Janosh code, Focus.


De code van deze week :: FOCUS

Het doel is bepaald. Het pad ligt voor je klaar. Je hebt de tijd en de gelegenheid om nu eindelijk te gaan doen wat je altijd al wilde doen en niets of niemand kan jou daarvan weerhouden. Of toch wel? Alle ingrediënten zijn aanwezig en toch kom je niet tot een doorbraak. Je was zo zeker van jezelf. Je had alles duidelijk. Dat nu de boel ineens begint te haperen, kan onmogelijk aan jou liggen. Het zijn de mensen om je heen die je storen. Je hebt genoeg van alle roddels, verhalen en kritiek. De onverwachtse telefoontjes en bezoekjes, het geluid van de buren, de programma’s op tv. Het leidt je allemaal af van je werkelijke doel. Stel jezelf nu eens de vraag: is dat wel echt zo? Of laat jij je afleiden? Ben jij volledig gefocust op wat je wilt bereiken of laat je je beïnvloeden door jouw omgeving? Maak het niet complex voor jezelf, maar zet je twijfels opzij en pak de draad weer op. Afleidingen en excuses helpen je niet verder; focus wel. De frequentie van Focus helpt je om op jouw doel gericht te blijven en afleidingen te weerstaan.
We wensen je een prachtige week en hele fijne start van 2014!

www.janosh.com

Advertentie

Janosh code deze week: Creatie


 

De code van deze week :: CREATIE
Gedachten zijn trillingen die zich omzetten in manifestatie – een simpel gegeven dat niet bij iedereen bekend is. Hoe specifieker je je doel visualiseert, hoe sterker de energie is die je eraan koppelt. Dat is geen hogere wiskunde, maar een kosmische natuurwet die al miljoenen jaren van kracht is. Ook jij kunt het leren. Zend je droom in gedachten uit met alle details die je kunt verzinnen. Zorg dat je het niet alleen denkt, maar ook echt voelt met hart en ziel. Dat is waar je ware inspiratie vandaan komt. Vertrouw erop dat de energie bij je terugkeert, net als een tennisbal die je tegen de muur slaat. De frequentie van Creatie verhoogt jouw creatievermogen, zodat je meer inspiratie hebt om te manifesteren wat je echt wilt.

We wensen je een prachtige week!

Janosh code, overvloed.


 

De code van deze week :: OVERVLOED

Alles wat we in dit leven op Aarde nodig hebben, is in overvloed voor ons gecreëerd. We durven dit vaak niet te accepteren, omdat we geneigd zijn te denken in tekort. We klampen ons vast aan zekerheden uit angst om met lege handen te komen staan. Maar energie is overal en oneindig. Beperk jezelf niet door klein te denken, want met de juiste intenties is alles mogelijk. Je hoeft er alleen maar in te geloven. De frequentie van Overvloed helpt je te erkennen dat je reeds alles voor handen hebt om jouw dromen te verwezenlijken, ongeacht hoe groot je ambities zijn.

We wensen je een prachtige week!

Janosh code, deze week…overstijgenDe code van deze week :: OVERSTIJGEN

Hoe groot is het verlangen om jouw droom te verwezenlijken? Hoeveel pogingen heb je al gewaagd? Welke stappen heb jij gezet? Met regelmaat voel je dat je dichtbij bent, maar toch houdt iets je tegen om het neer te zetten. Alles is aanwezig en toch pak je het niet. Er is altijd een ‘maar’ – maar ik moet nog veel leren; maar ik heb nog iets uit te werken; maar ik heb nog iets nodig. Het is tijd om deze saboteurs los te laten. Hoe vreemd of moeilijk een keuze ook mag zijn, kun je er niet omheen dat jij jouw hart moet volgen. Dat wat jij wilt valt niet te plannen of te bedenken, dus laat de controle los en spring! Je zult versteld staan van de onmetelijke kracht die in jou schuilt. Waar je dacht ergens in tekort te schieten, zal je elke vorm van beperking overstijgen. Verlaat de kant, neem eens een risico en geef je over aan het ware Zijn. Zolang jij in contact blijft met jouw gevoel, kan er niets misgaan. De frequentie van Overstijgen helpt je om alle controle los te laten en jezelf naar het ware Zijn te brengen.

We wensen je een prachtige week!

Janosh code, deze week…Eenheidsbewustzijn


De code van deze week :: Eenheidsbewustzijn

Er is een project gaande, iets groots dat schuilgaat achter de problemen van de hedendaagse wereld. Het is een ongrijpbaar bewustzijn, een gevoel dat ons in de kracht van het NU zet. Waar de politieke en economische systemen steeds verder afbrokkelen, groeit bij ons het verlangen naar een nieuwe wereld; een wereld waarin angst, hoop en schaarste niet langer van invloed zijn. We zijn klaar met het drama en de onrust die heerst. Er moet iets gebeuren, maar wat kun je als individu doen? In deze kennismaatschappij zijn we genoodzaakt om toe te kijken hoe de hooggeplaatste politici het samen uitvogelen en dus staan we machteloos. Weet echter dat het zo niet hoeft te verlopen. Je kunt vandaag nog kiezen voor verandering door boven je angst uit te stijgen. Verbind je met het Eenheidsbewustzijn door aan de andere kant van het gordijn te gaan staan. Kies voor liefde boven angst, actie boven passiviteit en zelfvertrouwen boven onrust. Geef om je medemens, wetende dat iedereen met hetzelfde worstelt als jij. Zo ben je niet langer toeschouwer van ellende, maar onderdeel van een groter geheel. De frequentie Eenheidsbewustzijn helpt je om contact te maken met het nieuwe bewustzijn dat ons met elkaar verbindt.

We wensen je een prachtige week!

Janosh Frequency of the Week:: ENG | NL   Every week a different Janosh Frequency will be made available to you.   The code of this week:: Unity Consciousness A project is evolving, something big is hiding behind the problems of our world.  It’s an elusive consciousness, a feeling that puts us in the Now. As the old political and economic systems crumble, our desire for a new world grows, no longer influenced by fear, hope and scarcity. We are done with the drama and social unrest that make us prisoners. Something needs to be done, but is there anything you can do as an individual? In the society we live in, we are powerless, forced to watch the highly placed politicians figure everything out. Please realise that it doesn’t have to be this way. Today you can choose for change by transcending your feelings of fear. Step to the other side of the curtain to connect with Unity Consciousness. Choose love over fear, action over passivity and confidence over panic. Care for all people that surround you, knowing that they are involved in the same struggle. This way you will no longer be a spectator of negativity, but becoming part of a much bigger world instead. The frequency of Unity Consciousness helps you to get in touch with the new consciousness that is connecting us all. We wish you a wonderful week!  NL | Elke week staat er een andere Janosh Frequentie centraal.   De code van deze week :: Eenheidsbewustzijn Er is een project gaande, iets groots dat schuilgaat achter de problemen van de hedendaagse wereld. Het is een ongrijpbaar bewustzijn, een gevoel dat ons in de kracht van het NU zet. Waar de politieke en economische systemen steeds verder afbrokkelen, groeit bij ons het verlangen naar een nieuwe wereld; een wereld waarin angst, hoop en schaarste niet langer van invloed zijn. We zijn klaar met het drama en de onrust die heerst. Er moet iets gebeuren, maar wat kun je als individu doen? In deze kennismaatschappij zijn we genoodzaakt om toe te kijken hoe de hooggeplaatste politici het samen uitvogelen en dus staan we machteloos. Weet echter dat het zo niet hoeft te verlopen. Je kunt vandaag nog kiezen voor verandering door boven je angst uit te stijgen. Verbind je met het Eenheidsbewustzijn door aan de andere kant van het gordijn te gaan staan. Kies voor liefde boven angst, actie boven passiviteit en zelfvertrouwen boven onrust. Geef om je medemens, wetende dat iedereen met hetzelfde worstelt als jij. Zo ben je niet langer toeschouwer van ellende, maar onderdeel van een groter geheel. De frequentie Eenheidsbewustzijn helpt je om contact te maken met het nieuwe bewustzijn dat ons met elkaar verbindt.  We wensen je een prachtige week!  NIEUWS: God ontmoet God, De verbinding die het geheim van ons leven onthult. Voor meer informatie naar: www.janosh.com

Janosh code, deze week…mededogen.


 

De code van deze week :: MEDEDOGEN
Wanneer je je bevrijdt van angst en kiest voor het pad naar jouw nieuwe werkelijkheid, is het soms moeilijk om te zien dat anderen in jouw ogen achterblijven. Ze doen het verkeerd en je wilt ze graag op hun fouten wijzen. In andere gevallen valt er niks te verbeteren, omdat iemand gewoon te koppig is of zich misdraagt. Je zou die persoon het liefst de wind van voren geven, maar daarmee roep je een strijd op die je niet altijd aan wilt gaan. Besef je dat het niet aan jou is om te oordelen over andermans proces. Iedereen bewandelt een ander pad en heeft een andere volgorde in het leven. Probeer je nieuwe inzichten niet aan iemand op te dringen, maar heb mededogen voor het proces waarin die persoon zich bevindt. De frequentie van Mededogen helpt je in te zien dat iedereen zijn eigen pad bewandelt, waardoor je het oordeel over de ander kunt loslaten.

We wensen je een prachtige week!

Janosh code deze week…gevoeligheid.


 

 

De code van deze week :: GEVOELIGHEID

Je klimt in niveau van bewustzijn waardoor je steeds meer impulsen krijgt. Zo neemt jouw gevoeligheid toe voor prikkels van buitenaf: energieën, symbolen, aanwijzingen, ingevingen, emoties van anderen. Het is alsof je zintuigen worden aangescherpt om de werkelijkheid nog beter te kunnen waarnemen. Met deze gevoeligheid komt ook een verantwoordelijkheid, want eerder dan anderen kun jij situaties naar de hand zetten, incidenten voor zijn en anticiperen op tegenwerkende krachten. Begrijp dus ook dat het belangrijk is om jouw gevoeligheid te tonen en niet in jezelf weg te stoppen. Niemand heeft er wat aan als jij je stil houdt op de momenten dat jouw intuïtie van pas kan komen. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen door eerlijk te delen wat je voelt. Anderen kunnen baat hebben bij jouw inzicht en als het uit het hart komt, zal je daar niemand mee kwetsen. De frequentie van Gevoeligheid helpt je om meer ingevingen te krijgen en ermee naar buiten te treden.

We wensen je een prachtige week!

——————————-

Dat wordt extra gevoelig zijn deze week, voor als je erg gevoelig bent zoals ik (HSP). Daarom een prachtige boodschap van Janosh wat ermee te doen 😉

Janosh code, deze week…veerkracht.


 

 

 

De code van deze week :: Veerkracht
Je gaat door een periode van sterke groei. Nieuwe ervaringen helpen je om steviger in het leven te gaan staan. Je krijgt meer vertrouwen in jezelf, meer duidelijkheid over wat je wilt en waar je naar onderweg bent. Alles lijkt vanzelf te gaan en volgens plan te verlopen. Maar vroeg of laat word je weer met beide benen op de grond gezet als blijkt dat de omgeving je tegenwerkt. Je merkt dat anderen meer tijd behoeven om mee te groeien en dat maakt je ongeduldig. Waak voor achteruitgang, want het is niet nodig. Toon veerkracht als je in oude gewoontes dreigt te vervallen door gelijk de knop weer om te zetten. Dit is het moment om voor jezelf te gaan staan. Om niet achterom te kijken, maar te gaan doen waar jij hier voor gekomen bent. De frequentie van Veerkracht helpt je om op momenten van terugval snel weer de draad op te pakken.

We wensen je een prachtige week!

Mooie energieën deze week ook weer. Merk aan mezelf ook meer veerkracht te voelen door nog meer goed naar mezelf, intuïtie en gevoel te luisteren. Daar komen de mooiste inzichten uit.

Fijne veerkrachtige week allemaal..

Janosh code


 

 

De code van deze week :: ONBEGRENSDHEID
Je bent onderweg naar iets groters dan jezelf. Elke keer dat je er contact mee maakt, kom je weer een stukje dichterbij. In dit groeiproces maak je steeds vaker contact met de spirituele wereld. Daarin ervaar je vrijheid en een gevoel van thuiskomen. Het is een tijdelijke staat van puur zijn wie jij bent. Zonder kaders, zonder begrenzingen. Maar eenmaal terug in de realiteit ontstaat er heimwee naar dit gevoel. Je bent niet compleet jezelf meer, omdat je je moet aanpassen aan de omgeving en moet voldoen aan wat er van je verwacht wordt. Zo vindt de nieuwe energie geen doorstroom, want je houdt het binnen. Het vloeit langzaam weg omdat je er niks mee doet. Open je kaders en toon je omgeving dat jij bent gegroeid. Durf over de grenzen van angst, schaamte en beperking heen te stappen door je waarheid te spreken. De frequentie van Onbegrensdheid helpt je om vastgezette kaders te openen zodat je overal en bij iedereen jezelf kunt zijn.
We wensen je een prachtige week!

 

NIEUWS: God ontmoet God, De verbinding die het geheim van ons leven onthult. Dit najaar presenteert Janosh zijn nieuwe boek God ontmoet God. Het is de uitwerking van een proces van anderhalf jaar waarin elk hoofdstuk is doorleefd. Het resultaat is een meeslepend verhaal waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wie wij zijn en wat ons doel op Aarde is. Meer informatie: http://www.janosh.com

————————————–

Wat een prachtige code deze week van Janosh. Het stukje verbinden met je (hogere) Zelf die onbegrensd is, Waar verder niets aanwezig is behalve het stukje puur zijn..

Janosh code, deze week.


 

 

De code van deze week :: AANSLUITEN
Je wilt verandering in je leven en jij bent niet de enige. Allemaal verlangen we naar iets beters voor onszelf, iets dat ons gelukkig maakt. In onze pogingen om het te behalen, ervaren we dezelfde emoties en zijn we in wezen gelijk, hoe anders dat ook mag lijken. Toch zijn we met elkaar verbonden. We leven immers op dezelfde planeet, in dezelfde energie. Naarmate we meer open komen te staan voor hulp en inspiratie uit de kosmos, zullen we vroeg of laat door de illusie van afgescheidenheid heen gaan kijken en inzien dat we allemaal gelijk zijn. Zo gaat het persoonlijke proces steeds meer over in een gezamenlijk proces. Weet dat we allemaal verlangen naar harmonie, dus sluit je aan bij de voorlopers door je te verbinden met liefde. De frequentie van Aansluiten helpt je om aansluiting te vinden bij degenen die net als jij voor liefde kiezen.
We wensen je een prachtige week!

NIEUWS: God ontmoet God, De verbinding die het geheim van ons leven onthult. Dit najaar presenteert Janosh zijn nieuwe boek God ontmoet God. Het is de uitwerking van een proces van anderhalf jaar waarin elk hoofdstuk is doorleefd. Het resultaat is een meeslepend verhaal waarin antwoord wordt gegeven op de vraag wie wij zijn en wat ons doel op Aarde is. Meer informatie: http://www.janosh.com