Dromen over vallen


Valdromen – een veelvoorkomend droomthema

Veel mensen dromen meermalen per jaar dat ze vallen, op de grond of in het niets. Men denkt dat dit komt doordat het lichaam moet overschakelen naar een diepere slaapfase. Hoe het ook zij, zo’n val maakt meestal deel uit van een ingewikkelde droom. Een val in een droom kan een waarschuwing zijn; je hebt de controle over een bepaalde situatie verlopen, of misschien ben je niet langer geliefd.

 

Wie droomt van een val?Een valdroom lijkt veel op een achtervolgingsdroom,. Gevoelens van kwetsbaarheid, angst, of zwakte spelen de hoofdrol. Vooral succesvolle, perfectionistische mensen kennen deze droom. Ze zijn bang niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Een gedroomde val kan ook een verlangen zijn naar steun en liefde. Vaak dromen mensen dit als ze zich onbegrepen of afgewezen voelen.

 

Psychologische Brug

Een droomval is universeel. Psychologisch gezien vormt de val een brug tussen waken en slapen. Denk maar aan de uitdrukking ‘in slaap vallen’. Een val in een droom staat bovendien voor een symbolische tuimeling van sterk naar kwetsbaar en kan je helpen bij het zoeken naar een gezond geestelijk evenwicht.

 

Waarom worden we wakker?

Een aantal ongecontroleerde spiertrekkingen zorgen ervoor dat je wakker wordt. Dit is de fysiologische uitleg. Anderen menen dat het ‘vlucht-of-vecht’ instinct wordt geactiveerd. De longen en het hart gaan sneller pompen, waardoor het adrenalinepeil stijgt en je wakker wordt, klaar om te reageren.

 

De ziel keert terug

Een spirituele uitleg zegt dat je ontwaakt door een schok. Die wordt veroorzaakt door de plof waarmee de ziel in het lichaam terugkeert, na zijn nachtelijk reis. Sommige volkeren geloven dat een droom waarin je de grond raakt, de plek aangeeft waar je zult sterven. Gelukkig eindigen niet alle dromen met een klap. Elke val heeft weer een andere betekenis. Details spelen hierbij een rol.

 

Een val van een rots

Deze droom geeft aan dat er problemen zijn gerezen, die je wilt voorkomen nu het nog kan. Je moet daarom veranderingen doorvoeren, al kost dat gezichtsverlies. De droom voorspelt vaak een overgangsperiode van 6 tot 8 weken. Het is verstandig om goed na te denken over een betere indeling van jouw leven.

 

Een val uit een vliegtuig

Dit betekent dat je verliest of wordt afgewezen. Dat kan op het emotionele of financiële vlak zijn. Als je een parachute opent, zal de terugval van korte duur zijn en herwin je jouw oude status. Een neerstortend vliegtuig staat voor een nederlaag en kan het begin van zijn van veel tegenslag.

 

Een val van een gebouw

Wie in zijn droom van een gebouw, brug of ander hoog bouwwerk valt, is onzeker en bang om zijn plaats op de sociale ladder te verliezen. Wordt jouw val halverwege gebroken, dan krijg je hulp van familie of vrienden. Land je op zachte grond dan betekent dit dat de gevolgen van de val erg meevallen.

 

Een val in het water

Deze droom staat voor ziekt of een emotionele instorting. De diepte, het soort water en het weer geven meer informatie. Een val van een boot voorspelt een verstoring van de rust en stabiliteit in een relatie. Het type boot staat voor het type relatie dat wordt bedreigd. Een speedboot symboliseert een dynamische en heftig liefdesleven en een roeiboot staat voor een rustige relatie die zich langzaam heeft ontwikkeld.

 

Een val uit een rijdend voertuig

Deze droom voorspelt een snelle, ongunstige verandering, bijvoorbeeld omdat je in verkeerde handen valt. Val je zonder jezelf te verwonden, dan ga je weliswaar een zware tijd tegemoet, maar moet je toch proberen geen slechte gewoontes aan te nemen. De kleur en het model van het voertuig geven meer informatie. Reed je zelf of reed iemand anders? Kende je de chauffeur? Was het voertuig groot of klein en had het veel vermogen? Hoe groter het voertuig, hoe groter het verlies in het echte leven. Elk detail in een droom, hoe onbeduidend ook, zegt iets over jouw eigen houding, verlangens en angsten.

 

Duizelingen

Duizelt het je op grote hoogten? Dit symboliseert een immens gevoel van eenzaamheid. Blijf je in jouw droom echter stevig staan, dan zul je merken dat je de situatie aankunt, hoe bedreigend die ook is. Sta je op een transparante bodem met een grote diepte eronder, dan ben je weliswaar bang voor verlies, maar er dreigt geen gevaar; je hebt tenslotte stevige – zij het doorschijnende – grond onder de voeten.

Dromen over Dieren – wat betekent dat?


Dromen over Dieren – wat betekent dat?

Dieren maken deel uit van ons leven en komen vaak voor in dromen. Afhankelijk van de context kunnen dieren in onze dromen verschillende betekenissen hebben. In sommige dromen staat de verschijning van dieren voor onze eigen behoeften of karaktertrekken: onze ‘wilde’ kant. Droom je bijvoorbeeld dat je vecht met een dier, dan ben je waarschijnlijk in strijd met een deel van jezelf dat je onbewust afwijst.

Droomdieren vertegenwoordigen vaak bepaalde karaktertrekken. Dieren die in dromen verschijnen staan symbool voor situaties die in het echt spelen. We zijn geneigd elk dier te associëren met bepaalde eigenschappen. Zo vinden veel mensen katten afstandelijk en hooghartig, honden trouw en volgzaam en slangen boosaardig en bedrieglijk.

Dikwijls dromen we over dieren die we onlangs hebben gezien, bijvoorbeeld de hond van een kennis. Toch kan een dier in een droom symbool staan voor onze mening over een bepaalde persoon of situatie, Een vriend die jou niet oprecht vindt, kan in jouw droom de vorm aannemen van een slang. De slang staat in dit geval voor jouw onderbewuste wantrouwen.

Huisdieren

Dromen over wilde dieren weerspiegelen doorgaans jouw instinctieve, emotionele en intuïtieve kanten. Huisdieren in een droom hebben een heel andere betekenis. We hechten aan een huisdier als aan een goede vriend. De band tussen een mens en zijn huisdier beantwoordt ons verlangen naar onvoorwaardelijke vriendschap en trouw. Een droom over je huisdier symboliseert je behoefte aan zijn vriendschap en je liefde voor hem.

Werkdieren

Werkdieren verschijnen in je droom als je wilt weten hoe ver je krachten reiken. Het werkdier leert je meer over je sterke kant. Zo symboliseren paarden kracht en doorzettingsvermogen in je zakelijke. persoonlijke en seksuele leven. Een kameel staat voor de behoefte het rustig aan te doen en energie te sparen voor de lange weg voor je.

Boerderijdieren

Boerderijdieren en vee vertegenwoordigen een gecultiveerde versie van je natuurlijke instincten. Een stier kan staan voor forse tegenwerking op het zakelijke vlak. Een kudde koeien symboliseert meestal voorspoed. Varkens kunnen duiden op familieproblemen, maar voorspellen tevens goede zaken. Heb je zelf een boerenbedrijf, dan kunnen je dagelijkse ervaringen je dromen beïnvloeden. De dieren die verschijnen hebben in dat geval niet altijd een symbolische betekenis.

Dieren in Dierentuinen

Als je denkt aan een dierentuin, zie je waarschijnlijk niet alleen exotische dieren voor je, maar ook de tralies die hun vrijheid beperken. Een droom over dieren in gevangenschap verwijst naar diep weggestopte emoties. De diersoort in je droom vertelt je welke emotie je hebt onderdrukt. Dierentuindieren kunnen ook verwijzen naar anderen. Zo staan spelende apen vaak voor een onruststoker in je sociale leven. Een olifant geeft aan dat het goed benutten van je geheugen je voorspoed kan brengen.

Wilde Dieren

Onze diepste emoties en drijfveren komen boven in dromen over wilde dieren. De dierverschijningen onthullen onze oerinstincten. Ook kunnen ze staan voor talenten of eigenschappen die we graag verder zouden willen ontwikkelen. Denk maar aan de gratie van een dolfijn of de snelheid van een cheeta.

Insecten

Soms staat een droom over insecten voor angsten en zorgen. Insecten in dromen hebben echter meer betekenissen. Mieren symboliseren ijver en doorzettingsvermogen. Ze staan echter ook voor inschikkelijkheid en kunnen een teken zijn dat je leven overgeorganiseerd is. Een spin die een web weeft, duidt op financieel voordeel. Een vlinder staat voor verandering.

Dieren en Culturen

Het dierenrijk is altijd al een bron van symboliek geweest. In mythen en volksoverleveringen worden veel dieren gezien als archetypen. Ze staan symbool voor bepaalde karaktertrekken. De vos is sluw, de hond loyaal en beschermend, de vogel onafhankelijk, enzovoort. Deze associaties bestaan ook vandaag de dag nog. Dat blijkt wel uit gezegden, als ‘zo sluw als een vos’ of ‘zo dom als een ezel’. Deze associaties kunnen echter per cultuur verschillen. Zo kan een vleermuis in een droom voor ons onheilspellende zijn. In het oosten staat vleermuizen echter voor geluk en voorspoed. daar zal een dergelijke droom dan ook heel anders worden verklaard.

Droomsymbool: de Dood


Dromen over de dood en sterven

Dromen over de dood komen veel voor. Ze boezemen vaak angst in, maar is dat wel terecht? En wat betekent het wanneer overleden dierbaren gedurende onze slaap aan ons verschijnen? Welke boodschappen hebben zij dan voor ons?
Wat betekent het om te dromen van de dood of te sterven?
Dood en sterven behoren tot de meest voorkomende droom thema’s gemeld. De grootste angst die mensen hebben over deze dromen is dat de droom uit kan komen. Terwijl de dromen over de dood negatief kan lijken te zijn, is het een feit dat deze dromen meestal betrekking hebben op de positieve veranderingen die plaatsvinden binnen de dromer of het leven van de dromer.

Dromen van de dood of sterven kan symboliseren dat er een fase in je leven is waar een einde aankomt en iets nieuws begint.
Het kan een aspect van jezelf zijn dat is overleden of afgestorven, dus iets nieuws kan ontstaan en vertegenwoordigen.
Het kan ook betekenen zoals het overwinnen van een slechte gewoonte of gedrag symboliseren. Tevens het einde van een relatie vormen.

Omdat de mensen in je dromen vaak verbeelde en verschillende aspecten van jezelf zijn, dan is de persoon die je dood ziet gaan of stervende is, belangrijk voor het ontcijferen van de droom. Wat kan dit vertegenwoordigen voor jou? Zo kan een stervend kind symboliseren je te rijpen op een bepaalde manier van een kinderlijke aspect van jezelf achter je te laten.

De dood die in de droom verschijnt als gedaante of als gebeurtenis kondigt maar zelden de lichamelijke dood aan. meestal verschijnt een dergelijk symbool in onze dromen aan het einde van een bepaalde periode. Ze kan dus het beste gezien worden als een gedaanteverwisseling van onze psyche. Meestal zal het verloop van de droom ons echter wel duidelijk maken dat voor een dergelijke verandering wel het een en ander opgeofferd moet worden. Soms worden we er op gewezen dat er iets in onze gedachte of gevoelsleven in leven wordt gehouden dat het beste zou kunnen verdwijnen. Op deze manier kan een mogelijk gevaar dat op ons pad ligt tijdig worden ontweken.

Bron: Marianne

Droomsymbool: Auto


Droomsymbool: Auto

Deze droomsymbolen hebben op zichzelf staande, een betekenis. Wanneer er meerdere symbolen zijn zoals in een grote gehele droom, dan kunnen deze symbolen een andere betekenis krijgen.

Zelfs wanneer de dromer geen rijbewijs heeft in het waakleven en dus geen auto kan rijden, dan nog heeft een auto in dromen nog een betekenis.

Auto:

Een auto in dromen kun je op zich staande zien als je persoonlijkheid. De auto staat symbool voor je eigen ik dat je onder controle moeten houden wil je geen brokken maken.

 

Alleen jijzelf kan het stuur van je levenspad in eigen handen nemen en je eigen snelheid bepalen of stil staan.

De motor is je energie en kracht. Wilt de motor niet starten in je droom?, dan bezit je weinig energie en kracht om vooruit te komen in het leven. Beter gezegd, je staat stil in het leven.

Wanneer je met hoge snelheid over de wegen raast, dan leef je met hoge snelheid die best eens gevaarlijk kan worden wanneer je niet tijdig afremt, en zou je rustiger aan moet gaan doen. Het is niet alleen een gevaar voor jezelf, ook je mede weg gebruikers (medemensen, familie) kunnen hier door in gevaar komen. Je kan ook de macht over het stuur kwijt raken, dan raak je in het waakleven ook de controle kwijt over je eigen leven, is gelijk een waarschuwing.

Wegen zijn je levenspaden net zoals een straat, snelweg of een zandweg. Ook kruispunten kunnen voorkomen in dromen, betekent dat je op een kruispunt bent gekomen in het leven en vandaar uit een keuze moet maken welke richting je uit wilt. Terug rijden is terug gaan naar het verleden. Linksaf slaan weergeeft dat je de onbewuste kant kiest. Rechtsaf betekent vanuit de mentale of bewuste kant te kiezen. Rechtdoor of vooruit is de weg volgen die je al volgt. Wanneer je niet weet welke kant op te moeten, ben je radeloos.

Als je zelf een auto bestuurt, symboliseert dat je je eigen leven kan besturen. Ben je mede passagier, dan ben je afhankelijk van anderen en laat je je leven bepalen door anderen. Je laat anderen vertellen wat je moet doen omdat je geen zelfvertrouwen bezit.

Veroorzaak je een ongeluk of botsing met je mede weg gebruikers, dan veroorzaak je problemen met je medemens waar je mee botst. Ben je betrokken bij een ongeluk of botsing die je zelf niet veroorzaakt heb, dan ben je ongewenst betrokken bij problemen van anderen.

Dit zijn de bekendste en algemene symbolen die het meest voorkomen en met een auto te maken hebben. Er zijn meerdere symbolen die niet zo vaak voorkomen.

Wil je een droomsymbool weten die er niet bij geschreven staat over de Auto, stel gerust je vraag en ik zal deze beantwoorden

Bron: Marianne

Droomsymbool: plaatsen


In je dromen kan je niet alleen zwerven door het landschap van je herinneringen, maar ook door een landschap van geheel nieuwe plaatsen. Straten vol vreemde winkels; een mooie, oude stad; een oase met verborgen plekjes; tropische, verre landen; een herenhuis met eindeloos veel kamers; een donker bos met verborgen ruïnes – al deze droomsymbolen kunnen onverwacht opduiken en ze zijn minstens even belangrijk als de droombeelden uit je verleden.

Het verleden laat je niet met rust omdat je eigen droomidentiteit zich nog steeds aangetrokken voelt tot de plaatsen uit vervlogen tijden; het verleden heeft je immers gemaakt tot wie je nu bent.

Soms kan een bepaalde plek die op de voorgrond treedt in je dromen ook een idee of een persoon vertegenwoordigen.

Als de achtergrond of omgeving in je droom goed opvalt, dan zit daarin meestal een persoonlijke boodschap of informatie voor jou verscholen. De plaats kan je stemming of innerlijke gemoedstoestand weerspiegelen of het kan een herinnering zijn aan een bepaalde plek die ooit heel belangrijk voor je was of die je aan een bepaalde persoon doet terugdenken.

Als je de betekenis van je ‘droomplaatsen’ probeert te ontcijferen, vraag jezelf dan eerst af hoe het landschap er precies uitzag. Ben je al ooit geweest op die plaats of was het je volkomen onbekend daar? Ben je ooit ergens geweest waar je hetzelfde gevoel kon ervaren of doet je ‘droomplaats’ je aan een werkelijke plek of aan een bepaalde periode in je leven terugdenken?

Gebruik de plaats in je droom om jezelf in je dagelijkse leven te oriënteren en zo goed mogelijk gebruik te maken van de informatie die je dromen je aanbieden. Het interpreteren van de droomsymbolen van de plaatsen en landschappen waarover je droomt, kan je immers rijke inzichten verschaffen over je eigen innerlijke landschap.

 

Allerlei droomplaatsen in alfabetische volgorde:

Abdij

Als je een abdij ziet in je droom, dan wijst dit op gemoedsrust, spiritualiteit en bevrijd zijn van angsten. Je voelt je tevreden en voldaan. Weet dat je altijd vlakbij hulp kan vinden.

Als je droomt over de ruïnes van een abdij, dan geeft dit je gevoelens van hopeloosheid weer. Je hebt de neiging om hetgeen waaraan je begint niet af te werken.

Als je een abdij ziet in je droom op klaarlichte dag en je het gebouw duidelijk ziet, dan kan je dit in het algemeen als een goed voorteken beschouwen.

Als je een abdij ziet in je droom tijdens de nacht of in mist gehuld, dan duidt dit op verdriet, gelukkig slechts van tijdelijke aard.

Appartement

Als je over een appartement droomt dan symboliseert dit simpelweg je financiële of situationele toestand.

Als je droomt over een mooi, groot en luxueus appartement, dan geeft dit een grote toename van je inkomen weer of een verbetering van je gezinsleven.

Als je droomt over een armoedig en donker appartement, dan geeft dit aan dat er jou ongeluk te wachten staat of een mogelijk verlies van een echtgenoot, geliefde of geld.

Asiel

Als je droomt dat jij je in een asiel bevindt, dan suggereert dit dat jij je enorm onder druk gezet voelt en dat je om hulp roept. Je erkent je behoefte aan andermans hulp.

Bergen

Als je droomt over bergen dan wil je onderbewustzijn je vaak vertellen dat er veel grote obstakels en (soms haast onoverkomelijke) uitdagingen op je pad liggen die je zal moeten overwinnen. Dit soort droom kan naargelang de verdere context een bron van ontmoediging of aanmoediging zijn. De berg in je droom kan je veel keuzes en alternatieven bieden van hoe je de moeilijkheden in je dagelijkse leven zou kunnen aanpakken, welke de beste handelswijze is.
Ook kunnen bergen in je dromen wijzen op een hogere staat van bewustzijn, kennis en spirituele waarheid.

Als je droomt dat je een berg beklimt, dan slaat dit terug op je ambities en vastberadenheid. Als je een berg durft te beklimmen in je droom dan bevrijd jij jezelf van angst en daag jij je onvolmaaktheden uit.
Als het je weinig moeite kost om de berg te beklimmen, als je snel vooruitraakt, dan verloopt je persoonlijke vooruitgang ook gemakkelijk in je wakkere leven.
Als het je veel moeite kost om de berg te beklimmen, dan wijst dit op een moeilijk op te lossen probleem. Je boekt maar traag en moeizaam persoonlijke vooruitgang in je wakkere leven. In sommige situaties in je leven zou je gemakkelijker kunnen falen.
Als je de berg samen met iemand beklimt, dan voel jij je gesteund in je dagelijkse leven.
Als je de top haalt, bereik je jouw doelstellingen. Je hoeft je nergens zorgen over te maken.
Als je de top niet kunt bereiken, dan zijn misschien je doelstellingen in je dagelijkse leven te hoog gegrepen.

Als je droomt dat je op de top van een berg staat, dan duidt dit erop dat jij je (levens)doelen hebt bereikt en gerealiseerd. Je hebt je volledige potentieel waargemaakt. De top getuigt van trots, succes en eer.

Als je droomt dat de top van een berg boven je opdoemt, dan kan de droom jou proberen te waarschuwen voor je aanstaande verantwoordelijkheden of je verkeerde houding tegenover je uiteindelijk doel of ambities.

Als je droomt dat je een berg afdaalt, dan kan deze droom duiden op de afsluiting van een belangrijke periode in je leven of er op wijzen dat je het uiteindelijk hebt klaargespeeld en nu in een rustiger vaarwater terecht zal komen.

Als je droomt dat je van een berg valt, dan suggereert dit dat je gehaast bent om je doel te bereiken zonder dat je eerst grondig het te volgen pad hebt onderzocht. Of het kan betekenen dat je een richting wordt uitgeduwd in het leven die je niet op wil gaan of waar je nog niet klaar voor bent.
Ook kan dromen dat je van een berg valt er op wijzen dat je geneigd bent gemakkelijk op te geven of op de vlucht te slaan voor veeleisende situaties.

Als je droomt dat je van een berg rolt, dan duidt dit op je onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van taken of het bereiken van je doelen.

De Oude Egyptenaren geloofden dat wanneer een berg te steil is in je dromen dat er zich dan grote obstakels op je levenspad opstapelen die je alleen kan verwijderen dankzij serieuze inspanningen.

 

Bioscoop

Als je droomt dat jij je in een bioscoop bevindt, dan duidt dit er op dat jij jezelf probeert af te schermen voor bepaalde emoties en/of handelingen. Als je ze op een bioscoopscherm geprojecteerd ziet op een andere persoon die je vanuit het halfdonker observeert, dan lijken deze gevoelens en/of handelingen ver weg te zijn. Het onbewuste probeert je ervoor te beschermen om ze te direct te ervaren.

Boerderij

Als je een boerderij ziet in je droom, dan symboliseert dit je geboorteplaats waarnaar je verlangt of de heerlijke warmte in je gevoelsleven. Vaak wijst een boerderij aan dat je naar rust en vrede verlangt in je dagelijkse leven aangezien je natuurlijke drijfveren zoals je nood aan fysieke veiligheid, kuddegedrag en je recht op een eigen plaatsje in deze wereld het best tot uitdrukking kunnen komen in een conservatieve, veilige, omsloten omgeving. Dromen over een boerderij kan dus ook aangeven dat jij je binnen je veilige spirituele grenzen bevindt.

Als je droomt dat je in een boerderij woont, dan voorspelt dit dat je geluk zal ervaren in al je ondernemingen. Het vertegenwoordigt groei en verrijking. De boerderij staat ook voor je praktische kant en misschien kunnen er een heel aantal aspecten van je gedrag verklaard worden vanuit de dieren die op je droomboerderij leefden.

Als je droomt dat je een boerderij koopt, dan betekent dit dat je succes en winst zal kennen.

Boomgaard

Als je over een boomgaard droomt dan staat dit symbool voor de pogingen om voor jezelf te zorgen.
Ook kan een boomgaard op je eigen vruchtbaarheid wijzen of je proberen aan te sporen de meer gestructureerde kant van je persoonlijkheid wat meer te waarderen. Boomgaarden vertonen immers veel meer orde en structuur dan bijvoorbeeld een bos.

Als je door een bloeiende boomgaard wandelt, dan duidt dit op een gelukkig gezinsleven, loyaliteit, een lang leven, succes en trouw.

Als de bomen vruchten vertonen, dan mag je een grote ‘oogst’ verwachten in je dagelijkse leven of dan kan je al spoedig de vruchten plukken van je vergaarde kennis.

Als je een door de storm verwoeste of onvruchtbare boomgaard ziet in je droom, dan wijst dit op onwelkome gasten of verplichtingen of gemiste kansen in je dagelijkse leven.

 

Bos

Als je droomt dat je verloren gelopen bent in een bos, dan betekent dit dat je in je onderbewustzijn op zoek bent naar iets om jezelf beter te kunnen begrijpen. Misschien ben je in je dagelijkse leven ook de weg kwijt en zie je door de bomen het bos niet meer. Het bos staat dan voor onzekerheid en misschien zelfs voor een obstakel. Als je verloren gelopen bent in een groot bos dan is dit een voorteken van financiële winst als je arm bent en een voorteken dat je verlies zal ervaren als je kapitaalkrachtig bent.

Je in een bos bevinden in je droom of er door wandelen kan wijzen op een overgangsfase in je leven. Volg gewoon je instincten. Ook kan het er op wijzen dat je verlangt naar een eenvoudiger leven. Je wordt onderdrukt door de eisen van je dagelijkse leven.
Bomen vertegenwoordigen met hun grootsheid, schoonheid en vaak hun hoge leeftijd je onderbewustzijn, de dieptes van je psychologische wezen, maturiteit en psychologische groei.
Het bos doet je vaak van het ene avontuur in het andere belanden in je dromen en staat symbool voor het geheimzinnige, soms ook het sprookjesachtige.
Verder vertegenwoordigt een bos in je dromen de wereld van het vrouwelijke, de psyche, het is dan als het ware een manifestatie van je geest. Een bos in je dromen staat vaak voor een inwijding of beproeving. Je moet inzicht proberen te verkrijgen over je verborgen kanten.

Als je over een verwilderd bos droomt, dan moet je tijdens je wakkere leven je geest wat meer in toom houden.

Als je over een betoverd of donker bos droomt, dan telt deze droom als een overgangssymbool. Dit soort bos komt immers ook dikwijls in sprookjes voor en staat voor je ziel die gebieden betreedt waar ze nog nooit eerder voet aan de grond heeft gezet. De droom is dan een aanwijzing dat jij je intuïtie moet gebruiken en je vermogen om duidelijker te ervaren wat er rondom je gebeurt. Misschien vind jij je richting niet in je dagelijkse leven en moet je wat veranderingen aanbrengen?

Als je droomt dat je door een mooi, groen bos wandelt met hoge bomen, dan betekent dit dat er jou een zware periode te wachten staat in je wakkere leven die gelukkig gevolgd zal worden door een periode zonder zorgen en met succes in al je ondernemingen.

Als je droomt dat je door een bos wandelt met witte bomen, dan duidt dit erop dat je een nieuwe, positieve levensfase gaat starten.

Als je als een jonger iemand droomt over een bos, dan symboliseert dit vaak de weg in de jungle van het leven. Een weg die tot succes kan leiden als die niet geblokkeerd wordt door wilde dieren, woeste monsters of andere obstakels.

Als je als een ouder iemand droomt over een bos, dan symboliseert de weg door dit bos je zoektocht naar verloren waarden.

Als je als man droomt dat je een boom omhakt, dan heeft deze droom bepaalde sexuele bijbetekenissen. Een vermaning misschien dat jij te zeer te koop loopt met je seksualiteit?

Als je als vrouw droomt dat je een boom omhakt, dan kan deze droom verwijzen naar een zekere man die je zou willen terughakken zodat hij op hetzelfde niveau van seksualiteit belandt.

Casino

Als je droomt dat jij je in een casino bevindt, dan vertegenwoordigt dit jouw kant van je persoonlijkheid die ervan houdt om risico’s te nemen. Als je normaalgezien een terughoudend of passief iemand bent, dan suggereert de droom dat jij je kansen moet wagen. Als je dat niet bent, dan duidt de droom erop dat je een beter geïnformeerde beslissing moet maken in plaats van zomaar op het lot te vertrouwen.

Cel

Als je droomt dat je zelf in de cel zit, dan wijst dit op je gevoelens van opsluiting en verstikking. Misschien breng je wel teveel tijd met dezelfde mensen door?

Als je droomt dat je geliefde in de cel zit, dan duidt dit op het feit dat je geliefde onbetrouwbaar is en je bedriegt.

Als je kinderen in een cel ziet zitten, dan wijst dit op zorgen en verwaarlozing.

Als je vreemden in een cel ziet zitten, dan kan dit betekenen dat er jou misschien gevraagd is om iemand te helpen van wie je vindt dat die helemaal geen hulp verdient.

Als je iemand in de cel ziet zitten die op zijn of haar doodsvonnis wacht, dan verwijst dit naar het einde van een ongelukkige relatie.

 

Concentratiekamp

Als je droomt dat jij je in een concentratiekamp bevindt, dan duidt dit er op dat je schrik hebt voor verschillen. Je hebt er moeite mee om anderen en hun verschillen te aanvaarden. Probeer de verscheidenheid en het unieke in jezelf en de anderen rondom je te appreciëren.

Dokken

Als je droomt dat jij je op de dokken bevindt, dan betekent dit dat je op het punt staat een onplezierige en ongunstige reis te maken.

Eiland

Als je over een eiland droomt dan duidt dit meestal op comfort, ontspanning en gemak. De droom wil je vertellen dat je toe bent aan wat vakantie en dat je aan de stress in je dagelijkse leven moet ontsnappen. Je hebt nood aan wat eenzaamheid.

Als je in je droom op een onbewoond eiland strandt, dan kan dit op ontsnapping en isolatie wijzen. Deze droom kan een positieve of negatieve betekenis hebben naargelang of je vrijheid en rust ervaarde op het eiland of je juist bang was om er helemaal alleen achter te blijven.
In een positieve betekenis kan een onbewoond eiland romantiek voorspellen of je helpen ontdekken dat je dringend je batterijen nog eens moet opladen in je wakkere leven. Misschien heb je er echt eens nood aan wat tijd alleen door te brengen in volle rust om zo voor een keertje de eisen en druk van je dagelijkse leven te kunnen ontvluchten. Misschien kan je door alleen te zijn opnieuw beter functioneren en biedt het eiland je veiligheid zodat je niet blootstaat aan druk van buitenaf?
In een negatieve betekenis kan een onbewoond eiland je er op wijzen dat je wegloopt van een bepaalde situatie in plaats van gewoon de confrontatie aan te gaan. Ook kan het zijn dat jij je afgesneden voelt van de maatschappij, je voelt je alleen en misschien zelfs verworpen. Je zit vast in een saaie routine en je weet niet goed wat aan te vangen met je leven.

Tenslotte kan een eiland in je droom ook staan voor een spiritueel toevluchtsoord waar jij je spirituele zelf kan ontdekken zonder dat de buitenwereld voortdurend je aandacht opeist. Een plaats waar je nieuwe energie kan opdoen.

Feest

Op een feestje jezelf uitleven in je droom wil zeggen dat je wat meer het huis uit moet komen en dat jij je moet amuseren. Het dagelijkse leven voor een keertje gewoon vergeten en uitrusten. Ieder mens heeft er af en toe behoefte aan om iets te vieren, om samen met anderen een sfeer van vreugde te scheppen.

Als je droomfeestje heel erg frivool was, dan neem jij het leven misschien iets te licht op momenteel?

Is het droomfeestje helemaal niet leuk, dan voel jij je onzeker over je sociale vaardigheden. Misschien ben je wel verlegen overdag in het bijzijn van een grote groep mensen, heb je een hekel aan zo’n drukte?

Festival

Als je droomt dat jij je op een festival bevindt, symboliseert dit vrolijkheid, feeststemming en geluk. Je leven zit op het juiste spoor. Normaal word je na een droom over een festival blij wakker en voel jij je alsof je een denkbeeldig schouderklopje hebt gekregen voor een recente vooruitgang of verwezenlijking.

Kerkelijke festiviteiten kunnen de toestand van je geloof of je gebrek aan geloof weerspiegelen.

Gang

Als jij je in een gang bevindt in je droom dan maak je meestal een soort overgang in je wakkere leven door. Je bent misschien aan het veranderen van gemoedstoestand of probeer je naar een nieuwe ‘jij’ toe te groeien? Dan bevind jij je in een spiritueel tussenstadium.
Het kan ook zijn dat je besluiteloos bent en je in een onbevredigende toestand bevindt en dus probeert het onvermijdelijke te aanvaarden.

Als je een geheime gang ontdekt in je droom dan staat die parallel voor iets nieuw en/of opwindends dat er zich in je leven van overdag heeft voorgedaan. Misschien krijg je wel een nieuwe kans, een nieuwe relatie of een nieuwe houding ten opzichte van het leven. Als je wakker wordt voordat je de volledige geheime gang onderzocht hebt, dan kan dit er op wijzen dat je niet ten volle van de gegeven kansen profiteert of dat je niet goed weet hoe je een relatie naar een hoger niveau kan brengen. Misschien ben je op je hoede door deze nieuwe en onzekere ontdekking?
Dromen over een gang is meestal een positief te interpreteren droom.

Als je droomt dat je door een lange gang wandelt, dan wijst dit op je wanhoop om te ontsnappen aan een terugkerende situatie of aan moeilijk af te leren gedragspatronen. Probeer jezelf daarvan los te maken en ga via de gang over naar een nieuwe, betere fase in je leven.

Als je het einde in een donkere gang niet kan zien, bevind jij je in een levenscrisis die je enkel met veel moeite zal kunnen overwinnen. Ook kan de gang een fase op je levensweg voorstellen en weet je gewoonweg niet welke deur je moet openen om uit een chaotische situatie te kunnen ontsnappen.

Gebouw

Als een gebouw een belangrijke rol in je droom speelt dan kan het bepaalde gebieden van je persoonlijkheid vertegenwoordigen door middel van zijn specifieke kenmerken. Het gebouw is dan een weerspiegeling van je bestaan. Jijzelf of de mensen om je heen kunnen in een droom namelijk het gebouw zelf voorstellen. Het gebouw kan dan staan voor je overtuigingen en houdingen die je door de jaren heen hebt opgebouwd dankzij je waarnemingen, ervaringen en familiegebruiken. Het kan het karakter, de hoop en de bezorgdheden van jou of iemand uit je naaste omgeving uit de doeken doen.
Droomgebouwen kunnen verwarrend zijn omdat ze soms uit verschillende delen zijn opgebouwd. Als jij je droom wil verklaren, moet je eerst en vooral proberen na te gaan welke hoofdfunctie het gebouw bezit. Daarna kan je op zoek gaan naar de kwaliteiten of gebreken van het gebouw.

Als je een prachtig gebouw ziet in je droom, dan vertegenwoordigt het je lotsbestemming van overvloed en luxe. Verlies nooit het belang van zorgzame, liefdevolle mensen rondom je uit het oog.

Als je over een statig en majestueus huis droomt dan heb je waarschijnlijk teveel plechtigheden in je leven en vertoon je niet voldoende een goede, alledaagse houding.

Als je droomt over een huis met veel grasperken er omheen dan ben je voorbestemd tot een overvloedig leven.

Als je een gebouw in puin ziet liggen in je droom dan waarschuwt dit je voor problemen in de liefde of op zakelijk vlak met een groot verlies tot gevolg.

Als je een gebouw bouwt in je droom, dan bouw je een succesvol leven op in je wakkere toestand.

Als je een gebouw afbreekt in je droom, dan verniel je jezelf en je opgebouwde leven.

Als je droomt dat je onder een gebouw bedolven wordt, dan ga je in je dagelijkse leven gebukt onder al je verantwoordelijkheden.

Als je een wit gebouw ziet in je droom dan betekent dit dat je op een beloning wacht in je wakkere leven.

Gevangenis

Als je droomt dat jij of iemand anders in de gevangenis zit, dan betekent dit dat het niet toegestaan is jezelf te uiten, dat je gecensureerd wordt. Misschien ontbreekt het je ook aan wat uitdaging in je leven of voel jij je claustrofobisch, alsof je geen kant uit kunt. Vermoedelijk heb je ook onrealistische en verkeerde ideeën over je leven en je onderbewustzijn probeert je daarvoor te waarschuwen. Probeer anders je hart eens te luchten bij een goede vriend om zo uit die gevangenis te raken. Let er ook eens op wie de bewakers van jouw gevangenis in je droom waren.
Ook kan de gevangenis symbool staan voor de valkuilen die je voor jezelf graaft. Soms lijkt het alsof de omstandigheden in je dagelijkse leven je het leven moeilijk proberen te maken, maar eigenlijk creëer je die omstandigheden zelf op emotioneel, materieel of spiritueel vlak. Schuldgevoel en/of plichtsbesef waarin je verstrikt bent geraakt, kunnen je gevangen zetten en je verhinderen om vooruit te komen in het leven.

Als je droomt dat jij of iemand anders uit de gevangenis wordt vrijgelaten, dan duidt dit erop dat je dringend grote veranderingen moet doorvoeren in je dagelijkse leven. Zo zal je uiteindelijk je problemen de baas worden.

Let eens op de soorten grendels en sleutels die je in je droomgevangenis kan waarnemen. Ze tonen je immers op welke manier jij jezelf gevangen zet.
Een slot met een sleutel kan er immers op wijzen dat je diep vanbinnen beseft hoe je uit de gevangenis kan ontsnappen. Een grendel op de gevangenis toont je dat er meer moeite vereist zal zijn om te kunnen ontsnappen. Als je droomgevangenis een tralievenster bezit, dan word je ervan weerhouden iets te gebruiken dat zich buiten jezelf bevindt.

 

Goot

De goot is op het eerste gezicht een nogal triestig droomsymbool. Het wijst namelijk op vernedering, verlaging en ongelukkig zijn. Misschien voel jij je heel down momenteel? Dat kan zowel op emotioneel als ook op financieel vlak zijn (aan de grond zitten).

Als je droomt dat je waardevolle spullen in de goot vindt, dan duidt dit erop dat je claim op bepaalde bezittingen in vraag getrokken zal worden.

Als je de goot schoonmaakt in je droom dan verlang je naar heldere geestelijke inzichten om je verder op weg te helpen in je leven. Als de goot toch volledig verstopt is geraakt, dan is je inspanning tevergeefs en voel jij je moedeloos omdat je niets lijkt te bereiken in het leven.

Als jij je in je droom aan een dakgoot vastklampt om niet van het dak te vallen, dan hou jij je onvoorwaardelijk vast aan bepaalde ideeën die je beter zou loslaten.

 

Haven

Een haven staat op de eerste plaats symbool voor bescherming, het kan een schuilplaats voor je zijn voor een stormachtige relatie of een chaotische situatie. Je bent misschien in je wakkere leven op zoek naar een toevluchtsoord tot je jouw gedachten geordend krijgt en je klaar bent voor de uitdagingen die op de loer liggen. Heb je kunnen zien wat er zich binnenin de haven bevindt? Als het negatieve dingen zijn dan zit je waarschijnlijk met negatieve, opgekropte emoties.
Ook kan dromen over een haven je verzekeren van emotionele of materiele veiligheid, misschien is je schip binnengevaren met tonnen waardevolle goederen.
Verder kan een haven ook de vervulling van een wens symboliseren.

Als je droomt dat je de haven binnen vaart dan staat dit voor de bestemming van je reis die je bereikt hebt, er breekt nu een heel nieuwe levensperiode voor je aan.

Hel

De hel staat voor je slechte geweten dat nu en dan de bovenhand neemt en je kwelt met schuldgevoelens, wanhoop en spijt. Stop met jezelf te kwellen met fouten uit het verleden waar je toch niets meer aan kunt veranderen, gun jezelf wat innerlijke rust.
Ook kan dromen over de hel jou er op wijzen dat je vastzit in een schijnbaar onontkombare situatie waaronder je erg lijdt. Durf zelf beslissingen te nemen of tot daden over te gaan en laat de anderen niet voor jou beslissen.

Hemel

De hemel zien in je droom staat voor je verlangen om het ultieme geluk te vinden in je leven. Het is een gelukzalige plek waarnaar je misschien vlucht als de moeilijkheden in je wakkere leven je dreigen te overweldigen. De hemel kan immers je optimisme, hoop en vertrouwen herstellen.

Voor de betekenis van hemel als ‘lucht‘, neem je best een kijkje in het alfabetische droomwoordenboek.

Herenhuis

Als je een herenhuis ziet in je droom dan suggereert dit dat je nog moet groeien in een bepaalde situatie. Misschien zit je vast in een sleur met je huidige relatie of in je huidige situatie?
Ook kan een herenhuis jou er op willen wijzen dat je onnodig veel egoïsme vertoont of dat je extreem conservatief het leven benadert. Als jij je binnenin een herenhuis bevindt, dan duidt dit op rijkdom.

Als je van ver een herenhuis ziet in je droom dan betekent dit dat je een eindje zal klimmen op de sociale ladder.

Als het herenhuis in je droom vervallen is dan zou jij je mentale of fysieke behendigheid eens onder de loep moeten nemen.

Hoek

Als je droomt dat jij je in een hoek bevindt dan duidt dit op gevoelens van frustratie en een gebrek aan controle om zelf beslissingen te nemen. Je voelt je misschien gevangen en in het nauw gedreven.

Als jij je in je droom schuilhoudt in een hoek, dan ben je bang om te handelen in een bepaalde situatie.

Als je in je droom de hoek omgaat dan ben je erin geslaagd om nieuwe ervaringen op te doen in je dagelijkse leven ondanks het feit dat je dacht dat dit niet makkelijk zou worden. Je hoeft je nu niet meer gevangen of beperkt te voelen, je bent immers goed in staat met nieuwe ervaringen om te gaan. Als je rechts de hoek omgaat dan heb je een logsiche handelswijze gehanteerd om die ervaringen op te doen, als je links de hoek omgaat dan hanteerde je een meer intuïtieve benadering.

Hotel

Als je een hotel ziet in je droom dan symboliseert dit een tijdelijk toevluchtsoord, de behoefte om je in een veilige spirituele omgeving op te houden of een tussenstation op je levensweg. Je ondergaat in je wakkere leven misschien een soort van verschuiving in je persoonlijke identiteit, je bevindt je in een nieuwe gemoedstoestand of de droom geeft aan dat jij je oude manier van denken en je vroegere gewoonten moet afschudden. In een meer negatieve betekenis kan de droom ook aangeven dat jij je persoonlijke identiteit bent kwijtgeraakt.
Ook kan een droom over een hotel aangeven dat je eens dringend moet ontsnappen aan de sleur van je dagelijkse leven. Je moet je routines veranderen of gewoon eens goed uitrusten.
Wat zo typisch is aan een hotel is dat je betaalt om er te kunnen logeren in een hotelkamer die meestal wat onpersoonlijk aanvoelt. Is er iemand in je dagelijkse leven die op deze manier jou of je diensten probeert te kopen? Of wil je juist zelf iemands tijd en diensten kopen? De overige gasten van het hotel zijn vaak de schaduwen van je eigen persoonlijkheidstrekken.
Verder kunnen ook de naam van het hotel of het personeel dat in je droomhotel werkt je wat meer aanwijzingen geven om deze droom te kunnen verklaren.

Als je droomt dat je te gast bent in een hotel, kan dit er op wijzen dat je onrustig bent en het gevoel hebt dat jij je nergens blijvend kan vestigen, dat je geen echte thuis hebt.

Als je in je droom gedwongen wordt om in een hotel te verblijven dan duidt dit op je fundamentele rusteloosheid. Probeer je misschien aan jezelf te ontsnappen?

Jungle

Als je droomt van een jungle dan verwijst dit naar aspecten van jezelf of van je persoonlijkheid die mogelijk afgeremd worden. Misschien maken onvoorspelbare omstandigheden het je moeilijk overdag.
Ook kan dit onvoorspelbare droomsymbool dat wilde dieren bevat en vaak in spannende sprookjes en mythische verhalen voorkomt, een gevoel van gevaar, (spirituele) chaos, richteloosheid en verwarring inhouden.De jungle symboliseert de uitbarstingen en drijfveren van gevoelens uit het onbewuste die we misschien als onbeschaafd beschouwen.
Verder kan een droom over een jungle je waarschuwen dat jij je beter niet inlaat met iemand die in de financiële problemen verkeert en dat je jouw eigen financiën goed in het oog moet houden de komende weken.

Als je droomt dat je in een jungle rondwandelt dan houdt deze droom een waarschuwing in dat je moet oppassen voor gevaarlijke amoureuze verwikkelingen, zeker als je al een relatie met een ander hebt.

Als je droomt dat je verloren gelopen bent of vastzit in een jungle dan duidt dit op het feit dat je negatieve en beangstigende gevoelens je vooruitgang in het leven hinderen. Probeer in het reine te komen met die aspecten van je onderbewustzijn.

Als jij je een weg door de jungle moest hakken in je droom dan kan dit verwijzen naar hinderende (persoonlijke) problemen of zorgen in je dagelijkse leven die je zal moeten overwinnen. Hoe goed je in je droom door de jungle vorderde kan je vooruitgang van overdag symboliseren. Als je slechts moeizaam vooruitraakte, is het misschien geen slecht idee om wat raad aan familie of vrienden te vragen. Als je een nieuwe staat van zijn wil bereiken zal je die obstakels die de jungle symboliseert toch moeten leren overwinnen.

Kasteel

Als je droomt over een kasteel dan symboliseert dit eer, erkenning, beloning en lof voor je prestaties. Je bent bestemd om een machtige positie te bekleden. Rijkdom en prestige zullen aan je zijde staan. Een kasteel kan ook voor je fantasievolle kant van je persoonlijkheid staan of voor je toekomstige, indrukwekkende daden.
Ook kan de droom je verlangen om te ontsnappen aan je dagdagelijkse problemen aanduiden, je overidealisme of de moeilijkheden die je zal ervaren vooraleer jij je doel kan bereiken.
Verder kan een kasteel op een spirituele beproeving wijzen waarbij je hindernissen moet overwinnen in je dagelijkse leven om zo tot een dieper inzicht te komen.
Af en toe kan een kasteel in je droom ook geassocieerd worden met de aanval of de verdediging van je materiële spullen of je persoonlijkheid.
Net zoals andere gebouwen kan een droomkasteel simpelweg symbool staan voor jezelf. Was het een mooi kasteel, werden er nog stukken aan bijgebouwd … ? Het antwoord kan te maken hebben met je sterke of zwakke kanten.

Als je droomt dat je in een kasteel leeft, dan geeft dit jouw nood aan bescherming en veiligheid weer (het vrouwelijke principe van de ingesloten, beveiligde persoonlijke ruimte); soms zelfs in die mate dat jij je afzondert van anderen.
Als het kasteel waarin je leeft echt prachtig is en iedereen zonder morren al je bevelen opvolgt en al je wensen eerbiedigt, dan voorspelt dit jou een gelukkige, comfortabele thuis met een liefhebbende en gulle echtgenoot.
Als het kasteel waarin je leeft oud en vervallen is (als bijvoorbeeld de muren afbrokkelen), dan kan je best wat acties in bedwang houden in je dagelijkse leven die je huwelijk/relatie op het spel zetten zoals bijvoorbeeld vreemdgaan of voortdurend humeurig zijn.

Als je droomt over een vervallen kasteel, dan kan dit op fincanciële problemen duiden.

Als je droomt over een klein kasteel, dan wijst dit op je frustraties en je gebrek aan mogelijkheden in je wakkere leven.

Als het kasteel in je droom op het huis lijkt waar je bent opgegroeid, dan kan de droom draaien om het gevoel dat je als kind had in je ouderlijke woning.

Als je gevangen zit of vastzit in een kasteel, dan besef je dat het moeilijk is om je van oude opvattingen te bevrijden.

Als het kasteel in je droom belegerd wordt, dan wijst dit op je kwetsbaarheid en je angst om door anderen aangevallen te worden.

Als je een kasteel binnengaat in je droom, dan zie je duidelijk de hindernissen voor ogen die je moet overwinnen om je doel te bereiken.

Kerk

Als je droomt over een kerk dan is dit meestal een goed voorteken. Je moet natuurlijk ook goed de andere elementen van je droom bestuderen om te weten te komen of de kerk in je droom louter een locatie is of nog een diepere betekenis heeft.
Een kerk staat symbool voor een plaats van bezinning, een toevluchtsoord, ook voor diegenen die niet religieus zijn. De droom kan je iets willen vertellen over je geloof en overtuigingen. Je deelt met anderen een bepaald geloof en dit kan zowel over een morele gedragscode gaan als over een persoonlijke gedragscode.

Als je de binnenkant van de kerk ziet in je dromen, dan betekent dit dat je wat kleine tegenslagen te verwerken zult hebben. Maar die kleine hindernissen zullen je uiteindelijk toch de goede weg ophelpen.
Als je droomt dat je in de kerk zit, dan ben je misschien op zoek naar rust en innerlijke evenwichtigheid. Het gedempte licht en de halfdonkere ruimte van de kerk kunnen je wijzen op radeloosheid. Misschien worstel je met onzekerheden in je dagelijkse leven?

Als je de buitenkant van de kerk ziet in je dromen, dan wijst dit op heiligheid en spirituele voeding. Het symboliseert je waardensysteem en de dingen die heilig en wezenlijk voor je zijn in je dagelijkse leven. Verder kan de buitenkant van een kerk je ook geluk in de liefde of in je huwelijk voorspellen.

Als je in je droom volledig geïnspireerd wordt door en onder de indruk bent van de verhevenheid, schoonheid en waardigheid van de kerk, dan kan dit verwijzen naar psychologische karaktereigenschappen die je bewondert. Misschien trek jij je eigen persoonlijkheid, je potentieel volledig in twijfel? Misschien zou je in staat zijn grotere prestaties te leveren als je wat meer vertrouwen in jezelf had? Ontbreekt het je aan steun uit je omgeving? Heb je zonden op te biechten of snak je naar vergeving?
Of misschien herinnert al dat moois je enkel aan je levenskrachten die ervoor zorgen dat je het leven meer ten volle leeft.

Als de weg versperd is naar de kerk in je droom, dan moet je dringend bepaalde conflicten oplossen in je dagelijkse leven.

Als je droomt dat er iets obsceens gebeurt in de kerk, dan duidt dit op een ernstige storing in je seksuele leven of op je onbeheerstheid.

De Oud Egyptische droomonderzoekers geloofden dat de dromer in zijn wakkere toestand troost zou ontvangen wanneer hij in zijn dromen een viering bijwoonde.

Kerker

Als je droomt dat jij je in een kerker bevindt, dan geeft dit aan dat je de alledaagse obstakels kan overwinnen door te blijven strijden en je wijsheid te gebruiken.

Kerkhof

Als je droomt dat jij je op een kerkhof bevindt, dan duidt dit op het einde van een gewoonte of je gedrag. Je ervaart als het ware een wedergeboorte.
De droom kan heel concreet ook verdriet, onverwerkte rouw of je persoonlijke angsten omtrent de dood symboliseren.

Als het kerkhof uit je droom goed onderhouden is, dan is dit een teken van nakend geluk.

Als het kerkhof uit je droom slecht onderhouden is, dan wachten tegenspoed en tegenkantingen op jou in de nabije toekomst.

Let ook op de andere symbolen in je droom die van belang kunnen zijn voor de verdere verklaring, zoals: bloemen, open graven, begrafenissen … Die elementen kunnen je lieflijke wandeling door een goed onderhouden kerkhof lichtjes van betekenis doen veranderen …

Kermis

Als je droomt dat jij je op een kermis bevindt, kan dit een aanwijzing zijn dat je opnieuw in contact staat met de luchthartige, droomachtige kant uit je kindertijd. Je voelt je dan minder geremd in het openbaar. De omsloten wereld van de kermis maakt je weer bewuster van je genotzuchtige aard die je tegemoet wil komen.
Anderzijds, in een negatievere zin, kan een kermis leugens en bedrog vertegenwoordigen. De drukte van de kermis kan je ook herinneren aan feesten waar jij je niet op je gemak voelde of aan de onzekerheden in je leven.
In spirituele zin kan dromen over een kermis staan voor de spirituele hoogte – en dieptepunten in je leven.

Als je in je droom op een kermisrit zit, dan suggereert dit dat je in cirkels ronddraait in je wakkere leven. Ook kan het goedkope sensaties symboliseren.

Als je bizarre en ongewone dingen ziet in je droom op de kermis dan duidt dit op een gebrek aan harmonie in je huiselijk leven. Veel verdriet zal komen bovendrijven in wat fijne tijden lijken te zijn.

Als je droomt dat je meereist met de kermis, dan geeft dit aan dat je betrokken zal worden bij of nauw verbonden zal worden met de entertainment wereld.

Als je in je droom temidden van de kermis staat en jij je toch nog verdrietig voelt tussen al die lachende stemmen, dan voorspelt de droom een scheiding in een bepaalde situatie of het feit dat het leven gewoon aan je voorbijgaat zonder al te veel vreugde en hoogtepunten..

Als je zielsalleen over de kermis dwaalt, dan voel jij je liefdeloos behandeld in je wakkere leven.

Klaslokaal

Als je droomt dat jij je in een klaslokaal bevindt, dan wijst dit op een belangrijke levensles die je aan het leren bent. Ook kan het persoonlijke groei symboliseren. Je komt wat meer over jezelf te weten.

Als je in je droom op zoek bent naar een bepaald klaslokaal, dan suggereert dit dat je nood hebt aan het uitbreiden van je kennis.

Als je droomt dat je opnieuw een leerling in de klas bent, ook al ben je al lang van school weg, dan sta je vermoedelijk aan de start van een nieuw leerproces. Je moet goed opletten tijdens deze levensfase zodat je alles begrijpt wat van belang voor je toekomst kan zijn.
Verder kan deze droom ook gewoon een nostalgische droom zijn over je medeleerlingen en je vroegere school.
Als je in je droom berispt wordt voor je opschepperij dan is dit een waarschuwing dat jij jezelf in je dagelijkse leven niet moet voordoen als iemand die je niet bent.

Klif

Als je droomt dat je op de rand van een klif staat, dan wijst dit erop dat je een hoger bewustzijn, een nieuwe gewaarwording, een fris uitzichtspunt hebt bereikt. Je bevindt je op een kritiek punt in je leven en je bent bang de controle te verliezen. Het kan eveneens er op duiden dat je een levensveranderende beslissing aan het overdenken bent. De rand van de klif symboliseert dan een stap in het onbekende of zelfs gevaren die op de loer liggen. Het kan zijn dat je bereid moet zijn een risico te nemen in je wakkere leven en zo je eigen beperkingen achter je moet laten.

Als je droomt dat je naar de top van een klif klimt, dan symboliseert dit je drive en ambitie. Je verlangt ernaar succesvol te zijn en aan de top te staan. Ben je erg bezig met materiële vooruitgang en hoe jij je doelstellingen kan bereiken in het leven?
Als je vrolijk aan het klimmen was dan kan de droom een geruststelling zijn, maar je evenzeer willen waarschuwen voor een mogelijke val.

Als je droomt dat jij of iemand anders van een klif valt, dan suggereert dit dat je door een moeilijke periode gaat en dat je bevreesd bent voor wat er voor je ligt. Je bent misschien bang om niet aan de verwachtingen van anderen te kunnen voldoen of dat je een bepaalde uitdaging niet gaat aankunnen.

Kruispunt

Als je droomt dat je aan een kruispunt bent aanbeland, dan betekent dit dat je op een bepaald punt in je leven bent gekomen waar je moet kiezen uit verschillende opties die je naar diverse bestemmingen kunnen leiden. Er staat jou een belangrijke beslissing te wachten die je hele toekomst zal beïnvloeden.
Misschien ben je radeloos en weet je niet precies welke weg je moet uitgaan. Je onbewuste wil je dan op je levensangst wijzen. Lijd je aan een gebrek aan besluitvaardigheid in je dagelijkse leven?
Als je zelfzeker een weg inslaat in je droom dan maak je waarschijnlijk de juiste keuze.
Af en toe kan de droom zelf je de weg aantonen.

Laboratorium

Als je droomt dat jij je in een laboratorium bevindt, dan wijst dit erop dat je onbewust aan het experimenteren bent met je angsten, je gevoelens en je geloofsovertuigingen in je dagelijkse leven. Misschien stel je jezelf of een relatie op de proef of maak je een soort van transformatie door.
Eveneens kan een laboratorium jou er op wijzen dat jij je tijd en energie aan het verdoen bent met zwakke zakenavonturen. Als je in je droom een onderzoeker bent en je experiment mislukt, dan voorspelt dit een nederlaag in een huidige onderneming. Maar als je experiment een succes is, dan voorspelt dit dat je zaken een groot succes zullen zijn. Als je als onderzoeker voor een wetenschappelijke doorbraak zorgt, dan duidt dit op veel succes op een nieuw gebied of dan kunnen je nieuwe ideeën een oude zaak weer nieuw leven inblazen. Als je met gouden instrumenten werkt dan zal jij je al gauw omringd vinden door de mooiste dingen in het leven dankzij je harde werk.
Ook kan dromen dat je in een laboratorium werkt, een aanwijzing zijn dat jij je leven en de gebeurtenissen in je leven objectiever en wetenschappelijker moet benaderen en beoordelen. Misschien moeten je denkvermogen of je andere talenten op een objectievere manier ontwikkeld worden zodat jij je zo verder kan ontplooien.

Labyrinth

Als je droomt dat jij je in een labyrinth bevindt of dat je een labyrinth ziet, dan heeft dit meestal te maken met het feit dat jij je verloren of verward voelt in je wakkere leven dat momenteel heel complex kan aanvoelen. Misschien doe je overdag alle moeite van de wereld om tot de kern van een bepaalde kwestie of probleem te raken, voel jij je gevangen in een bepaalde situatie of voel jij je alsof er geen uitweg is, alsof je helemaal verloren bent.
Ook kan een labyrinth jou er op wijzen dat vele lastige problemen je ervan weerhouden om succesvol te zijn in je zaken – of liefdesleven. Misschien koester je een verborgen liefde voor iemand waarvan je medemensen denken dat hij of zij die liefde totaal niet waard is.
Verder kan een labyrinth de verborgen kanten van je persoonlijkheid symboliseren. Net zoals een labyrinth zit ook iedere mens vol verborgen hoekjes, doodlopende steegjes en kronkels.

Als het labyrinth fris en groen is en planten en bomen bevat, dan zal je liefde en geluk vinden in je diepste wanhoop.

Als je droomt dat je heelhuids uit het labyrinth kunt ontsnappen, dan heb je een moeilijke periode achter de rug. Je hebt de moeilijkheden in je leven die je vooruitgang in de weg stonden, overwonnen net zoals de mythische held die een reis moet ondernemen om door het labyrinth te raken. Ook hij moet zijn twijfels en angsten zien te overwinnen en zijn eigen schaduw onder ogen komen. Zo kom jij ook tot een dieper inzicht en vind jij je eigen weg naar het middelpunt van je bestaan.

Als je droomt dat je anderen uit het labyrinth kan helpen en in veiligheid kan brengen, dan heb jij je leven goed onder controle en dan stelt de droom je enkel gerust.

Luchthaven

Als je een drukke luchthaven ziet in je droom, dan staat die voor je verlangen naar vrijheid, de wereld rond reizen, ambitie, hoop en hoge idealen. Het duidt aan dat je op weg bent naar een nieuwe start in je leven. Je hebt een nieuw idee gelanceerd. Misschien ben je een nieuwe relatie aangegaan, een nieuwe weg in je carrière opgegaan of heb jij je in een nieuw avontuur gestort.

Als je droomt over een verlaten luchthaven, dan duidt dit erop dat je reisplannen of plannen in je dagelijkse leven veranderd of uitgesteld zullen worden.

 

Markt

Als je droomt dat je op de markt rondloopt, dan wijst dit erop dat jij je wat meer onder de mensen zou moeten begeven aangezien de markt een drukke en gezellige plek is. Je moet jezelf wat beter verzorgen op sociaal vlak.
Ook kan wat er te koop wordt aangeboden op de markt of wat je daar zelf wil verkopen, terugslaan op diverse eigenschappen die je bij jezelf aantreft en waardeert of die je nog mist en dus wil ‘kopen’. Je bent misschien op zoek naar voldoening of aandacht in je leven? Als je iets op de droommarkt wil verkopen, wat is dat dan precies en hoe presenteer je het aan de andere mensen? Heb je uiteindelijk een goede deal kunnen sluiten of was er niemand in je goederen geïnteresseerd?
De markt kan eveneens symbool staan voor je carrière en wat je op dat vlak te bieden hebt. Misschien moet je juist wat creatiever worden in het werk dat je doet in plaats van alleen maar iets te doen omdat het commercieel interessant is.
Verder kan de markt ook symbool staan voor soberheid en zuinigheid.

Als je door de grote verscheidenheid aan aangeboden producten maar geen keuze kan maken van wat je gaat kopen in je droom, dan bevind jij je in je dagelijkse leven ook in een moeilijke situatie en zal je waarschijnlijk niet zo snel je doelen behalen.

Op spiritueel vlak kan een markt in een droom beschouwd worden als een plek van spirituele uitwisseling waar je een evenwicht tot stand kunt brengen tussen je dagelijkse werkelijkheid en je innerlijke wereld.

Als je droomt dat je langs een lege markt wandelt, dan symboliseert dit somberheid en depressie. Er is een leegte in je leven.

Als je droomt dat je langs een grote, goedgevulde markt loopt, dan houdt dit keuzes en mogelijkheden in.

Als je droomt dat je naar een vlooienmarkt gaat, dan suggereert dit dat jij je on(der)gewaardeerd voelt. Je doet jezelf tekort. Probeer ook het voorwerp dat je kocht in je droom te analyseren.

Als je droomt dat je naar een antiekmarkt gaat, dan wijst dit op het verwerven van kennis, op je verleden of op erfelijke persoonlijkheidstrekken.

Als je droomt dat je naar een vismarkt gaat, dan symboliseert dit vreugde en plezier. Als je verrotte vis op de vismarkt aantreft, dan duidt dit op tegenspoed als geluk vermomd.

Als je droomt over de aandelenmarkt, dan vertegenwoordigt die de ups en downs in je dagelijkse leven. Je durft risico’s te nemen. Als je droomt dat de aandelenmarkt crasht, dan ga je een grote klap te verwerken krijgen wat je hoop en dromen betreft.

Mausoleum

Als je een mausoleum of praalgraf ziet in je droom dan symboliseert dit problemen, ziekte en de mogelijke dood van een goede vriend.

Als je droomt dat jij je in een mausoleum bevindt, dan wijst dit op mogelijke gezondheidsproblemen voor jezelf.

Metro

Als je droomt dat jij je in de ondergrondse metro bevindt, dan geeft dit aan dat jij je doel via onbewuste methodes probeert te bereiken. Misschien verken je verborgen aspecten van jezelf. Soms kan je ook gedwongen worden in je wakkere toestand om de reis te maken die leidt tot meer inzicht in jezelf.
Ook kan het betekenen dat jij je beslissingen te overhaast maakt.
Verder kan de droom jou erop wijzen dat je heel wat angst en stress ondervindt van een welbepaalde activiteit in je dagelijkse leven.

Mijn

Als je droomt dat jij je in een mijn bevindt, dan geeft dit aan dat je naar de kern van een bepaalde kwestie aan het toewerken bent. Het kan ook suggereren dat er iets van je onderbewustzijn naar de oppervlakte tracht te komen.
Verder kan een mijn ook een soort werkplaats symboliseren.

Moeras

Als je droomt dat je in een moeras vast komt te zitten, kan deze droom een aanwijzing zijn dat je naar je persoonlijke gevoel vastzit in een bepaalde situatie in je dagelijkse leven. Je bent op een of andere manier verstrikt geraakt in de omstandigheden om je heen. Misschien moet je wel ophouden met iets waarmee je gestart bent of moet je een bepaalde situatie nog eens heel goed overdenken. Als je dit niet doet, zal je vooruitgang op je levensweg belemmerd worden. Misschien ontbreekt het je gewoon aan zelfvertrouwen of emotionele steun om een bepaald project of levensdoel tot een goed einde te kunnen brengen?
Ook kan een moeras onderdrukte en donkere aspecten van jezelf vertegenwoordigen.

Als je droomt dat je door een moeras wandelt, dan kan dit ook betekenen dat je voorspoed en plezier ervaart, die je op een gevaarlijke manier hebt vergaard.

Als je op geen enkele manier in je droom uit het moeras wegraakt, dan duidt dit op radeloosheid in een bepaalde situatie. Misschien kan je maar niet aan bepaalde eisen voldoen of zit je vast in een weinig opwindende dagelijkse routine. Je hebt nood aan wat meer originele, energetische ideeën.
Af en toe wijst deze droom ook op ziekte ( voor jezelf of voor de anderen om je heen).

Als je anderen in je droom in een moeras ziet wegzakken, dan wijst dit erop dat ook jij onder hun mislukkingen zal lijden.

Als je droomt dat je in een moeras verdrinkt, dan betekent dit dat je door je emoties wordt overmand.

Als je droomt dat je boven een moeras zweeft, dan is dit een goed teken: je staat in je dagelijkse leven boven allerlei kwesties.

Als je droomt dat je een binnenplaats doet overstromen met water en zo zompig maakt, dan suggereert dit dat je nood hebt aan een herbeoordeling van je uiting van liefde en emoties.

Museum

Als je droomt dat jij je in een museum bevindt, dan geeft deze droom je een kans om de dingen die je waardeert in het leven te overdenken en te beoordelen. De tentoongestelde voorwerpen in het museum vertegenwoordigen op die manier je talenten, je persoonlijkheidskenmerken, je overgeërfde psychologische karakteristieken en herinneringen. Het droommuseum kan zo ook een geschiedenis van jezelf, je persoonlijke verleden en het verleden van je familie tonen. Denk na over wat je uit bepaalde ervaringen geleerd hebt en probeer die kennis toe te passen op je huidige omstandigheden. Je droom helpt je de plek te bereiken waar je onbewuste zich bevindt en helpt je te proberen begrijpen wie je bent en waarvan je komt.
Ook kan een droom over een museum je niet – traditionele weg naar succes symboliseren. Soms moet je risico’s durven nemen in je leven zodat jij je op een unieke wijze van de anderen kunt onderscheiden.
Verder kan dromen over een museum ook aangeven dat je er ouderwetse ideeën en gedachten op nahoudt.

Oase

Als je droomt over een oase dan staat die symbool voor het ontsnappen uit een moeilijke situatie. Net zoals een oase een toevluchtsoord is in een woestijn, is ook de droomoase een speciale plek om terug op krachten te kunnen komen en emotionele verkwikking te verkrijgen (dankzij het water). Zo kan de dromer zijn of haar problemen uit het dagelijkse leven weer het hoofd bieden. De droomoase kan een plek zijn waar de dromer de kans krijgt zich te uiten en onder de druk van het dagelijkse leven kan ontsnappen.

Als je droomt dat je op zoek bent naar een oase, dan duidt dit op onzekerheden, innerlijke angsten en overweldigende omstandigheden.

Als je droomt dat je even uitblaast in een oase, dan duidt dit op succes qua zaken en financiële aangelegenheden. Of ben je misschien gewoon toe aan wat vakantie en welverdiende rust?

Als je droomt dat je een oase verlaat, dan kan het zijn dat jij je in je wakkere leven na een periode van rust en bezinning terug in een vijandige omgeving begeeft of dat je koste wat kost steeds het avontuur wil opzoeken.

 

Ondergrond

Als je droomt dat je in een ondergrondse woning (of zelfs grot of andere ondergrondse plek) woont, dan kan deze droom verschillende verklaringen hebben. Allereerst kan de droom een kans op verlies van je fortuin en je reputatie inhouden als je bepaalde aspecten van je dagelijkse leven niet gaat aanpassen. Vervolgens kan de droom ook je nood en verlangen naar meer veiligheid en gemoedsrust symboliseren. Je onderdrukt daardoor misschien sommige gedachten en kwesties en verbant ze naar je onderbewustzijn. Vandaar dat je ‘ondergronds’ leeft in je droom.
Een derde mogelijke verklaring is dat jij je overdag probeert te ontdoen van alle aspecten in het leven die je gemoedsrust ondermijnen of je neemt met tegenzin beslissingen. Je wil dus bewust ‘onderduiken’ en niet opvallen. Denk eens na over je precieze motieven daarvoor, ben je zonder enige goede reden bedrieglijke dingen van plan?

Als je droomt dat je zoals een mol ondergronds aan het graven bent, dan kan dit suggereren dat je eens in je onderbewustzijn moet graven om zo bepaalde kwesties te kunnen afhandelen.

 

Opera

Als je droomt dat je naar de opera gaat, dan kan dit een teken zijn dat je een bepaald ‘drama’ in je wakkere toestand eens als toeschouwer moet observeren in plaats van er ook zelf aan deel te nemen. Als je volop geniet van de operavoorstelling dan staat er jou een heel erg harmonieuze belevenis te wachten in je dagelijkse leven.

Als je droomt dat je een rol speelt en zingt in de opera, dan heb je nood aan wat meer dramatiek en discipline in je dagelijkse leven. Als je helemaal niet kunt zingen en toch optreedt in de opera, dan maak jij jezelf en de anderen maar wat wijs in je dagelijkse leven en probeer je ten onrechte uit te blinken in iets.

Paleis

Als je droomt over een luxueus paleis dat overdadig is ingericht, dan voorspelt deze droom je weelde en sociale vooruitgang of zelfs bekendheid. In een meer negatieve zin kan dromen over een paleis symboliseren dat jij jezelf in je dagelijkse leven probeert in een beter daglicht te plaatsen bij anderen. De droom kan je er dan voor waarschuwen dat de anderen jou op termijn als een opschepper of ijdeltuit gaan beschouwen.
Soms duidt een droom over een paleis er ook op dat je wat meer aandacht zou mogen besteden aan het geestelijk – psychische.

Als je droomt dat jij de eigenaar bent van het paleis, dan ligt succes binnen handbereik.

Als het droompaleis er vuil en sjofel uitziet, dan zal je te maken krijgen met teleurstellingen op werkvlak.

Als je als vrouw droomt over een paleis, dan kan die droom ook je verlangen uitdrukken naar je sprookjesprins. Meestal zou je dan graag hebben dat je eigen partner wat meer op een sprookjesprins zou lijken.

Park

Als je droomt over een park dan symboliseert dit vernieuwing, vrijheid, een tijdelijke ontsnapping aan de realiteit, spiritualiteit, meditatie en persoonlijke voldoening. In een meer negatieve zin vertegenwoordigt een park in je droom je behoefte aan ruimte voor jezelf. Misschien wil je ontsnappen aan een lastige situatie of heb je wat tijd en aanpassing nodig na een ernstig conflict of een stukgelopen relatie of wil je gewoon even uitrusten van de dagelijkse beslomeringen.
Ook kan een droompark je uiterlijk symboliseren. Als je dus droomt dat je in een park wandelt, wil je door andere mensen op een bepaalde manier gezien worden en gedraag jij je ook op die manier.

Als je droomt dat je verloren gelopen bent in een park, dan duidt dit op het feit dat je worstelt met je relatie, je carrière of een ander probleem in je dagelijkse leven. Misschien voel jij je vervreemd van de rest van de samenleving?

Als je droomt dat je met een geliefde door een park wandelt, dan voorspelt dit goede tijden.

Als je droomt dat je met vrienden door een park wandelt, dan kan dit verdeelde loyaliteit symboliseren.

Als het park in je droom er goed onderhouden en symmetrisch uitziet, dan kan dit duiden op een gevoel van orde en tevredenheid in je leven. Je bent misschien wel goed op weg om de doelen in je leven te behalen.

Als het park in je droom er verwaarloosd en verlaten bijligt, dan kan dit duiden op een gevoel van chaos in je leven, op een periode van bezinning en mogelijk zelfs eenzaamheid.

Als het park in je droom eigenlijk verboden terrein is, dan maak je misschien inbreuk op iemands leven in je wakkere toestand.

Ook het weer, de locatie van het park en de reden van je aanwezigheid in het park, voegt iets toe aan de droomverklaring.

 

Parkeerplaats

Als je droomt dat jij je op een parking bevindt, dan suggereert dit dat je het kalmer aan moet gaan doen in je dagelijkse leven. Je moet een welverdiende pauze inlassen op je levensweg en wat tijd spenderen om te relaxen.

Als je droomt dat je maar geen parkeerplaats kan vinden, dan duidt dit op je onvermogen om je plaatsje in het leven te vinden. Je bent misschien nog steeds op zoek naar je talenten. Ook kan de droom je drukke leven en je gebrek aan tijd weerspiegelen.

Als je droomt dat jij je auto ergens parkeert ondanks een parkeerverbod, dan wil je in je dagelijkse leven je zin krijgen, ook al is dat onverstandig. Ook kan het erop wijzen dat je iemands territorium binnendringt. Als een man deze droom heeft, is er vaak ook nog een sexuele bijklank aan.

Als je droomt dat jij je parkeert op een donkere en akelige parking waar je bang bent om beroofd te zullen worden, dan is deze droom meestal waarschuwend van aard. Er is voorzichtigheid geboden in je wakkere toestand.

 

Postkantoor

Als je droomt dat jij je in een postkantoor bevindt, dan houdt deze droom een belangrijke boodschap van je innerlijke wijsheid of je onderbewustzijn in. Ook kan het duiden op je nood aan contact en communicatie met andere mensen. Of misschien probeer jij je vast te houden aan je overtuigingen of opnieuw contact te zoeken met iemand uit je verleden.

Pretpark

Als je een pretpark ziet in je droom of je in eentje bevindt, dan duidt dit op je nood aan vrije tijd, ontspanning en wat meer plezier in je leven. Ga eens voor jezelf na hoe elk element in het park een uitdrukking is van een bepaald aspect van jou.
Ook kan een pretpark erop wijzen dat je de laatste tijd te snel afgeleid bent.

Als je over een leeg of verlaten pretpark droomt, dan suggereert dit dat jij jezelf wat meer moet openstellen voor plezier en avontuur. Je gebrek aan plezier in het leven heeft een absoluut dieptepunt bereikt.

Als je een nachtmerrie hebt over een pretpark, dan hint dit dat je een probleem hebt met het overwinnen van je angst voor fysieke risico’s (denk aan de achtbaan).

Rechtbank

Als je droomt dat je in de rechtbank terechtstaat en beschuldigd wordt van een misdaad, dan betekent dit dat je in je wakkere toestand worstelt met schuld – en angstgevoelens. Een bepaalde situatie bezorgt je veel stress en zorgen in je dagelijkse leven en je voelt je misschien alsof je op een bepaalde manier veroordeeld wordt. Een droom die zich in een rechtbank afspeelt, wilt je er dus voor waarschuwen dat je de dingen anders moet gaan aanpakken in je leven
Ook kan de droom je overbezorgdheid over de houdingen en meningen van anderen symboliseren. Misschien voel jij je alsof ze je altijd aan het beoordelen zijn, wat je een onveilig en onrustig gevoel geeft. Als je droomt dat jij zelf de voorzitter in de rechtbank bent, dan betekent dit dat je steeds bezig bent anderen te veroordelen.
Verder kan deze droom op financiële tegenslagen wijzen die je nog kan afwenden als je bij de zaak blijft en tijdig ingrijpt.

Reservoir

Als je een vol reservoir ziet in je droom dan symboliseert dit opgekropte of verdrukte emoties. Als je een leeg reservoir ziet in je droom dan duidt dit erop dat je al je energie en gevoelens aan anderen opgebruikt hebt.

Restaurant

Als je droomt dat je in een restaurant bent, dan suggereert dit dat je behoefte hebt aan emotionele ‘voeding’. Misschien dien je een psychische noodsituatie op te lossen in je leven van overdag en kan je wat extra steun hiervoor gebruiken.
Ook kan dromen dat je in een restaurant zit je erop wijzen dat jij je overweldigd voelt door allerlei beslissingen en keuzes die je overdag moet maken.
Verder wijst dromen over een restaurant op je behoefte aan gezelschap, om bij een groep mensen te kunnen horen met dezelfde levensstijl maar misschien wel met diverse overtuigingen. Misschien schrikt de eenzaamheid je wel af in je wakkere toestand, maar wil je evenzeer niemand te dicht bij je ware ik laten komen? In een openbare plaats zoals bijvoorbeeld een restaurant is het dus goed mogelijk om meer oppervlakkige contacten te onderhouden.
Af en toe symboliseert een droomrestaurant ook je pleziertjes die je veel geld en tijd kosten.

De sfeer die er in het restaurant heerst, weerspiegelt je eigenlijke emotionele toestand. Bevind jij je in een rustgevende, elegante omgeving, dan voel jij je in het algemeen erg tevreden over je leven. Bevind jij je daarentegen in een donkere eetgelegenheid waar je slecht voedsel voorgeschoteld krijgt en er slecht bediend wordt, dan ontbreekt het je misschien wel aan inspiratie en persoonlijke bevrediging in je leven.

School

Dromen dat jij je in een school bevindt, kan duiden op je gevoel dat je te kort komt op bepaalde gebieden of op je onzekerheden uit je kindertijd die nooit opgelost zijn geraakt. Misschien heb je zelfs te kampen met een gevoel van onzekerheid, voel jij je alsof het leven je nog niet genoeg geleerd heeft om vol vertrouwen in het leven te staan.
Ook als je leert om met je eigen persoonlijkheid om te gaan of je tracht om je te ontdoen van verouderde ideeën zal het droomsymbool van de school of het klaslokaal in je dromen opduiken. Dit geldt ook voor leren omgaan met gezag, met je gevoelens van tekort te schieten in het leven, het kennismaken met rivaliteit, het ervaren van hoe jij je in een groep kunt hanteren en het leren over relaties.
Op spiritueel niveau kan dromen over een school er op wijzen dat je levenslang lessen te leren zult hebben. Het leven zelf is een soort van school waar je voortdurend ervaringen kunt opdoen. Je moet prestaties leveren in je wakkere toestand om zo je hoogst mogelijke potentieel te kunnen bereiken.

Als je nog steeds naar school gaat terwijl je over een school droomt dan dient de droomplaats gewoon als actuele achtergrond van je droomverhaal.

Als je droomt dat je op zoek bent naar een school om er les te volgen, dan wil dit zeggen dat je er nood aan hebt om je kennis uit te breiden.

Als je droomt dat de school uit je kindertijd in puin ligt dan suggereert dit dat je ofwel nog steeds piekert over een bepaalde kwestie uit je kindertijd of de droom kan ook het verglijden van de tijd symboliseren. Probeer je blik dan op de toekomst te richten in je dagelijkse leven in plaats van steeds opnieuw je verleden te herleven.

Let ook op de details van je droom zoals de droompersonages die er in voorkomen, het uitzicht en de algemene sfeer van het klaslokaal of de school.

 

Snackbar

Als je droomt dat jij je in een snackbar bevindt dan duidt dit er op dat er verschillende problemen aan je knagen binnenin.

Stad

Als je droomt dat jij je in een stad bevindt dan roept dit (vooral als de stad je bekend is) gevoelens van gemeenschapszin op, het behoren bij een bepaalde groep of in een sociale omgeving. Als de stad waarover je droomt heel levendig en gezellig aanvoelt, dan heb je behoefte aan menselijk contact of een betere communicatie met anderen. In een meer negatieve zin symboliseert een stad drukte, gekunsteldheid en wedijver.
Verder kan een stad de spirituele gemeenschap waartoe je behoort symboliseren aangezien vroeger een kathedraal noodzakelijk was om de titel van ‘stad’ te kunnen verkrijgen.

Als je droomt dat jij je in een verlaten stad bevindt of dat jij je niet thuis voelt in de drukte van een stad, dan suggereert dit dat jij je afgewezen of verwaarloosd voelt door de mensen om je heen.

Als je het benauwd krijgt van het drukke stadsleven in je droom, dan moet je misschien je levensstijl en planning aanpassen in je dagelijkse leven om niet onder de druk te bezwijken. Als deze droom eerder als een echte nachtmerrie aanvoelt, dan worden je gespannen zenuwen weerspiegeld en moet je in je wakkere leven uitkijken voor een zenuwinzinking. Doe tijdig iets aan je innerlijke onrust en werk je zorgen weg. Ben je misschien bang om een vertrouwde bescherming te verliezen?

Als de straten in je droomstad heel ordelijk georganiseerd zijn en de stad je een welvarende indruk geeft, dan kan dit duiden op je huidige zelfvoldoening.

Als je in je droom een stad in puin ziet liggen dan geeft dit aan dat jij je sociale contacten verwaarloost in je dagelijkse leven waardoor je sociale situatie verslechtert.

De stadskern kan symbool staan voor je werkplek of kansen in het leven.

Steegje

Als je een steegje ziet in je droom, dan suggereert dit dat je beperkte mogelijkheden hebt in een situatie in je dagelijkse leven. Probeer wat meer open minded te zijn.
Ook kan een steegje jou erop wijzen dat je aan het afdwalen bent van je doelen in je leven door huishoudelijke taken die steeds op je liggen te wachten of door verantwoordelijkheden waar je moeilijk onder uit kan komen. Je zit met een groot dilemma.

Als je droomt dat je door een steegje wandelt, dan vertegenwoordigt dit een ‘doodlopende straat’ in je dagelijkse leven. Je voelt je alsof je een aantal kansen mislopen hebt in het leven.
Ook kan de droom erop wijzen dat je reputatie in gevaar is; je voelt je een buitenstaander.

Sterrenwacht

Als je een sterrenwacht ziet in je droom van waaruit je de hemel en de sterren kan bestuderen, dan vertegenwoordigt die je ambities, hoge idealen en doelen in het leven.

Als je de sterren vanuit een sterrenwacht benoemt in je droom, dan zal je er flink op vooruitgaan in je carrière.

Als de hemel bewolkt is met rokerige wolken en je de sterren niet kan zien terwijl jij je in je droom in een sterrenwacht bevindt, dan ben je niet goed bezig om je doelen te bereiken in het leven.

Strand

Als je droomt dat je op het strand aan het relaxen bent, dan betekent dit dat de komende weken rustig en kalm zullen zijn voor jou. Je waardeert de kalme gevoelens die familiebijeenkomsten je geven of je stress zal verdwijnen en je kunt gemoedsrust vinden dankzij je contact met de natuurelementen. Een strand kan ook op je creativiteit wijzen.

Als je droomt dat je op het strand aan het werken bent, dan betekent dit dat een zakelijk project of een job het grootste deel van je tijd en moeite zal opslorpen.

Als het strand in je droom verlaten is, dan voel jij je helder op emotioneel gebied.

Als je in je droom op het strand zit en het zand door je vingers laat glijden, dan wijst dit erop dat jij je tijd verdoet en dat je zo haast geen tijd meer zal over hebben voor een belangrijk project.

Theater

Als je droomt dat jij je in een theater bevindt, dan kan dit betekenen dat je veel plezier haalt uit (een) nieuwe vriendschap(pen). Ook kan de droom jou er op wijzen dat je een echte dramaqueen bent als je een tragedie bekijkt en dat jij je onnodig te theatraal gedraagt in je wakkere toestand, een soort van show opvoert. Je dramatiseert bepaalde gebeurtenissen waar je beter om zou kunnen lachen. Omgekeerd, als er een komedie wordt opgevoerd in je droomtheater, zou je sommige zaken beter wat serieuzer nemen in plaats van alles zo maar weg te lachen.
Let er zeker op welk deel van het theater benadrukt wordt. Draait het allemaal om het podium in je droom dan wordt de aandacht gevestigd op de situatie waarin jij je op dit specifieke ogenblik bevindt. Sta je zelf in de schijnwerpers dan heb je behoefte aan aandacht, wil je opgemerkt worden. Draait het allemaal om de zaal dan is het belangrijk om je oren goed te gebruiken overdag. Zit je in de engelenbak (de hoogste galerij van de schouwburg) dan wijst dit op het feit dat je een bepaalde situatie op langere termijn moet bekijken.

Als je in je dagelijkse leven nogal verlegen bent, kan je droom over het theater je proberen te overtuigen om eens in het middelpunt van de belangstelling te staan en je talenten te tonen aan iedereen.

Als je de toneelmeester of directeur van het theater bent in je droom dan wordt hier je macht en controle over anderen afgebeeld.

Als je zelf geen deel uitmaakt van het theaterstuk dan ben je in staat afstand te nemen van een situatie en alles objectief te bekijken.

Als je droomt dat jij je amuseert en applaudiseert voor het gezelschap in het theater dan symboliseert dit je neiging om onmiddellijk plezier en bevrediging te kiezen boven het toewerken naar je ultieme doelen in je wakkere leven.

Als je droomt dat het theater in je dromen in vlammen opgaat dan betekent dit dat het risicovol is om nu een nieuw project op poten te zetten in je dagelijkse leven.

Als je droomt over een wit podium of toneel dan duidt dit op succesvolle publieke aangelegenheden.

In spirituele zin kan het theater in je droom het leven zelf vertegenwoordigen dat soms heel erg op een schouwspel lijkt. Misschien ben je bezig om een nieuwe rol te spelen in je dagelijkse leven of misschien vervullen de diverse personages uit je droomtheater aspecten van jezelf. Als je zelf meespeelt in het theaterstuk dan moet je bewustzijn je optreden bekritiseren en beoordelen of je wel de juiste rol kreeg toebedeeld.

 

Tuin

Een droom over een tuin kan zo’n complexe droom zijn dat je best veel interpreteerwerk zal hebben om je droom te kunnen ontleden. Je tuin kan zoveel meer symboolwoorden bevatten die ook van belang zijn en die je dus alle mogelijke kanten kunnen opsturen. Bijvoorbeeld landschap, bloem, boom, fontein, beekje …
Dromen over een tuin kunnen je wijzen op de groei van sommige aspecten in je leven of ze kunnen vertegenwoordigen wat je zelf graag in jezelf zou willen ontwikkelen. Een tuin staat symbool voor je innerlijke leven en de aspecten in jezelf waar je volledig achterstaat.

De staat van de tuin in je droom kan wijzen op de toestand van je geest op dit moment. Stond de tuin volop in bloei of was hij overwoekerd door onkruid of verwilderd? Alles alles mooi in bloei staat, vruchtbaar is en groeit dan duidt dit op je levensvreugde en je bloeiende liefdes – en familieleven.
Lagen de paden er mooi bij of zagen ze er onverzorgd of gebarsten uit? Soms ziet het pad dat je volgt in je droom er vertrouwd uit, dan weer windt het zich een weg onder donkere bomen door en leidt het je het onheilspellende struikgewas in. Was er iemand bij je in de droom die je het pad opstuurt of volg je een vals spoor? Een veelbelovende laan in je droom kan plots geblokkeerd worden door een muur, afgesloten zijn door een poort of een deur. Dit wil jou er voor waarschuwen dat je in je dagelijkse leven altijd zou moeten proberen om te zien wat er achter de volgende bocht op jou ligt te wachten, hoe comfortabel en vol vertrouwen je ook door het leven gaat.

Een paradijselijke tuin wil je aanmoedigen om wat spirituele ontspanning te nemen.

Als de aandacht in je droom echt naar de tuin zelf uitgaat dan staat dit symbool voor je karakter of je potentieel, de mogelijkheden die nog voor je liggen in het leven. Ga eens na welk gebied van je dagelijkse leven de tuin vertegenwoordigt. Misschien wil een onverzorgde tuin in je droom je er wel op wijzen dat je beter voor jezelf moet zorgen?

Als je een tuin vol fruit of groenten ziet in je droom dan wijst dit op het feit dat je harde werk en toewijding uiteindelijk zijn vruchten zal afwerpen. Verder staat zo’n tuin symbool voor innerlijke groei, stabiliteit en potentieel. De droom vertelt je dat je een nieuwe vaardigheid zou moeten ontwikkelen of je persoonlijke en spirituele groei zou moeten stimuleren.
Bij het zien van een boomgaard specifiek zal je de vruchten plukken van vergaarde kennis.

Een bloementuin in je droom zien, vertegenwoordigt liefde, comfort, huiselijk geluk en rust. Probeer wat meer te zorgen voor andere mensen.
Als je droomtuin vol bloemen en frisse groene bomen staat dan voorspelt dit ware liefde en een fijn huis in een mooie omgeving.

Als de tuin aan het doodbloeien is dan moet je dringend stappen ondernemen om je onderneming(en) veilig te stellen.

Als je een schrale, door onkruid overwoekerde tuin in je droom ziet dan suggereert dit dat je jouw spirituele behoeften verwaarloosd hebt.

Als de tuin in je droom omheind of ommuurd is en dus een smalle ingang bezit, dan wijst dit erop dat je niet graag in je binnenste laat kijken.

In erotische dromen van mannen symboliseert de tuin het lichaam van de vrouw, het verloren paradijs, zoals de hof van Eden, die teruggevonden moet worden.

Op seksueel vlak in het algemeen is een tuin vaak het symbool van de vrouwelijke onstuimigheid die gecultiveerd zou moeten worden om wat orde te scheppen. Zo kan een omsloten tuin ook maagdelijkheid voorstellen.

De droomverklaarders bij de Oude Egyptenaren geloofden dat als je in je droom door een mooie tuin wandelde, dat dit betekende dat jij je leven op een volmaakte manier georganiseerd had.

Tunnel

Als je droomt dat je een tunnel ingaat / inrijdt dan schrik je ook in je droom van de plotselinge duisternis waarin je terechtkomt. Deze droom fungeert als een slecht voorteken en voorspelt je een periode van zwakte en angst of mislukkingen wat de liefde of je zaken betreft. Gelukkig is deze slechte periode normaalgezien van korte duur en als je die tunnel uitraakt in je dagelijkse leven, kom je vanzelf weer in het licht terecht.

Als je een tunnel ziet instorten in je droom dan wijst dit op verraad en mislukkingen.

Als iets de tunnel blokkeert in je droomt dan staan bepaalde slechte ervaringen of angsten je vooruitgang in de weg in je wakkere leven.

Als je droomt dat je in een trein zit en een tunnel binnenrijdt, dan wordt dit vaak als een symbool van de geslachtsgemeenschap beschouwd. Wie zat er naast je op de trein?

Als je een trein op je ziet afkomen door een tunnel in je droom dan voorspelt dit een carrièreswitch.

Op spiritueel gebied kan een tunnel staan voor de dingen in je onderbewustzijn die je onaangeraakt hebt gelaten. Misschien moet je in de diepte van je onderbewustzijn afdalen en ze toch eens goed onderzoeken. Verder kan een tunnel ook het proces van de geboorte symboliseren.

 

Turnzaal

Als je droomt dat jij je in een turnzaal bevindt, dan duidt dit erop dat je wat je geleerd hebt moet toepassen en integreren in je dagelijkse leven.

Vallei

Als je droomt over een vallei dan kan die overvloed, vruchtbaarheid, veiligheid, comfort, het beschermende en vrouwelijke in jezelf symboliseren. De droom kan eveneens betekenen dat je met beide voeten op de grond staat.

Als je droomt dat je in een vallei afdaalt of door een vallei wandelt, dan staat dit voor je problemen met het sterven en de dood (de doodsvallei). (Vergeet in dit geval niet dat je eigen onbewuste angst hier aan het werk is en je kan die angst overwinnen als je echt wilt.) Die dood kan evenzeer symbolisch bedoeld zijn als iets in je leven afronden, ergens een einde aan maken. Ook kan de droom de ontberingen en de strijd in je leven vertegenwoordigen die je moet doorspartelen om de spirituele verlichting te kunnen bereiken. Verder kan afdalen in een vallei hetzelfde betekenen als de trap aflopen, namelijk dat je afdaalt in je onderbewustzijn en de onbekende delen van jezelf verkent. Naargelang wat je daar tegenkomt kan jij je ofwel depressief of somber gaan voelen in je wakkere leven of daarentegen juist een hernieuwde levenskracht en productiviteit aanboren.

Als je droomt dat je een vallei verlaat dan laat je in je wakkere toestand een periode achter je waarin jij je in jezelf terugtrok. Je wil weer op een normale en goede manier functioneren in de wereld.

Als je in je droom een uitzicht hebt over groene, sappige valleien waar lieflijke riviertjes door stromen dan toont deze droom je dat jou een wonderlijke verandering te wachten staat die je veel vrede en geluk zal brengen.

Als je droomt over een kale, dorre of moerasachtige vallei dan duidt dit op verliezen en tegenslagen die in je dagelijkse leven zullen opduiken. Neem maatregelen om je bezittingen te beschermen.

 

Veld

Als je droomt dat jij je op een veld bevindt dan kan de droom je aan je verplichtingen in je dagelijkse leven herinneren. Ook kan een veld in je droom wijzen op je ‘veld’ van bezigheden in je wakkere staat. Probeer open te staan voor een groot veld van interesses, een grotere ruimte waarin je dingen kan bereiken in je leven. Probeer wat meer terug te gaan naar dat wat natuurlijk of praktisch van aard is, wat meer terug te gaan naar de basis van de dingen. Zo kan je er ook in spirituele zin op vooruitgaan.

Als het veld in je droom groen en vruchtbaar is dan staat het symbool voor geluk, overvloed, vruchtbaarheid, verbondenheid met de natuurkrachten, vrijheid, kalmte en evenwicht. Misschien maak je zelfs een periode van persoonlijke groei mee. Verder kan deze droom ook je liefde voor de natuur vertegenwoordigen.

Als je daarentegen over een kaal en onvruchtbaar veld droomt dan wijst dit op negativiteit, gemis en uitgedoofde vooruitzichten.

Als je over een pas omgeploegd veld droomt of over een veld waarop er gewassen groeien dan betekent dit dat er jou groei, het snelle verwerven van rijkdom en een eervolle vooruitgang in je dagelijkse leven te wachten staan.

Als je over een veld droomt waarvan de gewassen reeds geoogst zijn of waarvan de aarde hard is geworden dan word je er aan herinnerd dat je enkel door noeste arbeid vooruitgang kan boeken in het leven. Ook kan deze droom wijzen op bepaalde risico’s op tegenspoed die je zelf in het leven hebt geroepen.

Als je vol geestdrift op het veld werkt in je droom dan zal jij je doel in de liefde bereiken.

 

Voetpad

Als je droomt dat je op een voetpad wandelt, dan symboliseert dit je gestage vooruitgang en richting in het leven. Misschien ga je zelfs een nieuwe weg op in je leven?

Als het voetpad barsten en scheuren vertoont, dan duidt dit op kleine, tijdelijke tegenslagen die jou ervan weerhouden om je bestemming te bereiken. Wellicht is het interessant om de dingen eens wat anders aan te pakken in je dagelijkse leven en zo van koers te veranderen.

Vuurtoren

Als je een vuurtoren ziet in je droom dan kan die er op wijzen dat je een soort van gids, een baken zoekt om je naar ‘veiliger vaarwateren’ te voeren tijdens periodes van onrust en tegenspoed in je dagelijkse leven. Het grote licht dat je leidt is als een soort wegwijzer op je levensweg en moet altijd gezien worden als een symbool dat een positief licht werpt op de dingen.
Ook kan een vuurtoren je in je droom waarschuwen voor emotionele problemen. Als jij je op het land bevindt, dan liggen die problemen in de toekomst; bevind jij je op zee, dan moet je er voor oppassen dat je geen problemen negeert waardoor je misverstanden voor jezelf zal creëren.

In spirituele zin kan een vuurtoren de juiste weg die leidt naar de vervulling van je spirituele doel verlichten

Weide

Aangezien een weide een soort van kruising is tussen een natuurlijke wildernis en een gecultiveerde tuin is het een interessant archetypisch droomsymbool. Vaak wordt daarmee een soort van veiligheid, vrede en een verlangen naar een meer simpel en onschuldig leven gesymboliseerd. Ook kan een weide wijzen op blije herenigingen en een mooie toekomst.

Als je droomt dat je over een bloeiende weide loopt dan wijst dit erop dat je leven momenteel fijn en zonnig verloopt.

Volgens de Babylonische droomonderzoekers kies je voor de snelste weg naar succes als je in je droom over een weide loopt.

Als er dieren grazen op de weide in je droom dan wijst dit op de omvang van je gedachten, op je driftleven dat door niets of niemand wordt verstoord.

Als de dieren uit je droomweide gedreven worden dan betekent dit dat jij je in je wakkere leven aan de wensen van anderen dient te onderwerpen, je staat als het ware onder een soort van psychische dwang.

Werkplaats

Als je droomt over een werkplaats dan symboliseert die de ontwikkeling van je vaardigheden, je praktische ervaringen en je kennis, het deel van jezelf dat gunstige projecten opstart die je voordelen zullen opleveren (al dan niet financieel). Misschien probeer jij je talenten te ontdekken in wakkere toestand.

In een meer negatieve betekenis kan een droom over een werkplaats voorspellen dat je sluwe listen zult gebruiken om je vijanden te slim af te zijn.

Als je aarzelt om de werktuigen uit je droomwerkplaats te gebruiken dan kan dit duiden op een gebrek aan zelfvertrouwen in je dagelijkse leven. Als er daar belangrijke werktuigen ontbreken dan zul je meer ervaring moeten opdoen op een bepaald gebied.

Wijngaard

Als je droomt over een wijngaard dan kan dit duiden op vruchtbaarheid, groei (o.a. van spirituele aard), positieve verwachtingen en een veelbelovende liefdesrelatie. Eveneens kunnen de vruchten van je harde arbeid en levenservaringen gesymboliseerd worden.

Als je in je droom een wijngaard bezoekt die slecht onderhouden is en slecht ruikt, wijst dit er op dat teleurstellingen je positieve verwachtingen zullen overschaduwen.

Wijnkelder

Als je droomt dat jij je in een wijnkelder bevindt dan verwijst dit naar zowel je positieve als negatieve ervaringen uit je verleden. Verder kan dit droomsymbool ook terugslaan op een bedrieger uit je nabije omgeving.

Winkel

Als je droomt over een winkel dan duidt dit op de dingen die je wil in je dagelijkse leven of de dingen of personen waarvan je denkt ze nodig te hebben. Ben je misschien op zoek naar een mogelijke partner, een goede vriend, een nieuwe job of een huis? Probeer je te herinneren wat er precies verkocht werd in je droomwinkel. Als je de winkel kent, dan weet je goed wat je wil van het leven. Als de winkel je onbekend is dan moet je misschien eens diep nadenken over wat je werkelijk verlangt van het leven. Een supermarkt wijst er op dat je een keuze moet maken. Je bent misschien een besluiteloos iemand overdag?
Ook kan dromen over een winkel gevuld met winkelwaren voorspoed en vooruitgang voorspellen.
In spirituele zin heeft een winkel dezelfde betekenis als een markt.

Als je droomt over een lege winkel dan duidt dit op mislukte inspanningen en ruzies.

Als je droomt dat je winkel in brand staat dan is dit een teken van hernieuwde activiteiten op zakelijk vlak of van een hervonden plezier.

Als je droomt dat je een winkel gewoon voorbijloopt, dan vertegenwoordigt dit een gemiste kans in je werkelijke leven.

Als je droomt dat je de eigenaar van de winkel bent dan kan dit in negatieve zin betekenen dat jij jezelf te koop aanbiedt in je dagelijkse leven en dat de anderen de spot met je drijven. Verder kan het ook duiden op het feit dat sommige mensen te afhankelijk van je zijn. Slechts af en toe kan deze droom in positieve zin betekenen dat er jou financiële voordelen te wachten staan.

Winkelcentrum

Als je droomt dat je in een winkelcentrum rondloopt dan vertegenwoordigt deze droom je pogingen om een goede indruk op iemand te maken. Verder staat een winkelcentrum ook symbool voor het materiële en de drang om bij te blijven met rages, trends en de nieuwste technologie.

Woestijn

De woestijn staat symbool voor hopeloosheid, eenzaamheid, de verlatenheid die ons ondanks mogelijke contacten kwelt. Het woestijnlandschap is dan een metafoor voor jouw gevoel van verlaten te zijn door iedereen. Misschien word je reputatie zelfs door iemand oneer aangedaan?

Wanneer je in je droom een tocht of rit door de woestijn maakt, wijst dit aan dat je jouw doel enkel kan bereiken na onbeschrijflijke krachtsinspanningen of ontberingen.

Eveneens kan de woestijn een symbool zijn voor een verlies of tegenslag.

Woud

Als je droomt dat jij je in een woud bevindt dan vertegenwoordigt dit droomsymbool verjonging, de lente, vruchtbaarheid en leven. Daarnaast kan een woud ook staan voor het onbewuste en onbekende. Misschien ontdek jij je instinctieve aard. Verder kan een droomwoud voor een natuurlijke verandering staan wat je zaken of projecten betreft.

Als je een groen woud ziet in je droom dan zal een situatie in goede zin veranderen in je dagelijkse leven.

Als je een stervend of een verdroogd woud ziet in je droom dan suggereert dit dat je een bepaalde situatie in je dagelijkse leven nog moet aanpakken en oplossen. Of misschien word je overweldigd door een bepaald probleem of zal een bepaalde situatie rampzalig uitpakken.

Als je droomt over een woud dat in brand staat dan betekent dit dat je plannen klaar zijn om uitgevoerd te worden. Er staat er je dan welvaart te wachten.

Als je droomt over een woud met witte bomen dan kan dit wijzen op het begin van een nieuwe, positieve levensfase.

Ziekenhuis

Als je droomt dat je zelf als patiënt in het ziekenhuis ligt dan symboliseert dit je behoefte om je fysieke of mentale gezondheid te verbeteren of te genezen van een bepaalde aandoening. Je wilt terug in het alledaagse ritme komen. Misschien werd je aan een besmettelijke ziekte blootgesteld en heb je ze ook opgelopen? Of heb jij jezelf pijn gedaan of heeft iemand anders jou gekwetst? Als je psychische zorgen of problemen hebt, heb je waarschijnlijk hulp van buitenaf nodig als je over een ziekenhuis droomt. Je verlangt ernaar om mentaal een soort van overgangsperiode te scheppen tussen een slechte periode vol mislukkingen en een periode van nieuwe wilskracht, moed en een positievere houding.
Als jij je gewoon in het ziekenhuis bevindt in je droom en er niet als patiënt bent opgenomen, dan ben je waarschijnlijk ontsnapt aan een besmettelijke ziekte.
De droom kan ook betekenen dat je bang bent om de controle over je lichaam te verliezen of dat je juist de controle over je eigen lichaam opgeeft.

Als je droomt dat je een vriend gaat bezoeken in het ziekenhuis dan betekent dit ofwel dat je slecht nieuws verwacht over hem of haar ofwel dat je beseft dat er een deel van jezelf ziek is of dat je sukkelt met een bepaald ongemak. Besteed daar wat meer aandacht aan in wakkere toestand.

Als je droomt dat je in een ziekenhuis op de diagnose van de dokter wacht of op de uitslag van een operatie dan staat er jou in je wakkere leven een ingrijpende belevenis te wachten. De diagnose kan jou vertellen waardoor je precies psychisch in de war bent geraakt. Let zeker ook op de precieze verdieping waarop je ziekenhuiskamer zich bevindt omdat die jou wat meer kan vertellen over je fysieke gebreken of psychische storingen.

Als je droomt dat je zelf een dokter in een ziekenhuis bent dan verwijst deze droom naar het feit dat je een soort van ondersteunende rol speelt voor iemand in je wakkere leven.

Naargelang je positief of negatief ingesteld bent ten opzichte van ziekenhuizen kan dit droomsymbool beschermend of bedreigend op je overkomen. Als je een ziekenhuis als een veilige plek ziet dan toont de droom je dat jij jezelf zou moeten toevertrouwen aan de goede zorgen van anderen. Als je een ziekenhuis ziet als een bedreigende plek, een plek waar je kwetsbaar bent, dan moet je bepaalde dingen kunnen loslaten in je dagelijkse leven en je af en toe overleveren aan de genade van anderen, toestaan dat anderen je helpen zodat een vervelende of slechte situatie kan verbeteren.

Zoo

Als je droomt dat jij je in een zoo bevindt, kan dit er op wijzen dat jij je natuurlijke driften en instincten beter zou moeten leren begrijpen. Je zou er ook niet te vaak aan mogen toegeven in je wakkere leven en je zou moeten beseffen welk gepast gedrag wordt vereist in welke situatie. Daar willen de opgesloten dieren je aan herinneren. Probeer sommige situaties een beetje objectiever te benaderen. Eveneens kan een dierentuin onze drang symboliseren om naar een eenvoudiger leven terug te keren.
Ook kan een zoo symbool staan voor het verlies van je vrijheid. Voel jij je opgesloten in je dagelijkse leven en zou je graag uitbreken? Of voelde jij je (als je een opgesloten dier was in je droom) juist veilig achter de tralies van de zoo? Herinnerden de dieren je aan je eigen karaktertrekken die uit zouden moeten breken of juist veilig achter slot en grendel gehouden zouden moeten worden?
Verder kan een zoo in je droom jou er ook op wijzen dat je talenten en capaciteiten onopgemerkt blijven. Je zit op dat vlak ‘opgesloten’, je raakt niet vooruit in je leven.

Als jij je er in de droom van bewust was dat je geobserveerd werd net zoals de dieren in de zoo, dan kan dit duiden op het feit dat je (bijvoorbeeld in je werksituatie) geobserveerd wordt in je wakkere leven.

Als de zoo in je droom zich uitspreidt over een mooi en weelderig park, dan is dit een teken voor je groeiende succes in de maatschappij.

Bron: http://droomboom.be/droomthemas_plaatsen.html

Droomsymbool: Tanden


DROOMSYMBOOL: TANDEN
Soms kunnen we dromen over tanden, meestal zijn dat ook angstige dromen die eigenlijk geen angst behoeft te hebben. Daarom leg ik een aantal betekenissen weer die met tanden of kiezen te maken heeft.

Met de tanden vermalen we dagelijks ons voedsel, tenminste we bijten in het voedsel en de kiezen vermalen alles fijn. Het is symbolisch niet alleen het eten dat verteerd moet worden, ook geestelijk of psychologisch voedsel dat we tot ons genomen hebben, moet vermalen worden.

Een andere uitleg kan weergeven dat je geen kracht hebt, je krachteloos of machteloos voelt, stress ervaart en aan je slechte gewoontes aandacht moet schenken.

Bijten is een ondergronds agressiviteit, het honger gevoel naar voedsel en overheerst en worden de tanden als een hongerige leeuw in voedsel gezet. Zo is het ook met emoties en gevoelens, men kan zich erin vastbijten.
Tanden en kiezen zitten in een mond die ook kan praten, dus kunnen tanden ook symboliseren hoe je communiceert en praat. Zo kun je gaatjes in een tand of kies hebben door slecht of negatief praten over anderen. Denk ook eens aan het gezegde ‘’Praatjes vullen geen gaatjes’’..

Zo kun je in een machtstrijd verwikkeld zijn met iemand wanneer je droomt dat je gebeten wordt door een persoon of een dier. Ook kan het een gevoel van een ‘’gebeten hond’’ zijn omdat je een bepaalde situatie niet de baas bent. Tevens zou het kunnen duiden op iets terug willen draaien wat niet meer terug gedraaid kan worden.

Wanneer jij of iemand anders slagtanden heeft, dan heb je iets gezegd waarmee je anderen hebt gekwetst.

Zo duiden mooie witte tanden op een gezonde communicatie in het leven, maar ook op succes en geluk.

Dromen dat je je tanden en/of kiezen verliest is angstig voor de dromer dat zelfs kan ontaarden in een ware nachtmerrie. Wie weleens deze soort dromen heeft, hoeft zich geen zorgen te maken want niets is minder waar. Tanden en/of kiezen verliezen is verlies en gebrek aan energie, je kan je futloos voelen zonder kracht, maar ook machteloos in een situatie die je niet de baas bent. Ook kan het betekenen dat je slechte of negatieve gewoontes, stress, problemen en emoties moet overwinnen door ze te uiten. Wat ook niet vergeten mag worden, tanden geven ook je zelfbeeld aan, ben je bang je zelfbeeld te verliezen..

Kiezen die loszitten en je uitspuugt, symboliseert dat je heel wat voor je kiezen heb gekregen in het leven. Je hebt het gevoel van onvermogen om iets te laten slagen.

Grijze of rottende tanden duiden op een slechte gezondheid. Deze soort dromen geven aan om naar de dokter te gaan omdat je eventueel een gezondheidsproblemen kan hebben.

Het trekken van tanden en kiezen weergeeft dat je bewust bent geworden van slechte of negatieve gewoonten en deze plaats moet gaan maken voor nieuwe energie of mogelijkheden. Wanneer je getrokken tanden en kiezen bewaart geeft aan dat je je slechte of negatieve gewoonten nog niet los kan laten en vast houdt.

De tandarts die ook angst mee kan brengen in dromen duidt alleen aan dat je ergens tegenop ziet en door de zure appel heen moet bijten.

Wanneer je je tanden poets, dan heb je veel inspanning nodig van jouw kant om iets te behouden wat je veel waard is. Ruim de obstakels op die in de weg zitten en maak schoon schip.

Nog een schrikbeeld in dromen, houten tanden, weergeeft dat je je apathisch en emotieloos kunt voelen. Je kunt hierbij het gevoel hebben om op de automatische piloot te leven. Denk goed na over dingen zonder jezelf aan te stellen.

Dat je een kunstgebit in je mond heb in je droom terwijl je nog je eigen tanden bezit…ben je wel eerlijk genoeg tegen jezelf en anderen? Betekent tevens dat je valse drijfveren heb. Durf eerlijk naar jezelf te kijken..

Bron: Marianne

Droomsymbool: Haren


Dromen over haren komt niet zo veel voor, toch zijn er dromen waarin je eigen haar of die van anderen in voorkomen. Wanneer de droom enkel alleen over haren gaan, kan men inzichten vinden in onderstaande symbolen.

Haren zijn het symbool van persoonlijke krachten. Volgens Freud hebben haren een seksuele betekenis en staat het voor potentie of het ontbreken daarvan. Artemidoros was er van overtuigt dat kaal worden betekende dat de dromer in het waakbestaan te maken zou krijgen met verlies van vrienden, familie of bezittingen. Een weelderige haardos zou een toename daarvan symboliseren. Volgens andere uitleggers symboliseren haren kennis, psychische energie, maar ook nu weer materiële waarden. Verlies van haar zou dus verlies, vernedering en mislukkingen betekenen. Volgens oude mythologiën zouden haren magische krachten herbergen, wie dus lang en sterk haar heeft zou veel magische krachten bezitten. Wie over haren droomt zou zijn geestelijke houding tegenover zichzelf en anderen in orde moeten brengen. Het is belangrijk te onthouden of het om dun, dik, verzorgd of onverzorgd haar gaat. Ook de kleur en de lengte zijn van belang.

Betekenis haren:

Het haar vertelt heel veel: over je persoonlijkheid en je voorkomen; de manier van haardracht is dan ook heel belangrijk; zit je haar netjes gekamd of geklit, heb je kort haar of juist lang, dit vertelt hoe je je op dit moment voelt.

Lang haar staat voor innerlijke kracht en schoonheid.

Haarkleur:

 Deze haarkleuren symboliseren deze betekenissen wanneer het niet je eigen kleur haar is.

Wanneer je droomt dat je haar wit wordt, dan ben je, je oude ideeën ontgroeid.

Je bent er klaar voor om nieuwe dingen te leren. Blond haar in je droom terwijl je in het echt niet blond bent, dan duidt dit voor echte vriendschap of je vriendelijke persoonlijkheid. Een brunette staat voor een loyale persoonlijkheid.. Rood haar symboliseert veranderingen., maar ook een vurig karakter. Krullend haar (zeker als het lang is) staat voor verleiding.

Grijs haar is een symbool van wijsheid en inzicht. Je heb wijsheid en inzichten verworven.

Kort haar symboliseert dat je je innerlijke kracht inkort en niet optimaal gebruikt. Als je ziet dat je haar uitvalt, dan dien je goed voor jezelf te zorgen.

Wees hierin niet afhankelijk van anderen. Verzorg jezelf goed.

Haren algemeen:

Wanneer je je haren wast, dan heb je een andere houding nodig ten opzichte van een situatie of relatie. Trekt er iemand aan je haar, dan probeert die persoon op een bepaalde manier contact met je te maken of vraagt aandacht aan je. Dit staat ook voor sympathie en bescherming. Laat je extensies zetten, dan staat dit voor valse indrukken. Je neemt de ideeën en meningen van anderen over en doet net alsof ze van jezelf zijn. Wees trouw aan je eigen overtuigingen en denk zelf na.

Ga je je haar kammen, suggereert dat je behoefte om te organiseren en sorteren van je gedachten.

Knippen:

Knip je je eigen haar, dan heb je een gevoel dat je je kracht en zelfvertrouwen verliest. Ook kun je het gevoel hebben dat je jezelf probeert te onderdrukken. Het kan ook duiden dat je je denken een andere vorm geeft en een negatieve houding of negatieve gewoontes loslaat. Een andere uitleg is dat je een deel van je persoonlijkheid, gevoel, ideeën, mogelijkheden of karakter bent verloren. Knip je iemands haar in je droom, dan dring je je mening op aan anderen.

Haarassescoires

Gebruik je een haarborstel in je droom, dan dien je een situatie in je leven onder ogen te zien. Doe je dit niet, dan kan de situatie uit de hand lopen.

Droomde je dat je een klem in je haar deed, dan evalueer je een nieuw idee, kijk op iets of manier van denken. Je kunt de manier waarop je omgaat met je zelfbeeld en voorkomen aan het veranderen zijn.

Een haarlint, dan probeer je jezelf mooier voor te doen dan je bent. Deze droom kan ook betekenen dat je nu je innerlijke kracht omarmt.

Verven:

Als je in je droom je haar verft, dan laat je je leiden door je ijdelheid in plaats van je gezond verstand. Je wilt een ander zelfbeeld. Probeer een verstandige beslissing te maken. Verfde je je haar zwart, dan staat dit voor verdriet van voorbijgaande aard die samenhangt met je beslissing om een persoonlijke relatie te beëindigen omdat deze niet goed meer voor je was. Blondeerde je je haar, wees dan niet te flirterig.

Kammen:

Doe je je haar in een paardenstaart, dan bundel je je innerlijke krachten met iemand of je focust je energie op iets.

Kam of borstel je je haar, dan vertelt je dit dat je nieuwe ideeën en zienswijze aan het onderzoeken en evalueren bent. Je bent dingen op een rijtje aan het zetten in een situatie. Een andere uitleg is de bewustwording van je seksualiteit, mannelijke en vrouwelijke kracht.

Ruik je aan je haar het je over seksuele aantrekkingskracht, veranderingen, opwinding en behoefte aan seksuele stimulatie.

Raakt iemand je haar aan, vertelt het je dat je iemand op spiritueel-, ziels- en/of geliefden niveau probeert te bereiken. Verlangen naar geborgenheid, moederlijke of vaderlijke liefde zijn op dit moment belangrijk in je leven.

Vlechten

Als je droomt dat je haar in vlechten doet, vertegenwoordigt je nette en ordelijke manier van denken. Het symboliseert de vastberadenheid en een sterke mentaliteit.

Kaalheid

Zien dat je kaal wordt, vertelt je over een gebrek een zelfvertrouwen en zorgen over het ouder worden van je lichaam en geest. Een andere uitleg is dat kaalheid ook voor bescheidenheid, puurheid en persoonlijke opoffering staat. Een alternatieve uitleg is dat kaalheid staat voor het goed kunnen ontvangen van boodschappen uit het hiernamaals.

Kaalscheren betekent het verwijderen van oude emoties en het loslaten van negatieve eigenschappen of een negatieve spiraal.

Marianne