei God, ik wou het net aan jou vragen…

Auteur onbekend

 

Dit citaat heeft niets met godsdienst te maken, behalve dat God overal de schuld van krijgt wat de mens veroorzaakt. Een prachtig doordenkertje..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dit is (voorlopig) de laatste wijsheid, citaat of quote. Het kost mij teveel moeite om inspirerende of spirituele teksten te blijven plaatsen die niet gedeeld worden of geen reacties. Vergeten wordt de energie die erin gestoken wordt, zelfs de teksten die ik op de plaatjes zelf plaats en gaat de inspiratie verloren..

 

 

Mensen..


 

Kijk naar de mensen —
ze voelen zich ellendig omdat ze op alle vlakken compromissen gesloten hebben,
en precies daarom kunnen ze zichzelf niet vergeven.
Ze weten dat ze meer durf aan de dag hadden kunnen leggen, maar ze bleken lafaards te zijn.
In hun eigen ogen zijn ze mislukt, ze zijn alle zelfrespect kwijt.
Dat is wat compromissen sluiten veroorzaakt.

osho.jpg

Osho Zen