Dagtekst: Helend water


Leer je te bedienen van het water bij je spirituele arbeid.

Bijvoorbeeld: na je handen te hebben gewassen, neem een glas puur water, bij voorkeur bronwater, hou het glas in je linkerhand en doop er een of twee vingers in van je rechterhand, waarbij je je concentreert op een kwaliteit die je het liefst zou verkrijgen, een vooruitgang die je graag zou willen boeken of zelfs gewoonweg dat je je gezondheid wilt verbeteren.
Goede genezers hebben de toestand van sommige zieken kunnen verbeteren door hen gemagnetiseerd water te laten drinken.
Ga er echter niet van uit dat je door dit middel dadelijk je gezondheid herwint of personen in je omgeving geneest, dat zou echt aanmatigend zijn.
Ik geef je deze methode slechts als een oefening, om in het water een hulp te leren zien voor het werken met de gedachte.
Drink dit water vervolgens, als je wilt, of geef het aan de planten.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov

Advertentie

Dagtekst: het pad


Wanneer het besluit een bepaald pad te volgen in het diepst van je wezen gegrift staat, wordt dit als een instinct, dat je behoedt voor dwalingen en je vertelt hoe je obstakels kunt vermijden of overwinnen.

Als het je te vaak overkomt goed genomen beslissingen te vergeten, komt dat omdat je ze onvoldoende in je onderbewustzijn hebt gegrift, tot in de kern zelf van je cellen.
De rol van een spiritueel Meester is juist om in de ziel van zijn leerlingen de herinnering aan vroegere ervaringen en genomen beslissingen op te wekken.
Zo niet, dan moeten zij, wanneer ze opnieuw de grenzen van het hiernamaals passeren, nogmaals de middelmatigheid, de nutteloosheid, de leegte van het bestaan ondervinden dat ze zojuist hebben geleid…
En zij zullen gedoemd zijn door de dorre en duistere gebieden van de andere wereld te dwalen.
Jezus zei: ‘Verzamel schatten in de Hemel.’
Die raad is de samenvatting van een hele levenswetenschap.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov
Dagtekst van donderdag 27 oktober 2016

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov -  De Universele Witte Broederschap.

Dagtekst: de Aura


De aura is onze spirituele huid.

En zoals het wenselijk is dat onze lichamelijke huid zacht en fijn is, moet onze spirituele huid om ons heen groot en stevig zijn.
Er zijn mensen die onophoudelijk klagen over de wijze waarop ze worden bekeken, aangesproken, behandeld.
Ze zijn zo gevoelig dat je zou zeggen dat ze overal wonden hebben.
Ze onthullen daarmee, dat hun aura heel dun is.
Waarom?
Omdat ze niet veel liefde bezitten.
Terwijl je tegen mensen, die een zeer grote aura hebben, kunt zeggen wat je wil, dat stoort hen niet, het maakt hen niet boos, want ze hebben veel liefde.
Dus als je zo gevoelig bent voor kritiek, probeer dan niet je te rechtvaardigen; het komt gewoon omdat je niet genoeg liefde hebt om de bressen te dichten, om dikke muren te bouwen en om te verhinderen dat negatieve stromen door je aura heen gaan.

~☼~

Omraam Mikhaël

Dagtekst: Doordenkertje


De gewoonte die de meeste mensen hebben aangenomen, om bij de anderen hun hart te gaan luchten, zodra ze zich verdrietig en ongelukkig voelen, onthult een grote zwakheid.

Hoeveel onder hen haasten zich niet bij de geringste zorgen, de minste tegenslag, naar hun ouders, hun vrienden, hun buren, of naar de telefoon…?
En zo worden op slag een twintigtal personen vergiftigd…
Hebben zij zich ooit afgevraagd of de anderen daar zijn om hun lasten op zich te nemen en bovendien of zij wel in staat zijn deze te torsen?
Als zij echt willen evolueren, moeten zij die gewoonte opgeven en een middel vinden om hun omgeving niet langer te belasten.
Als je zorgen of verdriet hebt, onderzoek dan hoe je deze gemoedstoestanden kunt oplossen.
Vraag je af: ‘Eens zien wat ik kan doen om sterker en meer meester over mezelf te worden, om me te gedragen als een echt kind van God, op wie de Hemel kan rekenen voor zijn werk?’
Als je geen inspanningen wilt doen, als je verkiest om zwak te blijven, hou dan vast aan je oude gewoonten met de gevolgen die eruit zullen voortvloeien!
Maar weet dat je in een Inwijdingsonderricht de weg wordt gewezen om sterk en lichtend te worden, en ook in staat om de anderen te helpen.

~☼~

Omraam Mikhael Aivanhov

Mmmm….een heel diep doordenkertje die op het eerste blik misschien negatief opgevat kan worden en eigenlijk gewoon positief is. Als kind beginnen we er al mee, naar mama (als je tenminste een moeder had die er voor je was)om troost wanneer je gevallen was of iemand had je pijn gedaan. Deze gewoonte hebben we ons zelf aangeleerd zonder er verder bij stil te staan. Natuurlijk mogen we hulp ontvangen wanneer er slechts nieuws is geweest dat als een klap aankomt.

Toch is het belangrijk om eerst bij jezelf te rade gaan voor hulp, er is niemand beter dan jezelf die jou kan hepen. Buiten dat om is er een Hogere of Goddelijke energie zoals je Hogere Zelf of God waar je om hulp kan vragen voor wie het wilt..

Zelf ben ik geen loper geweest om met ieder verdrietje of pijntje naar iemand to te gaan. Natuurlijk zijn er enkele mensen voor me geweest in het verleden waar ik terecht kon en ik innig dankbaar voor bent geweest. Sinds enige tijd ben ik op mezelf aangewezen, maar ook vraag ik hulp aan het Hogere en merk dat ik hierdoor krachtiger bent geworden.

Wanneer we kijken naar de wijze Meesters, zullen deze hun eigen gemoedstoestanden bij zichzelf vinden en oplossen. Deze gave heeft iedereen, alleen weinige zullen er voor gaan.

Dagtekst


‘s Nachts, als je slaapt, zijn de voorwaarden gunstig om in de leer te gaan in de onzichtbare wereld.
En zelfs als je geen enkele precieze herinnering bewaart van wat je geleerd hebt, kun je soms voelen dat er nieuwe elementen zijn toegevoegd aan je begrip van de dingen.
Elke dag is een nieuw bestaan.
Elke morgen word je geboren in de wereld en elke avond verlaat je de wereld, en het is belangrijk dat je dit laatste moment goed beleeft, aangezien het de voorwaarden voor de volgende dag voorbereidt.
Hoe de voorbije dag ook is geweest, probeer voor je inslaapt alles te verjagen wat je bewustzijn kan verduisteren.
Roep de beste gedachten en de beste gevoelens in je op om je te begeleiden op deze heilige reis die je in de andere wereld gaat maken.
De volgende morgen zul je in de nieuwe dag stappen met gevoelens van licht, vrede en vreugde.

~☼~

Omraam Mikhaël Aïvanhov
Dagtekst woensdag 22 juni 2016

Deze tekst is heel erg waar. Ooit eens doorgekregen dat men iedere nacht een klein stukje wereld opbouwt in de onzichtbare wereld alvorens men daar voorgoed verblijft. Het kan gezien worden als een huis bouwen in de onzichtbare wereld, waar iedere nacht een steen wordt bij gebouwd om het huis compleet te maken…

Dagtekst: het kwaad


Het kwaad is machtig, maar dat betekend nog niet dat wij het maar moeten ondergaan zonder iets te doen…
Nee, je moet juist reageren.

Maar om het kwaad te overwinnen, is het af te raden om het op zijn eigen terrein tegemoet te treden, want daar is het praktisch onoverwinnelijk en je zou verslagen worden.
Om het te overwinnen moet je je boven het kwaad verheffen, de hogere gebieden van het bewustzijn betreden en van daarboven het vuur en de bliksem op het kwaad richten: … het zal op de vlucht slaan!

De mens heeft in zijn binnenste een vesting die geweldig goed is toegerust om weerstand te bieden aan de aanvallen van het kwaad.

Deze vesting is het licht van zijn ziel en van zijn geest.
Richt dit licht op het kwaad en je zult het verdrijven.
Waarom werkeloos toezien?
Wanneer de mens zich laat gaan, verheugt de duisternis zich en hij zegt:
‘Maar dat is fantastisch, er valt weer wat te smullen!’ en zo laten sommigen zich door de duistere geesten verslinden.
Wanneer de duisternis nadert, verweert een echte discipel zich, hij klimt de trappen van zijn vesting op en straalt licht uit en dat licht verdrijft de duisternis.

~☼~ Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov - De Universele Witte Broederschap.

 

Omraam Mikhaël Aïvanhov

foto van Omraam Mikhaël Aïvanhov – De Universele Witte Broederschap.

Dagtekst: krachten der natuur


Dagtekst van zondag 1 mei 2016.

“De discipel van een spiritueel onderricht leert in verbinding te treden met alle levende krachten van de natuur. Wanneer hij ’s ochtends zijn venster opent, begint hij met de hemel, de zon te groeten … Hij heft de hand op om de dag en de hele schepping te begroeten en door dit gebaar legt hij reeds contact. Tegen de bomen, de stenen, de wind zegt hij: ‘Gegroet! Goedemorgen!’, en zij antwoorden hem. Hij begroet ook de engelen van de vier elementen: de engelen van de aarde, het water, de lucht en het vuur, en de gnomen, de ondinen, de sylfen, de salamanders, en allemaal beginnen ze te zingen en te dansen: zij zijn tevreden! Door de natuur te begroeten, zul je vanaf de ochtend voelen dat er innerlijk iets in evenwicht, in harmonie wordt gebracht. Veel duisternis en zware druk zullen je verlaten, doodeenvoudig omdat je in contact bent getreden met de schepping en met alle entiteiten die haar bevolken.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dagtekst: Goedheid


Hoe vaak aarzel je om je goedheid te tonen, en zeg je tot jezelf dat niemand jouw gebaar zal waarderen: de mensen zijn ondankbaar en zelfs gemeen, en dus loont het niet de moeite om te proberen iets voor hen te doen.

Wel, dat is een heel schadelijke manier van denken, want ze verlamt je in je beste vermogens.
Je hebt voor iemand iets goeds gedaan en je bent er niet voor beloond, je bent zelfs bedrogen?… Dat kan gebeuren.
Maar jouw gedrag hoeft niet af te hangen van andermans houding.
Doe het goede en verlang niets terug, reken alleen op Hem die alles ziet en alles weet.
Alleen Hij kan je het goede en edelmoedige daden waarderen, en van Hem zal dus de beloning komen… maar misschien in een andere vorm jij verwachtte.
Je zult misschien gezonder, sterker, wijzer of gelukkiger worden: is dat niet de mooiste beloning?

~☼~

Omraam Mikhaël AIvanhov
Dagtekst van zondag 13 maart 2016

Hier gaan heel veel mensen mee de fout in, iets terug verwachten voor alle gegeven hulp. Dan maakt het niet meer zuiver dan wel egocentrisch. Zelf vind ik het heerlijk te helpen, dan is er dankbaarheid zonder beloning terug te verlangen..

Dagtekst: Licht van God


Dagtekst van donderdag 11 februari 2016.

“Van alle zichtbare dingen is het licht datgene wat de goddelijke wereld het best weergeeft. Het stelt ons in staat te zien, maar is zelf ongrijpbaar. Daarom stelt men God vaak gelijk met het licht. Men zegt dat God licht is, maar welk licht?… In feite kennen we het licht niet; wat wij in de fysieke wereld zo noemen is slechts een grove materialisatie van een macht die ons ver te boven gaat en die aanvaard heeft zich te manifesteren in de vorm van stralen, van trillingen.
God is dus veel meer dan wat het licht ons over Hem kan openbaren. Niets kan Hem definiëren, niets kan ons een idee van Hem geven, behalve wat ons lukt om in onszelf te ontdekken als we ons in zijn dienst stellen. Maar zelfs dan, ook al kunnen we zeggen wat we beleven, wat we ervaren, kunnen we niet zeggen wat God is.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Mensen DENKEN te weten hoe God eruit ziet, niets is minder waar omdat niemand God nooit heeft gezien en kunnen we er ook geen voorstelling van maken. Zelf heb ik wel het Licht mogen ervaren tijdens een BDE’s (bijna dood ervaringen) en dat is het enigste ook.

Ook wordt er gesproken dat wij mensen het evenbeeld zouden zijn van God, wie weet dat? wie heeft God gezien? Wanneer het de waarheid is, dan zou God miljoenen gedaanten moeten hebben. Niet dus, hiermee wordt enkel bedoeld dat ons Goddelijke Zelf of Geest hetzelfde is als God.

Dagtekst: Wetten


Dagtekst van zaterdag 6 februari 2016.

“Je hebt iemand kwaad gedaan en je gaat hem je excuses aanbieden. Dat is heel goed, maar het volstaat niet: je moet ook de schade herstellen, want alleen dan ben je quitte. Tegen degene die je geschaad hebt zeggen: ‘Het spijt me, vergeef me… ’ is niet genoeg, en de goddelijke wet zal je achtervolgen tot je het kwaad dat je hebt berokkend, hebt hersteld. Je zult opwerpen: ‘Maar als degene die ik heb benadeeld mij vergeeft?’ Nee, zo gemakkelijk kom je er niet vanaf, want de wet is één ding, en de persoon in kwestie een ander. Deze persoon heeft je misschien vergeven, maar de wet vergeeft je niet, zij achtervolgt je tot je de schade hebt hersteld.
Uiteraard geeft degene die vergeeft blijk van nobelheid, edelmoedigheid, hij bevrijdt zich van de kwellingen en wraakgevoelens die hem zouden hebben vastgehouden in de lagere gebieden van het astrale. Als Jezus ons vraagt om onze vijanden te vergeven, is het opdat wij er in zouden slagen om ons te bevrijden van de negatieve gedachten en gevoelens die ons te gronde richten. Maar vergiffenis regelt de kwestie niet: vergiffenis bevrijdt de slachtoffers, degenen die nadeel ondervonden hebben, maar niet de schuldigen, degenen die de fouten hebben begaan. Om zich te bevrijden, moet de schuldige zijn fout herstellen.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov

Deze tekst had gisteren eigenlijk meer van toepassing geweest op mijn bericht van gisteren. Omraam Mikhaël Aïvanhov is een wijze man, toch ben ik het niet helemaal eens deze keer. In het Universum bestaan geen wetten, deze zijn door de mens uitgevonden. Op aarde moeten er wetten zijn om regels op te volgen, in het Universum bestaat deze niet. Het is de wet van je gevoel die je zelf schade heb toe gebracht..

Vergeven…alleen met een zuiver hart kan dat. Slachtoffers mogen dan wel je vergeven hebben, belangrijker is je les te leren om bevrijding. Zo worden slachtoffer en dader bevrijd van het aangedane en wordt het opgelost in de Kosmos.