De 20 universele principes


 

 

 

De 20 universele principes

 

1. Oneindige intelligentie

Oneindige intelligentie, door vele God genoemd, is de levenskracht of de essentie van alles in het universum. Die kracht is in zichzelf perfect en drukt die perfectie uit door universele principes. Als menselijke wezens zijn we perfect geschapen en functioneren we perfect precies zoals we zijn.

2. Liefde: de motiverende kracht

Liefde is de motiverende kracht en de bron van alle kracht in het universum. Liefde heelt en transformeert alles. Universele Principes zijn de richtlijnen die ons helpen om ons met liefde te verbinden en Haar te gebruiken voor onszelf en elkaar.

3. We beginnen vanuit volmaaktheid

Omdat alles perfect is en iedereen in het universum al perfect is, hoeven we niets te doen om het universum of wat dan ook te verbeteren. Zodra wij denken dat we iets moeten doen, is dat een duidelijk signaal om ons op die perfectie van alles en iedereen te wijzen. Ga in zo’n geval op een stil plekje zitten en ontspan, tot de neiging om iets te doen voorbij is. Alles wat we doen met een gevoel van noodzaak of verplichting zal uiteindelijk niet effectief zijn. Alles wat we doen vanuit een liefdevol, vredig en geïnspireerd gevoel zal ons echt steunen.

4.Relatie met de bron

De manier waarop we de Universele Intelligentie zien is precies zoals we het leven ervaren. Als we de Universele Intelligentie zien als Levenskracht of God die iedereen en alles onder alle omstandigheden liefdevol en onvoorwaardelijk steunt, ervaren we een leven van totale vreugde en echte innerlijke vrede. In werkelijkheid is God niet een of ander afzonderlijk wezen, maar een liefdevolle en onvoorwaardelijke steunende energie die in alles en iedereen leeft, Dat wat ik werkelijk ben.

5. Eenheid

In essentie is alles en iedereen Universele Intelligentie, of God, en zijn we in werkelijkheid EEN. Vrede, harmonie en vreugde komen voort uit het gevoel van onze eenheid met alles en iedereen.

6. Oorzaak en gevolg

Ons Innerlijk Weten, ook wel ons hogere zelf genoemd, dat verbonden is met de Oneindige Intelligentie, creëert alle omstandigheden en gebeurtenissen in ons leven. Het doet dit zodat we de gevoelens kunnen ervaren die door gebeurtenissen opgewekt worden. Daardoor voelen we de energie van de patronen, ideeën en overtuigingen die de oorzaak zijn van alle gebeurtenissen in ons leven of er juist uit voortkomen. Als we die patronen, ideeën of overtuigingen accepteren en er vervolgens van kunnen houden precies zoals we zijn, begint er een proces van transformatie op gang te komen.

7. Vrije wil

Het Universum staat ons allen de keus toe om een leven te leiden zoals wij het graag zelf willen. We kunnen alleen voor onszelf kiezen hoe we willen leven, niet voor anderen.

8. Het spiegel principe

Alles wat we voelen en zien is een weerspiegeling van de staat van ons bewustzijn. Ieder gevoel dat de activiteiten van een ander in ons wordt opgewekt, is een gevoel dat we zelf wensen te voelen. Het gevoel volledig voelen, liefde voor het gevoel voelen en vervolgens liefde voor ons zelf voelen terwijl we die liefde voelen, staat ons toe vrede met onszelf te sluiten en met diegene die het gevoel stimuleerde.

9. Bewust zijn van de bedoeling

Alles en iedereen in het Universum heeft een bedoeling. Als we ons hart openen om in contact te komen met ons Hogere Zelf staan we onszelf ook toe om de inspiratie te voelen van de bedoeling van ons leven. Als we in contact blijven met de inspiratie van onze bedoeling, merken we dat alles betekenis heeft en ons steunt om de perfectie van het universum te ervaren.

10. De tekens van het lichaam verstaan

Onze lichamen zijn verfijnde instrumenten die ons altijd precies vertellen in hoeverre we afgestemd zijn op onze bedoeling en dus op het Universum. Als ons lichaam niet comfortabel aanvoelt, helpt het om uit te vinden waar we liefde naar onszelf en anderen blokkeren en te beginnen om die liefde te voelen. Onze lichaamssignalen weerspiegelen accuraat de staat van ons bewustzijn. Het is raadzaam om voortdurend op die signalen te letten.

11. Doen wat we het liefste doen

Ieder van ons heeft het recht om precies te doen wat we het liefst doen en de vreugde te ervaren dat een dergelijk leven met zich meebrengt. Als we doen wat we het liefste doen, laten we volledig vrij zien wie we echt zijn, waardoor we gericht zijn op onze bedoeling en het Universum. Als onze huidige levensomstandigheden oncomfortabel aanvoelen is dat een signaal dat we ook die als perfect kunnen zien, precies zoals ze zijn, waardoor we vrede met de situatie kunnen hebben. Het vredig accepteren en voltooien van een situatie levert de energie op die nodig is om met een andere te beginnen.

12. Geven en ontvangen

Het is zowel heerlijk als natuurlijk om te geven en te ontvangen. Een gift vanuit ware liefde en gulheid – vrijwillig, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn – is zowel voor de ontvanger als de geven een heerlijke ervaring. Als we vasthouden wat we hebben omdat we in schaarste geloven, dan houden we de liefde vast. Daardoor blokkeren we liefde in onszelf, hetgeen altijd leidt tot een oncomfortabel gevoel. Waar het werkelijk om gaat is niet het tekort, maar onze bereidheid om nog guller liefde te geven en te ontvangen.

13. Overvloed

Overvloed is de natuurlijke staat van het Universum. Het vloeit op een natuurlijke manier ons leven binnen als we alle gehechtheid aan overvloed loslaten. Overvloed is werkelijk overal om ons heen en de voorraad is oneindig. Hoe meer we liefde geven en ontvangen hoe meer we ons openen om die dingen te ontvangen die liefde vertegenwoordigen. Hoe dankbaarder we ons voelen voor wat we hebben, hoe meer we ons openen om te ontvangen.

14. Wederzijdse steun

Het Universum is een systeem waarin alles en iedereen elkaar steunt. Hoe meer we onszelf toestaan om andere te steunen en steun van anderen te ontvangen, hoe simpeler en rijker ons leven wordt. Het is heel leuk om regelmatig mensen te ontmoeten die ons steunen en onze steun willen ontvangen om ons op deze manier de Universele Principes eigen te maken. Alles begint dan versneld te transformeren in de richting die wij willen. Ook helpt het ons om alles en iedereen als perfect te zien, precies zoals wij het ervaren. Het opent onze harten om meer liefde, Vrede, Vreugde en Overvloed te ervaren.

15. Waar we ons op richten groeit

Hoe meer we ons richten op de dingen in ons leven die al perfect werken, zoals gezondheid, relaties en de dingen die we leuk vinden om te doen, hoe meer ze groeien. Het idee dat we behoefte hebben om af te rekenen met problemen, trekt alleen maar meer problemen aan. Ieder probleem dat we denken waar te nemen is alleen maar een waarschuwing om ons te richten op de gevoelens die door de situatie worden opgewekt. Die situatie hebben we alleen maar gecreëerd om ons in contact te brengen met deze gevoelens. Als we die gevoelens kunnen houden, dan komt de energie vrij die we er in hebben opgesloten en staan we deze energie toe ons te inspireren creatief te zijn.

16. Niet oordelen en vergiffenis

Het Universum is puur energie. Een steunende energie. Het enige woord dat we daarvoor kennen is Liefde. Liefde is de enige energie in het Universum, een energie die zich van nature wil laten gaan. Zij neemt alleen maar toe als ze gevoeld wordt. Als we over iets of iemand oordelen, stoppen we meteen de expansie van die energie. Dit veroorzaakt een druk in ons die we alleen maar kunnen opheffen door weer liefde te voelen. Het voelen van vergiffenis voor iemand die we eerst veroordeeld hebben is de eerste stap om ons hart naar die persoon te openen. Na enige tijd begint dat gevoel van vergiffenis in Liefde te veranderen.

17. Het doel en de middelen

Het middel en het doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat zijn één. We ervaren vrede als we op een vredige manier denken, voelen en actief zijn. We ervaren rijkdom als we de overvloed om ons heen zien en voelen. We ervaren vreugde door vreugdevol te zijn.

18. Het universum regelt de details

Door jarenlang opgevoed te zijn met logisch denken zijn we er aan gewend geraakt om ons bij het maken van plannen en beslissingen voor ons leven geheel en al te verlaten op onze hersens. Maar ons bewuste denken heeft noch de omvang van kennis, noch het overzicht van alle keuzemogelijkheden die ons Hogere Zelf heeft. Onze obsessie om plannen te maken richt ons op de toekomst, in plaats van de tegenwoordige tijd. Dit moment is de enige tijd die ooit zal bestaan. Plannen komen altijd uit het hoofd, waardoor we niet in ons hart zijn. Alleen via ons hart en de gevoelens hebben we toegang tot onze Hogere Intelligentie, die in staat is ons ten alle tijden perfect te leiden.

19. Intuïtie en gevoelens

Zodra we de Universele Principes in ons bestaan toelaten, merken we dat ons leven het meest effectief werkt als we vanuit het hart oftewel gevoelsniveau reageren in plaats vanuit het hoofd oftewel het intellectuele niveau. We leren vervolgens dat onze gevoelens ons in contact brengen met onze intuïtie en dat onze intuïtie ons in contact brengt met onze hogere intelligentie. Op een gegeven moment kunnen we al onze gevoelens, precies zoals ze zijn, accepteren en er plezier aan beleven. We beginnen onze intuïtie steeds meer te vertrouwen en te vervolgen. Daardoor ontdekken we dat we perfect geleid worden in onze omgang met alles en iedereen in het Universum.

20. Macht en gevoelens

Onze ware macht huist in onze gevoelens. Hoe meer we onze gevoelens willen voelen, hoe meer we verbonden raken met de gevoelens waarin juist onze grootste macht huist. De echte macht in het Universum is een totaal vredige macht. Het is de macht van de Liefde die volledig en vrij gevoeld wordt.

Bron: De 20 universele principes

Advertentie

Sjamanisme: Alles op aarde draagt een dieper doel.


Alles op aarde draagt een dieper doel.

“Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.”
Dit is de indiaanse theorie over ons bestaan.

Van oorsprong zijn de Indianen eigenlijk één van de oermensen die deze aarde bevolkten, de Indianen leven dan ook als één met onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde.
De wijsheden die de diverse Indianenstammen nog steeds uitdragen, en ons nagelaten hebben bevatten dan ook een hele diepe universele wijsheid waaruit, wij als moderne mensen, eigenlijk diepe lessen uit kunnen leren.

Zo hadden de Maya’s al duizenden jaren geleden een diep inzicht in de werking van de kosmos en al haar planeten, aan de hand van die kennis leefden zij allen ….. zij aan zij met de natuur als één eenheid.
Zij richten haar leven in, aan de standen van de planeten …… de kwaliteit van geboorten, zaaien en oogsten, ect waren hier afhankelijk van, maar ook natuurfenomenen zoals droogte, overstromingen en de wind waren hier een onderdeel van, zelfs de aardbevingen wisten zij verbazend genoeg aardig te kunnen voorspellen, terwijl wij dit nu …… met al onze machines niet eens kunnen.

Dit is eeuwen zo gegaan onder alle indianen volkeren, zij gaven dit over aan de andere volkeren die met hen samen werkten en via de handel.
Totdat de westerse wereld haar intreden deed in deze gebieden, met haar religie als drijfveer hebben de westerlingen getracht deze kennis uit te bannen omdat dit heidens was.
Ik zeg expres ….. getracht, het is ze niet gelukt.
Gelukkig hebben deze volkeren het merendeel van hun kennis bewaard en generatie na generatie overgedragen aan elkaar totdat de tijd daar mag zijn om dit opnieuw uit te dragen wat nu gebeurd.
Boeken zijn er bijna niet meer, die zijn of vernietigd of zijn in bezit van het Vaticaan.

Maar helaas gedraagt nog steeds het merendeel van de mensheid zich als verwende kleine kinderen die maar niet willen luisteren naar deze kennis, en dus leggen ze door hun gedrag die belangrijke wijsheden naast hun neer.
Wat zij vergeten is dat zij door dit gedrag het bestaan van onze mooie liefdevolle Moeder Aarde met vernietiging bedreigen.

Maar er is ook goed nieuws ….. we hebben hulp gekregen, die hulp is in ieder mens aanwezig en zit diep verstop in je eigen zelf.
Jouw eigen IK weet en draagt namelijk al die wijsheid bij zich, ga dus eens goed ten rade in jezelf en luister naar het kleine stemmetje dat je met regelmaat dingen toefluistert.
Dit kleine stemmetje wijst jouw telkens weer de weg op jouw pad, het verteld jouw welke kennis jij tot je zou mogen laten, het verteld jouw welke weg je mag bewandelen …… kortom, het mag jouw leiden door jouw eigen leven …… het leven vanuit de liefde voor alles dat is, en dit is altijd goed, en dit al vanuit jouw eigen vrije wil.

Leer opnieuw te leven met en via je eigen intuïtie, dit is de verborgen wijsheid, hiermee weten wij de juiste weg weer te vinden!!!!!

Ik wens iedereen een hele mooie en vooral leerzame woensdag toe.
Laat het weer een dag mogen gaan worden vol liefde, respect voor alles wat ons geboden wordt en als laatste vooral vol met de UNIVERSELE WIJSHEID die wij in ons zelf kunnen vinden.

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,
Ronald Smit

Verhaal: de 3 wijzen


Kopafbeelding

Verhalenmail mei

Drie wijzen
Het was in het voorjaar toen een vrouw drie oude mannen op het bankje voor haar huis zag zitten.
Ze zagen eruit alsof ze een lange reis achter de rug hadden. Hoewel ze de mannen niet kende, volgde ze een impuls en vroeg of ze misschien honger hadden en binnen wilde komen.
Eén van hen antwoordde: “U bent heel vriendelijk , maar er kan van ons drieën maar één op uw uitnodiging ingaan.” Hij wees naar de oude man rechts van hem en zei: “Dit is Rijkdom.” Toen wees hij naar degene links van hem en zei: “Zijn naam is Succes. En mijn naam is Liefde. Het is aan u om te beslissen wie van ons u uitnodigt.

De vrouw dacht even na en liep toen naar binnen en vertelde haar man wat ze buiten voor de deur had meegemaakt. Haar man was verrast en zei: “Geweldig, laten we dan Rijkdom maar uitnodigen!”
Zijn vrouw was het daar niet mee eens: “Nee, ik denk dat we beter Succes kunnen vragen.”
Hun dochter zei echter: “Zou het niet veel beter zijn als we Liefde zouden uitnodigen?”
“Ja, ze heeft gelijk”, zei de man. “Ga naar buiten en nodig Liefde uit als onze gast”. Ook de vrouw knikte en bij het bankje gekomen zei ze: “Liefde, wil je binnen komen en onze gast zijn?”
Liefde maakte aanstalten om mee te gaan, maar ook de twee andere mannen stonden op en volgden hem. Verbaasd vroeg de vrouw aan Rijkdom en Succes: “Ik moest kiezen en heb alleen Liefde uitgenodigd. Waarom willen jullie nu ook meekomen?”
In koor antwoordden de mannen: “Als u Rijkdom of Succes had uitgenodigd, dan waren de beide anderen buiten gebleven. Maar nu u Liefde hebt gevraagd om binnen te komen volgen de andere twee ook. Want waar Liefde voorop gaat, daar vormen wij een eenheid.”

Bron: http://www.zinnigeverhalen.nl/view-online/nl-zinnigeverhalen

Meester Kuthumi: tweelingzielen


Kuthumi:

De Missing Link – Je Tweelingziel.

25 september 2014

Laat mijn aanwezigheid en liefde je nu inpalmen. Je krijgt ze gratis als erkenning van de Universele Eenheid.

Mijn channel vroeg me iets te zeggen over het onderwerp van Tweelingzielen. Blijkbaar willen veel mensen hier informatie over om het onderwerp beter te begrijpen. Bovendien wordt de ‘tijd’ ook goed geacht om hier meer over vrij te geven. In het verleden zouden maar weinigen de ware, diepere betekenis van hun Tweelingziel met hun bewuste geest begrepen hebben.

Jullie woord tweeling betekent identiek, gelijkaardig of afkomstig van hetzelfde embryo dat in tweeën gesplitst werd, waardoor een replica, een tweeling ontstond. In elke tweeling zit bovendien een extrasensoriële waarneming, een zesde zintuig. Daarmee breekt de tweeling door het etherische web om de andere helft aan te voelen, te weten wanneer de andere in gevaar is, bijvoorbeeld, of ziek. Nagenoeg iedereen kan dit begrijpen en het is bovendien ook gedocumenteerd en beschreven, waardoor iedereen het ook zo goed als accepteert.

Welnu, wanneer de mens in de finale fase van zijn evolutie komt, kennen we hem een extensie van dit begrip toe: de Tweelingziel.

Je hoeft niet persé van hetzelfde embryo afkomstig te zijn om een Tweelingziel te hebben. Bovendien wil ik hier ook onderstrepen dat dit onderwerp niets te maken heeft met romantiek of fysieke liefde. Helemaal niet. Ik heb dit onderwerp overigens al eerder aangeraakt, maar ik ga er hier dieper op in. Ik wil jullie vragen om nog eens na te denken over de buitenzintuiglijke waarneming bij ‘tweelingen’. Jullie weten en accepteren dat er een hogere verbinding aan het werk is. Laten we nu een stapje verder gaan. Tweelingzielen beschikken over een nog hogere verbinding, een veel hogere, want het andere deel van de tweeling, is God. Ja God. Wie deze hogere kennis kan bevatten, ziet in dat hier de ontbrekende schakel ligt.

Aan al wie zijn of haar emotionele lagen heeft verwijderd, zich heeft ontdaan van het diep ingebrande gevoel van gemis, aan wie naar hogere dimensies van inzicht en zielniveau is opgestegen, en weet dat er nog een andere verbinding bestaat, zeg ik: mijn vrienden dit is de ultieme link. De link die het mogelijk maakt om door de Grote Centrale Zon te stappen, het hart van de eerste God, die op zijn beurt verbonden is met de Grotere Centrale Zon. Zie je nu? Begrijp je het? Met liefde brachten we je stap voor stap doorheen hoger inzicht om je voor te bereiden op deze laatste stap: de grote finale link. Je echte tweelingziel is God. Zo kun je komen tot complete onvoorwaardelijke liefde, een waar vredevol en liefdevol bestaan. Eenheid in bewustzijn. Eenheid met allen en vrede en liefde met allen.

Door je groei naar hoger inzicht ben je tijdens je meditaties in contact gekomen met je tweelingziel. Je voelde vrede, lichtheid, vervulling. Mijn vrienden. Er is meer, nog zoveel meer. Ik kan je vertellen dat het gevoel dat ik net beschreef, amper een waterdruppeltje is in een volle emmer. Begrijp je hoeveel meer er is? Meer dan je kunt zien of bevatten. Maar als je werkelijk één wordt met je tweelingziel, God, zul je vreugde kennen en de liefde waarover ik het had.

Dit is je ware tweelingziel. Wie verbinding zoekt met een andere ziel, die over hetzelfde hogere bewustzijn beschikt, doet dat met een bedoeling. Hun verenigde Licht schijnt zoveel sterker. Zij zelf en anderen kunnen er meer zielengroei door bereiken. Door meer licht en grotere inspanning kunnen duizenden andere zielen ook evolueren.

Tenslotte, wanneer de tijd er rijp voor is, zal deze eenheid en de kracht van het Licht de tweelingzielen naar ware Eenheid leiden, terug naar de finale tweelinglink – God.

Op dat ogenblik zullen we onze vreugde niet op kunnen, we zullen dansen en zingen. En jullie zullen ons vervoegen in het Licht met een nog ongekende Eenheid, op het ogenblik dat jullie terugkeren naar de essentie van je eigen ware Tweelingziel – God. Hs.

Meester Kuthumi

Kuthumi: </p><br /><br /> <p>De Missing Link - Je Tweelingziel.</p><br /><br /> <p>Geplaatst: 25 september 2014 </p><br /><br /> <p>Laat mijn aanwezigheid en liefde je nu inpalmen. Je krijgt ze gratis als erkenning van de Universele Eenheid.</p><br /><br /> <p>Mijn channel vroeg me iets te zeggen over het onderwerp van Tweelingzielen. Blijkbaar willen veel mensen hier informatie over om het onderwerp beter te begrijpen. Bovendien wordt de 'tijd' ook goed geacht om hier meer over vrij te geven. In het verleden zouden maar weinigen de ware, diepere betekenis van hun Tweelingziel met hun bewuste geest begrepen hebben.</p><br /><br /> <p>Jullie woord tweeling betekent identiek, gelijkaardig of afkomstig van hetzelfde embryo dat in tweeën gesplitst werd, waardoor een replica, een tweeling ontstond. In elke tweeling zit bovendien een extrasensoriële waarneming, een zesde zintuig. Daarmee breekt de tweeling door het etherische web om de andere helft aan te voelen, te weten wanneer de andere in gevaar is, bijvoorbeeld, of ziek. Nagenoeg iedereen kan dit begrijpen en het is bovendien ook gedocumenteerd en beschreven, waardoor iedereen het ook zo goed als accepteert.</p><br /><br /> <p>Welnu, wanneer de mens in de finale fase van zijn evolutie komt, kennen we hem een extensie van dit begrip toe: de Tweelingziel.</p><br /><br /> <p>Je hoeft niet persé van hetzelfde embryo afkomstig te zijn om een Tweelingziel te hebben. Bovendien wil ik hier ook onderstrepen dat dit onderwerp niets te maken heeft met romantiek of fysieke liefde. Helemaal niet. Ik heb dit onderwerp overigens al eerder aangeraakt, maar ik ga er hier dieper op in. Ik wil jullie vragen om nog eens na te denken over de buitenzintuiglijke waarneming bij 'tweelingen'. Jullie weten en accepteren dat er een hogere verbinding aan het werk is. Laten we nu een stapje verder gaan. Tweelingzielen beschikken over een nog hogere verbinding, een veel hogere, want het andere deel van de tweeling, is God. Ja God. Wie deze hogere kennis kan bevatten, ziet in dat hier de ontbrekende schakel ligt. </p><br /><br /> <p>Aan al wie zijn of haar emotionele lagen heeft verwijderd, zich heeft ontdaan van het diep ingebrande gevoel van gemis, aan wie naar hogere dimensies van inzicht en zielniveau is opgestegen, en weet dat er nog een andere verbinding bestaat, zeg ik: mijn vrienden dit is de ultieme link. De link die het mogelijk maakt om door de Grote Centrale Zon te stappen, het hart van de eerste God, die op zijn beurt verbonden is met de Grotere Centrale Zon. Zie je nu? Begrijp je het? Met liefde brachten we je stap voor stap doorheen hoger inzicht om je voor te bereiden op deze laatste stap: de grote finale link. Je echte tweelingziel is God. Zo kun je komen tot complete onvoorwaardelijke liefde, een waar vredevol en liefdevol bestaan. Eenheid in bewustzijn. Eenheid met allen en vrede en liefde met allen.</p><br /><br /> <p>Door je groei naar hoger inzicht ben je tijdens je meditaties in contact gekomen met je tweelingziel. Je voelde vrede, lichtheid, vervulling. Mijn vrienden. Er is meer, nog zoveel meer. Ik kan je vertellen dat het gevoel dat ik net beschreef, amper een waterdruppeltje is in een volle emmer. Begrijp je hoeveel meer er is? Meer dan je kunt zien of bevatten. Maar als je werkelijk één wordt met je tweelingziel, God, zul je vreugde kennen en de liefde waarover ik het had.</p><br /><br /> <p>Dit is je ware tweelingziel. Wie verbinding zoekt met een andere ziel, die over hetzelfde hogere bewustzijn beschikt, doet dat met een bedoeling. Hun verenigde Licht schijnt zoveel sterker. Zij zelf en anderen kunnen er meer zielengroei door bereiken. Door meer licht en grotere inspanning kunnen duizenden andere zielen ook evolueren.</p><br /><br /> <p>Tenslotte, wanneer de tijd er rijp voor is, zal deze eenheid en de kracht van het Licht de tweelingzielen naar ware Eenheid leiden, terug naar de finale tweelinglink - God.</p><br /><br /> <p>Op dat ogenblik zullen we onze vreugde niet op kunnen, we zullen dansen en zingen. En jullie zullen ons vervoegen in het Licht met een nog ongekende Eenheid, op het ogenblik dat jullie terugkeren naar de essentie van je eigen ware Tweelingziel - God. Hs.</p><br /><br /> <p>Meester Kuthumi

Totemkaart, Boeddha der dolfijnen


Uit mijn eigen kaartendeck

 

Boeddha der Dolfijnen – in het centrum van de actie ligt het stille punt

Kernwoorden:
Vrede
Meditatie
Eenheid
Compassie

Beschrijving

Op dit schild spelen jonge en oudere dolfijnen vol vrijheid om het stille punt waar de Boeddha in meditatie op de lotusbloem rust. De Boeddha is stralend goud, de kleur van zonnekracht en spirituele belofte. De energie van vrede en compassie golft uit het stille midden naar onze blauwe planeet. De indiaanse klank ‘ohm’ straalt uit het midden en vibreert als de rimpels in een vijver naar buiten toe, steeds verder en verder. De dolfijnen verspreiden de energie van de gouden Boeddha vanuit hun harten door de oceaan van het leven. Zij vertellen dat spiritualiteit liefde in verbondenheid is. In die liefde ontstaat er een eenheid in de hele schepping.

Boodschap

Vrede en meditatie – Heb je deze kaart vandaag getrokken, dan is het tijd om in het centrum te gaan zitten. Het centrum van jezelf, een stille plek van waaruit je de beweging van de wereld gadeslaat. Zo zit de Boeddha in vrede in het midden van de bewegende wereld. Zoals de dolfijnen op het schild om de stille Boeddha heen dartelen, zo laat jij alles uit je omgeving om je heen stromen en je neemt er bewust afstand van.
Vertrouw erop dat, wanneer jij de stilte in jezelf toelaat en een periode per dag volledig nietsdoen toestaat, er kleine wonderen kunnen gebeuren. De liefde in je hart zal duidelijker voelbaar worden. De spelende dolfijnen zullen als jouw gevoelens zijn. Ze verspreiden een gevoel van welbehagen door jouw omgeving, zoals de dolfijnen hun vreugde en speelsheid uitstralen in hun omgeving.

Eenheid en compassie – Dolfijnen hebben een totaal ander wereldbeeld dan wij. Zij leven in een voortdurende betrokkenheid met elkaar, doordat zij telepathisch en via hun sonar, een soort radar met elkaar in verbinding staan. Pijn, Geboorte, vreugde of het samen ergens naartoe zwemmen is een gedeelde groepservaring. Zij leven in een eenheidservaring met de groep en met hun omgeving. Op zo’n manier wordt liefde ook compassie en is de individuele wil en de aandacht voor het ego bij de dolfijnen veel minder sterk. De oude Grieken vertelden al dat dolfijnen mensen in nood kwamen redden. Dit gebeurt nog steeds. Zij hebben dus zelfs compassie met ons.

Symbolische betekenis, archetypes en herkenning

De Boeddha – heeft een gouden hartchakra op deze afbeelding. Het hart is de plek van de liefde. De Boeddha staat voor een eindeloos groot mededogen. Vrijwel elk Boeddha beeld waarbij de Boeddha mediterend is afgebeeld, is als een universeel kanaal van energie waarmee je je kunt verbinden.
De lotusbloem – geeft de verbinding aan tussen hemel en aarde. Haar wortels groeien in de modder. Deze mooie bloem zweeft als het ware in de lucht en geeft daarmee haar plaats aan in de spirituele wereld. Haar bladeren worden gedragen door het water. Zij staat symbool voor de verbinding tussen het element aarde en de hogere geestelijke werelden. Zij vormt een directe verbinding tussen het basis, of wortelchakra dat zich hier in de diepte bevindt, en het kruinchakra dat beschenen wordt door zon, maan en sterren, de kosmische krachten.

De dolfijnen – staan hier symbool voor harmonie en verbinding. Ze beleven een samenspel met elkaar in de vorm van een spiraal. In langzame cirkels rusten ze uit van hun reizen, zwemmend, genietend van de rust, dromend en spelend.

De versiering van gouden bladeren en intens blauwe steentjes – symboliseert het ohmgeluid van vrede. Dit komt voort uit het keelchakra. Het opent zich en laat een geluid van vrede klinken. Groenblauw, als de transparante tropische zee, geeft genezing aan het hart, Intens diepblauw geeft genezing aan de keel.

Eeuwige oceaan


 

Een warm bad van water en zon,
eenheid van natuur en Universum.
De zachte stroming die zoveel beweegt,
tot de diepste bodem waar zoveel leeft en groeit.

Een duik in diepe gevoelens,
om weer boven water te komen,
en verder te kunnen zwemmen.
Op kabbelende kleine golfjes.

Verhelderd als een druppel van de grote oceaan,
puur, het eeuuwig en oneindige leven.
Geschonken door onze moeder Aarde,
die deze schoonheid spiegelt aan de innerlijke mens.

Bron: Marianne