Meester -en drievoudige getallen


 

 

Een van de verschijnselen die zich in deze tijd voordoen om ons erop attent te maken dat wij leven met Spirit, een manier die onze gidsen en leraren gebruiken om ons bewust te maken van de energieën en de betekenis van getallen, is het verschijnen van 3 of meer dezelfde cijfers achter elkaar. Veel mensen worden geconfronteerd met cijfercombinaties als 11:11, maar ook met combinaties als 444.

 

Meester getallen en drievoudige getallen (over 11:11 enzo)

 

Meestergetallen

De planeet Aarde is een constructie van een matrix bijna geheel gebaseerd op getallen. De andere twee factoren in deze constructie zijn geluid en licht, welke uitgezonden worden door getallen in variërende combinaties. Getallen hebben een oneindige rol gespeeld in de ontwikkeling van alle evolutionaire systemen. Er zijn geen absoluten omdat er oneindige numerieke combinaties zijn. Wanneer iemand begrensd wordt door een absolute wordt de mogelijkheid voor groei tenietgedaan.

Je leven is gebaseerd op een matrix van numerieke systemen. Het beweegt zich in eindeloze patronen van licht en pulsering die opgewekt zijn door de nummers van de matrix. Je leven, net zoals het leven op de planeet, heeft de mogelijkheid voor oneindige evolutionaire groei. Daarom kan een bewustzijn van numerologie belangrijk zijn om je te helpen je levensreis te begrijpen en bewust te creëren.
Gedurende duizenden jaren hebben de mensen begrepen hoe de sterren hun leven beïnvloedden, misschien niet herkennend dat astrologie gebaseerd is op numerieke vergelijkingen. Nu kun je de schoonheid zien van hoe de numerologie je leven beïnvloedt op dagelijkse basis.
De Tien Principes van Bewuste Creatie die in dit boek besproken worden kunnen ook bekeken worden in termen van numerologie, of specifieker, de numerologie voortgebracht door Meester Kirael. Het Principe van Waarheid, bijvoorbeeld, is de eerste van de Tien Principes en toegewezen in de numerieke waarde van 1. In Kirael’s numerologie is 1 je verbinding naar het Schepper Licht. Het Principe van Klaarheid is een “4″, het getal verbonden met gedachten en gedachtenprocessen.
Je kunt Kirael’s numerologie ook gebruiken om je bewustzijn te verhogen van de energieën die elke dag doorstromen. Neem bijvoorbeeld de datum 23 november: de maand is een 11 en de dag is een 23. Wannneer je alle getallen apart optelt kom je tot een numerieke waarde voor de dag: 1+1+2+3=7. Zeven vertegenwoordigt de energie van “transitie”. Dus op deze “7″ dag kan het behulpzaam zijn om bewust te zijn van transities die in je leven gebeuren of hoe bepaalde activiteiten, projecten of relaties in een staat van transitie zijn.

(Nota: als de optelling van een maand en een dag een dubbel getal oplevert, tel ze dan gewoon samen om aan de numerieke wortelwaarde van die datum te komen. Bijvoorbeeld, 24 juni levert 6+2+7=15 op. De optelling van deze twee getallen levert een “6″ dag op: 1+5=6, het nummer van “meesterschap.” ) Je kunt dit systeem ook toepassen voor het jaar; 2003 bijvoorbeeld, is een “5″ jaar of het jaar van liefde. Door Kirael’s numerologie elke dag te gebruiken zul je ondervinden hoe een eenvoudig begrip van de energie van getallen je kan begeleiden in het maken van nieuwe, bewuste keuzes in je leven. Je leven zal in harmonie met het universum evolueren.
Hier is een korte samenvatting van Kirael’ numerologische verbanden:
1 — God Schepper – Het getal een biedt een gelegendheid om zich met het Schepper Licht binnen jezelf te verbinden en te weten dat er iets volledig nieuw gaat beginnen. Het is interessant dat in de numerologie dit getal altijd een negen opvolgt, of “voltooing”.
2 — Evenwicht – Het getal twee herinnert je eraan dat de drie-dimensionele wereld waarin we leven gebaseerd is op dualiteit en dat yin/yang situaties overal rondom ons heen zijn. In dit geval is het best dat je kijkt waar je in het leven staat en je gedachten naar een hoger, evenwichtig “drie-eenheid” niveau van begrip.
3 — Drie-eenheid – Sta jezelf toe geleid te worden door de drie-eenheid van Waarheid, Vertrouwen en Passie wanneer een getal drie is. Liefde, de ene kracht in de Creatie dat geen tegengestelde heeft, wordt gecreëerd en bewaard in deze drie-eenheid, dus misschien zul je deze essentie binnen je voelen ontwaken. Iets schitterend en mooi gaat plaatsvinden in je leven.
4 — Gedachte – Vier verwijst naar de energie van gedachte. Wanneer een getal vier is, wees dan heel bewust van je gedachteprocessen. Houd je gedachten extreem positief omdat ze in de wereld van gedachten snel gemanifesteerd kunnen worden in elke richting.
5 — Liefde — Vijf is het getal van de onvoorwaardelijke Liefde van de Schepper. Wanneer het getal vijf is, kijk dan naar alles rondom je dat resoneert met liefde en maak er nuttig gebruik van. Wees verliefd en voel de liefde je omringen. Wanneer je liefde kiest als de fundering van elke beslissing, komt alles in licht tot perfectie.
6 — Meesterschap – Het getal zes herinnert je eraan dat je de controle hebt over je leven. Gebruik deze gelegenheid om je op meesterschap te concentreren. Voltooi alle lessen en laat niets onafgewerkt. Maak als meester van je eigen leven beslissingen die je toestaan op te stijgen naar nieuwe niveaus van bewust bewustzijn.
7 — Transitie — Het getal zeven biedt je de mogelijkheid voor transitie en verandering. Je kun dit gelijktijdig op verschillende niveaus ervaren en van het ene niveau naar het andere bewegen. Je ben in de stroom van verandering en transformatie.
8 — Oneindigheid — Het getal acht betekent dat het heden wordt ervaren in twee realiteiten tegelijk, zoals in de oneindige lus. Je staat gelijktijdig in verbinding met zowel spirit (niet-fysisch) en matrix (fysisch) energieën. Als je in het centrum van de lus blijft en uitkijkt in beide richtingen ben je op een goede plaats.
9 — Voltooiing – Negen wijst erop dat voltooiing voorhanden is en dat het tijd is om verder te gaan. Herken dat je de keuze hebt om alles af te werken wat je wilt in je leven. De schoonheid van een voltooiing is dat het altijd weer leidt naar een nieuw begin met het getal één.

 

 

Drievoudige getallen

Nu, er is een korte uitleg over de getallenreeks die de engelen gebruiken om met ons te communiceren:
Wanneer je de getallenreeks 111 of 1111 ziet upduiken is het een groot teken van een gouden kans. Beide reeksen betekenen dat zich een “doorgang” geopend heeft waarin je intenties en doelen zich uiterst snel zullen manifesteren. De Engelen hebben mij geleerd me op mijn gedachten en intenties te concentreren wanneer ik 111 of 1111 zie, het is bijna zoals een wens maken wanneer je een taart met kaarsen wordt gepresenteerd. Bovendien kun je opmerken dat er 1-en opduiken naast andere getallen. De andere getallen betekenen ook iets. Elke keer wanneer je het getal “4″ naast 1-en ziet staan is het een teken dat de Engelen je proberen te helpen je hartenwens te manifesteren. Bijvoorbeeld, 114, 411, etc. Vier enen – 1111 – wat samengeteld “4″ maakt betekent dat de engelen willen dat je hen vraagt om mee betrokken te worden met de manifestatie, vooral wanneer de manifestatie deeluitmaakt van je levensdoel of dienstbaar zijn aan de wereld.
1-en naast 7-en betekent dat je groot geluk zult ervaren, synchroniciteit of wat sommige mensen “veel geluk” zouden noemen dat je zal leiden om je hartenwens te manifesteren. Een “9″ naast de 1-en betekent dat je doel bijna voltooid is en/of dat je aan het einde van een fase in je leven gekomen bent (een deur die sluit en een andere gaat open). Een “3″ naast de 1-en vraagt je om je doelen en verlangens aan Spirit over te dragen en om begeleiding te vragen over wat te manifesteren.
De Engelen trachten ons antwoorden en begeleiding te geven op zoveel manieren, en wanneer ze onze aandacht vragen met getallenreeksen is het een echt teken van hun liefde en kracht. Hoe meer je deze tekens opmerkt, hoe frequenter ze in je leven zullen opduiken. Eens je de betekenis van de tekens kent en eens je accepteert dat ze geen toevalligheden zijn maar doelbewuste gebeurtenissen, zul je zelfs van hechtere communicaties met je engelen genieten.

 

Bron: Nieuwetijdskind

Dubbele of drievoudige getallen komen steeds meer op ons pad, ook openbaart het getal 444 van de engelen steeds meer, sommige engelen coaches geven inwijdingen, consulten voor de prijs van € 4,44

 

 

Advertentie