Ervaringen…


Ervaringen die verwerkt moeten worden…

Bijna ieder mens komt in zijn leven wel eens voor de opgave te staan om pijnlijke of verdrietige ervaringen te verwerken. Dat houdt in dat je net zo lang met bepaalde ervaringen bezig moet zijn, totdat je ze kunt aanvaarden en daarmee ook loslaten Je zou verwerken een vorm van geestelijk verteren kunnen noemen. En pas als alle pijn en teleurstelling is verteerd, kun je loslaten.

Als je bijvoorbeeld op jonge leeftijd een van je ouders verliest, is dat een ingrijpende ervaring die verwerkt moet worden. De manier waarop je die ervaring (bewust of onbewust) verwerkt, is zelfs bepalend voor de manier waarop je later in het leven komt te staan. Ook in ons latere leven doen zich allerlei ingrijpende gebeurtenissen voor die we moeten verwerken, willen we met een zekere openheid en onbevangenheid in het leven blijven staan.

Een scheiding, de dood van een geliefde, een ziekte, een kind dat zijn eigen weg wil gaan en geen contact met jou als ouder meer wil hebben: het zijn allemaal ervaringen die verwerkt moeten worden. Pas als je die ervaring ook écht verteerd en verwerkt hebt, kun je deze loslaten en verder gaan met je leven.

Ook als je gaat sterven en bewust naar de dood toeleeft, moet dat verwerkt worden. Maar juist dan wordt heel duidelijk of je dat in je leven al geleerd hebt: verwerken en loslaten. Er zijn mensen die de pijnlijke ervaringen van hun leven verdrongen hebben. Gewoon, omdat het hen te zwaar viel om zich die ervaringen bewust te maken en stap voor stap te doorleven.
Ze hebben als het ware een muur om hun hart gebouwd, waarachter de pijn verborgen bleef. Wie dat deed zal, zo blijkt uit de praktijk, niet zo gemakkelijk kunnen sterven: de verharding (muur) maakt het loslaten van het aardse leven zoveel moeilijker. Alleen al daarom: om straks gemakkelijk(er) te kunnen sterven, is het belangrijk de levensles van verwerken en loslaten ook écht te leren.

Vluchten en verdringen
Het verwerken of verteren van je ervaringen vergt veel ziele-arbeid: je moet in stilte, zonder dat anderen het zien of beseffen, innerlijk hard werken. Je mag zelfs zeggen dat deze innerlijke, geestelijke arbeid meestal zwaarder is dan ons dagelijkse werk.

Het is overigens niet alleen zwaar werk, maar ook pijnlijk en eenzaam: er zijn maar zo weinig mensen die écht beseffen waar je doorheen gaat. Daarom is het niet zo vreemd dat nogal wat mensen kiezen voor wat een gemakkelijker weg lijkt: het verdringen of wegdrukken van de ervaringen of gebeurtenissen die pijn doen.

De keuze om de emoties (waarmee die pijnlijke ervaringen gepaard gingen) te verdringen, wordt meestal onbewust gemaakt, zonder erover na te denken. De keuze bijvoorbeeld om je te storten op je werk en elke vrije minuut meteen weer in te vullen. Of om te vluchten in de roes van alcohol of drugs.

Anderen kiezen voor bepaalde sportactiviteiten om niet naar binnen te hoeven kijken en niet stil te hoeven staan bij de emoties die daar leven. Maar wanneer je een dergelijke keuze maakt, leef je niet echt: je bent eigenlijk voortdurend op de vlucht voor jezelf. Maar wie vlucht voor zichzelf en het contact met het eigen innerlijk verliest, verliest ook het echte contact met anderen.

Als jij je eigen innerlijk afsluit, zullen anderen immers ook nooit jouw innerlijk kunnen aanspreken of bereiken.
De eerste stap: kiezen voor verwerken. ❤

Bron : Hans Stolp ❤

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en lucht

Video: Het leven van de dood


Het leven van de dood

Deze mooie kleine video getiteld ‘Het leven van de dood’ is gemaakt door de Nederlandse Marsha Onderstijin. Het volgt een herkenbare, maar vriendelijke versie van de dood.

Je kunt bijna de pijn van de dood voelen als hij eindelijk beseft dat alles wat hij aanraakt voor altijd verloren is..

 

 

Stilte verdragen..


Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven.

In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.
Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren.
Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie.

Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden.
De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid.

~☼~

Omraam Mikhael

stilte

Stilte….het mooiste wat een mens kan en mag ervaren.

Pseudo Helderzienden


Waarschuwingstekens waaraan je pseudo-helderzienden kunt herkennen

 • Belooft al je problemen op te lossen.
  Het maakt niet uit wat je probleem is; deze figuur kan ALLES.
 • Belooft ware liefde.
  En meestal binnen een bepaalde termijn (3 maanden of zo).
 • Belooft je lot te veranderen door middel van magie en toverspreuken.
 • Vraagt uitzinnig hoge honoraria.
  Soms wel duizenden euro’s voor ‘hun oplossing’.

 • Geeft geen enkele referentie en vertelt niets over de eigen achtergrond.

 • Praat slechts in vage algemeenheden.

 • Focust sterk op dood en verdoemenis.
  De Duivel en Demonen zijn ook vaak een geliefd onderwerp, zeker als jij iets ‘verkeerds’ doet.

 • Dringt te regelmatig aan op volgende afspraken.
  Zijn hierin te opdringerig.

 • Vraagt jou het merendeel van de dingen zelf te interpreteren.

 • Doet weinig meer dan je ego strelen.

 • Eist en verwacht dat je automatisch alles accepteert.

Bron: http://www.frederike.eu/Waarschuwingstekens.html

 

Niet allen de bovenstaande waarschuwingen zijn belangrijk omdat er meerdere herkenningspunten zijn:

Zeggen dat hun Gids de boodschap heeft door gekregen, zo kunnen ze deze de schuld geven mochten zij er eens naast zitten met voorspellingen.

Ze zien herkenning in hun eigen problemen die niet opgelost worden en geven raad of advies mee die eigenlijk voor hun zelf bedoeld is.

Cold readings zijn ook zoiets, lees maar mee..

Wat is het?

Door middel van Cold Reading kan men, zonder iets over de gesprekspartner te weten, de indruk wekken dat men wel iets over hem weet.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende technieken om gebruik van te maken.

Eerste indruk:
Bij binnenkomst geeft men al veel informatie over zichzelf prijs. Door kleding, leeftijd, kapsel en geslacht heb je al heel snel een “beeld”. Maar denk ook eens aan lichaamshouding, accent, sieraden, een eventuele trouwring en wat dacht je van iemand handen?

Het Forer-effect
Iets waar bijna alle waarzeggers gebruik van maken is de neiging van mensen om vage, algemene uitspraken over de eigen persoon aan te nemen als heel typerend, zonder zich te realiseren dat die omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Dit noemen we het Forer-effect of Barnum-Effect. Men heeft de neiging dingen selectief te onthouden, namelijk dat wat voor hen klopt, dat er dan ook dingen niet kloppen, wordt snel weer vergeten. Een voorbeeld hiervan is: “Hoewel u discipline en beheersing uitstraalt, maakt u zich regelmatig zorgen en voelt u zich onzeker. Soms twijfelt u er ernstig aan of u de juiste beslissing hebt genomen of het juiste heeft gedaan.” Bijna iedereen zal wel eens twijfelen of het juiste gedaan is. Of: “Je hebt een moeilijke periode gehad in je leven.”

Letter raden
Een techniek die bijvoorbeeld Char veel gebruikt is het raden van letters. Ze vraagt of er iemand is met een R, of een S. De gesprekspartner gaat de R of de S koppelen aan mensen in zijn omgeving, overleden familie of wat dan ook. Iedereen zou bij de R wel wat kunnen bedenken voor zichzelf. Char doet dus eigenlijk niks, ze noemt 1 letter, daarna nog 1, om een keuze te geven, en laat vervolgens de gesprekspartner de informatie geven. Door meerdere keuzes te geven heb je meer kans dat de gesprekspartner 1 van die dingen op zichzelf betrekt. Bijvoorbeeld: “Ik zie iets met muziek of een instrument? Iemand die vroeger wat met muziek gedaan heeft, of nog steeds?”

Blijven observeren
Ook naarmate het gesprek vordert blijft het medium observeren. Door een verandering in houding, blik of door kleine trekjes van mensen kan een medium nagaan of ze op de juiste weg zit.

Dubbelzinnige vragen
Een heel succesvolle en slinkse wijze om aan informatie te komen is door middel van dubbelzinnige vragen. Vragen als:” Je hebt geen kat, of wel?” Als het antwoord ontkennend is, kan het medium zeggen: Zie je wel, ik dacht al dat je niet van katten hield. Als het antwoord bevestigend is, kan het medium zeggen: zie je wel, ik kreeg steeds een kat door, nu snap ik het.

Veilige vragen
Als je goed oplet merk je dat tijdens een reading, het medium altijd veilige vragen stelt. Dubbelzinnige vragen, zoals hier boven staat, of vragen die overal naar toe kunnen. De vraag: “Wat is er met sport?” kan overal naartoe gaan. “Heb je een hond?” kan bij ontkenning altijd nog verwijzen naar vroeger, of het kan symbolisch zijn, het kan zijn dat je vroeger een hond wilde en noem maar op.

Fouten
Mediums en paragnosten zullen zelden toegeven fout te zitten. Ze draaien er omheen door nog meer vragen te stellen, ze vragen je er nog eens over na te denken en dan zal het dan wel duidelijk worden.

Door een aantal van deze technieken afwisselend te gebruiken lijkt het net of het medium van alles weet en doorkrijgt over de gesprekspartner, terwijl het eigenlijk de gesprekspartner is die alle informatie verstrekt.

 

ZIEKTE.


ZIEKTE.
(Uit Het Denken een afwijking – boek – Anja Oldegberts)

Vanaf het moment dat we Het Denken door hebben, houden ziekten op te bestaan en wordt de medische wetenschap overbodig.

Het Denken is de ontkenner en de vervormer van datgene wat de mens van nature is. Wij zijn voortvluchtigen, altijd op weg van hier naar daar, want ergens in de toekomst, denken we, ligt het geluk en het antwoord op al onze vragen. Of we blijven hangen in het verleden, want daar had het geluk moeten plaatsvinden.

Het Denken verhindert ons om hier en nu aanwezig te zijn. We hebben daarom nauwelijks weet van de behoeften van ons lichaam. De zintuigen staan niet meer in dienst van Het Instinct maar worden door Het Denken gericht op verleden en toekomst.

De schreeuw van het lichaam om aandacht ontgaat ons door het streven naar ‘meer’ of door het blijven hangen in ‘was het maar anders.’ We negeren pijn of slikken medicijnen om die te verzachten. Een lichaam ontkennen, negeren en onderdrukken getuigt van ernstig tekortschieten en verwaarlozing. De signalen van het lichaam loochenen is vergelijkbaar met een moeder die het gehuil van haar pasgeborene niet wil horen en daarom haar oren afsluit.

Zo belangrijk als we ons uiterlijk vinden, zo veel belangrijker is de zorg voor het goed functioneren van ons lichaam.

Wij maken ons lichaam ziek door haar werkelijke behoeften te negeren. We zorgen eveneens voor ziekte en afwijking door onze angst voor de dood.
Met allerlei kunstgrepen ontwikkeld door de medische wetenschap moet het leven worden gerekt.. Het Denken zegeviert bij ieder uitstel van de dood.

De dood in het juiste perspectief


De dood in het juiste perspectief

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk
Vraag: U vertelde eens over twee mensen die voor hun geboorte, samen de afspraak hadden gemaakt dat de ene eerder zou overlijden met als doel te leren dat er geen dood bestaat. Wie leerde hiervan?

Abraham: Dit soort dingen gebeuren geregeld. Sommigen komen met de intentie om een snel, kort, explosief en verrukkelijk leven te leiden. Je kunt niet oordelen over de kwaliteit van een leven aan de hand van zijn lengte.

Het voordeel is hier voor de fysieke mens die achterblijft in wie nu een krachtig verlangen is ontstaan om de relatie tussen het fysieke en het Niet-fysieke te begrijpen. Degene die de overgang maakt wist en weet het namelijk al.

Als iemand het loodje legt – wij geven de voorkeur om hier oneerbiedig over te zijn omdat er niet zoiets bestaat als ‘dood’ – dus als iemand overgaat naar het Niet-fysieke dan keren ze meteen terug naar de Pure, Positieve, Niet-fysieke Energie.
Degene die in het fysieke blijft heeft dan vaak het verlangen om de relatie voort te willen laten bestaan. Dit verlangen kan de aanzet zijn tot het begrip dat er geen scheiding bestaat tussen het fysieke en het Niet-fysieke. En dát is altijd de bedoeling hiervan, om die grens te verzachten.

Wij zeggen altijd dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via fysieke lichamen. In het begin, toen de meesten nog niet begrepen dat ze een verlengstuk zijn van de Niet-fysieke Energie, hadden ze misschien wel een idee dat er een leven na dit leven is. Ze wilden dat graag geloven, maar het was een enkeling die het besef had wat het allemaal precies inhield.

Dus begonnen we te spreken over de fysieke jij en de Niet-fysieke JIJ om je met andere ogen naar jezelf te laten kijken.

De meesten begrijpen het niet helemaal als wij zeggen dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via dit fysieke lichaam. Jullie zijn eeuwige wezens! Ha, eeuwige wezens! Het is moeilijk om dat woord of gevoel met je gedachten te vatten, vind je niet?

Bedenk eens, jullie zijn eeuwige wezens voor eeuwig en altijd! Er bevind zich véél meer vóór je dan achter je! Wij zijn allen eeuwige wezens!

Maar in je fysieke omgeving bestaat er geboorte en dood.
Dat geeft je een platform of focuspunt. De Aarde-ervaring is een frame waar de meeste waarnemers hetzelfde waarnemen. Jullie kunnen door middel van je fysieke zintuigen tot dezelfde conclusies komen zodat je een platform hebt om mee te beginnen.

Maar zelfs al weet ieder van jullie dat je die overgang naar het Niet-fysieke maken zal, toch begrijp je nog niet wat het is. Je begrijpt de eeuwigheid daar nog niet van en je begrijpt niet dat het niet veel anders is dan wanneer je van deze kamer naar de volgende gaat. Er volgt geen sprong in het bewustzijn. Je gaat verder met te zijn wie je bent.

De ‘dood’ is nog steeds een ongemakkelijk onderwerp voor velen. Zodra je geboren bent beginnen ze je al te waarschuwen, “Kijk uit want daar kun je dood aan gaan!” En je merkt dat ze het ook echt menen en wat ze menen kan niet goed zijn en dus bouw je direct weerstand op tegen dat doodgaan.

Wat doen jullie als gemeenschap, als iemand iets verschrikkelijks gedaan heeft?
Jullie geven hem de doodstraf! Je geeft hem niet de beloning van de dood.

Als men werkelijk zou begrijpen wat de ‘dood’ is, dan zou je die niet aan hem geven! Echt waar, je zou juist alles in het werk stellen om hem zo lang mogelijk in leven te houden.

Dus, als iemand komt met de intentie om op jonge leeftijd weer terug te keren naar het Niet-fysieke, dan is dat bijna altijd omdat er een eerdere overeenkomst is gesloten om de ‘dood’ in het juiste perspectief te plaatsen.

Als iemand oud is met een lang sacherijnig leven achter de rug, die allerlei weerstand heeft opgebouwd, die zich aardig heeft afgezonderd van Wel-Zijn, die mank rond hirnamaals,strompelt en niet veel plezier meer heeft…..als die dood gaat, als die het loodje legt dan zegt men……het is maar het beste zo.

Het is een beter alternatief dan te leven. Zo zien jullie overwegend de ‘dood’. Jullie verwelkomen hem niet zoals je een nieuw avontuur verwelkomt. In plaats daarvan vrezen jullie het. En daarom brengen jullie jezelf zo vaak in een staat van aftakeling voordat jullie de dood-ervaring toestaan, want dan kies je voor de minste van twee kwaden, snap je?

Dus zijn er soms Niet-fysieke Energieën die zeggen “Laat ons voort gaan en de ‘dood’ in een duidelijk perspectief zetten.”

Als iemand, nog fris en jong en in de bloei van hun leven, of nog vroeger in hun ervaring, de overgang maakt, dan zegt het menselijke perspectief meestal “Ik ben mijn geliefde verloren” of “Ik ben achter gebleven”. Vanuit dat gevoel wordt dan soms het verlangen geboren om het te begrijpen of om contact te leggen en heel vaak is dat de katalysator.

Vaak zullen mensen tegen je zeggen dat de reden dat ze aan de zoektocht begonnen om hun relatie met God, met de Bron of het Niet-fysieke te willen begrijpen is, omdat iemand waar ze veel om geven de overgang heeft gemaakt.

En ook al is het waar dat alles en iedereen ervan profiteert en groeit door iedere ervaring die geleefd wordt …. de Niet-fysieke Energie weet dit allemaal al.

Niemand is afgescheiden van die Pure, Positieve Energie. Het is dus niet zo dat jij de dood-ervaring mee moet maken zodat de geest het begrijpt. De geest begrijpt het al! De geest wéét het al! Het is in het voordeel van degene die nog in het fysieke blijft zodat ze zullen begrijpen, het helpt hen zodat ze het beter toe kunnen laten.

Pas al je de ‘dood’ niet langer vreest, pas als je de ‘dood’ niet langer probeert weg te duwen, kun je werkelijk leven!

Je moet begrijpen dat er Wel-Zijn in overvloed is en als je dat eenmaal begrijpt dan zul je de levenservaring ten volste toe kunnen laten.

We willen er duidelijk over zijn dat het terugkeren naar het Niet-fysieke verrukkelijk is. Stel je voor, in één keer laat je alle twijfels, angsten, zorgen en schuldgevoelens achter en keer je terug naar de Pure, Positieve Energie. En weet dat die geest of dat bewustzijn dat wist, want dat is Wie Je Bent als Niet-fysieke Energie.

Je komt niet in deze fysieke ervaring om al rond strompelend kennis op te doen zodat, als je doodgaat, je een betere engel kunt zijn want dat is een vertekend beeld van waar het werkelijk allemaal om draait.

www.abraham-hicks.com

Deze channelings vind ik zelf prachtig, zeker als ze gebaseerd zijn op de werkelijkheid die wij als mensenzijnde kwijt zijn geraakt door levens heen. Het gehecht zijn aan het aardse lichaam dat voelbaar is op aards niveau en niet verder kijken dan alleen het fysieke lichaam. De ziel of nog beter gezegd is het ware Zelf dat eeuwig voort leeft, met of zonder lichaam..

 

Angst voor de dood


Angst voor de dood

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk
Vraag: Ik ben verschrikkelijk bang voor de dood.

Abraham: Beschrijf ons dan eens wat het is.

V: Het verlies van bewustzijn.

Abraham: NIET WAAR!! Je komt juist tot vól bewustzijn. Geen wonder dat je er bang voor bent. Je verliest je focus niet. Je herkrijgt juist enorme focus. Je keert terug naar de vollere, bredere, heldere, zekere, gelukkige JIJ.

We maken geen grapje hoor! Wij zijn ‘dood’ en we zijn briljant en helder en verbonden met oneindige intelligentie, we zijn vreugdevol en creatief en we zijn zo dood als het maar zijn kan.

Als je terugkeert naar de energie van wie je werkelijk bent, dan is er geen moment verlies van bewustzijn van wie je bent. Je wordt geen deel van een nevelige mist, je verliest niet je identiteit, je vraagt je niet af waar je bent, het voelt niet alsof je stikt, je mist ook je lichaam niet, in plaats daarvan ken je ALLES wat je ooit geweest bent.

Je kunt gaan waar je maar wilt, je kunt bezoeken wie je maar wilt, je kunt naar je begrafenis als je wilt, je zou zelfs de vibratie van je wezen opnieuw kunnen activeren. Jullie noemen het ‘dood’ maar wij noemen het oneerbiedig het loodje leggen omdat er niet zoiets bestaat als ‘dood’. Maar als je dat zou willen dan zou je dus vanuit het Niet-fysieke de vibratie van wie je was kunnen reactiveren zodat het voelt alsof je nog steeds in je fysieke lichaam bent, maar weet je wat? Het bredere perspectief van het Niet-fysieke brengt je zó in vervoering dat niemand dat wil.

We willen je er echter wel aan herinneren dat je héél erg graag hier in dit lichaam wilde zijn dus spring nu niet direct van een gebouw af.

Wij weten dat je uiteindelijk terug zult keren naar het Niet-fysieke. Maar we willen dat je je omhoog beweegt op de emotionele schaal zodat je je steeds beter gaat voelen en al die mooie dingen ook naar je toe kunnen komen terwijl je nog hier bent.

We willen graag dat je niet langer bang bent voor de dood want we kennen niemand die het fysieke leven werkelijk kan leven totdat ze de angst voor de dood achter zich laten.

www.abraham-hicks.com

Een doordenkertje voor mensen die bang voor de ‘dood” zijn. Er bestaat geen ‘dood’dan alleen het lichaam dat afsterft en de geest of ziel verder leeft. Je wordt het als ware gewoon je zelf alleen en toch kun je alles doen. En ik zelf kan het weten na 3x een ‘bijna dood ervaring’te hebben gehad.

 

Droomsymbool: de Dood


Dromen over de dood en sterven

Dromen over de dood komen veel voor. Ze boezemen vaak angst in, maar is dat wel terecht? En wat betekent het wanneer overleden dierbaren gedurende onze slaap aan ons verschijnen? Welke boodschappen hebben zij dan voor ons?
Wat betekent het om te dromen van de dood of te sterven?
Dood en sterven behoren tot de meest voorkomende droom thema’s gemeld. De grootste angst die mensen hebben over deze dromen is dat de droom uit kan komen. Terwijl de dromen over de dood negatief kan lijken te zijn, is het een feit dat deze dromen meestal betrekking hebben op de positieve veranderingen die plaatsvinden binnen de dromer of het leven van de dromer.

Dromen van de dood of sterven kan symboliseren dat er een fase in je leven is waar een einde aankomt en iets nieuws begint.
Het kan een aspect van jezelf zijn dat is overleden of afgestorven, dus iets nieuws kan ontstaan en vertegenwoordigen.
Het kan ook betekenen zoals het overwinnen van een slechte gewoonte of gedrag symboliseren. Tevens het einde van een relatie vormen.

Omdat de mensen in je dromen vaak verbeelde en verschillende aspecten van jezelf zijn, dan is de persoon die je dood ziet gaan of stervende is, belangrijk voor het ontcijferen van de droom. Wat kan dit vertegenwoordigen voor jou? Zo kan een stervend kind symboliseren je te rijpen op een bepaalde manier van een kinderlijke aspect van jezelf achter je te laten.

De dood die in de droom verschijnt als gedaante of als gebeurtenis kondigt maar zelden de lichamelijke dood aan. meestal verschijnt een dergelijk symbool in onze dromen aan het einde van een bepaalde periode. Ze kan dus het beste gezien worden als een gedaanteverwisseling van onze psyche. Meestal zal het verloop van de droom ons echter wel duidelijk maken dat voor een dergelijke verandering wel het een en ander opgeofferd moet worden. Soms worden we er op gewezen dat er iets in onze gedachte of gevoelsleven in leven wordt gehouden dat het beste zou kunnen verdwijnen. Op deze manier kan een mogelijk gevaar dat op ons pad ligt tijdig worden ontweken.

Bron: Marianne