Reïncarnatie. Waarom zijn we op aarde, wat is het doel? Wat gebeurt er tussen de levens in?


reincarnatie

Waarom zijn we op aarde, wat is het doel?

Veel van ons vragen zich dit af. Vele denken dat als we dood gaan het afgelopen is en dat er verder niets is. Maar wat is het doel van het leven dan? Vaak zijn we hier helemaal niet mee bezig en zijn we druk en leven we een druk bestaan. Toch is deze vraag zo belangrijk en interessant tegelijk. Het heeft alles te maken met onze groei van bewustzijn. Het doel van onze ziel is om meester te worden en alle facetten en ervaringen te leren die er maar te leren zijn. Als we in een leven niet die dingen leren of ervaren die bedoelt waren om te leren of te ervaren dan komen we later in een ander leven weer terug om deze lessen opnieuw te leren. Het kunnen lessen of ervaringen zijn over loslaten, dankbaar zijn, accepteren, onvoorwaardelijke liefde, echt alle levenslessen die je maar kunt bedenken. Als alles geleerd en ervaren is, is er geen reden meer om terug te komen naar de Aarde.

Mensen die minder bewust zijn zullen zich dit minder gauw afvragen en mensen van wie het bewustzijn juist aan het groeien is zullen dit heel belangrijk vinden. Het maakt niet uit in welke fase van bewustzijn jij zit, iedereen maakt een bepaalde fase mee en dit is goed. Het gaat hier niet om goed, beter of meer. Als je helemaal niet in dit verhaal gelooft is het ook prima. Dan ben je niet beter of slechter. Juist in de derde dimensie, de dimensie van dualiteit wil oordelen hierover nog wel eens naar voren komen. (ik nodig je uit om mijn blog te lezen over dimensies)

reincarnation

Reïncarnatie

De overtuiging dat we leven, doodgaan en vervolgens weer terug keren in een ander lichaam noemen we reïncarnatie. Vrijwel elke oude beschaving geloofde in dit concept. De Grieken en Romeinen hadden deze gedachten, maar ook de Kelten en de Germanen. Ook Afrikaanse volkoren geloven in reïncarnatie, zelfs bepaalde Joodse stromingen. Natuurlijk is deze gedachte binnen het Boeddhisme en Hindoeïsme bekend. Het Christendom is er niet happig op maar ook zijn er sporen over deze gedachte in de Bijbel terug te vinden…De huidige maatschappij staat merendeels sceptisch tegenover reïncarnatie .

De ontwikkeling van de ziel is de basis. Als er uiteindelijk na vele levens (dit kunnen er duizenden zijn) de ziel alles ervaren heeft en uitgeleerd is kan er verlichting zijn. De ziel blijft dan in de hemel (of hoe je het noemt) en hoeft niet meer terug te keren in een lichaam. We gaan dan verder als een soort lichtwezen en hebben dan een taak te vervullen in de hemel. Als we bepaalde lessen of ervaringen niet hebben geleerd of opgedaan hebben krijgt de ziel een nieuwe kans om in latere levens alsnog deze lessen te leren…

Ben je bezig met je spirituele ontwikkeling? Ik heb diverse apps ontwikkeld die je hierin kunnen ondersteunen. Een app over hulp van engelen, een app over het gebruik van affirmaties, een app over de hulp inroepen van opgestegen meesters en een app over de boodschappen van dieren. Op deze pagina zie je het hele overzicht.

Wat gebeurt er tussen de levens in?

reincarnatie

Dr. Michael Newton heeft via vele regressies en hypnose een overzicht gemaakt wat er na de dood en tussen de levens in gebeurt. Deze komen sterk overeen met theosofische, Tibetaanse en Hindoeïstische beschrijvingen. Het ziet ernaar uit dat de ervaringen tussen de levens het volgende omvatten:

Dood en vertrek. Mensen beschrijven het stervensproces als dat ze het fysieke lichaam verlaten er er voor bepaalde tijd boven hangen of zweven. Ze melden een euforisch gevoel van vrijheid en helderheid.

Beweging naar het licht. Na verloop van tijd (de tijdsduur varieert),  melden ze dat ze door een tunnel naar licht toegaan. Aan het eind van de tunnel worden ze begroet door iemand die iets voor hun betekent (een gids, bloedverwant, goede vriend, etc.). Ze voelen onvoorwaardelijke liefde, die ze op aarde niet hebben gevoeld.

Oriëntatie. De nieuw aangekomene worden naar een plek gebracht voor heling, waar ze counselingsessies hebben met hun gidsen. Dit mondt uit in een sessie van Goddelijk oordeel of Zelfoordeel, wat inhoudt dat ze hun Akasha-kronieken (Dit is onze eigen persoonlijk bibliotheek waarin al onze gedachten, verlangens, woorden en daden worden opgeslagen) bekijken en bepalen wat er zojuist bereikt is in dit leven.

Tijd die in een soort pleisterplaats wordt doorgebracht. Vervolgens brengen zielen tijd door in zielefamilies en –groepen. Als sommige zielen sneller leren, gaan ze door met zelfstandige studie, en worden er nieuwe scholen of groepen gevormd.

Levenskeuze. Zielen moeten bepalen of ze toe zijn aan een nieuw fysiek leven, welke lessen ze moeten leren, en waar ze de beste gelegenheid hebben om aan hun doelen te werken. Ze kiezen nieuwe ouders uit, op basis van wat zij zien als de lessen die deze individuen hun kunnen bieden voor hun spirituele ontwikkeling.

Keuze van een nieuw lichaam. Zielen stemmen er vrijwillig mee in dat ze de kinderen worden van bepaalde ouders. Ze bereiden zich voor op het nieuwe begin.

Wedergeboorte. Een nieuwe levenscyclus vangt aan, waarin zielen alles wat ze hebben geleerd verder kunnen uitbreiden.

reincarnatie

Niet alleen negatief handelen wat we eerder gedaan hebben maar ook zaken waar we bang voor zijn en uitstellen moeten we leren. Uiteindelijk is meesterschap ons doel en zullen we alles op fysiek niveau moeten ervaren…

Doordat de aarde zich ontwikkeld en zich klaar maakt voor een overgang naar de vijfde dimensie worden steeds meer mensen wakker en neemt de ontwikkeling en snelheid van spiritueel bewustzijn toe. Alles gaat als het ware in een versnelling en steeds meer mensen worden meer bewust van de belangrijkheid van spiritueel bewustzijn.

Ben je bezig met je spirituele ontwikkeling? Ik heb diverse apps ontwikkeld die je hierin kunnen ondersteunen. Een app over hulp van engelen, een app over het gebruik van affirmaties, een app over de hulp inroepen van opgestegen meesters en een app over de boodschappen van dieren. Op deze pagina zie je het hele overzicht.

Paul Wezenbeek

Het overzicht van Michael Newton komt uit het boek: Het licht zal je bevrijden van Norma Milanovich & Shirley McCune

Bron: http://www.spiri-apps.com/nl/spirituele-informatie/reincarnatie/

Sjamanisme: Alles op aarde draagt een dieper doel.


Alles op aarde draagt een dieper doel.

“Iedere ziekte kent een kruid ter genezing.
Ieder mens heeft een opdracht.”
Dit is de indiaanse theorie over ons bestaan.

Van oorsprong zijn de Indianen eigenlijk één van de oermensen die deze aarde bevolkten, de Indianen leven dan ook als één met onze mooie en liefdevolle Moeder Aarde.
De wijsheden die de diverse Indianenstammen nog steeds uitdragen, en ons nagelaten hebben bevatten dan ook een hele diepe universele wijsheid waaruit, wij als moderne mensen, eigenlijk diepe lessen uit kunnen leren.

Zo hadden de Maya’s al duizenden jaren geleden een diep inzicht in de werking van de kosmos en al haar planeten, aan de hand van die kennis leefden zij allen ….. zij aan zij met de natuur als één eenheid.
Zij richten haar leven in, aan de standen van de planeten …… de kwaliteit van geboorten, zaaien en oogsten, ect waren hier afhankelijk van, maar ook natuurfenomenen zoals droogte, overstromingen en de wind waren hier een onderdeel van, zelfs de aardbevingen wisten zij verbazend genoeg aardig te kunnen voorspellen, terwijl wij dit nu …… met al onze machines niet eens kunnen.

Dit is eeuwen zo gegaan onder alle indianen volkeren, zij gaven dit over aan de andere volkeren die met hen samen werkten en via de handel.
Totdat de westerse wereld haar intreden deed in deze gebieden, met haar religie als drijfveer hebben de westerlingen getracht deze kennis uit te bannen omdat dit heidens was.
Ik zeg expres ….. getracht, het is ze niet gelukt.
Gelukkig hebben deze volkeren het merendeel van hun kennis bewaard en generatie na generatie overgedragen aan elkaar totdat de tijd daar mag zijn om dit opnieuw uit te dragen wat nu gebeurd.
Boeken zijn er bijna niet meer, die zijn of vernietigd of zijn in bezit van het Vaticaan.

Maar helaas gedraagt nog steeds het merendeel van de mensheid zich als verwende kleine kinderen die maar niet willen luisteren naar deze kennis, en dus leggen ze door hun gedrag die belangrijke wijsheden naast hun neer.
Wat zij vergeten is dat zij door dit gedrag het bestaan van onze mooie liefdevolle Moeder Aarde met vernietiging bedreigen.

Maar er is ook goed nieuws ….. we hebben hulp gekregen, die hulp is in ieder mens aanwezig en zit diep verstop in je eigen zelf.
Jouw eigen IK weet en draagt namelijk al die wijsheid bij zich, ga dus eens goed ten rade in jezelf en luister naar het kleine stemmetje dat je met regelmaat dingen toefluistert.
Dit kleine stemmetje wijst jouw telkens weer de weg op jouw pad, het verteld jouw welke kennis jij tot je zou mogen laten, het verteld jouw welke weg je mag bewandelen …… kortom, het mag jouw leiden door jouw eigen leven …… het leven vanuit de liefde voor alles dat is, en dit is altijd goed, en dit al vanuit jouw eigen vrije wil.

Leer opnieuw te leven met en via je eigen intuïtie, dit is de verborgen wijsheid, hiermee weten wij de juiste weg weer te vinden!!!!!

Ik wens iedereen een hele mooie en vooral leerzame woensdag toe.
Laat het weer een dag mogen gaan worden vol liefde, respect voor alles wat ons geboden wordt en als laatste vooral vol met de UNIVERSELE WIJSHEID die wij in ons zelf kunnen vinden.

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde,
Ronald Smit

Geschiedenis van de Ziel


Ooit, heel lang geleden was er een grote bol met scheppende energie. In heel veel (natuur)religies wordt het bestaan van deze scheppende energie en de verdere ontwikkeling van de menselijke ziel beschreven. We kunnen deze energie de Oerenergie, Spirit of God noemen of er nog vele andere namen aan geven. Voor het gemak noem ik deze scheppende energie het Universum.

Vanuit mijn beleving wil ik vertellen hoe ik de Ziel, reïncarnatie en karma zie.

Ontstaan van de Ziel: Het Universum wilde naast het scheppen energie nog andere ervaringen opdoen. Dit kon alleen door zich af te splitsen in meerdere kleinere delen. Elk klein deel van deze afgesplitste energie is een Ziel. Deze Zielen kunnen de keuze maken om overal buiten Het Universum ervaringen op te doen zoals in een stoffelijk leven op aarde. Nadat de Ziel een ervaring heeft opgedaan keert deze terug naar het Universum en deelt deze ervaring met de scheppende energie. Hierdoor kan het Universum weer verder groeien. Het is een oneindig voortgaand systeem van leren en verder groeien. Het Universum en de individuele Zielen ontwikkelen zich steeds verder en creeeren daardoor steeds nieuwe werelden.

(Re)ïncarnatie:

Voordat een Ziel deze beslissing neemt wordt deze voorbereid op het leven in de zwaartekracht en de materie. Er wordt een leven gekozen en een levensles die de Ziel in dat leven wil ervaren. Ook wordt er gekeken welke personen (Zielen) gaan helpen bij deze levensles. Daarnaast zijn er één of meerdere gidsen die de Ziel vanuit de onstoffelijke wereld bij zullen staan. Uiteindelijk daalt de Ziel in het stoffelijk lichaam in. Omdat de Ziel te groot is om geheel in een stoffelijk lichaam en in de zwaartekracht int te dalen blijft het grootste deel achter in de onstoffelijke wereld (dimensie) waaruit de Ziel komt. Dit vormt het Hogere Zelf. Het Hogere Zelf heeft overzicht en zal erop toezien dat het stoffelijke leven naar levensdoel wordt geleid. Via intuïtie blijft de stoffelijke Ziel in contact staan met het Hogere Zelf.

De eerste paar jaar heeft de geïncarneerde Ziel nog contact met de onstoffelijke wereld en zijn Gidsen. Na een paar jaar vervaagt dit contact voor de meesten. Via intuïtie blijft de Ziel altijd in verbinding staan met het Hogere Zelf. De grootste opgave voor de geïncarneerde Ziel is het zich herinneren dat hij een deel is van het Universum en dat hij zelf een scheppend wezen is. Tijdens het leven op aarde komen er allerlei situaties op zijn weg waaruit de Ziel zijn levenslessen kan leren. Hij wordt hierin altijd bijgestaan door zijn Gidsen maar zal dit niet altijd zo ervaren. Als hij afdwaalt van zijn levensdoel dan zullen het Hogere Zelf en de Gidsen proberen hem weer op het goede pad te brengen. De Ziel heeft altijd de vrije keuze in zijn leven. Als hij ervoor kiest om een andere richting op te gaan dan zal dat altijd mogelijk zijn. Hij krijgt dan weer andere uitdagingen op zijn pad.

Nadat de Ziel het stoffelijke lichaam heeft verlaten wordt hij herenigt met zijn Hogere Zelf. Hij komt in een aparte dimentie waar hij kan uitrusten van het leven dat hij heeft gehad. Hij krijgt de kans om met zijn Gidsen te kijken naar het afgesloten leven. De Ziel beoordeelt zelf of hij alles lessen die hij in dat leven wilde leren ook heeft geleerd en of hij zijn levensdoel heeft bereikt. Na deze evaluatie gaat de Ziel terug naar zijn Zielenfamilie om verder te leren of om een volgend stoffelijk leven uit te zoeken en zich voor te bereiden op een nieuwe incarnatie.

Karma

De Ziel doorloopt heel veel levens omdat hij alle (menselijke) emoties wil ervaren. Iedere Ziel is in enig leven heilige, moordenaar, bedelaar, rijke, machtige leider, arbeider, dictator, onderdrukte, man, vrouw, enz. In al deze levens zal de Ziel vaak dezelfde Zielen tegenkomen. Dit zijn Zielsverwanten of leden uit de Zielenfamilie die de Ziel bijstaan in de te leren levenslessen. Dit geeft mensen ook het idee dat ze een vreemde die ze tegen komen al langer kennen. Deze persoon (Ziel) komt uit dezelfde Zielenfamilie of heeft al meerdere levens met hen meegemaakt. Afhankelijk van de te leren lessen zullen deze Zielen de rol van grootouders, ouders, kinderen, ooms en tantes van elkaar spelen. Nadat het stoffelijke leven is afgesloten evalueren de Zielen uit de Zielenfamilie ook de met elkaar geleefde levens. Vaak zijn er één of meerdere andere Zielen die de moeilijke taak op zich nemen om een andere Ziel te kwetsen om hem de kans te geven ze levensles hieruit te leren. In een ander leven zullen de rollen zijn omgedraaid zodat iedere Ziel liefde, verdriet, haat, woede, geluk, angst, vreugde enz. kan ervaren. Pas nadat iedere ziel alle rollen heeft gespeeld en alle emoties helemaal heeft doorvoeld en er mee heeft leren omgaan is de incarnatiecyclus voltooid en zal de Ziel niet meer in een stoffelijk lichaam op aarde incarneren. Dat wil niet zeggen dat de Ziel zich niet verder kan ontwikkelen. Naast een stoffelijk leven op aarde kan de Ziel kiezen voor een leven in een andere dimensie of op een andere planeet.

bron:mirjam den hartog (spiegelhuis)

Dagtekst: Wees je eigen meester.


Dagtekst van zondag 23 november 2014.

“Wanneer je er zeker van bent dat je voor een rechtvaardig en nobel doel werkt, mag niets je er vanaf brengen. En maak je vooral niet druk over de houding van de anderen tegenover jou, want je riskeert dat je gedrevenheid wordt gebroken. Omdat bestendigheid niet direct een kenmerkende eigenschap van de mens is, zullen sommigen, nadat ze jou eerst hebben goedgekeurd en gevolgd, je gaan bekritiseren, zich van je afwenden en je zult zelfs niet weten waarom. Zo is het nu eenmaal. In het bestaan wisselen de periodes van succes waarin men wordt erkend en gewaardeerd, zich af met periodes waarin men wordt miskend, aan de kant gezet. Als je niet doordrongen bent van de idee onbaatzuchtig te werken, riskeer je te vervallen in bitterheid en opstandigheid. Ga dan even terug in de tijd: dan zul je vaststellen dat je, door een bepaald werk gerealiseerd te hebben, je bepaalde kwaliteiten hebt verkregen.
Nu zich nieuwe omstandigheden aan je voordoen, heb je zeker een nieuwe taak te verrichten, zodat je andere kwaliteiten kunt ontwikkelen. Zo zul je de situatie altijd meester blijven.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

 

Mooi en helder inzicht, leef je doel op aarde en laat je niet door andere bekritiseren en leiden.
Zo ontwikkel je je kwaliteiten en blijf je meester over jezelf

Twaalf aanwijzingen voor een goede relatie


 

Twaalf aanwijzingen voor een goede relatie

1. Leef je eigen leven, kies je eigen levensdoel

2. Breng een offer niet omdat het moet,
maar als zelfbewuste keuze…3. Kinderen zijn de snelweg van geestelijke groei

4. Wees niet bang voor ruzies en conflicten

5. Elke relatie kent een spanningsveld
tussen uitdaging en geborgenheid

6. Slechts diegene die alleen kan zijn,
kan ook echt samen zijn

7. Verwerk na een scheiding of het overlijden van je partner
eerst je verdriet voordat je aan een nieuwe relatie begint.
Alleen dan heeft die relatie een kans

8. Een relatie is nooit vanzelfsprekend,
maar moet zorgvuldig, met aandacht en liefde
onderhouden worden

9. Beloof elkaar geen trouw tot aan de dood,
maar trouw aan elkaar zolang de liefde levend blijft

10. Juist in relaties leer je de helende kracht van vergeving

11. Wanneer je een relatie beëindigt,
doe dat dan zorgvuldig en met respect

12. En ten slotte: laat je steeds weer ontroeren
door de innerlijke schoonheid van de ander

wie klein durft te zijn, is een zegen voor de relatie
maar wie zichzelf altijd groothoudt,
maakt de relatie uiteindelijk kapot

Hans Stolp
www.hansstolp.nl

 

Waar een wil is..


 

Waar een wil is…is een weg.
Waar een weg is…kun je vallen.
Waar je valt…moet je opstaan.
Zodra je bent opgestaan…vraag je om hulp.
Heb je hulp gevonden…probeer je het nog een keer.
En zo zul je moeten door gaan totdat je je doel vindt.

Bron: Para spiritueel actief PSA