Eenzaamheid


plaatje eenzaamheid

Advertentie

Transformatieproces


Transformatieproces 🌺
 
De symptomen van een transformatieproces
Twaalf tekens van je ontwakende Zelf.
 
1. Lichamelijke pijn, vooral in de nek, de schouders en de rug.
Dit is het gevolg van de intense veranderingen in je DNA, die vooraf gaan aan het tot uitdrukking brengen van de essentie in je wezen. Het gaat voorbij.
 
2. Zomaar diep verdriet.
Je bent bezig je verleden los te laten – je jeugd en je vorige levens. Je bent in een soort rouwproces. Het lijkt op het gevoel dat je kunt hebben als je gaat verhuizen uit een huis waar je jarenlang in hebt gewoond. Je wilt heel graag naar je nieuwe huis, maar je bent verdrietig vanwege de herinneringen, de energie die je erin gestoken hebt en de ervaringen die je er hebt gehad. Deze pijnen gaan voorbij.
 
3. Zomaar huilen.
Je voelt zomaar diep verdriet, en dan is het goed en gezond om de tranen te laten stromen. Het helpt je de oude energie los te laten. Dit is tijdelijk.
 
4. Plotselinge veranderingen.
Je wilt plotseling van baan veranderen, of je wordt ontslagen. Dit is een zeer veel voorkomend symptoom. Jij verandert, en de dingen om je heen veranderen. Pieker nu niet over ‘de perfecte baan’ of over je carrière. Je gaat door een overgang en zult misschien een tijdje je plek niet kunnen vinden. Dit gaat voorbij.
5. Je terugtrekken.
Je bent met je biologische familie en met oude vrienden verbonden via karmische banden. Als je uit de karmische cyclus stapt, worden deze banden verbroken. Het lijkt alsof je je niet meer kunt vinden in deze relaties. Dit gaat voorbij. Na een bepaalde periode kunnen de relaties zich in een nieuwe richting ontwikkelen – als het mogelijk is de relatie te funderen in de nieuwe energie, zonder karmische verstrengelingen.
 
 
6. Verstoorde slaappatronen.
Het is heel goed mogelijk dat je ’s nacht tussen 2.00 en 4.00 uur wakker wordt. Er is veel activiteit gaande in je, en soms word je wakker van de drang om je spieren te bewegen. Maak je geen zorgen. Als je niet meer in slaap kunt komen, ga dan iets doen in plaats van in bed te liggen piekeren. Ook dit gaat voorbij.
 
7. Heftige dromen.
Je kunt dromen hebben over oorlog, gevechten, achtervolging en monsters. Je laat letterlijk deze oude energie los. Ook dit gaat voorbij.
 
8. Gedesoriënteerd zijn.
Je kunt je ontworteld voelen, of zweverig, of het gevoel hebben dat je niet meer weet waar je thuishoort. Misschien ben je in twee werelden tegelijk, of word je steeds heen en weer getrokken. Ook dit gaat voorbij. Je bewustzijn ondergaat de overgang in de nieuwe energie, maar je lichaam is wat langzamer. Het is goed om de natuur in te trekken, daar kun je de nieuwe energie beter aarden.
 
9. In jezelf praten.
Je merkt dat je vaker in Je Zelf praat. De communicatie met jezelf is wezenlijk aan het veranderen. In jezelf praten is slechts een beginnetje. Je zult meer innerlijke gesprekken hebben, en ze zullen vloeibaarder worden, samenhangender en met steeds meer inzicht. Je wordt niet gek. Je bent een ‘pop’ die overgaat in een ‘vlinder’.
 
10. Gevoelens van eenzaamheid.
Zelfs in gezelschap kun je je eenzaam voelen, alleen, vervreemd. Je schuwt groepen. Je bent in transformatie en je gaat over een heilige en eenzame weg. Het maakt je misschien wat bang om te merken dat je niet meer goed met mensen kan omgaan. Ook dit gaat voorbij. De leegte zal gevuld worden met de liefde en de energie van je eigen ‘Liefdesbewustzijn’.
 
11. Onverschilligheid.
Je merkt dat je nergens meer voor warm loopt. Ook dat is deel van het proces. En het is hét moment om eens even niets te doen. Maak je niet druk. Ga even ‘helemaal terug naar af’. Je computer moet opnieuw opstarten. Je bent bezig nieuwe, geavanceerde ‘software’ te installeren.
 
12. Heimwee.
Dit is waarschijnlijk het moeilijkste symptoom van alle in deze situatie. Je kunt een overweldigend verlangen voelen om de planeet te verlaten en naar Thuis te gaan. Het voelt niet als zelfmoord. Het voelt niet als frustratie, of als vlucht. Je maakt er geen drama van. Er is alleen een sterk verlangen in je om naar huis te gaan. Dit heimwee heeft te maken met het afronden van je karmische cyclus. Je bent je contracten nagekomen, en je gaat aan een nieuw leven beginnen, maar je zit nog in je oude lichaam. Gedurende deze overgang heb je een sterk gevoel van herinnering aan hoe het is aan gene zijde. Ben je bereid hier nog een rondje mee te draaien? Ben je bereid de voorwaarden te ondergaan voor de Nieuwe Energie? Je zou inderdaad nu naar Thuis kunnen gaan. Maar dat zou jammer zijn, want je bent al zo ver gekomen. Bovendien heeft de Geest op Aarde mensen nodig die anderen helpen als ze gaan beginnen aan hun overgang in de nieuwe energie. Ze hebben iemand nodig die hen is voorgegaan, iemand zoals jij, die de reis van de oude naar de nieuwe energie heeft doorgemaakt. Wat je nu meemaakt op je pad stelt je straks in staat een leraar te zijn. We zijn allemaal op weg naar een nieuwe getransformeerde mensheid. Je kunt je eenzaam voelen, en somber op je reis, maar onthoud dat je nooit echt alleen bent.

Traumaverwerking


Traumaverwerking

Het hebben van (chronische) stress is het startsein om een begin te maken aan je innerlijke reis naar huis ofwel je ware eenheidsbewuste we zijn allemaal een en dezelfde. We komen immers allemaal uit dezelfde bron en gaan hier ook allemaal weer naar terug zodra we onze eigen (tijdelijke) schepping uit de eenheid in ruimte en tijd ervaren hebben. Om deze reis naar huis te beginnen is het allereerst  nodig dat je je eenzaamheid ofwel afgescheidenheid van de eenheid oplost welke de grootste angst van de mensheid in zijn/haar schepping op aarde of waar dan ook in de kosmos vertegenwoordigt. Afgescheidenheid ofwel de illusie van dualiteit/polariteit welke door onwetendheid/geheugenverlies veroorzaakt is en in stand gehouden wordt door je eindeloze tegenstrijdige gedachten binnen ruimte en tijd.

Eenzaamheid en Onwetendheid die mensen ertoe brengt om zich te verbergen achter illusie Ego maskers (Latijn: Persona). Ego Maskers ofwel Personen die al je angsten, vrezen, pijnen en tegenstrijdige gedachten van je illusie wereld c.q. schepping bevatten omdat je door dit geheugenverlies (tijdelijk) denkt dat je eenzaam en alleen bent in je (tijdelijke) schepping. Ego Maskers die door het eindeloos herhalen van je tegenstrijdige angst, vrees en pijn etc. illusie gedachten uiteindelijk lijden tot trauma’s. Onverwerkte illusie trauma’s die de werkelijke oorzaak zijn van alle ziekten en ongeluk op deze aarde. Het herstellen van de verbinding tussen je innerlijke Eenheids-bewustzijn ofwel Ware Zijn en je tijdelijke illusie schepping zorgt ervoor dat de vanuit je innerlijke Eenheid komende Helende Levensenergie weer vrijelijk door je lichaam/ziel/geest ofwel tijdelijke schepping kan stromen. Eigenlijk is het herstellen van de verbinding met je Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn in jezelf het enige wat nodig is om weer helemaal gezond en gelukkig te worden in het leven dat je op aarde of waar dan ook in de kosmos wil ervaren. De levensenergie uit je bron is immers zo intelligent dat het precies weet wat te doen aan al je geheugenverlies, onwetendheid, maskers, personen en daaruit voortkomende (chronische) trauma’s, ziekten en ongeluk.

Stress, overspannenheid en depressie

Stress, overspannenheid en depressie en alle daaruit voortkomende (chronische) ziekten worden dus veroorzaakt door een of meer traumatische ervaringen in het verleden van je schepping en daarbij behorende levens(ervaringen) die nog niet (h)erkent, verwerkt en losgelaten ofwel opgelost zijn tot niets. Traumatische ervaringen die de verbinding met je innerlijke bron en daaruit voortkomende Helende Levensenergie verstoord hebben waardoor het leven op aarde, zoals het eens door jezelf bedoeld was, veranderen in overleven. Overleven wat geen leven maar alleen lijden is in je schepping op aarde.

Traumatische ervaringen worden veroorzaakt door eenzaamheid, onwetendheid en daaruit voortkomende angsten, vrezen en pijnen die verzameld/opgestapeld worden in je illusie Ego Masker ofwel Persoonlijkheden zoals we hierboven al gezien hebben.  Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die dus al je onverwerkte/ ontkende angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten, fantasieën, niet gewaardeerd, gezien of gehoord worden, schuldgevoelens uit het verleden, echtscheiding, faillissement, overlijden, ongeluk, verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd etc. bevatten.

Illusie Ego Maskers ofwel (Meedere) Persoonlijkheden die wanneer (h)erkent, verwerkt en opgelost ook het illusie geheugen aan de daarbij behorende illusie angsten, vrezen, pijnen, tegenstrijdige gedachten etc. wissen. Want je ware Eenheids zelf kent geen angst, vrees, pijn, tegenstrijdige gedachten etc. geheugen. Deze zijn alleen maar onderdeel van je tijdelijke schepping die je in eenheids- of afgescheiden bewustzijn hier op aarde kan ervaren. Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie. Lees ook de Open Brief die meer inzicht geeft in het Trauma Narcisme

De vraag die ieder mens zich vroeg of laat gaat stellen is of hij/zij vanuit de onsterfelijke bron in zichzelf gaat leven (Ik Ben EEN en AL) of vanuit de sterfelijke illusie persoonlijkheid (Ik Ben Illusie Persoon)

Wanneer traumatische ervaringen in de tegenstrijdige gedachten van de mens niet opgelost worden, middels afstemming op het innerlijke eenheidsbewustzijn, waardoor de levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen weer automatisch op gang komt, verharden en herhalen deze trauma’s op basis van de onderliggende illusie Ego maskers/personen zich steeds meer. Het gevolg is dat er zich opeens tal van (chronische) ziekten en aandoeningen kunnen openbaren die trouwens weer even snel verdwijnen wanneer het trauma (h)erkent, verwerkt en opgelost wordt. De psychologische c.q. traumatische effecten en daaruit voortvloeiende eerste verschijnselen zoals verkrampingen, blokkeringen en verhardingen – ofwel het niet meer stromen van levensenergieën daarbij behorende alwetende informatie – zijn het sterkst bij het voelen/ervaren van grote eenzaamheid (Scheppingsziekte No.1), onwetendheid (Scheppingsziekte No.2), angsten (Scheppingsziekte No.3) en alle daaruit voortkomende ellende zoals het (plotseling) overlijden of verliezen van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn of blijven. De onbewuste ofwel sterfelijk bewuste mens raakt dan in een soort  shock- c.q. paniek toestand waar hij/zij zich automatisch probeert af te sluiten van deze (traumatische) ervaring met als gevolg dat hij/zij zich tegelijkertijd afsluit van de levensenergie welke zijn Zelfhelend Vermogen voed om deze ervaring op te lossen en te helen. Door eenzaamheid, onwetendheid en angst doet de onbewust sterfelijke mens dus precies het tegenovergesteld van wat hem/haar (spontaan) zou kunnen helen.

Wanneer een arts en/of patiënt niet op de hoogte zijn van de kracht van het menselijke innerlijke Eenheidsbewustzijn, Levensenergie en Zelfhelend Vermogen kan een diagnose zoals kanker grote gevolgen hebben voor de duur van het ziekteproces. Hoe angstiger en paniekeriger men door het maar eindeloos herhalen van de gedachten aan dit door een onwetende gegeven diagnose/vonnis/label, hoe meer de ziekte zich gaat vastzetten in de tegenstrijdige gedachten en energielichaam van de onbewuste sterfelijke persoon waarna het zich na hardnekkige herhaling verder gaat manifesteren, uitzaaien en verharden in het fysieke lichaam. Om deze vicieuze cirkel van jezelf eindeloos  (chronisch) ziek te blijven denken (onbewuste artsen, familie, vrienden, (A)social media, internet, propaganda ofwel je omgeving  doen hier vaak nog eens extra aan mee door je eindeloos te herinneren aan deze illusie diagnose/vonnis/label) te doorbreken zijn in de afgelopen jaren een aantal praktische hulpmiddelen ontwikkeld door diverse Eenheid- en onsterfelijk bewuste gezondzijn en welbevinden trauma specialisten.

Wanneer De Mens zijn verbinding met het Innerlijke Eenheidsbewustzijn herstelt (Ik Ben AL) en vanuit de Innerlijke Eenheid op aarde gaat leven c.q. zijn verdwijnen al ware het een wonder ook zijn illusie Maskers (Persona) angsten, vrezen en daaruit resulterende Trauma’s ziekten en ongeluk waarna het ware leven en levensenergie weer vrij kan gaan stromen.

Op dit moment onderscheiden we een 7 tal Stress- c.q. Traumaverwerkingsfasen:

  1. Ontkenning van traumatische c.q. gepolariseerde problemen
  2. Onbegrip, boosheid, woede, haat, verraad, wraak en heftige protest
  3. De Anderen buiten jezelf de schuld geven omdat je er zelf niet meer uitkomt
  4. Vechten, vluchten of onderhandelen met (on)stoffelijke entiteiten of God
  5. De val in depressie en/of chronische ziekten wanneer je maar blijft strijden
  6. De overgave: Inzicht, Acceptatie en nemen eigen Verantwoordelijkheid
  7. Transformatie in een Eenheidsbewust Mens waarbij de Levensenergie weer vrijelijk kan gaan stromen en het Zelfhelend Vermogen volledig hersteld.

De bovenstaande 7 fasen worden door de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doorlopen bij het verwerken van Trauma’s/Maskers/Personen. De 7 fasen kunnen van mens tot mens verschillen qua intensiteit, tijdsduur en volgorde. Iedereen verwerkt zijn/haar Trauma’s immers op een geheel eigen manier en levensweg op weg naar zijn/haar ware zelf.

De tijdsduur en intensiteit van iedere verwerkingsfase kan verkort worden wanneer men zich zo spoedig mogelijk op het innerlijke Eenheidsbewustzijn ofwel Ware Zijn afstemt middels het “Ik Ben AL” bewustzijn en uit deze innerlijke bron gaat spreken, handelen en zijn ofwel leven op aarde waarna de Levensenergie weer begint te stromen en het Zelfhelend Vermogen weer gereactiveerd wordt.

Het oplossen van conflict situaties begint dan ook altijd bij deze mens zelf en niet bij de ander die hij/zij de schuld geeft van een bepaald probleem c.q. situatie.

Bron: http://www.denieuwedokters.nl/index.php/immortal/trauma-s

Alleen of eenzaam


Eenzaamheid
is de afwezigheid
van een ander.

Alleen zijn
is de aanwezigheid
van jezelf.

Bron: onbekend?

Ben weer terug na een paar dagen afwezigheid. Het echte leven is soms belangrijker dan bloggen hoewel het graag te doen. Ook inspiratie was even ver te zoeken..

Eenzaamheid verdwijnt als..


Eenzaamheid verdwijnt als je het leuk met jezelf hebt!

Als je je eenzaam voelt heeft dit alles te maken met het feit dat je geen goede relatie hebt met jezelf.

Een slechte relatie met jezelf wordt veroorzaakt door meerdere van onderstaande punten:
– Je verlangt naar iets anders dan dat er nu is!
– Je wijst jezelf af.
– Je veroordeelt of bekritiseert jezelf.
– Je straft jezelf.
– Je neemt alles persoonlijk.
– Je vergelijkt jezelf met anderen.
– Je vergelijkt je zelf met een perfect ideaal beeld.
– Je bekritiseert jezelf voor de dingen die je verkeerd of fout doen.
– Je baalt van je uiterlijk, gedrag, werk of financiële situatie.
– Je bedenkt wat anderen van je vinden.
– Je voelt je schuldig.
– Je schaamt je.
– Je bent boos op jezelf of haat jezelf.
– Je baalt van de relaties waarin je je bevind.
– Je zit vol met medelijden en voelt je een slachtoffer.

Herkenbaar?

Natuurlijk kun je jezelf voornemen om het bovenstaande niet meer te doen. Dat is prima. Het gaat je zeker helpen. Belonen, waarderen en dankbaarheid zijn duizendmaal krachtiger dan afwijzing, veroordeling en kritiek.

Nog veel belangrijker is jezelf de volgende vragen te stellen:
– Waarom doe ik dit allemaal?
– Waarom ben ik niet gewoon liefdevol naar mezelf?
– Waarom waardeer ik mezelf niet?

En als je jezelf dan toch een kritische vraag gaat stellen, vraag je jezelf dan eens af hoe je een goede relatie met jezelf kan krijgen?
Wie moet dan met wie een goede relatie hebben?
Wie wijst wie af?

Er is maar een conclusie mogelijk:
Wat een onzin allemaal…

Hoeveel aandacht geef jij aan je lichaam en gevoel?
Of ben je de hele dag aan het denken?
Ga eens met je aandacht naar je lichaam en gevoel. Ontdek de schoonheid van je sensaties. Er is nog zoveel te ontdekken op dat gebied!

Eenzaamheid verdwijnt als je gevoel en lichaam liefdevolle aandacht geeft.

Je hebt er niemand voor nodig. Alleen jezelf.

Je hoeft er niets voor te doen. Gewoon de aandacht verschuiven van al het denken naar je lichaam en gevoel. Alleen maar waarnemen en er bij blijven. Laat gedachten op dergelijke momenten gewoon voorbij waaien. Geen conclusies, oordelen, bekritiseringen en afwijzingen. Dat zijn allemaal gedachten. Gewoon voorbij laten gaan.

Je hebt je gedachte niet nodig om het leuk te hebben, wel je gevoel. Alle sensaties komen namelijk van het lichaam en je gevoel.

Voel jij je wel eens eenzaam?
Onderzoek eens. Waardoor komt dat?
Geef jij jouw gevoel en lichaam liefdevolle aandacht of ben je de hele dag met je aandacht bij je gedachten.

Bron: Martin de Werker( met toestemming geplaatst)

Gedicht: delen


Delen

Delen kan moeilijk zijn.
Moeilijkste wat er is.
Zeg je het wel goed
Zijn je woorden juist

Is het verkeerd geuit
Of het juiste verwoord
Wordt het wel goed opgevat
Of niet goed begrepen

Begrip….
Een klein woord
Groot in daad
Veel onbegrip
Dat niet begrepen is

Wat je voelt
Wat je bedoelt
Misverstanden..
Brengt verdriet.

Een muur geeft afstand
In het gevoel
Zonder begrip
Met eenzaamheid

Onbegrip wordt makkelijk begrepen. begrijp het onbegrip niet.
Delen wordt steeds moeilijker tot er niets meer gedeeld wordt
En voor opsluiting zorgt en ondeelbaar wordt.

Marianne

Eenzaamheid


 

Eenzaamheid..

Het gevoel van eenzaamheid heeft weinig te maken met ‘alleen zijn’. Je kunt je namelijk eenzaam voelen terwijl je op een feestje bent of gewoon thuis bij je gezin. In de regel hebben mensen geen last van alleen zijn, tenzij je jezelf gelijktijdig eenzaam voelt.

Twee jaar geleden heb ik diverse lange boswandelingen gemaakt op de Kalmthoutse Heide. Doordeweeks kom je daar bijna niemand tegen. Soms was ik wel 5 tot 7 uur alleen aan het wandelen. De wandelingen waren soms heel plezierig, maar ook werd ik diverse keren overvallen door een gevoel van eenzaamheid. Mijn stemming was niet elke wandeling hetzelfde. Vreemd… Wat maakt dan het verschil?

Hoe zit dat nu precies? Waar komt dat gevoel van eenzaamheid eigenlijk vandaan?

Eenzaamheid is een gevoel. In de regel vinden mensen dit een naar gevoel. Dat gevoel willen mensen niet. Ze willen het niet voelen. Ze zoeken naar allerlei manieren om dat gevoel weg te nemen. Mensen die zich eenzaam voelen verlangen in de regel naar gezelligheid en hebben dringend behoefte aan andere mensen. Het samen gezellig maken dus.

Bij oude mensen die jarenlang samen hebben gewoond zie je vaak dat als een van de partners overlijdt, de ander zich ontzettend eenzaam voelt. Soms zelfs zo eenzaam dat ze niet meer verder willen leven en zelf ook doodgaan.

Suïcidale mensen voelen zichzelf meestal ook enorm eenzaam. Ze kunnen niet met het gevoel van eenzaamheid overweg en zien geen andere uitweg. Er rest hen niets anders meer dan er een eind aan te maken.

Als je je binnen een relatie niet door de ander begrepen voelt kan eenzaamheid ook de kop op steken. Je voelt je dan eenzaam terwijl je een partner hebt.

Eenzaamheid is een gevoel. Dat gevoel willen we niet. Daarmee scheppen we meteen het allergrootste probleem. We hebben de illusie dat dat gevoel alleen maar kan worden weggenomen door een ander.

Niets is minder waar. De ander kan jouw vervelend gevoel nooit wegnemen. Hetgeen kan gebeuren is dat door de ander jouw vervelend gevoel tijdelijk in slaap valt.

Het is niet voor niets dat na een relatiebreuk het gevoel van eenzaamheid meteen de kop op steekt. Logisch denk je dan. Dan ben ik toch weer alleen, terwijl je jezelf niet realiseert dat eenzaamheid niets met alleen zijn te maken heeft.

Hetgeen je echt eenzaam maakt is niet het ontbreken van de ander, maar de slechte relatie met jezelf. Hoe beter je met jezelf op kan schieten, hoe minder eenzaam je zult voelen. Je hebt het dan gewoon gezellig met jezelf.

Eenzaamheid verdwijnt dus als je de relatie met jezelf verbeterd. De grootste stap daartoe is het gevoel van eenzaamheid toe te laten en met liefde te aanschouwen.

Als je het gevoel van eenzaamheid goed observeert dan zie je dat dat een combinatie is van een aantal gevoelens zoals afwijzing, in de steek gelaten, gebrek aan aandacht, waardeloosheid, onmacht, gekleineerd, onrecht, schuldgevoel, verdriet etc..

Al deze gevoelens worden groter gemaakt door gedachten. Door jezelf af te wijzen, te concluderen dat je in de steek bent gelaten, te bedenken dat niemand aandacht voor je heeft, te beredeneren dat je waardeloos bent, geen mogelijkheden en oplossingen kunt bedenken, tegen andere op te kijken, door anderen onrecht aangedaan te worden, schuld op je te nemen en te slachtofferen.

Stoppen dus met te luisteren naar het denken en via het denken:
– Je gevoel af te wijzen.
– Je gevoelens in de steek te laten.
– Je gevoelens geen aandacht te geven.
– Het gevoel van waardeloosheid waardeloos te vinden.
– Het gevoel van onmacht, machteloos aan te zien.
– Het nare gevoel zo groot te maken, dat je jezelf wel klein voelt.
– Je gevoel te negeren zodat je het onrecht aan doet.
– Het gevoel van verdriet niet in alle liefde toe te laten …

Eenzaamheid is een gevoel. Dit gevoel gaat vanzelf weg als je leert om naar je gevoelens te luisteren. Als je gevoelens er gewoon mogen zijn. Als je ze kunt aanvaarden, omarmen en liefdevol kunt aanzien.

Naar je gevoelens luisteren doe je niet met het denken. Je doet dit simpelweg door je gevoel aandacht te geven. Je aandacht verschuiven van het denken naar je gevoel dus….

Gevoelens zijn van jou. Vecht er niet tegen. Dat verslechterd de relatie met jezelf. Wees je gevoelens te vriend. Dan verdwijnt eenzaamheid.

Het grote geheim is. Je bent ‘all één’. Je hebt niemand nodig om één te woorden. En als er dan toch iemand in je leven komt dan ben je ‘samen twee’ en dat voelt als veel meer…

Leer dus hoe je je gevoelens aandacht kan geven.

Bron: Martin de Werker, Inspirator, trainer en coach.

Alleen zijn


 

 

Sommige mensen verwarren alleen zijn met eenzaamheid en associëren het vaak met iets dat slecht is of niet hoort. Men insinueert dat je ofwel asociaal bent, ofwel ongewenst, twee weinig aantrekkelijke posities.

Maar eigenlijk is alleen zijn niet noodzakelijk slecht. Lifehack verzamelde tien zaken waarvan je pas gaat genieten eens je je alleen zijn accepteert.

 

 1. Je kunt je batterijen terug opladen

Wanneer we omgeven zijn door andere mensen, verbruiken we dikwijls veel energie. Andere mensen aan het lachen brengen, gelukkig maken, hun ego’s strelen en hun emoties lezen zijn enkele dingen die we de hele tijd doen. Constant in contact staan kan je mentaal uitputten. Wat tijd alleen doorbrengen staat je toe om terug op te laden.

2. Een tijd van bezinning

Het leven vliegt voorbij. Alles gaat zo snel dat er waarschijnlijk amper tijd is om neer te zitten en te bezinnen. Alleen zijn geeft je de perfecte mogelijkheid om eens goed na te denken over je doen en laten. Omdat je niet bezig bent met het verwerken van de gedachten en gevoelens van anderen, is dit het ideale moment om diep in jezelf te kijken.

3. Je leert je eigen emoties kennen

Nogmaals, wanneer je constant omgeven wordt door andere mensen, ben je altijd bezig met het lezen van en het reageren op hun emoties. Je dreigt dan het contact met je eigen emoties verliezen. Wie ervan kan genieten om alleen te zijn, zal een groter perspectief op zijn eigen emoties krijgen. Je beseft beter wat je gelukkig, droevig of van streek maakt.

4. Je begint dingen te doen waarvan je echt geniet

Wanneer je in het gezelschap van anderen vertoeft, ben je constant bezig met het maken van compromissen. Je realiseren dat je gewoon kan doen waar je zin in hebt, maakt alleen zijn enkel makkelijker.

5. Je wordt productiever

Het gezelschap van anderen kan leuk en amusant zijn, maar het heeft ook een grote invloed op je productiviteit. Soms is gezelschap niets anders dan een afleiding. De tijd die je alleen doorbrengt kan de meest productieve tijd van je leven zijn, vooral omdat er minder afleidingen zijn.

6. Je zult nog meer van je relaties genieten

Wie regelmatig alleen is en daar uiteindelijk van begint te genieten zal merken dat hij zijn relaties met andere mensen meer gaat waarderen.

7. Je voelt je onafhankelijker

Eens je ervan geniet om alleen te zijn, zal je je meer op je gemak voelen wanneer je eens echt alleen bent. En dat leidt tot een groter gevoel van onafhankelijkheid. Je zal je niet onrustig voelen, noch verlangen naar gezelschap wanneer je tevreden bent met jezelf.

8. Je pauzeert even met het gelukkig maken van anderen

Het leven is een verzameling van relaties en die blijven enkel duren wanneer beide partijen gelukkig gehouden worden. Dat kan soms een uitputtende job zijn. Wanneer je alleen bent, is de enige persoon die gelukkig moet gemaakt worden jezelf. Je kunt jezelf belonen met iets dat je gelukkig maakt, maar dat misschien iemand anders van streek zou maken.

9. Je moet je voor niets verontschuldigen

We kwetsen soms iemand anders of maken iemand van streek. Wanneer je alleen bent, zal je zien dat alleenheid betekent dat je je niet constant moet verontschuldigen voor wat je gedaan hebt.

10. Je stopt met het zoeken naar erkenning

We snakken vaak naar goedkeuring van vrienden of familie vooraleer we iets ondernemen. Soms is het zelfs noodzakelijk om eerst advies te vragen, maar er zijn ook momenten waarop we perfect in staat zijn om zelf te handelen. Als je alleen bent, zal je leren om je instincten te vertrouwen en minder afhankelijk te zijn van de mening van anderen.

Bron: http://www.express.be/business/nl/hr/10-zaken-die-je-pas-gaat-begrijpen-wanneer-je-leert-alleen-te-zijn/207296.htm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Zelf vind ik het heerlijk om alleen te zijn, zo leert men zichzelf het beste kennen indien jee niet bang bent voor je eigen schaduwkanten. Het gevoel onafhankelijk te zijn behalve van jezelf, geeft een tevreden gevoel, maar ook een stukje zelfstandigheid.