gedicht


Het Licht kan slechts in je werken,
Als de Eeuwigheid, het Weten, de Alwijsheid,

Als je enige verlangen,
je enige liefde de waarheid is.

De waarheid van dit moment, wat nu jouw waarheid is.
wat nu is, wat nu leeft,in jou,
door jou heen werkt en zich uitdrukt.

Je Weet, het Al wordt gedragen door de Liefde.
Een Liefde die zich niet opdringt.
Een Liefde die is was en altijd zal zijn.

De Liefde, het Licht dat schijnt in de duisternis en uiteindelijk in ontvankelijkheid deze duisternis die slechts illusie is, zal oplossen.

Advertentie

Boodschap Nelson Mandela


Ons licht, niet onze duisternis, boezemt ons angst in.

We vragen onszelf af wie we wel zijn
om te denken dat we briljant, geweldig, talentvol en fabelachtig zijn –
maar wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn?

Je bent een kind van God
en jezelf kleineren dient de mensheid niet.

Er is niets verlicht aan jezelf inhouden
opdat mensen rondom jou zich niet onzeker zouden voelen.

We zouden allemaal moeten stralen,
zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie van God,
die in ons allen aanwezig is,
te laten zien.

En als we onszelf in onze eigen kracht tonen,
geven we andere mensen onbewust toelating
hetzelfde te doen.

Als we vrij van angst zijn,
maakt onze aanwezigheid anderen ook vrij.

Nelson Mandela, 1994.

foto van Gerrie Reuterink.
Het is al een oude boodschap, maar hij blijft mooi en krachtig. Een pracht mens was Nelson Mandela……kunnen we nog van leren.

Dagtekst: het kwaad


Het kwaad is machtig, maar dat betekend nog niet dat wij het maar moeten ondergaan zonder iets te doen…
Nee, je moet juist reageren.

Maar om het kwaad te overwinnen, is het af te raden om het op zijn eigen terrein tegemoet te treden, want daar is het praktisch onoverwinnelijk en je zou verslagen worden.
Om het te overwinnen moet je je boven het kwaad verheffen, de hogere gebieden van het bewustzijn betreden en van daarboven het vuur en de bliksem op het kwaad richten: … het zal op de vlucht slaan!

De mens heeft in zijn binnenste een vesting die geweldig goed is toegerust om weerstand te bieden aan de aanvallen van het kwaad.

Deze vesting is het licht van zijn ziel en van zijn geest.
Richt dit licht op het kwaad en je zult het verdrijven.
Waarom werkeloos toezien?
Wanneer de mens zich laat gaan, verheugt de duisternis zich en hij zegt:
‘Maar dat is fantastisch, er valt weer wat te smullen!’ en zo laten sommigen zich door de duistere geesten verslinden.
Wanneer de duisternis nadert, verweert een echte discipel zich, hij klimt de trappen van zijn vesting op en straalt licht uit en dat licht verdrijft de duisternis.

~☼~ Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov - De Universele Witte Broederschap.

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap.

Carl Jung wijsheid


“Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen,
maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.”

– Carl Gustav Jung.

Carl Jung een mens naar mijn hart

Gedicht: Moeder Aarde


En de Grote Moeder Aarde zei:

Kom mijn kind en geef me alles wat je bent en hebt.
Ik ben niet bang van je kracht en duisternis, van je angsten en pijn.
Geef me je tranen. Zij zullen mijn snelstromende rivieren en brullende oceanen vullen….
Geef me je woede. Het zal uitbarsten in mijn gesmolten vulkanen en rollende donder.
Geef mij uw vermoeide geest. Ik zal het te rusten leggen in mijn zachte weiden.
Geef me je wensen en dromen. Ik zal een veld van zonnebloemen creëren
en de boog van een regenboog planten in de lucht.
Je ben niet te veel voor mij. Mijn armen en hart zijn blij met uw ware volheid.
Er is ruimte in mijn wereld voor jullie allemaal, voor alles wat je bent.
Ik zal je wiegen in de takken van mijn oude sequoia’s in de valleien van mijn zacht glooiende heuvels.
Mijn zachte wind zal slaapliedjes voor je zingen en uw bezwaard hart kalmeren.
Laat die diepe pijn. Je bent niet alleen en je ben nooit alleen geweest.

Moeder Aarde