Ga maar….🌹


Ga maar en laat los…

Ga maar, en laat los.
Je leven hier op aarde is voltooid.
Je hebt geleerd wat je hier leren mocht.
Je hebt gegeven wat je van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede het nieuwe leven binnengaan.
Ga maar, en laat los.
Je hebt geleden en gestreden,
je hebt gegeven en ontvangen,
je hebt liefgehad en losgelaten,
je hebt de vreugde gekend en het verdriet.
En door dat alles werd jij de mens die je geworden bent.
Ga maar, en laat los.
Je hebt een stille winst behaald op wat je hier,
op aarde, te doorleven kreeg.
Je bent gegroeid door stormen heen,
je bent gerijpt en wij, wij lazen de wijsheid
die in jou rijpen mocht aan je ogen, aan je woorden af.
Ga maar, en laat los.
Je hebt niet voor niets geleefd en daarom zal je nu
het Licht van de vrede zelf aanschouwen mogen.
Je zult herschapen worden door de Liefde zelf,
je zult je eindelijk thuis, geborgen weten.
Ga maar en laat los.
Hans Stolp
Kan een afbeelding zijn van lucht en tekst
Advertentie

Drempel


 

Drempel…
Mijn God, als ik op de drempel sta
en alles achterlaat wat mij op aarde dierbaar is,
geef mij het uitzicht op Uw Licht
en raak mij met Uw Liefde aan;
zodat ik gelokt, verwarmd,
vervuld durf verder gaan.
Als ik moe op de drempel sta,
achter mij de aarde en het leven dat ik leefde,
en vóór mij, onbekend, onzichtbaar,
het leven dat mij wacht:
wees Zelf mijn gids en neem mij bij de hand.
Als ik op de drempel sta,
mijn God, laat ik dan in Uw Hand
mijn hand leggen mogen.
Dan zal mijn dood geboorte zijn.

Hans Stolp

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, boom en lucht

Ervaringen…


Ervaringen die verwerkt moeten worden…

Bijna ieder mens komt in zijn leven wel eens voor de opgave te staan om pijnlijke of verdrietige ervaringen te verwerken. Dat houdt in dat je net zo lang met bepaalde ervaringen bezig moet zijn, totdat je ze kunt aanvaarden en daarmee ook loslaten Je zou verwerken een vorm van geestelijk verteren kunnen noemen. En pas als alle pijn en teleurstelling is verteerd, kun je loslaten.

Als je bijvoorbeeld op jonge leeftijd een van je ouders verliest, is dat een ingrijpende ervaring die verwerkt moet worden. De manier waarop je die ervaring (bewust of onbewust) verwerkt, is zelfs bepalend voor de manier waarop je later in het leven komt te staan. Ook in ons latere leven doen zich allerlei ingrijpende gebeurtenissen voor die we moeten verwerken, willen we met een zekere openheid en onbevangenheid in het leven blijven staan.

Een scheiding, de dood van een geliefde, een ziekte, een kind dat zijn eigen weg wil gaan en geen contact met jou als ouder meer wil hebben: het zijn allemaal ervaringen die verwerkt moeten worden. Pas als je die ervaring ook écht verteerd en verwerkt hebt, kun je deze loslaten en verder gaan met je leven.

Ook als je gaat sterven en bewust naar de dood toeleeft, moet dat verwerkt worden. Maar juist dan wordt heel duidelijk of je dat in je leven al geleerd hebt: verwerken en loslaten. Er zijn mensen die de pijnlijke ervaringen van hun leven verdrongen hebben. Gewoon, omdat het hen te zwaar viel om zich die ervaringen bewust te maken en stap voor stap te doorleven.
Ze hebben als het ware een muur om hun hart gebouwd, waarachter de pijn verborgen bleef. Wie dat deed zal, zo blijkt uit de praktijk, niet zo gemakkelijk kunnen sterven: de verharding (muur) maakt het loslaten van het aardse leven zoveel moeilijker. Alleen al daarom: om straks gemakkelijk(er) te kunnen sterven, is het belangrijk de levensles van verwerken en loslaten ook écht te leren.

Vluchten en verdringen
Het verwerken of verteren van je ervaringen vergt veel ziele-arbeid: je moet in stilte, zonder dat anderen het zien of beseffen, innerlijk hard werken. Je mag zelfs zeggen dat deze innerlijke, geestelijke arbeid meestal zwaarder is dan ons dagelijkse werk.

Het is overigens niet alleen zwaar werk, maar ook pijnlijk en eenzaam: er zijn maar zo weinig mensen die écht beseffen waar je doorheen gaat. Daarom is het niet zo vreemd dat nogal wat mensen kiezen voor wat een gemakkelijker weg lijkt: het verdringen of wegdrukken van de ervaringen of gebeurtenissen die pijn doen.

De keuze om de emoties (waarmee die pijnlijke ervaringen gepaard gingen) te verdringen, wordt meestal onbewust gemaakt, zonder erover na te denken. De keuze bijvoorbeeld om je te storten op je werk en elke vrije minuut meteen weer in te vullen. Of om te vluchten in de roes van alcohol of drugs.

Anderen kiezen voor bepaalde sportactiviteiten om niet naar binnen te hoeven kijken en niet stil te hoeven staan bij de emoties die daar leven. Maar wanneer je een dergelijke keuze maakt, leef je niet echt: je bent eigenlijk voortdurend op de vlucht voor jezelf. Maar wie vlucht voor zichzelf en het contact met het eigen innerlijk verliest, verliest ook het echte contact met anderen.

Als jij je eigen innerlijk afsluit, zullen anderen immers ook nooit jouw innerlijk kunnen aanspreken of bereiken.
De eerste stap: kiezen voor verwerken. ❤

Bron : Hans Stolp ❤

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en lucht

Video: Het leven van de dood


Het leven van de dood

Deze mooie kleine video getiteld ‘Het leven van de dood’ is gemaakt door de Nederlandse Marsha Onderstijin. Het volgt een herkenbare, maar vriendelijke versie van de dood.

Je kunt bijna de pijn van de dood voelen als hij eindelijk beseft dat alles wat hij aanraakt voor altijd verloren is..

 

 

Stilte verdragen..


Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze ervaren haar als een leegte, een afwezigheid: afwezigheid van beweging, afwezigheid van leven.

In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten stilte bestaan: die van de dood en die van het hogere leven.
Het is de stilte van het hogere leven die we moeten liefhebben en in ons cultiveren.
Deze stilte is geen inertie, maar een intense arbeid die gerealiseerd wordt in de schoot van een volmaakte harmonie.

Het is evenmin een leegte, een afwezigheid, maar een volheid vergelijkbaar met deze die ervaren wordt door wezens verbonden door een grote liefde: wat zij beleven, gaat zo diep dat ze het niet kunnen uitdrukken, noch door gebaren of noch door woorden.
De echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid.

~☼~

Omraam Mikhael

stilte

Stilte….het mooiste wat een mens kan en mag ervaren.

Pseudo Helderzienden


Waarschuwingstekens waaraan je pseudo-helderzienden kunt herkennen

 • Belooft al je problemen op te lossen.
  Het maakt niet uit wat je probleem is; deze figuur kan ALLES.
 • Belooft ware liefde.
  En meestal binnen een bepaalde termijn (3 maanden of zo).
 • Belooft je lot te veranderen door middel van magie en toverspreuken.
 • Vraagt uitzinnig hoge honoraria.
  Soms wel duizenden euro’s voor ‘hun oplossing’.

 • Geeft geen enkele referentie en vertelt niets over de eigen achtergrond.

 • Praat slechts in vage algemeenheden.

 • Focust sterk op dood en verdoemenis.
  De Duivel en Demonen zijn ook vaak een geliefd onderwerp, zeker als jij iets ‘verkeerds’ doet.

 • Dringt te regelmatig aan op volgende afspraken.
  Zijn hierin te opdringerig.

 • Vraagt jou het merendeel van de dingen zelf te interpreteren.

 • Doet weinig meer dan je ego strelen.

 • Eist en verwacht dat je automatisch alles accepteert.

Bron: http://www.frederike.eu/Waarschuwingstekens.html

 

Niet allen de bovenstaande waarschuwingen zijn belangrijk omdat er meerdere herkenningspunten zijn:

Zeggen dat hun Gids de boodschap heeft door gekregen, zo kunnen ze deze de schuld geven mochten zij er eens naast zitten met voorspellingen.

Ze zien herkenning in hun eigen problemen die niet opgelost worden en geven raad of advies mee die eigenlijk voor hun zelf bedoeld is.

Cold readings zijn ook zoiets, lees maar mee..

Wat is het?

Door middel van Cold Reading kan men, zonder iets over de gesprekspartner te weten, de indruk wekken dat men wel iets over hem weet.

Hoe werkt het?

Er zijn verschillende technieken om gebruik van te maken.

Eerste indruk:
Bij binnenkomst geeft men al veel informatie over zichzelf prijs. Door kleding, leeftijd, kapsel en geslacht heb je al heel snel een “beeld”. Maar denk ook eens aan lichaamshouding, accent, sieraden, een eventuele trouwring en wat dacht je van iemand handen?

Het Forer-effect
Iets waar bijna alle waarzeggers gebruik van maken is de neiging van mensen om vage, algemene uitspraken over de eigen persoon aan te nemen als heel typerend, zonder zich te realiseren dat die omschrijving voor bijna iedereen opgaat. Dit noemen we het Forer-effect of Barnum-Effect. Men heeft de neiging dingen selectief te onthouden, namelijk dat wat voor hen klopt, dat er dan ook dingen niet kloppen, wordt snel weer vergeten. Een voorbeeld hiervan is: “Hoewel u discipline en beheersing uitstraalt, maakt u zich regelmatig zorgen en voelt u zich onzeker. Soms twijfelt u er ernstig aan of u de juiste beslissing hebt genomen of het juiste heeft gedaan.” Bijna iedereen zal wel eens twijfelen of het juiste gedaan is. Of: “Je hebt een moeilijke periode gehad in je leven.”

Letter raden
Een techniek die bijvoorbeeld Char veel gebruikt is het raden van letters. Ze vraagt of er iemand is met een R, of een S. De gesprekspartner gaat de R of de S koppelen aan mensen in zijn omgeving, overleden familie of wat dan ook. Iedereen zou bij de R wel wat kunnen bedenken voor zichzelf. Char doet dus eigenlijk niks, ze noemt 1 letter, daarna nog 1, om een keuze te geven, en laat vervolgens de gesprekspartner de informatie geven. Door meerdere keuzes te geven heb je meer kans dat de gesprekspartner 1 van die dingen op zichzelf betrekt. Bijvoorbeeld: “Ik zie iets met muziek of een instrument? Iemand die vroeger wat met muziek gedaan heeft, of nog steeds?”

Blijven observeren
Ook naarmate het gesprek vordert blijft het medium observeren. Door een verandering in houding, blik of door kleine trekjes van mensen kan een medium nagaan of ze op de juiste weg zit.

Dubbelzinnige vragen
Een heel succesvolle en slinkse wijze om aan informatie te komen is door middel van dubbelzinnige vragen. Vragen als:” Je hebt geen kat, of wel?” Als het antwoord ontkennend is, kan het medium zeggen: Zie je wel, ik dacht al dat je niet van katten hield. Als het antwoord bevestigend is, kan het medium zeggen: zie je wel, ik kreeg steeds een kat door, nu snap ik het.

Veilige vragen
Als je goed oplet merk je dat tijdens een reading, het medium altijd veilige vragen stelt. Dubbelzinnige vragen, zoals hier boven staat, of vragen die overal naar toe kunnen. De vraag: “Wat is er met sport?” kan overal naartoe gaan. “Heb je een hond?” kan bij ontkenning altijd nog verwijzen naar vroeger, of het kan symbolisch zijn, het kan zijn dat je vroeger een hond wilde en noem maar op.

Fouten
Mediums en paragnosten zullen zelden toegeven fout te zitten. Ze draaien er omheen door nog meer vragen te stellen, ze vragen je er nog eens over na te denken en dan zal het dan wel duidelijk worden.

Door een aantal van deze technieken afwisselend te gebruiken lijkt het net of het medium van alles weet en doorkrijgt over de gesprekspartner, terwijl het eigenlijk de gesprekspartner is die alle informatie verstrekt.

 

ZIEKTE.


ZIEKTE.
(Uit Het Denken een afwijking – boek – Anja Oldegberts)

Vanaf het moment dat we Het Denken door hebben, houden ziekten op te bestaan en wordt de medische wetenschap overbodig.

Het Denken is de ontkenner en de vervormer van datgene wat de mens van nature is. Wij zijn voortvluchtigen, altijd op weg van hier naar daar, want ergens in de toekomst, denken we, ligt het geluk en het antwoord op al onze vragen. Of we blijven hangen in het verleden, want daar had het geluk moeten plaatsvinden.

Het Denken verhindert ons om hier en nu aanwezig te zijn. We hebben daarom nauwelijks weet van de behoeften van ons lichaam. De zintuigen staan niet meer in dienst van Het Instinct maar worden door Het Denken gericht op verleden en toekomst.

De schreeuw van het lichaam om aandacht ontgaat ons door het streven naar ‘meer’ of door het blijven hangen in ‘was het maar anders.’ We negeren pijn of slikken medicijnen om die te verzachten. Een lichaam ontkennen, negeren en onderdrukken getuigt van ernstig tekortschieten en verwaarlozing. De signalen van het lichaam loochenen is vergelijkbaar met een moeder die het gehuil van haar pasgeborene niet wil horen en daarom haar oren afsluit.

Zo belangrijk als we ons uiterlijk vinden, zo veel belangrijker is de zorg voor het goed functioneren van ons lichaam.

Wij maken ons lichaam ziek door haar werkelijke behoeften te negeren. We zorgen eveneens voor ziekte en afwijking door onze angst voor de dood.
Met allerlei kunstgrepen ontwikkeld door de medische wetenschap moet het leven worden gerekt.. Het Denken zegeviert bij ieder uitstel van de dood.

De dood in het juiste perspectief


De dood in het juiste perspectief

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk
Vraag: U vertelde eens over twee mensen die voor hun geboorte, samen de afspraak hadden gemaakt dat de ene eerder zou overlijden met als doel te leren dat er geen dood bestaat. Wie leerde hiervan?

Abraham: Dit soort dingen gebeuren geregeld. Sommigen komen met de intentie om een snel, kort, explosief en verrukkelijk leven te leiden. Je kunt niet oordelen over de kwaliteit van een leven aan de hand van zijn lengte.

Het voordeel is hier voor de fysieke mens die achterblijft in wie nu een krachtig verlangen is ontstaan om de relatie tussen het fysieke en het Niet-fysieke te begrijpen. Degene die de overgang maakt wist en weet het namelijk al.

Als iemand het loodje legt – wij geven de voorkeur om hier oneerbiedig over te zijn omdat er niet zoiets bestaat als ‘dood’ – dus als iemand overgaat naar het Niet-fysieke dan keren ze meteen terug naar de Pure, Positieve, Niet-fysieke Energie.
Degene die in het fysieke blijft heeft dan vaak het verlangen om de relatie voort te willen laten bestaan. Dit verlangen kan de aanzet zijn tot het begrip dat er geen scheiding bestaat tussen het fysieke en het Niet-fysieke. En dát is altijd de bedoeling hiervan, om die grens te verzachten.

Wij zeggen altijd dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via fysieke lichamen. In het begin, toen de meesten nog niet begrepen dat ze een verlengstuk zijn van de Niet-fysieke Energie, hadden ze misschien wel een idee dat er een leven na dit leven is. Ze wilden dat graag geloven, maar het was een enkeling die het besef had wat het allemaal precies inhield.

Dus begonnen we te spreken over de fysieke jij en de Niet-fysieke JIJ om je met andere ogen naar jezelf te laten kijken.

De meesten begrijpen het niet helemaal als wij zeggen dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via dit fysieke lichaam. Jullie zijn eeuwige wezens! Ha, eeuwige wezens! Het is moeilijk om dat woord of gevoel met je gedachten te vatten, vind je niet?

Bedenk eens, jullie zijn eeuwige wezens voor eeuwig en altijd! Er bevind zich véél meer vóór je dan achter je! Wij zijn allen eeuwige wezens!

Maar in je fysieke omgeving bestaat er geboorte en dood.
Dat geeft je een platform of focuspunt. De Aarde-ervaring is een frame waar de meeste waarnemers hetzelfde waarnemen. Jullie kunnen door middel van je fysieke zintuigen tot dezelfde conclusies komen zodat je een platform hebt om mee te beginnen.

Maar zelfs al weet ieder van jullie dat je die overgang naar het Niet-fysieke maken zal, toch begrijp je nog niet wat het is. Je begrijpt de eeuwigheid daar nog niet van en je begrijpt niet dat het niet veel anders is dan wanneer je van deze kamer naar de volgende gaat. Er volgt geen sprong in het bewustzijn. Je gaat verder met te zijn wie je bent.

De ‘dood’ is nog steeds een ongemakkelijk onderwerp voor velen. Zodra je geboren bent beginnen ze je al te waarschuwen, “Kijk uit want daar kun je dood aan gaan!” En je merkt dat ze het ook echt menen en wat ze menen kan niet goed zijn en dus bouw je direct weerstand op tegen dat doodgaan.

Wat doen jullie als gemeenschap, als iemand iets verschrikkelijks gedaan heeft?
Jullie geven hem de doodstraf! Je geeft hem niet de beloning van de dood.

Als men werkelijk zou begrijpen wat de ‘dood’ is, dan zou je die niet aan hem geven! Echt waar, je zou juist alles in het werk stellen om hem zo lang mogelijk in leven te houden.

Dus, als iemand komt met de intentie om op jonge leeftijd weer terug te keren naar het Niet-fysieke, dan is dat bijna altijd omdat er een eerdere overeenkomst is gesloten om de ‘dood’ in het juiste perspectief te plaatsen.

Als iemand oud is met een lang sacherijnig leven achter de rug, die allerlei weerstand heeft opgebouwd, die zich aardig heeft afgezonderd van Wel-Zijn, die mank rond hirnamaals,strompelt en niet veel plezier meer heeft…..als die dood gaat, als die het loodje legt dan zegt men……het is maar het beste zo.

Het is een beter alternatief dan te leven. Zo zien jullie overwegend de ‘dood’. Jullie verwelkomen hem niet zoals je een nieuw avontuur verwelkomt. In plaats daarvan vrezen jullie het. En daarom brengen jullie jezelf zo vaak in een staat van aftakeling voordat jullie de dood-ervaring toestaan, want dan kies je voor de minste van twee kwaden, snap je?

Dus zijn er soms Niet-fysieke Energieën die zeggen “Laat ons voort gaan en de ‘dood’ in een duidelijk perspectief zetten.”

Als iemand, nog fris en jong en in de bloei van hun leven, of nog vroeger in hun ervaring, de overgang maakt, dan zegt het menselijke perspectief meestal “Ik ben mijn geliefde verloren” of “Ik ben achter gebleven”. Vanuit dat gevoel wordt dan soms het verlangen geboren om het te begrijpen of om contact te leggen en heel vaak is dat de katalysator.

Vaak zullen mensen tegen je zeggen dat de reden dat ze aan de zoektocht begonnen om hun relatie met God, met de Bron of het Niet-fysieke te willen begrijpen is, omdat iemand waar ze veel om geven de overgang heeft gemaakt.

En ook al is het waar dat alles en iedereen ervan profiteert en groeit door iedere ervaring die geleefd wordt …. de Niet-fysieke Energie weet dit allemaal al.

Niemand is afgescheiden van die Pure, Positieve Energie. Het is dus niet zo dat jij de dood-ervaring mee moet maken zodat de geest het begrijpt. De geest begrijpt het al! De geest wéét het al! Het is in het voordeel van degene die nog in het fysieke blijft zodat ze zullen begrijpen, het helpt hen zodat ze het beter toe kunnen laten.

Pas al je de ‘dood’ niet langer vreest, pas als je de ‘dood’ niet langer probeert weg te duwen, kun je werkelijk leven!

Je moet begrijpen dat er Wel-Zijn in overvloed is en als je dat eenmaal begrijpt dan zul je de levenservaring ten volste toe kunnen laten.

We willen er duidelijk over zijn dat het terugkeren naar het Niet-fysieke verrukkelijk is. Stel je voor, in één keer laat je alle twijfels, angsten, zorgen en schuldgevoelens achter en keer je terug naar de Pure, Positieve Energie. En weet dat die geest of dat bewustzijn dat wist, want dat is Wie Je Bent als Niet-fysieke Energie.

Je komt niet in deze fysieke ervaring om al rond strompelend kennis op te doen zodat, als je doodgaat, je een betere engel kunt zijn want dat is een vertekend beeld van waar het werkelijk allemaal om draait.

www.abraham-hicks.com

Deze channelings vind ik zelf prachtig, zeker als ze gebaseerd zijn op de werkelijkheid die wij als mensenzijnde kwijt zijn geraakt door levens heen. Het gehecht zijn aan het aardse lichaam dat voelbaar is op aards niveau en niet verder kijken dan alleen het fysieke lichaam. De ziel of nog beter gezegd is het ware Zelf dat eeuwig voort leeft, met of zonder lichaam..